of 54 /54
SK RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT) MATEMATIK KSSR TAHUN 3 Page 1 Logo sekolah

RPT MT Tahun 3, 2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rpt

Text of RPT MT Tahun 3, 2015

SK RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)

MATEMATIK

KSSR TAHUN 3

(2015)BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 1. NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

1 311 29JAN

20151.1

Menama dan menentukan nilai nombor.

(i) Menamakan nilai nombor hingga 10,000:

(a) Membaca seberang nombor yang diberi dalam perkataan.

(b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.

(c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. (ii) Menentukan nilai nombor hingga 10,000:

(a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan perwakilan objek, gambar, garis nombor dan abakus 4:1. (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.

(c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun.

(d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.

(e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi. B1

KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan

BBB:

objek sebenar, kad gambar dan lembaran kerja muka surat 3-4 (rujuk Modul)

TMK:

Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan nombor

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 1. NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

1 3

11 29JAN

20151.2

Menulis nombor.

1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor

(i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam perkataan. (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000 yang diberi dalam bentuk angka. (i) Membilang nombor dalam lingkungan 10,000 secara:

(a)seribu-seribu

(b)seratus-seratus (c)sepuluh-sepuluh (d)satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan secara tertib menaik dan menurun. (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 10,000 secara: (a)seribu-seribu

(b)seratus-seratus (c)sepuluh-sepuluh (d)satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan secara tertib menaik dan menurun.

B1

B2

KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan, menghasilkan idea melalui perbincangan.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

rasional dan berkeyakinan dalam membuat keputusanBBB:

kad nombor, kad perkataan blok grid, dan lembaran kerja.TMK:

Murid menggunakan abakus bagi mewakilkan nombor

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 1. NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

1 3

11 29JAN

20151.4

Menentukan nilai tempat.

(i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10000.

(ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000.

(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

(iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam:

(a) sebutan ribu, ratus, puluh dan sa,

(b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit.

B2KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

rasional dalam membuat keputusan

BBB:

kad gambar dan lembaran kerja (rujuk Modul, buku aktiviti)

TMK:

Menerangkan menggunakan komputer dan LCD, MS Power point

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat

1.5

Melengkapkan pola nombor.

(i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi.

(ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi.*B2

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 1. NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 10 000

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

1 3

11 29JAN

20151.6

Membundarkan sebarang nombor.

(i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh, ratus dan ribu yang terdekat.

(ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hinggga 10 000 yang telah dibundarkan kepada puluh, ratus dan ribu terdekat.

B2KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan

BBB:

kad gambar, dan lembaran kerja (rujuk Modul, buku aktiviti)

TMK:Menerangkan menggunakan komputer dan LCD, MS Power point

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEM. ABAD KE-21Kemahiran Komunikasi, Belajar sepanjang hayat

1.7

Menganggar.

(i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan:

(a) menyatakan kuantiti,

(b) menggunakan perkataan lebih kurang dan kurang daripada. *B2

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 000

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

4 6

01 17 FEB

2015

2.1

Menambah sebarang dua nombor(i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula.

(ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari:

(a) sa ke puluh,

(b) puluh ke ratus,

(c) ratus ke ribu,

(d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu, hasil tambahnya hingga 1000.

(iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

(iv) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi. B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan

BBB:

objek sebenar, abakus, kad gambar dan lembaran kerja.

TMK:

Penggunaan power point bagi penambahan, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kemampuan menyesuaikan diri, keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 000

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

4 6

01 -17 FEB

2015

2.2

Menambah sebarang tiga nombor.

(i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula.

(ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari:

(a) sa ke puluh,

(b) puluh ke ratus,

(c) ratus ke ribu,

(d) sa ke puluh, puluh ke ratus dan ratus ke ribu dan hasil tambahnya hingga 10 000.

(iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

(iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.

B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan, menghasilkan idea melalui situasi yang diberi.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

bekerjasama dalam kumpulan dan berani membuat keputusan

BBB:

gambar, kad cerita, main peranan (role-play)

TMK:

Penggunaan power point bagi penambahan, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kemampuan menyesuaikan diri, keluwesan

2.3

Menyelesaikan masalah tambah.(i) Mereka cerita berdasarkan ayat Matematik tambah yang diberi.

(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan hingga tiga nombor.B4

B5

B6

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 000

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

7 822 FEB-

05 MAC

2015

3.1

Menolak sebarang dua nombor.

