of 19 /19
IMT Bucureşti TGE-PLAT cod SMIS 2014+ 105623 "Rezultate obținute în cadrul proiectelor IMT pentru direcția "Fotonică"” Laboratorul de Microsi Nanofotonică Sef Laborator: Dr. Dana Cristea „Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor Generice Esenţiale (TGE) utilizând o PLATformă de interacţiune cu întreprinderile competitive” (TGE-PLAT)”

Rezultate obIMT pentru direc ținute înia Fotonic cadrul ... TGE-PLAT_ppt_v2.pdf · Dispozitive si circuite integrate optoelectronice Circuite fotonice integrate

 • Author
  vungoc

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Rezultate obIMT pentru direc ținute înia Fotonic cadrul ... TGE-PLAT_ppt_v2.pdf · Dispozitive si...

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  "Rezultate obinute ncadrul proiectelorIMTpentru direcia "Fotonic"

  Laboratorul de Micro si Nanofotonic

  Sef Laborator:Dr.DanaCristea

  Parteneriat n exploatarea Tehnologiilor Generice Eseniale (TGE) utiliznd o

  PLATform de interaciune cu ntreprinderile competitive (TGE-PLAT)

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  Componentemicronanofotonice:componentemicrooptice,DOE,structuriplasmonice,componentesicircuitedeopticaintegrata

  Modelare,simulare,CADstructurimicrosinanofotonice Dispozitivesicircuiteintegrateoptoelectronice Circuitefotoniceintegrate Componentedemicroopticasielementeopticedifractive OMEMS

  Noimaterialepentrumicrosinanofotonica(nanocompozitehibridecuproprietatiopticecontrolate,oxizisemiconductoritransparenti,grafena,punctecuantice),noiprocesesidezvoltarededispozitive

  Directiinoi optoelectronicaorganica(incluzandsidispozitivepebazadenanocompozitegrafenapolimer) electronicatransparenta metasuprafeteplamonice

  Caracterizariopticesielectric

  epe

  ntrum

  aterialesidispo

  zitiv

  e

  Materiale Procese Dispozitive

  Domenii decercetare

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3 FacilitatiModelaresisimulare: OptiFDTD12.2.1 proiectare,modelare,simulare,CADacomponentelorfotonicepasivesineliniareprinmetodaFDTD

  (FiniteDifferenceTimeDomain) OptiBPM11.0 proiectare,modelare,simulare,CADaghiduriloropticesiacircuitelorfotoniceintegratecomplexeprin

  metodaBPM(beampropagationmethod). OptiGrating,LaserMod 3Lit designpentruelementemicrooptice3D. Zemaxdesignoptic.

  Tehnologie gloveboxpentrupreparareasidepunereananocompozitelorsistraturilororganice

  Caracterizare: Spectrofotometre pentrudomeniulUVVISNIRsiIR; Elipsometruspectroscopic Sistemcomplex rezultatprincuplareamodululuiTERS/AFM laspectrometrulmicroRaman LabHR800 pentruanaliza

  nanostructurilorcarbonicesioxidice(nanotuburi,nano/microfire,grafene,nanocompozite). Alpha300SSystem microscopiedebaleiajincampapropiat(SNOM),microscopieconfocala,microscopiedefortaatomica,

  spectrometrieRaman TensiometruOptic Theta(KSWInstruments) MontajexperimentalpentrucaracterizareaoptoelectricaadispozitivelorinUVVisNIR

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3 Rezultate (selectie)

  Componetemicro/nanoopticedifractive

  Fotodetectoare

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  Microoptica difractiva

  Elementele optice difractive (DOE) sunt suprafete cu structurimicro/nanooptice complexe cu ajutorul carora se manipuleazaradiatia laser incidenta in scopul implementarii functiei opticedorite utilizand fenomenul de difractie. Suprafata de difractie a unui DOE consta dintro retea deelemente optice micro sau nanostructurate care si prezinta ovariatie locala 2D a perioadei si o variatie 3D a reliefului. Variatia reliefului in trepte (structuri binare sau multinivel) saucontinua DOE permit practic obtinerea oricarei distributii de intensitate afasciculului emergent

  Aplicatii: componente pentru comunicatii optice (elemete decuplaj, splitere, beam shaping, wave front generators, etc.),procesarea materialelor cu laserul, spectroscopie, senzori,elemente de securitate, sisteme de iluminat.

  http://holoeye.com

  2nivele

  4nivele

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  Microoptica difractiva

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  Litografie 3Dinrezisti cucontrastredus SU8

  Microoptica difractiva Tehnologii

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  Litografie 3Dinrezisti cucontrastredus PMMA

  Microoptica difractiva Tehnologii

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  Microoptica difractiva Tehnologii

  Litografie 3Dinstraturi duble derezisti

  2rezisticuratededeveloparediferite

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  Microoptica difractiva Tehnologii Replicare aunor mastere cuprofil 2D/3D

