Renault SCENIC & Grand SCENIC .285C77607R Kryt pre Hands -free kartu –Renault Sport Interi©r SCENIC

  • View
    256

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Renault SCENIC & Grand SCENIC .285C77607R Kryt pre Hands -free kartu –Renault...

Renault SCENIC & Grand SCENICOriginlne prsluenstvo

ObsahOdvny dizajnDisky kolies a prvky personalizcieExterirInterir

str. 6str. 7str. 8

Komfort a ochranaOrganizcia batoinovho priestoruOknOchrana karosrieKobercePohodlie na cestch

str. 12str. 14str. 15str. 16str. 17

Zaite multimdiVideo Mobiln telefn Audio

str. 20str. 20str. 21

Prevajte viac a komfortnejiean zariadeniaNosie

str. 24str. 25

Pokoj v duiAsistenti riadeniaBezpenostn prvkyBezpenos detSnehov reaze

str. 28str. 28str. 29str. 29

01

02

03

04

05

Dvajte dobr pozor!

Zjednodute si ivot, vezmite si z toho vho to najlepie a uvajte si kad okamih.

Originlne prsluenstvo Renault,vytvoren pecilne pre vae vozidlo, urob z kadodennej jazdy jedinen zitok.

Viac inovci, viac bezpenosti, viac jednoduchosti, uah vm ivot a je k vaim slubm.

Pripravte sa na neopakovatenzitok!

3

Balky prsluenstva str. 3206

Kompletn zoznam prsluenstva str. 36

01Prispsobte si svoje vozidlo poda vaich prian a predstv. V Renault SCENIC odhal prav tvr a vy zskate originlne vozidlo poda vho tlu a chuti.

5

Odvnydizajn

Podporte osobitos vho vozidla vaka exkluzvnej rade diskov Renault. Hlinkov disky je mon navye doplni originlnymi dizajnovmi doplnkami, ktor okrem inho zlepia aerodynamiku vho vozidla. Dizajnov doplnok na koles je mon jednoducho naskrutkova na rfik. K dispozcii je pre 20 hlinkov koles Exception.

Disky kolies a personalizcia

Exterir

01 Kryty sptnch zrkadiel - chrmovanChrmovan sptn zrkadl dodaj vmu vozidlu eleganciu.

82 01 668 740

02 Ochrana hranybatoinovho priestoruChrni nraznk pri nakladan batoiny. Leten nehrdzavejca oce s relifnymi vstupkami prina dotyk originlneho dizajnu pre zadn as vho vozidla.

82 01 586 091 (SCENIC)

82 01 592 559 (Grand SCENIC)

02 Dizajnov doplnok CelsiumDostupn pre 20" disky Exception.Farba: strieborn.

82 01 599 770

03 Dizajnov doplnok AroDostupn pre 20" disky Exception.Farba: ierna.

82 01 690 76202 03

6 7

01 02

9

01 Prahy dvertlov prahy dver s logom Renault. Chrni vae vozidlo s eleganciou a tlom. Povrchov prava z uachtilej ocele. Dodvan po 2 kusoch (av a prav).

82 01 586 089

02 Osvetlen prahy dverElegancia a modern dizajn pri kadom otvoren dver. Osvetlen prahy dver uptaj pozornos vo dne aj v noci. Povrchov prava z uachtilej ocele a logo Renault.

82 01 586 087

03 portov pedleDodajte interiru svojho vozidla portov vzhad. Dodvan po 3 kusoch pre manulnu prevodovku:

82 01 630 344

Po 2 kusoch pre automatick prevodovku:

82 01 630 346

01

8

02

Interir

03

02Ponuka na mieru vytvorench ochrannch a komfortnch prvkov s bezkonkurennou ivotnosou. Prvky pre ochranu a komfort Renault s rovnako estetick ako funkn a skvelo zapadn do vho vozidla. Cestovanie s vaim vozidlom Renault SCENIC nebolo nikdy tak pohodln a kudn.

11

Komfort a ochrana

04 Ochrana batoinovho priestoru EasyFlexUiton pomocnk na ochranu pred rznymi druhmi zneistenia. Perfektne padne a chrni povrch batoinovho priestoru.