3.2

Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor.

(i) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula.

(ii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari:

(a) puluh ke sa,

(b) ratus ke puluh,

(c) ribu ke ratus,

(d) puluh ke sa, ratus ke puluh dan ribu ke ratus.

(iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

(iv) Menolak sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.

(i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 tanpa dan dengan mengumpul semula.

(ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 dengan menggunakan abakus 4:1.

(iii) Menolak berturut-turut dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan.

NILAI DAN SIKAP

teliti, bekerjasama, saling membantu, berhati-hati, kejujuran, berdisplin

BBB:

Bahan maujud (guli), lembaran kerja

Bahan maujud (blok asas), lembaran kerja

Bahan maujud (blok abakus), lembaran kerjaTMK:

Penggunaan power point dan kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kepimpinan, Menaakul

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 000

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

7 822 FEB

-

05 MAC

2015

3.3

Menyelesaikan masalah tolak sebarang dua nombor.

(i) Mereka cerita berdasarkan ayat Matematik tolak yang diberi.

(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor.

B4

B5

B6KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan.

BBB:

bahan maujud (blok asas), lirik lagu anaklah ayam, kotak beracun, lembaran kerjaNILAI DAN SIKAP

Teliti, bekerjasama, saling membantu, berhati-hati, kejujuran, berdisplin

TMK:

Penggunaan power point dan kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kepimpinan, Menaakul

18 FEBRUARI 2015 (RABU) = CUTI PERISTIWA 1

19 20 FEBRUARI 2015 (KHAMIS - JUMAAT)

= CUTI TAHUN BARU CINA 2015

MINGGU 9 (08 12 MAC 2015)

= UJIAN PENILAIAN 1 2015

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 4. DARAB

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

10 1322 MAC 16 APRIL

2015

4.1

Menulis ayat matematik bagi operasi darab.

(i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan:

(a)objek,

(b)gambar,

(c)garis nombor.

(ii)Menulis ayat Matematik tambah berulang:

(a)tiga-tiga,

(b)enam-enam,

(c)tujuh-tujuh,

(d)lapan-lapan,

(e)sembilan-sembilan.

(Iii)Menulis ayat Matematik darab apabila diberi kumpulan tiga-tiga, enam-enam, tujuh-tujuh, lapan-lapan, sembilan-sembilan berbantukan:

(a)objek,

(b)gambar,

(c)garis nombor.

(iv)Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan.B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea dari pemerhatian, menilai idea secara kritis, fenomena dapatan makna.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:berhati-hati, bekerjasama,

BBB: kad nombor, kad gambarTMK:

Penggunaan power point, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kritis, Penyelesaian masalah

13 21 MAC 2015 = CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2015

02 APRIL 2015 (KHAMIS) = KEJOHANAN BALAAN DAN PADANG SKBBKH 2015

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 4. DARAB

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

10 13

22 MAC

-

16 APRIL

2015

4.2

Melengkap ayat matematik darab.

4.3

Menyatakan operasi darab secara spontan. (i) Membina sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 dengan berpandukan:

(a)objek,

(b)gambar,

(c)garis nombor.

(ii)Melengkapkan ayat Matematik darab yang melibatkan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 .

(i)Menyatakan secara spontan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 mengikut:

(a)tertib menaik,

(b)rawak,

(c)salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu. (ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1

B3

*B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea dari pemerhatian, menilai idea secara kritis, fenomena dapatan makna.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:berani, tolong-menolong, berdisiplin

BBB : kad nombor, kad gambar

TMK:

Penggunaan power point, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kritis, Penyelesaian masalah

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 4. DARAB

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

10 13

22 MAC 16 APRIL

2015

4.4

Mendarab dua nombor

(i) Mendarab sebarang dua nombor, dua digit dan satu digit:

(a) tanpa mengumpul semula,

(b) dengan mengumpul semul(ii) Mendarab sebarang dua nombor, tiga digit dan satu digit:

(a) tanpa mengumpul semula,

(b) dengan mengumpul semula.

(iii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit, dengan 10, 100 dan 1000 dan hasil darabnya tidak lebih 10 000.(iv) Mendarab sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.

*B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea dari pemerhatian, menilai idea secara kritis, fenomena dapatan makna.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:bertanggungjawab, berhati-hati, jujur, bekerjasama, mengikut arahan

BBB : kad nombor, kad gambar, abakus 4:1, kad ayat matematik, TMK:

Penggunaan power point, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kritis, Penyelesaian masalah

4.5

Menyelesaikan masalah harian.

