of 21 /21
Renault SCENIC & Grand SCENIC Originálne príslušenstvo

Renault SCENIC & Grand SCENIC · 285C77607R Kryt pre Hands -free kartu –Renault Sport Interiér SCENIC Grand SCENIC 8201630344 8201630349 Športové pedále - hliník –manuálna

Embed Size (px)

Text of Renault SCENIC & Grand SCENIC · 285C77607R Kryt pre Hands -free kartu –Renault Sport Interiér...

Renault SCENIC & Grand SCENICOriginlne prsluenstvo

ObsahOdvny dizajnDisky kolies a prvky personalizcieExterirInterir

str. 6str. 7str. 8

Komfort a ochranaOrganizcia batoinovho priestoruOknOchrana karosrieKobercePohodlie na cestch

str. 12str. 14str. 15str. 16str. 17

Zaite multimdiVideo Mobiln telefn Audio

str. 20str. 20str. 21

Prevajte viac a komfortnejiean zariadeniaNosie

str. 24str. 25

Pokoj v duiAsistenti riadeniaBezpenostn prvkyBezpenos detSnehov reaze

str. 28str. 28str. 29str. 29

01

02

03

04

05

Dvajte dobr pozor!

Zjednodute si ivot, vezmite si z toho vho to najlepie a uvajte si kad okamih.

Originlne prsluenstvo Renault,vytvoren pecilne pre vae vozidlo, urob z kadodennej jazdy jedinen zitok.

Viac inovci, viac bezpenosti, viac jednoduchosti, uah vm ivot a je k vaim slubm.

Pripravte sa na neopakovatenzitok!

3

Balky prsluenstva str. 3206

Kompletn zoznam prsluenstva str. 36

01Prispsobte si svoje vozidlo poda vaich prian a predstv. V Renault SCENIC odhal prav tvr a vy zskate originlne vozidlo poda vho tlu a chuti.

5

Odvnydizajn

Podporte osobitos vho vozidla vaka exkluzvnej rade diskov Renault. Hlinkov disky je mon navye doplni originlnymi dizajnovmi doplnkami, ktor okrem inho zlepia aerodynamiku vho vozidla. Dizajnov doplnok na koles je mon jednoducho naskrutkova na rfik. K dispozcii je pre 20 hlinkov koles Exception.

Disky kolies a personalizcia

Exterir

01 Kryty sptnch zrkadiel - chrmovanChrmovan sptn zrkadl dodaj vmu vozidlu eleganciu.

82 01 668 740

02 Ochrana hranybatoinovho priestoruChrni nraznk pri nakladan batoiny. Leten nehrdzavejca oce s relifnymi vstupkami prina dotyk originlneho dizajnu pre zadn as vho vozidla.

82 01 586 091 (SCENIC)

82 01 592 559 (Grand SCENIC)

02 Dizajnov doplnok CelsiumDostupn pre 20" disky Exception.Farba: strieborn.

82 01 599 770

03 Dizajnov doplnok AroDostupn pre 20" disky Exception.Farba: ierna.

82 01 690 76202 03

6 7

01 02

9

01 Prahy dvertlov prahy dver s logom Renault. Chrni vae vozidlo s eleganciou a tlom. Povrchov prava z uachtilej ocele. Dodvan po 2 kusoch (av a prav).

82 01 586 089

02 Osvetlen prahy dverElegancia a modern dizajn pri kadom otvoren dver. Osvetlen prahy dver uptaj pozornos vo dne aj v noci. Povrchov prava z uachtilej ocele a logo Renault.

82 01 586 087

03 portov pedleDodajte interiru svojho vozidla portov vzhad. Dodvan po 3 kusoch pre manulnu prevodovku:

82 01 630 344

Po 2 kusoch pre automatick prevodovku:

82 01 630 346

01

8

02

Interir

03

02Ponuka na mieru vytvorench ochrannch a komfortnch prvkov s bezkonkurennou ivotnosou. Prvky pre ochranu a komfort Renault s rovnako estetick ako funkn a skvelo zapadn do vho vozidla. Cestovanie s vaim vozidlom Renault SCENIC nebolo nikdy tak pohodln a kudn.

11

Komfort a ochrana

04 Ochrana batoinovho priestoru EasyFlexUiton pomocnk na ochranu pred rznymi druhmi zneistenia. Perfektne padne a chrni povrch batoinovho priestoru.

