22
Cravtov Anton Octavian Grupa 4137 , Informatica Universitatea Petrol - Gaze PROIECT BAZE DE DATE TEMA:Stare Civila

Stare Civila

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Proiect baze de date: Stare Civila

Citation preview

Cravtov Anton Octavian Grupa 4137 , InformaticaUniversitatea Petrol - Gaze

PROIECTBAZE DE DATE

TEMA:Stare Civila

Cuprins

I. Stare civila .PrezentareII. Diagrama Entitate-Legatura1.Departament Stare Civila2.Familie3.Mama 4.Copil5.Tata6.JobIII. Baza de date

I. Stare civila .Prezentare.

A. Identificarea persoanei fizice Mijloacele de drept civil care slujesc la identificarea persoanei fizice sunt prezentate sub denumirea generica de atribute de identificare si considerate ca fiind niste drepturi nepatrimoniale ale persoanei fizice.Principalele atribute:- Numele persoanei- Domiciliul persoanei- Starea civila a persoaneiIn realitate, numele ne apare ca fiind un element al starii civile, iar domciliul ne apare ca un element de localizare in spatiu a unei persoane deja identificate.B. Starea civilaLegea noastra nici nu defineste, nici nu reglementeaza starea civila a persoanei fizice. Ceea ce reglementeaza legislatia noastra, respectiv Legea 119/1996 si metodologia de aplicare a legii din 1997 sunt doar actele de stare civila in intelesul de inscrisuri doveditoare ale unei anume stari civile.In lipsa unei reglementari a starii civile, in literatura de specialitate, starea civila a fost definita in mod diferit si tot in mod diferit au fost evidentiate si elementele sale.Starea civila -; Un complex de atribute, de fapt si juridice, precum si de relatii, care permit individualizarea persoanelor in familie si in societate, care fac obiect al inscrierilor in registrele de stare civila.Astfel, pot fi considerate ca elemente constitutive ale strarii civile sexul persoanei (stare de fapt), filiatia persoanei (relatie juridica), numele persoanei (un atribut juridic) relatia conjugala, cetatenia.In ansamblul ei si din punct de vedere al elementelor sale starea civila prezinta urmatoarele caractere:1. Indivizibila -; In intelesul ca o anumita persoana are aceeasi stare civila in raport cu toate celelalte persoane.De pilda, starea civila de persoana casatorita exista nu numai in raport cu sotul sau sotia, ci si in raport cu toate celelalte persoane. Acest caracter al starii civile si al elementelor sale explica de ce hotarararile judecatoresti in materie de stare civila sunt opozabile tuturor, deci nu numai intre parti asa cum sunt in mod obisnuit opozabile hotararile judecatoresti civile.2. Imprescriptibil extinctiva -; Nici un element al starii civile nu se pierde prin nefolosirea lui, oricat de indelungat ar fi acest neuz.3. Imprescriptibil achizitiva -; Oricata vreme o persoana s-ar folosi de o anumita stare civila ori un element a acesteia, aceasta persoana nu poate dobandi aceasta stare civila prin efectul folosiri ei.4. Caracterul personal -; Elementele starii civile pot fi exercitate doar personal de catre titularul lor, la fel cum actiunile in justitie privitoare la starea civila pot fi introduse numai personal de catre titularul starii civile.5. Indisponibila -; Nici in tot, nici in parte ea nu poate fi transmisa altuia prin acte juridice.C. Izvoarele starii civileAcele imprejurari care au ca efect fie nasterea unei anumite stari civile, fie modificarea, fie incetarea ei.1) LegeaUneori, un elemet al starii civile rezulta direct din lege.Ex: Filiatia copilului din casatorie in privinta tatalui sau rezulta din prezumtiile legale de paternitate.2) Actele juridice de stare civilaEx: Actul casatoriei, actul recunoasterii de maternitate si/sau paternitate, etc.3) Faptele de stare civilaEx: Nasterea si moartea, care au, dupa caz, un efect generator (nasterea) si unul extinctiv (moartea) de stare civila.4) Unele hotarari judecatoresti- pronuntate in temeiul actiunii de stare civila sau actiunii de stat.In functie de scopul lor si de modul in care isi produc efectele, aceste actiuni se clasifica in trei categorii: a) Actiuni in reclamatie de statScopul acestei actiuni este acela de a se stabili, prin hotarare judecatoreasca o anumita stare civila a reclamantului, iar consecinta admiterilor este, pe de o parte, stabilirea acestei stari civile, iar pe de alta parte, inlaturarea cu caracter retroactiv a starii civile avute anterior.De pilda, este o actiune in reclamatie de stat actiunea in stabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei. Ca urmare a admiterii acestei actiuni, copilul reclamant devine copil din afara casatoriei, cu filiatia fata de tata stabilita retroactiv, adica de la data nasterii si pierde calitatea de copil din afara casatoriei cu filiatia de tata nestabilita, tot de la data nasterii. b) Actiuni in contestatie de statAcestea au ca scop inlaturarea retroactivitatii a unei stari civile aparente. Ca urmare a admiterii are consecinta inlaturarea acestei stari civile cu caracter retroactiv si inlocuirea ei cu o alta stare civila care rezulta din lege.De pilda, este o actiune in contestatie de stat, actiunea de tagaduire a paternitatii copilului din casatorie, introdusa de catre sotul mamei, care are ca prim efect pierderea de catre copil a calitatii de copil din casatorie si dobandeste, prin efectul legii, statutul de copil din afara casatoriei cu filiatia fata de tata nestabilita.Efectele se produc retroactiv de la data nasterii copilului. c) Actiuni in modificarea starii civileAu ca scop o modificare a starii civile, dar care isi produce efectele numai pentru viitor. Este cazul actiunii in divort.Aceste acte de stare civila, indiferent de felul lor, nu trebuie confundate cu actiunea in anularea, modificarea si rectificarea actelor de stare civila. Cele dintai au ca obiect insa, starea civila a persoanei, pe cand celelalte au ca obiect doar actele de stare civila.Asa fiind, admiterea unei actiuni de stare civila impune intotdeauna si modificarea actelor de stare civila, pe cand admiterea unor actiuni privitoare la actele de stare civila nu implica nici o modificare a starii civile reale a persoanei.