(i) Mereka cerita berdasarkan ayat Matematik darab yang diberi.

(i) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor.

B4

B5

B6

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 5. BAHAGI

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

14 16

19 APRIL-

07 MEI

20155.1

Menulis ayat matematik bagi operasi bahagi.

5.2

Melengkap ayat matematik bahagi

(i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga-tiga, enam-enam, tujuh-tujuh, lapan-lapan dan sembilan-sembilan dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan:

(a) objek.

(b) gambar.

(ii) Menulis ayat Matematik berdasarkan aktiviti:

(a) pengumpulan.

(b) pengongsian.

(c ) tolak berturut-turut.

(d) sonsangan operasi darab.

(i) Melengkapkan ayat Matematik yang melibatkan pembahagian dengan tiga, enam, tujuh, lapan dan sembilan berpandukan:

(a) objek ,

(b) gambar,

(c) garis nombor.

(ii) Melengkapkan ayat Matematik bahagi yang melibatkan sifir tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000.

B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan, menjana idea melalui aktiviti kumpulan, dan menyatakan idea secara berkumpulan

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

bekerjasama dalam kumpulan rajin dan berani membuat keputusan

BBB:

sebalang gula-gula, kad gambar garis nombor, guli, cawan kertas,dan lembaran kerja muka surat 163 - 166 dan muka surat 186-187 (rujuk Modul)

TMK:

Penggunaan Power Point, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Membuat keputusan, Bekerjasama

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 5. BAHAGI

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

14 16

19 APRIL

-

07 MEI

20155.3

Menyatakan operasi bahagi secara spontan

5.4

Membahagi dua nombor.

(i) Menyatakan operasi bahagi secara spontan dengan tiga, enam, tujuh, lapan, sembilan, 100 dan 1000 mengikut:

(a) tertib menaik,

(b) rawak.

(c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi. (ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1.

(i) Membahagi sebarang dua nombor, dua digit dengan satu digit:

(a) tanpa baki,

(b) berbaki.

(ii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan satu digit:

(a) tanpa baki,

(b) berbaki.

(iii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10, 100 dan 1000.

(iv) Membahagi sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.*B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menjana idea melalui aktiviti kumpulan, dan menyatakan idea secara berkumpulan

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

bekerjasama dan tekun, teliti, fokus dan bertanggungjawab

BBB:

garis nombor, guli , kad imbasan, kertas A4, kad gambar dan lembaran kerja muka surat 188 dan 192 (rujuk Modul)

TMK:

Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan, abakusi-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Membuat keputusan, Bekerjasama

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 5. BAHAGI

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

14 16

19 APRIL

-

07 MEI

20155.5

Menyelesaikan masalah harian(i) Mereka cerita berdasarkan ayat Matematik bahagi yang diberi.

(ii) Menyelesaiakn masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor.B4

B5

B6KREATIVITI DAN INOVASI:

mereka cerita daripada ayat Matematik

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

bekerjasama dalam kumpulan dan rajin

BBB:

kad gambar dan lembaran kerja muka surat 205 (rujuk Modul)

TMK:

Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapani-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Membuat keputusan, Bekerjasama

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 6. PECAHAN

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

17 18

10 21 MEI

20156.1

Menamakan pecahan wajar.

(i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar, penyebutnya hingga 10.

(ii) Mengenal dan menentukan sebagai sebahagian daripada satu kumpulan menggunakan:

(a) objek,

(b) gambar.

(iii) Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10.

(iv) Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah, penyebutnya hingga 10. B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan pelbagai bentuk pecahan wajar.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

bekerjasama,adil dan tolong-menolong

BBB:

kertas A4, pensel warna, buah-buahan dan lembaran kerja muka surat 3-4 (rujuk Modul)

TMK:

Penggunaan power point

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Menaakul, Penyelesaian masalah

01 MEI 2015 (JUMAAT)

= CUTI GANTI HARI PEKERJA

MINGGU 19 (24 28 MEI 2015) = PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 7. PERPULUHAN

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

20 2114 25 JUN20157.1

Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.

7.2

Menulis perpuluhan.

7.3

Membandingkan nilai perpuluhan.(i)Menamakan pecahan perseratus.

