of 21 /21
Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare Manual de operare 1 / 21 Interfata Om-Masina In acest manual se prezinta modul in care se lucreaza cu interfata om-masina, unitatea de control local. Elemente de control Unitatea de control, cum se prezinta in figura 1, c ontine un ecran cu cristale lichide (LCD), opt taste, mai multe LEDuri si o interfata pentru cheia electronica. Limba de comunicare de pe ecran, daca este disponibil, poate fi selectata prin meniul de configurare, care este folosit la definirea protectiilor si modului de control. LED-Bars Stari LEDuri Taste de acces meniu Butoane de comanda Cheie electronica Grafica ecranului Textul ecranului Figura 1: Interfata om-masina 3.1.1 Ecranul cu cristale lichide Pe e cranul interfetei HMI este schema de conectare a echipamentelor de comu- tare din celula controlata de REF542plus. Intensitatea si durata iluminarii ecranului pot fi setate. Prin diagrama monofilara sinoptica este redata starea curenta a tuturor aparatelor de comutatie. Jumatatea din dreapta a ecranului este pentru texte, cum ar fi valori masurate, meniul principal si submeniuri, alarme si inregistrator de e venimente. Pe ecran pot fi prezentate urmatoarele: Pana la 8 icoane de aparate de comutare (daca sunt folosite placi de I/O cu relee mecanice, pot fi controlate pana la maximum 7 aparate de comutare) Icoane variate pentru motoare, transformatoare, senzori si traductoare Maximum 40 linii individuale.

REF542plus Manual de Operare Ro

Embed Size (px)

Text of REF542plus Manual de Operare Ro

Page 1: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 1 / 21

Interfata Om-MasinaIn acest manual se prezinta modul in care se lucreaza cu interfata om-masina,unitatea de control local.

Elemente de controlUnitatea de control, cum se prezinta in figura 1, contine un ecran cu cristale lichide(LCD), opt taste, mai multe LEDuri si o interfata pentru cheia electronica. Limba decomunicare de pe ecran, daca este disponibil, poate fi selectata prin meniul de configurare, care este folosit la definirea protectiilor si modului de control.

LED-Bars

Stari LEDuri

Taste de accesmeniu

Butoane decomanda

Cheie electronica

Graficaecranului

Textulecranului

Figura 1: Interfata om-masina

3.1.1 Ecranul cu cristale lichidePe ecranul interfetei HMI este schema de conectare a echipamentelor de comu-tare din celula controlatade REF542plus. Intensitatea si durata iluminarii ecranuluipot fi setate. Prin diagrama monofilara sinoptica este redata starea curenta a tuturor aparatelor de comutatie. Jumatatea din dreapta a ecranului este pentrutexte, cum ar fi valori masurate, meniul principal si submeniuri, alarme si inregistratorde evenimente.

Pe ecran pot fi prezentate urmatoarele:

� Pana la 8 icoane de aparate de comutare (daca sunt folosite placi de I/O cu relee mecanice, pot fi controlate pana la maximum 7 aparate de comutare)

� Icoane variate pentru motoare, transformatoare, senzori si traductoare

� Maximum 40 linii individuale.

Page 2: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 2 / 21

3.1.2 Starile LEDurilorExista patru LEDuri de sistem ce indica starea releului REF542plus. Acestea sunt:

3.1.2.1 Starea operationala

Pe interfata, starea operationala este numita 'Ready' si este afisata prin LED-ul ver-de. Unitatea nu este operationala daca acest LED este stins, acest evenimentpoata sa apara pe durata descarcarii configuratiei sau daca este detectat un defect in Unitatea Centrala.

3.1.2.2 Starea de comunicare

Pe interfata HMI, modul de comunicare se numeste 'Network Communication'.Daca REF542plus va fi conectat l a un sistem de automatizare statie, este necesara o extensie pentru placa de comunicatie. In acest caz un LED verde este folosit pentru a indica starea operationala corecta a placii optionale. Culoarea LEDuluise modifica in rosu daca apare o eroare de comunicati e.

