of 80 /80

Rascvele veje - POU ZelinaPaula Brezovec: Dok moja mati govori... 48 Erika Petelin: Štrigelj 49 Tajana Obad: Dešč 50 Hana Beloša: Poštarek je donesel penzijicu 51 Marija Đurinić:

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Rascvele veje - POU ZelinaPaula Brezovec: Dok moja mati govori... 48 Erika Petelin: Štrigelj 49...

 • Rascvele veje

  XXVI. SMOTRA DJEČJEGA KAJKAVSKOG

  PJESNIŠTVA "DRAGUTIN DOMJANIĆ" - SV. IVAN ZELINA 2006.

  Priredio Dr.sc. Ivo Kalinski

  Sveti Ivan Zelina 2006.

 • Mala biblioteka »Dragutin Domjanić«

  knjiga 43.

  Nakladnik Pučko otvoreno učilište Sv. Ivan Zelina

  Za nakladnika Ivica Kukovačec

  Urednik Dr.sc. Ivo Kalinski

  Likovna interpretacija pjesama u zbirci učenici osnovnih škola sudionica Smotre

  Grafičko-tehnička priprema POU Sv. Ivan Zelina

  Tiskano u 500 primjeraka Tisak i uvez: »Tiskara Zelina« d.d.

 • XXXXVVII.. ssmmoottrraa ddjjeeččjjeeggaa kkaajjkkaavvsskkoogg ppjjeessnniiššttvvaa »»DDrraagguuttiinn DDoommjjaanniićć«« -- SSvv.. IIvvaann ZZeelliinnaa 22000066..

 • Na poziv Pučkog otvorenog učilišta Sv. Ivan Zelina za sudjelovanje na XXVI. smotri dječjega kajkavskoga pjesništva »Dragutin Domjanić« – Sv. Ivan Zelina 2006. odazvalo se 56 osnovnih škola s ukupno 344 učenička rada. Ocjenjivačko povjerenstvo u sastavu dr.sc. Ivo Kalinski (predsjednik), prof.dr.sc. Joža Skok i mr.sc. Božica Pažur, za objavu u ovoj zbirci odabralo je 54 radaod kojih je 36 predloženo za javnu izvedbu na završnom događanju Smotre 28. listopada 2006. u Sv. Ivanu Zelini.

 • Ivo Kalinski: Breze šumiju – „rasveteni majuš“, gdje si? VII

  Valentina Šargač: Ljudi z mojeg sela 13 Andro Završki: Rascvela veja 14 Kruno Drčec: Mekot 15 Ivana Pratnemer: Lupitva 17 Mihovil Vrkljan: Moja babica 19 Tereza Sente: Moji bregi 20 Dina Kralj: Zimska visibaba 21 Marta Vrban: Moje moke 22 Domagoj Borovec: Steze srca 23 Anamaria Habunek: Sreča 24 Veronika Zrinski: Došla je proleč 25 Mirjam Despinić: Rascveteni majuš 27 Paula Škrlec: Breze šumiju 28 Ivan Hanžek: Kolarda od skračkih reči 29 Vivien Zbašnik: Uorglce 30 Goran Poje: Vidiu son ga 31 Nives Panijan: Spumad 32 Anamarija Ivanković: Dežđ 33 Ana Tuković: Mi se ne da 34 Ema Šlabek: Zakaj? 36 Marija Križ : Du vej? 37 Petra Cindarić: … 38 Katarina Kranjec: Sinokoša 39 Ivana Andrašek: Štefek 40 Luka Novosel: Ma iža i se uku nje 41 Iva Zane: Čula se pesma 42 Elena Kušt: Kak da ne bi 43 Nikolina Verbič: Moja mama 44

 • Eva Kodžoman: Dite bit 45 Krešimir Ban: Podrti kotač 46 Antonio Šoštar: St'zica 47 Paula Brezovec: Dok moja mati govori... 48 Erika Petelin: Štrigelj 49 Tajana Obad: Dešč 50 Hana Beloša: Poštarek je donesel penzijicu 51 Marija Đurinić: Tiček 52 Vedrana Lulić: Deounške legende, Majhen mož 53 Zlatko Kelemenić: Crtič 54 Vlatko Hrček: Črni sen 55 Josipa Kocman: Protuletje 56 Ana Sviben: Gda se zgasiju svetla 57 Goran Kocijan: Vrgoji 59 Barbara Kunštek: Pozabljena hiža 60 Nikolina Leljak: Drvana klet 61 Jasmin Ivanuša: Oblaki 62 Anja Sever: Dežđ 63 Ema Gross: Vu mojem trnacu 64 Danijel Moharić: Božić 65 Antonio Štengl: Črepi 66 Mateja Škoc: Kak fletno prejde leto 67 Tena Krajnjčec: Seimišče 68 Filipa Hofer: Rovi 69 Leonard Francetić: Zakaj su ludi takvi? 70 Mihael Šolčić: Zajec 71

  Kazalo autora likovnih priloga 72

  Osnovne škole koje su se odazvale na natječaj 73

 • VII

  Breze šumiju – "rascveteni majuš", gdje si?

  Nitko se tako, čini se, ne može razveseliti kao djeca; bolji poznavatelji dječjeg svijeta kažu da se nitko ni rastužiti ne može kao djeca. Nama, običnim smrtnicima vjerovati je da je to upravo tako. Ta, i mi smo nekoć bili djeca, zar ne?

