Soalan Ramalan Sejarah SPM 2010 Tingkatan 4 & 5(2)

  • View
    412

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

got this from Mike Mahen in a disc of lots of other notes. Editted this from the original, it was so messy and lots of typos. =) Enjoy!

Text of Soalan Ramalan Sejarah SPM 2010 Tingkatan 4 & 5(2)

(d) Peranan tulisan terhadap perkembangan tamadun manusia. F1 Mewujudkan sistem pendidikan F2 Lahirnya jurutulis F3 Membolehkan urusan pentadbiran dan soal keagamaan dicatat F4 Penggunaan resit, nota dan surat kredit dalam urusan perniagaan F5 Melahirkan tradisi kesusasteraan F6 Terhasilnya epik Gilgamesh F7 Membawa kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik dan geometri F8 Perkembangan dalam ilmu perubatan F9 Ubat-ubatan dapat dikatalogkan F10 Cara mengubati penyakit dan cara menggunakan ubatan dapat dicatat (e) Galurkan proses sejarah pembentukan tamadun Mesopotamia. F1 Orang Sumeria berhijrah ke wilayah selatan iaitu di Sumer. F2 Membina petempatan kekal. F3 Mereka menjalankan aktiviti pertanian dengan menebus guna tanah. H3a Membina sistem pengairan. H3b Membawa kepada lebihan penghasilan makanan. H3c Mampu menampung keperluan penduduk yang ramai. F4 Perkampungan berkembang menjadi bandar. H4a Membentuk negara kota. F5 Melahirkan Kod Undang-Undang Hammurabi yang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan. F6 Mewujudkan sistem pendidikan. F7 Kewujudan sistem tulisan membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat. H7a Mempelopori urusan perniagaan yang disertakan resit, nota dan surat kredit. H7b Melahirkan tradisi kesusasteraan. H7c Penghasilan epik Gilgamesh yang menjadi rujukan. F8 Menyumbang kepada perkembangan ilmu astronomi, matematik dan geometri. F9 Perkembangan dalam ilmu perubatan. H9a Ubat-ubatan dikatalogkan / cara mengubati penyakit dan penggunaan ubat-ubatan dicatat. F10 Sumbangan dalam penciptaan roda. H10a Menghasilkan kereta kuda untuk tujuan peperangan dan pengangkutan. H10b Penciptaan kincir air untuk pertanian F11 Penciptaan kapal layar. F12 Memperkenalkan cara membuat batu-bata daripada tanah liat. H12a Mencipta arca dan tiang batu. F13 Merintis pembentukan empayar. 2 Tamadun Hwang Ho muncul kesan daripada kesuburan tanah yang terdapat di Hwang Ho atau Sungai Kuning. (a) Jelaskan konsep mandat daripada Tuhan F1 Percaya bahawa jika raja memerintah dengan adil F2 Kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup F3 Pemerintah direstui tuhan. (b) Jelaskan sistem pemerintahan Dinasti Shang dalam tamadun Hwang Ho? F1 Berbentuk pemerintahan beraja F2 Pengganti raja - anak lelaki raja/saudara lelaki muda F3 Raja-raja Shang berkuasa secara langsung di kawasan pusat pentadbiran F4 Percaya kuasa raja adalah mandat daripada tuhan F5 Raja dibantu oleh bangsawan dan pegawai kerajaan F6 bangsawan bertanggungjawab mentadbir wilayahnya F7 bangsawan berhak mewujudkan sistem pentadbiran sendiri F8 Mereka berhak mengutip cukai, pertahanan dan undang-undang F9 Sistem ini diasimilasikan Dinasti Chou

Sumbangan : Pn.Azizah Binti Yusoff SMK Bandar Utama Damansara (3) Petaling Jaya, Selangor.

