16
Ogledni primjer testa

SOCIOLOGIJA - ss-adamic.com · Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Identifikacijska naljepnica PAŽLJIVO NALIJEPITI SOCIOLOGIJA I. DIO ISPITA 12 Ogledni primjer testa

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Nacionalni centar za vanjskovrednovanje obrazovanja

Identifikacijska naljepnica

PAŽLJIVO NALIJEPITI

SOCIOLOGIJAI. DIO ISPITA

12

Ogledni primjer testa

Nacionalni centar za vanjskovrednovanje obrazovanja

Identifikacijska naljepnica

PAŽLJIVO NALIJEPITI

SOCIOLOGIJAI. DIO ISPITA

12

01

Hrvatski jezik

Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripadapriloženi tekst?

A. hiperbolaB. alegorijaC. gradacijaD. ironija

Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?

A. kontrastB. personifikacijaC. metaforaD. eufemizam

Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj pripada priloženi tekst?

A. EshilaB. AristofanaC. HesiodaD. Ezopa

Kojoj književnoj vrsti pripada priloženi tekst?

A. bajciB. legendiC. basni D. mitu

I. tekst

Pozorno pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.

1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Sociologija

12

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

Dobro Loše Ispravljanje pogrješnoga unosa

XX

X

UPUTE Pozorno slijedite sve upute. Ne okrećite stranicu i ne rješavajte test dok to ne odobri dežurni nastavnik.Nalijepite identifikacijsku naljepnicu u označeni okvir na naslovnoj stranici te na list za odgovore.

Ispit traje 90 minuta bez prekida. Sastoji se od dvaju dijelova. Potrudite se dobro rasporediti vrijeme kako biste mogli riješiti oba dijela ispita.

U ovome se dijelu ispita od Vas očekuje: – da u zadatcima višestrukoga izbora između četiriju ponuđenih odaberete točan odgovor– da u zadatcima višestrukih kombinacija između pet ponuđenih odaberete dva točna odgovora– da u zadatcima povezivanja i sređivanja svakomu pojmu u gornjem stupcu pridružite odgovarajući pojam iz donjega stupca.

Možete pisati po stranicama ispitne knjižice, ali ne zaboravite prepisati odgovore na list za odgovore.Na listu za odgovore kvadratić točnoga odgovora obilježavate upisivanjem znaka X.

Na listu za odgovore pišite isključivo kemijskom olovkom.

Pišite jasno i čitljivo. Nečitki odgovori bodovat će se s nula (0) bodova.

Želimo Vam puno uspjeha!

Način ispunjavanja testa

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

Dobro Loše Ispravljanje pogrješnoga unosa

XX

X

Način ispunjavanja testa

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

Dobro Loše Ispravljanje pogrješnoga unosa

XX

X

Način ispunjavanja testa

X

12

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

01

Hrvatski jezik

Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripadapriloženi tekst?

A. hiperbolaB. alegorijaC. gradacijaD. ironija

Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?

A. kontrastB. personifikacijaC. metaforaD. eufemizam

Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj pripada priloženi tekst?

A. EshilaB. AristofanaC. HesiodaD. Ezopa

Kojoj književnoj vrsti pripada priloženi tekst?

A. bajciB. legendiC. basni D. mitu

I. tekst

Pozorno pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.

1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Sociologija

I. Zadatci višestrukoga izbora

U sljedećim zadatcima samo je jedan odgovor točan. Na listu za odgovore uz redni broj zadatka trebate obilježiti znakom X samo jedan od četiriju ponuđenih odgovora.

1. Kako se zove prosudba tuđe kulture prema mjerilima vlastite?

A. supkulturaB. kontrakultura C. etnocentrizamD. kulturni relativizam

2. Tko je autor djela „Protestantska etika i duh kapitalizma”?

A. Karl MarxB. Emile DurkheimC. Max Weber D. Herbert Spencer

3. Koji je sociolog otkrio da oblikovanje svijesti o svojem „Ja” nastaje kroz interakciju s njegovom neposrednom društvenom okolinom?

A. Emile DurkheimB. George H. MeadC. Karl MarxD. Herbert Spencer

4. U čemu se iskazuje „otuđenje rada” zaposlenika prema Karlu Marxu?

A. u nezadovoljstvu plaćom i radnim vremenomB. u nezadovoljstvu količinom društvene moći i utjecajaC. u nezadovoljstvu zbog bespomoćnosti i besmislaD. u nezadovoljstvu količinom društvenoga ugleda

12

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

01

Hrvatski jezik

Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripadapriloženi tekst?

