Click here to load reader

Solární systém VZDUCH VODA SOL-AERO Solární systém ... 1 INSTALAČNÍ a OVLÁDACÍ manuál ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY Solární systém VZDUCH VODA (SOL-AERO) Solární systém VODA

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Solární systém VZDUCH VODA SOL-AERO Solární systém ... 1...

 • 1

  INSTALAČNÍ a OVLÁDACÍ manuál ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

  Solární systém VZDUCH VODA (SOL-AERO)

  Solární systém VODA VODA (SOL-AQUA)

  Solar Solution, s.r.o

  Smetanova 870, 583 01 Chotěboř IČ:28879295

  www.solarsolution.cz

  [email protected]

  telefon:564 406129

  mobil:608 390313

  mailto:[email protected]

 • 2

  Obsah

  1 SHRNUTÍ ..................................................................................................................................................................................... 3 1.1 Hlavní technické parametry ..................................................................................................................................... 3 1.2 Hlavní funkce kontrolní jednotky ........................................................................................................................... 3 1.3 Instalační panel .............................................................................................................................................................. 3

  2 ŘÍDÍCÍ PANEL ........................................................................................................................................................................... 4 2.1 Provoz ................................................................................................................................................................................ 4

  2.2 Nastavení teploty vodní nádrže .............................................................................................................................. 5 2.3 Nastavení časových intervalů .................................................................................................................................. 5 2.4 Nastavení hodin ............................................................................................................................................................. 5 2.5 Vynucené rozmrazování............................................................................................................................................. 5 2.6 Mód chlazení ................................................................................................................................................................... 6 2.7 Nastavení funkčních požadavků a provozní informace ................................................................................ 6 2.8 Zobrazení chybových kódu a poplach .................................................................................................................. 7

  3 POPIS FUNKCÍ .......................................................................................................................................................................... 7 3.1 Topení ................................................................................................................................................................................ 7 3.2 Provoz rozmrazování .................................................................................................................................................. 9 3.3 Mód chlazení ................................................................................................................................................................... 9 3.4 Ostatní provozní funkce ............................................................................................................................................. 9 3.5 Ilustrace ochrany ..................................................................................................................................................... 10

  4 JednokompresorovéTČ – ilustrace hlavního panelu ............................................................................................. 12

 • 3

  1 SHRNUTÍ

  Kontrolní jednotka je vhodná jak pro jedno, tak i dvou kompresorové čerpadlo vzduch/voda a voda/voda. Kontrolní neboli řídící jednotka se skládá z hlavního displeje, ovládacího panelu a termostatu (přídavného). 1.1 Hlavní technické parametry

  Podmínky použití: Provozní napětí: AC220 ~ 240V/380~410V±10%, 50Hz~60Hz ±1Hz Provozní okolní teplota: -20~+75°C Teplota skladování: -30 ~ +80 °C Relativní vlhkost: 0~ 95%

  Přesnost regulace teploty: 1°C

  1.2 Hlavní funkce kontrolní jednotky

  1. Funkce ohřevu/ chlazení vody. 2. Zobrazovat teplotu vodní nádrže, aktuální teplotu, provozní stav, stav výstupu, hodiny... 3. Lze nastavit, aby informoval o teplotě výparníku potrubí, okolní teplotě, teplotě výparné (výfukové), teplotě výfukových plynů, teplotě vody na výstupu, teplotě vratné vody, proud kompresoru, otevírání elektrického expanzního ventilu, chybové kódy… 4. Automaticky si zapamatuje veškeré parametry, pokud dojde k vypnutí a pokračuje v chodu automaticky po svém opětovném zapnutí. 5. Hodiny jsou v provozu i po vypnutí přístroje, není nutné je pokaždé znovu nastavovat. 6. Lze nastavit sepnutí/vypnutí přístroje na dvě nastavená období v průběhu 24 hodin. 7. Dodává teplou vodu ve dvou nastavených obdobích času během 24 hodin. 8. Lze mění provozní parametry na ty nejlepší pro všechny druhy provozních (pracovních) podmínek 9. Elektrický expanzní ventil je automaticky kontrolován (podle stupně přehřátí, aby byl včas přizpůsoben) 10. Funkce automatického rozmrazování. 11. Funkce vynuceného rozmrazování. 12. Automatické zamykání kláves. 13. Funkce časovače omezené heslem. 14. Obří LCD s modrým pozadím zobrazujícím bílá slova. 15. Ochranná funkce (ochrana před špatnou fází, ochrana před vysokým tlakem, ochrana před nízkým tlakem, ochrana před nedostatkem vody, atd.) 16. Test čidel tlaku vody. 17. Funkce proti zamrznutí. 18. Tepelné čerpadlo umí automaticky rozeznat a nastartovat ohřev vody za situace, kdy řídící jednotka není

  v provozu nebo je rozbitá. 1.3 Instalační panel

  Vstup řídícího panelu Vypínač nízké úrovně vody (vedení nebo sonda)