3.1.2.3 Indicarea alarmelor

Po t fi definite si configurate mai multe alarme. Daca apare conditie de alarmare,LEDul rosu se aprinde.

3.1.2.4 Stari de interblocare

LEDul este verde daca nu sunt conditii de interblocare. In cazul unei actiuni de comutare, care apeleaza la conditiile de interblocare cum ar fi deschidereaunui separator cand intreruptorul este anclansat, culoarea se modifica temporarin rosu.

3.1.3 LEDuri de indicareExista opt LEDuri programabile, fiecare LED de indicare locala avand alocate trei culori. Numarul de LEDuri folosit este dependent de tipul configuratiei. Astfel, pot fi pana la32 de indicari stari de protectie, control, monitorizare si functii de suprave-ghere.

Fiecare LED poate fi asociat prin programul de configurare al REF542plus, deex. intrari binare, evenimente, demaraj de protectii. Utilizatorul poate defini pentrufiecare LED culoarea si textul asociat; de ex. verde=I>> activ, galben=I>> demaraj,rosu=I>>declansare..

LEDurile pot opera in doua moduri . Un LED poate fi neautoretinut a carui culoare redevi ne normala dupa disparitia defectului, de ex. revenirea tensiunii auxiliare.Un LED poate fi autoretinut ceea ce inseamna ca se mentine culoarea LEDuluichiar daca starea dispare. Cand LEDurile sunt in mod autoretinut, acestea pot fi resetatenumai din pagina de resetare . Resetarea este permisa in orice mod operationalal interfetei HMI.

Page 3: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 3 / 21

3.1.4 Interfata optica pentru calculatorul localSe foloseste un conector optic pentru conectarea la un PC, in mod uzual, un laptop,ce contine Window NT , pentru incarcarea si descarcarea fisierului de configurare.Pe spatele interfetei HMI interfata optica este modificata intr-o interfata electricacu comunicatie pe RS 485 pentru conectarea la unitatea centrala printr-un cabluecranat. Lungimea maxima a cablului trebuie sa fie mai mica de 100m..

3.1.5 Butoane de control Butoanele de control sunt folosite la actionarea echipamentelor de comutare candcontrolul se face local. Sunt disponibile opt taste de control.

3.1.5.1 Taste de intrare in meniu si de navigare

Navigarea in meniu se face numai dupa ce a fost apasata tasta de meniu indicatamai jos

MenuTasta de meniu, care va fi mentionata ca < Menu > mai tarziu in text,

Tasta de deplasare in sus, care va fi mentionata ca < ↑↑↑↑ > mai tarziu in text,

Tasta de deplasare in jos, care va fi mentionata ca < ↓↓↓↓ > mai tarziu in text

Tasta de accesare, care va fi mentionata ca < <-' > mai tarziu in text princare se face accesarea submeniului selectat.

3.1.5.2 Butoanele de comanda

Butoanele de comanda pentru operare locala a echipamentelor de comutare sunt:

ODeschidere, ca < O > mai tarziu in text

l Inchidere, ca < I > mai tarziu in text

Selectare echipament de comutare, ca < > si

ODeschidere de urgenta din coltul stanga sus.

Page 4: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plusManual de operare

Manual de operare 4 / 21

3.1.6 Bara de LEDuri pentru MasuraPe fata HMI exista trei bare de LEDuri . Valorile nominale ale fiecarui LED de bare, care corespunde pentru zece LEDuri verzi sunt definite prin software-ul de configurare.Daca valorile masurate sunt mai mari decat valorile nominale, LEDurile rosii se aprindindicand situatia de supraincarcare.

