Click here to load reader

Sraith 16 Seó Faisin sa Scoil

 • View
  556

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sraith 16 Seó Faisin sa Scoil. Pic 1. Tá an sraith seo bunaithe ar… De réir cosúlachta tá cruinniú ar siúl sa seomra caidrimh. Tá an múinteoir … i gceannas ar an gcruinniú. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sraith 16 Seó Faisin sa Scoil

 • Sraith 16 Se Faisin sa Scoil

 • Pic 1T an sraith seo bunaithe arDe rir coslachta t cruinni ar sil sa seomra caidrimh.T an minteoir i gceannas ar an gcruinni.Plann s fadhbanna scoile le na scolair at I lthair.fadhbanna ar ns ganntanas airgid, romhair nua at ag teastil.T tuairim agus smaoint na scolair uaithi.Ba mhaith leo airgid a bhaili.Tagann rimse tuairim agus stritis na cailn, ina measc luaigh siad crannchur, se faisin, ceolchoirm agus silid.

 • Pic 2Fs sa seomra caidrimRoghnaigh siad an se faisinCuma dograiseach orthu go lir ach dirre chomh maith.Plann siad anois sonra an se faisin (am/it/ada srl)Tuigeann siad go mbeidh cabhair uathu na siopa tila ar aon le na tuist.

 • Pic 3An chad cim a shocraonn siad n an fograocht don se.Crochann siad postaeir mrthimpeall na scoile agus ar fud an baile.T sil ag na dalta go meallfaidh na postaeir a ln daoine chun an se.T gach uile sonra faoin se le fil ar an bpostaer.Fuair siad cead n bpromhoide an se a eagr/reachtil do halla na scoile.

 • Pic 4An chad cim eile lagr ag na dalta n ada don se a lorg.I mbeirteanna cuairtonn siad na siopa itila agus iarrann siad cabhair na siopadir.Mnonn na cailn go mbeidh se faisin ar sil chun airigid a bhaili don scoil agus go bhfuil ada don se uathu.Buochas le carthanacht agus tuiscint na siopa ironn le na dalta an-chuid tacaocht a fhil agus ar deireadh t lon mr ada acu don se.

 • Pic 5Tagann oche na se ar deireadhTaispenann siad na hada ar an ardnT an scoil pldaithe/dubh le daoineTagann an baile go lir, nach mrTagann idir g agus aosta chun an se a fheiceilAr aon leis an se faisin, t crannchur ar sil agus doltar ticid ar 5.Bhailigh siad duaiseanna iontacha na gn itila chomh maith.

 • Pic 6Dirigh/ironn le na dalta se faisin den chad scoth a eagrT an t-airgead tuillte acu gan aon dabht mar doibrigh siad go dograiseach chun an se a reachtil.Gabhann an promhoide buochas.Molann s .. Labhraonn s faoi thbhacht.Ag deireadh thiar thall..

 • CeisteannaC h an duine at ag caint i bpictir a 6?C bhfuil an cruinni ar sil?C bhfuil an seo faisin ar sil?Luaigh siopa faisin amhin phic 4?C mhad cailn at i bpic 3? Cad a deir an fgra i bpic 3?Cad at phl ag an bean sa chad phic?Cad at r ag an bpromhoide sa phictir deireanach?C bhfuil na cailn sa cheathr phictir.Cn fth go bhfuil airgead bhaili ag an scoil?

 • Sraith 17 Madra ar Strae

 • Pic 1T an sraith seo bunaithe ar madra ar strae.Faigheann Liam tacs teachtaireacht n a chara Sle. Lann s .Mnonn s d go bhfuil a madra caillte aici agus go bhfuil cabhair lorg aici chun a fhil thar n-ais.ironn Liam buartha faoi agus braitheann s trua do Shle.

 • Pic 2Buaileann Liam le Sle. T cuma brnach uirthi.Is lir go bhfuil s i gcor thuathail. Sileann deora na sile.Tugann Liam barrg di.Sa dara radharc, lann an bheirt acu cupn tae agus ar ndigh, i ndiaidh cupn tae, ironn s nos fearr.Tosaonn s ar an scal a insint do Liam.De rir coslachta is isteoir den scoth .

 • Pic 3Is lir n bhfianaise sa phictir seo go bhfuil a dcheall danta ag Sle chun an madra a fhil ar ais.Chuir s glaoch ar an raidi pobail, agus gheall siad fgra a chuir amach faoi.Anuas ar sin dsid s an suomh soisialta Facebook chun fgra eile faoin mhadra a chruth.Chomh maith le sin sheol s teachtaireacht chuig a chairde go lir le sonra a madra ann.Madra beag bn agus dubh a freagraonn do Jojo at ar iarraidh.

 • Pic 4Is cinnte go cara dlis Liam agus tugann s cabhair do Shle, Jojo a lorg (cuard le haghaidh Jojo) ar fud an bhaile.Silann siad suas sos an sridbhaile ag glaoch a ainm os ard.Tar is cpla uair, buaileann fn Sle.Coimadann Sle a fn ina pca.