  Njihova, u dobi osnovnoškolskog uzrasta, zapaža-nja pretočena u stih - odista plijene pažnju odraslih! Puna sjete, puna ljubavi, puna misli bez primisli, puna nenatrunjenih misli koje će im budućnost bez sumnje donijeti u vrtlogu života, ta njihova "razmišljanja" pretočena u stihove ne samo njihovim vršnjacima nego i odraslima počesto su "melem na ranu". Premda nerijetko naivna, što na kraju krajeva odgovara dobi, ne možemo a da ne zastanemo nad tim njihovim stihovima, koji su iskreni, izravni i - nevini. Odraslima pogotovo jer ih podsjećaju na vrijeme kad su bili djeca, raspojasana i razigrana, a danas ih tiješte druge brige. No, povratka, kako je znano, više nema, on naprosto nije moguć; naslanjanje na nj moguće je još jedino u tim nevinim stihovima odrastanja. Zato, nas odrasle, i može zaboljeti prisjećanje kak je lipo dite bit/ Z vitrum i cvitjem se mutit/H travi popivat/ Po putecu na zaovinku/ H selo odbežat/ Lipo je dite bit/ Svoje bebice na rukam držat/ I po cile dane/ Niš ne dilat/ Samo se smijat, smijat..., kako nam kazuje osnovnoškolska pjesnikinja Eva Kodžoman, ali i ona već zna da svaka lijepa i ugodna doživljajnost bilo čega, pa i djetinjstva, neće - osim u sjećanju - živjeti zauvijek, jer lipo je dite bit/ Al to ne bu zanavik! Taki bu došlo osamnaest lit/ Pak bum unda štundirala/ Kak je lipo dite bit.

  Ipak, mlada pjesnikinja osnovnoškolka Valentina Šargač iznaći će način kako da nas iznova "osvijesti" da smo u svom krajoliku tu gdje jesmo i da njegove značajke premda smo s njima srasli u svakodnevnu životu i ne primjećujemo, a činjenica je da smo bez njih tako jadni i

 • VIII

  bespomoćni, izgubljeni. Kako i ne bismo bili kad one uvjetuju našu egzistenciju, život!?: Jutre je tak mirne/ v selu mojem,/ jer još saki spi/ v postelje svoje./ Za čas čuješ pijevca/ kak popevlje vune/ i kak da govori: Stanite se si, več je pune vur!/ Dok se staneju, prejdu ijest/ i uonda brže: krave dojit,/ pajceke dvorit/, a ja v školu./ Čez dan si još nekaj dijelaju:/ kuhaju,/ kopaju,/ pereju,/ dvoriju./ A neki se i odmaraju!

  Pjesnička zapažanja (nimalo ugodna jer su - istinita!) koja nam podaruje Kruno Drčec, još su žešća, duboko bolna: Na breščecu,/ moja mekot spi./ Čaka zapuščena,/ dračliva,/ čkomi./ Čaka gazdaricu/ koje ni./ Cvetu i Pergu čaka,/čaka Vranku i Šarku/ kojih ni./(...) /Preživela je/ poplave, toče i suše./ A denes ju nišče ne pogleda./ Samo neki cucek ili pijanec/ ju zasmradi./ A denes?/ "Vrag ti mekot!/ Šte bi se na nje mučil!".

  S mekot još kako-tako, ali što s črepima, kako nas sa simboličnom pjesmicom u vidu haikua, upoznaje Antonio Štengl: Hiže se med sebom/ z črepima spominjajo./ Od jutra do zore/ tak žlabraju vsi/ z jezikimi/ črlenimi,/ črnim,/ novim i spucanim./ Razbiti čkomi.

  No, što spozabljenom hižom, što - sa sveopćim nestajanjem? Barbara Kunštek, tako, razbija onu naopako stvorenu idiličnost seoskoga života u intaktnom krajoliku, koja se i dandanas tu i tamo u lakovjernih pomalja kao duh, a zapravo svega toga u ovećoj mjeri odavna nema, i to je činjenica s kojom se htjeli-ne htjeli suočavamo: (...) Apajačina je sikud./ Miši i štakori na dilju./ Zmazani potok smardi./ Šparhat več duga ni goral,/posuda na stolu ni oprana./ Sama muk vlada./ Mesto dece popeva slavuj/ na varhu krova./ Nekaj škriplje./ Cvili krov./ Još mala i zrušil se bu. Srećom, i u prkos svemu, nije u dječjem pjesnikovanju - kao ni u životu - sve tako crno, jadno: Čula se pesma/ z brega na brega na breg. Ili bilo leto/ Il debeli sneg, kako kaže Iva Zane, pa makar to bilo i u ugodi sjećanja kad je na uorglce (usnu harmoniku) pred dougu, dougu lejt/ pradjed je lepu jegrou najne, kako kaže Vivien Zbašnik. Jer još uvijek poteki žuboriju, zelenoj šumi pesmicu popevaju./ Mlade breze v proletnim kiklicam na vetru drftiju, reći će nam Paula Škrlec, i iznova će doći, s nama i u nama,

 • IX

  rascveteni majuš: Doletel je z vetrom,/ na lastavici nebeskoj,/ na oblaku je predi dremal./ V cvetju se je kopal,/ z notama je v potočecu/ plesal z kamena na kamen./ Kiklju angelovsku majošice/ su mu naprajle./ Rosom bleščečom/ ličece je hmil./ Na dugi z suncem/ pripovedal je, pripovedal./ Nije štel oditi.. .-poručuje nam Mirjam Despinić.

  Upravo zato Andro Završki i može zapjevati: Rascvela veja na drejvi blešči,/ v zeleni oblejki mi se smeji. Upravo zato se Ivana Andrašek i može huncutariti da bejži Štefek črlen od sreče/ poglejte kak šporet vleče./ Štefek, Štefek, kaj si lud/ to nije šporet, to je cug.

  Dok mi, odrasli, premreženi svakojakim brigama, možemo tek reći: Blago svakom biću koje sve to može osjetiti!

  Dr.sc. Ivo KALINSKI

 • RRaassccvveellee vveejjee

 • 13

  Valentina Šargač, 4. razred Voditeljica: Josipa Stanka Barbir OŠ Breznički Hum

  Ljudi z mojeg sela

  Jutre je tak mirne v selu mojem, jer još saki spi

  v postelje svoje.

  Za čas čuješ pijevca kak popevlje vune

  i kak da govori: Stanite se si,

  več je pune vur!

  Dok se staneju, prejdu ijest i uonda brže: krave dojit,

  pajceke dvorit, a ja v školu!

