of 131 /131
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: IALOMIȚA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea de învăţământ Nivel de învăţământ Disciplină [Mediu] [Unitatea de înv. cu statut juridic] Detalii Statut Viabilitate Post: 2. pt. nevăzători 1. complet Probă practică Probă intensiv / bilingv Probă orale la lb. de predare1 Probă orale la lb. de predare2 Avize şi atestate: 1. de culte 2. de alternativă 3. al unit. de înv. mil. 4. seminar teologic 5. IGP/ARR 6. ed. specială 7. HIV [Alte unităţi] Num ăr ore trun chi com un / opţio nale 9. propus pt. continuitate 8. al unit. de înv. particular 9. al liceului pedagogic 3. constituit din ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 4. conţine ore rez. din reducerea cu 2 ore a normei did. 6. pt. trans. cons. între unit. 7. pt.repart. în şed. publică de trans. 8. cond. spec. de transfer 5.conţine ore solic. la întreg. nor. LICEU MUZICA / ARTA - COREGRAFI E 1729 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN SLOBOZIA LICEUL DE ARTE "IONEL PERLEA" SLOBOZIA 2. Nu ACOMPANIAMENT 12/0 VACANT 1. Nu 1 ani MUZICA INSTRUMENT ALA: PIAN 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1860 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN SLOBOZIA LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL"ION TEODORESCU" SLOBOZIA 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 5/0 VACANT 1. Nu 1 ani TEXTILE / TRICOTAJE SI CONFECTII TEXTILE, FINISAJ 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu SPECIAL (DEFICIENT E GRAVE, SEVERE, PROFUNDE SAU ASOCIATE) 1852 2.Nu 1. Nu Limba română URBAN SLOBOZIA LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL"ION TEODORESCU" SLOBOZIA 2. Nu ACTIVITATI DE PRE- PROFESIONALIZARE 20/0 VACANT ACTIVITATI DE PREPROFES IONALIZARE CLASELE V- VIII 1. Da 1 ani PRELUCRARE A LEMNULUI / PRELUCRARE A LEMNULUI 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Da 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu LICEAL 1809 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL ARMĂŞEŞTI LICEUL TEHNOLOGIC "IORDACHE ZOSSIMA" ARMĂŞEŞTI 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 8/0 VACANT 1. Nu 1 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu PROFESION AL 1885 2.Nu 1. Nu Limba română RURAL SCÂNTEIA ŞCOALA PROFESIONALĂ SCÂNTEIA 2. Nu AGRICULTURA, HORTICULTURA 18/0 VACANT 1. Da 4 ani INSPECTIE LA CLASA 3.Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Nu 9. Nu 8. Nu 9. Nu 3. Nu 4. Nu 5. Nu 6. Nu 7. Da 8. Nu Pagina 1 / 131

· PDF fileINSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: IALOMIȚA Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015 Cod Post Localitate Unitatea de învăţământ Nivel de

Embed Size (px)

Text of · PDF fileINSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI: IALOMIȚA Lista posturilor vacante-rezervate...

 • INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI: IALOMIA

  Lista posturilor vacante-rezervate la data: 25/02/2015

  CodPost

  Localitate

  Unitatea denvmnt

  Nivel denvmnt

  Disciplin

  [Mediu][Unitatea de nv. custatut juridic]

  Detalii

  Statut

  Viabilitate

  Post:

  2. pt. nevztori

  1. complet

  Probpractic

  Probintensiv /bilingv

  Prob oralela lb. depredare1

  Prob oralela lb. depredare2

  Avize i atestate:

  1. de culte

  2. de alternativ

  3. al unit. de nv.mil.

  4. seminarteologic

  5. IGP/ARR

  6. ed. special

  7. HIV[Alte uniti]

  Numroretrunchicomun /opionale

  9. propus pt. continuitate

  8. al unit. denv. particular

  9. al liceuluipedagogic

  3. constituit din ore rez. dinreducerea cu 2 ore a normei did.

  4. conine ore rez. din reducerea cu2 ore a normei did.

  6. pt. trans. cons. ntre unit.

  7. pt.repart. n ed. public detrans.

  8. cond. spec. de transfer

  5.conine ore solic. la ntreg. nor.

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17292.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SLOBOZIA

  LICEUL DE ARTE "IONELPERLEA" SLOBOZIA

  2. NuACOMPANIAMENT12/0

  VACANT1. Nu

  1 ani

  MUZICAINSTRUMENT

  ALA: PIAN 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  18602.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SLOBOZIA

  LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL"ION

  TEODORESCU" SLOBOZIA 2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  5/0

  VACANT1. Nu

  1 ani

  TEXTILE /TRICOTAJE SICONFECTIITEXTILE,FINISAJ

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  SPECIAL(DEFICIENT

  E GRAVE,SEVERE,

  PROFUNDESAU

  ASOCIATE)

  18522.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SLOBOZIA

  LICEUL TEHNOLOGICSPECIAL"ION

  TEODORESCU" SLOBOZIA 2. NuACTIVITATI DE PRE-PROFESIONALIZARE

  20/0

  VACANTACTIVITATI

  DEPREPROFESIONALIZARECLASELE V-

  VIII

  1. Da

  1 ani

  PRELUCRAREA LEMNULUI /PRELUCRAREA LEMNULUI

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  LICEAL18092.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ARMETI