A. hiperbolaB. alegorijaC. gradacijaD. ironija

Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?

A. kontrastB. personifikacijaC. metaforaD. eufemizam

Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj pripada priloženi tekst?

A. EshilaB. AristofanaC. HesiodaD. Ezopa

Kojoj književnoj vrsti pripada priloženi tekst?

A. bajciB. legendiC. basni D. mitu

I. tekst

Pozorno pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.

1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Sociologija

5. Što Louis Wirth ne navodi kao značajku odnosa među stanovnicima velegrada?

A. racionalne intereseB. netolerantnost C. socijalnu udaljenostD. ravnodušnost

6. Što je konformizam?

A. prilagodba grupnim normama i stavovimaB. oblik devijantnoga ponašanjaC. provedba socijalne kontroleD. primjer kolektivnoga ponašanja

7. Kako se zove niz normi i kulturno definiranih pravila i obveza koje određuju kakvo se ponašanje očekuje od člana društvene zajednice?

A. uloga B. statusC. položajD. identitet

8. Kako se zove stajalište koje zagovara dosljednu primjenu osnovnih načela religije u svakodnevnome životu?

A. privatizacija religije B. religijski fundamentalizamC. civilna religijaD. religijski agnosticizam

9. Kako se zove društveno djelovanje usmjereno na javni život poput dragovoljnih i profesionalnih udruga, medija, sindikata i slično?

A. industrijsko društvoB. kapitalističko društvo C. društvo znanjaD. civilno društvo

12

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

01

Hrvatski jezik

Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripadapriloženi tekst?

A. hiperbolaB. alegorijaC. gradacijaD. ironija

Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?

A. kontrastB. personifikacijaC. metaforaD. eufemizam

Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj pripada priloženi tekst?

A. EshilaB. AristofanaC. HesiodaD. Ezopa

Kojoj književnoj vrsti pripada priloženi tekst?

A. bajciB. legendiC. basni D. mitu

I. tekst

Pozorno pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.

1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Sociologija

10. Kako se zove politički poredak u kojem država nadzire sva područja društvenoga života uz pomoć kulta ličnosti?

A. autoritarniB. tranzicijski C. totalitarniD. poludemokratski

11. Koji je sociolog smatrao da društvene pojave treba promatrati kao stvari?

A. Max WeberB. Karl MarxC. Emile DurkheimD. Herbert Spencer

12. Kako se zove sposobnost prepoznavanja društvenih zakonitosti na konkretnim slučajevima?

A. sociološka imaginacija B. sociološka prezentacija C. sociološka kreacija D. sociološka interakcija

13. Kako se zove skup zahtjeva za znanstvenom objektivnošću?

A. etos znanostiB. metoda istraživanja C. tehnika istraživanjaD. načelo determinacije

14. Koja je sociološka metoda najpogodnija za ispitivanje stavova ispitanika?

A. eksperimentB. analiza sadržajaC. promatranje uz sudjelovanjeD. anketni upitnici

1201

Hrvatski jezik

Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripadapriloženi tekst?

A. hiperbolaB. alegorijaC. gradacijaD. ironija

Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?

A. kontrastB. personifikacijaC. metaforaD. eufemizam

Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj pripada priloženi tekst?

A. EshilaB. AristofanaC. HesiodaD. Ezopa

Kojoj književnoj vrsti pripada priloženi tekst?

A. bajciB. legendiC. basni D. mitu

I. tekst

Pozorno pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.

1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Sociologija

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

II. Zadatci višestrukih kombinacija

U sljedećim zadatcima dva su odgovora točna. Na listu za odgovore uz redni broj zadatka trebate obilježiti znakom X samo dva od pet ponuđenih odgovora.

15. Što podrazumijeva pojam socijalne pokretljivosti u suvremenim industrijskim društvima?

A. porast društvene diferencijacijeB. porast značaja stečenih statusa C. porast apsolutne pokretljivostiD. porast životnoga standarda stanovništvaE. porast stupnja obrazovanosti stanovništva

16. Koje su disfunkcije birokracije?

A. hijerarhija autoritetaB. Parkinsonov zakon C. karijera službenika D. zakon oligarhije E. impersonalni odnosi

17. Koji objektivni čimbenici tvore nečiji klasni položaj?

A. stupanj obrazovanjaB. način stanovanjaC. briga za zdravlje D. dohodak obitelji E. način prehrane

18. Koja su obilježja simbola?

A. Simboli su pojave čija su značenja otvorena.B. Simboli se odnose na zamišljenu situaciju. C. Simboli se odnose na budućnost.D. Simboli pripadaju suvremenim kulturama.E. Simboli su temelj ljudske komunikacije.