(ii)Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan.(iii)Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hinggga sifar perpuluhan sembilan sembilan apabila disebut, dan mengikut lorekan pada gambarajah.(iv)Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi. (i)Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan sembilan apabila disebut dan mengikut lorekan pada gambarajah.

(i)Membandingkan nilai perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan, dengan berpandukan petak seratus, garis nombor dan gambarajah.

B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan.

SIKAP KEUSAHAWANAN:

berani membuat keputusan

NILAI MURNI

bekerjasama dalam kumpulan

BBB:

petak seratus, kad nombor, buku teks, gambarajah.TMK:

Penggunaan power point

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Kemahiran komunikasi, Kepimpinan

29 MEI 13 JUN 2015 = CUTI PENGGAL PERTAMA 2015

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 7. PERPULUHAN

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

22

28 JUN-

02 JULAI2015Mengenal peratus.

Menulis peratus.

(ii) Menama dan menyebut peratus.

(iii) Mengenal simbol peratus.(iv) Menukar pecahan perseratus kepada peratus.

(v) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi.(i) Menulis satu hingga seratus peratus mengikut sebutan dan lorekan petak seratus.

B1B2

KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian dan menyatakan idea secara lisan.

SIKAP KEUSAHAWANAN:

berani membuat keputusan

NILAI MURNI:

bekerjasama dalam kumpulan

BBB:

petak seratus, kad peratus, buku teks dan lembaran kerja .

TMK:

Penggunaan power point

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Belajar sepanjang hayat, Keusahawanan, Kritis

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 8. WANG

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

23 2405 - 15 JULAI20159.1

Menentukan nilai wang hingga RM1000.

9.2

Menambah nilai wang.

(i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan jumlah nilai yang tertentu hingga RM1000.(ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1.

(i)Menambah dua nilai wang yang melibatkan:

(a) ringgit,

(b) ringgit dan sen,

dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.

(ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan:

(a) ringgit,

(b) ringgit dan sen,

dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.

B3KREATIVITI DAN INOVASI:

mewakilkan gabungan wang yang pelbagai untuk membentuk satu nilai yang sama.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

bekerjasama dalam kumpulan, berani membuat keputusan, toleransi dan hormat menghormati,bertanggung jawab, tolong menolong dan berjimat cermat.

BBB:

wang permainan, , kad imbasan dan lembaran kerja muka surat 290 dan 291, muka surat 295 - 299 dan muka surat 303 dan 304 (rujuk Modul)

TMK:

Penggunaan Power Point, kalkulator ,

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Keusahawanan, Kemahiran komunikasi, Keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 8. WANG

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

23 24

05 - 15 JULAI20159.3

Menolak nilai wang.

9.4

Mendarab nilai wang.

9.5

Membahagi nilai wang.

(i)Menolak sebarang nilai hingga RM1 000 yang melibatkan:

(a) ringgit,

(b) ringgit dan sen,

(ii) Menolak berturut-turut dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM1 000 yang melibatkan:

(a) ringgit,

(b) ringgit dan sen,

(i)Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit yang melibatkan:

(a) ringgit,

(b) ringgit dan sen,

dan hasil darabnya dalam lingkungan RM1 000.

(i)Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit dalam lingkungan RM1000 yang melibatkan:

(a) ringgit,

(b) ringgit dan sen.

B3KREATIVITI DAN INOVASI:

membayangkan pengurangan wang setelah berlaku penolakan dengan mencongak, menggabungkan penambahan yang berulang menjadi satu proses darab dan menghubungkait antara proses darab serta proses bahagi.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

kesabaran, ketelitian, berhati-hati, bersistematik, mendengar arahan, berani mencuba, semangat keusahawanan, berjimat-cermat dan bekerjasama

BBB:

Barang permainan bertanda harga, Gambar barang yang bertanda harga, bekas, wang permainan wang permainan, lembaran kerja 307 dan 308. 313, 317-319, 324-328 (rujuk modul). TMK:

Penggunaan Power Point, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Keusahawanan, Kemahiran komunikasi, Keluwesan

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK : 8. WANG

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

23 24

05 - 15 JULAI20159.6

Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan wang.

(i)Mereka cerita berdasarkan ayat Matematik tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan wang.

(ii)Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan wang.