TINGKATAN 4 BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA 1 Petempatan awal di Lembah Mesopotamia telah berkembang secara evolusi menjadi bandar dan negara kota sehingga membentuk tamadun terawal di dunia yang memberikan sumbangan besar kepada peradaban manusia sejagat. (a) Apakah ciri-ciri sesebuah negara kota di Mesopotamia. F1 Terbahagi kepada pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan F2 Di dalam kota terdapat istana, kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dan pasar F3 Terdapat jalan raya yang lurus F4 Tembok kota mempunyai kubu pertahanan dan pintu gerbang F5 Terdapat sungai F6 Terdapat kawasan tanah pamah (b) Kedudukan raja dalam pemerintahan teokrasi di Mesopotamia. F1 Raja sebagai ketua pentadbir F2 Berkuasa dalam soal tanah, cukai serta hasil pertanian dan perniagaan F3 Raja dianggap tuhan atau wakil tuhan F4 Sebagai ketua tentera F5 Sebagai ketua pendeta F6 Sebagai ketua agama F7 Menentukan pentadbiran ziggurat F8 Berkuasa melantik ahli keluarga diraja memegang jawatan di ziggurat (c) Sebutkan ciri-ciri Kod Undang-Undang Hammurabi F1 Berteraskan hak rakyat terhadap keadilan F2 Hukuman setimpal dengan kesalahan F3 Hukuman berbeza mengikut susun lapis masyarakat F4 Mengandungi 282 undang-undang F5 Dipahat pada tembok dan tiang besar F6 Dijadikan dasar perundangan Mesopotamia

(c) Jelaskan amalan kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho. F1 kepercayaan animisme dan politeisme F2 Menyembah roh nenek moyang F3 Menyembah Tuhan syurga (Shang Ti) dan Tuhan bumi (Tu) F4 Menyembah sungai, bukit dan gunung F5 Upacara penyembahan melibatkan muzik, tarian dan upacara korban F6 Upacara penyembahan diketuai bomoh F7 Bomoh guna tulang oracle (tulang binatang /kulit kura-kura) untuk meramal F8 membawa kemunculan sistem tulisan awal di China (d) Nyatakan kelebihan Dinasti Shang hasil kemahiran mereka menguasai teknologi gangsa F1 Menghasilkan senjata F2 Membuat perisai F3 Hiasan kereta kuda yang digunakan oleh tentera F4 Peralatan upacara keagamaan F5 Menundukkan golongan bawahan iaitu golongan hamba (e) Nyatakan sumbangan tamadun Hwang Ho kepada tamadun dunia. F1 Sistem pemerintahan monarki F2 Gelaran raja ditukar kepada maharaja F3 Pembinaan sistem pengairan / terusan F4 Teknologi pembajakan F5 Penggunaan batas tanaman F6 Peralatan pertanian daripada besi / Penciptaan cangkul / sabit F7 Sistem tulisan / ideogram F8 Sistem percetakan F9 Pemujaan roh nenek moyang F10 Konsep Yin dan Yang serta Feng shui F11 Sistem kalendar F12 Pengamalan falsafah perang Sun Tzu BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN 1 Maurya merupakan empayar pertama di India yang diasaskan oleh Chandaragupta Maurya. (a) Bagaimana cara beliau mengasaskan empayar Maurya? F1 Menyatukan kerajaan kecil (janapada) di utara India F2 Menukar status raja kepada maharaja (b) Apakah kejayaan yang dicapai Asoka, sehingga semasa pemerintahannya dianggap zaman kegemilangan Dinasti Maurya? F1 Berjaya menamatkan perang saudara F2 Menekankan kedamaian dan kemajuan sosial F3 Menjalankan penaklukan melalui penyebaran agama Buddha F4 Maharaja berkuasa mutlak F5 Berjaya membentuk birokrasi pentadbiran (c) Undang-undang Dinasti Maurya diukir pada tiang batu yang dikenali Kepala Tiang Asoka. Berikan contoh undang-undang yang diukir pada tiang tersebut. F1 Raja atau pemerintah diumpamakan bapa oleh masyarakatnya F2 Larangan terhadap penyembelihan haiwan walaupun dalam upacara korban. (d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, berikan kelebihan cara perluasan empayar dilakukan melalui kekerasan seperti yang dilakukan oleh Asoka. F1 Kesejahteraan rakyat terpelihara F2 Pemerintahan secara adil F3 Mengelakan ramai rakyat terkorban F4 Meningkatkan kedamaian dan kemajuan sosial (mana-mana yang munasabah)