82 01 643 350 (SCENIC)

82 01 643 355 (Grand SCENIC)

05 Deliaca mreaUmouje oddelenie batoinovho priestoru od kabny. Idelne pre prepravu vho domceho milika.

82 01 612 818 (SCENIC)

82 01 612 819 (Grand SCENIC)

05

04 04

01 Vaa batoinovhopriestoruPerfektne sed v batoinovom priestore. Idelna na prepravu zneistench predmetov. Praktick intalcia aj drba. Jednoduch istenie.

82 01 627 989 (SCENIC)

82 01 627 990 (Grand SCENIC)

02 Organizrbatoinovho priestoruSystm pre rozlenenie batoinovho priestoru a lepiu organizciu uloenho nkladu. Rchly a jednoduch na intalciu. Pomha udriava poriadok poas cesty. Systm sa sklad z koajnc a teleskopickho oddeovaa.

82 01 669 725

03 Sie batoinovho priestoru -horizontlnaUmouje fixciu predmetov behom jazdy. Prispsobiten vekosti vozidla.

77 11 422 533

02 03

12 13

01

Organizcia batoinovho priestoru

01 Slnen clonyUltra odoln. Jednoduch mont aj demont. Zaisuj optimlnu ochranu proti UV iareniu. Dostupn pre vetky bon okn, vrtane zadnho okn.

82 01 612 834 (SCENIC)

82 01 612 831 (Grand SCENIC)

02 Vzduchov deflektoryUmonia komfortnejiu jazdu a zabrnia prievanu a vzduchovm turbulencim vo vntri vozidla. Preczny dizajn priamo pre v SCENIC. Odolaj vetkm nstrahm poasia. Dodvan po 2 kusoch (prav a av).

82 01 629 691 (predn)

Okn

02

14 15

01

01

Ochrana karosrie01 Lapae neistt

Ochrana karosrie pred trkom a neistotami. Dodvan po dvoch kusoch (prav a av). Dostupn pre zadn i predn koles.

82 01 212 479

01 Obojstrann koberec batoinovho priestoruPresne strihan koberec. Obojstrann - textiln / gumov. Prispsob sa prepravovanm objektom a ochrni batoinov priestor vho vozidla.

82 01 635 269 (SCENIC)

02 Textiln koberce PremiumPerfektn ochrana podlahy vozidla. Na mieru strihan, jednoduch na intalciu pomocou dvoch pecilnych klipov. 82 01 635 268

03 Gumov koberceZabezpeenie ochrany podlahy vozidla. pecilne navrhnut pre extrmne namhanie. Zven okraje efektvne udria vae vozidlo v istote.

82 01 618 022 (SCENIC)

82 01 626 111 (Grand SCENIC)

02 Fajiarsky paketNevyhnutn pre udranie istoty vo vaom voze. Obsahuje zapaova a popolnk.

82 01 375 535

Koberce Pohodlie na cestch01 Veiak na opierku hlavy

Veiak na umiestnenie na zadn stranu hlavovej opierky. Vo vemi kvalitnom chrmovanom preveden. Sli na jednoduch zavesenie obleenia poas cesty.

82 01 705 509

01

01

0203

Dodajte svojmu vozidlu dodaton ochranu. Koberce Renault skvele padn do vho vozidla vaka dvom bezpenostnm klipom. Vetky koberce Renault podliehaj prsnemu testovaniu, ktor zaruuje najvyiu kvalitu, bezpenos a trvalos. Jedno balenie obsahuje 4 koberce, ktor zaistia potrebn ochranu podlahy vozidla. V ponuke njdete aj praktick obojstrann koberec batoinovho priestoru.

02

16 17

03

19

Zaitemultimdi

Uite si viac emci na palube s multimedilnymi rieeniami, s ktormi sa kad vaa cesta stane nezabudnutenm zitkom.