  Čez dan si još nekaj dijelaju: kuhaju, kopaju, pereju, dvoriju.

  A neki i odmaraju!

 • 14

  Andro Završki, 7. razred Voditeljica: Mira Korbar OŠ Viktora Kovačića, Hum na Sutli

  Rascvela veja

  Rascvela veja na drejvi blešči, v zeleni oblejki mi se smeji.

  Vsaki dejn mi kušlece deli, od jenine lepote vse diši.

  Na njej so ftičeki mali, plešeju kak pravi baletani.

  Popevka se čuje, žvrgoli, veselje i sreču po svejti deli.

 • 15

  Kruno Drčec, 6. razred Voditelj: Mato Đakmanec OŠ Podrute

  Mekot

  Na breščecu, moja mekot spi.

  Čaka zapuščena, dračliva, čkomi.

  Čaka gazdaricu koje ni.

  Cvetu i Pergu čaka, čaka Vranku i Šarku

  kojih ni.

  Hranila je družinu i drobnu dečicu

  z ječmenom, koruzom i šenicom.

  Zalevali su ju smiehom i sozami.

  Saku grudicu na njoj su poravnali.

  Čula je rieči grube, žmefke

  i niežne.

 • 16

  Preživela je poplave, toče i suše.

  A denes ju nišče ne pogleda. Samo neki cucek ili pijanec

  ju zasmradi.

  A denes? "Vrag ti mekot!

  Šte bi se na nje močil!"

  A mi smo zemla ove zemle. Žalosna, dračliva, čkomi.

  A mesec se tožno sprehaja.

 • 17

  Ivana Pratnemer; 7. razred Voditeljica: Verica Havoić OŠ Ante Kovačića, Belec

  Lupitva

  Denes sem kak da jena Deska v glave fali.

  Kuruzu muorame iti brat. V jenumu danu se napraviti.

  Dedek muoj si v bradu goundra : "Prie je bile lepše. S konjeki dime kuruzu sme dupeljali I vesele ju sklali."

  Klas pu klas, Klas pu klas... Da bi za nekuga prestal posel Muoral je najti črljeni klas.

  Klas pu klas, Klas pu klas, Klas pu klas ... Nišči nie našel črljeni klas. Al zate si pupievaju v jen glas.

  Zutra su opet pri šterumu sousedu. Tak se je saku večer lupile I naviek se poune ljudi skupile . Denes ?

 • 18

  Se je menje kuruze , Se je menje ljudi , A lupitva se još same V pesmicami zbudi.

  Dedek si zdihava I souza mu v oku blešči Za one stare cajte Koje nigdar puzabiti najte!!! Največ mu je za konjeke žal Se na svietu za nje bi dal.

  A ve moja souza blešči ... Dragi muoj dedek više te nie.

 • 19

  Mihovil Vrkljan, 5. razred Voditeljica: Aleksandra Kulari OŠ Vjenceslava Novaka, Zagreb

  Moja babica

  Babica v črnini sedi kroz okno gledi, to babica moja čeka da dojdem zdaleka, veselje joj nosim vu stare dane grle me njene roke navorane.

  Veselo bežim, dohaja baka žmehkog koraka pod rupcom črnim lasi bele k'o bregi na koje su zime sele.

  Ti bregi zeleni snagu joj daju vetrom ju teraju vu nova leta da navek živi i mene čeka.

 • 20

  Tereza Sente, 5. razred Voditeljica: Štefanija Roškar OŠ Sveti Križ, Začretje

  Moji bregi

  Voljim kad jesen brege prešara i veter dok z gran lišče trga.

  Grda zima gda dojde, bregi naši pod belu plahtu zaspiju.

  Na pretuljet nam se tiči verneju, dok oni popevaju, sunce pospane brege budi.

  Ljudi negda na brege pozabiju, a bregi sakoga gdo im dojde pamtiju.

 • 21

  Dina Kralj, 6. razred Voditelj: Mirko Klun VI. osnovna škola, Varaždin

  Zimska visibaba

  Tak je kak zvonček ili naopačke lonček, cela je nekak slaba v snegu visibaba.

  Zišla je iz zemle kak da neje znala da je za sneg još premala.

  Zmrzla se cela ta soza bela, taj snežni cvet jer je prerano došla na svet.

  A če malo sonce prigreje, mam glavicu zdigne i veselo se smeje.

 • 22

  Marta Vrban, 7. razred Voditelj: Andrija Međimorec OŠ Ludbreg

  Moje moke

  Večer. Sedim krej obloka. Poslušam več trudne ftice,

  A v žotem mesecu Vidim tvoje lice.

  Mislim si kaj delaš Je l' morti več spiš

  Ili i ti, kaki jo, V bledoga meseca glediš?

  Dok poslušam zadnjo pesmo Ftice snene,

  Veter mi stiha šapne Da itak misliš na mene.

  Den je pre krajo I mesec jako blešči, A v mojami misli

  Samo si ti!

 • 23

  Domagoj Borovec, 5. razred Voditeljica: Maja Vitković OŠ Šemovec

  Steze srca

  Steze srca splečene su kak lasi. Srce retko gda zna kam iti. Ali srce moje fulati nebre. Točno zna kam. Jedna je steza do nje, ali je srce moje prejti nebre...

 • 24

  Anamaria Habunek, 3. razred Voditeljica: Ana Plantak OŠ Sračinec

  Sreča

  Suonce na nebu, smieh na ubrazu, veselje v srcu. Tuo je sreča.

  Mama, tata i brača, igra i mier, pravi prijateli. Tuo je najvekša sreča.

  Sreča je sakumu ruoku dati, sakumu se nasmejati.

 • 25

  Veronika Zrinski, 6. razred Voditeljica: Zdenka Posavac-Hanžek, prof. OŠ Kloštar Podravski, PŠ Podravske Sesvete

  Došla je proleč

  O livadam i šumam imam puno pripovedati vam jel prelepa je proleč došla nam.

