Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i £¥rets l£¸b / Gr£¸nne ... Samfundet Danmark 4-5 Sort arbejde

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i £¥rets l£¸b / Gr£¸nne ......

 • Skat for Unge Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel

  2010

 • 2

 • Forord – Skat for Unge 3

  Samfundet Danmark 4-5

  Sort arbejde 6-7

  Skat i årets løb 8-9

  Hellere godt i gang... 10-11

  Din skat og SU 11

  Grønne afgifter 12

  Spil 13

  Din lønseddel 14

  Start af egen virksomhed 15

  6 gode råd og 6 gode grunde 16

  Skat for Unge

  3

  Skat for Unge 2010

  Vi har lavet dette hæfte til dig, som skal ud og møde din skat for første gang. Hæftet vil guide dig rundt i de forskellige situationer, du som ung kan komme ud for.

  HVORFOR? – fordi du inden længe vil få brug for at vide bare lidt om skat. Du kan selvfølgelig vælge at overlade alt det med skat til dine forældre, – MEN helt ærligt, ville det ikke være rart at kunne selv?

  Gem hæftet og brug det, når du er i tvivl, modtager din første årsopgørelse, får job, flytter hjemmefra, køber bil mv.

  Til materialet hører en hjemmeside, to spil, samt Den Sorte Boks, som din lærer kan få helt gratis ved at kontakte SKAT.

  På hjemmesiden skat.dk/unge er der en konkurrence, hvor du kan teste dig selv og din vi den om skat. Du kan – ud over at blive klogere – også vinde nogle flotte præmier.

  Med venlig hilsen og god fornøjelse

 • Som borger i Danmark er vi alle med til at bestemme. Demokrati betyder nemlig folkestyre. I stedet for at alle skal råbe i munden på hinanden, vælger vi i Danmark 179 mennesker til at styre landet for os. Det kalder vi Folketinget.

  Mindst hvert fjerde år får alle over 18 år mulighed for at stemme på den eller de personer, de synes skal styre landet de næste 4 år. Det er i Folketinget, alle de store beslutninger tages. De bestem- mer fx, om der skal bygges en bro, skæres i politistyrken eller betales mere eller mindre i skat.

  De har fx også besluttet, at der kun skal være 98 kommuner i stedet for de tidli- gere 275.

  Skat! – hvad er nu det for noget... Danmark er bygget op omkring en stor fælles pengekasse. Fra denne kasse betales for alle de opgaver, samfundet har påtaget sig, fx skoler, sygehuse, børnehaver, plejehjem.

  Men pengene kom mer ikke af sig selv. Der skal nogen til at betale til den fælles pengekasse, og det gør borgere i Danmark via skatter.

  Danskerne betaler både skat til den kommune de bor i og til staten. Det skyldes, at kommunerne skal betale for nogle ting – fx folkeskoler og dagsinsti- tutioner, mens staten fx skal betale for politiet.

  I Danmark er det desuden sådan, at de folk, der tjener mest skal betale topskat. På den måde er skattesystemet med til at omfordele penge fra dem der tjener meget, til dem der tjener lidt.

  Direkte og indirekte skatter I Danmark opererer vi med 2 slags skatter – direkte og indirekte skatter.

  Kort fortalt, er direkte skatter, skatter som direkte vedrører personens indtægt: • Kirkeskat

  ( – er som den eneste frivillig) • Kommuneskat • Sundhedsbidrag (tidligere amtsskat) • Statsskat (som er yderligere delt op i

  bund- og topskat).

  De indirekte skatter er skatter, der følger varer og ydelser, fx moms, told, grønne afgifter og punktafgifter.

  Der findes punktafgifter på ting som • Øl • Spiritus • Tobak • Sodavand • Slik • Plastikposer

  – og mange, mange flere.

  Skattereform I 2009 vedtog folketinget en skattereform. Mange af de nye regler gælder fra 2010. De væsentligste nyhe- der er, at skatterne på indkomst og akti- er sænkes, en række afgifter forhøjes, nogle fradragsmuligheder begrænses og at der indføres nogle nye regler for vis- se personalegoder.

  4

  Samfundet Danmark Danmark bliver betegnet som et velfærdssamfund, der i bund og grund

  bliver styret demokratisk og finansieret gennem skatter og afgifter. Hvad

  er så demokrati? – og hvad er skatter og afgifter for noget?

  Skat for Unge 2010

  Vidste du, at... hver dansker over 14 år i gennem- snit røg 1.789 cigaretter i 2008. I 2007 var tallet 1.832 cigaretter.

  Danmarks Statistik

  Vidste du, at... gennemsnitsdanskeren drak øl, vin og spiritus svarende til 9,7 liter ren alkohol i 2008? I 2007 var tallet 10 liter

  Danmarks Statistik

 • Politi og forsvar 4,6 øre

  Uddannelse 14,8 øre

  Sundhed 14,4 øre

  Kultur, fritid og miljø 4,1 øre

  Erhvervsøkonomiske forhold 3,3 øre

  Transport 3,3 øre

  Generelle offentlige tjenester 12,8 øre

  Social tryghed velfærd og bolig 42,5 øre

  Hvad bruger vi så skatterne til? Skatterne ryger alle sammen ned i den store pengekasse, hvorefter de bliver delt ud igen – det kan være som pensi- on til de ældre, dagpenge til de arbejds- løse, uddannelsesstøtte til de unge, eller børnepenge til børnefamilier. Det kan også være til vuggestuer, en ny motor- vej, et bibliotek, politi, skoler osv. Hovedsagen er, at alle de penge, der kommer ind i statskassen, bliver brugt til at opretholde det velfærdssamfund, vi kalder “Danmark”.

