1

RDA BKP...vrijeme Prvog srpskog ustanka sa vojskom pošl[ u susret Karadordu vodili zajedniöku borbu na Suvoboru kod Sjenice, Prema kazivanju starijih Ijudil Kralj Petar Karadordevió

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: RDA BKP...vrijeme Prvog srpskog ustanka sa vojskom pošl[ u susret Karadordu vodili zajedniöku borbu na Suvoboru kod Sjenice, Prema kazivanju starijih Ijudil Kralj Petar Karadordevió