(e) Sebagai seorang warganegara yang bertanggungjawab, apakah tindakan yang perlu anda lakukan untuk memelihara kedaulatan undang-undang negara? F1 Mematuhi dan mengamalkan undang-undang F2 Menghormati dan tidak mencabar undang-undang F3 Menjadi pengamal undang-undang / peguam / hakim F4 Sentiasa menjadikan undang-undang sebagai rujukan dalam bertindak F5 Menanam kesedaran dikalangan rakyat tentang kepentingan undang-undang F6 Mendedahkan undang-undang diperingkat sekolah dan institusi 2 Tamadun China terletak di Lembah Hwang Ho dan meluas hingga ke bahagian selatan China. Perluasan kawasan ini bermula dengan kemunculan Dinasti Chin. Sistem pendidikan dianggap penting dalam memantapkan pentadbiran. (a) Siapakah orang yang bertanggungjawab dalam perluasan kuasa tersebut? F1 Maharaja Shi Huang Ti (b) Perluasan kuasa oleh Dinasti Chin telah menukar pemerintahan berbentuk sistem feudal kepada pemerintahan berpusat. Senaraikan ciri-ciri sistem pemerintahan berpusat yang diamalkan. F1 Konsep Maharaja menggantikan raja F2 Pemerintahan secara autokratik iaitu tegas dan mutlak F3 Menghapuskan golongan bangsawan F4 Gabenor dan panglima tentera dilantik mentadbir wilayah F5 birokrasi awam ditubuhkan, pegawainya dilantik oleh Maharaja F6 Jawatankuasa perkhidmatan awam (Hon Kao Tsu) menentukan perlantikan pegawai F7 Perlantikan pegawai berasaskan pencapaian mereka dalam peperiksaan awam (c) Undang-undang yang diperkenalkan di China berasaskan falsafah legalisme yang ditulis oleh Han Fei Tzu. Apakah prinsip falsafah legalisme ini? F1 hukuman berat dan bercorak kolektif F2 dalam melaksanakan undang-undang tidak harus wujud belas kasihan. F3 Undang-undang / penguatkuasaan harus dipelihara tidak kira apa jua keadaan. F4 Raja mesti memiliki kuasa utuh untuk membendung tingkah laku liar manusia (d) Matlamat utama pendidikan di China adalah untuk lulus peperiksaan awam kerajaan. Bagaimana peperiksaan ini dikendalikan? F1 Dikendalikan dengan ketat F2 Mereka yang meniru dihukum mati F3 Pemeriksa dikurung sebelum hari peperiksaan F4 Mereka yang mengambil peperiksaan ditempatkan dalam bilik , F5 disediakan makanan F6 Calon dikurung selama 3 hari untuk menulis jawapan (e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, berikan 3 pandangan bagaimana pendidikan boleh menyumbang ke arah kemajuan sesebuah negara. F1 Melahirkan sumber tenaga kerja yang mahir F2 Melahirkan pemimpin yang berpandangan jauh F3 Melahirkan masyarakat yang berpengetahuan F4 Melahirkan masyarakat yang berinovasi BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH 1 Sebelum kemunculan Islam, masyarakat Arab berada dalam Zaman Jahiliah selama lebih kurang 310 tahun. (a) Apakah maksud Jahiliah? F1 Berasal daripada perkataan dalam bahasa Arab jahala bermaksud jahil F2 Tidak mengetahui / tidak mempunyai ilmu pengetahuan [2 markah]

(b) Mengapakah masyarakat Arab digelar sebagai masyarakat Jahiliah? F1 tidak menerima kebenaran F2 tidak mengikut ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. F3 tidak menyembah Allah H3a menyembah berhala dan mempercayai animisme H3b kehidupan kucar-kacir H3c tiada nabi dan rasul serta kitab suci H3d akhlak yang rendah (c) Nyatakan kedudukan wanita dalam masyarakat Arab Jahiliah? F1 Tidak boleh mewarisi harta pusaka F2 Bayi perempuan dibunuh kerana akan menjatuhkan maruah H2a Beberapa wanita boleh dikahwini sekaligus (d) Jelaskan amalan sistem kabilah F1 Cara hidup berpuak-puak dan berkelompok F2 Ahlinya terdiri daripada suku tertentu. F3 Mereka tinggal dalam sebuah kawasan H3a M