of 2 /2
English Stereo headphones Features 40 mm driver units for powerful, expressive sound Open headphones with natural sound field Ideal fit to your ear shape with flexible ear fit mechanism Comfortable fitting with fabric earpads How to use These headphones are for use with a stereo mini jack. How to wear the headphones (see fig. ) Extend the headband to adjust the length. Wear the headphone marked on your right ear, and the one marked on your leſt ear. ere is a tactile dot on the unit marked to distinguish the leſt side. Flexible ear fit mechanism (see fig. ) When wearing the headphones, the driver units from which the sound originates conform to various ear shapes, providing a comfortable fit. How to confirm the model name (see fig. ) e location of the model name (“MDR-MA300”) is shown in the illustration. If you have a question about the product, check the model name beforehand to let us know your model. Note When checking the model name, do not move the headphones beyond its normal range. Specifications Type: Open, dynamic / Driver unit: 40 mm, dome type (CCAW Voice Coil) / Power handling capacity: 1,000 mW (IEC*) / Impedance: 40 Ω at 1 kHz / Sensitivity: 102 dB/mW / Frequency response: 10 Hz – 24,000 Hz / Cord: 3 m, Y type / Plug: Gold- plated stereo mini plug / Mass: Approx. 245 g without cord Supplied accessory: Operating Instructions (1) * IEC = International Electrotechnical Commission Design and specifications are subject to change without notice. Precautions Listening with headphones at high volume may affect your hearing. For traffic safety, do not use while driving or cycling. Do not subject the headphones to excessive shock. Handle the driver units carefully. Do not put weight or pressure on the headphones as it may cause the headphones to deform during long storage. The earpads may deteriorate due to long-term storage or use. Do not leave the jack plug dirty otherwise the sound may be distorted. Clean the headphones with a soft dry cloth. Do not blow on the units when cleaning. Do not allow the plug to become dirty, otherwise the sound may deteriorate. Do not leave the stereo headphones in a location subject to direct sunlight, heat or moisture. Optional replacement earpads can be ordered from your nearest Sony dealer. Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) MDR-MA300 Stereo Headphones 4-295-248- (2) ©2011. Sony Corporation Stereo slušalice Operating Instructions Upute za uporabu Tactile dot Earpad (large) Earpad (small) Driver unit Level profile Prominent profile SONY - MDR-MA300 Stereo slusalice.indd 1 SONY - MDR-MA300 Stereo slusalice.indd 1 1/30/2013 3:11:23 PM 1/30/2013 3:11:23 PM

Stereo Headphones Stereo slušalice - Sonydownload.sony-europe.com/.../IM_MDR-MA300_HR.pdf · The location of the model name (“MDR-MA300”) is shown in the illustration. If you

Embed Size (px)

Text of Stereo Headphones Stereo slušalice - Sonydownload.sony-europe.com/.../IM_MDR-MA300_HR.pdf · The...

 • EnglishStereo headphones

  Features 40 mm driver units for powerful, expressive sound Open headphones with natural sound field Ideal fit to your ear shape with flexible ear fit mechanism Comfortable fitting with fabric earpads

  How to useThese headphones are for use with a stereo mini jack.How to wear the headphones (see fig. )Extend the headband to adjust the length.Wear the headphone marked on your right ear, and the one marked on your left ear.There is a tactile dot on the unit marked to distinguish the left side.Flexible ear fit mechanism (see fig. )When wearing the headphones, the driver units from which the sound originates conform to various ear shapes, providing a comfortable fit.

  How to confirm the model name (see fig. )The location of the model name (MDR-MA300) is shown in the illustration. If you have a question about the product, check the model name beforehand to let us know your model.

  NoteWhen checking the model name, do not move the headphones beyond its normal range.

  SpecificationsType: Open, dynamic / Driver unit: 40 mm, dome type (CCAW Voice Coil) / Power handling capacity: 1,000 mW (IEC*) / Impedance: 40 at 1 kHz / Sensitivity: 102 dB/mW / Frequency response: 10 Hz 24,000 Hz / Cord: 3 m, Y type / Plug: Gold-plated stereo mini plug / Mass: Approx. 245 g without cordSupplied accessory: Operating Instructions (1)* IEC = International Electrotechnical CommissionDesign and specifications are subject to change without notice.

  Precautions Listening with headphones at high volume may affect your hearing. For traffic safety, do not use while driving or cycling.

  Do not subject the headphones to excessive shock. Handle the driver units carefully. Do not put weight or pressure on the headphones as it may cause the headphones to deform during long storage.

  The earpads may deteriorate due to long-term storage or use. Do not leave the jack plug dirty otherwise the sound may be distorted. Clean the headphones with a soft dry cloth. Do not blow on the units when cleaning. Do not allow the plug to become dirty, otherwise the sound may deteriorate.

