SOAL-SOAL SBMPTN

 • View
  238

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

soal-soal spmb

Text of SOAL-SOAL SBMPTN

 • SOAL-SOAL MATEMATIKA

  BAB 1 PERSAMAAN KUADRAT

  Bentuk umum persamaan kuadrat

  1. Diketahui bilangan a dan b dengan a Kedua bilangan memenuhi dan

  . Nilai adalah...

  A.

  B. 6

  C.

  D.

  E. 9

  Menyelesaikan persamaan kuadrat

  2. Jika

  , maka

  adalah ...

  A. -1

  B. 1

  C. 2

  D. -1 atau 2

  E. -1 atau -2

  Sifat-sifat akar-akar persamaan kuadrat

  3. Diketahui dan persamaan kuadrat tidak mempunyai

  akar-akar real. Nilai p yang memenuhi adalah ...

  A. 0 < p < 8

  B. 1 p 3

  C. 0 < p 1

  D. p < 0 atau 1 p < 3

  E. 0 < p 1 atau 3 p < 8

  4. Persamaan x2 ax (a+1) = 0 mempunyai akar-akar dan untuk...

  A.

  B.

  C.

  D.

  E.

 • 5. Jika kedua akar persamaan

  saling berlawanan tanda, tetapi mempunyai nilai

  mutlak yang sama, maka nilai m sama dengan...

  A.

  B. c

  C.

  D.

  E. 1

  Penjumalahan akar-akar persamaan kuadrat

  6. Jika jumlah kuadrat akar-akar persamaan x2 3x + n = 0 sama dengan jumlah pangkat

  tiga akar-akar persamaan x2 + x n = 0, maka nilai n adalah (SPMB 2000)

  A. 9

  B. 6

  C. 2

  D. 8

  E. 10

  Jumlah dan hasil kali akar-akar

  7. x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan (m 2)x2 m2 + 3m 2 = 0 Jika x1 + x2 = x1 x2 + 2,

  maka nilai m adalah

  A. 2 atau 3

  B. 2 atau 3

  C. 3

  D. 2 atau 3

  E. 3 atau 3

  8. Jika jumlah kuadrat akar-akar real persamaan x2 2x a = 0 sama dengan jumlah

  kebalikan akar-akar persamaan x2 8x + (a 1) = 0, maka nilai a sama dengan

  A. 2

  B. 3

  C. 1

  D.

  E. 3

 • 9. Akar-akar persamaan kuadrat x2 + 6x + c = 0 adalah x1 dan x2. Akar-akar persamaan

  kuadrat x2 + (x1 + x2) x + 4 = 0 adalah u dan v. Jika u + v = uv , maka x1

  3 x2 + x1 x2

  3 =

  A. 64

  B. 4

  C. 16

  D. 32

  E. 64

  10. Persamaan kuadrat

  mempunyai akar x1 dan x2. Jika persamaan kuadrat

  mempunyai akar

  dan

  maka p =...

  A.

  B.

  C.

  D.

  E.

  11. Jika p1 dan p2 adalah nilai-nilai p yang memenuhi persamaan (

  ) ( )

  yang mempunyai akar-akar kembar. Nilai

  A. 40

  B. 52

  C. 64

  D. 88

  E. 96

  BAB 2 FUNGSI KUADRAT

  Sifat grafik fungsi kuadrat

  1. Jika ( ) {

  Maka kisaran (range) dari gungsi di atas adalah ...

  A. * | +

  B. * | +

  C. * | +

  D. * | +

  E. * | +

 • 2. Grafik fungsi f(x) = x2 6x + 7 dapat diperoleh dengan cara menggeser grafik fungsi f(x)

  = x2

  ke arah ...

  A. Kanan sumbu X sejauh 2 satuan dan ke arah bawah sumbu Y sejauh 3 satuan

  B. Kiri sumbu X sejauh 3 satuan dan ke arah atas sumbu Y sejauh 2 satuan

  C. Kanan sumbu X sejauh 3 satuan dan ke bawah sumbu Y sejauh 2 satuan

  D. Kanan sumbu X sejauh 6 satuan dan ke bawah sumbu Y sejauh 7 satuan

  E. Kiri sumbu X sejauh 2 satuan dan ke atas sumbu Y sejauh 3 satuan

  3. Jika gambar di atas adalah grafik

  ( )

  maka dapat disimpulkan bahwa fungsi

  f(x) adalah

  A. mencapai nilai maksimum di x = 1

  B. mencapai nilai minimum di x = 1

  C. naik pada interval { x | x < 1 }

  D. selalu memotong sumbu y di (0, 3)

  E. merupakan fungsi kuadrat

  Nilai ekstrem dari fungsi kuadrat

  4. Parabola melalui titik (0,1), (1,0) dan (3,0). Jika titik minimum

  parabola tersebut adalah (p,q), maka q= ...

  A.

  B.

  C.

  D.

  E.

  Analisis sifat-sifat fungsi kuadrat

  5. Diketahui ( ) ( )( ) dengan a, b dan x bilangan real dan a < b. Pernyataan

  berikut yang benar adalah ...

  A. Jika ab = 0, maka ( ) untuk setiap harga x

  B. Jika x < a, maka ( )

  C. Jika a < x < b, maka ( )

  D. Jika a < x < b,maka ( )

  E. Jika x < b, maka ( )

 • 6. Fungsi f dan disebut saling simetris jika grafik dapat diperoleh dengan

  mencerminkan grafik terhadap sumbu X. Semua pasangan fungsi berikut saling

  simetris, KECUALI ...

