Regiony Asie

 • View
  74

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Regiony Asie. Jihozápadní Asie. 2. Zmáčkni klávesu F5. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Regiony Asie

 • Regiony AsieAutorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha.Dostupn z Metodickho portlu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovanho z ESF a sttnho rozpotu R. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm v Praze.

  Zmkni klvesu F5Jihozpadn Asie2

 • Jihozpadn AsieA. Poloha, prodn podmnkyB. ObyvatelstvoD. Stty Arabskho poloostrovaF. KavkazC. Turecko, Izraelkol pro dvojice a tylennou skupinu.1. sti A a B vypracujte ve dvojicch, porovnejte sprvnost s daji na interaktivn tabuli a zapite do pracovnho listu.2. sti C, D, E, F si rozdlte v tylenn skupin a kad zpracujte jednu z nich. Zapite do pracovnho listu a ve skupin pak pedejte daje ostatnm. Za skupinu prezentujte jednu st podle pokyn vyuujcho.E. Irk, rn, AfghnistnPotebujete: Atlas svta, pro st E pipojen na internet. 2

 • Jihozpadn AsieA. Poloha a prodn podmnky Podle obrzku doplte popis polohy a prodnch podmnek. Dohodnte se na sprvnm doplnn textu. Zkontrolujte podle atlasu. Po kontrole doplte do pracovnho listu.Jihozpadn Asii ohraniuje na zpad a ,na jihozpad , na jihu a na severu . Tm polovinu plochy regionu vypluje (plochou 2,7 mil. km je nejvtm poloostrovem Zem). Druhm nejvtm poloostrovem regionu je . Mezi Rudm a Stedozemnm moem le . zem regionu je pevn hornat. Na poloostrov Mal Asiese nachz , mezi ernm a Kaspickm moem poho . Ve vchodn sti regionu le poho (azeno od zpadu na vchod):, , , . Nejvznamnj ninou je: , kterou protkaj eky a, stc do Perskho zlivu.ObyvatelstvoArabsk poloostrovKavkazTurecko, IzraelIrk, rn2

 • Jihozpadn AsieA. Poloha a prodn podmnkyObyvatelstvoArabsk poloostrovKavkazTurecko, IzraelIrk, rn Vbrem z nabdky pod arou vytvote strunou charakteristiku prodnch podmnek (klvesa Esc, po prav Shift + F5). Po kontrole vyuujcm doplte do pracovnho listu.2dlouha studenzimysucha horklta

 • Jihozpadn AsieB. ObyvatelstvoPoloha a pr. podmnkyArabsk poloostrovKavkazTurecko, IzraelIrk, rnArabovNboenstv Dohodnte se, kter tvrzen jsou pravdiv, a kliknutm oznate. Po kontrole vyuujcm zapite do pracovnho listu.2

 • Jihozpadn AsieC. Turecko, Izrael a jeho sousedn sttyKavkazIrk, rnArabsk poloostrovPoloha a pr. podmnkyObyvatelstvo Vyhledej v atlase a dopl nzvy stt oznaench na obrzku:Prezentace Uri z vbru sprvn stt. Prohldni si prezentaci a vyuij atlas.poloha: poloostrov Mal Asieidovstv (judaismus)Ankara, IstanbulJeruzalmvnitrozemsk sttsousedc stty: Turecko, IzraelDavidova hvzda na vlajce2

 • Jihozpadn AsieD. Stty Arabskho poloostrovaPoloha a pr. podmnkyKavkazTurecko, IzraelIrk, rnObyvatelstvo Vyhledej v atlase a dopl nzvy stt Arabskho poloostrova:NpovdaJe nejvtm sttem jz. Asie. Dky tb ropy pat tak k nejbohatm sttm. V jihozpadn sti zem le Mekka, nejvt poutn msto muslim.O kter stt jde? Dopl:Nejvt poloostrov na svt pokrvaj pedevm . Pouze jinpobeje rodn a zemdlskyvyuvan.Pi pobe zlivu se nachzej nejvt zsoby ropy na Zemi. Podneb je .Prezentace Dopl charakteristiku prodnch podmnek:2

 • Jihozpadn AsieE. Irk, rn, AfghnistnPoloha a pr. podmnkyKavkazArabsk poloostrovObyvatelstvoZkladem mstnho hospodstv je tbaropy, jej zsoby jsou tet nejvt na svt. Vznamnou meninu obyvatelstva tvo Kurdov. Hlavnm mstem je Bagdd. O kter stt jde? Vyuij odkazy na Wikipedii. Najdi spolen znaky stt a napi je. Vyuij atlas, odkazy na Wikipedii. Turecko, IzraelIrkrnAghnistn2

 • Jihozpadn AsieF. KavkazArabsk poloostrovobyvatelstvoPoloha a pr. podm. Vyhledej v atlase a dopl nzvy kavkazskch stt oznaench na obrzku.PrezentaceTurecko, IzraelIrk, rn O kter stt jde? nejlidnatj stt regionu hlavn msto Baku tba ropy na pobe Kaspickho moe pevn muslimov Dopl: Poho Kavkaz se dl na Nejvym vrcholem je : 2a

 • X. ZajmavostiArabsk poloostrovArabsk poloostrov je nevtm poloostrovem na zemi, m rozlohu 2,8 milionukm. Je ohranien Rudm moem, Perskm zlivem a Arabskm moem. Povrch tvo pedevm pout. Nejvtm prodnm bohatstvm jsou obrovsk zsobyropya zemnho plynu.Satelitn snmek34

 • X. ZajmavostiMekka a MednaHlavn etnikum poloostrova tvo Arabov a dominantnm nboenstvm je islm. Mekka a Medna jsou posvtn msta muslim. Ve mst Mekka se narodil zakladatel islmu, prorok Muhammad. Islm pikazuje muslimm vykonat alespo jednou za ivot pou do Mekky.MekkaMednaMeita v Mekce25