82 01 643 350 (SCENIC)

82 01 643 355 (Grand SCENIC)

05 Deliaca mreaUmouje oddelenie batoinovho priestoru od kabny. Idelne pre prepravu vho domceho milika.

82 01 612 818 (SCENIC)

82 01 612 819 (Grand SCENIC)

05

04 04

01 Vaa batoinovhopriestoruPerfektne sed v batoinovom priestore. Idelna na prepravu zneistench predmetov. Praktick intalcia aj drba. Jednoduch istenie.

82 01 627 989 (SCENIC)

82 01 627 990 (Grand SCENIC)

02 Organizrbatoinovho priestoruSystm pre rozlenenie batoinovho priestoru a lepiu organizciu uloenho nkladu. Rchly a jednoduch na intalciu. Pomha udriava poriadok poas cesty. Systm sa sklad z koajnc a teleskopickho oddeovaa.

82 01 669 725

03 Sie batoinovho priestoru -horizontlnaUmouje fixciu predmetov behom jazdy. Prispsobiten vekosti vozidla.

77 11 422 533

02 03

12 13

01

Organizcia batoinovho priestoru

01 Slnen clonyUltra odoln. Jednoduch mont aj demont. Zaisuj optimlnu ochranu proti UV iareniu. Dostupn pre vetky bon okn, vrtane zadnho okn.

82 01 612 834 (SCENIC)

82 01 612 831 (Grand SCENIC)

02 Vzduchov deflektoryUmonia komfortnejiu jazdu a zabrnia prievanu a vzduchovm turbulencim vo vntri vozidla. Preczny dizajn priamo pre v SCENIC. Odolaj vetkm nstrahm poasia. Dodvan po 2 kusoch (prav a av).

82 01 629 691 (predn)

Okn

02

14 15

01

01

Ochrana karosrie01 Lapae neistt

Ochrana karosrie pred trkom a neistotami. Dodvan po dvoch kusoch (prav a av). Dostupn pre zadn i predn koles.

82 01 212 479

01 Obojstrann koberec batoinovho priestoruPresne strihan koberec. Obojstrann - textiln / gumov. Prispsob sa prepravovanm objektom a ochrni batoinov priestor vho vozidla.

82 01 635 269 (SCENIC)

02 Textiln koberce PremiumPerfektn ochrana podlahy vozidla. Na mieru strihan, jednoduch na intalciu pomocou dvoch pecilnych klipov. 82 01 635 268

03 Gumov koberceZabezpeenie ochrany podlahy vozidla. pecilne navrhnut pre extrmne namhanie. Zven okraje efektvne udria vae vozidlo v istote.

82 01 618 022 (SCENIC)

82 01 626 111 (Grand SCENIC)

02 Fajiarsky paketNevyhnutn pre udranie istoty vo vaom voze. Obsahuje zapaova a popolnk.

82 01 375 535

Koberce Pohodlie na cestch01 Veiak na opierku hlavy

Veiak na umiestnenie na zadn stranu hlavovej opierky. Vo vemi kvalitnom chrmovanom preveden. Sli na jednoduch zavesenie obleenia poas cesty.

82 01 705 509

01

01

0203

Dodajte svojmu vozidlu dodaton ochranu. Koberce Renault skvele padn do vho vozidla vaka dvom bezpenostnm klipom. Vetky koberce Renault podliehaj prsnemu testovaniu, ktor zaruuje najvyiu kvalitu, bezpenos a trvalos. Jedno balenie obsahuje 4 koberce, ktor zaistia potrebn ochranu podlahy vozidla. V ponuke njdete aj praktick obojstrann koberec batoinovho priestoru.

02

16 17

03

19

Zaitemultimdi

Uite si viac emci na palube s multimedilnymi rieeniami, s ktormi sa kad vaa cesta stane nezabudnutenm zitkom.

01 Driak pre tabletSli k uchyteniu tabletu s rozmermi 7 a 10 palcov na zadn as hlavovej opierky.

77 11 574 991

Video Mobiln telefn03 Magnetick driak pre

mobiln telefnUniverzlny magnetick driak je vyroben z vemi kvalitnho hlinka, ktor ponka vysok odolnos produktu. 1 mm tenk magnetick podloku jednoducho nalepte na mobiln telefn alebo ochrann puzdro a pomocou magnetu pripevnte k driaku. Magnet nespsobuje ruenie mobilnho ani internetovho signlu. Vrobok je kompatibiln s akmkovek mobilnm telefnom. Elastick kontrukcia a pevn uchytenie klipu do ventilanej mrieky umouje vrobok vyuva v akejkovek situcii.

