SPM SBP P1 P2 2011

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  1/62

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  2/62

  @ 2011 Trial SPM Hak Cipta BPSBPSK  

   HALAMAN KOSONG

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  3/62

  @ 2011 Trial SPM Hak Cipta BPSBPSK  

   

        

        

   

    

   

         

   

        

         

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

     

   

   

   

      

      

   

   

   

   

   

   

      

   

      

   

         

   

         

     

   

   

   

   

   

                  

               

   

     

     

         

   

       

         

   

    

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  4/62

   2011 Trial SPM Hak Cipta BPSBPSK   

        

    

      

       

       

         

         

       

     

       

     

   

   

               

                

        

    

   

   

   

   

   

         

   

   

       

    

     

     

    

      

          

    

     

   

   

   

       

           

      

   

   

      

      

   

   

   

    

   

      

   

   

     

   

   

    

    

   

            

            

   

      

     

     

   

     

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  5/62

   

   KEBARANGKALIAN HUJUNG ATAS Q BAGI TABURAN NORMAL

   

    

   

   

       

                              

   

    

     

       

     

   

   

              

  3472/1    

  SULIT 3472

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  6/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

   

      

    

   

   

   

     

   

   

   

    

   

   

     

    

   

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  7/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

     

           

   

     

       

    

    

   

     

    

   

   

    

   

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  8/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

         

       

    

          

   

           

     

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  9/62

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  10/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

   

   

     

   

   

     

     

     

   

     

    

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  11/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

         

       

   

   

    

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  12/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

   

   

     

   

    

       

    

   

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  13/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

       

   

     

             

     

   

   

      

    

     

   

    

   

   

    

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  14/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

   

     

              

   

   

     

   

   

   

   

     

   

     

    

   

    

   

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  15/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

                

              

                          

             

   

         

   

    

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  16/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

                   

   

     

   

            

     

      

          

    

   

    

   

   

    

   

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  17/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

   

              

                   

     

   

   

     

   

   

    

   

   

   

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  18/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

   

             

          

      

    

   

    

   

    

    

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  19/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

       

            

         

       

       

          

    

     

            

            

   

        

            

            

      

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  20/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

     

     

   

        

        

     

             

           

   

      

    

     

    

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  21/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

           

   

      

    

   

   

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  22/62

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  23/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

     

      

    

    

   

  END OF QUESTION PAPERKERTAS SOALAN TAMAT

   

     

    

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  24/62

  SULIT 3472/1

  3472/1    

   MAKLUMAT UNTUK CALON

       25 

      semua 

   

   

     

     

   

   

   

     

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  25/62

       

  3472/2 @ 2011 Trial SPM Hak Cipta BPSBPSK   

  BAHAGIAN PENGURUSANSEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

   ADDITIONAL MATHEMATICS

  Kertas 2

  Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

    Section A Section B    Section C.

     all   Section A , four  Section B   two   Section C. 

  one 

   

   

  20 

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  26/62

     

  3472/2   

   

   

          

          

     

   

         

   

        

   

        

   

   

        

   

   

   

   

   

    

   

   

     

   

   

   

      

      

   

   

   

   

   

   

      

   

      

   

         

   

        

   

   

   

   

   

                  

             

   

     

         

   

       

         

     

   

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  27/62

   

   3472/2  

        

    

      

    

    

       

         

        

       

     

   

    

   

   

   

              

              

        

    

   

   

   

   

   

        

   

   

       

    

     

     

    

      

          

    

     

   

   

   

       

           

      

   

   

      

      

   

   

   

    

        

      

   

   

     

   

   

    

    

   

              

      

     

   

     

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  28/62

       

  3472/2 @ 2011 Trial SPM Hak Cipta BPSBPSK   

   KEBARANGKALIAN HUJUNG ATAS Q BAGI TABURAN NORMAL

   

    

   

   

       

                              

   

    

     

       

     

   

   

              

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  29/62

   

   3472/2  

  Section ABahagian A

     all   semua 

            

     

       

             

                

    

     

    

    

     

    

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  30/62

     

   3472/2    

      

   

   

    

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  31/62

   

   3472/2  

                  

    

                 

   

  Diagram 4

  Rajah 4 

   

   

       

     

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  32/62

     

   3472/2    

  not 

  tidak 

   

  Diagram 5 

  Rajah 5 

   

        

      

   

   

      

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  33/62

   

   3472/2  

   