  Otišla zima - došla proleč. Livade cvetajo, a šume - ja se pak čudim - one još zevajo.

  Mali cvrček cvrči, na njem sunce se blešči.

  Ide čovek, za njem stado ovci, a samo jedna - beči.

  Došle so rode i lastavice, te proletne ptice. Doletele so v svoja gnjezda.

 • 26

  Vrapci i lastavice baš se ne slažo. Oni se si skupa po cele dane svađajo i love, a na kraju se razijo.

  Ja jedva čekam dok sa godišnja doba prejo pa da proleč dojde kaj se na pašu pojde.

 • 27

  Mirjam Despinić, 8. razred Voditeljica: Cilika Tarandek II. osnovna škola Čakovec

  Rascveteni majuš

  Doletel je z vetrom, na lastavici nebeskoj, na oblaku je predi dremal. V cvetju se je kopal, z notama je v potočcu plesal z kamena na kamen. Kiklju angelovsku majošice su mu naprajle. Rosom bleščečom ličece si je hmil. Na dugi z soncem pripovedal je, pripovedal. Nije štel oditi...

 • 28

  Paula Škrlec, 6. razred Voditeljica: Nada Slišković OŠ Ksavera Šandora Đalskog, Donja Zelina

  Breze šumiju

  Na livade procvale je pone belih cvetekov, Na nebe skupile se male pahulastih oblačekov. V šume lubičasti šafrani kak morje se plaviju, Na bregu cveteki jaglacov kak zlatniki se žutiju.

  Poteki žuboriju, zelenoj šumi pesmicu popevaju. Mlade breze v proletnim kiklicam na vetru drftiju, Tak čarobne šumiju, stalne nekaj stiha šapučeju Pak mi se vidi kak da protuletju vrata otpiraju.

 • 29

  Ivan Hanžek, 8. razred Voditeljica: Ruža Mavrinac OŠ Skrad

  Kolarda od skračkih reči

  Kocelj, risje, Strhlenof i kavno,

  Se te reči Koristile so se jaku davno.

  Knjofe, pesa, Kurnik il' komorada,

  Neke se pr nas Koristijo i danas.

  Šmoren, preška, Odarčak i knalo, Fanj lidji je va

  šteslje noge pralo.

  Veža, fijola, Pučice il' kolarda,

  Teh naših reči ema fanj Ko cela celcata vojna garda.

 • 30

  Vivien Zbašnik, 7. razred Voditeljica: Marica Janeš OŠ "Petar Zrinski" Čabar, PŠ Gerovo

  Uorglce

  Tihu je škropeu dš i pa strejhe je šemejua vuoda. Tu je zame zmiron bua čudovita muzika džja. Duoskrat sn sedejua na jezbe i prebiraua pa ladice starega uormarja. Nješua sn pazablene uorglce. Še s oble lepe ašdiče ku črejšna, al pa lukoncav se rđave, Uodnjesua ih son prabake i uona se je jaku razveseliua. Abrisaua ih je z rupcon i prubaua jegrat najne. Čudni zvuke so se širele i bake so patjekle suzi. Pred dougu, dougu lejt pradjed je lepu jegrou najne. Plisale so i papejvale z nime, a dns so samu kuščk želejza i duoste spominov na muadost.

  uorglce – usna harmonika

 • 31

  Goran Poje, 5. razred Voditeljica: Marina Hrga - Arh, prof. OŠ "Petar Zrinski" Čabar

  Vidiu son ga

  Hej ju hej Son ga vidiu zdej. Ima čizme bez popuatou Ko soko lužo pošuata. Vurco zos korade, Lančke pa zos špage. Hej ju hej Son ga vidiu zdej.

 • 32

  Nives Panijan, 7. razred Voditeljica: Ingrid Žorž, prof. OŠ "Petar Zrinski" Čabar, PŠ Tršće

  Spumad

  Spumad je ko punčka ke na pasluša nebenga.

  Oblejče se v zeljeno, pletjeno majco,

  pa gre ven.

  Pazuave se je pajdašice: žouto jaglačico,

  je bejlo šafrančico. Pa vse fkep dirjajo vena.

  Gredo je pa garah, je pa dalah.

  Je na nive zajdejo, pa se nakce zamažejo.

  Pole dirjajo na Rudnek da se jeh v snejg obrišejo. Ke druge punčke tu vidjo

  pa še uane za nimen pahitajo.

 • 33

  Anamarija Ivanković, 5. razred Voditeljica: Lidija Bistrički, prof OŠ Dragutina Domjanića, Sv.Ivan Zelina

  Dežđ

  Dežd je cvel Po cele dane i noči, po denu i kmici, denes i zutra. Se je postalo poplavljeno. Smetlje je plivale po smeđe zmazane vode. Splašeni mački kričali su na mokrem drveču.

  "Koj je to?", spitavali su ludi. Ali jednoga dena sunce se počelo blesikati. Najemput je postala pesja vručina. Voda se zlejala vu reke, a sunce osušile brege. Puce su oblekle kiklje i zišle vun z hiže. Babe su zele cekere i pošle za poslem. Lepo cvetje se rascvele kraj plota. Dedi su zeli svoje škrlake pak zišli vu susret suncu.

  I sad se sunce, i samo sunce blesika nad staremi hižami.

 • 34

  Ana Tuković, 7. razred Voditeljica: Lidija Bistrički, prof. OŠ Dragutina Domjanića, Sv. Ivan Zelina

  Mi se ne da

  Gda sem doma, pak ne znam koj da delam, dojde mamek i vu sobu mi kriči: "Ano, odi mi hižu zmeti!" Ja same čkomim, mi se ne da.

  Gda krenem v školu, baba z dvorišča kriči: "Ano, si si mapu zabila!" Same se okrenem, pa zmižem z glavu, vračati mi se ne da.

  Gda dojdem školu, pak me vučiteljka tira naj vežbenicu rešavam. Ja se zmohavlem, se zvlačim kad mi se ne da.