Kompletn ponuku njdete v cennku driakov mobilnch telefnov.

01

Audio01 Sstava reproduktorov

Focal Music Premium 6.1Sstava 6 reproduktorov a subwooferu. Vkon 120W, vysok kvalita zvuku, HIFI Premium. Dleit prvok pre cestovanie pln zbavy.

77 11 579 537

01

20 21

04 Duo Cinema monitory pre zadn sedadlDva monitory uren pre cestujcich na zadnch sedadlch. Hlavn monitor disponuje DVD prehrvaom, USB vstupom, HDMI vstupom a vysielaom pre IR slchadl, druh monitor je len zobrazovac. Oba disponuj vstupom pre kblov slchadl. Monitory spolu s driakmi absolvovali nrazov bezpenostn testy "ECE-R17" a tm je zaisten pasvna bezpenos vetkch cestujcich vo vozidle.

77 11 662 443

02

02 Nabjakatlov dulna USB nabjaka je uren na nabjanie vaich zariaden, ktor sa daj nabja cez USB konektor, napr. mobiln telefn, tablet, MP3 prehrva,... Dva USB konektory umonia nabjanie dvoch zariaden sasne, priom v jednom USB konektore je mon vyui 2,1 A av druhom 1 A. Celkov maximlne zaaenie oboch vstupov sasne je 2,1 A.

Kompletn ponuku njdete v cennku driakov mobilnch telefnov.

04

03

04Uvajte si naplno svoje konky! Za kadch okolnost rchle a jednoduch pouvanie. To je Renault prsluenstvo na prepravu, plne zaisujce bezpenos a vae vysok poiadavky.

23

Prevajte viac a komfortnejie

01 Vklopn an zariadenieVklopn len jedinm pohybom je pripraven na pouitie za niekoko seknd - bez nradia a nmahy. Pokia je zariadenie sklopen pod nraznkom, neru dizajn vho vozidla. Tvar anho zariadenia je s vam vozidlom plne kompatibiln.

82 01 630 469 (an zariadenie)

82 01 645 511 (kabel)

02 an zariadenie Labut krk

Pre bezpen ahanie alebo primontovanie nosia bicyklov, prvesu, lode, karavanu a alieho profesionlneho vybavenia. Plne kompatibiln s vozidlom Renault. Komunikuje so systmom ESP. Mont pomocou nradia.

82 01 630 506 (an zariadenie)

82 01 630 511 (sada skrutiek)

82 01 645 512 (kabel 13 pin)

03 Nosi bicyklov Coach na an zariadenie

Nosi a 4 bicyklov na an zariadenie. ahko sklopn pre jednoduch prstup do batoinovho priestoru.

77 11 780 884 (2 bicykle)

02 Nastaviten stren box Urban LoaderPraktick stren box s objemom nastavitenm poda aktulnych potrieb (v rozmedz 300 a 500 litrov). Rchly na intalciu vaka systmu Easy-Snap. Farba: siv.

77 11 578 086

03 Nosi lyUmouje prepravu vetkch typov ly alebo snowboardov na strench tyiach.

77 11 420 779 (6 prov/4 snowboardy)

77 11 420 778 (4 pry/2 snowboardy)

an zariadenia Nosie01 Hlinkov stren tye

QuickFixSlia k upevneniu alch prepravnch prvkov, ako nosi bicyklov alebo nosi ly. Vemi odoln a bezpen. Rchle na intalciu. Predvan v pre. Dva spsoby uchytenia: na pozdne stren tye alebo na strechu.

82 01 633 733 (pripevnenie na strechu -SCENIC)

82 01 622 112 (pripevnenie na pozdne stren tye - Grand SCENIC)

03

01 02

02

0301

24 25

05

27

Pokojv dui

Cestujte s absoltnym pokojom.Odoln, jednoduch na pouitiea bezpen za kadch okolnost,to je prsluenstvo Renault pre v nov SCENIC.

Asistenti riadenia Bezpenos det01 Detsk sedaka

Duoplus IsofixZaisuje najlepiu ochranu a bezpenos dieaa od 9 mesiacov do 4 rokov. Zaistenie Isofix. Vemi komfortn, vaka monosti nastavenia do 3 polh, vrtane polohy na spnok.

77 11 423 381

01 Parkovac asistentBezpen manipulcia s vaim vozidlom. Detekuje prekky pred a za vozidlom a upozoruje zvukovm signlom. K dispozcii predn aj zadn senzory.

