10
1 Reabilitarea retelelor termice secundare prin inlocuire cu conducte preizolate si instalarea sistemului de su- praveghere a avarilor la conducte si preluare date In scopul dezvoltarii durabile in domeniul alimentarii cu energie termica a localitatii sunt necesare solutii tehnice performante capabile sa asigure comunitatii locale , pe de o parte, conditii normale de viata si de munca si satisfacerea nevoilor sociale ale acesteia in conditii de rentabilitate economica si eficienta energetica si pe de alta parte,care sa asigure pastrarea calitatii aerului pentru protectia sanatatii, protectia solului si a subsolu- lui, fara a afecta echilibrul ecosferei precum si accesul generatiilor urmatoare la resurse- le energetice primare. Avand in vedere H.G.R. 882 / 03.06.2004 pentru aprobarea Strategiei Nationale pri- vind alimentarea cu energie termica a localitatilor prin sisteme de producere si distribu- tie centralizate si in acord cu politica Uniunii Europene in materie de energie, s-au stabilit masuri prioritare aplicabile imediat si pe termen mediu si lung, astfel incat sa se respecte Indicatorii de performanta ai serviciului public de alimentare cu energie termica . Eficienta energetica se realizeaza, printre altele, prin reducerea pierderilor de ener- gie termica pe retelele de distributie de agent termic secundar pentru incalzire si apa cal- da de consum prin transmisie catre mediul ambiant, datorita imbunatatirii izolatiei con- ductelor si reducerea pierderilor de agent termic prin sparturile din conductele de distri- butie, depistarea si localizarea avariilor din reteaua de distributie precum si transmisia datelor la dispeceratul central. Conductele din otel, preizolate ,asigura o solutie tehnica moderna , viabila, economica si nepoluanta pentru transportul economic si in siguranta a energiei termice ; sistemul de supraveghere centralizata „ Brandes” al conductelor preizolate asigura detectarea defec- telor in faza incipienta, oferind posibilitatea programarii optimale a masurilor necesare de remediere , ceea ce conduce la diminuarea pierderilor de energie termica. Odata cu inlocuirea acestor conducte se realizeaza si optimizarea retelelor termice de distributie ca diametre, lungimi si trasee ca urmare a modificarii debitelor de agent ter- mic fata de situatia avuta in vedere in momentul realizarii sistemului initial. Conductele din otel preizolate sunt conducte din otel ( negre sau zincate) izolate cu o spuma poliuretanica rigida protejate la exterior cu manta din polietilena de inalta densi- tate,tratata la interior cu efect”Corona”, in sistem legat, pentru montaj ingropat direct in pamint (standard SR EN 253/2004) ; izolatia termica are inglobate firele sistemului de semnalizare si urmarire a avariilor.Fitingurile pentru imbinarea conductelor ,de aseme- ISO 9001 CONSTANTA, str Badea Cârţan nr 14 A Tel/Fax: +40241 616937. +40341 461234 REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE

Reabilitarea retelelor termice secundare prin inlocuire cu ... reabilitare retele secundar… · latiei coboara sub o limita prestabilita se produce o semnalare .In cazul unei izolatii

  • Upload
    others

  • View
    70

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Reabilitarea retelelor termice secundare prin inlocuire cu ... reabilitare retele secundar… · latiei coboara sub o limita prestabilita se produce o semnalare .In cazul unei izolatii

1

Reabilitarea retelelor termice secundare prin

inlocuire cu conducte preizolate si instalarea sistemului de su-

praveghere a avarilor la conducte si preluare date In scopul dezvoltarii durabile in domeniul alimentarii cu energie termica a localitatii

sunt necesare solutii tehnice performante capabile sa asigure comunitatii locale , pe de o

parte, conditii normale de viata si de munca si satisfacerea nevoilor sociale ale acesteia

in conditii de rentabilitate economica si eficienta energetica si pe de alta parte,care sa

asigure pastrarea calitatii aerului pentru protectia sanatatii, protectia solului si a subsolu-

lui, fara a afecta echilibrul ecosferei precum si accesul generatiilor urmatoare la resurse-

le energetice primare.