 • X. ZajmavostiDubajDubaj je druhm nejvtm emirtem Spojench arabskch emirt. Nachz se zde nejvy mrakodrap svta Burd Chalfa, vysok 828 metr. Dal zajmavost jsou umle vytvoen ostrovy ve tvaru palmy.6872

 • X. ZajmavostiPoho KavkazKavkaz velehorsk psmo mezi ernm a Kaspickm moem. Je soust alpsko-himlajskho systmu a dl se na Velk Kavkaz a Mal Kavkaz. Velk Kavkaz m dlku pes 1000 km. Nejvy horou poho je Elbrus (5 642mn.m.). Oblast je tektonicky neklidn a jsou zde ast zemtesen (nejniivj bylo vroce 1988, pi nm zahynulo kolem 25000 lid). Elbrus (5 642mn.m.) Kavkaz (satelitn snmek)910

 • X. ZajmavostiRegion KavkazSevern st regionu je soust Ruska. Jin st, lec mezi Velkm a Malm Kavkazem, je oznaovna jako Zakavkazsko. Nachzej se zde stty Gruzie, Armnie,zerbjdn a autonomn republika Rusk federace eensko. 11

 • X. Zajmavostizerbjdnzerbjdn je nejlidnatjm sttem regionu. Vtina obyvatel se hls k islmu. Hlavnm odvtvm hospodstv je ropn prmysl. Ropa se t pi pobe Kaspickho moe. Hlavnm mstem je pstav Baku (obrzek), s vce ne dvma miliony obyvatel. Hlavn msto Baku ne pobe Kaspickho moe1213

 • X. ZajmavostiTureckoTurecko le na poloostrovMal Asie, jeho men st zasahuje doEvropy. Hlavnm mstem je Ankara, lec ve vnitrozem. Nejvtm mstem a stetem evropsk a orientln kultury je Istanbul. V hospodstv je vznamn turistick ruch. Turist vyhledvaj pedevm ple na pobe a tak pamtky, dokldajc bohatou historii zem.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Turkey.svg 141615Istanbul

 • X. ZajmavostiIzraelIzrael pat mezi hospodsky nejvysplej stty Asie. Vtinu obyvatelstva tvo id a na rozdl od okolnch stt nevyznvaj islm, ale idovstv (judaismus). Mezi nejvznamnj odvtv prmyslu pat:

  prmysl leteck

  komunikan

  elektronick

  zbrojn

  potravinsk

  zpracovn diamant

  vroba dopravnch prostedk

  Je zde vysok rove vdy a kolstv.1718

 • X. ZajmavostiJeruzalmJeruzalm je hlavnm mstem Izraele. Jedn se o nejlidnatj msto zem a duchovn centrum nroda. Je to posvtn msto pro kesany, idy i muslimy. Ze nk. Poutnci z celho svta zde vyslovuj sv modlitby. Zvykem je motlitbu napsanou na lstku vsunout do zdi mezi kameny.Jeruzalmsk technologick park2019

 • Zdroje:

  Klmov, Eva.koln atlas svta. Kartografie Praha, a. s., 2007, 2008. 2. vyd.Curtis3250692. Commons.wikimedia.org:Asia Map Plain.PNG [online]. 2007-03-18[cit. 2010-12-9]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .Hautala. Commons.wikimedia.org: Arabian Peninsula dust SeaWiFS.jpg [online]. 2008-01-02 [cit. 2010-11-16]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .Koba-chan. Commons.wikimedia.org: Rice 02.jpg [online]. 2005-03-26 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .Ali Imran. Commons.wikimedia.org: Supplicating Pilgrim at Masjid Al Haram. Mecca, Saudi Arabia.jpg [online]. 2005-08-04 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .H005. Commons.wikimedia.org: DubaiSkyscrapers2.jpg [online]. 2006-07-09 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .Majestic. Commons.wikimedia.org: Palm Island Resort.jpg [online]. 2007-03-08 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .Diaa abdelmoneim. Commons.wikimedia.org: 071018ImresoltBurjDubai.jpg [online]. 2009-01-04 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .Bdk. Commons.wikimedia.org: Caucasus.A2001306.0815.250m.jpg [online]. 2005-07-24 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .Crapload. Commons.wikimedia.org: Elbrus 2008.jpg [online]. 2008-05-31 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .Jklamo. Commons.wikimedia.org: Caucasus-political cs.svg[online]. 2009-04-05 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .Sahrazad. Commons.wikimedia.org: Bay in Baku.JPG [online]. 2008-03-12 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .Rei-artur. Commons.wikimedia.org: LocationAzerbaijan.svg [online]. 2006-12-09 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .The Emirr. Commons.wikimedia.org: Turkey (orthographic projection).svg [online]. 2009-09-15 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .The Emirr. Commons.wikimedia.org: Flag of Turkey.svg [online]. 2009-09-25 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Turkey.svg>.Mehmet Kerem Tuncay. Commons.wikimedia.org: Skyline of Maslak in Istanbul on June 23 2005.jpg [online]. 2007-03-11 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .Typhix. Commons.wikimedia.org: Flag of Israel.svg [online]. 20010-06-02 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .Sidorov, Nicolay. Commons.wikimedia.org: LocationIsrael.svg [online]. 2010-11-06 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .Amoruso. Commons.wikimedia.org: Western-wall-plaza.jpg [online]. 2006-12-01 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .Eran. Commons.wikimedia.org: TechnologyGarden. JPG [online]. 2006-05-15 [cit. 2010-12-11]. Dostupn pod licenc CreativeCommons na WWW: .