82 01 537 464 (predn)

82 01 537 455 (zadn)

Snehov reaze02 Snehov reaze

Grippecilne testovan pre Renault. Garantuj maximlnu bezpenos a prinavos v extrmnych podmienkach (sneh a ad). Rchla a intuitvna intalcia. Mal rozmery.

77 11 780 260 (R20)

01

01

02 02

28 29

02 Alarm

Zjednodute ochranu svojho vozidla pomocou modernej technolgie! Alarm, zmok, geolokcia, varovanie pri prekroen rchlosti, informcie o jazde, ...

82 01 646 303 (alarm s modulom proti odtiahnutiu)

Bezpenostn prvky

03

02

02

06

31

Balkyprsluenstva

Vyuite cenov zvhodnenie 20 % v rmci akciovej ponuky balkov prsluenstva. Zostavili sme ich tak, aby o najlepie vyhovovali vaim potrebm.

01

Zloenie balka: Hlinkov stren tye QuickFix, Textiln koberce Comfort, Vaa batoinovho priestoru.

02

Zloenie balka: an zariadenie Labut krk vrtane sady skrutiek a kabele, Textiln koberce Comfort, Vaa batoinovho priestoru.

Balky prsluenstva

32 33

01 01

30 31

36 37

Kompletn zoznam prsluenstva

DIZAJN

Disky kolies

SCENIC Grand SCENIC

403007308RDisky z ahkej zliatiny 20 Exception Aerodesign strieborn pneu 195/55 R20 95H

-

403007153R Disky z ahkej zliatiny 20 Silverstone strieborn pneu 195/55 R20 95H -

403006841R Disky z ahkej zliatiny 20 Silverstone strieborn pneu 195/55 R20 95H -

403008263R Disky z ahkej zliatiny 20 Qwartz ierne pneu 195/55 R20 95H -

403152085R Stredov krytka Renault ierna, chrm -

403150709R Stredov krytka Renault siv, chrm -

7711239099 Bezpenostn skrutky pre oceov disk 4ks -

7711239101 Bezpenostn skrutky pre disky z ahkej zliatiny 4 ks -

7711239104 Bezpenostn skrutky pre disky z ahkej zliatiny 4 + 16 ks -

Exterir

SCENIC Grand SCENIC

8201668740 Kryty sptnch zrkadiel - chrmovan Strana 7

8201599770 Dizajnov doplnok Celsium Strana 6

8201690762 Dizajnov doplnok Aro

8201586091 8201592559 Ochrana hrany batoinovho priestoru - vozy bez sklopnho Z Strana 7