01 Driak pre tabletSli k uchyteniu tabletu s rozmermi 7 a 10 palcov na zadn as hlavovej opierky.

77 11 574 991

Video Mobiln telefn03 Magnetick driak pre

mobiln telefnUniverzlny magnetick driak je vyroben z vemi kvalitnho hlinka, ktor ponka vysok odolnos produktu. 1 mm tenk magnetick podloku jednoducho nalepte na mobiln telefn alebo ochrann puzdro a pomocou magnetu pripevnte k driaku. Magnet nespsobuje ruenie mobilnho ani internetovho signlu. Vrobok je kompatibiln s akmkovek mobilnm telefnom. Elastick kontrukcia a pevn uchytenie klipu do ventilanej mrieky umouje vrobok vyuva v akejkovek situcii.

Kompletn ponuku njdete v cennku driakov mobilnch telefnov.

01

Audio01 Sstava reproduktorov

Focal Music Premium 6.1Sstava 6 reproduktorov a subwooferu. Vkon 120W, vysok kvalita zvuku, HIFI Premium. Dleit prvok pre cestovanie pln zbavy.

77 11 579 537

01

20 21

04 Duo Cinema monitory pre zadn sedadlDva monitory uren pre cestujcich na zadnch sedadlch. Hlavn monitor disponuje DVD prehrvaom, USB vstupom, HDMI vstupom a vysielaom pre IR slchadl, druh monitor je len zobrazovac. Oba disponuj vstupom pre kblov slchadl. Monitory spolu s driakmi absolvovali nrazov bezpenostn testy "ECE-R17" a tm je zaisten pasvna bezpenos vetkch cestujcich vo vozidle.

77 11 662 443

02

02 Nabjakatlov dulna USB nabjaka je uren na nabjanie vaich zariaden, ktor sa daj nabja cez USB konektor, napr. mobiln telefn, tablet, MP3 prehrva,... Dva USB konektory umonia nabjanie dvoch zariaden sasne, priom v jednom USB konektore je mon vyui 2,1 A av druhom 1 A. Celkov maximlne zaaenie oboch vstupov sasne je 2,1 A.

Kompletn ponuku njdete v cennku driakov mobilnch telefnov.

04

03

04Uvajte si naplno svoje konky! Za kadch okolnost rchle a jednoduch pouvanie. To je Renault prsluenstvo na prepravu, plne zaisujce bezpenos a vae vysok poiadavky.

23

Prevajte viac a komfortnejie

01 Vklopn an zariadenieVklopn len jedinm pohybom je pripraven na pouitie za niekoko seknd - bez nradia a nmahy. Pokia je zariadenie sklopen pod nraznkom, neru dizajn vho vozidla. Tvar anho zariadenia je s vam vozidlom plne kompatibiln.

82 01 630 469 (an zariadenie)

82 01 645 511 (kabel)

02 an zariadenie Labut krk

Pre bezpen ahanie alebo primontovanie nosia bicyklov, prvesu, lode, karavanu a alieho profesionlneho vybavenia. Plne kompatibiln s vozidlom Renault. Komunikuje so systmom ESP. Mont pomocou nradia.

82 01 630 506 (an zariadenie)

82 01 630 511 (sada skrutiek)

82 01 645 512 (kabel 13 pin)

03 Nosi bicyklov Coach na an zariadenie

Nosi a 4 bicyklov na an zariadenie. ahko sklopn pre jednoduch prstup do batoinovho priestoru.

77 11 780 884 (2 bicykle)

02 Nastaviten stren box Urban LoaderPraktick stren box s objemom nastavitenm poda aktulnych potrieb (v rozmedz 300 a 500 litrov). Rchly na intalciu vaka systmu Easy-Snap. Farba: siv.

77 11 578 086

03 Nosi lyUmouje prepravu vetkch typov ly alebo snowboardov na strench tyiach.

77 11 420 779 (6 prov/4 snowboardy)

77 11 420 778 (4 pry/2 snowboardy)

an zariadenia Nosie01 Hlinkov stren tye

QuickFixSlia k upevneniu alch prepravnch prvkov, ako nosi bicyklov alebo nosi ly. Vemi odoln a bezpen. Rchle na intalciu. Predvan v pre. Dva spsoby uchy