Chiar daca valorile masurate sunt prezentate pe ecran, cele trei bare de LEDuride pe HMI sunt utile pentru o inspectie rapida a starii de incarcare a fiderului. Celetrei bare sunt marcate M1, M2, M3 si sunt configurabile. Fiecare bara poate fi asociata cu una din marimile prezentate in tabelul de mai jos:

Tabel 1: Marimi posibil de masurat pe barele de LEDuri

Marimi Nume Unitate

Curentul de faza I A

Curentul rezidual IE A

Tensiunea de faza ULE kV

Tensiunea de linie ULL kV

Tensiunea reziduala UNE kV

Putere activa P kW

Puterea reactiva Q kVAr

Puterea aparenta S kW

Denumirile barelor (M1, M2, M3) apar pe diagramele monofilare in apropierea punctu-lui de masura urmat de numele si unitatea marimii corespunzatoare. Fiecare bara este compusa din 12 LEDuri. Primele zece LEDuri verzi sunt in mod nornal dedicateafi sarii unei incarcari intre 0 si 100% din valoarea nominala a marimii masurate.Daca se face alocarea la 100% din valoarea nominala, atunci fiecare LED reprezintao incarcare de 10% din valoarea nominala. Doua LEDuri rosii indica o depasire a valoriinominale cu 20%.

3.1.7 Cheia electronicaSunt prevazute doua chei electronice diferite. Dupa cum se vede in figura 1 in careeste prezentat HMI, O cheie poate fi folosita numai pentru parametrizarea schemei deprotectie. Cealalta cheie este pentru selectia modului de control care poate fi inactivatsau prevazut in unul din cele trei moduri : local, de la distanta sau local/de la distanta.Prin folosirea acestor doua chei se poate realiza o oarecare separare intre setare protectii s i setare control. La cerere se poate livra o cheie generala ce permiteac cesarea ambelor moduri. Senzorul pentru recunoasterea cheii electronice folosite este localizat pe fata interfetei unitatii de control HMI.

Page 5: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plusManual de operare

Manual de operare 5/ 21

Accesarea meniului 3.2 In conditii de operare normala a REF542plus pagina implicita a meniului va fi afisatain partea dreapta a ecranului. Pagina implicita poate fi definita de utilizator. Este re-comandabil sa se foloseasca pagina de masuri sau de alarme ca pagina implicita.Pentru a avea acces la pagina de meniu tasta < Menu > trebuie apasata dupa cum searata in figura urmatoare.

MENUE-Key statusMeasurementsAlarmsReset pageStart/Trip pageActive set pageProtection functionsService pageTest page

< --' to exec

Menu

DEFAULT page

Measurements

or

Alarms

Spre alt meniu selectat

Selectare linie

Figura 2: Navigarea in pagina de meniu

Navigarea intre paginile meniului folosind tastele UP < ↑↑↑↑ >si DOWN < ↓↓↓↓ > de pe ecran este de scrisa in urmatoarele randuri:

Starea cheii electronice 3.2.1 Cand se foloseste una din cele doua chei electronice, cheia de control sau de protectie,este posibila modificarea comenzilor. Actiunea poate fi facuta prin pozitionarea cursoruluipe linia corespunzatoare de pe pagina si apasarea tastei de accesareENTER < <-' >. Prin folosirea cheii gresite, actiunea dorita, de ex. modificareamodului de control sau setare protectii, nu se va putea face.

Sunt in total sase moduri de ope rare a interfete HMI Control Unit. Patru din acesteasunt folosite la definirea functiilor de control si doua dintre ele la definirea functiilorde protectie. Pentru a seta modul dorit, trebuie folosita cheia electronica corecta.

Page 6: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 6 / 21

3.2.1.1 Modificarea modului de control

In figura urmatoare este prezentata navigarea pri n toate cele patru moduri de control. Primul pas este selectarea paginii din meniu E-Key. Apoi prin folosirea cheii de controlsi prin apasarea tastei ENTER < <-' > modificarea modului de control va fi selectabilfolosind tasta UP <↑↑↑↑> respectiv DOWN <↓↓↓↓>. Modul selectat trebuie sa fie confirmatprin apasarea tastei ENTER < <-' >. Inacelasi timp este afisat si meniul pentruE-Key. Apoi prin apasarea tastei <Menu> pagina de meniu va fi afisata pe ecran..

