of 14 /14
realizowany w ramach akcji 1 sektora Edukacja szkolna programu ERASMUS+konkurs 2016 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej“ nr POWERSE- 2016-1-PL01-KA101-025078.

realizowany w ramach akcji 1 sektora Edukacja szkolna ... › images › erasmus › Prezentacja... · programu ERASMUS+konkurs 2016 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of realizowany w ramach akcji 1 sektora Edukacja szkolna ... › images › erasmus ›...

 • realizowany w ramach akcji 1 sektora Edukacja szkolna programu ERASMUS+konkurs 2016 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej“ nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025078.

 • Kwota dofinansowania:31 766,00 EUR , co stanowi równowartość 134 548,07 PLN

 • podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli, a w szczególności podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej)

  modyfikacja programów nauczania i stosowanie nowoczesnych metod z użyciem szerokiej gamy narzędzi informatycznych przez nauczycieli i uczniów

  wprowadzenie nowych atrakcyjnych metod pracy w tym metody CLIL (zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowe)

 • Malta – przygotowanie językowe w Alpha School of English, kurs ‘’English language development for teachers & school staff’’

 • Włochy (Bolonia)– kurs z zakresu stosowania ICT ( technologii informacyjno - komunikacyjnej)

 • Udział nauczycieli w projekcie da możliwość: poprawienia swoich umiejętności językowych

  (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, gramatyka); bezpośredniej konwersacji z uczestnikami z innych

  krajów; nawiązania znajomości, pozyskania przyszłych

  partnerów do pracy dydaktycznej; poznania nieznanych dotąd sposobów

  przeprowadzania i uatrakcyjniania zajęć z użyciem technologii TIK oraz innowacyjnej metody nauczania dwujęzycznego (CLIL);

  tworzenia nowych i ciekawych materiałów do pracy; poznania najnowszych możliwości wykorzystania

  zasobów Internetu;

 • promocja Gminy Pcim w różnych krajach europejskich;

  możliwość pozyskania partnerów do współpracy z innych krajów europejskich;

  możliwość rozwijania w opinii środowiska lokalnego obrazu szkoły aktywnej i rozwijającej się z wykształconą kadrą, która używa najnowszych narzędzi i metod nauczania oraz daje dobre wzory obecności i działania w Europie;

  inspiracja i zachęta do tworzenia nowych projektów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej możliwości oferowanych przez program Erasmus+

 • Nabycie nowych kompetencji i doświadczeń przez nauczycieli poświadczonych certyfikatami Europass Mobilność

  Nowoczesne metody pracy (metoda CLILL, technologia informacyjno-komunikacyjna, praca na platformach: E-twinning, Oxford, Matlandia, Padlet, Cyfrowobezpieczni,

  https://www.facebook.com/pg/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-3-im-Armii-Krajowej-w-Pcimiu-405230959867297/photos/?tab=album&album_id=619941921729532

 • Innowacja pedagogiczna z wykorzystaniem metody CLILL "Śpiewamy, gramy, mówimy”, Rodzinny Festiwal Matematyki, rajd rowerowy, Euroweek

  http://www.myslenice-itv.pl/w-pcimiu-wiedza-ze-niekwestionowana-krolowa-nauk-jest-matematyka/

  Nawiązanie kontaktów z nauczycielami i uczniami szkół we Francji, Turcji, Malcie, Włoszech oraz Irlandii

  Wzrost zainteresowania innych nauczycieli szkoleniami w ramach Erasmus plus

  Wiedza i doświadczenie nauczycieli w aplikowaniu o środki unijne

  Przyznanie szkole dofinansowania nowego projektu „Europa dla aktywnych, aktywni dla Europy”

 • Cyfrowe narzędzia pracy - aplikacje: Kahoot, Quizlet, upowszechnienie pracy z wykorzystaniem tablic interaktywnych i narzędzi mobilnych

 • • Gazetki elektroniczne filmiki, prezentacje multimedialne, artykuły, raporty (https://www.storyjumper.com/book/index/35441036/-#page/24) •Biblioteczka metodyczna z elektronicznymi narzędziami pracy (zestawy aplikacji, gier i zabaw wprowadzających elementy programowania, scenariusze lekcji itp. •Projekty edukacyjne: „Wkręceni w matematykę”, „Uniwersytet aktywnych umysłów”, „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni” oraz projekt eTweening ‘The magic of Christmas Time’. (https://twinspace.etwinning.net/32157)