  Do not leave the stereo headphones in a location subject to direct sunlight, heat or moisture.

  Optional replacement earpads can be ordered from your nearest Sony dealer.

  Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

  MDR-MA300

  Stereo Headphones

  4-295-248- (2)2011. Sony Corporation

  Stereo slualiceOperating Instructions

  Upute za uporabu

  Tactile dot

  Earpad (large)

  Earpad (small)

  Driver unit

  Level profile Prominent profile

  SONY - MDR-MA300 Stereo slusalice.indd 1SONY - MDR-MA300 Stereo slusalice.indd 1 1/30/2013 3:11:23 PM1/30/2013 3:11:23 PM

 • HrvatskiStereo slualice

  Znaajke 40 mm zvuici za duboke basove, moan zvuk Otvorene slualice prirodnog zvunog polja Idealno pristaje uz oblik uha zahvaljujui fleksibilnom mehanizmu Ugodan osjeaj prianjanja uz pletene jastuie za ui

  UporabaOve slualice namijenjene su za uporabu sa stereo mini prikljukom.Noenje slualica (pogledajte sliku )Rairite naglavnik kako biste mu podesili duljinu.Slualicu oznaenu s nosite u desnom, a slualicu oznaenu s u lijevom uhu.Na slualici oznaenoj s nalazi se ispupenje kako biste lake raspoznali lijevu slualicu.Fleksibilan mehanizam za prianjanje uz uho (pogledajte sliku )Pri uporabi slualica pogonske jedinice iz kojih dolazi zvuk prilagouju se raznim oblicima uha kako bi se omoguilo ugodno noenje.

  Provjera oznake modela (pogledajte sliku )Lokacija oznake modela ("MDR-MA300") prikazana je na slici. Imate li pitanja o ureaju, prije pozivanja provjerite oznaku modela.

  NapomenaPrilikom provjere oznake modela nemojte pomicati slualice izvan normalnog raspona.

  Ova oznaka na proizvodu ili na ambalai oznaava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kuni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predvienom mjestu za reciklau elektrike ili elektronike opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda uvate okoli i brinete za zdravlje svojih blinjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugroava se okoli i zdravlje ljudi.Reciklaom materijala pomaete u ouvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklai ovog proizvoda, kontaktirajte vau lokalnu upravu, odlagalite otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

  Tehniki podaciTip: Otvorene, dinamike / Zvunik: 40 mm (CCAW zvuna zavojnica), kupolaste / Snaga: 1000 mW (IEC*) / Impedancija: 40 pri 1 kHz / Osjetljivost: 102 dB/mW / Frekvencijski odziv: 10 Hz 24000 Hz / Kabel: 3 m, kabel tipa Y / Prikljuak: Pozlaeni stereo miniprikljuak / Masa: Priblino 245 g bez kabelaIsporueni pribor: Upute za uporabu (1)* IEC = Meunarodno elektrotehniko povjerenstvoDizajn i tehniki podaci podloni su promjeni bez najave. Proizvoa ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreke.

  Mjere opreza Sluanje putem slualica pri visokoj glasnoi moe otetiti va sluh. Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slualice dok upravljate motornim vozilom ili biciklom.

  Slualice ne izlaite pretjeranim udarcima. Paljivo rukujte slualicama. Ne stavljajte predmete na slualice, niti vrite pritisak, jer moe doi do izoblienja slualica tijekom dugotrajne pohrane.

  Jastuii se mogu istroiti uslijed dugotrajnog skladitenja ili uporabe. Ukoliko je prikljuak prljav moe doi do izoblienja zvuka. Slualice istite mekom suhom krpom. Ne puite u zvunike prilikom ienja. Prikljuak ne smije biti prljav jer moe doi do smanjenja kvalitete zvuka.

  Stereo slualice nemojte ostavljati na mjestima izloenima izravnom sunevom svjetlu, vruini ili vlazi.

  Dodatno nabavljivi zamjenski jastuii slualica mogu se naruiti kod najblieg Sony prodavatelja.

  Odlaganje stare elektrine i elektronike opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim dravama s posebnim sustavima za odlaganje)

  Ispupenje

  Jastui slualica (vei)

  Jastui slualica (manji)

  Profil u ravnini

  Pogonska jedinica

  Istaknut profil

  Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

  IZJAVA O SUKLADNOSTI

  Proizvoa ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan. Sony, odnosno njegov ovlateni zastupnik u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklaen s bitnim zahtjevima tehnikih propisa koji su za ovaj proizvod utvreni.

  Izjave o sukladnosti dostupne su na internet stranici www.sukladnost-sony.com.hr

  SONY - MDR-MA300 Stereo slusalice.indd 2SONY - MDR-MA300 Stereo slusalice.indd 2 1/30/2013 3:11:23 PM1/30/2013 3:11:23 PM