35
Referat ed. Referat ed. tehnologica tehnologica SIRBU ANDREEA SIRBU ANDREEA Cls. a VIII-a D Cls. a VIII-a D

Referat ed. tehnologica

  • Upload
    hertz

  • View
    226

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Referat ed. tehnologica. SIRBU ANDREEA Cls. a VIII-a D. ENERGIA NUCLEARA SI COMBUSTIBILII. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Referat ed. tehnologica

Referat ed. Referat ed. tehnologicatehnologica

SIRBU ANDREEA SIRBU ANDREEA

Cls. a VIII-a DCls. a VIII-a D

Page 2: Referat ed. tehnologica

ENERGIA NUCLEARA SI ENERGIA NUCLEARA SI COMBUSTIBILIICOMBUSTIBILII

► Societatea moderna Societatea moderna industrializata industrializata utilizeaza cantitati utilizeaza cantitati mari de energie. In mari de energie. In zilele noastre exista zilele noastre exista o preocupare privind o preocupare privind rezervele viitorului si rezervele viitorului si a masurilor care a masurilor care sunt necesare sunt necesare pentru conservarea pentru conservarea resurselor.resurselor.

Page 3: Referat ed. tehnologica

► In unele tari, printe care Canada, Statele In unele tari, printe care Canada, Statele Unite ale Americii, Japonia si cele vest Unite ale Americii, Japonia si cele vest europene traiesc aproximativ 12,5% din europene traiesc aproximativ 12,5% din populatia globului. Cu toate acestea aceste populatia globului. Cu toate acestea aceste tari consuma nu mai putin de 60% din tari consuma nu mai putin de 60% din totalul rezervelor energetice mondiale.totalul rezervelor energetice mondiale.

► Tarile mai sarace, unde traiesc 87,5% din Tarile mai sarace, unde traiesc 87,5% din populatia lumii, consuma doar 40% din populatia lumii, consuma doar 40% din rezervele energetice. Aceste tari nu isi rezervele energetice. Aceste tari nu isi permit sa consume suficenta energie pentru permit sa consume suficenta energie pentru a isi hranii, imbraca, educa si adaposti a isi hranii, imbraca, educa si adaposti corespunzator populatia. corespunzator populatia.

Page 4: Referat ed. tehnologica

►Marea parte a Marea parte a energiei mondiale energiei mondiale provine din provine din combustibili combustibili conventionali- conventionali- carbune, petrol, gaze carbune, petrol, gaze naturale. naturale. Combustibilii Combustibilii conventionali s-au conventionali s-au format din ramasitele format din ramasitele fosilizate ale fosilizate ale plantelor si plantelor si animalelor animalelor preistorice. Rezervele preistorice. Rezervele de combustibili se de combustibili se consuma cu o viteza consuma cu o viteza alarmanta. alarmanta.

Page 5: Referat ed. tehnologica

►CARBUNELECARBUNELE► Carbunele asigura aproximativ 35% din Carbunele asigura aproximativ 35% din

necesarul mondial de energie. Este primul necesarul mondial de energie. Este primul combustibil fosil utilizat pe scara larga. Cea combustibil fosil utilizat pe scara larga. Cea mai mare parte s-a format in perioada mai mare parte s-a format in perioada carbonifera in urma cu 286-360 de mil. de carbonifera in urma cu 286-360 de mil. de ani. Padurile tropicale, ferigile uriase si alte ani. Padurile tropicale, ferigile uriase si alte plante au putrezit si au fost acoperite de plante au putrezit si au fost acoperite de pamant. In timp ce plantele putrezeau, pamant. In timp ce plantele putrezeau, substantele organice se transformau in substantele organice se transformau in turba- se mai formeaza si acum in anumite turba- se mai formeaza si acum in anumite zone- si apoi, treptat, se intarea, devenind zone- si apoi, treptat, se intarea, devenind lignit (carbune maro) pentru ca in final sa lignit (carbune maro) pentru ca in final sa devina huila. devina huila.

Page 6: Referat ed. tehnologica
Page 7: Referat ed. tehnologica
Page 8: Referat ed. tehnologica

►Rezervele de petrolRezervele de petrol► Petrolul asigura cam 40% din energia Petrolul asigura cam 40% din energia

mondiala. El s-a format in urma cu mil.de ani mondiala. El s-a format in urma cu mil.de ani prin degradarea plnctonului. Petrolul si prin degradarea plnctonului. Petrolul si gazele naturale sunt numai hidrocarburi.gazele naturale sunt numai hidrocarburi.

► La ora actuala titeiul este combustibilul cel La ora actuala titeiul este combustibilul cel mai important. Sub forma de benzina si mai important. Sub forma de benzina si motorina, usor de transportat, se utilizeaza la motorina, usor de transportat, se utilizeaza la functionarea masinilor, avioanelor si functionarea masinilor, avioanelor si trenurilor. Boilarele cu petrol sunt un mijloc trenurilor. Boilarele cu petrol sunt un mijloc obijnuit pentru incalzirea caselor.obijnuit pentru incalzirea caselor.