 • 35

  Gda dojdem dimo, me dedek tira da mu jabuk donesem. Ja si z očmi preobrnem, jabuk ne donesem kad mi se ne da.

  Če kam brat me tira , zovem mamicu v pomoč. Ona pak me tira naj knige se primem.

  Tak saki boži den. Si me nekam tiraju, a rnene se jednostavne ne da.

 • 36

  Ema Šlabek, 3. razred Voditeljica: Ana Blažotinec OŠ Đure Estera, Koprivnica

  Zakaj?

  Zakaj moje noge mašo? Kad bi bilo bole za moje firtle nove da se smire.

  Zakaj moje roke dok pišem me ne poslušajo? Dobro bi bilo za zadačo da probajo.

  Zakaj čez moja vuha sakaj čujem? Puno toga lepoga, a i ono kaj ne očekujem.

  A tek moje joči kako po razredu lutajo! Dok tam pod oblokom, v jeni klopi, ne najdo koga očo i onda si počino.

 • 37

  Marija Križ, 7. razred Voditeljica: Rezika Jašarević OŠ "Petar Zrinski" Čabar, PŠ Prezid

  Du vej?

  Du vej kok bu jutre? Marat duabru, marat suabu, al' dele marmo uastat svaji, če ne, polej nas ni nabu.

  Nigdar ne vejš kaj bu jutre. Marat bumo jukale, mart se bumo smejale, al' kr got nas čaka sve bumo prestale.

  Du be vejdu kaj bu jutre? Nabumo za dele muadi, al' marmo držat guavo gure i pejt kan nas srce vude.

 • 38

  Petra Cindarić, 7. razred Voditeljica: Nada Kanižanec OŠ Gradec

  Na belini snega V črnom oku zmržnjene ftice

  Zgasnulo se sonce.

 • 39

  Katarina Kranjec, 6. razred Voditeljica: Blanka Puškarić, prof. OŠ Ivana Granđe, Soblinec

  Sinokoša

  Kad pevec zakukuriče, Zbude se i kokoši. Prejdeju na dvorišče pa na pašu po sinokoši.

  Tam se trava v jutre blešči, od sonca koj z neba trešči, a i veter pomalo poprhava, pa na sinokoši tanca cvetje i trava.

  Diši cvetje, ščrleni se i zlati, kak da me zove da ih prejdem brati. Zeleni se trava, bejže kokoši, Tak je lepe brati na sinokoši.

 • 40

  Ivana Andrašek, 2. razred Voditeljica: Ankica Dmejhal OŠ Ivana Granđe, Soblinec, PŠ Adamovec

  Štefek

  Bejži Štefek črlen od sreče poglejte kak šporet vleče.

  Štefek, Štefek, kaj si lud to nije šporet, to ti je cug.

  Lepo si vu nj' sedneš na oči škrlak potegneš i spiš.

  Najemput se v Zagrebu zbudiš.

  Tam se ludi žuriju kak nori trajvani visiju na žnori!

  Tak ti živiju v gradu ludi. Zato ti Štefek spometen budi

  Ostani doma za navek dragi moj Štefek!

 • 41

  Luka Novosel, 8. razred Voditeljica: Dubravka Delač-Domjančić OŠ "Kardinal Alojzije Stepinac", Krašić

  Ma iža i se uku nje

  Da sam stalni trezan, Ne bi bil to kaj jes.

  Ne bi mi pred ižu trni rasli, Nek bi se zajci pasli.

  Ne bi mi za vuglom vragi tancali, Nek bi se vrapci štancali.

  Ne bi mi na balkonu veš bila, Nek bi se ograda završila.

  Ne bi mi iz krova voda tekla, Nek bi se svinja izlegla.

  Kad bi sunce zasvitlelo, mam bi babu nekaj zabulelo.

  Evo ovo vam je moja iža Vu ki više ni turinja, slame i kustriža.

 • 42

  Iva Zane, 5. razred Voditeljica: Željka Kalabek IV. osnovna škola Bjelovar

  Čula se pesma

  Čula se je pesma s brega na breg. Ili bilo leto il' debeli sneg

  V letu se kopalo, vu jesen se bralo, a v zimi se vino navek pretakalo.

  Čula se je pesma s brega na breg. Ili bilo leto il' debeli sneg.

 • 43

  Elena Kušt, 6. razred Voditeljica: Marijana Obad-Poldrugač, prof. OŠ Ksavera Šandora Đalskog, Donja Zelina

  Kak da ne bi

  Ludi moji sega mi je dosta! Ojdi sim, ojdi tam, stalne imam posla.

  "Ti si mlajša", si veliju, "tebe noge ne boliju."

  Kak da ne bi!

  Bog je noge stvoril za tanec i španceriju, A ne za vašu bedariju.

  I zate velim glasne, a ne v sebi: "Kak da ne bi!!!"

 • 44

  Nikolina Verbič, 5. razred Voditeljica: Jasna Horvat OŠ Ivana Perkovca, Šenkovec

  Moja mama

  Pri Sukli, Na kraju sela

  Sako lito Moju mamu ledina čeka.

  Ona po cile dane tam okapa, Muči se, znoji, pašči i prigiba do zemle.

  Nigda idem z jum i rada bi joj pomogla. Al' za menum prazni red ostane

  Kaj skorum saku koruzu, pažul i buču posičem I tak kvara napravim.

  A moja mama Samo okapa

  Pridna, Zgrblena do zemle.

 • 45

  Eva Kodžoman, 6. razred Voditeljica: Jasna Horvat OŠ Ivana Perkovca, Šenkovec

  Dite bit

  Kak je lipo dite bit Z vitrum i cvitjem se mutit H travi popivat Po putecu na zaovinku H selo odbežat

  Lipo je dite bit Svoje bebice na rukam držat I po cile dane Niš ne dilat Samo se smijat, smijat...