B4

B5

B6KREATIVITI DAN INOVASI:

menghubungkait antara proses darab serta proses bahagi.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

ketelitian, berhati-hati, berjimat cermat, kesabaran

BBB:

kad imbasan yang melibatkan penyelesaian masalah 331-333 (rujuk modul).

TMK:

Penggunaan Power Point, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Keusahawanan, Kemahiran komunikasi, Keluwesan

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK : 10. MASA DAN WAKTU

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

25 2719 JULAI-

06 OGOS201510.1

Menyatakan waktu dalam jam dan minit.

10.2

Mengenali kalendar.

10.3

Menyatakan perkaitan dalam waktu.

10.4

Menambah masa.

(i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit.

(ii) Membaca dan merekod waktu semasa, sebelum dan selepas sesuatu aktiviti.

(iii) Membina jadual aktiviti harian.

(i) Membaca dan memahami kalendar

(i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan:

(a) minit dengan saat,

(b) minggu dengan hari,

(c) bulan dengan tahun.

(i) Menambah hingga tiga masa melibatkan:

(a) jam dengan jam,

(b) minit dengan minit,

(c) jam dan minit,

(d) minit dan saat.

B1KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, dan menyatakan idea secara lisan.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

bekerjasama dalam kumpulan, menghargai masa,berdaya saing, menghormati orang tua, melakukan kerja yang berfaedah, saling membantu, rajin, saling membantu, menghargai masa, teliti dan menepati masa.

BBB:

kad gambar situasi, kad gambar aktiviti, jam, petikan teks dan lembaran kerja , kad gambar perayaan, kalendar, dan lembaran kerja muka surat 1- 20, 21-26TMK:

Paparan Power Point, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Belajar sepanjang hayat, Kemampuan menyesuaikan diri

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK : 10. MASA DAN WAKTU

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

25 2719 JULAI

-

06 OGOS201510.5

Menolak Masa

10.6

Mendarab Masa

10.7

Membahagi Masa

10.8

Menyelesaikan masalah harian(i) Menolak masa melibatkan:

(a) jam dengan jam,

(b) minit dengan minit,

(c) jam dan minit,

(d) minit dan saat.

(i) Mendarab masa melibatkan:

(a) jam,

(b) minit,

dengan nombor satu digit.

(i) Membahagi masa melibatkan:

(a) jam,

(b) minit,

dengan nombor satu digit.

(i) Mereka cerita berdasarkan ayat Matematik tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu.

(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak,darab dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu.B3

B4

B5

B6KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian dan menyatakan idea secara lisan.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

bekerjasama dalam kumpulan, teliti, menepati masa, bertanggungjawab, tolong menolong, adil, berkeyakinan dan semangat kekitaan.

BBB:

jam, kad muka jam, kad imbasan, kad aktiviti dan lembaran kerja muka surat 26-33, 34-40, 41- 45

TMK:

Paparan Power Point, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21Belajar sepanjang hayat, Kemampuan menyesuaikan diri

17 - 18 JULAI 2015 (JUMAAT - SABTU) = CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 2015

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK : 11. PANJANG

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

28 29

09 20 OGOS2015Menukar unit panjang

11.2

Menambah panjang

11.3

Menolak panjang

11.4

Mendarab panjang

11.5

Membahagi panjang

(i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter.

(i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan:

(a) meter,

(b) sentimeter,

(c) meter dan sentimeter.

(i) Menolak panjang yang melibatkan:

(a) meter,

(b) sentimeter,

(c) meter dan sentimeter.

(i) Mendarab panjang yang melibatkan

(a) meter,

(b) sentimeter,

(c) meter dan sentimeter,

dengan nombor satu digit.

(i) Membahagi panjang yang melibatkan:

(a) meter,

(b) sentimeter,

(c) meter dan sentimeter,

dengan nombor satu digit. B2

B3KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian, menyatakan idea secara lisan, menyatakan idea secara bertulis, menghasilkan idea melalui imaginasi dan menyatakan pendapat dalam kumpulan.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

bekerjasama, berani memberi pendapat, tekun, berhati-hati, jujur dan teliti.

BBB:

pembaris panjang, kertas A4, sampul surat, kad soalan, pensel, botol air, tali, kasut, kad gambar, klip kertas, paku, lidi mancis, lampu suluh, kad nombor, tali kasut, pembaris panjang, bekas pensel, kad imbasan dan lembaran kerja muka surat 50-51, 55-57, 61,62, 65 (rujuk modul).