► Aproximativ 65% din rezerve se gasesc in Aproximativ 65% din rezerve se gasesc in Orientul Mijlociu. Restul Asiei detine Orientul Mijlociu. Restul Asiei detine aproximativ 4% din totalul mondial, America aproximativ 4% din totalul mondial, America Latina 13%, Statele Unite 4%, Africa 6%, Latina 13%, Statele Unite 4%, Africa 6%, Europa 9%.Europa 9%.

Page 9: Referat ed. tehnologica
Page 10: Referat ed. tehnologica

►Gazele naturaleGazele naturale►Gazele naturale asigura cam 20% din energia Gazele naturale asigura cam 20% din energia

mondiala.Ele au ca principal constituent mondiala.Ele au ca principal constituent gazul metan. Rezervele mondiale de gaze gazul metan. Rezervele mondiale de gaze naturale au cam aceleasi dimensiuni ca si naturale au cam aceleasi dimensiuni ca si rezervele de petrol, desi se masoara in unitati rezervele de petrol, desi se masoara in unitati diferite. Cel mai mare producator mondial de diferite. Cel mai mare producator mondial de gaz metan este Rusia (657 mild. metrii cubi gaz metan este Rusia (657 mild. metrii cubi anual), urmata de SUA (487 mild. metrii cubi anual), urmata de SUA (487 mild. metrii cubi anual), Canada (96 mild. metrii cubi anual), anual), Canada (96 mild. metrii cubi anual), Olanda (80 mild. metrii cubi anual), Marea Olanda (80 mild. metrii cubi anual), Marea Britanie (45 mild. metrii cubi anual).Britanie (45 mild. metrii cubi anual).

► In zonele in care resursele de gaze naturale In zonele in care resursele de gaze naturale sunt insuficiente oameniin recurg la gaze sunt insuficiente oameniin recurg la gaze produse pe cale industriala. Materia prima produse pe cale industriala. Materia prima pentru producerea acestora este carbunelepentru producerea acestora este carbunele..

Page 11: Referat ed. tehnologica
Page 12: Referat ed. tehnologica
Page 13: Referat ed. tehnologica

ENERGIA EOLIANAENERGIA EOLIANA►Energia eoliana este energia continuta Energia eoliana este energia continuta

de forta vantului ce bate pe suprafata de forta vantului ce bate pe suprafata pamantului. Exploatata, ea poate fi pamantului. Exploatata, ea poate fi transformata in energie mecanica transformata in energie mecanica pentru pomparea apei, de exemplu, pentru pomparea apei, de exemplu, sau macinarea graului, la mori ce sau macinarea graului, la mori ce functioneaza cu ajutorul vantului. Prin functioneaza cu ajutorul vantului. Prin conectarea unui rotor la un generator conectarea unui rotor la un generator electric, turbinele de vant moderne electric, turbinele de vant moderne transforma energia eoliana, ce invarte transforma energia eoliana, ce invarte rotorul, in energie electrica. rotorul, in energie electrica.

Page 14: Referat ed. tehnologica
Page 15: Referat ed. tehnologica
Page 16: Referat ed. tehnologica

►MORILE DE VANTMORILE DE VANT► Pentru ca vantul este o sursa de energie Pentru ca vantul este o sursa de energie

curata si interminabila, turbinele de vant curata si interminabila, turbinele de vant sunt instalate in tarile dezvoltate si acolo sunt instalate in tarile dezvoltate si acolo unde intensitatea vantului permite puterii unde intensitatea vantului permite puterii eoliane sa poata fi exploatata, pentru a eoliane sa poata fi exploatata, pentru a suplini sursele traditionale de energie suplini sursele traditionale de energie electrica, precum caldura degajata de electrica, precum caldura degajata de arderea carbunilor. Imbunatatirile aduse arderea carbunilor. Imbunatatirile aduse rotoarelor si elicelor, combinate cu o rotoarelor si elicelor, combinate cu o crestere a numarului de turbine instalate, a crestere a numarului de turbine instalate, a dus la o marire a puterii energiei eoliene cu dus la o marire a puterii energiei eoliene cu circa 150% din 1990. In 1997, de exemplu, circa 150% din 1990. In 1997, de exemplu, piata mondiala a energiei eoliene manipula piata mondiala a energiei eoliene manipula in jur de 3 miliarde de dolari. in jur de 3 miliarde de dolari.