  Kak je lipo dite bit Bečat za saku stvar I unda ju mam dobit Kaj se dite ne bi žalostilo I tulike suzice lilo

  Lipo je dite bit Al' to ne bu zanavik! Taki bu došlo osamnajst lit Pak bum unda štundirala Kak je lipo dite bit.

 • 46

  Krešimir Ban, 5. razred Voditeljica: Biserka Fruk OŠ Stjepana Radića, Božjakovina

  Podrti kotač

  Japa mi je kupil novoga biciklina, i vučil me je vojziti.

  I tak je japek biciklina slagal i naljepnice kelil i kotače stegaval.

  Došel je petek, išel sam u dučan po kruheka. Zajašil sem biciklina i prešel.

  I tak sam se vojzil, a zajni kotač me prestigel, japek mi ne dobro kotačeka stegnul.

  E, japek, japek, kak ste mi to biciklina zmučili?

 • 47

  Antonio Šoštar, 6. razred Voditeljica: Matilda Marković OŠ Draganići

  St'zica

  S'aki put k'd idemo k baki je'nu st'zicu gledim. Med brigmi se je stisnala i meni se tak iz dalka vidi koj da se od z'mlje di neba strelica prugnala. Vuska je i znam da ji je tesni k'd ju z brega bujice dereju, po letu ju suncim pržiju i se m'nje se vidi da po nji ljudi ideju. Z autim ni moči, a peške je teško. Jako je sprti, a st'zica je duga. Malo gdoj se na put odluči i m'kar znaju da v nebo pelja ljudi ju najrajše zaobideju.

 • 48

  Paula Brezovec, 5. b razred Voditeljica: Sanja Biškup, prof. OŠ Vidovec

  Dok moja mati govori...

  Dok moja mati govori, se precvete i zadiši.

  Dok moja mati govori, sončece se rastvori

  i se pozlati.

  Dok moja mati govori, kak da šuma zašumi,

  a potok v šumi zažubori...

 • 49

  Erika Petelin, 8. razred Voditeljica: Mirjana Pleše OŠ Lokve

  Štrigelj

  Va Zavičajne zbirke sen, sidin i gledan nekaj koj ne poznan i za koj me se vide da je glavnik.

  Študiran se koj je to, zokaj je

  i kaku dela.

  Jema drveno ročo i štire glavnika

  puna sitnih zubi.

  Ka stružejo, ili skubejo

  ili jidu?

  I stružejo, i skubejo,

  ali ne grizejo nego se smejejo.

  To gledan Riđanof glavnik, pu lukvorske se reče štrigelj.

 • 50

  Tajana Obad, 7. razred Voditeljica: Ivanka Lazar, prof. OŠ Sveti Đurđ

  Dešč

  Škropi, žveni žveni, škropi,

  v grabe se žuri.

  Zapuni se, zaniše se, zalesne, zažmeri i zaspi.

  Vleče me, vobi me,

  zaslepi me i zastovi me.

 • 51

  Hana Beloša, 2. razred Voditeljica: Ljubica Bešenić OŠ Novi Marof

  Poštarek je donesel penzijicu

  Poštarek je donesel penzijicu. Deda me zval nek idem z njim v štacun. Bo mi nekaj kupil.

  Pono sega smo nametali v košaru; čak i napolitanke, ribice i paštetu. Meni je deda kupil kinder jajce.

  Išli smo dimo. Deda je nesel veliki, a ja mali ceker. Smejali smo se.

  Pred hižom mi je deda rekel: Pucek, pemo mi pak v štacun za mesec dan, če bom živ.

 • 52

  Marija Đurinić, 5. razred Voditelj: Borivoj Pengov OŠ Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka

  Tiček

  Kaj one na grane sedi? To mali tiček mirne spi.

  Kaj ga ni stra da z grane opane i v času nestane?

  Ni ga stra, on je tak spreten i na svoje je grane jake sreten.

 • 53

  Vedrana Lulić, 5. razred Voditeljica: Dragica Majnarić OŠ Ivana Gorana Kovačića, Delnice

  Deounške legende Majhen mož

  Majhen mož Vejlik je ko použ

  al' je hitr ku vejvereca i z's saken se rad heca.

  Va jamah kej smo krtica biva

  Mole mož se smjerm Skriva.

  I sake dan znova reče: „Dejvajte lidi, srečna vura

  Teče !"

  Čudn je tu čovik Nihče ga nej videu.

  Živi on va srce Svajeh lidi pa je

  I duh postau.

  Stolejtja su prohujaua al' malega moža nejso

  pozobeua. Premenili su se lidi. Čuvar polja na neke

  Brazde i sda sidi. Saki dan z nova reče

  „Dejvajte srečna Vura teče !"

 • 54

  Zlatko Kelemenić, 8. razred Voditeljica: Valentina Mahović OŠ Milana Langa, Bregana

  Crtič

  Kad sem bil mali, samo sem crtiče mel v glavi.

  Gledal bi ih, po den celi, jer su dosti akcije meli.

  Hezni ga po glavi z autom prijatela pregazi. Al kad su starejši blizu,

  na svoje ponašanje pazi.

  Denes, kak starejši i veči, odlučil sem dober zanat ispeči.

  Postal bum bogat i slaven, a o meni bu Jutarnji pisal,

  jer bum super crtiče za decu risal.

 • 55

  Vlatko Hrček, 7. razred Voditeljica: Ksenija Zubić OŠ Đurmanec

  Črni sen

  Noč je hlovila pospani den za vrat.

  I posoravila ga hitre, kam drugam,

  nek spat.

  I zde den senja črni sen.

 • 56

  Josipa Kocman, 7. razred Voditeljica: Darinka Pokos OŠ "Vladimir Nazor", Budinščina

  Protuletje

  Trebaš: Komad neba, puol senekoše,

  tratinčicu i ivančicu, črljenu, plavu, ruozu, žutu farbu,

  pune smijeha, cijele sunce, cvrkut ptica, mefku travu, zelene brege,

  pesmu težačku. Kad se to zmiješaš, dobil buš protuletje.