  LICEUL TEHNOLOGIC"IORDACHE ZOSSIMA"

  ARMETI 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  8/0

  VACANT1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  PROFESIONAL1885

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  SCNTEIA

  COALA PROFESIONALSCNTEIA

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  18/0

  VACANT1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  Pagina 1 / 131

 • LICEAL16502.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  TRAIAN

  LICEUL TEHNOLOGICTRAIAN

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  4/0

  VACANT1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  PROFESIONAL1759

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  MIHAILKOGLNICE

  ANU

  COALA PROFESIONALMIHAIL KOGLNICEANU

  2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  4/0

  VACANT1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  LICEAL20682.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  GRIVIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"ARETA TEODORESCU"

  GRIVIA 2. NuAGRICULTURA,HORTICULTURA

  11/0

  VACANT1. Da

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  LICEAL15672.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  FETETI

  LICEUL TEHNOLOGIC DEINDUSTRIE ALIMENTAR

  FETETI 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 9/0

  VACANT1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

  LICEAL10482.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SLOBOZIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"NLAREA DOMNULUI"

  SLOBOZIA 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 5/0

  VACANT1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  LICEAL20702.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  GRIVIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"ARETA TEODORESCU"

  GRIVIA 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /ALIMENTATIE

  PUBLICA 18/0

  VACANT1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  LICEAL17752.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SLOBOZIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"AL.IOAN CUZA"

  SLOBOZIA 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /TURISM 18/0

  VACANT1. Da

  4 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

  LICEAL17762.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SLOBOZIA

  LICEUL TEHNOLOGIC"AL.IOAN CUZA"

  SLOBOZIA 2. NuALIMENTATIE

  PUBLICA SI TURISM /TURISM 4/0

  VACANT1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Da7. Nu8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17302.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SLOBOZIA

  LICEUL DE ARTE "IONELPERLEA" SLOBOZIA

  2. NuANSAMBLU CORAL3/0

  VACANT1. Nu

  1 ani

  DIRIJATANSAMBLU

  CORAL 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  Pagina 2 / 131

 • LICEAL DEARTA1694

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SLOBOZIA

  LICEUL DE ARTE "IONELPERLEA" SLOBOZIA

  2. NuARHITECTURA8/0

  VACANT1. Nu

  1 ani

  STUDIULCOMPOZITIEI

  SIPORTOFOLIU

  DESPECIALITATE

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1747

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  CLUBUL COPIILORURZICENI

  URBAN

  SLOBOZIA

  PALATUL COPIILORSLOBOZIA

  2. NuARTA CULINARA9/0

  VACANT1. Nu

  1 ani

  ARTACULINARA(PALATE SI

  CLUBURI ALECOPIILOR)

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1743

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SLOBOZIA

  PALATUL COPIILORSLOBOZIA

  2. NuARTA DECORATIVA18/0

  VACANT1. Da

  1 ani

  ARTADECORATIVA -DECORATIUNIINTERIOARE -

  DESIGNAMBIENTAL(PALATE SI

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  16782.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SLOBOZIA

  LICEUL DE ARTE "IONELPERLEA" SLOBOZIA

  2. NuARTA VOCALA - CANTO18/0

  VACANT1. Da

  4 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  16772.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SLOBOZIA

  LICEUL DE ARTE "IONELPERLEA" SLOBOZIA

  2. NuARTA VOCALA - CANTO18/0

  VACANT1. Da

  4 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17232.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SLOBOZIA

  LICEUL DE ARTE "IONELPERLEA" SLOBOZIA

  2. NuARTA VOCALA - CANTO5/0

  VACANT1. Nu

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  LICEUMUZICA /

  ARTA -COREGRAFI

  E

  17222.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SLOBOZIA

  LICEUL DE ARTE "IONELPERLEA" SLOBOZIA

  2. NuARTA VOCALA - CANTO18/0

  VACANT1. Da

  1 ani

  ARTA VOCALA3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  CLUBURILECOPIILOR1731

  2.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  URBAN

  SLOBOZIA

  PALATUL COPIILORSLOBOZIA

  2. NuATELIER INTERACTIVPENTRU PRESCOLARI

  SI SCOLARI MICI 18/0

  VACANT1. Da

  1 ani

  ATELIERINTERACTIV

  PENTRUPRESCOLARISI SCOLARI

  MICI (PALATESI CLUBURI

  3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  GIMNAZIAL20882.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  SINETI

  COALA GIMNAZIALSINETI

  2. NuBIOLOGIE9/0

  VACANT1. Nu

  1 ani

  INSPECTIE LACLASA 3.Nu

  4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Nu

  9. Nu

  8. Nu

  9. Nu

  3. Nu 4. Nu

  5. Nu6. Nu7. Da8. Nu

  Pagina 3 / 131

 • GIMNAZIAL19272.Nu

  1. Nu

  Limba romn

  RURAL

  ALBETI