8201592556 8201592562 Ochrana hrany batoinovho priestoru vozy so sklopnm Z -

7711780545 Kryt pre Hands-free kartu siv -

7711780544 Kryt pre Hands-free kartu erven -

7711780549 Kryt pre Hands-free kartu ierny -

285C77607R Kryt pre Hands-free kartu Renault Sport -

Interir

SCENIC Grand SCENIC

8201630344 8201630349 portov pedle - hlink manulna prevodovka Strana 8

8201630346 8201630355 portov pedle hlink automatick prevodovka Strana 8

8201586087 Osvetlen prahy dver Renault nerezov oce Strana 8

8201586089 Prahy dver Renault nerezov oce Strana 8

8201680950 Prahy dver SCENIC nerezov oce -

Okrasn kryty kolies

403158810R Okrasn kryty kolies 20 Vortex Aerodesign strieborn -

403152077R Okrasn kryty kolies 20 Vortex Aerodesign ierne -

KOMFORT A OCHRANA

Organizcia batoinovho priestoru

SCENIC Grand SCENIC

8201627989 8201627990 Vaa batoinovho priestoru Strana 12

7711422533 Sie batoinovho priestoru Strana 12

8201612818 8201612819 Deliaca mrea Strana 13

8201669725 Organizr batoinovho priestoru Strana 12

8201585488 Odnmaten organizr batoiny -

8201643350 8201643355 Ochrana batoinovho priestoru EasyFlex Strana 13

8201635269 Obojstrann koberec batoinovho priestoru Strana 16

8201635273 Koberec batoinovho priestoru -

Okn

SCENIC Grand SCENIC

8201629691 Vzduchov deflektory predn Strana 14

8201632638 Zatemovacie flie predn -

8201632639 8201632640 Zatemovacie flie zadn Strana 14

8201612836 8201612825 Slnen clony bon zadn okn -

8201612834 8201612831 Slnen clony kompletn balk (vetky zadn okn) Strana 14

Ochrana karosrie

SCENIC Grand SCENIC

8201212479 Zsterky standard predn alebo zadn Strana 15

Koberce

SCENIC Grand SCENIC

8201618022 8201626111 Gumov koberce Strana 16

8201635265 Textiln koberce Comfort vozidl s mobilnou konzolou -

8201647171 Textiln koberce Comfort vozidl s fixnou konzolou -

8201635268 Textiln koberce Premium vozidl s mobilnou konzolou Strana 16

8201614870 Textiln koberce Initiale Paris vozidl s mobilnou konzolou -

Pohodlie na cestch

SCENIC Grand SCENIC

8201705509 Veiak kabtov na opierku hlavy chrm Strana 17

8201375535 Fajiarsky paket (popolnk, zapaova) Strana 17

7711431405 Chladiaci box -

Potahy

SCENIC Grand SCENIC

8201656652 Poahy sedadiel Life predn -

8201662855 Poahy sedadiel Zen predn, bez sklopnho stoleku -

8201656655 Poahy sedadiel Zen predn, so sklopnm stolekom -

8201656659 Poahy sedadiel Zen/Intens so sklopnm stolekom -

8201656663Poahy sedadiel Life/Zen/Intens zadn sedadl 1/3-2/3 bez lakovejopierky

-

8201656664Poahy sedadiel Life/Zen/Intens zadn sedadl 1/3-2/3 s lakovou opierkou

-

MULTIMDI

Video

SCENIC Grand SCENIC

7711574991 Driak pre tablet 7-10 Strana 20

Mobiln telefn

SCENIC Grand SCENIC

7711662323 Magnetick driak pre mobiln telefn oton, ierno-strieborn* Strana 20

7711662319 Magnetick driak pre mobiln telefn ierny* -

7711662312 Driak telefnu oton ierny, erven* -

Audio

SCENIC Grand SCENIC

7711575880 Sstava reproduktorov Focal Music Drive 2.0 (2 predn reproduktory) -

7711780873 Sstava reproduktorov Focal Music Live 4.0 (2 vkov, 2 predn) -

7711782048Sstava reproduktorov Focal Music Premium 6.1(Balk Drive + Balk Live + box)

Strana 21

*Kompletn ponuku njdete v cennku driakov pre mobiln telefny.

