33
Beneficiar :IFIN-HH S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L. Str. DINU VINTILA nr. 11 Etaj 8, camera 8, sector 2 BUCURESTI Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA Adresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV Pr.nr.: 26/2011 Faza : P.T. + C.S. – revizia 1 Data : mai 2012 SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU “INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI – NP ROMANIA” DISPOZITII GENERALE Prezentul scenariu de securitate la incendiu s-a elaborat pentru obiectivul de investitii INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI – NP ROMANIA”, amplasat in judetul Ilfov, orasul Magurele, str. Reactorului nr. 30. Obiectivul este amplasat intr-o incinta cu o suprafata de 299658,00 00 mp, aflata in proprietatea Statului Roman in administrarea INCDFIN – Horia Hulubei . Constructia se va realiza corespunzator cu prevederile Certificatului de Urbanism nr. 13117 din 06.10.2011, eliberat de Primaria orasului Magurele. Scenariul de securitate la incendiu a fost intocmit in baza prevederilor din: Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; Ordin M.Ad.I nr. 163/20007 Norme Generale de aparare imptriva incendiilor; Ordin M.Ad.I nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;

scenariu securitate incendiu.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar :IFIN-HH S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.

Str. DINU VINTILA nr. 11 Etaj 8, camera 8, sector 2

BUCURESTI

Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP ROMANIA

Adresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

Pr.nr.: 26/2011

Faza : P.T. + C.S. – revizia 1

Data : mai 2012

SCENARIU DE SECURITATE LA

INCENDIU

PENTRU

“INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI – NP

ROMANIA”

DISPOZITII GENERALE

Prezentul scenariu de securitate la incendiu s-a elaborat pentru obiectivul de investitii “INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI – NP

ROMANIA”, amplasat in judetul Ilfov, orasul Magurele, str. Reactorului nr. 30. Obiectivul este amplasat intr-o incinta cu o suprafata de 299658,00 00 mp, aflata

in proprietatea Statului Roman in administrarea INCDFIN – Horia Hulubei . Constructia se va realiza corespunzator cu prevederile Certificatului de Urbanism

nr. 13117 din 06.10.2011, eliberat de Primaria orasului Magurele. Scenariul de securitate la incendiu a fost intocmit in baza prevederilor din: � Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. � Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; � Ordin M.Ad.I nr. 163/20007 Norme Generale de aparare imptriva incendiilor; � Ordin M.Ad.I nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a

scenariilor de securitate la incendiu;

Page 2: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 2 of 33

� Normativ de siguranta la foc a constructiilor – indicativ P 118/1999; � Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la

1000 V c.a. si 1500 V c.c. – indicativ I.7; � Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare – indicativ I.9; � Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a

incendiilor – indicativ NP 086-05; � Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire – indicativ I.13; � Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor

din cladiri– indicativ I.18/2; � Normativ privind privind proiectarea si executarea protectiei contra trasnetului la

constructii – indicativ I.20; � STAS 10903/2 – Determinarea puterii calorifice a materialelor de constructii.

Determinarea densitatii sarcinii termice; � STAS 1478 – Instalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si

industriale. Prescriptii fundamentale de proiectare;

Prezenta lista nu este restrictiva. Se ia in considerare intotdeauna ultima editie a actului normativ. Scenariul de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului constructiei, care sintetizeaza regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor stabilite prin documentatia tehnica de proiectare elaborata.

Masurile adoptate prin scenariul de securitate se reflecta in piesele desenate ale documentatiei.

Prezentul scenariu de securitate la incendiu este structurat conform metodologiei ord M. Ad. Int. nr. 130 / publicat in M.O. nr. 89/05.II.2007. Scenariul de securitate la incendiu se include in documentatia tehnica a constructiei si se pastreaza de catre utilizatori pe toata durata de existenta a acesteia.

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI

1.1. Date de identificare: Denumire investitie: INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI

– NP ROMANIA Amplasament: jud. : Ilfov , localitate: oras Magurele, str. Reactorului nr. 30. Beneficiar: INSTITUTUL NATIONAL DE C & D PENTRU FIZICA SI

INGINERIE NUCLEARA « HORIA HULUBEI » (IFIN – HH) Sediu social: jud. : Ilfov, localitate: oras Magurele, str. Reactorului nr. 30. Profilul de activitate: productie (cercetare) Program de lucru: 24 ore/zi (permanent)

Page 3: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 3 of 33

1.2. Destinatia obiectivului:

Obiectivul contine mai multe cladiri, astfel:

� Cladiri speciale:

*cladirea LASER; *cladirea LABORATOARE;

*cladirea SURSA GAMMA si EXPERIMENTE;

� Cladiri clasice: *cladirea BIROURI; *cladirea CASA DE OASPETI; *cladirea CANTINA;

*cabina POARTA.

1.3. Categoria si clasa de importanta:

Conform H.G. 766/21 noiembrie 1997 publicat in MO nr. 352 din 10 decembrie 1997 “Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii” Anexa 3, cu modificarile si completarile ulterioare, cladirile se incadreaza in categorii de importanta, astfel:

� Cladiri speciale: categoria “B” de importanta

� Cladiri clasice: categoria “C” de importanta 1.4. Tip si particularitati specifice constructiei:

In conformitate cu P 118/99 ed III art. 1.2.12, cladirile sus-mentionate se incadreaza astfel:

a) tipul cladirilor:

cu functiuni de productie

� cladirea LASER

- regimul de inaltime: S + P - inaltimea maxima fata de teren/carosabil: 12,13 m

Page 4: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 4 of 33

� cladirea SURSA GAMMA si EXPERIMENTE

- regimul de inaltime: Spartial + P - inaltimea maxima fata de teren/carosabil: 23,00 m

� cladirea LABORATOARE

- regimul de inaltime: Spartial + P cu functiuni civile

� cladirea BIROURI

- regimul de inaltime: S + P + 5E + E6 partial - inaltimea maxima fata de teren/carosabil: 28,75 m

� cladirea CASA DE OASPETI

- regimul de inaltime: Spartial + P + 2E + E3 partial - inaltimea maxima fata de teren/carosabil: 16,87 m

� cladirea CANTINA

- regimul de inaltime: P - inaltimea maxima fata de teren/carosabil: 5,60 m

� cabina POARTA

- regimul de inaltime: P - inaltimea maxima fata de teren/carosabil: 4,70 m

b) arie construita (Ac) si desfasurata (Ad) cu principalele destinatii:

cu functiuni de productie

� cladirea LASER

- Ac = 4448,10 mp - Ad = 8659,00 mp

� cladirea SURSA GAMMA si EXPERIMENTE

- Ac = 6958,80 mp - Ad = 12738,70 mp

� cladirea LABORATOARE

- Ac = 2593,60 mp - Ad = 2884,40 mp

Page 5: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 5 of 33

cu functiuni civile

� cladirea BIROURI

- Ac = 738,94 mp - Ad = 4528,33 mp

� cladirea CASA DE OASPETI

- Ac = 735,51 mp - Ad = 2290,78 mp

� cladirea CANTINA

- Ac = 277,62 mp - Ad = 277,62 mp

� cabina POARTA

- Ac = 123,70 mp - Ad = 123,70 mp

Principalele destinatii:

� cladirile LASER si LABORATOARE

- subsol: subsol tehnic laser; - parter:

* camera laser *spatii tehnice laser; *fabrica de azot; *pompe vid preliminar; *vestiare; *camera control laser; *laboratoare:

-dozimetrie; -electronica si detectori electronici; -depozitare; -laborator E (zona asamblare, depozitare); -laborator D - micromecanica;

-laborator C - asamblari microscopice, tratamente chimice; -laborator B - diagnoza; -laborator A – tehnologia semiconductorilor, preparare – depunere; -laborator optica;

*camera pompe HVAC; *atelier mecanic si lacatuserie;

Page 6: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 6 of 33

*atelier mecanic; *camera utilizatori; *sala achizitii date; *laborator spectroscopie gamma; *hol intrare. *circulatii

- etaj (cota + 6.10): *pod tehnic; *pod.

� cladirea SURSA GAMMA si EXPERIMENTE

- subsol tehnic; - parter:

*zona experimente si accelerator gamma; *recuperare electroni; *modulator radiofrecventa si surse alimentare; *laborator laser interactiune fotofisiune; *sala control; *laborator laser interactiune RFN; *radiofrecventa si surse alimentare; *laborator laser. *circulatii

� cladirea BIROURI

- subsol: *ALA; *TEG; *anexe (S < 36,00 mp); *vestiare; *spatiu hidrofor incendiu; *hidrofor menajer; *echipament HVAC; *centrala ventilatie (pompe caldura); *echipamente centrala termica (pompe caldura).

- parter: *hol acces si receptie birouri; *spatiu echipamente BMS si camera supraveghere BMS; *foyer centru conferinte; *sala conferinte 96 persoane; * sala conferinte 56 persoane; *sala conferinte 34 persoane; *grupuri sanitare;

Page 7: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 7 of 33

*circulatii. - etaje 1 – 5 :

*birouri; *grupuri sanitare; *circulatii.

- etaj 6 partial : *spatiu tehnic.

� cladirea CASA DE OASPETI

- subsol:

*centrala termica (pompe caldura); *camera pompe; *canal tehnic;

-parter: *centrala termica; *bucatarie; *birouri; *bagaje; *oficiu servere; *hol acces si receptie; *grupuri sanitare. -etaje 1 si 2: *camere cazare; *servere BMS; *oficiu; *circulatii. -etaj 3 partial: *spatiu tehnic.

� cladirea CANTINA

*sala de mese.

� cabina POARTA

*hol control si acces; *birouri paza si control; *sala asteptare; *grupuri sanitare.

c) nr. compartimente de incendiu si ariile acestora:

- nr. compartimente de incendiu:

Page 8: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 8 of 33

Fiecare din cladirile sus-mentionate constituie cate un compartiment de incendiu distinct cu ariile construite la sol evidentiate la pct. 1.4.a din prezentul scenariu.

d) utilizatori: - Numarul maxim simultan de persoane in cladiri (compartimente de incendiu) este stabilit, conform temei beneficiarului precum si a planurilor de arhitectura , astfel:

� cladirea LASER SI LABORATOARE: -15 persoane (cladirea laser); -120 persoane (laboratoare);

� cladirea SURSA GAMMA si EXPERIMENTE:

- 25 persoane

� cladirea BIROURI:

-parter: 154 persoane; -etaj 1: 68 persoane;

-etaj 2: 55 persoane; -etaj 3 - 5: 54 persoane/nivel

� cladirea CASA DE OASPETI + CANTINA:

-parter 115 persoane din care 108 in sala de mese; -etaj 1: 15 persoane din care 14 locuri cazare; -etaj 2: 15 persoane din care 14 locuri cazare;

- Prezenta permanenta a persoanelor:

o persoanele sunt prezente in trei schimburi cu exceptia celor din cladirea birouri care sunt prezente numai intr-un schimb.

- Capacitatea de autoevacuare a persoanelor din compartimentul de incendiu:

o în clădiri lucrează persoane care se pot evacua singure (valide)

e) tip de depozitare si capacitati maxime (pentru depozite): -in micile depozite, cu suprafete mai mici de 36 mp, se depoziteaza materiale materiale incombustibile din procesul tehnologic sau materiale de intretinere.

Page 9: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 9 of 33

f) Caracteristici principale ale proceselor tehnologice (pentru productie potrivit

clasificarii din HGR nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, publicata în: monitorul oficial nr. 539 din 8 august 2007):

Toate procesele tehnologice se incadreaza in categoria celor fara pericol de incendiu.

g) Numarul cailor de evacuare:

Cladirile LASER si LABORATOARE

-spatiu tehnic laser : 1 usa spre exterior 2,00 x 2,30 m; -camera laser: 2 (prin vestiare) si 1 prin laboratoare; -spatiu tehnic laser: 1 prin coridorul comun si cate 1 prin laboratoarele A, B si C; -zona laboratoare: 1 usa spre exterior 3,00 x 2,50 m si 1 usa spre exterior 3,00 x 2,30 m Cladirea SURSA GAMMA si EXPERIMENTE: -1 usa 2,00 x 2,30 m si 1 usa 3,00 x 2,30 m prin cladirea laser si laboratoare ; -1 usa direct in exterior 3,00 x 3,00 m.

Cladirea BIROURI:

-subsol : 1 scara spre parter; -parter: 2 usi spre exterior 1,4125 x 3,20 m (usa interioara este glisanta – pivotanta); 1 usa spre exterior 1,74 x 2,50 m. -etaj 5 – parter: 1 scara interioara.

Cladirea CASA DE OASPETI + CANTINA:

-subsol : 1 scara spre parter;

-parter: 1 usa 1,17 x 2,30 m si 2 usi 1,225 x 2,60 m (usa interioara este glisanta – pivotanta);

1 usa 2,00 x 2,30 m de la oficiu servire direct in exterior;

-etaj 5 – parter: 2 scari interioare.

Page 10: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 10 of 33

1.4.1. Precizari privind instalatiile utilitare aferente constructiei (instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare si componentele lor din care rezulta ca nu contribuie la initierea, dezvoltarea si propagarea incendiului, iar in cazul unui incendiu se asigura conditii pentru evacuarea persoanelor):

a) Instalatii sanitare

Alimentarea cu apa rece a consumatorilor se va face prin extinderea conductei de apa rece existenta in strada Reactorului.

Apa calda menajera in zona vestiarelor si grupurilor sanitare se prepara local cu ajutorul unor boilere electrice.

b) instalatii de incalzire, ventilare si climatizare Sursa termica utilizata pentru intreg ansamblul de cladiri (Gamma+Experimente, Laser, Laboratoare, Casa de Oaspeti, Cladirea de Birouri, Cantina si Casa Poarta) este energia neconventionala geotermala, captata prin intermediul unor puturi forate si utilizata prin intermediul pompelor de caldura. Apa calda de consum pentru toti consumatorii se asigura din sursa geotermala, cu exceptia zonei din cladirea speciala, care avand un consum mic s-a preferat prepararea locala a apei calde de consum, prin sursa electrica.

Se vor sunt utiliza pompe de caldura de tipul “APA-APA” si “APA-AER” reversibile, cu ciclu frigorific ecologic, prin folosirea agentului frigorific freon R410a.

CLADIREA DE BIROURI

Se asigura climatizarea spatiilor de birouri local, utilizand ventiloconvectoare. Aerul proaspat se asigura local, pe fiecare nivel, cu recuperatoare de caldura aer-aer dublu flux, care preiau aerul exterior, il trateaza si il introduc prin tubulaturi in ventiloconvectoare.

Salile de conferinte de la parter sunt climatizate individual, utilizand sisteme mixte cu pompe de caldura apa-aer si recuperatoare de caldura.

In zona receptiei de la parter, in zona peretelui cortina, s-a montat un sistem de pardoseala climatica care sa suplimenteze sistemul cu ventiloconvectoare, pompe de caldura apa-aer si recuperatoare de caldura. Zona subsolului si

Page 11: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 11 of 33

grupurile sanitare au fost prevazute cu corpuri statice de incalzire.

Pompele de caldura apa-apa montate in Centrala Geotermala de la subsol asigura agentul cald/rece pentru ventiloconvectoare. Apa calda este preparata electric la fiecare punct de consum.

CASA DE OASPETI

S-au prevazut ventiloconvectoare pentru fiecare camera de cazare.

Necesarul de aer proaspat al fiecarei incaperi este asigurat cu ajutorul unor recuperatoare de caldura ce preia aer proaspat din exterior, il preincalzeste cu ajutorul aerului aspirat din fiecare grup sanitar, iar mai apoi este introdus in ventiloconvectorul aferent fiecarei incaperi de hotel.

In zona parterului s-a optat pentru un sistem mixt cu pardoseli climatice, corpuri statice si ventiloconvectoare.

In bucatarie aerul de compensare este adus la parametrii ceruti cu ajutorul a doua baterii de incalzire a aerului alimentate cu agent de la pompe de caldura apa-apa, si mai apoi acesta este introdus centralizat cu ajutorul a doua ventilatoare de introducere.

Evacuarea aerului se face prin intermediul unor hote si este evacuat pe terasa.

Pompele de caldura apa-apa montate in centralag dinp si din subsol asigura agentul cald/rece pentru ventiloconvectoare si apa calda de consum pentru cazare si pentru Cladirea “Cantina”.

CANTINA

S-au prevazut recuperatoare de caldura aer-aer care preiau aer proaspat de la exterior si il introduc in pompele de caldura apa-aer, unde este amestecat cu aer recirculat din incinta si este introdus la temperatura necesara.

Sistemul este completat de ventiloconvectoare si de o pardoseala climatica. Agentul termic si geotermic necesar ventiloconvectoarelor si pompelor de caldura este asigurat din centrala geotermala a cladirii Casa de oaspeti.

CASA POARTA

Casa poarta este o constructie numai parter, climatizata cu ajutorul ventiloconvectoarelor si a corpurilor statice. Ventilatia este naturala, prin deschiderea geamurilor. Aerul este evacuat din grupurile sanitare cu ajutorul ventilatoarelor de perete cu temporizator.

Page 12: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 12 of 33

CLADIRE LASER

Cladirea Laser are in componenta o incapere de mari dimensiuni cu conditii speciale de temperatura, umiditate si puritate aer, precum si alte incaperi anexe. Climatizarea camerei speciale se face in sistem « sus-jos » cu centrale de tratare a aerului ce furnizeaza aerul tratat prin intermediul unei camere de amestec (tip plenum) situata deasupra incaperii principale.

Camera de control este climatizata independent cu ajutorul unor pompe de caldura tip apa-aer.

Spatiile anexe sunt climatizate cu ventiloconvectoare.

Sursa termica a centralelor de tratare a aerului si a ventiloconvectoarelor este asigurata cu ajutorul unor pompe de caldura tip apa-apa,amplasate pe cele doua culoare tehnice.

CLADIRE LABORATOARE

Cladirea are in componenta laboratoare cu conditii speciale de climat, vestiare, ateliere, depozite si culoare de acces. Fiecare incapere este climatizata individual dupa cum urmeaza :

- laboratoarele sunt climatizate cu ajutorul unor pompe de caldura apa-aer ce sunt cuplate cu recuperatoare de caldura pentru asigurarea aerului proaspat fiecarei incaperi. Sarcina de umiditate necesara incaperii (acolo unde ea este mentionata) este controlata cu ajutorul unor umidificatoare cu abur, iar clasa de cutatenie este mentinuta cu ajutorul unor unitati de ventilare-filtrare amplasate la tavanul fals.

- vestiarele, atelierele depozitele si culoarele de acces sunt incalzite/racite cu ventiloconvectoare necarcasate amplasate in tavanul fals.

Necesarul de aer proaspat este aspirat direct din exterior de catre ventiloconvectoare si este evacuat in exterior cu ajutorul unor ventiloconvectoare de tubulatura.

CLADIRE GAMMA SI EXPERIMENTE

Cladirea este o constructie speciala ce adaposteste Tunelul accelerator si 8 zone experimentale distincte necesita, pe timpul exploatarii, aspiratia continua a unui debit de aer controlat ca temperatura si umiditate relativa a aerului.

Realizarea parametrilor de temperatura si umiditate interioara in compartimentul “Tunel accelerator si experimente” se realizeaza utilizand

Page 13: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 13 of 33

pompe de caldura apa-aer.

O parte din acestea lucreaza in recirculare, iar celelalte lucreaza in tandem cu recuperatoare de caldura aer-aer pentru asigurarea aerului proaspat necesar incintei

Ventilarea camerelor de experimente se realizeaza cu ajutorul a 2 centrale de tratare a aerului (dintre care un in functionare si una in rezerva) avand debitul de 60.000 mc/h.

Evacuarea controlata de aer din cele 8 zone experimentale se face prin camera tehnica situata la subsol, prin controlul functionarii a 2 ventilatoare cu turatie variabila (dintre care un in functionare si una in rezerva) prevazute cu filtru HEPA ce urmeaza a fi racordate la un cos cu inaltimea corespunzatoare conditiilor impuse de protectia radioactiva a mediului inconjurator.

Incaperile anexa (laboratoarele, camera de control si holul de acces) sunt climatizate cu ajutorul unor ventiloconvectoare. Necesarul de aer proaspat este introdus pentru fiecare incapare in parte cu cate un recuperator de caldura aer-aer conectat la ventiloconvectoare.

c) instalatii electrice Alimentarea cu energie electrica din surse de rezerva (proprii) se va realiza prin

intermediul unor grupuri electrogene de interventie, de exterior, capsulate, insonorizate si a unor surse neintreruptibile de tensiune (UPS-uri) care alimenteaza consumatorii vitali tehnologici si de protectie la foc.

Trecerea de pe sursa de baza pe sursa de rezerva in cazul unei avarii pe sursa de baza, se face prin intermediul unor inversoare automate de sursa (conform schemelor generale de distributie).

ILUMINAT DE SIGURANTA

S-au prevazut urmatoarele categorii de iluminat de siguranta:

- iluminatul de siguranta pentru evacuare persoane - iluminatul de siguranta pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu - iluminatul de siguranta pentru circulatie (pe coridoare) care completeaza

iluminatul de siguranta pentru evacuare - iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului - iluminat de siguranta pentru interventie

Iluminatul de siguranta pentru evacuare este de tipul 2.

Acest iluminat se realizeaza cu corpuri de iluminat, de tip indicator luminos, cu sursa proprie pentru o perioada de functionare de 1 ora. Ele se vor comanda din tablourile de siguranta si vor functiona atat timp cat exista persoane in cladire. si cu Iluminatul de siguranta pentru evacuare fost prevazute si cu un UPS.

Page 14: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 14 of 33

Iluminatul pentru marcarea hidrantilor se va executa cu corpuri de iluminat de tip indicator luminos, cu sursa proprie amplasate deasupra hidrantilor la max. 1,5 m. Indicatoarele luminoase pentru marcarea hidrantilor vor fi de acelasi tip cu cele pentru evacuare, dar acestea se vor inscriptiona cu « H ». Iluminatul de siguranta pentru circulatie are rolul de a completa iluminatul de evacuare in scopul realizarii unei iluminari de 50lx Acest tip de iluminat va fi prevazut in zonele unde pot apare aglomerari de persoane, in vederea evacuarii acestora. Iluminatul pentru continuarea lucrului a fost prevazut in camerele tablourilor generale, camerele dulapurilor de echipamente IT si in toate celelalte incaperi ale obiectivelor unde este necesara continuarea activitatii in cazul in care se intrerupe alimentarea din sursa de baza. Corpurile de iluminat prevazute pentru acest tip de iluminat sunt de acelasi tip cu cele ale iluminatului normal si vor fi actionate local. Iluminatul de siguranta pentru interventie a fost prevazut in zonele unde sunt montate armaturi ale unor instalatii si utilaje ce trebuie actionate in caz de avarie (STATIE HIDROFOR INCENDIU INTERIOR, STATIE HIDROFOR INCENDIU EXTERIOR, ETC.). De asemenea acest tip de iluminat a fost prevazut si in zonele cu elemente care la iesirea din functiune a iluminatului normal, trebuie actionate in vederea scoaterii din functiune a unor utilaje si echipamente sau a reglarii unor parametrii aferenti, in scopul protejarii utilajelor, echipamentelor sau persoanelor. Circuitele pentru iluminatul de siguranta se vor executa cu cablu din cupru armat, CYAbY, protejat in tuburi PVC sau metalice si cablu rezistent la foc CRF 90’.

INSTALATII DE FORTA

Acestea cuprind urmatoarele instalatii:

- sisteme HVAC cu pompe de caldura - hidrofor menajer cladire birouri, casa oaspeti - hidrofor incendiu cladire birouri - ascensoare - statie epurare - statie incendiu exterior - ventilatoare de evacuare aer - pompe ape uzate - echipamente tehnologice bucatarie

O parte din consumatori s-au alimentat din doua surse : sursa de baza (TGD) si sursa de rezerva (grupul electrogen). Toate sistemele de ventilatie vor fi prevazute cu dispozitive auxiliare (MX)

Page 15: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 15 of 33

cuplate la disjunctoare sau separatoare in vederea asigurarii unei protectii in caz de incendiu. Toate echipamentele de forta si cele aferente desfasurarii in conditii optime a acestor procese vor avea interfete care permit preluarea tuturor datelor de catre sistemul de management (BMS). Astfel vor putea fi controlati permanent parametrii: tensiune, frecventa, intensitatea curentului. Circuitele de forta se vor executa din cablu de cupru nearmat sau armat (pentru consumatorii cu rol de siguranta la foc), cu intarziere la propagarea focului (CYYF, CYAbY), precum si cu cablu rezistent la foc CRF 90’.

TABLOURI ELECTRICE

Toate tablourile electrice vor fi echipate cu sigurante automate si protectii

diferentiale, cu protectii la supratensiune si scurt circuit si cu aparate de control permanent a tensiunii si intensitatii curentului pe fiecare faza.

Tablourile electrice vor fi executate din carcase metalice sau din policarbonat si vor avea gradul de protectie corespunzator spatiilor in care se vor amplasa.

Tablourile electrice generale vor fi prevazute si cu descarcatoare pentru protectia la supratensiuni atmosferice.

Toate comenzile si semnalizarile acestor echipamente, inclusiv starea intrerupatorului general (conectat-deconectat-avarie) a tablourilor, vor fi transmise si monitorizate prin BUS la sistemul de BMS al cladirii.

Toate carcasele metalice ale tablourilor electrice vor fi legate la priza de pamant. Constructiile vor fi protejate impotriva descarcarilor atmosferice, prin instalatii

de paratraznet tip PREVECTRON. 2. RISCUL DE INCENDIU ( conform reglementarilor tehnice specifice)

Cerinta de securitate la incendiu implica realizarea constructiilor astfel incat sa se asigure:

a) protecŃia şi evacuarea utilizatorilor; b) limitarea pierderilor de bunuri; c) preîntâmpinarea propagării incendiului; d) protecŃia pompierilor şi a altor forŃe care intervin pentru evacuarea şi salvarea persoanelor, protejarea bunurilor periclitate, limitarea şi stingerea incendiului şi înlăturarea unor efecte negative ale acestuia.

2.1. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu, avandu-se in

vedere

Page 16: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 16 of 33

Principalele conditii care favorizeaza producerea de incendii constau in prezenta

materialelor si substantelor combustibile precum si a surselor potentiale de aprindere in anumite imprejurari determinate, in acelasi timp si spatiu.

Riscurile de izbucnire a incendiilor trebuiesc reduse in conditiile asigurarii functionalitatii, prin limitarea surselor potentiale de aprindere si a cantitatilor de materiale si substante combustibile.

Pentru determinarea nivelurilor de risc/categoriilor de pericol de incendiu s-au avut in vedere factorii determinanti precizati OMAI 130/ 2007 “Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor”, precum si prevederile “Normativului de siguranta la foc a constructiilor” P 118/99 ed. III si anume:

- destinatia - sarcina termica (densitatea sarcinii termice)

- clasele de combustibilitate a materialelor si elementelor de constructie - clasele de periculozitate a produselor si materialelor utilizate - sursele potentiale de aprindere - conditiile ( imprejurarile ) preliminare ce pot determina sau favoriza aprinderea - masuri stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanti

a) Densitatii sarcinii termice:

Incadrarea in riscuri de incendiu s-a facut avand in vedere destinatii similare astfel:

Cladirea LASER SI LABORATOARE

* camera laser

*spatii tehnice laser; *fabrica de azot; *pompe vid preliminar; *vestiare; *camera control laser; *laboratoare: -dozimetrie; -electronica si detectori electronici; -depozitare; -laborator E (zona asamblare, depozitare); -laborator D - micromecanica;

-laborator C - asamblari microscopice, tratamente chimice; -laborator B - diagnoza; -laborator A – tehnologia semiconductorilor, preparare – depunere; -laborator optica;

*camera pompe HVAC;

Page 17: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 17 of 33

*atelier mecanic si lacatuserie; *atelier mecanic; *camera utilizatori; *sala achizitii date; *laborator spectroscopie gamma; *hol intrare. NOTA: Toate spatiile se incadreaza in risc mic de incendiu (categoria E pericol

de incendiu). Cladirea in ansamblu se incadreaza in categoria E pericol de incendiu

(risc mic de incendiu).

� cladirea SURSA GAMMA si EXPERIMENTE

- subsol tehnic; - parter:

*zona experimente si accelerator gamma; *recuperare electroni; *modulator radiofrecventa si surse alimentare; *laborator laser interactiune fotofisiune; *sala control; *laborator laser interactiune RFN; *radiofrecventa si surse alimentare; *laborator laser.

NOTA: Toate spatiile se incadreaza in risc mic de incendiu (categoria E pericol de

incendiu).

Cladirea in ansamblu se incadreaza in risc mic de incendiu (categoria E

pericol de incendiu)

� cladirea BIROURI

- subsol: *ALA: risc mic de incendiu *TEG: risc mijlociu de incendiu *anexe (S < 36,00 mp): risc mijlociu de incendiu *vestiare: risc mic de incendiu *spatiu hidrofor incendiu: risc mic de incendiu *hidrofor menajer: risc mic de incendiu *echipament HVAC: risc mic de incendiu *centrala ventilatie (pompe caldura): risc mic de incendiu *echipamente centrala termica (pompe caldura): risc mic de incendiu

- parter: *hol acces si receptie birouri: risc mic de incendiu *spatiu echipamente BMS si camera supraveghere BMS: risc mic de

Page 18: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 18 of 33

incendiu *foyer centru conferinte: risc mic de incendiu *sala conferinte 96 persoane: risc mic de incendiu * sala conferinte 56 persoane: risc mic de incendiu * sala conferinte 34 persoane: risc mic de incendiu

- etaje 1 – 5 : *birouri : risc mic de incendiu

- etaj 6 partial : *spatiu tehnic : risc mic de incendiu

NOTA: Cladirea in ansamblu se incadreaza in risc mic de incendiu.

� cladirea CASA DE OASPETI

- subsol:

*centrala termica (pompe caldura): risc mic de incendiu *camera pompe: risc mic de incendiu *canal tehnic: risc mic de incendiu

- parter: *centrala termica: risc mijlociu de incendiu *bucatarie: risc mijlociu de incendiu *birouri: risc mic de incendiu *bagaje: risc mare de incendiu *oficiu servere: risc mijlociu de incendiu *hol acces si receptie: risc mic de incendiu -etaje 1 si 2: *camere cazare: risc mic de incendiu *servere BMS: risc mijlociu de incendiu *oficiu: risc mijlociu de incendiu - etaj 3 partial :

*spatiu tehnic : risc mic de incendiu NOTA: Cladirea in ansamblu se incadreaza in risc mic de incendiu.

� cladirea CANTINA: risc mic de incendiu NOTA: Cladirea in ansamblu se incadreaza in risc mic de incendiu.

� cabina POARTA : risc mic de incendiu

Page 19: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 19 of 33

NOTA: Cladirea in ansamblu se incadreaza in risc mic de incendiu. Scenariul de securitate la incendiu se actualizeaza periodic in functie de modificarile intervenite pe parcursul exploatarii.

b) Claselor de reactie la foc (clasele de combustibilitate) si periculozitate ale principalelor materiale si substante utilizate:

Avand in vedere ca nu este facuta o corelare intre clasele de combustibilitate si clasele de reactie la foc a materialelor de constructie, iar in literatura de specialitate nu sunt prezentate clasele de reactie la foc a diferitelor materiale si elemente de constructie folosite in prezent, in lucrarea de fata se face referire la clasele de combustibilitate a materialelor si elementelor de constructie utilizate.

Clasele de combustibilitate si reactie la foc a materialelor si elementelor de constructie utilizate:

Toate materialele uce se vor utiliza pentru realizarea constructiilor sus-mentionate

vor avea urmatoarea comportare la foc; *clase reactie la foc (A1, A2 – s1,do) si combustibilitate Co; *stalpii vor fi R 120 minute; *grinzile, planseele si acoperisurile terasa vor fi R 45 minute; *peretii interiori neportanti vor fi EI 30 minute; *peretii exteriori neportanti vor fi minimum EI 15 minute; *acoperisurile autoportante vor fi EI minimum 30 minute. Clasa de periculozitate materialelor utilizate si depozitate conform P 118/99 art.

1.2.8.2. si tabelul 6.2.19 este P1, P2, P3

c) Surselor potentiale de aprindere si imprejurarile preliminate care pot favoriza aprinderea:

Surse potentiale (posibile) de aprindere:

- flacara deschisa; - arcuri si scantei electrice; - scurtcircuite; - electricitatea statica; - obiecte supraincalzite; - efect termic al curentului electric; - scantei mecanice; - frecare.

Imprejurari favorizante producerii incendiilor

Page 20: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 20 of 33

− executarea de lucrari cu foc deschis fara respectarea NPSI − utilizarea sau exploatarea defectuoasa a instalatiilor si echipamentelor

cu defectiuni sau de catre personal necalificat − suprasolicitarea instalatiilor electrice prin suplimentarea receptorilor

electrici − neasigurarea dispozitivelor de protectie a circuitelor electrice (cabluri,

conducte) si utilizarea de astfel de dispozitive necalibrate corespunzator sau improvizate

− fumatul in locuri cu pericol de incendiu − nereguli organizatorice − trasnet si alte fenomene naturale − actiune intentionata

d) Timpul minim de aprindere: 3 minute

e) Timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat: 15 minute 2.2. Nivelul riscului (categoriei) de incendiu (pentru zone importante si general):

Pentru cladirile prevazute, nivelul categoriei de pericol : Cladirea LASER SI LABORATOARE – categoria E pericol de incendiu Cladirea SURSA GAMMA si EXPERIMENTE – categoria E pericol de incendiu

3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA

LA INCENDIU:

3.1. Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor si reglementarilor tehnice:

Avand in vedere caracteristicile si nivelurile de performanta ale elementelor structurale, precum si timpii operativi de interventie si de incendiere totala, stabilitatea la foc a constructiilor se poate aprecia ca “buna” pentru un timp de 15 minute.

a) Combustibilitatea, clasele de reactie la foc si rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie, conform Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare, reglementarilor tehnice si standardelor europene.

- stalpi A1/Co 120 min. - pereti interiori neportanti A2/Co 15 min.

Page 21: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 21 of 33

- pereti exteriori neportanti A2/Co 15 min. - grinzi, plansee beton armat A1/Co 45 min. - acoperisuri autoportante fara pod A2/Co 30 min. Gradul de rezistenta la foc al constructiilor:

In conformitate cu conditiile minime stabilite in art. 5.1.5., 5.1.6 si art 2.1.8 – 2.1.14 din P 118-99, toate constructiile se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc.

b) Conformare la foc: Pentru toate constructiile este asigurata corelarea intre destinatie, numarul de niveluri, categoria de pericol de incendiu, aria construita la sol si gradul de rezistenta la foc, conform Tab. 5.2.5 din P118/1999.

3.2. Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul

constructiei

Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiului si efluentilor incendiului in interiorul constructiei / compartimentului de incendiu:

a) Compartimentarea antifoc si elemente de protectie a golurilor din peretii si planseele antifoc:

Constructiile au fost proiectate fiecare ca un compartiment de incendiu distinct , drept pentru care nu s-a impus realizarea unor separari prin elemente antifoc.

b) Masuri constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea

termica estimata in constructie, pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul compartimentului de incendiu si in afara lui: peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a golurilor din aceastea, precum si posibilitatea de intrerupere a continuitatii golurilor din elemente de constructii:

Limitarea propagării unui eventual incendiu în interiorul construcŃiei se asigură prin elemente verticale şi orizontale (pereŃi şi planşee) de întârziere a propagării focului, având nivelurile de performanŃă normate, în funcŃie de destinaŃiile spaŃiilor şi de nivelurile de risc de incendiu ale acestora.

Astfel: Cladirea BIROURI

*casa de scari de evacuare la nivelul subsolului va fi separata de restul spatiilor cu pereti Ei 150 si usile de acces vor fi EI 60-c si respectiv EI 90 –c spre anexa; *tabloul electric general (TEG) de la subsol se va separa cu pereti EI 180 , usa de comunicare cu restul subsolului fiind EI 90 – c; *statia hidrofor incendiu de la subsol se va separa cu pereti EI 180 , usa de comunicare cu restul subsolului fiind EI 90 – c. Totodata s-a asigurat si acces direct din exterior printr-o curte de lumina; *la nivelurile supraterane casa de scari de evacuare va fi separata de restul

Page 22: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 22 of 33

spatiilor prin pereti EI 150, avand usile de acces pline sau cu geam armat cu dispozitive autoinchidere. Rampa de acces in subsolse va separa de rampele nivelurilor supraterane printr-un perete EI 150 si usa de la nivelul parterului EI 90-c; *peretii de separare a holului de la parter prin care se face evacuarea din casa de scari spre exterior vor fi EI 60; *peretii ascensoarelor (altii decat cei spre scara de evacuare) vor fi EI 60; *oficiile de la toate nivelurile vor fi separate cu pereti EI 60; *peretii cortina vor fi A1/Co , EI 15 minute. In dreptul planseelor de rezistenta s-au prevazut panouri etanse la foc E 30 cu inaltimea de minimum 1,20 m; Cladirea CASA DE OASPETI * casele de scari de evacuare vor fi separate de restul spatiilor prin pereti EI 150, avand usile de acces pline sau cu geam armat cu dispozitive autoinchidere; *peretii spre coridoare vor fi EI 60; *bucataria si centrala termica (care nu functioneaza cu gaze naturale) se vor separa cu elemente de constructie EI 60; *camerele server BMS ) se vor separa cu elemente de constructie EI 60; - La amplasarea si pe traseul instalatiilor utilitare au fost adoptate urmatoarele masuri

constructive: o ghenele verticale pentru instalatii vor fi separate de restul

constructiei cu materiale A1/C0 rezistente la foc minimum 15 minute iar usile si trapele de vizitare practicate in acestia vor fi realizate din materiale A1/Co, B/C1 sau C/C2;

o canalele de ventilare vor fi realizate din materiale incombustibile C0 (A1, A2);

c) Sisteme de evacuare a fumului (si, dupa caz, a gazelor fierbinti):

Asigurarea evacuarii fumului si gazelor fierbinti din cladire este realizata in concordanta cu cerintele normativului P 118-99, astfel:

Spatiile de depozitare: intrucat spatiile de depozitare au suprafete mai mici de 36 mp si nu se incadreaza in categoria C pericol de incendiu, nu au fost prevazute dispozitive de evacuarea a fumului produs in caz de incendiu.

Nici un spatiu nu necesita masuri speciale de desfumare. Bariere contra fumului (usi etanse la fum, ecrane fixe/mobile): Nu este cazul

d) Sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si stingere a incendiului: Sistemul de avertizare la incendiu este comandat si controlat de mai multe centrale antiincendiu legate intre ele intr-o retea de tip bucla .

Page 23: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 23 of 33

Locul de amplasare al centralelor este urmatorul : o Cladire Birouri – « Spatiu echipamente BMS » o Cladire Casa Oaspeti – in camera « Birou receptie » o Cladiri speciale – in camera « Sala achizitii date », din zona laboratoarelor.

5.1.2 Componenta sistemului de avertizare la incendiu

Principalele elemente ce compun sistemul de detectie si avertizare la incendiu sunt:

o centrale avertizare la incendiu analog adresabile o detectoare de fum adresabile o detectoare de temperatura adresabile o butoane pentru declansarea manuala a alarmei, adresabile o detectoare de fum prin aspiratie o detectoare de fum liniare o module adresabile pentru monitorizare contacte si detectoare conventionale o module adresabile pentru comanda centralelor de stingere si a sistemului

de desfumare o module adresabile pentru comanda lifturilor o indicatoare optice pentru detectoarele de fum montate deasupra tavanului o unitati de avertizare acustica pentru incendiu, de interior, adresabile; o unitate de avertizare opto-acustica pentru incendiu de exterior; o centrala desfumare o trape fum o buton actionare trape fum

Monitorizarea sistemului se va realiza din camera « Spatiu echipamente BMS »

de la statia de lucru cu ajutorul soft-ului specializat al Sistemului de Control Inteligent al Cladirii (SCIC).

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de avertizare la incendiu se va realiza printr-un circuit separat, din tabloul electric T-CS.

Alimentarea de rezerva a sistemului se va realiza pentru a asigura functionarea sistemului 48 de ore in stand-by plus 30 min. in stare de alarma.

Cablarea sistemului de avertizare la incendiu

Cablurile de semnalizare vor fi protejate astfel incat circuitul sa reziste 30 de

minute la foc. Circuitele vor fi amplasate pe trasee separate fata de alte instalatii si prin zone fara

pericol la incendiu. Cablurile vor fi protejate in tub PVC montat in plafonul fals si partial ingropat in

Page 24: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 24 of 33

tencuiala. In incaperea unde se va monta centrala de avertizare la incendiu vor fi asigurate

conditii de temperatura, ventilatie, iluminat natural si de siguranta. Toate echipamentele şi materialele sistemului de avertizare la incendiu utilizate vor

fi avizate conform EN 54.

e) Masuri de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare – climatizare (canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc etc):

Nu s-au prevazut masuri speciale de protectie la foc

f) Masuri constructive pentru fatade, pentru impiedicarea propagarii focului la partile adiacente ale aceleiasi cladiri: Nu este cazul

3.3 Limitarea propagarii incendiilor la vecinatati:

Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiilor la vecinatati:

a) Distantele de siguranta asigurate sau masurile alternative conform reglementarilor tehnice, atunci cand aceste distante nu pot fi realizate:

Constructiile vor fi amplasate pe un teren liber de constructii, fiind asigurate

distantele minime de siguranta precizate in tabelul 2.2.2 din P 118-99 Prin modul de amplasare al constructiilor s-a asigurat protectia propagarii incendiilor, prin radiatie sau convectie.

b) Masuri constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe acoperis (performantele la foc ale acoperislului/invelitorii de acoperis):

- peretii exteriori sunt din din clasele A1, A2/Co de reactie la foc si combustibilitate; - panourile de acoperis sunt din clasa de combustibilitate Co si reactie la foc A2.

c) Masuri de protectie activa: - S-au prevazut hidranti incendiu interiori si exteriori (suplimentar fata de prevederile

normelor) si mijloace de prima interventie.

3.3. Evacuarea utilizatorilor:

A. Pentru caile de evacuare a persoanelor:

Amenajarea cailor de circulatie s-a efectuat in concordanta cu cerintele cap. 2.6. din Normativul P 118-99.

Page 25: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 25 of 33

a) Alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza:

- circulatii verticale: pentru asigurarea cailor verticale de circulatie functionala si de evacuare a persoanelor din cladire, au fost prevazute:

� cladirea LASER SI LABORATOARE

S-a considerat capacitatea de evacuare de 90 persoane/flux. -15 persoane (cladirea laser) – 1 flux ; -120 persoane (laboratoare) – 2 fluxuri; * Evacuarea celor 15 persoane din cladirea laser se face astfel: -prin usa spre exterior de 2,00 x 2,30 m se pot evacua 3 fluxuri de persoane, acoperitor fata de necesarul de 1 flux; -din zona laboratoare prin usa spre exterior 3,00 x 2,50 m si usa spre exterior 3,00 x 2,30 m se pot evacua 10 fluxuri de persoane , acoperitor fata de necesarul de 2 fluxuri.

� cladirea SURSA GAMMA si EXPERIMENTE:

* Evacuarea celor 25 persoane (1 flux) se poate face prin usa care accede direct in exterior (3,00 x 3,00 m), respectiv 5 fluxuri de evacuare asigurate fata de 1 flux necesar.

� . cladirea BIROURI:

Se considera capacitatea de evacuare a unui flux de 80 persoane. * Evacuarea celor 68 persoane de la etajul 1 care este cel mai populat nivel

suprateran (1 flux) se poate face prin scara cu latimea rampelor de 134,5 m care permite evacuarea a 2 fluxuri de persoane, acoperitorfata de necesarul de 1 flux. * La nivelul parterului, trebuie evacuate 68 persoane (etaj 1) + 60% x 154 persoane (parter), respectiv 161 persoane : 80 persoane/flux = 3 fluxuri. Prin cele 2 usi spre exterior 1,4125 x 3,20 m si usa de 1,74x 2,50 m se pot evacua 5 fluxuri de persoane, acoperitor fata de necesar.

� cladirea CASA DE OASPETI + CANTINA:

Numarul de persoane pe un flux este de 70.

Page 26: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 26 of 33

De la etajul 2, prin scara la care usile de acces sunt de 1m (latimea rampelor este de 1,20 m) si prin usile de acces de 1,20 m (latimea rampelor de 1,30 m) se pot evacua 3 fluxuri de persoane , acoperitor fata de necesarul de 1 flux de evacuat de la etajul 2 (30 persoane: 70 persoane/flux = 1 flux).

La nivelul parterului, trebuie evacuate: 30 persoane (etaj 2) + 60% x 115 persoane = 99 persoane: 70 persoane/flux = 2 fluxuri Prin 1 usa de 1,17 x 2,30 m si 2 usi de 1,225 x 2,60 m se pot evacua 4 fluxuri de persoane, acoperitor fata de necesarul de 2 fluxuri.

b) Masuri pentru asigurarea controlului fumului (instalatii de presurizare si alte sisteme de control al fumului):

a. Nu este cazul.

c) Tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor: pentru evacuarea persoanelor de la etajele cladirii de birouri si din casa de oaspeti + cantina , se vor realiza scari interioare inchise cu rampe si podeste drepte.

d) Timpii (lungimile) de evacuare:

In toate cladirile si la toate nivelurile s-au asigurat timpii (lungimile cailor de evacuare, astfel:

� cladirea LASER SI LABORATOARE: nu se limiteaza , fiind incadrata in categoria E pericol de incendiu si gradul II rezistenta la foc.

� cladirea SURSA GAMMA si EXPERIMENTE: nu se limiteaza , fiind

incadrata in categoria E pericol de incendiu si gradul II rezistenta la foc.

� cladirea BIROURI: 58 secunde (23 m) cand evacuarea se face intr-o singura directie.

� cladirea CASA DE OASPETI + CANTINA: 50 secunde (20 m) cand evacuarea se face intr-o singura directie si 100 secunde (40 m) cand evacuarea se face in 2 directii diferite.

Pe caile de evacuare s-au prevazut usi pivotante si glisante – pivotante (evacuarea din cladirile de birouri si cazare spre exterior)

e) Iluminat de siguranta: Este descris la cap. 1.4.1 b din prezentul scenariu.

Page 27: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 27 of 33

f) Timp de siguranta pe caile de evacuare: 45 min.

g) Marcarea cailor de evacuare: se va realiza cu indicatoare de securitate (indicatoare luminoase) conform SR ISO 6309/1998.

B. Masurile privind accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu

dizabilitati, bolnavilor si a altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure

in caz de incendiu: Dat fiind specificul obiectivului, in cladire nu se afla persoane cu dizabilitati.

C. Asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si

evacuarea bunurilor pe timpul interventiei: In caz de incendiu, persoanele si bunurile pot fi salvate in conditii de siguranta,

avand in vedere ca exista evacuari directe in exterior la nivelul parterului la toate cladirile.

3.4. Securitatea fortelor de interventie:

A. Amenajari pentru accesul fortelor de interventie in cladire si incinta,

pentru autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu

In cladire nu sunt ascensoare de incendiu.

B. Caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale cailor

de interventie ale autospecialelor:

a) numarul de accese: 1 b) dimensiuni (gabarite): minimum 3,80 m c) trasee: Fiecare din cladiri are acces carosabil pe cel putin o fatada d) realizare si marcare: carosabile , ce se vor realiza din beton si asfalta

C. Ascensoarele de pompieri:

a) Ascensoare de interventie: Nu este cazul

D. Asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si

evacuarea bunurilor pe timpul interventiei: Asa cum s-a mentionat, pe timpul interventiei persoanele si bunurile se pot evacua in conditii de siguranta direct in exterior la nivelul parterului.

Page 28: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 28 of 33

4. ECHIPARE SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE

IMPOTRIVA INCENDIILOR

A. Nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva

incendiilor

Conform normelor, obiectivul se va echipa cu instalatii cu hidranti interiori si exteriori, precum si cu mijloace de prima interventie.

4.1. Sisteme, instalatii si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in

caz de incendiu:

Sistemul este descris la cap.

Sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor:

4.1.1. hidranti interiori:

Conform NP 086/2005 art. 4.1 si STAS 1478/90 tabel 5.1 cladirea de birouri se

echipeaza cu hidranti incendiu interiori : - numarul jeturilor în functiune simultana n=1

- debitul de calcul al instalatiei Qih = 2,50 l/sec. = 9,00 mc/h. Conform STAS 1478 -90 timpul minim de functionare a hidrantilor interiori de incendiu pt. cladiri este Tih = 10 minute= 600sec. Volumul rezervei intangibile pt. hidranti interiori: Vih= Qih x Tih = 2,50 l/s x 600 sec = 1500 l = 1,50 mc Presiunea necesara pentru alimentarea cu apa a instalatiei cu hidranti interior incendiu este de 100,4 mCA: Conform NP 086 -05 art. 4.37 –anexa 4 pentru stingerea incendiului în cladire s-au prevazut hidranŃi de incendiu interiori echipaŃi cu furtun plat Dn25 şi teava de refulare D25 avand ajutaj final D=14 mm. Statia de pompare pentru hidranti interiori Debitul si presiunea necesare functionarii instalatriei de hidranti interiori sunt asigurate de la statia de hidrofor pentru hidranti interiori de incendiu amplasata in subsolul corpului birouri. Aceasta statie deserveste si instalatiile de hidranti interiori din corpurile casa de oaspeti si cantina Statia va fi echipata cu : -2 rezervoare tampon din polietilena alimentarea avand fiecare un volum total de 1500l -modul pompare pentru hidranti interiori avand in componenta 2 pompe

Page 29: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 29 of 33

(1A+1R) cu Q=9mc/h, H=55mcA, 1 pompa pilot Q=4mc/h,H=57mCA

4.1.2 hidranti exteriori

Se asigura stingerea din exterior a incendiului cu hidranti exteriori avand un debit Qie=25,0 l/sec.= 90.0 mc/h si un timp minim de functionare Tih=180 minute. Vie - volumul rezervei intangibile pt. hidranti exteriori. timpul minim de functionare a hidrantilor exteriori de incendiu este Tih=180 minute. Vie= Qie x Tih = 90,0 mc/h x 3 ore =270,0 mc Rezervorul de acumulare pentru asigurarea rezervei de incendiu va avea un volum util de 270 mc. Volumul util al rezervorului de acumulare: Vrez = Vinc + Vsv = 270 + 60 = 330 mc Statia de pompare hidranti exteriori Debitul de calcul al instalatiei este de 25 l/sec Amplasarea hidrantilor astfel incat fiecare punct sa fie atins de 5 jeturi in functiune simultana, fiecare avand 5 l/s. Presiunea minima necesara in instalatia de He este 40,00 mCA: Statia de pompare hidranti exteriori va fi compusa din: - Grup de pompare format din o pompa activa + o pompa de rezerva si o pompa pilot Refacerea rezervei de apa pentru stingerea incendiilor

Timpul de refacere al rezervei pentru incendiu : TRI = 24 h Debitul de apa necesar refacerii rezervei :

QRI = Tri

Vri

= h

mc

24

279 = 11.625 mc/h= 3.229 l/s

Sistem stingere incendiu cu gaze inerte

Instalatia automata de stins incendiu cu NOVEC 1230 este compusa dintr-un

sistem mecanic, care asigura depozitarea agentului de stingere, transportul si refularea lui in zona protejata si un sistem electronic care asigura declansarea sistemului mecanic.

Sistemul se va instala in Sala control cladire Sursa Gamma si Experimente, in Sala achizitii date din cladirea Laboratoare si Ateliere si Camera Control Laser din cladire Laser.

Page 30: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 30 of 33

Stingatoare si alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace initiale de

interventie:

- tip: P6 - numar: 1 buc/150 mp dar minimum 2 buc/nivel - clase de incendiu: A

NOTA: In exterior se va amplasa un pichet de incendiu (dulap cu materiale PSI) echipat cu:

Dulap cu materiale PSI Tip

A

Topor-tarnacop PSI 2 Cange cu coada 2 Ranga PSI 2 Galeata PSI 2 Lopata PSI 2 Stingator portativ cu CO2 tip G6 2 Stingator portativ cu pulbere tip P6 2 Hidrant portativ tip 2 B 1 Cheie hidrant 2 Reductie racord B-C 2 Rola furtun tip C cu racorduri legate (20 ml)

10

Teava de refulare tip C 10 Fasa pentru furtun 5

5. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI IN CAZ

DE INCENDIU

5.1. Surse de alimentare:

5.1.1. cu apa (rezervoare, bazine, rauri, iazuri, lacuri, mare): S-a prevazut o gospodarie proprie de apa constituita din rezervor avand Vinc. = 108 mc si statie pompare adosata acestuia.

Cu alte substante de stingere: instalatie NOVEC in Sala control, cladire Sursa Gamma si Experimente, in Sala achizitii date din cladirea Laboratoare si Ateliere si Camera Control Laser din cladirea Laser.

5.2. Pozitionare racorduri de alimentare cu energie electrica, gaze; conform

proiectelor de specialitate.

Page 31: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 31 of 33

5.3. Asigurare serviciul privat de urgenta (cand este obligatoriu, privind

criteriile de performanta) Conform normelor nu este obligatorie constituirea unui serviciu privat de urgenta. Investitorul/beneficiarul va numi prin decizie scrisa persoana cu atributii in domeniul PSI, atestata conform legii, care va asigura organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in concordanta cu prevederile Legii 307/2006. 5.4. zone, incaperi si spatii in care sunt necesare produse de stingere si

echipamente speciale: Instalatii NOVEC conform celor sus-mentionate 6. MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE

6.1. Conditiile si masurile necesar a fi luate, in functie de situatia existenta:

Reducerea sau eliminarea posibilitatilor de aprindere se va stabili prin reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor, respectarea masurilor PSI, limitarea sarcinii termice si asigurarea pazei si supravegherii in cladire.

-limitarea densitatii sarcinii termice si mentinerea in exploatare a densitatii sarcinii termice;

- respectarea regulilor si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice locurilor de munca;

- utilizarea corespunzatoare a instalatiilor utilitare (electrice, sanitare si de ventilare sau climatizare);

- supraveghere permanenta a functionarii instalatiilor din partea personalului angajat;

- mentinerea in stare de functionare a mijloacelor din dotare pentru stingerea incendiilor din cladire;

6.2. Modul de incadrare al constructiei in nivelurile de performanta

prevazute de reglementarile tehnice:

Se asigura indeplinirea nivelurilor de performanta stabilite in reglementarile tehnice de siguranta la foc

6.3. Conditii si recomandari: ce trebuie avute in vedere la intocmirea documentelor de aparare impotriva incendiilor:

Modul de încadrare în nivelurile de performanŃă din punct de vedere al siguranŃei la foc se considera corespunzător reglementărilor tehnice în domeniu.

În eventualitatea unui incendiu se va întrerupe alimentarea cu energie electrică, simultan anunŃandu-se telefonic:

- Numarul unic de urgente 112 .

Page 32: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 32 of 33

- S.C. Electrica; Activitatea de aparare impotriva incendiilor constituie sarcini de serviciu care se

înscriu în fişele posturilor. Persoanele cu atribuŃii de conducere trebuie să asigure salariaŃilor din subordine care au stabilite prin fişele posturilor sarcini şi responsabilităŃi de apărare împotriva incendiilor, timpul şi condiŃiile necesare desfăşurării activităŃilor aferente îndeplinirii în bune condiŃii a respectivei sarcini.

Sunt obligatorii următoarele activităŃi: - respectarea dispozitiilor generale de prevenire si stingere a incendiilor (Ord.

M.Ad.I. 163/2007, Ord. 712/2005 modificat; DG-PSI 004/2001) - instruirea la angajare şi instruirea periodică a salariaŃilor privind normele,

regulile şi măsurile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi asupra sarcinilor ce le revin din planurile de intervenŃie,

- participarea salariaŃilor la instruirile şi exerciŃiile privind prevenirea şi stingerea incendiilor, stabilite potrivit legii.

- mentinerea in stare de functionare la parametrii proiectati a tuturor mijloacelor de stingere a incendiilor prevazute.

În ceeace priveşte documentele principale de organizare a apărării împotriva incendiilor pe durata exploatării construcŃiei, se stabilesc următoarele:

- includerea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor prevazute in documentatia de executie;

- respectarea dispozitiilor generale de prevenire si stingere a incendiilor (Ord. M.Ad.I. 163/2007, Ord. 712/2005 modificat; DG-PSI 004/2001)

- instrucŃiunile de apărare împotriva incendiilor, planurile de evacuare în caz de incendiu se actualizează, se utilizează şi se afişează conform reglementărilor specifice,

- planurile de intervenŃie se întocmesc ori se actualizează, după caz, în situaŃiile reglementate sau impuse de condiŃiile concrete privind apărarea împotriva incendiilor,

- punerea în aplicare a planurilor de evacuare şi a planurilor de intervenŃie este obligatorie în situaŃiile de urgenŃă publică de incendiu, precum şi la exerciŃiile şi aplicaŃiile tactice de intervenŃie.

Mijloacele din dotare vor fi păstrate în condiŃii corespunzătoare, la loc vizibil şi în siguranŃă, asigurându-se acces liber la ele.

Beneficiarul este direct răspunzător de starea de funcŃionare a mijloacelor din dotare, de verificarea periodică asupra stării lor şi de asigurarea reîncărcării periodice a stingătoarelor, conform termenelor de expirare precizate de furnizori.

Se vor asigura condiŃiile pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor şi obligaŃiilor ce revin proprietarului şi utilizatorilor potrivit Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi pentru punerea în aplicare a dispoziŃiilor generale de p.s.i. referitoare la ordinea interioară, instruirea personalului, echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de p.s.i şi organizarea activităŃii de apărare împotriva incendiilor (Ord. M.Ad.I. 163/2007, Ord. 712/2005 modificat; DG-PSI 004/2001).

Page 33: scenariu securitate incendiu.pdf

Beneficiar : Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei

Denumire : Infrastructura de cercetare ELI-NP, str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

F-4.5-1-4

Cod Edi\ia 1 Revizia 1

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

Pr.nr.: 26/2011

Faza:PT+CS–revizie 1

Data : 2012

Page 33 of 33

NOTA: Scenariul de securitate la incendiu se include in documentatia tehnica a constructiei si se pastreaza de catre utilizatori pe toata durata de existenta a acesteia. Scenariul de securitate la incendiu se actualizeaza periodic in functie de modificarile intervenite pe parcursul exploatarii. In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95 beneficiarul este obligat sa asigure verificarea proiectelor in toate fazele (inclusiv PTh si DE). Executantul nu are dreptul de a executa lucrari decat in baza unor proiecte faza PTh si DE, avizate de verificatori atestati. Intocmit, Data, arh. C. Tudorut mai 2012