 • 57

  Ana Sviben, 5. razred Voditeljica: Nataša Čičko OŠ Oroslavje

  Gda se zgasiju svetla

  Po tihu, čist, čist polahku, spustila se kmica.

  Dežđ je opral staru drvenu hižu i potec polek nje.

  Čujeju se šume, žabe

  tam z dalekoga polja.

  Svetla su se zgasila

  jer prešle je pol noči.

  Zgasile se je još neke -

  svetle vu jedne duše.

  Delala je, delala celi svoj vek,

  a sad si bu počinula.

 • 58

  Drhtave roke, beli lasi,

  vse si bu to počinule.

  A moja se babica

  više ne zbudila.

  Kak i dežđ po obloku čez moje lice cediju

  se vroče soze.

 • 59

  Goran Kocijan, 3. razred Voditeljica: Danica Prašnjak OŠ "Metel Ožegović", Radovan, PŠ Margečan

  Vrgoji

  Ščera je Dešč cure. Použi su moum Zišli na pašu Ustavili su za suobom Srebrne trake, Kaj buju se Znali nazi Dimu vrnoti.

  Ja i tata z motorum Smu fletnu V šumu skučili. »Se diši Pu vrgojima« Reki je tata. Tata se nekum jaku žuri Vrgoje smu v žepe naklali. Drža sam se za tata, Da z mutora ne zginem. Ja sam se smeja. A vrgojiki su se Sigurno v žepu Čudili...

 • 60

  Barbara Kunštek, 6. razred Voditeljica: Marija Bolšec OŠ Antuna Mihanovića, Petrovsko

  Pozabljena hiža

  Gajnk nakrivljeni, vrata škripiju, mala maca dom išče.

  Črijepi se targaju, trava je vse veča, obloki potrani.

  Našla je maca dom na zmazanom špampatu leži.

  Apajačina je sikud. Miši i štakori na dilju. Zmazani potok smardi.

  Šparhat več duga ni goral, posuda na stolu ni oprana.

  Sama muk vlada. Mesto dece popeva slavuj na varhu krova.

  Nekaj škriplje. Cvili krov . Još mala i zrušil se bu.

 • 61

  Nikolina Leljak, 6. razred Voditeljica: Marija Boišec OŠ Antuna Mihanovića, Petrovsko

  Drvana klet

  Samo sance! Sance blehči h tarsju.

  Samo žute glave! Žute glave poljak tarsja h zelenoj travi.

  Drvana klet! Drvana klet na bregu pozabljena.

  Samo sance i vetar Navarnaju kak prijatelji. Gemišt si na buju spili.

 • 62

  Jasmin Ivanuša, 6.razred Voditeljica: Maja Priher OŠ "Vladimir Nazor," Sveti Ilija

  Oblaki

  Daleko na nebu vlečeju se dva okrugla balona.

  Veliki su kak dve moje hiže.

  Nek veter popuhne jen k drugome se zabežiju najempot se tresneju fest zagrmiju i na suhu zemljicu dežđeka spustiju.

 • 63

  Anja Sever, 5. razred Voditeljica: Branka Jakupec OŠ "Antun Nemčić Gostovinski", Koprivnica

  Dežđ

  Najempot se zakmičilo, z babinoga kota zamomlalo, i sa sila dežđa se zlejala, kaj da je nešče vedro z vodom oprčil.

  Dedin se pesek splašil, na dvor zbežal i glasno lajal. Strele so pocale, nebo osvetlavale.

  I veter se zdigel, drevje vijal, granje trgal, a sosed je rakete puščal kaj letino bi začuval.

  Baka se vu kot stisla i Boga molila da se nas čuva od sakakvoga zla.

  I mene so nafčili da se se v životu menja, da posle bure dojde i sonce. Pak valda bo i ve tak!

 • 64

  Ema Gross, 5. razred Voditeljica: Marijana Jaić OŠ Bogumila Tonija, Samobor

  Vu mojem trnacu

  Gledim črez oblok Kak drobna črešna

  Maše rukami Kak veter dirigira Vu mojem trnacu.

  Gledim črez oblok Kak mali se cvetek

  Iz zelene trave Suncu osmehava Vu mojem trnacu.

  Gledim črez oblok Moj pes za susedovom mačkom beži

  I laje na nju srdito Jer došla je vu njegovu hižu

  Vu mojem trnacu.

  Gledim črez oblok Lesu je veter zaprl

  Na nebu mesec se špancira Mrzlo je i počinje zima

  Vu mojem trnacu.

 • 65

  Danijel Moharić, 6. razred Voditeljica: Mirjana Rajter OŠ Brezovica

  Božič

  Lepi moj presvetli Božič, sam sem pret sobom pečenku skrival. Čez celo sem leto žmikal i šparal kat mi dojdeš da bum užival.

  Slamicu zlatnu pot stol sem štrajil, zemljeni lonci su se potrli. Bili su puni dok dedek i babica zdavna leta mi nisu mrli.

  Blagoslov Božji, taj beli Božič da se zgubil dugo več slutim, i puno puti sem zadovolen kaj reči morem ono kaj ćutim.

  Grešnike z oltara gledi Spasitelj dobri, križec dreveni. Nu podišete, najte zabiti nakinđeni smogor, škrobotec črleni.

  Nu pojdi bratec čez naše brege, čez ke se steze od mraza svetliju. Skrušeno hodiju Dubrance v kapelu k polnočke svete de zvona zvoniju.

 • 66

  Antonio Štengl, 8. razred Voditelj: Joža Prudeus OŠ Samobor

  Črepi

  Hiže se med sebom z črepima spominjajo.

  Od jutra do zore tak žlabraju vsi

  z jezikimi črlenimi, črnim,

  novim i spucanim.

  Razbiti čkomi.

 • 67

  Mateja Škoc, 8. razred Voditelj: Joža Prudeus OŠ Samobor

  Kak fletno prejde leto

  Prezimec, sečen,

  zimu prezimel...

  Sušec vabi glavobolke, mali traven,

  pak vekli...