   

   

     

     

   

    

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  34/62

     

   3472/2    

  Section BBahagian B

    four    empat 

     

      

   

  Table 7 

  Jadual 7

   

        

      

    

      

     

   

       

      

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  35/62

   

   3472/2  

         

             

   

     

       

   

   

     

   

    

     

   

    

   

    

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  36/62

     

   3472/2    

       

     

           

         

           

   

   

      

    

     

              

            

   

   

   

   

   

   

   

     

  Diagram 10Rajah 10

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  37/62

   

   3472/2  

     

   

     

         

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  38/62

     

   3472/2    

         

             

   

        

   

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  39/62

   

   3472/2  

  Section CBahagian C

    two   dua 

              

         

   

      

      

     

     

     

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  40/62

     

   3472/2    

            

               

            

   

      

      

      

                 

   

         

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  41/62

   

   3472/2  

   

        

               

   

          

                 

                 

        

       

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  42/62

     

   3472/2    

  END OF QUESTION PAPERKERTAS SOALAN TAMAT

           

   

     

   

   

   

   

    

                

       

     

       

       

              

       

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  43/62

   

   3472/2  

   INFORMATION FOR CANDIDATES

   MAKLUMAT UNTUK CALON  

       

         

     Bahagian A  empat   Bahagian B 

   dua   Bahagian C  

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  44/62

     

   3472/2    

   

       

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  45/62

  1

  3472/1

  Matematik

  TambahanKertas 1

  BAHAGIAN PENGURUSANSEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PEPERIKSAAN PERCUBAANSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

   ADDITIONAL MATHEMATICS

  Paper 1

  6  

  MARKING SCHEME

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  46/62

  2

  No. Solution and Mark SchemeSub

  Marks

  Total

  Marks

   

   

   

   

    

   

   

   

   

       

   

     

   

   

              

     

     

   

   

     

   

     

   

     

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  47/62

  3

  7

   

   

     

   

   

   

   

  8

   

         

   

       

   

      

   

     

       

  OR    

   

  OR 

       

        

        

     

   :

   

    or

   

   

  11

       

      

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  48/62

  4

   

   

   

    

   

  t = 1

   

   

   

     

     

   

   

   

     +    

     +    

     

   

   

  :       =  

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  49/62

  5

       

  :

       

        

   

    :

        OR

       

   

  :

    

  :  

            OR

     OR    

        

   

   

  :    

   

  :  

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  50/62

  6

    

    

   

   

   

   

    

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  51/62

  1

  3472/2

  Matematik

  TambahanKertas 2

  BAHAGIAN PENGURUSANSEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  PEPERIKSAAN PERCUBAANSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

  TINGKATAN 5

   ADDITIONAL MATHEMATICS

  Paper 2

  MARKING SCHEME

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  52/62

  2

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  53/62

  3

   

    or

   

   

   

    

     

     

   

   

   

    

     

   

    

       

    

   

            

   

   

   

   

        

        

     

     

  ii)

   

     

   

     

  1

  y

  0       

     

  -1

  2

  2

    

  -

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  54/62

  4

  (a) 

   

        

   

     

   

   

       

  4

  2

     

       

        

   

   

   

    

      

   

   

   

   

      

     

        

    

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  55/62

  5

  5(a)

       

     

          

  (b)

     

     

           

   

   

   

   

    

   

   

    

   

   

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  56/62

  6

      

   

   

   

   

    

   

     

   

   

   

   

   

   

     

    

   

   

   

   

   

   

   

   

  K1

  K1

  N1

  K1

  K1

  N1

  K1

  N1

  K1

  N1

  N1

  K1

  N1

  K1

  N1

  K1

  N1

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  57/62

  7

   

   

   

   

       

     

     

      

   

       

   

     

   

   

        

      

   

   

   

   

  K1

  N1

  K1

  N1

  K1

  N1

  N1

  P1

  K1

  N1

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  58/62

  8

  OR  

   

   

     

   

       

       

   

   

    

   

    

   

   

   

   

   

   

  OR

  K1

  K1

  N1

  K1

  K1

  N1

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  59/62

  9

     

   

   

           

            

       

   

   

          

          

          

          

        

      

   

   

    

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  60/62

  10

   

   

   

        

   

    

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  61/62

     

   x

   y

      

   

       

   

   

   

   

      

 • 8/16/2019 SPM SBP P1 P2 2011

  62/62