Avand in vedere H.G.R. 882 / 03.06.2004 pentru aprobarea Strategiei Nationale pri-

vind alimentarea cu energie termica a localitatilor prin sisteme de producere si distribu-

tie centralizate si in acord cu politica Uniunii Europene in materie de energie,

s-au stabilit masuri prioritare aplicabile imediat si pe termen mediu si lung, astfel incat

sa se respecte Indicatorii de performanta ai serviciului public de alimentare cu energie

termica .

Eficienta energetica se realizeaza, printre altele, prin reducerea pierderilor de ener-

gie termica pe retelele de distributie de agent termic secundar pentru incalzire si apa cal-

da de consum prin transmisie catre mediul ambiant, datorita imbunatatirii izolatiei con-

ductelor si reducerea pierderilor de agent termic prin sparturile din conductele de distri-

butie, depistarea si localizarea avariilor din reteaua de distributie precum si transmisia

datelor la dispeceratul central.

Conductele din otel, preizolate ,asigura o solutie tehnica moderna , viabila, economica

si nepoluanta pentru transportul economic si in siguranta a energiei termice ; sistemul de

supraveghere centralizata „ Brandes” al conductelor preizolate asigura detectarea defec-

telor in faza incipienta, oferind posibilitatea programarii optimale a masurilor necesare

de remediere , ceea ce conduce la diminuarea pierderilor de energie termica.

Odata cu inlocuirea acestor conducte se realizeaza si optimizarea retelelor termice de

distributie ca diametre, lungimi si trasee ca urmare a modificarii debitelor de agent ter-

mic fata de situatia avuta in vedere in momentul realizarii sistemului initial.

Conductele din otel preizolate sunt conducte din otel ( negre sau zincate) izolate cu o

spuma poliuretanica rigida protejate la exterior cu manta din polietilena de inalta densi-

tate,tratata la interior cu efect”Corona”, in sistem legat, pentru montaj ingropat direct in

pamint (standard SR EN 253/2004) ; izolatia termica are inglobate firele sistemului de

semnalizare si urmarire a avariilor.Fitingurile pentru imbinarea conductelor ,de aseme-

ISO 9001 CONSTANTA, str Badea Cârţan nr 14 A Tel/Fax: +40241 616937. +40341 461234

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A

ENERGIEI TERMICE

Page 2: Reabilitarea retelelor termice secundare prin inlocuire cu ... reabilitare retele secundar… · latiei coboara sub o limita prestabilita se produce o semnalare .In cazul unei izolatii

2

nea,sunt preizolate, prevazute cu fire de semnalizare .Capetele conductelor si fitingurilor

sunt libere, neizolate pentru a fi posibila sudarea acestora .

Reabilitarea reţelelor termice secundare constă în:

înlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate prevăzute cu fir de

semnalizare ( sistem Brandes )

Conductele şi reperele preizolate se monteaza în subteran, în canalul termic existent

sau direct în pamânt, pe pat de nisip.

Circuitul secundar de furnizare energie termică este format din: conductele tur / retur

agent termic secundar pentru încalzire, conductele de apă caldă de consum şi recirculare;

instalarea echipamentelor necesare pentru supravegherea si monitorizarea

avariilor din reteaua de distributie, depistarea si localizarea avariilor, precum si

transmisia datelor la dispeceratul central.

Sistemul se compune din sistemul centralizat de supraveghere si monitorizare avarii

bazat pe senzorul original din NiCr8020 inglobat in izolatia termica a conductelor,

unitati centrale, unitati locale de supraveghere individuala cu canale de masura cu

interfata FSK , computer PC, printer/plotter, program de operare, cablu multifilar

ecranat;

inlocuirea echipamentelor de masura a energiei termice pentru incalzire si apa

calda de consum la bransamentele consumatorilor cu contoare noi.

transferul datelor de la contoarele de energie termica ale consumatorilor cu

interfata M-BUS spre echipamentele de achizitie date EAD / si transferul datelor

de la unitatile locale la unitatile centrale prin cablu TM2YEAbY 11*2*0,8 mmp;

echilibrare hidraulica la nivel de scară de bloc, cu robineti de echilibrare si

regulatoare de presiune diferentiala .

Limitele retelei de distributie supusa reabilitarii sunt:

- distribuitoare/colectoare existente in punctele termice inclusiv armaturile de

inchidere /izolare inclusiv iesirile din incinta PT

- intrari la consumatori pana la cofretele de contorizare.