 • Pic 5Freagraonn Sle an glaoch. Faigheann s dea-nuacht/scal.T thas an domhain uirthi. Faigheann s amach c bhfuil Jojo.Danann an duine ar an bhfn cur sos cruinn air.Insonn s an nuachtn mhaith do Liam.Faigheann s barrg eile uaidh.Socraonn siad imeacht go dreach.

 • Pic 6Buaileann Sle le fear an fin agus t Jojo in ineacht leis, buochas le Dia.Mnonn s go raibh Jojo san ionad siopadireachta agus gur lean s .Bh Jojo faiteach agus buartha.Tugann s an iall ar ais do Shle agus ar aghaidh leis an mbeirt acu go ssta.Nuair a shroicheann an beirt abhaile, t faoiseamh agus thas ar gach inne.Lorgaonn a tuist an scal ar fad uaithi.Deireann a tuist le Sle gur g le nos m aire a thabhairt.Is lir go bhfuil ceacht foghlamtha ag Sle faoi tbhacht aire a thabhairt do do chuid pheata.

 • CeisteannaCad is ainm don mhadra?Cad a tharla sa chad phictir?Dan cur sos ar an madra?Cn suomh idirlne at i gceist i bpic 3?Cr chaill Sle an madra?Conas a thug Liam cabhair do Shle?Cn dea-rud a tharla i bpictir a ceathar?Cn posa comhairle a thug tuist Sle di?Cn staisiin raidi ar ar ghlaoigh Sle?C hiad an beirt a labhraonn le Sle sa phic deireanach?

 • Sraith 18 Comrtas Ccaireachta ar TG4

 • Pic 1T an sraith seo bunaithe ar chomrtas Ccaireachta ar TG4.De rir coslachta, t trir buachaill ag fachaint ar an teilifs.Tagann fgra ar an scilen faoi Chomrtas Ccaireachta ar TG4 do dhalta scoile.Is fidir gach eolas a fhil n suomh TG4, www.TG4.ieDarfainn go bhfuil suim ag na buachaill sa fgra seo.

 • Pic 2Socraonn na buachaill cruinni leis an bpromhoide an l dr gcionn.Mnonn siad scal an comrtais d. Fuair siad an-chuid eolais n suomh TG4 agus plann siad gach gn de leis.Molann an promhoide dibh labhairt leis an minteoir Eac Bhaile faoi. Tugann s cead do na buachaill pirt a ghlacadh sa chomrtas.Slim go bhfuil cuma brodil ar an bpromhoide.

 • Pic 3Sa phictir seo t na buachaill ag pl crsa leis an minteoir eac bhaile.Faigheann/Danann siad staidar na rialacha ar an suomh grasn, mar aon le sonra an chomrtais.Ina measc, conas cur isteach ar an gcomrtas agus an seisin ccaireachta sa chistin i mBaile na hAbhann.Is lir go minteoir den chad scoth agus ln ssta cabhr le na leaids.

 • Pic 4Tagann l an chinnina ar deireadh.L an chomrtais at ann. Cuireann an fgra filte roimh na hiomaitheoir chuig comrtas ccaireachta uile ireann do scoileanna.Sa phictir feicimid trir dalta ceithre scoileanna timpeall na tre.Ar na boird os a gcomhair amach t meascn de gach saghas bia agus uirlis ccaireachta.Seasann an moltir oifigiil do TG4 ag fachaint anuas orthu go lir.

 • Pic 5Tagann an comrtas chun croch.De rir coslachta buann r dtrir buachaill an chomrtas.Gabhann an moltir comhghairdeas leo agus molann s an iarracht a thaispein siad chun ccaireacht tr Ghaeilge.Danann na ceamair TG4 taifeadadh ar gach nimad.

 • Pic 6Faigheann na buachaill seic 1000 n moltir.Gan amhras t cuma brodil agus thasach orthu agus iad fs glasta ina gcuid nprin.Sa dara radharc filleann na leaids ar ais ar an scoil agus gabhann an promhoide comhghairdeas leo ars.Fachann siad siar ar an clr ar TG4 faoin gcomrtas.Is cinnte go bhfuil gach ball den pobal scoile brodil astu.

 • CeisteannaCn sort comrtas at ar sil?Cn duais a bhfaigheann na buachaill?Ar aon leis na hiarrthir c eile at i bpic 4?Cn t-am a bhuaileann na dalta leis an bpromhoide?C bhfuil an comrtas ar sil?Ca dhanann an promhoide i bpic a 6?An raibh na buachaill ssta ag an deireadh?Cn bealach teilifse a dhanann urraocht ar an gcomrtas?C mhad dalta at le feiscint i bpic 4?C mhad euro a bhfaigheann na buachaill?

Search related