of 17 /17
Sistem Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (MyKKP) MANUAL PENGGUNA Permohonan Baru Pengujian Hidrostatik (PUHT)

Sistem Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (MyKKP)mykkp.dosh.gov.my/manual/UJIAN HT/UM_PUHTNEW.pdf · melakukan permohonan pengaktifan tempat kerja dengan merujuk pada menu

 • Author
  vandieu

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sistem Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (MyKKP)mykkp.dosh.gov.my/manual/UJIAN...

 • Sistem Keselamatan Dan

  Kesihatan Pekerjaan

  Malaysia

  (MyKKP)

  MANUAL PENGGUNA

  Permohonan Baru Pengujian

  Hidrostatik (PUHT)

 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 2 OF 17

  ISI KANDUNGAN

  1. PERMOHONAN PENGUJIAN HIDROSTATIK 3

 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 3 OF 17

  1. PERMOHONAN PENGUJIAN HIDROSTATIK (PUHT)

  BIL. PENERANGAN / SKRIN

  Langkah 1: URL Sistem

  1. Masukkan URL berikut pada alamat pelayar web:

  http://mykkp.dosh.gov.my

  Langkah 2: Log Masuk MyKKP

  1. Skrin Laman Utama MyKKP akan dipaparkan.

  2. Klik menu Log Masuk seperti rajah dibawah.

  http://mykkp.dosh.gov.my/http://mykkp.dosh.gov.my/
 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 4 OF 17

  BIL. PENERANGAN / SKRIN

  Langkah 3: Log Masuk MyKKP:

  1. Skrin Log Masuk akan dipaparkan.

  2. Masukkan maklumat berikut untuk log masuk ke sistem:

  a) Login ID

  b) Kata Laluan

  3. Klik butang Log Masuk.

  Langkah 4: 1. Paparan Dashboard akan dipaparkan seperti rajah dibawah:

  * Nota : Sila aktifkan tempat kerja terlebih dahulu sebelum membuat permohonan. Jika

  masih belum mendaftarkan tempat kerja/tiada Senarai Tempat Kerja aktif, sila

  melakukan permohonan pengaktifan tempat kerja dengan merujuk pada menu

  disebelah kiri Kilang/Jentera >> Daftar Tempat Kerja.

  Contoh: abcdef1990

  Contoh: [email protected]

 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 5 OF 17

  BIL. PENERANGAN / SKRIN

  2. Kembali pada Dashboard dan pada senarai Kilang dan Jentera , klik pautan

  Pengujian Hidrostatik

  Langkah 5: Laman Maklumat Pemohon

  1. Skrin Maklumat Pemohon akan dipaparkan seperti rajah di bawah:

 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 6 OF 17

  BIL. PENERANGAN / SKRIN

  2. Klik butang untuk ke paparan Lokasi Ujian

 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 7 OF 17

  BIL. PENERANGAN / SKRIN

  Langkah 6: Laman Lokasi Ujian

  1. Skrin Lokasi Ujian akan dipaparkan seperti rajah di bawah:

  2. Masukkan No. Daftar Tempat kerja dan klik pada butang

  3. Maklumat Lokasi Ujian akan tepapar.

  4. Klik pada butang untuk ke paparan Maklumat Ujian HT

 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 8 OF 17

  BIL. PENERANGAN / SKRIN

  Langkah 7: Laman Maklumat Ujian HT 1. Skrin Maklumat Ujian HT akan dipaparkan seperti rajah di bawah:

  2. Klik pada butang Jenis Ujian HT untuk memilih jenis ujian

  3. Klik Pada butang Pengecualian Ujian HT.

 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 9 OF 17

  BIL. PENERANGAN / SKRIN

  4. Sekiranya Ya. Medan No. Pengecualin HT akan tepapar.

  5. Sekiranya Tidak. Tiada medan yang perlu disi.

  6. Masukkan Maklumat Kelulusan Rekabentuk

 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 10 OF 17

  BIL. PENERANGAN / SKRIN

  7. Klik pada butang Maklumat Kelulusan Rekabentuk. Paparan maklumat kelulusan

  rekabentuk seperti rajah dibawah:

  8. Maklumat Kelulusan Rekabentuk mestilah disimpan terlebih dahulu sebelum

  meneruskan permohonan.

  9. Masukkan maklumat di medan berikut

  10. Klik pada butang Simpan

  11. Klik pada butang Set Semula untuk kosongkan medan

  12. Paparan mesej akan tepapar seperti dibawah:

 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 11 OF 17

  BIL. PENERANGAN / SKRIN

  13. Klik pada butang Ok untuk mengesahkan.

  14. Paparan maklumat ujian HT yang telah berjaya disimpan akan tepapar seprti

  dibawah:

  15. Sekiranya ingin menghapuskan maklumat. Klik pada senarai Maklumat Ujian HT

  16. Klik pada butang Batal Jentera

  17. Klik pada butang Seterusnya untuk ke paparan Dokumen Sokongan

 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 12 OF 17

  BIL. PENERANGAN / SKRIN

  Langkah 8: Laman Dokumen Sokongan.

  1. Laman Dokumen Sokongan akan dipaparkan seperti dibawah.

  2. Untuk memuat naik dokumen sokongan, klik pada dokumen yang ingin dimuat naik.

  Langkah 9: 1. Paparan berikut akan terpapar.

  2. Klik butang Choose File dan pilih fail PDF yang ingn dimuatnaik dari komputer.

  3. Kemudian, klik butang Simpan. Fail yang dimuatnaik akan terpapar seperti dibawah:

 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 13 OF 17

  BIL. PENERANGAN / SKRIN

  *Peringatan: Sila pastikan anda memuatnaik fail PDF sahaja. Pastikan butang Simpan

  ditekan setelah memilih fail dari komputer.

 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 14 OF 17

  BIL. PENERANGAN / SKRIN

  Langkah 10: Hapus Dokumen:

  1. Klik pada Hapus File.

  2. Klik OK jika ingin hapus fail, Cancel untuk batal.

 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 15 OF 17

  BIL. PENERANGAN / SKRIN

  3. Setelah dokumen sokongan dimuat naik, bilangan dokumen yang dimuatnaik akan

  dipaparkan pada kolum Bil. Fail.

  *Sila pastikan bahawa semua dokumen sokongan yang bersyarat WAJIB telah

  dimuatnaik.

  4. Klik pada Seterusnya untuk ke paparan Perakuan.

 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 16 OF 17

  BIL. PENERANGAN / SKRIN

  Langkah 11: Laman Perakuan:

  1. Laman Perakuan akan dipaparkan seperti dibawah.

  2. Klik pada checkbox Perakuan

  3. Masukkan Jawatan

  4. Klik butang Hantar

  5. Kotak mesej Permohonan Anda Telah Berjaya Dihantar! No. Rujukan Permohonan anda adalah XX/XX/XXX/XXXXX akan terpapar.

  6. Klik butang OK. Paparan ke Dashboard Pemohon.

 • PELAKSANAAN TRANSFORMASI PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM KESELAMATAN DAN

  KESIHATAN PEKERJAAN (MYKKP)

  JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP) PAGE 17 OF 17