E-Key Status

Control mode LOCALProtection mode OPERATIONAL

Insert KEYand press < --'to change status

Menu

E-Key Status

- NO CONTROL- LOCAL- REMOTE- LOCAL & REMOTE

< --' to execSelectare linie

Din meniul principal

Catre meniul principal

Figura 3: Modificarea modului de control prin folosirea cheii de control

Modurile de control sunt dupa cum urmeaza:

Control Local:

Este posibil sa se controleze intreruptorul si alte aparate de comutatie de pe panoul frontalal releului folosind tastele de comanda. Operatiile de inchidere si de deschidere suntvalabile numai daca sc hema de interblocare le permite. Controlul de la distanta de lasiste mul de automatizare al statiei este blocat. Este permisa incarcarea si/sau descarcareafisierului de configurare prin interfata optica.

Control de la distanta

In acest mod actionarea intreruptorului si a altor aparate de comutare poate firealizata numai de la distanta pri n sistemul de control si achizitie al statiei. Controlul local este blocat. Este permisa incarcarea si/sau descarcarea fisierului de configurareprin interfata optica.

Fara control

Nu este posibila actionarea intreruptorului sau a altor echipamente de comutatie nicilocal nici de la distanta. In acest caz nu este posibila descarcarea fisierului de configurare de la distanta nici local prin laptop .

Control local si de la distanta (mod special)

Controlul local al obiectelor este mereu posibil. Controlul de la distanta al echipamentelorde comutatie este permis numai daca, o intrare binara dedicata este activata inREF542plus. Descarcarea fisierului de configurare si parametrizare este blocata.A cest mod este in principal cu control de la distanta cu posibilitatea controlului localal obiectelor primare.

Page 7: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 7 / 21

Nota Acest mod trebuie sa fie selectat, daca conditiile de operare cerute si personalulde operare al retelei este a tent la selectarea acestui mod de operare.

Modificarea modului de protectie 3.2.1.2

Urmatoarea figura prezinta posibilitatea modificarii modului de protectie. Prin folosireacheii de protectie este posibila accesarea modului de protectie pentru a modificasetarile.

E-Key Status

Control mode LOCALProtection mode OPERATIONAL

Insert KEYand press < --'to change status

Menu

Din meniul principal

Spre meniul principal

E-Key Status

- SET- OPERATIONAL

< --' to execSelectare linie

Figura 4: Modificarea modului de operare prin folosirea cheii de protectie

Modurile de protectie disponibile sunt:

Mod operational

In acest mod operational functiile de pro tectie sunt in operare. Modificarea locala aparametrilor setati este blocata. Este posibila setarea numai prin calculatorulcentral.

Mod de setare protectii

Prin acest mod este permisa setarea locala a parametrilor prin panoul frontalal interfetei HMI folosind tasta UP <↑↑↑↑> sau DOWN <↓↓↓↓>.

Page 8: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 8 / 21

3.2.2 Pagina de masuriIn aceasta pagina va lorile masurate sunt afisate ca valori primare. Depinzand de numarulde masuri configurate in REF542plus pot fi prezentate una sau mai multe pagini.Timpul de actualizare a masurilor afisate este de 1s.

Menu

Measurement Measure 1 Value UnitMeasure 2 Value UnitMeasure 3 Value Unit...... ............ ......

Deplasare in pagina

Din meniul principal

Spre meniul principal

Figura 5: Afisarea paginii de masuri

3.2.3 Pagina de alarmePrin acest meniu se afiseaza textele asociate LEDurilor ce pot avea trei culori rosu, verdesau portocaliu, LEDuri configurabile. Starea de inactiv a LEDurilor este definita cu oculoare. Aceste pagini sunt alocate raportarii alarmelor. Nu mai mult de 8 alarmepot fi prezentate pe o pagina. Daca alarmele sunt configurate caautoretinute,acestea pot fi resetate numai in meniul numit "Reset Menu". Fiecare culoare a LEDuriloreste asociata cu un text, definit in programul de configurare al releului.Pentru a schimba pagina de alarme se foloseste tasta UP < ↑↑↑↑ > sauDOWN < ↓↓↓↓ >.

Menu

Alarm 1.1

Alarm 1.2

......

......

......

Alarm 1.8

Schimbare pagina

Din meniul principal

Spre meniul principal

Alarm 4.1

Alarm 4.2

......

......

......

Alarm 4.8

Figura 6: Afisarea paginii de alarme

Page 9: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 9 / 21

3.2.4 Pagina de resetareToate resetarile se fac din aceasta pagina. Fiecare resetare poate fi selectatanumai daca HMI este in modul corespunzator resetarii. De exemplu, resetareainregistratorului de defecte este permisa numai in modul SET PROTECTION MODE. Dacarespectivul mod nu este activ, resetarea va fi interzis a, cum se arata in Figura 7.

Reset page

ResetNOT allowedin this mode

< --' to return

Reset page

Reset alarmReset max. valuesReset energy valuesReset CB cyclesReset fault recorderReset Start/TripReset counters

< --' to exec

Selectare linie

Menu

Din meniul principal

Spre meniul principal

Figura 7: Resetarea nu este facuta corect

La o accesare este permisa o singura resetare. Accesarea se face prin deplasarea cu ajutorul tastelor UP <↑↑↑↑> si DOWN <↓↓↓↓> pana este activa linia de Reset Pagesi apoi prin apasarea tastei ENTER < <-' >.

Reset page

Resetcompleted

< --' to return

Reset page

Reset alarmReset max. valuesReset energy valuesReset CB cyclesReset fault recorderReset Start/TripReset counters

< --' to exec

Selectare linie

Menu

Din meniul principal

Spre meniul principal

Figura 8: Resetarea unei informatii in modul de control corect

Page 10: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 10/ 21

3.2.5 Pagina cu evenimente de demaraje/declansariIn aceasta pagina sunt inregistrate pana la 50 de evenimente de demaraje/declansari.Pagina este afisata pe tot ecranul releului astfel ca diagrama monofilara dispare pe durataafisarii acestei pagini. Pe o pagina pot fi afisate pana la 7 evenimente. Fiecarui evenimentii este asociat timpul aparitiei. Lista poate fi stearsa prin accesarea paginii de“Reset Start/Trip Pages ” din meniul "Reset page”.

Menu

Start / Trip events

nnnn yyyy.mm.dd hh:mm:ss.mmm Protection function Start = xxxx ms......

......

nnnn yyyy.mm.dd hh:mm:ss.xxx Protection function Trip = xxxxx ms

Schimbare pagina

Din meniul principal

Spre meniul principal

Figura 9: Afisarea evenimentelor dupa aparitia unui demaraj/declansari

3.2.6 Pagina de setare parametrii activi: SETIn aceasta pagina setarile de protectie active pot fi vizualizate si modificate. In total exista douaseturi de parametrii pentru fiecare functie de protectie prevazuta. Pentru a permite modificarea, trebuie selectat modul de control corect. Daca modul de control nu este corespunzator,nu pot fi facute modificari. In figura de mai jos este prezentata o incercare de modificare a setului de parametrii activi cand modul de control nu este corespunzator .

Active SET page

Change allowed only inSET PROTECTION mode

< --' to return

Active SET page

Active SET is X Change SET?

< --' to change

Menu

Din meniul principal

Spre meniul principal

Figura 10: Modificarea setului de parametrii activi in mod de control incorect

Page 11: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 11 / 21

In modul de control corect modificarea va fi posibila. In figura de mai jos este prezentatdialog de modificare a setului de parametrii activi pentru toate functiile de protectie folosite.

Active SET page

Active SET is Y Change SET?

< --' to change

Active SET page

Active SET is X Change SET?

< --' to change

Menu

MenuSpre meniul principalDin meniul principal

Spre meniul principal

Figura 11: Modificarea setului de parametrii activi fiind in modul de control corect

3.2.7 Protection Functions PagesIn this page a list of implemented protection functions can be seen.

Protection functions

Prot. function 1Prot. function 2......Prot. function n

< --' to exec

Select line

Menu

From main menu

To main menu

Figura 12: Lista functiilor de protectie implementate

Fiecare functie de protectie are parametrii, ce pot fi afisati dupa selectarea functiei de protectie folosind tastele UP <↑↑↑↑> DOWN <↓↓↓↓> si ENTER < <-'>. Astfel, setarile fiecarei functii de protectie sunt prezentate pe una sau mai multe pagini.Acesti parametrii pot fi modificati local prin HMI.Pentru aceasta trebuie selectatmodul corespunzator. Daca modul de setare nu este ales corect nu este posibilanici o modificare, dupa cum se arata in figura urmatoare.

Page 12: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 12 / 21

Protection 1 SET XParameter 1 value unitParameter 2 value unitParameter 3 value unit

< --' to exec

Changes allowed only in

SET PROTECTION mode

< --' to return

Selectare linie

Menu

Modul de operare nu este corect ales

Din submeniul functii de protectie

Spre submeniul functii de protectie

Figura 13: Modificarea parametrilor nu este facuta in modul corespunzator

Pentru modificarea unui parametru se folosesc tastele Up<↑↑↑↑> sau Down <↓↓↓↓> pentruselectarea functiei de protectie. Dupa tastarea Enter < <-' > valoarea parametruluipoate fi crescuta sau scazuta prin apasarea tastelor Up<↑↑↑↑> sau Down <↓↓↓↓> din nou.

Protection n SET XParameter 1 value unitParameter 2 value unitParameter 3 value unit

< --' to exec

Protection n SET XParameter 1 value unitParameter 2 value unitParameter 3 value unit

< --' to exec

Selectare linie

Menu

Modul de operare este corect ales

Din submeniul functii de protectie

marire /micsorarevaloare

Spre submeniulfunctii de protectie

Figura 14: Modificarea setarilor functiei de protectie selectata

Page 13: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 13 / 21

Daca un parametru a fost modificat in modul de control corect si imaginea de SETeste parasita, apare un mesaj de acceptare sau nu a modificarilor, cum se arata inurmatoarea figura.

Protection functions

Parameters STORED

< --' to return

Protection functions

Parameters have changed!

Leave & Store

Leave & NOT Store

< --' to exec

Selectare linie

Spre submeniul functii de protectie

Din submeniul functii de protectie

Spre submeniulfunctii de protectie

Figura 15: Confirmarea modificarilor setarilor functiilor de protectie

Daca un nou parametru trebuie stocat, atunci se iese din pagina folosind submeniul "Leave and Store". La iesire, stocarea parametrului va fi confirmata. Dupa tastareaEnter < <-' > pagina meniului "protection function" (functii de protectie) va fi afisatadin nou de la inceput.

3.2.8 Pagina de serviceAceasta pagina contine mai multe submeniuri. Accesul la acestea este permis numaidaca utilizatorul se afla in modul corect. Selectarea unui submeniu se facefolosind tastele UP <↑↑↑↑>, DOWN <↓↓↓↓> si ENTER < <-' >.

Service page

- Statistics- Versions- Comm. address- LCD contrast- MC time- Load flow dir.- Autoreclosure mode- IEC 103 board

< --' to exec

Selectare linie

Menu

Din meniul principal

Spre meniul principal

Figura 16: Pagina de service

Page 14: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 14 / 21

Pagina de service contine urmatoarele submeniuri :

3.2.8.1 Statistici

In aceasta pagina poate fi vazuta lista de constante .

Statistics

Configuration: xFUPLA cycle time: xxxxx us

Menu

Din submeniul service

Spre submeniulservice

Figura 17: Afisarea submeniului Statistici

3.2.8.2 Versiune

In aceasta pagina este prezentata versiunea tipului de Micro Controller(MC), Digital Signal Processor (DSP) si a lte informatii.

Versions MC software: xxxxxDSP software: xxxxxRHMI software: xxxxxProtection date date timeFupla date date timeConfiguration file: xxxxxStrings file: xxxxx

Menu

Din submeniul service

Spre submeniulservice

Figura 18: Afisarea submeniului Versions

Page 15: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 15 / 21

3.2.8.3 Adrese de comunicatie

In acest submeniu este data adresa de comunicatie a REF542plus unit.

Communication adress

xx

Menu

Din submeniul service

Spre submeniulservice

Figura 19: Afisarea adresei de comunicatie

3.2.8.4 Contrast imagine

In aceasta pagina este posibila modificarea contrastului ecranului dupa cum searata in figura urmatoare.

LCD contrast

adjust contrastpressing UP and DOWN buttons

Menu

Din submeniul service

Spre submeniulservice

ajustarecontrast

Figura 20: Meniul de ajustare contrast ecran

Page 16: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 16 / 21

3.2.8.5 Ceas intern al MC (Device time)

Ceasul intern al MC este prezentat in aceasta pagina. Ora poate fi editata folosind UP < ↑↑↑↑>, DOWN < ↓↓↓↓ > si ENTER < <-' >.

MC time

Date time

<--' to edit

Menu

Din submeniul service

Spre submeniulservice

ajustaredata / ora

Figura 21: Meniul de ajustare a ceasului intern REF542plus

3.2.8.6 Directia de circulatie a puterii

Directia de circulatie a puterii, in concordanta cu directia functiilor de protectie definita, este afisata in aceasta pagina. Directia de circulatie se bazeaza pe curentulsi tensiunea sistemului luate din transformatoarele de curent si tensiune folosite.

Load flow direction

FORWARD

Menu

Din submeniul service

Spre submeniulservice

Figura 22: Afisarea directiei de circulatie a puterii

Page 17: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 17 / 21

3.2.8.7 RAR

In aceasta pagina RAR-ul poate fi activat sau dezactivat.

Autoreclosure mode

NOT ENABLED

<--' to return

Din submeniul service

Spre submeniulservice

Figura 23: Comutarea modului de RAR prin interfata HMI

3.2.8.8 Placa de comunicatie IEC 60870-5-103

In acest meniu se afiseaza daca placa de comunicatie tip IEC 60870-5-103(protocol standard)este instalata. In REF542plus protocolul standard este extins cu catevafunct ii de comanda in conformitate cu normele VDEW (Vereinigung DeutscherElektrizitätswerke = Association of German Utilities). In figura urmatoare este prezentat acest submeniu.

IEC 103 board

NOT INSTALLED

<--' to return

Din submeniul service

Spre submeniulservice

Figura 24: Meniul de comunicatie cu protocol standard IEC 60870-5-103.

Page 18: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 18 / 21

Daca placa de comunicatie este instalata, atunci urmatorul submeniu poate fi selectat:

Blocare monitorizare directie

Daca submeniul Block Monitor Direction este selectat, cum se arata in figura de maijos, transmiterea tuturor informatiilor, cum ar fi valori masurate, de la REF542pluscatre Sistemul Central va fi blocata.

IEC ... 103 board

- Block monitor dir.- Test mode

<--' to exec

Din submeniul service

Spre submeniulservice

Menu

Figura 25: Selectarea submeniului Block Monitor Direction

Dupa selectarea submeniului de blocare monitorizare directie, pagina de vizualizare stariidirectiei de monitorizare va fi vizualizata. Daca se doreste o modificare a starii aceasta poate fi facuta.

Block monitor direction

Monitor direction is UNBLOCK

change status?

<--' to change

Din submeniul IEC ... 103

Spre submeniulIEC ... 103

Menu

Figura 26: Modificarea starii de blocare monitorizare directie

Page 19: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 19 / 21

Modul de testare

Daca functia de transmisie este testata, trebuie selectat modul de testare a placii de comunicatie. Activand acest mod toate informatiile trimise de la REF542plus laSistemul Central vor fi prevazute cu textul "Test mode". In figura urmatoaremodificarea starii modului de testare poate fi vizualizat.