12

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

01

Hrvatski jezik

Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripadapriloženi tekst?

A. hiperbolaB. alegorijaC. gradacijaD. ironija

Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?

A. kontrastB. personifikacijaC. metaforaD. eufemizam

Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj pripada priloženi tekst?

A. EshilaB. AristofanaC. HesiodaD. Ezopa

Kojoj književnoj vrsti pripada priloženi tekst?

A. bajciB. legendiC. basni D. mitu

I. tekst

Pozorno pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.

1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Sociologija

19. Koje su društvene funkcije devijantnosti?

A. pomaže gospodarskoj učinkovitosti zajedniceB. ukazuje na potrebu društvenih promjenaC. otkriva inovativne obrasce ponašanjaD. smanjuje društvene nejednakostiE. jača grupne osjećaje i solidarnost

20. Koji su elementi društvene strukture?

A. društvene potrebeB. društvene ulogeC. društvene organizacijeD. društveni ciljeviE. društveni interesi

21. Koja dva tipa vlasti ne pripadaju u idealne tipove vlasti prema Maxu Weberu?

A. karizmatska vlastB. suverena vlastC. tradicionalna vlastD. narodna vlastE. racionalna vlast

22. Što od navedenoga smatramo raspršenim kolektivnim ponašanjima?

A. slučajnu gomiluB. socijalni agregatC. javne glasineD. aktivnu gomiluE. masovnu histeriju

23. Na koje načine društvo omogućuje nasljeđivanje?

A. bilinearnoB. patrilokalnoC. patrilinearnoD. neolinearnoE. matrilokalno

1201

Hrvatski jezik

Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripadapriloženi tekst?

A. hiperbolaB. alegorijaC. gradacijaD. ironija

Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?

A. kontrastB. personifikacijaC. metaforaD. eufemizam

Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj pripada priloženi tekst?

A. EshilaB. AristofanaC. HesiodaD. Ezopa

Kojoj književnoj vrsti pripada priloženi tekst?

A. bajciB. legendiC. basni D. mitu

I. tekst

Pozorno pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.

1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Sociologija

1.

2.

3.

4.

5.

A. B. C. D. E.

1.

2.

3.

4.

5.

A. B. C. D. E.

1.

2.

3.

4.

5.

A. B. C. D. E.

1.

2.

3.

4.

5.

A. B. C. D. E.

1.

2.

3.

4.

5.

A. B. C. D. E.

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

24. Koja su obilježja tržišnoga gospodarstva?

A. Proizvodnja i razmjena proizvoda zasnovana je na običajima.B. Proizvođači i potrošači slobodno odlučuju vođeni svojim interesima.C. Postoji središnje tijelo zaduženo za usklađivanje ekonomskih odluka.D. Ekonomski subjekti na prvo mjesto stavljaju javno dobro.E. Poredak ponude i potražnje uravnotežuje se sam pomoću cijena.

12

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

01

Hrvatski jezik

Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripadapriloženi tekst?

A. hiperbolaB. alegorijaC. gradacijaD. ironija

Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?

A. kontrastB. personifikacijaC. metaforaD. eufemizam

Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj pripada priloženi tekst?

A. EshilaB. AristofanaC. HesiodaD. Ezopa

Kojoj književnoj vrsti pripada priloženi tekst?

A. bajciB. legendiC. basni D. mitu

I. tekst

Pozorno pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.

1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Sociologija

1.

2.

3.

4.

A. B. C. D. E. F.

1.

2.

3.

4.

A. B. C. D. E. F.

III. Zadatci povezivanja i sređivanja

U sljedećim zadatcima svakomu pojmu u gornjem stupcu možete pridružiti samojedan pojam iz donjega stupca. Na listu za odgovore uz broj koji označava pojam ugornjem stupcu obilježite znakom X slovo točnoga odgovora iz donjega stupca.

25. Ideologijama pridružite pripadajuće središnje ciljeve.

1. liberalizam2. socijalizam3. konzervativizam4. nacionalizam

A. samoodređenje narodaB. znanstveni napredakC. egalitarizamD. blagostanjeE. vjernost tradicijiF. individualizam

26. Sociološkim metodama pridružite pripadajuća obilježja.

1. anketa 2. opažanje uz sudjelovanje 3. analiza sadržaja 4. eksperiment A. ispitivanje simboličkih materijala traženjem poruka u tekstuB. ispitivanje uzročno-posljedične vezeC. opažanje u kojem je promatrač skrivenD. terenski rad s malim grupama ispitanikaE. kvantitativno ispitivanje stavova i vrijednosti F. kvalitativna analiza nestrukturiranoga razgovora

1201

Hrvatski jezik

Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripadapriloženi tekst?