  A. ( ) dan ( )

  B. ( ) ( ) dan ( ) ( )

  C. ( ) dan ( )

  D. ( ) dan ( )

  E. ( ) dan ( )

  Definit

  7. Fungsi kuadrat definit negatif untuk konstanta a yang memenuhi ...

  A.

  atau

  B.

  C.

  D.

  E.

  Garis singgung kurva fingsi kuadrat

  8. Jika dan berturut-turut merupakan sudut lancip yang dibentuk oleh sumbu-x dengan

  garis singgung kurva y = x2 4x 5 di titik dengan absis 1 dan 3, maka tan ( ) =

  (SNMPTN 2006)

  A.

  B.

  C.

  D.

  E.

  9. Melalui titik (

  ) dibuat dua buah garis singgung pada parabola

  . Absis

  kedua titik singgungnya adalah

  A. 3 dan 1

  B. 3 dan 1

  C. 1 dan 1

  D. 1 dan 3

 • E. 1 dan 3

  Garis singgung kurva/parabola

  10. Parabola memotong sumbu y di titik A. Jika garis singgung di titik

  A pada parabola memotong sumbu-x di titik (a,0), maka a=...

  A.

  B.

  C.

  D. 2

  E.

  BAB 3 PERTIDAKSAMAAN

  Konsep dasar pertidaksamaan

  1. Jika p5, maka nilai q-p ...

  A. Lebih besar daripada 9

  B. Lebih besat daripada 7

  C. Lebih kecil daripada 8

  D. Lebih kecil daripada 2

  E. Lebih kecil daripada -2

  Pertidaksamaan kuadrat

  2. Syarat agar akar-akar persamaan kuadrat (p 2)x2 + 2px + p 1 = 0

  negatif dan berlainan adalah

  A. p > 2

  B. p < 0 atau p >

  C. 0 < p <

  D.

  < p < 1

  E.

  < p < 2

  Menyelesaikan pertidaksamaan pecahan

  3. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

  adalah...

  A. x -1

  C. -1 x < 1

 • D. x < -1 atau -1< x < 1

  E. x < -1 atau x > 1

  Menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial

  4. Semua nilai x yang memenuhi

  adalah...

  A.

  B.

  C.

  D.

  E.

  Menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri

  5. Jika , maka himpunan penyelesaian pertaksamaan

  A. { |

  }

  B. { |

  } { |

  }

  C. { |

  }

  D. { |

  } { |

  }

  E. { |

  } { |

  }

  Menyelesaikan pertidaksamaan mutlak

  6. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan | | adalah...

  A. * | +

  B. * | +

  C. * | +

  D. * | +

  E. * | +

  7. Himpunan penyelesaian | x2 2 | 1 adalah himpunan nilai x yang memenuhi

  A. 3 x 3

  B. 1 x 1

  C. 1 x 3

  D. x 1 atau x 1

  E. 3 x 1 atau 1 x 3

  Menyelesaikan pertidaksamaan mutlak

 • 8. Himpunan penyelesaian pertaksamaan | |

  adalah...

  A. * | +

  B. { |

  }

  C. * | +

  D. * | +

  E. * | +

  Menyelesaikan pertidaksamaan polinom

  9. Nilai-nilai x yang memenuhi 3 3x + 3x2 3x3 + < 6 adalah

  A. x > 1

  B. x >

  C.

  D.

  E.

  Menyelesaikan pertidaksamaan logaritma

  10. Penyelesaian pertidaksamaan 0 adalah

  A.

  atau

  B.

  atau

  C.

  atau

  D.

  atau

  E.

  atau

  Pertidaksamaan mutlak trigonometri

  11. Himpunan semua sudut lancip x yang memenuhi pertaksamaan |

  | adalah

  A.

  B.

  C.

  D.

  E.

  BAB 4 EKSPONEN

 • Penggunaan sifat-sifat ekponential

  1. Nilai x yang memenuhi persamaan

  ( )

  ( )

  Adalah ...

  A. -3

  B. -2

  C. -1

  D. 0

  E. 1

  2. Jika dan maka ( ) ( )

  ( )(

  A.

  ( )

  B.

  ( )

  C.

  D. ( )

  E.

  3. Jika (

  ) (

  ) dan (

  ) (

  ), maka

  A.

  B.

  C. x

  D.

  E.

  4. Jika n memenuhi

  maka ( )( )

  A. 36

  B. 32

  C. 28

  D. 26

  E. 24

  5. Jika

  dan , maka x + y =...

 • A. 1

  B. 5

  C. 6

  D. 7

  E. 8

  Menyelesaikan persamaan eksponensial

  6. Nilai x yang memenuhi persamaan

  ( )

  adalah ...

  A. 4

  B. 2

  C. 0

  D. -2

  E. -4

  7. Jarak kedua titik potong kurva dengan sumbu x adalah

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 5

  E. 6

  Menggunakan sifat-sifat akar

  8. Nilai dari ( )( )( )

  A. -4

  B. -2

  C. 0

  D. 2

  E. 4

  9. Dalam bentuk pangkat positif dan bentuk akar

  A.

 • 10. Jika

  , maka a+b=...

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 4

  E. 5

  BAB 5 LOGARI