II. Diagrama Entitate-Legatura

Pentru crearea bazei de date am construit diagrama Entitate-Legatura care contine urmatoarele entitati:

1.Stare civila cu urmatoarele attribute : IdDepartamentStareCivila [int](cheia primara a entitatii) , familie [VARCHAR].2.Familie cu urmatoarele atribute :IdFamilie[int](cheia primara a entitatii),nume_cap_de_familie [Varchar] ,venit_familie [int], casatoriti [Varchar],venit_familie[int],casatoriti [Varchar],an_casatorie[int],an_divort[int],copii [Varchar],idDepartamentStareCivila [int] ,tata[int],Mama_idMama [int],copil[int]3.Copil cu urmatoarele atribute :IdCopil[int] ,nume[Varchar],prenume[Varchar],varsta[Tinyint],Cnp [Varchar]4.Mama cu urmatoarele atribute : IdMama[Int](cheie primara),nume [varchar],prenume[varchar],varsta[Tinyint],Cnp[varchar]5.Tata cu urmatoarele atribute :IdTata[int](cheie primara) ,nume[varchar],prenume[varchar],varsta[Tinyint],cnp[varchar],job_idjob[int]6.Job cu urmatoarele :IdJob[int](cheie primara),nume_job[varchar],salariu_job[int],ore_pe_saptamana[Tinyint],zi_libera[Varchar].

III Baze de dateAm creat o baza de date numita Mydb folosind comanda CREATE DATABASE in care am introdus cele 6 tabele pentru fiecare entitate in parte folosind comanda CREATE TABLE. Apoi, pentru fiecare entitate am introdus cate 20 de intrari din domeniul respectiv folosind comanda INSERT.