IEC ... 103 test mode

IEC ... 103Test mode is INACTIVE

change status?

<--' to change

Din submeniul IEC... 103

Spre submeniulIEC...103

Menu

Figura 27: Modificarea starii modului de testare

3.2.9 Pagina de testareIn aceasta pagina, pot fi vizualizate urmatoarele:

• Test RHMI (testare ecran)

• Test primary obj. (testare obiecte primare)

Test page

Test RHMITest primary obj.

< --' to exec

Selectare linie

Menu

Din meniul principal

Spre meniul principal

Figura 28: Afisarea paginii de testare

Aceasta pagina afiseaza mai multe subpagini. Accesul la aceste pagini este permisnumai in modul de control corespunzator. Selectia poate fi facuta cu ajutorul tastelorUP <↑↑↑↑>, DOWN <↓↓↓↓> si apoi ENTER <<-'>.

Page 20: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 20 / 21

3.2.9.1 Testare ecran

Aceasta pagina afiseaza un mesaj ce indica butonul ce trebuie apasat pentru pornireatestarii ecranului. Se face testarea LEDurilor, a fiecarei culori, iar la sfarsitul testariise revine automat la pagina de testare ecran. Pe durata testului, modului HMI nueste act iv. Aceasta inseamna ca:

� tastele nu sunt active

� LEDurile si ecranul nu afiseaza informatiile actuale

Dar toate functiile de protectie implementate sunt active pe durata acestuitest.

Testare echipamente primare 3.2.9.2

In acest mod de testare exista posibilitatea testarii echipamentelor primare.Toate interblocarile definite in programul de configurare sunt dezactivate.

Atentie In modul test interblocarile echipamentelor primare nu suntactivate.

Tastele OPEN <O>, CLOSE <I> si SELECT < > pot fi folosite la realizarea testelor.La terminarea testului se afiseaza o avertizare si pagina de confirmare:

AVERTIZARE! Toate echipamentele primare trebuie sa fie in pozitia corecta inainte derevenirea la modul de operare normal.

Test primary objects

Enter TEST mode?

ALL Interlockswill be disabled

< --' to accept

Menu

Din submeniul test

Spre submeniultest

Figura 29: Meniul de testare echipamente de comutatie

Page 21: REF542plus Manual de Operare Ro

Terminal de protectie si control REF 542 plus Manual de operare

Manual de operare 21 / 21

Diagrama monofilara 3.3 Schema este afisata in partea stanga a ecranului . Pentru unele submeniuri este necesarintregul ecran. In ace st caz schema monofilara nu este vizibila. Datorita unui refreshfoarte bun, starea echipamentelor de comutatie este afisata imediat dupa ce a fo st facuta actionarea echipamentului.

3.4 Interfata cu PC localEcranul poate fi conectat la un calculator local iar comunicatia se face prin port serial. Conectorul este optic si se aplica pe fata releului. Prin folosirea interfeteifis ierul de configurare poate fi descarcat sau incarcat din/in calculatorul local, PC carecontine programul de configurare, in/din REF542plus.In afara de acestea, evenimentele si valorile masurate pot fi stocate in REF542plus.De exemplu, continutul paginii de start/trip si de masura poate fi incarcatin calculatorul local cu scop de monitorizare. Pe durata incarcarii saudescarcarii, HMI este activat ca poarta directionand datele spre si de la REF542plus

Conectorul optic care se aplica pe fata releului HMI este standard ABB si necesitaun cablu special pentru conectare la PC. Astfel PC poate fi izolat de releu. Viteza maxima a transferului de date este de 9.6 kbit/s.

49.75

29.5

0

21.50

D-sub

Convertor optic

Figura 30: Interfata fizica a HMI pentru PC local

3.5 Interfata HMI cu Unitatea CentralaInterfata fizica a ecranului HMI a REF542plus cu Unitatea Centrala se realizeazaprin conector RS485 c u o viteza maxima de comunicatie de 38400 bit/s.Lungimea maxima a cablului trebu ie sa fie mai mica de 100 m.