Page 17: Referat ed. tehnologica
Page 18: Referat ed. tehnologica

► ENERGIA SOLARAENERGIA SOLARA► Energia solară este energia radiantă produsă în Energia solară este energia radiantă produsă în

Soare ca rezultat al reacţiilor de fuziune Soare ca rezultat al reacţiilor de fuziune nucleară. Ea este transmisă pe Pământ prin nucleară. Ea este transmisă pe Pământ prin spaţiu în cuante de energie numite fotoni, care spaţiu în cuante de energie numite fotoni, care interacţionează cu atmosfera şi suprafaţa interacţionează cu atmosfera şi suprafaţa Pământului. Intensitatea radiaţiei solare la Pământului. Intensitatea radiaţiei solare la marginea exterioară a atmosferei, când marginea exterioară a atmosferei, când Pământul se află la distanţa medie de Soare, Pământul se află la distanţa medie de Soare, este numită constantă solară, a cărei valoare este numită constantă solară, a cărei valoare este de 1, 37*106 ergs/sec/cm2 sau este de 1, 37*106 ergs/sec/cm2 sau aproximativ 2 cal/min/cm2. Cu toate acestea, aproximativ 2 cal/min/cm2. Cu toate acestea, intensitatea nu este constantă; ea variază cu intensitatea nu este constantă; ea variază cu aproximativ 0, 2 procente în 30 de ani. aproximativ 0, 2 procente în 30 de ani. Intensitatea energiei solare la suprafaţa Intensitatea energiei solare la suprafaţa Pământului este mai mică decât constanta Pământului este mai mică decât constanta solară, datorită absorbţiei şi difracţiei energiei solară, datorită absorbţiei şi difracţiei energiei solare, când fotonii interacţionează cu solare, când fotonii interacţionează cu atmosfera. atmosfera.

Page 19: Referat ed. tehnologica
Page 20: Referat ed. tehnologica

►Absorbţia naturală a energiei solare are Absorbţia naturală a energiei solare are loc în atmosferă, în oceane şi în plante. loc în atmosferă, în oceane şi în plante. Interacţiunea dintre energia solară, Interacţiunea dintre energia solară, oceane şi atmosferă, de exemplu, oceane şi atmosferă, de exemplu, produce vânt, care de secole a fost produce vânt, care de secole a fost folosit pentru morile de vânt. Utilizările folosit pentru morile de vânt. Utilizările moderne ale energiei eoliene presupun moderne ale energiei eoliene presupun maşini puternice, uşoare, cu design maşini puternice, uşoare, cu design aerodinamic, rezistente la orice condiţii aerodinamic, rezistente la orice condiţii meteo, care ataşate la generatoare meteo, care ataşate la generatoare produc electricitate pentru uz local, produc electricitate pentru uz local, specializat sau ca parte a unei reţele specializat sau ca parte a unei reţele de distribuţie locală sau regională.de distribuţie locală sau regională.

Page 21: Referat ed. tehnologica
Page 22: Referat ed. tehnologica

►Aproximativ 30% din energia solară Aproximativ 30% din energia solară care ajunge la marginea atmosferei care ajunge la marginea atmosferei este consumată în circuitul hidrologic, este consumată în circuitul hidrologic, care produce ploi şi energia potenţială care produce ploi şi energia potenţială a apei din izvoarele de munte şi râuri. a apei din izvoarele de munte şi râuri. Puterea produsă de aceste ape Puterea produsă de aceste ape curgătoare când trec prin turbinele curgătoare când trec prin turbinele moderne este numită energie moderne este numită energie hidroelectrică. Prin procesul de hidroelectrică. Prin procesul de fotosinteză, energia solară contribuie fotosinteză, energia solară contribuie la creşterea biomasei, care poate fi la creşterea biomasei, care poate fi folosită drept combustibil incluzând folosită drept combustibil incluzând lemnul şi combustibilele fosile ce s-au lemnul şi combustibilele fosile ce s-au format din plantele de mult dispărute. format din plantele de mult dispărute.

Page 23: Referat ed. tehnologica
Page 24: Referat ed. tehnologica

►Fluidul colector care trece prin canalele Fluidul colector care trece prin canalele panoului solar are temperatura crescută panoului solar are temperatura crescută datorită transferului de căldură. Energia datorită transferului de căldură. Energia transferată fluidului purtător este numită transferată fluidului purtător este numită eficienţă colectoare instantanee. eficienţă colectoare instantanee. Panourile solare au în general una sau Panourile solare au în general una sau mai multe straturi transparente pentru a mai multe straturi transparente pentru a minimaliza pierderile de căldură şi pentru minimaliza pierderile de căldură şi pentru a putea obţine o eficienţă cât mai mare. a putea obţine o eficienţă cât mai mare. În general, sunt capabile să încălzească În general, sunt capabile să încălzească lichidul colector până la 82 grade C cu un lichidul colector până la 82 grade C cu un randament cuprins între 40 şi 80%.randament cuprins între 40 şi 80%.