TMK:

Paparan Power Point serta murid membuat latihan Power Point dan Word, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Kepimpinan, Menaakul, Penyelesaian masalah

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK : 11. PANJANG

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

28 2909 20 OGOS201511.6

Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang

(i) Mereka cerita berdasarkan ayat Matematik tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan panjang.

(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan panjang. B4

B5

B6KREATIVITI DAN INOVASI:

menghasilkan idea melalui pemerhatian dan imaginasi; dan menyatakan idea secara lisan berkumpulan.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

bekerjasama, berhati-hati dan teliti.

BBB:

kerusi, meja, pembaris, pita pengukur, kad imbasan, kad situasi, kad ayat matematik dan lembaran kerja muka surat 69-70 (rujuk modul).

TMK:

Paparan Power Point serta murid membuat latihan Power Point dan Word, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Kepimpinan, Menaakul, Penyelesaian masalah

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK : 12. JISIM

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

30 32

23 OGOS

19 SEPT201512.1Menukar unit jisim

12.2

Menambah jisim12.3

Menolak jisim

12.4

Mendarab jisim12.5

Membahagi jisim

(i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram.

(i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan:

(a) kilogram,

(b) gram,

(c) kilogram dan gram.

(ii) Menolak jisim yang melibatkan:

(a) kilogram,

(b) gram,

(c) kilogram dan gram.

(i) Mendarab jisim yang melibatkan

(a) kilogram,

(b) gram,

(c) kilogram dan gram,

dengan nombor satu digit.

(ii) Membahagi jisim yang melibatkan:

(a) kilogram,

(b) gram,

(c) kilogram dan gram,

dengan nombor satu digit. B2

B3KREATIVITI DAN INOVASI:

membuat pemerhatian, menghubungkait idea dengan pengetahuan sedia ada, mempraktikkan penyelesaian masalah dan membuat keputusan tentang sintesis akhir.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

Jujur, berhati-hati, ketelitian, bekerjasama, saling membantu, mendengar arahan, teliti, berani mencuba

BBB:

objek sebenar, penimbang, lembaran kerja.

TMK:

Paparan Power Point serta murid membuat latihan Power Point dan Word, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Menaakul, Keusahawanan, Kemahiran komunikasi

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK : 12. JISIM

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

30 32

23 OGOS

10 SEPT201511.6

Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan jisim

(i) Mereka cerita berdasarkan ayat Matematik tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan jisim.

(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan jisim. B4

B5

B6KREATIVITI DAN INOVASI:

mereka cerita secara lisan dan tulisan, mengolah ayat matematik berdasarkan cerita yang diberi

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

Bekerjasama dalam kumpulan, teliti, berhati-hati

BBB:

kad imbasan, kad gambar, objek sebenar, penimbang kad cerita, lembaran kerja

TMK:

Paparan Power Point serta murid membuat latihan Power Point dan Word, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Menaakul, Keusahawanan, Kemahiran komunikasi

31 OGOS 2015 (ISNIN) = CUTI HARI KEBANGSAAN 2015

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK : 13. ISI PADU CECAIR

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

33 3513 SEPT

08 OKT

201513.1

Menukar unit isi padu cecair

13.2

Menambah isi padu cecair

13.3

Menolak isi padu cecair

13.4

Mendarab isi padu cecair

13.5

Membahagi isi padu cecair

(i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter.

(i) Menambah hingga tiga isi padu cecair yang melibatkan:

(a) liter,

(b) mililiter,

(c) liter dan mililiter.

(iii) Menolak isi padu cecair yang melibatkan:

(a) liter,

(b) mililiter,

(c) liter dan mililiter.

(i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan

(a) liter,

(b) mililiter,

(c) liter dan mililiter,

dengan nombor satu digit.

(iii) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan:

(a) liter,

(b) mililiter,

(c) liter dan mililiter,

dengan nombor satu digit. B2

B3KREATIVITI DAN INOVASI:

membuat pemerhatian, menghubungkait idea dengan pengetahuan sedia ada, mempraktikkan penyelesaian masalah dan membuat keputusan tentang sintesis akhir.

