6
Simbolismul operelor lui Brâncuşi  Cons tantin Br âncu i (n. 19 februa rie 1876 , Hobi a, Gorj — d. 16 martie 1957, aris! a ș ț fost un scu"#tor român cu contribu ii co $âr itoare "a %nnoirea "imbaju"ui i $i&iunii #"astice %n ț ș ș scu"#tura contem #oran'. Consta ntin Brâncu i a fost a"es membru #ostum a" cademiei ș )omâne. *ran ce&ii i americanii %" desemn ea&', ce" ma i adesea, doar # rin nume"e de fami"ie, ș  #e care %" scriu f'r' semne diacritice, Brancusi, #ronun ându+" du#' reu "i"e de #ronun are a"e ț ț "imbii france&e. Constantin Brâncu i a e-#us #entru #rima dat' "a oci/t/ 0ationa"e d es Bea u-+rts i ș ș "a a"on dutomne din aris %n 1926. Creea&' %n 1927 #rima $ersiune a 'rutu"ui, tem' #e care o $a re"ua sub diferite forme #ân' %n 1932, cu"minând cu oarta 'rutu"ui #arte a nsamb"u"ui 4onumenta" din âru+iu . n 1927 %nciria&' un ate"ier %n )ue de 4ont#arnasse i intr' %n contact cu a$anarda artistic' #ari&ian', %m#rietenindu+se cu ș Gui""aume #o""inaire, *ernand /er, medeo 4odi"iani, 4arce" :ucam#. %nce#ut "ucru" "a )u'ciunea, o comand' #entru un monument funerar ce $a fi e-#us' %n Cimitiru" ;:umbra$a< de "a Bu&'u. n 1 929 re$ine #entru s curt tim# %n )omânia i #artici#' "a ș ;=-#o&i ia ofic ia"' d e #ictur', scu"#tur' i a ritectur'<. uriu" =-#o&i iei, #re&idat de #iru ț ș ț Haret acord' #remiu" >> e- ae?uo "ui Brânc u i, aciu rea, ter iadi, etr a cu, eodo resc u+ ș ș ion. Co"ec ionaru" de art' nastase imu %i cum#'r' scu"# tura omnu" iar bustu" %n i#s a" ț  #ictoru"ui 0ico"ae :' r'scu este ac i&i ionat de 4inisteru" >nstruc iunii ub"ice. ț ț n urm' cu @a#te decenii, "a %ru iu a$ea s' se nasc' o ca#odo#er' a eniu"ui uman, a" c'rui creator a fost binecunoscutu" scu"#tor român, Constantin Brâncu@i. :e #e mâini"e sa"e a ie@it o "ucrare de art' monumenta"' de mare am#"oare, cunoscut' sub nume"e de nsamb"u" monumenta" de "a %ru iu, care st' @i ast'&i mândru #rimind #e oricine dore@te s'+i #'@easc'  #rau". ucrarea "ui Constantin Brânc u@i este un oma iu adus eroi"or c' &uAi %n tim#u" rimu"ui )'&boi 4ondia" @i a fost %nscris #e ista 4onumente"or >storice. Co"oana f'r' fâr@it o#era centra"' a eniu"ui brâncu@ian

Simbolismul Operelor Lui Brancusi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Simbolismul Operelor Lui Brancusi

8/16/2019 Simbolismul Operelor Lui Brancusi

http://slidepdf.com/reader/full/simbolismul-operelor-lui-brancusi 1/6

Simbolismul operelor lui Brâncuşi 

Constantin Brâncu i (n. 19 februarie 1876, Hobi a, Gorj — d. 16 martie 1957, aris! aș ț

fost un scu"#tor român cu contribu ii co$âr itoare "a %nnoirea "imbaju"ui i $i&iunii #"astice %nț ș ș

scu"#tura contem#oran'. Constantin Brâncu i a fost a"es membru #ostum a" cademieiș

)omâne. *rance&ii i americanii %" desemnea&', ce" mai adesea, doar #rin nume"e de fami"ie,ș

 #e care %" scriu f'r' semne diacritice, Brancusi, #ronun ându+" du#' reu"i"e de #ronun are a"eț ț

"imbii france&e.Constantin Brâncu i a e-#us #entru #rima dat' "a oci/t/ 0ationa"e des Beau-+rts iș ș

"a a"on dutomne din aris %n 1926. Creea&' %n 1927 #rima $ersiune a 'rutu"ui, tem' #ecare o $a re"ua sub diferite forme #ân' %n 1932, cu"minând cu oarta 'rutu"ui #arte ansamb"u"ui 4onumenta" din âru+iu. n 1927 %nciria&' un ate"ier %n )ue de4ont#arnasse i intr' %n contact cu a$anarda artistic' #ari&ian', %m#rietenindu+se cuș