  Pašovaba po ledinah tanca. Rožnak z rožami.

  Ivajnščak po besku leno diši. Jakofčak gamilicu šafrunom opral.

  Kedni idejo: velkomašnak, malomašnak,

  listopad...

  Sesvečak se zmeknul vu megle moštek diši.

  Kozoderec gruden pozdravla z prvim pršičem.

 • 68

  Tena Krajnjčec, 7. razred Voditelj: Joža Prudeus OŠ Samobor

  Seimišče

  Sobota. Diši kotlovina, pucaju masne klobase.

  Piva je tepla. Muži hodiju sim tam

  onak kak muve brez glave.

  Pozdravlaju se poznati Tateki pajceke glediju

  Pajci kričiju, kupci ih sprepipavaju, a njim sejedno gdo bu ih oglabal.

  Deca bečiju kaj bi kaj dobili. Ciganica za rukav navlači i veli da bu praf povedala

  za male nofce.

 • 69

  Filipa Hofer, 8. razred Voditeljica: Biserka Mihalina OŠ Rude

  Rovi

  Zdavna, tu pri nami, V Rudami al Rovi,

  Bili su rudniki sami: Bakra, železja i gipsa.

  Rudari su v nimi V krvavem znoju se kupali.

  V črnoj kmici i večnem strahu, Svetu Barbaru bi prizivali.

  Saki sanoborski bogatun Za se rudnike je štel

  Da bi ž njih, čim više, Penez na kup si del.

  Čez vuska, fajhtna okna Se bogatstvo zvlekli su vun,

  Potem, jame su zapreli- Naj buju samo sen.

  Vre naši dečki tambure igraju I pozablena okna otpiraju.

 • 70

  Leonard Francetić, 8. razred Voditeljica: Jadranka Jakovlić OŠ Sveta Nedelja

  Zakaj su ludi takvi?

  Gdo zna zakaj su ludi takvi? Zakaj se navek svadiju? Kaj nigdo za svoju zlobu leka zmislil ni?

  Zakaj si grde reči govoriju? Zakaj kak mala deca noriju? Navek ih drži neki jal. Pa kak im ni drugega žal?

  Se to ni kak treba, to več si znaju. Jel bu gda tomu došel kraj?

  Štel bi da se nigdo več ne svadi. Štel bi da si imaju dobro srce i da se imaju radi.

 • 71

  Mihael Šolčić, 7. razred Voditeljica: Zlata Andri OŠ Mihaela Šiloboda, Samobor

  Zajec

  Mali zajec drči i drči po otave, lovi leptira črlenega.

  Stari Štef se jadi na zajca kaj mu bu svu otavu pogazil, ne bu imal kaj kravice dati.

  Gledim, gledim zajca i mislim si,

  a zakaj ga si ne bi zel?

 • 72

  Kazalo autora likovnih priloga

  Strana Autori ilustracija 3, 23 Jelena Beštak, 6. razred OŠ Ivana Granđe, Soblinec, PŠ Adamovec

  16 Martina Makopek - Pušec OŠ Podrute, Donje Makoišće

  18 Matija Vitković, 7. razred OŠ Ante Kovačića, Belec 20,31, Ruža Ivanković, 8. razred 43 OŠ "Sveti Križ", Začretje

  24 Valentina Rotim, 5. razred OŠ Dragutina Domjanića, Sv. Ivan Zelina

  26 Vedran Biljan, 6. razred OŠ Draganići

  28 Sanja Naranđa, 6. razred II. osnovna škola, Čakovec 35,42 Nikolina Kovač, 7. razred IV. osnovna škola, Bjelovar

  38 Matea Vitković, 8. razred OŠ "Gradec", Gradec

  46 Petra Škrlec, 7. razred OŠ "Stjepan Radić", Božjakovina

  48 Mateja Sentić, 8. razred OŠ "Gradec", Gradec 50,58 Anja Sever OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica 54, 71 Martina Ečimović, 8. razred OŠ Milana Langa, Bregana

  55 Vlatko Hrček, 8. razred OŠ "Đurmanec", Đurmanec

  62 Antonijo Popijač, 6. razred OŠ "Vladimir Nazor", Sveti Ilija

  66 Tomislav Hršak, 8. razred OŠ Antuna Mihanovića, Petrovsko

 • 74

  39. OŠ Petar Zrinski, PŠ Prezid Prezid 40. OŠ Petar Zrinski, PŠ Tršće Tršče 41. OŠ Podrute Novi Marof 42. OŠ Rude Rude 43. OŠ Samobor Samobor 44. OŠ Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka 45. OŠ Skrad Skrad 46. OŠ Sračinec Sračinec 47. OŠ Stjepana Radića Božjakovina 48. OŠ Sv. Križ Začretje Sv. Križ Začretje 49. OŠ Sveta Nedjelja Samobor 50. OŠ Sveti Đurđ Sveti Đurđ 51. OŠ Šemovec Trnovec Bartolovečki52. OŠ Tužno Tužno 53. OŠ Vidovec Vidovec 54. OŠ Viktora Kovačića Hum na Sutli 55. OŠ Vjenceslav¸a Novaka Zagreb 56. OŠ Zlatar Bistrica Zlatar Bistrica

 • ISBN: 953-6540-30-4

  CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb

  UDK 821.163.42-053.2'282-1(082)

  SMOTRA dječjega kajkavskog pjesništva "Dragutin Domjanić" (26 ; 2006 ; Sv. Ivan Zelina)

  Rascvele veje / 26. smotra dječjega kajkavskoga pjesništva Dragutin Domjanić, Sv. Ivan Zelina 2006. ; priredio Ivo Kalinski. - Sveti Ivan Zelina : Pučko otvoreno učilište, 2006. – (Mala biblioteka Dragutin Domjanić ; knj. 43)

  ISBN: 953-6540-30-4

  301018053

 • 9 7 8 9 5 3 6 5 4 0 3 0 3

  I SBN 9 5 3 6 5 4 0 3 0 - 4