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

kerjasama, tolong-menolong, berhati-hati, teliti, bekerjasama, disiplin, saling membantu, sistematik, jujur, adilBBB:

Bikar, silinder penyukat, botol air mineral, air berwarna, gelas, jag, kad imbasan operasi bahagi, lembaran kerja

TMK:

Paparan Power Point serta murid membuat latihan Power Point dan Word, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Inovatif, Menaakul, Keluwesan, Kemampuan menyesuaikan diri

16 SEPTEMBER 2015 (RABU)= HARI MALAYSIA 2015

18 - 26 SEPTEMBER 2015 = CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 2015

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK : 13. ISI PADU CECAIR

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

33 35

13 SEPT

08 OKT

201513.6

Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isi padu cecair

(i) Mereka cerita berdasarkan ayat Matematik tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan isi padu cecair.

(ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair. B4

B5

B6KREATIVITI DAN INOVASI:

mereka cerita secara lisan dan tulisan, mengolah ayat matematik berdasarkan cerita yang diberi

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN:

bekerjasama dalam kumpulan, teliti, berhati-hatiBBB:

kad imbasan operasi tolak, tambah, darab dan bahagi, lembaran kerja

TMK:

Paparan Power Point serta murid membuat latihan Power Point dan Word, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Inovatif, Menaakul, Keluwesan, Kemampuan menyesuaikan diri

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI

TAJUK : 14. RUANG

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

36 3711 22 OKT

201514.1

Mengenal pelbagai jenis prisma

14.2

Membandingkan prisma dan bukan prisma

14.3

Mengenal bentuk dua dimensi

14.4

Mengenal pasti paksi simetri(i) Mengenal jenis prisma segiempat sama, prisma segiempat tepat dan prisma segitiga.

(ii)Melabelkan dan mencirikan bahagian-bahagian

prisma: permukaan, tapak, bucu dan sisi.

(i) Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan ciri-cirinya.

(i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata: pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon.

(ii) Menghasilkan corak berasaskan bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata.

(i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua dimensi.

B3KREATIVITI DAN INOVASI

menghasilkan pelbagai corak daripada bentuk-bentuk 2D untuk dijadikan kertas pembalut hadiah/kad ucapan, menjana idea untuk menghasilkan bentuk dengan menggunakan gabungan tangram, menghasilkan corak bersimetri dengan menggunakan warna air

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN

bekerjasama, menumpukan perhatian, teliti, berkeyakinan, bertanggungjawab, berhati-hati, menjalankan urusniaga kad ucapan dan pembalut hadiah

BBB:

model prisma, objek sebenar 3D, kad gambar, kad perkataan prisma, kad label, bentuk 2D, objek sebenar 2D, kertas lukisan, kertas warna, kad manila, pensel warna, krayon, warna air, cap bentuk 2D, lembaran tangram, warna air, komputer, lembaran kerja

TMK:

Melukis paksi simetri menggunakan komputer

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Penyelesaian masalah, Kritis, Menaakul

14 OKTOBER 2015 (RABU) = CUTI AWAL MUHARRAM 2015

BIDANG : SUKATAN DAN KEBARANGKALIAN

TAJUK : 15. PERWAKILAN DATA

MINGGU / TARIKHSTANDARD KANDUNGAN

Murid dibimbing untuk...STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya untukBANDCATATAN

3825 29 OKT

201515.1

Mengumpul, mengelas dan menyusun data(i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua dimensi.

(ii) Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual.

B3KREATIVITI DAN INOVASI

kreatif mengelas dan menyusun data dalam jadual

NILAI MURNI DAN SIKAP KEUSAHAWANAN

bekerjasama, ketelitian

BBB

objek sebenar, kad gambar, lembaran kerja

TMK:

Perisian Power Point dan Excel, kalkulator

i-THINKPeta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih Berganda, Peta Pokok, Peta Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai Alir, Peta Titi

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Belajar sepanjang hayat, inovatif, penyelesaian masalah

MINGGU 39 (01 05 NOVEMBER 2015)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2015

MINGGU 40 (08 12 NOVEMBER 2015)

ULANGKAJI TAJUK 1 9

10 NOVEMBER 2015 (SELASA)

CUTI DEEPAVALI 2015

MINGGU 41 (15 19 NOVEMBER 2015)

ULANGKAJI TAJUK 10 15

20 NOVEMBER 2015

2 JANUARI 2016

CUTI AKHIR TAHUN 2015

DISEDIAKAN OLEH :

.....................................................................................

(NOR SALHANA BT MOHD ARSHAD)

KETUA PANITIA MATEMATIK SKBBKH 2015

Logo sekolah

Page 1