PREPRAVA

an zariadenia

SCENIC Grand SCENIC

Ji brzy an zariadenie demontovaten bez nradia -

Ji brzy Sada skrutiek pre Z demontovaten bez nradia -

Ji brzy Kabel k Z demontovaten bez nradia(13 pin) -

8201630469 Vklopn an zariadenie Strana 24

8201645511 Kabel k vklopnmu Z Strana 24

8201630506 an zariadenie Labut krk Strana 24

8201630511 Sada skrutiek pre Z Labut krk Strana 24

8201645512 Kabel pre Z Labut krk 13 pin Strana 24

8201675576 Kabel pre Z Labut krk 7 pin -

7711226912 Adaptr 13/7 pin -

7711226911 Adaptr 7/13 pin -

7711780884 Nosi bicyklov Coach na Z 2 bicykle (13 pin) Strana 24

7711780885 Nosi bicyklov Coach na Z 3 bicykle (13 pin) -

7711780886 Nosi bicyklov Coach na Z rozrenie pre 4. bicykel -

7711577333 Nosi elektrickch bicyklov Europower 915 na Z 2 bicykle (13 pin) -

7711577330 Nosi bicyklov Euroride na Z 2 bicykle (7 pin) -

7711577329 Nosi bicyklov Euroride na Z 3 bicykle (7 pin) -

7711577326 Nosi bicyklov Express Hang On na Z 2 bicykle -

7711577327 Nosi bicyklov Express Hang On na Z 3 bicykle -

7711577328 Nosi bicyklov Express Hang On na Z 4 bicykle -

Nosie

SCENIC Grand SCENIC

8201633733 Hlinkov stren tye QuickFix na strechu Strana 25

8201622112 Hlinkov stren tye QuickFix na pozdne stren tye Strana 25

7711577325 Nosi bicyklov Proride 80 na stren tye 1 bicykel -

7711420778 Nosi ly 4 pry / 2 snowboardy Strana 25

7711420779 Nosi ly 6 prov / 4 snowboardy -

7711420780 Nosi ly s posuvnmi koajnicami 6 prov / 4 snowboardy -

7711578086 Nastaviten stren box Urban Loader 300 a 500 litrov siv Strana 25

7711575524 Pevn stren box 380l ierny -

7711575525 Pevn stren box 480l ierny -

7711575526 Pevn stren box 630l ierny -

35

38

Kompletn zoznam prsluenstva

BEZPENOS

Asistenti riadenia

SCENIC Grand SCENIC

8201537464 Parkovac asistent predn Strana 28

8201537455 Parkovac asistent zadn Strana 28

8201672184 8201672189 Zadn parkovacia kamera -

Ji brzy Automatick sklpanie zrkadiel Strana 28

Bezpenos a signalizcia

SCENIC Grand SCENIC

7711561357 Autolekrnika -

7711460708 Povinn vbava -

Bezpenostn prvky

SCENIC Grand SCENIC

8201646303 Alarm s modulom proti odtiahnutiu Strana 28

285C72920R Kryt pre Hands-free kartu biely -

7711780545 Kryt pre Hands-free kartu siv -

285C72104R Kryt pre Hands-free kartu Initiale Paris ierny -

7711780544 Kryt pre Hands-free kartu Sport -

7711780549 Kryt pre Hands-free kartu ierny -

Bezpenos det

SCENIC Grand SCENIC

7711427434 Detsk sedaka Babysafe Plus kategria 0+ -

7711427427 Zklada pre detsk sedaku Babysafe Plus -

7711423381 Detsk sedaka Duoplus Isofix kategria 1 Strana 29

7711422951 Detsk sedaka Kidfix Isofix kategria 2-3 -

7711423382 Detsk sedaka Kidplus kategria 2-3 -

Snehov reaze

SCENIC Grand SCENIC

7711780260 Snehov reaze Grip vekos 130 R20 Strana 29

7711578656 Snehov nvleky vekos 86 R20 -

BUTIK

Modely

SCENIC Grand SCENIC

7711780932 Model Renault SCENIC 1:43 zlat s iernou strechou -

7711780933 Model Renault SCENIC 1:43 perleov s iernou strechou -

7711780934 Model Renault SCENIC 1:43 ierny so sivou strechou -

PRSLUENSTVO PRE PROFESIONLOV

Prsluenstvo pre konverziu osobnho vozidl na itkov

SCENIC Grand SCENIC

8201654689 Organizr batoinovho priestoru pre itkov vozidl -

8201662793 Kryt batoinovho priestoru pre itkov vozidl -

8201669956 Deliaca mrea pre itkov vozidl -

Ji brzy Textiln koberce pre itkov vozidl -

Ji brzy Gumov koberce pre itkov vozidl -

Objavte viac naRenault.sk

Obsahu tejto publikcie, jej presnosti a aktulnosti k dtumu jej tlae sme venovali vetku starostlivos. Tento dokument bol spracovan na zklade nultej srie. V rmci politiky neustleho zdokonaovania svojich produktov siRenault vyhradzuje prvo kedykovek modifikova pecifikcie ako aj opisovan a predstavovan vozidl. Tieto modifikcie Renault svojim koncesionrom oznmi v o najkratom ase. Jednotliv verzie sa mu li poda krajinyurenia, niektor vbava nemus by k dispozcii (v srii, voliten alebo ako prsluenstvo). Najnovie informcie o naich produktoch sa dozviete u svojho predajcu Renault. Z technickch a polygrafickch dvodov sa mu farbyreprodukovan v tomto dokumente mierne li od skutonch farieb karosrie alebo materilov pouitch v interiri vozidla. Vetky prva s vyhraden. Zmluvn zruka Renault, jej konkrtne znenie je zahrnut v Zrunchpodmienkach Renault, ktor tvoria neoddeliten sas objednvky novho vozidla Renault. Obsah tejto publikcie spad pod ochranu poda autorskho prva. Akkovek neoprvnen nakladanie, najm neoprvnen pouitie,reprodukcia celej publikcie alebo jej asti, uskutonen akoukovek formou alebo akmkovek prostriedkom, bez predchdzajceho psomnho shlasu spolonosti Renault, je zakzan. Zmluvn zruka Renault 5 rokov/100 000km (poda toho, o nastane skr) sa riadi konkrtnymi zmluvnmi podmienkami, ktor s neoddelitenou sasou objednvky.Nov Renault SCENIC janur 2017 114085 - realizcia: