Click here to load reader

SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BISTRITA NASAUD - Repository... · PDF fileAsigura suportul logistic necesar colectarii, prelucrarii, validarii precum si a transmiterii automate

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BISTRITA NASAUD - Repository... · PDF fileAsigura...

 • SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR BISTRITA NASAUD

 • Bistrita; Str. Avram Iancu nr. 9; cod 420029

  Tel. 0263/217146; Fax. 0263/232255

  E-mail: [email protected]

  CUI: RO18269681; COD IBAN: RO27TREZ1015025XXX003612 TREZ. BISTRITA

  PREZENTARE GENERALĂ

  Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrita Nasaud, (SGA BN) este alaturi de (SGA Maramures, SGA Satu Mare,

  SGA Salaj, SGA Cluj) una dintre cele 5 unitati teritoriale fara personalitate juridica aflata in subordinea

  Administratiei Bazinale de Apa Somes – Tisa.

  Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa, institutie publica de interes national, a luat fiinta prin OUG nr.73/2005

  pentru modificarea si completatea OUG 107/2002, privind infiintarea AN”Apele Romane”, ca unitate bazinala organizata

  la nivelul spatiului hidrografic Somes-Tisa, cu personalitate juridica, in subordinea AN”Apele Romane” Bucuresti,

  functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, avand ca obiect de activitate cunoasterea resurselor

  de apa, protectia acestora impotriva epuizarii si degradarii, punerea in valoare si utilizare durabila a resurselor de apa,

  monopol natural de interes strategic, administrarea si exploatarea infrastructurii sistemului national de gospodarire a

  apelor, precum si pentru implementarea prevederilor legislatiei armonizate cu directivele Uniunii Europene in domeniul

  gospodaririi durabile a resurselor de apa.

  Activităţile tehnice, funcţionale şi administrative ale fiecărui Sistem de Gospodarire a Apelor sunt organizate in

  compartimente distincte, constituite dupa aceleasi norme de personal ca ale administratiei bazinale. Sistemul de

 • Gospodarire a Apelor judetean centralizeaza datele si asigura interfata cu conducerea judetului si celelalte institutii pentru

  intreg judetul.

  ATRIBUŢIILE SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR

  - Gospodărirea unitară şi durabilă a resurselor de apă de suprafăţă şi subterane, împotriva epuizării şi degradării din raza

  de activitate;

  - Administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea sistemului de lucrări gospodărire a apelor aflat în

  administrarea sa;

  - Întocmeşte şi ţine la zi planurile de apărare împotriva inundaţiilor şi coordonează acţiunile de apărare pentru lucrările

  din administrare;

  - Urmărirea comportării lucrărilor hidrotehnice din administrare prin efectuarea de observaţii, măsurători şi interpretarea

  acestora;

  - Administrarea albiilor minore a apelor, cuvetelor, lacurilor şi bălţilor în stare naturală sau amenajată şi celor protejate,

  aflate în patrimoniu;

  - Controlul utilizatorilor de apă şi a lucrărilor construite pe ape şi în legătură cu apele, în conformitate cu programul

  aprobat;

  - Apărarea împotriva inundaţiilor, prin lucrări de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa;

  - Intervine în caz de producere a fenomenelor meteo periculoase şi accidente la construcţiile hidrotehnice din

  administrare;

 • - Participarea în caz de producere a poluărilor accidentale la activităţile de avertizare, alarmare, eliminare, diminuare a

  efectelor;

  - Elaborarea şi ţinerea la zi a cadastrului apelor la nivelul zonei de responsabilitate;

  - Face propuneri de promovare şi executare de lucrări noi, în domeniul de gospodărire a apelor;

  - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în domeniul gospodăririi apelor, de către

  personalul împuternicit în acest scop;

  - Asigurarea funcţiilor de unic prestator a serviciilor specifice de gospodărire a apelor;

  - Pregătirea şi perfecţionarea personalului prin diverse forme;

  - Verifica in teren pe percursul realizarii investitiilor, modul de respectare a prevederilor si conditiilor impuse in avizele

  de gospodarire a apelor.

  SGA BN îşi desfǎşoarǎ activitatea teritoriala prin 2 sisteme hidrotehnice :

  SISTEM HIDROTEHNIC SOMES

  Administrează Bazinul Hidrografic al râului Someşul Mare, cu o suprafaţă totală de 3160 kmp şi o reţea hidrografică

  în lungime de 1101 km, reprezentând cca 59% din suprafaţa judeţului BN.

 • Sistemul Hidrotehnic Somes isi desfasoara activitatea prin 3 formaţii de lucru cu sediile în Beclean, Nǎsǎud si Singeorz

  Bǎi.

  • principalele cursuri de apă ale bazinului - raul Somes Mare cu afluenţii săi : raul Cartibavul Mare, raul Cobasel, raul

  Paraul Bailor, raul Anies, raul Cormaia, raul Borcut, raul Ilva, raul Lesu, raul Rebra, raul Gersa, raul Valea Caselor, raul

  Salauta, raul Stramba, raul Telcisor, raul Tibles (Zagra), raul Ilisua, raul Valea Mare.

  • lungimea râului Someşul Mare în raza de activitate este de 119 Km

  • lungimea digurilor pentru apărarea impotriva inundaţiilor este de 15.7 km

  SISTEM HIDROTEHNIC BISTRITA

  Sistemul Hidrotehnic Bistrita isi desfasoara activtatea prin 3 formaţii de lucru : Colibiţa, Bistriţa si Lechinta.

  • administreaza reteaua hidrografica pe raza Bazinelor Hidrografice Şieu si Bistriţa cu o suprafaţǎ totalǎ de 1849 kmp,

  reprezentând cca 35% din suprafaţa judeţului BN;

  • principalele cursuri de apă ale bazinului - raul Şieu cu afluenţii săi : Bistrita, Budac, Birgǎu, Dipsa, Lechinţa etc.

  • lungimea totală a reţelei hidrografice aferente este de 633 km, din care a râului Sieu este de 66 km;

  • administrează Acumularea Colibita ce are ca rol principal asigurarea potentialului necesar alimentarii cu apa a

  localitatilor din aval si a municipiului Bistrita, atenuarea undelor de viitură, producere de energie electrica;

  • lungimea digurilor pentru apărarea localităţilor impotriva inundaţiilor este de 8.76 km.

  Prezentarea lucrarilor de gospodarire a apelor din administrare

  Pe teritoriul judetului Bistrita Nasaud echiparea cu lucrari de gospodarire a apelor este urmatoarea :

  • Regularizari: 167,596 km, reprezentand 9,66 % din lungimea retelei hidrografice codificate;

  • Aparari si consolidari de maluri: 42,8 km .

  • Diguri: 24,11 km.

 • • Acumulare permanenta (Acumularea Colibita) : volum de 69,340 mil.mc la NNR (nivel normal de retentie (cota

  797,45 mdM) iar volumul de atenuare este de 25,00 mil mc.

 • PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DIN CADRUL SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR BISTRITA NASAUD

  Dispecerat şi apărare împotriva inundaţiilor Activitatea de dispecerat se desfăşoară în conformitate cu Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea dispeceratelor

  de gospodărire a apelor din cadrul Administraţiei Naţionale "Apelor Romane", conform actelor şi normativelor în vigoare

  ce se referă la gospodărirea apelor:

  Legea apelor nr.107/1996 modificata si completata.

  Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,

  accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Administraţiei şi

  Internelor nr. 192/2012 şi al Ministerului Mediului şi Padurilor nr. 1422/2012,

  Dispeceratul actioneaza in vederea functionarii si dezvoltarii intr-o conceptie unitara a sistemului informational

  decizional in domeniul gospodaririi apelor.

  Asigura suportul logistic necesar colectarii, prelucrarii, validarii precum si a transmiterii automate a datelor si

  informatiilor de specialitate si constituie centrul de colectare si stocare a datelor hidro-meteorologice si de gospodatrire a

  apelor, in vederea constituirii bazei de date a S.G.A. BN.

  Activitatea urmareste gospodarirea cantitativa si calitativa a resurselor de apa in bazinul hidrografic Somes (pentru

  situatii de aparare impotriva inundatiilor), asigurand si veghea hidro-meteorologica asupra evolutiei fenomenelor hidro-

  meteorologice,concretizata prin cunoasterea continua a elementelor furnizate de reteaua de monitorizare si compararea

  acestora cu parametrii si valorile considerate normale, in vederea evidentierii situatiilor potential periculoase si

  transmiterea informatiilor conform fluxului informational decizional in timp util, precum si valorificarea acestora in mod

  eficient prin actiuni de exploatare rationala, corespunzatoare a lacurilor de acumulare, actiuni complexe de aparare

  impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologioce periculoase si in actiuni de urmarire a calitatii apelor.

 • In vederea optimizarii si fluidizarii fluxului informational, a fost implementata aplicatia “ Dispecer Ape” in retea

  VPN, care permite replicarea si transmiterea datetelor si informatiilor in mod automat pana la nivelul national ierhic

  superior catre Dispeceratul National al A.N.”Apele Romane, conform fluxului informational intern: SGA – ABA – A.N.

  APELE ROMANE – Minister de resort

  Gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii

  hidrotehnice si poluari accidentale este o activitate de interes national avand in vedere frecventa de producere si

Search related