Pentru supravegherea tevilor sunt cuprinse in spuma mantalei din masa plastica a tevii

cate o artera senzoriala din materialul NiCr 8020, izolata PTFE si perforata si o artera de

intoarcere (cupru izolat etans la apa). De la ambele artere, pe santier, este fabricata o bu-

cla senzoriala (bucla de masura) la care la fiecare mufa de legatura ,sunt legate artera

senzoriala cu artera senzoriala si artera de intoarcere cu artera de intoarcere .La capatul

tevii , ambele artere sunt legate una cu cealalta .Conductele ramificatii sunt cuprinse cu

buclele senzorilor si astfel sunt si ele supravegheate central. Sistemul Brandes reuneste

trei functiuni distincte:

- supravegherea retelei de conducte

- localizarea defectului

- evaluarea defectului de umiditate

Indata ce apare umiditatea intre artera senzitiva si teava , acolo se micsoreaza rezisten-

ta izolatiei . Precizarea starii de umiditate a materialului izolatiei termice are loc prin

masurarea rezistentei izolatiei.

Page 3: Reabilitarea retelelor termice secundare prin inlocuire cu ... reabilitare retele secundar… · latiei coboara sub o limita prestabilita se produce o semnalare .In cazul unei izolatii

3

Marimea acestei rezistente este o masura a intensitatii umiditatii.Daca rezistenta izo-

latiei coboara sub o limita prestabilita se produce o semnalare .In cazul unei izolatii ter-

mice uscate rezistenta Rf este foarte ridicata si deci tensiunea pe R1este foarte scazu-

ta.Daca patrunde umiditatea in izolatia termica , se reduce rezistenta Rf iar tensiunea pe

rezistenta R1 creste .Imediat ce tensiunea prestabilita ( definita de marimea tensiunii R1)

este depasita , se produce semnalarea .Pentru masurarea continuitatii se aplica o tensiune

asupra unei rezistente intre inceputul si sfirsitul circuitului sensibil.

Sursa de tensiune permite trecerea prin circuitul sensibil a unui curent, care provoaca pe

rezistenta Rf o cadere de tensiune. Tensiunea poate fi masurata cu aparatul de masura.

Daca circuitul este intrerupt atunci nu trece nici un curent deci peste rezistenta R1 nu va

fi masurata nici o cadere de tensiune.

Marimea tensiunii masurate este direct proportionala cu lungimea conductorului sensi-

bil intre inceputul circuitului si locul defectului:

L

lx

R

R

U

U

gesges

%100

%11

Unde :

U1 = tensiunea partiala intre capatul arterei senzitive si defectiune

Uges = tensiunea totala de localizare

R1= rezistenta partiala a arterei senzitive pana la defectiune

Rges = rezistenta arterei senzitive

x % = rezultatul localizarii in procente

l = departarea defectiunii (masurata la artera senzitiva)

L = lungimea totala a tevii .

Indicarea diferentiata a rezistentei de izolatie face posibila o sesizare timpurie a unui

defect si mai ales o urmarire simpla a evolutiei acestuia.

Page 4: Reabilitarea retelelor termice secundare prin inlocuire cu ... reabilitare retele secundar… · latiei coboara sub o limita prestabilita se produce o semnalare .In cazul unei izolatii

4

Pentru controlul calitatii izolatiei termice , in ceea ce priveste umiditatea , se utili-

zeaza , inca din faza de montaj, aparatul de testare BS-MH3 care indica pe display, in 15

trepte ,asa numitele trepte MH in functie de rezistenta izolatiei si intensitatea umiditatii.

Astfel,inca de la montaj, se verifica si se controleaza calitatea izolatiei termice,precum

si legarea corecta a circuitului sensibil, continuitatea circuitelor,lipsa contactului circui-

tului cu conducta,lungimea aproximativa a circuitului sensibil si se pot remedia inca din

faza de montaj,deficientele de executie constatate.

Pentru functionare normala se aprinde LED-ul verde; daca suplimentar se aprinde si

LED-ul rosu inseamna ca semnalarile anterioare au incetat dar cauzele care le-au generat

nu au fost inca inlaturate. Imediat ce Unitatea Centrala detecteaza un nou defect pe unul

din circuitele de supraveghere se initiaza un semnal si se aprinde cu intermitenta lampa

rosie.