 • 4

  Vypínač střední úrovně vody (vedení nebo sonda) Vypínač vysoké úrovně vody (vedení nebo sonda Vypínač nízkého tlaku Vypínač vysokého tlaku Vypínač vodního toku Vypínač vodního tlaku Tři fáze A-B-C-N

  Výstup řídícího panelu Oběhové čerpadlo (kontaktní proud 20A) Pomocný elektrický ohřev (kontaktní proud 8A) Motor větrák (kontaktní proud 8A) Ventil pro dodávku vody (kontaktní proud 8A) Kompresor (kontaktní proud 8A) Čtyřcestný ventil (kontaktní proud 8A) Vyhřívání olejové vany (kontaktní proud 8A) Čerpadlo pro zpětnou vodu (kontaktní proud 8A) Čerpadlo pro dodávku horké vody (kontaktní proud 8A)

  Simulace řídícího panelu pro vstup signálu Teplota vodní nádrže (rozsah měření 0-160 °C) Teplota cívky výparníku (rozsah měření -30-110 °C) Teplota zpětného (vratného) plynu (rozsah měření -30-110 °C) Teplota výparů (výfuků) (rozsah měření 0-160 °C) Teplota okolní (rozsah měření -30-110 °C) Teplota vody na výstupu (rozsah měření 0-160 °C) Teplota zpětné vody (rozsah měření 0-160 °C) Proud kompresoru (rozsah měření 0-30A)

  2 ŘÍDÍCÍ PANEL Obrázek řídícího panelu

  2.1 Provoz

  2.1.1 Spuštění

 • 5

  1. Řídící panel zapneme tlačítkem „power“. Bzučák dlouze zazvoní, LCD display se rozsvítí, světlo na pozadí tlumeně svítí, na displeji je zobrazena ikona klíče - tlačítka jsou uzamčena.

  2.1.2 Odemčení

  1. Tlačte na oblast „power“ prstem déle než 3 vteřiny, dokud neuslyšíte zatroubení. Pozadí sytě svítí a ikona klíče zmizí - a tlačítka jsou odemčena. POZOR - pokud se během 60 vteřin nedotknete žádného tlačítka, klávesnice se může znovu automaticky zamknout a zobrazí se signál klíče.

  2.1.3 Vypnutí/zapnutí

  1. Zmáčknutím tlačítka „power“. Pokud je řídící panel zapnutý, pak se displej vypne. Opětovně se zapne, pokud je řídící panel vypnutý.

  2.2 Nastavení teploty vodní nádrže

  1. Stiskněte tlačítko „▲“ Při prvním zmáčknutí se objeví„set temperature“ a aktuální teplota nádrže, po opakovaném stisknutí„▲“ jižzvyšujete teplotu. Nastavitelný rozsah vodní nádrže je 20-80°C.

  2. Stiskněte „▲“ pro zvýšení teploty, kterou chcete nastavit. 3. Pro snížení teploty mačkejte „▼“.

  2.3 Nastavení časových intervalů

  1. Zmáčkněte tlačítko „timer“. 2. Vložte hodinu zapnutí a zmáčkněte „timer“. 3. Vložte minutu zapnutí a zmáčkněte „timer“. 4. Vložte hodinu vypnutí a zmáčkněte „timer“. 5. Vložte minutu vypnutí a zmáčkněte „timer“. 6. Stejně opakujte pro vložení provozu druhé periody.

  Po dokončení nastavení ukončete nastavení. Na displeji vidíte ikonku ON a OFF.

  2.3.1 Zrušení nastavených časových intervalů spínání:

  1. Držte „timer“ 3 vteřiny, dokud neuslyšíte signalizační zvuk. 2. Prst uvolněte a časy spínání jsou zrušeny.

  2.4 Nastavení hodin

  1. Držte „timer“ 3 vteřiny, dokud neuslyšíte signalizační zvuk. 2. Pokračujte v držení dalších 8 vteřin, dokud znovu neuslyšítesignalizační zvuk. 3. Prst uvolněte. 4. Vložte hodinu a zmáčkněte „timer“. 5. Vložte minuty a znovu zmáčkněte „timer“, d

Search related