Gui""aume #o""inaire, *ernand /er, medeo 4odi"iani, 4arce" :ucam#. %nce#ut"ucru" "a )u'ciunea, o comand' #entru un monument funerar ce $a fi e-#us' %n Cimitiru";:umbra$a< de "a Bu&'u. n 1929 re$ine #entru scurt tim# %n )omânia i #artici#' "aș

;=-#o&i ia oficia"' de #ictur', scu"#tur' i aritectur'<. uriu" =-#o&i iei, #re&idat de #iruț ș ț

Haret acord' #remiu" >> e- ae?uo "ui Brâncu i, aciurea, teriadi, etra cu, eodorescu+ș ș

ion. Co"ec ionaru" de art' nastase imu %i cum#'r' scu"#tura omnu" iar bustu" %n i#s a"ț

 #ictoru"ui 0ico"ae :'r'scu este aci&i ionat de 4inisteru" >nstruc iunii ub"ice.ț ț

n urm' cu @a#te decenii, "a %ru iu a$ea s' se nasc' o ca#odo#er' a eniu"ui uman,a" c'rui creator a fost binecunoscutu" scu"#tor român, Constantin Brâncu@i. :e #e mâini"e sa"ea ie@it o "ucrare de art' monumenta"' de mare am#"oare, cunoscut' sub nume"e de nsamb"u"

monumenta" de "a %ru iu, care st' @i ast'&i mândru #rimind #e oricine dore@te s'+i #'@easc' #rau". ucrarea "ui Constantin Brâncu@i este un omaiu adus eroi"or c'&uAi %n tim#u"rimu"ui )'&boi 4ondia" @i a fost %nscris #e ista 4onumente"or >storice.

Co"oana f'r' fâr@it o#era centra"' a eniu"ui brâncu@ian

Page 2: Simbolismul Operelor Lui Brancusi

8/16/2019 Simbolismul Operelor Lui Brancusi

http://slidepdf.com/reader/full/simbolismul-operelor-lui-brancusi 2/6

nsamb"u" scu"#tura" a" "ui Brâncu@i se af"' %n arcu" Centra" din ora@u" %ru iu @icu#rinde mai mu"te com#onente care se %ntind #e o distanA' de a#roa#e 1,5 i"ometri. 4asa'cerii, oarta 'rutu"ui @i Co"oana >nfinit', toate unite %ntr+o creaAie des'$âr@it' f'cut' demâini"e artistu"ui român Brâncu@i, "'sându+ne o mare a$ere cu care ne mândrim oriunde %n

"ume.4inunata creaAie a "ui Brâncu@i a fost rea"i&at' %ntre anii 19D7+19D8 @i s+a n'scut "a

so"icitarea iii 0aAiona"e a *emei"or Gorjene, %n 19D5, care au ândit c' trebuie adus unomaiu eroi"or orjeni care au c'&ut #e câm#u" de "u#t' %n rimu" )'&boi 4ondia".Constantin Brâncu@i a r's#uns acestei so"icit'ri @i nu a acce#tat s' fe #"'tit #entru creaAia sa.

Ce"e trei com#onente scu"#tura"e care %ntreesc nsamb"u" monumenta" sunt dis#use #e aceea@i a-', orientat' de "a a#us s#re r's'rit, s'"'@"uite de o a #atra com#onent' numit'"eea caune"or. >ntrarea %n arcu" Centra" se face #e sub oarta 'rutu"ui, care face #arc'trecerea s#re o a"t' dimensiune %nc'rcat' de simbo"uri @i semnificaAii. #roa#e orice cu#"ucare trece #e sub #oart' se s'rut', dorind, %n mod mai mu"t sau mai #uAin con@tient, s' se

a#ro#ie de sentimentu" unei iubiri %n'"A'toare.:rumu" continu' cu "eea caune"or, #e marini"e c'reia se 'sesc câte 15 scaune care

suerea&' momente"e de cuetare asu#ra eta#e"or $ieAii. a ca#'tu" a"eii, du#' ce urci câte$atre#te, se arat' mândr' 4asa 'cerii.

4asa acerii + Emaiu adus eroi"or neamu"ui

nsu@i Brâncu@i s#unea des#re creaAia saF;E a"ee, care #"ecând de #e diu" iu"ui, careeste "ocu" de e$ocare a" acte"or de $itejie orjean', ar trece #e sub un #orta", ce %n $iitor armarca @i intrarea %n r'dina #ub"ic', #entru ca, continunând s#re biserica ce se reno$ea&', s'se termine aceast' ca"e ce $a #urta ciar @i denumirea de Ca"ea =roi"or, "a monumentu"recuno@tinAei, %ntruci#at dintr+o co"oan' %na"t' de circa 9 m, %n'"Aându+se f'r' sfâr@it, a@a

cum trebuie s' fie @i recuno@tinAa noastr'<.