Page 25: Referat ed. tehnologica
Page 26: Referat ed. tehnologica

►ENERGIA GEOTERMICAENERGIA GEOTERMICA►Energia geotermică este o formă de Energia geotermică este o formă de

energie obtinută din căldura aflată în energie obtinută din căldura aflată în interiorul Pamântului. Apa fierbinte si interiorul Pamântului. Apa fierbinte si aburii, captati în zonele cu activitate aburii, captati în zonele cu activitate vulcanică si tectonică, sunt utilizata si vulcanică si tectonică, sunt utilizata si pentru încălzirea locuintelor si pentru pentru încălzirea locuintelor si pentru producerea electricitătii.producerea electricitătii.

Page 27: Referat ed. tehnologica
Page 28: Referat ed. tehnologica
Page 29: Referat ed. tehnologica

►BIOGAZULBIOGAZUL►Formarea de gaze combustibile, prin Formarea de gaze combustibile, prin

descompunerea substantelor organice descompunerea substantelor organice umede in medii lipsite de oxigen umede in medii lipsite de oxigen molecular, este un proces care se molecular, este un proces care se produce in mod natural pe Terra. produce in mod natural pe Terra. Metanul este constituentul lor Metanul este constituentul lor principal. Asa s-au format in principal. Asa s-au format in sedimentele din adâncul pamântului sedimentele din adâncul pamântului gazele naturale, pe seama plantelor si gazele naturale, pe seama plantelor si animalelor preistorice.animalelor preistorice.

Page 30: Referat ed. tehnologica
Page 31: Referat ed. tehnologica

►Agentii fermentarii anaerobe ai celulozei Agentii fermentarii anaerobe ai celulozei la temperaturi mezofile (20 - 45° ) au la temperaturi mezofile (20 - 45° ) au fost cercetati de Söhngen, Hoppe-Seyler fost cercetati de Söhngen, Hoppe-Seyler si Omelanski. Ultimul a stabilit in 1899 si Omelanski. Ultimul a stabilit in 1899 ca la acest proces participa 2 specii de ca la acest proces participa 2 specii de bacterii. Printre produsii de fermentatie bacterii. Printre produsii de fermentatie ai celulozei una dintre ele formeaza ai celulozei una dintre ele formeaza cantitati importante de metan - Bacillus cantitati importante de metan - Bacillus cellulosae methanicus - iar cealalta, cellulosae methanicus - iar cealalta, cantitati importante de hidrogen - cantitati importante de hidrogen - Bacillus cellulosae hydrogenicus. Bacillus cellulosae hydrogenicus. Ulterior aceste specii au fost reunite sub Ulterior aceste specii au fost reunite sub denumirea comuna de denumirea comuna de Methanobacterium omelianskiMethanobacterium omelianski

Page 32: Referat ed. tehnologica
Page 33: Referat ed. tehnologica
Page 34: Referat ed. tehnologica

► CE ESTE HIDROENERGIA?CE ESTE HIDROENERGIA?►Hidroenergia Reprezinta energia generata de Hidroenergia Reprezinta energia generata de

hidrocentrale datorita fortei apelor. Primele hidrocentrale datorita fortei apelor. Primele centrale hidroelectrice apar in plin triumf al centrale hidroelectrice apar in plin triumf al aburului si al febrei pentru perfectionarea aburului si al febrei pentru perfectionarea motoarelor cu combustie interna. Ele au fost motoarelor cu combustie interna. Ele au fost construite in Marea Britanie (1881) si apoi in construite in Marea Britanie (1881) si apoi in SUA (1895). Dupa aceste reusite tarile care SUA (1895). Dupa aceste reusite tarile care care atinsesera un grad suficient de avansat care atinsesera un grad suficient de avansat al industrializarii si care dispuneau de locuri al industrializarii si care dispuneau de locuri in care se puteau construi baraje, in special in care se puteau construi baraje, in special ca alternativa la combustibilii fosili au gasit ca alternativa la combustibilii fosili au gasit atractiva constructia de centrale atractiva constructia de centrale hidroelectrice. Motivele sunt evidente: se hidroelectrice. Motivele sunt evidente: se elimina folosirea carbunelui, combustibil cu elimina folosirea carbunelui, combustibil cu efecte nocive atat asupra sanatatii cat si efecte nocive atat asupra sanatatii cat si asupra mediului inconjurator si nu in ultimul asupra mediului inconjurator si nu in ultimul rand energia hidro constituie o sursa ieftina rand energia hidro constituie o sursa ieftina de energie.de energie.

Page 35: Referat ed. tehnologica

►BIBLIOGRAFIE: cartea de tehnologieBIBLIOGRAFIE: cartea de tehnologie► www.referate.rowww.referate.ro► http://referat.clopotel.rohttp://referat.clopotel.ro