  Depunereprepolimer1

  Tratamentsidesprinderereplica

  Depunereprepolimer2

  Tratamentsidesprinderemold

  Epoxi

  PDMS

  SU8original

  copienegativa

  copiepozitiva

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  Microoptica difractiva Tehnologii

  Replicare aunor mastere cuprofil 2D/3D

  Original Copienegativa Copiepozitiva

  Retelededifractie linade200nmreplicateinrasinaepxidica

  epoxiPMMA

  PDMS

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  Microoptica difractiva Tehnologii

  Replicare aunor mastere cuprofil 2D/3D

  epoxiPMMA

  PDMS

  SU8SU8

  epoxiepoxi

  ReplicainrasinaepoxiresinaunororiginalerealizateinSU8

  (sautilizatomatritadePDMS copianegativa)

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  Microoptica difractiva Tehnologii Structurii multinivel obtinute prin etape succesive delitografie si corodare

  LentilaFresnelcu4nivele

  Corodareacontrolatacupreciziedeordinulnm

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  Microoptica difractivaTehnologii Structurii multinivel obtinute prin etape succesive delitografie si corodare

  c)

  Imagineadeinterferometrieinluminaalbaaunuielementopticdifractivcu8nivele(3masti)care

  genereazaunvortexopticcuordinulm=4.

  vortexopticdeordinulm=4.

  interferentaadouavortexuricum=4sim=4.

  Comunicatiiopticesecurizatedemarecapacitateprinspatiulliber,bazatepehologramegeneratepecomputerProiectPNIIPTPCCA20112015

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  FotodetectoareFotodetectoarecuraspunsimbunatatitinIRFotodetectorhibrid PbS/Siseciune realizarte prin depunereadestraturisubtiridepunctecuanticedePbS(PbSQDs)pestestructuriSchottky Au/Si

  Sectiuneprinstructurasimoduldepolarizare

  CaracteristicileIVlaintunericsiiluminare;

  Responsivitateaspectrala(V=1V,Popt~25nW )

  Fotodetectoarepestraturisubtiri noiconceptesistudiiprivindutilizareainaplicatiiaerospatialeProiectSTAR

  Responsivitatiindomeniul60100A/Wpt. =3501550nm

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  300 500 700 900 1100 1300 1500Respon

  sivitate

  [A/W

  ]

  Lungime deunda [nm]1.E09

  1.E08

  1.E07

  1.E06

  1.E05

  1.E04

  1.E03

  1.E02

  3 1 1 3

  Curent[A

  ]

  Tensiune[V]

  dark

  light

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  FotodetectoareSenzoripentruradiatiaUVcufactorderejectiemarearadiatieivizibilepebazadestraturisubtirioxidicenanostructurateStructurilededetectiepentruradiatiaUVcuheterojonctiunetransparentasaurealizatpesubstrattransparente(sticla,cuart,substratflexibildePET)utilizandstraturisubtiridesemiconductoareoxidicedebandalarga(>3eV)detipnsip:pNiO,nZnO,nITO,pCuO.

  structuracuheterojonctiunetransparentaNiO(p)/ITO(n) imagineSEMastratului

  deNiOnanostructuratreprezentareschematicaasectiuniiprinstructura

  400nm I~Idark

  absorbtiaradiatieiUVarelocinstratuldeNiOsicolectareapurtatorilorinjonctiuneatransparenta

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  FotodetectoareDispozitivepebazadenanoparticuledeZnOAufostobtinute componentesidispozitiveexperimentaledetipheterojonctiuni devolum (BHJ)sensibilelailuminareatit invizibilcatsiinUV.Structurileexperimentaleobtinute detip:ITO/ZnO/P3HT:PC61BM/PEDOT:PSS/AgsiITO/ZnO/P3HT:PC61BM/MoO3/Ag

  Imaginialedispozitivelolorrealizate Caracteristicile IVpentruundispozitivfotovoltaicde

  tip ITO/ZnO/P3HT:PC61BM/MoO3/AgcustratdeZnOde40nmgrosimesiariede4,5mm2

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  FotodetectoareFotodetectoarerapidesieficientedetipMSMcuelectrozitransparentisubmicronicepestraturisubtiridematerialesemiconductor

  CaracteristicileIVdiverseniveledeiluminareinUV(365nm)

  MSMcuelectrozide150nmlatime MSMcuelectrozide300nmlatime

  fotodetectoaredetipMSMcuelectroziinterdigitatisitransparentide150nmsi300nmlatimedinstraturioxidicetransparentesiconductivedetipn ITO,ZnOpesubstrateultrasubtiridesiliciu(~2mplacheteSOI).

 • IMT Bucureti

  TGE

  -PLA

  T c

  od S

  MIS

  201

  4+ 1

  0562

  3

  Multumescpentruatentie