Click here to load reader

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE fileTabel 1 opsummerer kort rappor-tens datagrundlag. Kapitel 1 2 Tabel 1. Datagrundlaget for rapporten Spørgeskemaer uddelt til patienter 339 Besvarelser

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE fileTabel 1 opsummerer kort rappor-tens datagrundlag. Kapitel 1...

Krydstabeller for ambulante patienter p Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L

Aarhus Universitetshospital

REGIONAL RAPPORT

LANDSDKKENDE PATIENTUNDERSGELSER

2015

Den Landsdkkende Undersgelse af Patientoplevelser 2015 for Region Midtjylland Sprgeskemaundersgelse blandt 7.468 planlagt indlagte patienter, 13.588 akut indlagte patienter og 29.333 ambulante patien-

ter i Region Midtjylland.

Rapporten er udarbejdet af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Rapporten kan hentes p CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudviklings hjemmeside

http://www.cfk.rm.dk eller ved at kontakte

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Olof Palmes All 15

8200 rhus N

Telefon: 78 41 40 54

[email protected]

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016

http://www.cfk.rm.dk/mailto:[email protected]

Indholdsfortegnelse 1 Indledning ....................................................................................................................................................................1 2 Krydstabeller...............................................................................................................................................................3

Indledning

1

1 Indledning

Patienternes oplevelser i den landsdkkende undersgelse p det somatiske omrde omfatter tre

delundersgelser fordelt p patientgrupperne planlagt indlagt, akut indlagt og ambulante patienter p

alle landets offentlige sygehuse, samt patienter som har vret behandlet p et privathospital efter

reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

Undersgelsen gennemfres p vegne af de fem regioner.

Forml

Formlet med LUP er at:

Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer Give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer Kunne flge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid

Organisering

Projektledelsen af undersgelsens landsdkkende del varetages af Enhed for Evaluering og Brugerin-

volvering, der sammen med Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland udgr projektse-

kretariatet. Projektledelsen af undersgelsens regionale del varetages i Region Midtjylland af CFK -

Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Den regionale del af undersgelsen hos Folkesundhed og Kvali-

tetsudvikling har tilknyttet en faglig arbejdsgruppe, som bestr af n reprsentant fra hvert af regio-

nens hospitaler og en reprsentant fra Strategisk Kvalitet.

Datagrundlag

Rapporteringen flger de organisatoriske enheder p hospitalerne med udgangspunkt i Sundhedssty-

relsens Sygehus-afdelingsklassifikation og regionens BI-portal i samarbejde med hospitalerne.

Fra september til december 2015 blev afsnittets patienter i en sprgeskemaundersgelse spurgt om

deres oplevelse af indlggelsen/besget p afsnittet. Stikprven blev udtrukket blandt planlagt og

akut indlagte patienter fra 4. -31. august, 3.-30. september og 4.-31. oktober og blandt de ambulante

patienter fra 18..-31. august, 17.-30. september og 18.-31. oktober i 2015.

Denne rapport bygger p svar fra afdelingens ambulante patienter. Tabel 1 opsummerer kort rappor-

tens datagrundlag.

Kapitel 1

2

Tabel 1. Datagrundlaget for rapporten

Sprgeskemaer uddelt til patienter 339

Besvarelser fra patienter: 251

afdelingens svarprocent: 74%

Rapportering

Patienternes tilbagemelding sker p afdelings-, hospitals- og regionsniveau i rapporter fra Enhed for

Evaluering og Brugerinddragelse, hvis der som minimum er 20 besvarelser. I Region Midtjylland supple-

rer CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling undersgelsen med rapporter p afsnitsniveau, en kom-

mentarsamling og krydstabeller for hver patientgruppe p afdelingsniveau (inklusiv diagnoserapporte-

ring for de afdelinger som har nsket dette). Krydstabeller ligger kun elektronisk p CFKs hjemmeside

www.cfk.rm.dk/om-cfk/projektsite/lup-somatik/2015/

Der er ikke udarbejdet rapporter for afsnit med frre end 15 besvarelser.

Rapportens opbygning

Rapporten bestr af flgende kapitler:

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Krydstabeller

Prsentationen af afsnittets resultat flger temaopdelingen i sprgeskemaet for den enkelte patient-

gruppe. Sprgsmlene om patienternes samlede indtryk vises dog altid fr de vrige temaer i sprge-

skemaet, ligesom der til sidst er resultatet af fem temasprgsml, som kun indgr i det aktuelle r.

http://www.cfk.rm.dk/om-cfk/projektsite/lup-somatik/2015/

Krydstabeller

3

2 Krydstabeller

Kapitel 2

4

Tabel 2. Patienternes svar fordelt p baggrundskarakteristika

Slet ikke

I ringe grad

I nogen grad

I hj grad

I meget hj grad

Antal

Ikke relevant for mig

Ved ikke

% % % % % n n n

Alle 3 1 11 39 46 202 37 3

Kn

Mand 4 1 9 40 47 105 17 2

Kvinde 2 1 14 38 44 97 20 1

Alder

Under 20 r - - - - - 2 1 0

20-39 r 5 10 10 40 35 20 2 0

40-59 r 8 0 18 42 32 50 8 1

60-79 r 1 0 8 38 53 120 22 2

80 r eller derover 0 0 30 30 40 10 4 0

Haft flere besg/indlggelser inden for det seneste r

Nej 0 0 6 36 58 33 10 1

Ja, en 2 4 13 32 49 47 8 1

Ja, flere 3 0 13 41 42 116 18 1

Besg til kontrol

Ja 0 0 12 39 49 69 9 0

Besg til undersgelse/udredning

Ja 5 0 11 39 46 103 18 3

Besg til medicinsk behandling

Ja 6 0 22 44 28 18 1 1

Besg til medicinsk behandling operation/kirurgisk indgreb

Ja 3 1 11 36 49 74 7 1

Besg vedrrende "Andet"

Ja 0 0 10 50 40 10 3 0

Er du tilfreds med den behandling, som du modtog for din sygdom/tilstand?