Page 3: Simbolismul Operelor Lui Brancusi

8/16/2019 Simbolismul Operelor Lui Brancusi

http://slidepdf.com/reader/full/simbolismul-operelor-lui-brancusi 3/6

4asa 'cerii a fost "ucrat' %n #iatr', ca"car de Bam#otoc, @i re#re&int' simbo"ic masade dinaintea b't'"iei "a care urmau s' #artici#e osta@ii români. caune"e din juru" mesei sunt %nform' de c"e#sidr', care m'soar' simbo"ic tim#u", @i sunt %n num'r de 1, amintind denum'ru" a#osto"i"or.

4asa re#re&int' @i un simbo" a" reunirii fami"iei @i a" meditaAiei, dorinAa "ui Brâncu@i

fiind ca "ucrarea sa s' determine rena@terea acestui $eci obicei str'bun.

oarta 'rutu"ui re#re&int' simbo"ic trecerea s#re o a"t' $iaA'.

 0umit' de scu"#tor uneori ;em#"u" s'rutu"ui<, a fost rea"i&at' manua" de Brâncu@i,ajutat de câAi$a cio#"itori. =ste din #iatr' de Bam#otoc (57-658-183cm!. e @tie din m'rturiiora"e c' am#"asamentu" ei a fost scimbat de dou' ori %nainte de a se stabi"i "ocu" #e care s+aridicat.

tâ"#ii ;Co"oanei s'rutu"ui< #re&int' mu"ti#"icat simbo"u" oci"or %nem'naAi, iararitra$a ;orAii s'rutu"ui< re#roduce, inci&at de #atru&eci de ori ;'rutu"<din 4ont#arnasse,suerând o or'.

Brâncu@i %i m'rturisea scu"#toriAei 4a"$ina Hoffman F ;a %nce#ut am s'#at %n #iatr'ru#u" ce"or dou' f'#turi %n"'nAuite, %n urm', du#' "un tim# m+a #urtat ându" s#re ci#u"unei #orAi #rin care s' se #oat' trece dinco"o. cum am intenAia, s' de&$o"t si"uete"e %n moti$u"de deasu#ra #orAii<.

)eferindu+se "a aceast' scu"#tur', 4ircea ="iade s#uneaF ;unt une"e teme din"iteratura noastr' #o#u"ar' e-traordinar de boate din #unct de $edere dramatic. :e #i"d'oarta, care %m#"ine@te %n $iaAa #o#oru"ui român ro"u" unei f'#turi maice, care $eea&' "atoate acte"e ca#ita"e din $iaAa omu"ui. rima trecere #e sub #oart' %nseamn' a#roa#e o intrare%n $iaA', %n $iaAa rea"' de+afar'. oarta $eea&' "a c's'torie, @i #e sub #oart' mortu" e dus,so"emn, s#re "'ca@u" de $eci. =ste, atunci, o re%ntoarcere %n "umea dintâiF cic"u" e %ncis, @i

 #oarta r'mâne mai de#arte, cu un om mai #uAin, s' $ee&e a"te na@teri, a"te nunAi, a"te morAi<.

Page 4: Simbolismul Operelor Lui Brancusi

8/16/2019 Simbolismul Operelor Lui Brancusi

http://slidepdf.com/reader/full/simbolismul-operelor-lui-brancusi 4/6

Co"oana >nfinit' sau Co"oana f'r' fâr@it este simbo"ic, co"oana a ;sacrificiu"uiinfinit<, re#re&entând o a-' a "umii, menit' s' s#rijine bo"ta ceru"ui #entru $e@nicie. ucrareaeste de+a dre#tu" im#resionant' @i m'soar' 9,DD de metri %n'"Aime. =ste format' din 17modu"e %n form' de romb din font', cu semimodu"e "a ca#ete, unde "i#sa soc"u"ui @i aca#ite"u"ui indic' "i#sa %nce#utu"ui @i a sfâr@itu"ui. 4odu"e"e Co"oanei au fost turnate "ate"iere"e Centra"e din etro@ani.

Co"oana f'r' fâr@it este, de fa#t, o#era centra"' @i cea mai im#ortant' a %ntreii creaAiia scu"#toru"ui Brâncu@i care se ridic' im#un'toare s#re cer, %n'"Aând simbo"ic suf"ete"e erori"or 

neamu"ui. Co"oana >nfinitu"ui se af"' %n ce"'"a"t ca#'t a" ora@u"ui, fiind des#'rAit' de 4asa'cerii @i oarta 'rutu"ui de strada numit' Ca"ea =roi"or, care nu are nicio cotitur' @i se%ntinde #e o distanA' de 1, i"ometri. n rea"i&area acestei co"oane, Brâncu@i s+a ins#irat dinarta @i aritectura #o#u"ar' de "a 1822, astfe" c' "a case"e A'r'ne@ti construite %n #erioada "ui1822 e-istau stâ"#i asem'n'tori Co"oanei.

Co"oana >nfinitu"ui din âru iu are o %n'"Aime de 9,DD2 metri @i o reutate de 9,17DI. =ste construit' din meta" feros (#"'ci din font'!, du#' formu"a 1J K 15 K 1J @i du#'L"eea armoniei #"astice<, desco#erit' @i #erfecAionat' de Brâncu@i, de forma 1 3, unde 1M 35 cm (m'rimea "aturii mici a triuniu"ui de #iramid', de forma unui #'trat!, M 92 cm(m'rimea "aturii mari a trunciu"ui de #iramid', de forma unui #'trat!, 3 M 182 cm, %n'"Aimea

trunciu"ui de #iramid'. runciuri"e de #iramid', oa"e #e din'untru, sunt fi-ate ca# "a ca#

Page 5: Simbolismul Operelor Lui Brancusi

8/16/2019 Simbolismul Operelor Lui Brancusi

http://slidepdf.com/reader/full/simbolismul-operelor-lui-brancusi 5/6

 #e un mie& centra" de oAe", cu secAiune #'trat', uniform' #e toat' %n'"Aimea Co"oanei>nfinitu"ui.

=-terioru" Co"oanei a fost cur'Aat #rin sab"are cu nisi# s#ecia", u"terior fiind #u"$eri&ate dou' straturi de #raf meta"ic, unu" de &inc @i ce"'"a"t de a"am', "a o tem#eratur'mai ridicat'.

Co"oana >nfinitu"ui a de$enit obiect de studiu #entru oamenii de @tiinA' din Aaranoastr', mu"Ai dintre ei %ntrebându+se dac' Brâncu@i cuno@tea "a acea $reme (anii 19D5J19D6!efectu" de #iramid'.

ceasta conduce "a ideea c' simbo"uri"e d'"tuite de Brâncu@i %n #iatr' acti$ea&' %n ceicare "e #ri$esc, #"anuri"e #rofunde, intime, e"iberând enerii"e b"ocate, ridicând ca"itateacon@tiinAei @i a iubirii necondiAionate.

L=u $reau s' scu"#te& forme care #ot da bucurie oameni"or<, s#unea e", @i ce a"tce$a #oate %nsemna Bucuria, dac' nu %ndumne&eire, adic' armonia tr'it' #e toate #"anuri"eN

emnificaAia creaAiei "ui Brâncu@i a fost su#us' @i a"tor inter#ret'ri. Ona dintre e"e esteaceea c' 4asa 'cerii i"ustrea&' Cina cea de ain', %n care cei 1 #osto"i se af"' %n juru" "ui

>isus. Ce"e 1 scaune din juru" mesei sunt #osto"ii, iar 4asa %" re#re&int' #e %nsu@i >isus.oarta 'rutu"ui este, de fa#t, 4onumentu" ntreirii 0eamu"ui, %n care 'rutu"re#re&int' Onirea. "eea caune"or re#re&int' #arcurerea unei anumite eta#e a $ieAii @i soartafiec'ruia. Co"oana f'r' fâr@it re#re&int' urcu@u" @i coborâ@u" $ieAii, dar @i %n'"Aarea "a cer asuf"ete"or eroi"or.

nsamb"u" monumenta" de "a %ru iu a fost trecut #e ista 4onumente"or istorice223. otodat', ansamb"u" ofer' ast'&i un cadru idea" #entru desf'@urarea manifest'ri"orcu"tura"e. nsamb"u" scu"#tura" #oate fi $i&itat oricând.

Page 6: Simbolismul Operelor Lui Brancusi

8/16/2019 Simbolismul Operelor Lui Brancusi

http://slidepdf.com/reader/full/simbolismul-operelor-lui-brancusi 6/6

Bibliografie

• Constantin Parnescu, ;forisme"e "ui Brancusi<, =ditura crisu" )omanesc 216Q

• "e-andru Buican, ;Brancusi E Biorafie<, =ditura rtemisQ• tt#sFJJro.Rii#edia.orJRiiJConstantinSBrTCDTncuTC8T99i• tt#sFJJistoriireasite.Rord#ress.comJ213J21J25Jconstantin+brancusi+$iata+si+

o#eraJ