A. hiperbolaB. alegorijaC. gradacijaD. ironija

Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?

A. kontrastB. personifikacijaC. metaforaD. eufemizam

Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj pripada priloženi tekst?

A. EshilaB. AristofanaC. HesiodaD. Ezopa

Kojoj književnoj vrsti pripada priloženi tekst?

A. bajciB. legendiC. basni D. mitu

I. tekst

Pozorno pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.

1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Sociologija

1.

2.

3.

4.

A. B. C. D. E. F.

1.

2.

3.

4.

A. B. C. D. E. F.

27. Teoretičarima stratifikacije pridružite odgovarajuće tvrdnje.

1. Marx 2. Weber 3. Parsons 4. Wright A. Stratifikacija proizlazi iz društvene podjele rada, stoga je

opravdana i korisna.B. Socijalno zatvaranje ograničava pristup društvenim

resursima.C. Povijest je stalno kruženje elita moći.D. Menadžeri i stručnjaci zauzimaju kontradiktornu klasnu

lokaciju. E. Klase, staleži i stranke jesu tri različita društvena poretka.F. Klasna borba prožima cijelu povijest.

28. Vrstama sankcija pridružite konkretne primjere.

1. formalna pozitivna sankcija2. formalna negativna sankcija3. neformalna pozitivna sankcija4. neformalna negativna sankcija

A. pljesak odobravanja B. radni odnosC. diplomaD. služenje vojnoga rokaE. izbjegavanje druženjaF. oduzimanje vozačke dozvole

1201

Hrvatski jezik

Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripadapriloženi tekst?

A. hiperbolaB. alegorijaC. gradacijaD. ironija

Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?

A. kontrastB. personifikacijaC. metaforaD. eufemizam

Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj pripada priloženi tekst?

A. EshilaB. AristofanaC. HesiodaD. Ezopa

Kojoj književnoj vrsti pripada priloženi tekst?

A. bajciB. legendiC. basni D. mitu

I. tekst

Pozorno pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.

1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Sociologija

1.

2.

3.

4.

A. B. C. D. E. F.29. Teorijama društvenih promjena pridružite odgovarajuće tvrdnje.

1. konfliktne teorije 2. evolucionističke teorije 3. cikličke teorije 4. funkcionalističke teorije A. Društvene elite uzrokuju promjene. B. Društvo se razvija jednosmjerno od nižih k višim oblicima.C. Društva se mijenjaju zahvaljujući izuzetnim pojedincima.D. Društvo se mijenja uspostavljajući viši stupanj ravnoteže s okolinom.E. Društvene suprotnosti uzrokuju sukobe.F. Društva rastu, stare i umiru kao i organizmi.

01

Hrvatski jezik

Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripadapriloženi tekst?

A. hiperbolaB. alegorijaC. gradacijaD. ironija

Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?

A. kontrastB. personifikacijaC. metaforaD. eufemizam

Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj pripada priloženi tekst?

A. EshilaB. AristofanaC. HesiodaD. Ezopa

Kojoj književnoj vrsti pripada priloženi tekst?

A. bajciB. legendiC. basni D. mitu

I. tekst

Pozorno pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.

1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Glazbena umjetnost

12

01

Hrvatski jezik

Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripadapriloženi tekst?

A. hiperbolaB. alegorijaC. gradacijaD. ironija

Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?

A. kontrastB. personifikacijaC. metaforaD. eufemizam

Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj pripada priloženi tekst?

A. EshilaB. AristofanaC. HesiodaD. Ezopa

Kojoj književnoj vrsti pripada priloženi tekst?

A. bajciB. legendiC. basni D. mitu

I. tekst

Pozorno pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.

1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Glazbena umjetnost

12

01

Hrvatski jezik

Kako se zove stilska figura na kojoj počiva književna vrsta kojoj pripadapriloženi tekst?

A. hiperbolaB. alegorijaC. gradacijaD. ironija

Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloženoga teksta?

A. kontrastB. personifikacijaC. metaforaD. eufemizam

Kojega od navedenih autora smatramo začetnikom književne vrste kojoj pripada priloženi tekst?

A. EshilaB. AristofanaC. HesiodaD. Ezopa

Kojoj književnoj vrsti pripada priloženi tekst?

A. bajciB. legendiC. basni D. mitu

I. tekst

Pozorno pročitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedeća pitanja.

1.

2.

3.

4.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

A.

B.

C.

D.

Glazbena umjetnost

12