Etapa1. Crearea Bazei de date :DROP SCHEMA IF EXISTS `mydb` ;CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci ;USE `mydb` ;

Etapa2. Crearea tabelului Departament Stare Civila :DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`DepartamentStareCivila` ;CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`DepartamentStareCivila` ( `idDepartamentStareCivila` INT NOT NULL , `familie` VARCHAR(45) NOT NULL , PRIMARY KEY (`idDepartamentStareCivila`) )ENGINE = InnoDB;

Etapa 3.Crearea tabelului Familie:DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Familie` ;CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Familie` ( `idFamilie` INT NOT NULL , `nume_cap_de_familie` VARCHAR(45) NOT NULL , `adresa_familie` VARCHAR(100) NOT NULL , `venit_familie` INT NULL , `casatoriti` VARCHAR(2) NOT NULL , `an_casatorie` INT NULL , `an_divort` INT NULL , `copii` VARCHAR(2) NOT NULL , `idDepartamentStareCivila` INT NOT NULL , `Tata_idTata` INT NOT NULL , `Mama_idMama` INT NOT NULL , `Copil_idCopil` INT NOT NULL , PRIMARY KEY (`idFamilie`, `idDepartamentStareCivila`, `Tata_idTata`, `Mama_idMama`, `Copil_idCopil`) , INDEX `fk_Familie_DepartamentStareCivila` (`idDepartamentStareCivila` ASC) , INDEX `fk_Familie_Tata1` (`Tata_idTata` ASC) , INDEX `fk_Familie_Mama1` (`Mama_idMama` ASC) , INDEX `fk_Familie_Copil1` (`Copil_idCopil` ASC) , CONSTRAINT `fk_Familie_DepartamentStareCivila` FOREIGN KEY (`idDepartamentStareCivila` ) REFERENCES `mydb`.`DepartamentStareCivila` (`idDepartamentStareCivila` ) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT `fk_Familie_Tata1` FOREIGN KEY (`Tata_idTata` ) REFERENCES `mydb`.`Tata` (`idTata` ) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT `fk_Familie_Mama1` FOREIGN KEY (`Mama_idMama` ) REFERENCES `mydb`.`Mama` (`idMama` ) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, CONSTRAINT `fk_Familie_Copil1` FOREIGN KEY (`Copil_idCopil` ) REFERENCES `mydb`.`Copil` (`idCopil` ) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)ENGINE = InnoDB;

Etapa 4.Crearea tabelului Copil DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Copil` ;CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Copil` ( `idCopil` INT NOT NULL , `nume` VARCHAR(45) NOT NULL , `prenume` VARCHAR(45) NOT NULL , `varsta` TINYINT NULL , `CNP` VARCHAR(13) NULL , PRIMARY KEY (`idCopil`) )ENGINE = InnoDB;

Etapa 5.Crearea tabelului Mama :DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Mama` ;CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Mama` ( `idMama` INT NOT NULL , `nume` VARCHAR(45) NOT NULL , `prenume` VARCHAR(45) NOT NULL , `varsta` TINYINT NULL , `CNP` VARCHAR(13) NULL , PRIMARY KEY (`idMama`) )ENGINE = InnoDB;

Etapa 6. Crearea tabelului Tata:DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Tata` ;CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Tata` ( `idTata` INT NOT NULL , `nume` VARCHAR(45) NOT NULL , `prenume` VARCHAR(45) NOT NULL , `varsta` TINYINT NULL , `CNP` VARCHAR(13) NULL , `Job_idJob` INT NOT NULL , PRIMARY KEY (`idTata`, `Job_idJob`) , INDEX `fk_Tata_Job1` (`Job_idJob` ASC) , CONSTRAINT `fk_Tata_Job1` FOREIGN KEY (`Job_idJob` ) REFERENCES `mydb`.`Job` (`idJob` ) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)ENGINE = InnoDB;

Etapa7. Crearea tabelului Job :DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Job` ;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Job` ( `idJob` INT NOT NULL , `nume_job` VARCHAR(45) NOT NULL , `salariu_job` INT NOT NULL , `ore_pe_saptamana` TINYINT NULL , `zi_libera` VARCHAR(45) NULL , PRIMARY KEY (`idJob`) )ENGINE = InnoDB;