Sistemul central de siguranta si supraveghere a retelelor de conducte BS-1serveste

pentru supravegherea automata si evaluarea defectelor,stabilirea momentelor optime de

efectuare a interventiei,obtinerea prin intermediul buclelor de masurare , cu ajutorul teh-

nicilor SDT(Transfer Date de la Senzori) a oricaror date, din orice punct al retelei,prin

supravegherea permanenta a patrunderii umezelii in izolatia termica – localizarea com-

plet automata a defectelor , chiar in faze incipiente –semnalarea modificarilor de stare in

punctele de adincime ( camine), sau ale unor contacte.

Unitatile Centrale si Unitatile de Linie prevazute sa transfere date sunt amplasate in

puncte termice, in spatii protejate de umiditate si vandalism.Transferul de date se va rea-

liza prin cablu de insotire multifilar protejat si ecranat cu minim 11 perechi (

11x2x0,8mm2 ) tip TM2YEAbY.

Unitatea centrala dispecer are rol de concentrare a datelor si evenimentelor (avarii de

umiditate, accidente cauzate de factori externi, efractie, vandalism) pe suport de memo-

rie non - volatila (cu 3000 de adrese de memorie si functionare autarhica, independenta

de existenta unui computer PC). Permite optional analiza si interpretarea centralizata a

Page 5: Reabilitarea retelelor termice secundare prin inlocuire cu ... reabilitare retele secundar… · latiei coboara sub o limita prestabilita se produce o semnalare .In cazul unei izolatii

5

datelor pe un PC Pentium echipat cu un software performant, special dezvoltat si dedi-

cat acestui scop.

Unitatea Centrala dispecer, impreuna cu PC Pentium echipat cu software - ul aferent

dotat cu imprimanta constitue viitorul Dispecer capabil sa supravegheze pana la 200 Km

retele de conducte si pana la 30.000 contori de caldura cu interfata de tip M – Bus si re-

gulatoare montate in punctele termice.

Mai jos este prezentata structura generala a Sistemului de Supraveghe-

re/Monitorizare .

Transferul datelor intre Unitatile Centrale din PT-uri si Unitatea Centrala (Dispecerul

Central) se realizeaza prin intermediul unui sistem de comunicatie la distanta (FSK, fi-

bre optice, GSM, radio, cablu telefonic etc) prevazandu-se cu interfete de comunicatie

pentru conectarea cu Unitatile Centrale specifice pentru suportul de transmisie existent.

Programul de vizualizare grafica este un program CAD dezvoltat special pentru

proiectare, exploatare si intretinere planurilor buclelor de supraveghere avand la baza

principiul european.

Orice defect de umiditate care depaseste pragul de alarmare de 5 MOhm/Km va fi au-

tomat memorat, consemnat si urmarit printr-un protocol de avarie editat la fiecare 24 de

ore.

Avantajele sistemului sunt :

- depistarea si localizarea avariilor in timpul cel mai scurt;

- reducerea la maxim a pierderilor de energie termica si apa;

- reducerea consumului de energie electrica;

- scaderea cheltuielilor de exploatare.

Page 6: Reabilitarea retelelor termice secundare prin inlocuire cu ... reabilitare retele secundar… · latiei coboara sub o limita prestabilita se produce o semnalare .In cazul unei izolatii

6

Page 7: Reabilitarea retelelor termice secundare prin inlocuire cu ... reabilitare retele secundar… · latiei coboara sub o limita prestabilita se produce o semnalare .In cazul unei izolatii

7

Page 8: Reabilitarea retelelor termice secundare prin inlocuire cu ... reabilitare retele secundar… · latiei coboara sub o limita prestabilita se produce o semnalare .In cazul unei izolatii

8

Page 9: Reabilitarea retelelor termice secundare prin inlocuire cu ... reabilitare retele secundar… · latiei coboara sub o limita prestabilita se produce o semnalare .In cazul unei izolatii

9

Page 10: Reabilitarea retelelor termice secundare prin inlocuire cu ... reabilitare retele secundar… · latiei coboara sub o limita prestabilita se produce o semnalare .In cazul unei izolatii

10