Krydstabeller

5

Tabel 3. Patienternes svar fordelt p baggrundskarakteristika

Slet ikke

I ringe grad

I nogen grad

I hj grad

I meget hj grad

Antal

Ikke relevant for mig

Ved ikke

% % % % % n n n

Alle 3 3 13 36 46 238 2 3

Kn

Mand 2 3 8 39 47 123 0 0

Kvinde 3 2 17 33 44 115 2 3

Alder

Under 20 r - - - - - 3 0 0

20-39 r 5 5 18 41 32 22 0 0

40-59 r 5 3 19 36 37 59 0 0

60-79 r 2 1 9 36 51 140 2 3

80 r eller derover 0 7 21 36 36 14 0 0

Haft flere besg/indlggelser inden for det seneste r

Nej 0 5 7 40 49 43 1 0

Ja, en 2 4 11 29 55 55 1 0

Ja, flere 4 2 16 36 43 133 0 3

Besg til kontrol

Ja 0 0 13 38 49 78 0 1

Besg til undersgelse/udredning

Ja 4 2 12 33 49 123 0 2

Besg til medicinsk behandling

Ja 5 0 30 30 35 20 0 0

Besg til medicinsk behandling operation/kirurgisk indgreb

Ja 3 4 15 33 46 79 2 1

Besg vedrrende "Andet"

Ja 0 0 0 54 46 13 0 0

Er du alt i alt tilfreds med besgets forlb?

Kapitel 2

6

Tabel 4. Patienternes svar fordelt p baggrundskarakteristika

Slet ikke

I ringe grad

I nogen grad

I hj grad

I meget hj grad

Antal

Ikke relevant for mig

Ved ikke

% % % % % n n n

Alle 4 9 18 42 28 163 8 6

Kn

Mand 5 7 18 36 35 84 6 3

Kvinde 3 10 19 48 20 79 2 3

Alder

Under 20 r - - - - - 3 0 0

20-39 r 0 6 31 50 13 16 0 1

40-59 r 8 16 16 34 26 38 4 1

60-79 r 3 6 16 44 32 101 3 3

80 r eller derover 0 20 40 40 0 5 1 1

Haft flere besg/indlggelser inden for det seneste r

Nej 0 11 16 37 37 19 2 1

Ja, en 3 9 20 37 31 35 4 2

Ja, flere 5 9 18 43 26 105 1 2

Besg til kontrol

Ja 2 7 10 48 34 61 1 3

Besg til undersgelse/udredning

Ja 6 11 16 43 24 82 4 4

Besg til medicinsk behandling

Ja 14 14 7 43 21 14 2 1

Besg til medicinsk behandling operation/kirurgisk indgreb

Ja 5 13 21 36 25 61 1 1

Besg vedrrende "Andet"

Ja 0 11 11 44 33 9 1 0

Var det samlede forlb af indlggelser og/eller ambulante besg (indenfor det seneste r) godt tilrettelagt?

Krydstabeller

7

Tabel 5. Patienternes svar fordelt p baggrundskarakteristika

Slet ikke

I ringe grad

I nogen grad

I hj grad

I meget hj grad

Antal

Ikke relevant for mig

Ved ikke

% % % % % n n n

Alle 16 11 23 26 25 140 8 25

Kn

Mand 17 7 20 25 30 69 5 17

Kvinde 14 14 25 27 20 71 3 8

Alder

Under 20 r - - - - - 2 0 1

20-39 r 29 14 21 7 29 14 0 3

40-59 r 9 15 21 24 30 33 3 6

60-79 r 15 8 25 30 23 88 4 13

80 r eller derover - - - - - 3 1 2

Haft flere besg/indlggelser inden for det seneste r

Nej 29 0 36 29 7 14 3 5

Ja, en 21 10 17 24 28 29 2 5

Ja, flere 13 13 23 26 26 93 2 14

Besg til kontrol

Ja 7 11 24 27 31 55 2 8

Besg til undersgelse/udredning

Ja 15 15 15 30 25 67 3 18

Besg til medicinsk behandling

Ja 27 13 20 20 20 15 1 1

Besg til medicinsk behandling operation/kirurgisk indgreb

Ja 22 13 22 24 20 55 3 4

Besg vedrrende "Andet"

Ja 29 0 0 29 43 7 1 2

Oplevede du, at n eller flere person(er) havde et srligt ansvar for dit samlede forlb af indlggelser og/eller ambulante besg?

Kapitel 2

8

Tabel 6. Patienternes svar fordelt p baggrundskarakteristika

Meget lang vente

Search related