  På denne figur (Kronen) ser du, hvad din skat går til. For hver krone du betaler i skat, går fx 14,8 øre til uddannelse. Hvert år bruger det danske samfund ca. 900 mia. kr. (900.000.000.000 kr.) af den fælles pengekasse.

  Skat for Unge 2010

  5

  Fordeling af en skattekrone

  Vidste du, at... det gennemsnit koster over 65.500 kroner om året for hver elev, der går i den danske folkeskole.

  Kommunernes landsforening

  Vidste du, at... der blev udbetalt 11 mia. kroner i SU i 2008.

  Danmarks Statistik

  Kilde: Statistisk Årbog 2009

  Politikerne kan bruge de indirekte skatter til at ændre forbrugernes adfærd. For eksempel har man med skattereformen sat afgifterne på usunde fødevarer op, så det bli- ver dyrere at købe sodavand (ikke light), is og slik. På den måde håber man, at få danskerne til at spise mindre usundt. Hvad synes du om det?

 • Sort arbejde

  6

  Skat for Unge 2010

  I Danmark taler man meget om “sort” og “hvidt” arbejde. – Og, hvis man som ny på arbejdsmarkedet ikke er helt sik- ker på hvad der tales om, eller hvad for- skellen er, så kan det give katastrofale konsekvenser.

  Hvad er hvidt arbejde? Hvidt arbejde er lovligt arbejde. Det vil sige, der bliver betalt skat, moms, afgif- ter, forsikringer, fe rie penge mv. som lovene i Danmark kræver det.

  Hvad er sort arbejde? Lad os her begynde med et eksempel: Det er sort arbejde, hvis du får tilbudt og accepterer et job, hvor hverken du eller din arbejdsgiver fortæller SKAT om udbetalingen af din løn, altså uden regning og uden lønseddel.

  Hverken arbejdsgiveren eller du betaler i disse tilfælde skat eller moms, og I kan så dele “besparelsen” så prisen kommer til at ligge langt under “den hvide pris” eller markedsprisen. Og begge parter ser ud til at være bedre stillet, end hvis du havde taget jobbet på markedets sædvanlige vilkår, dvs. med regning eller lønseddel.

  Her er det så du skal huske, at hvis du kommer til skade ved sort arbejde fx på et byggestillads, eller ved en varm ovn i et restaurantkøkken, er hele skaden, der sker på dig selv, på din regning – der er jo ikke tegnet forsikringer på sorte job!

  Der er også risiko for, at du er til stede på jobbet lige netop en af de gange, hvor SKAT og politiet foretager en razzia. Den slags sker ikke tit, men når det sker klapper fælden hårdt i: sort arbejde er ulovligt, og straffen er bøde, eller i grovere tilfælde fængsel. En delig er det, ved siden af disse risici, helt sik- kert, at hvis dit job er sort, har du hver- ken ret til feriepenge eller sygedagpen- ge. Du deltager heller ikke i arbejds pladsens pensionsopsparinger – og du har intet opsigelsesvarsel.

  Et andet eksempel kan være dig i en købssituation. Du skal fx have repareret din computer, købe en ny cykel, have malet dit værelse eller andet, og sælge- ren spørger "Skal det være med reg - ning?" – hvis du her vælger at sige nej – kan det være, at din betaling bliver lidt mindre – dvs. under “den hvide pris”, og sælgeren stikker alle pengene lige ned i lommen i stedet for at betale moms, skat, afgifter mv.

  Bed altid sælgeren om en kassebon eller regning, så er du sikker på, at det ikke er sort arbejde – og så har du også muligheden for at vende tilbage, hvis cyklen er gået i stykker, computeren alligevel ikke virkede eller malingen efter en måned begyndte at falme.

  Hvad betyder sort arbejde for Danmark? Ikke kun du – også vores velfærdssam- fund – løber en risiko ved sort arbejde. Når mange mennesker arbejder sort, bliver de pågældende aktiviteter jo ikke til job for de arbejdsløse. Kunne man blot flytte en tredjedel af det samlede sorte arbejde tilbage på det normale arbejdsmarked – og det tyder forsknin- gen på, at man kan – ville det skabe godt 40.000 nye fuldtidsjob.

  Job til de arbejdsløse ville spare staten for udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og bi stands hjælp. Besparelsen kunne jo fx bruges til bedre klasselokaler og undervisningsmaterialer i skolerne, eller til bedre service for vore bedste- - forældre på plejehjemmene, eller andre rimelige formål.

  Så er der lige vores høje skat! – for så længe nogen snyder med skatten, må samfundet beskatte de lovlydige borge- re hårdere, eller undlade at løse nogle af de opgaver på skole-ældre-området vi lige har nævnt.

  I artiklen Samfundet Danmark kan du se, hvordan s