17
SC AVIVA Asigurari de Viata S.A. Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010 1 RAPORTUL ANUAL privind activitatea fondului de pensii „Pensia mea” la data de 31.12.2010 1. DATE INFORMATIVE Fondul de pensii facultative PENSIA MEA, a fost autorizat de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private prin Decizia nr. 5 emisa la data de 17.04.2007 fiind inregistrat in Registrul CSSPP cu codul FP3 1030 si administrat de catre S.C. AVIVA Asigurari de Viata SA („Aviva”). Societatea AVIVA Asigurari de Viata S.A. are sediul social in Bucuresti, Str. Buzesti nr.76-80, et.1- 3, sector 1, Bucuresti si este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/9186/1999, Cod Unic de Inregistrare 12295479, avand un capital social in suma de 193.115.024 lei. Structura capitalului social subscris si varsat de catre actionari la data de 31.12.2010 este urmatoarea: - AVIVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED detine 99.9999% din capitalul social total al Societatii; - AVIVA TRAININGS & SERVICES SRL detine 0.0001% din capitalul social total al Societatii. Capitalul social, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului la data de 31.12.2010 este de 193.115.024 actiuni nominative cu o valoare nominala de 1 Leu fiecare. Societatea are ca obiect principal de activitate desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare, activitate desfăşurată în sau din România, în lei sau în valută, prin practicarea claselor de asigurări specificate, pentru care Societatea are autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, respectiv: - Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare - Asigurari de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii - Asigurari permanente de sanatate - Asigurari de accidente - Asigurari de sanatate. De asemenea, Societatea desfasoara activitati de colectare a contributiilor si de administrare a fondurilor de pensii facultative conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, legislatiei în vigoare si aprobarii Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private („CSSPP”). Obiectul principal de activitate al Societatii este reprezentat de "Activitati de asigurari de viata", Cod CAEN 6511. Obiectul secundar de activitate al Societatii este reprezentat de "Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)", Cod CAEN 6530. Alte activitati ale Societatii sunt “Alte activitati de asigurari” Cod CAEN 6512, activitati limitate la asigurari de accidente si boala, inclusiv accidente de munca si boli profesionale si asigurari de sanatate.

Raportul administratorului pentru activitatea de ... · supravegheate de CSSPP , Legea contabilitatii 82/1991, republicata, si in baza prevederilor Normei 14/2007 privind reglementarile

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

1

RAPORTUL ANUAL

privind activitatea fondului de pensii „Pensia mea” la data de 31.12.2010

1. DATE INFORMATIVE

Fondul de pensii facultative PENSIA MEA, a fost autorizat de catre Comisia de Supraveghere a

Sistemului de Pensii Private prin Decizia nr. 5 emisa la data de 17.04.2007 fiind inregistrat in

Registrul CSSPP cu codul FP3 – 1030 si administrat de catre S.C. AVIVA Asigurari de Viata SA

(„Aviva”).

Societatea AVIVA Asigurari de Viata S.A. are sediul social in Bucuresti, Str. Buzesti nr.76-80,

et.1- 3, sector 1, Bucuresti si este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/9186/1999,

Cod Unic de Inregistrare 12295479, avand un capital social in suma de 193.115.024 lei.

Structura capitalului social subscris si varsat de catre actionari la data de 31.12.2010 este

urmatoarea:

- AVIVA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED detine 99.9999% din capitalul social total al

Societatii;

- AVIVA TRAININGS & SERVICES SRL detine 0.0001% din capitalul social total al Societatii.

Capitalul social, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului la data de 31.12.2010 este de

193.115.024 actiuni nominative cu o valoare nominala de 1 Leu fiecare.

Societatea are ca obiect principal de activitate desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare,

activitate desfăşurată în sau din România, în lei sau în valută, prin practicarea claselor de asigurări

specificate, pentru care Societatea are autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,

respectiv:

- Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare

- Asigurari de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii

- Asigurari permanente de sanatate

- Asigurari de accidente

- Asigurari de sanatate.

De asemenea, Societatea desfasoara activitati de colectare a contributiilor si de administrare a

fondurilor de pensii facultative conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, legislatiei în

vigoare si aprobarii Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private („CSSPP”).

Obiectul principal de activitate al Societatii este reprezentat de "Activitati de asigurari de viata",

Cod CAEN 6511.

Obiectul secundar de activitate al Societatii este reprezentat de "Activitati ale caselor de pensii (cu

exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)", Cod CAEN 6530.

Alte activitati ale Societatii sunt “Alte activitati de asigurari” Cod CAEN 6512, activitati limitate la

asigurari de accidente si boala, inclusiv accidente de munca si boli profesionale si asigurari de

sanatate.

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

2

2. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII DE ADMINISTRARE A

FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE „PENSIA MEA”

Conducerea si administrarea Societatii revin:

2.1. Adunarii Generale a Actionarilor

2.2. Consiliului de Administratie si Comitetului Director

2.3. Directorului General si Directorilor Executivi

2.1 Adunarii Generale a Actionarilor

2.1.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

2.1.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

2.2 Consiliului de Administratie si Comitetului Director

2.3. Directorului General si Directorilor Executivi, respectiv

- Directorul General

- Directorul General Adjunct – coordonator al activitatilor juridice si guvernanta corporativa, de

actuariat si reasigurare, de investitii, contabilitate si raportari precum si planificare si analiza

- Director General Adjunct – coordonator al activitatii de Vanzari directe si prin intermediul

Retelelor Independente precum si a activitatii de formare a personalului implicat in activitatea de

vanzari

- Director Servicii Clienti

- Director IT

La 31.12.2010 societatea are 2 conducatori executivi si 126 de angajati.

3. DENUMIREA SI SEDIUL DEPOZITARULUI

Fondul de pensii facultative PENSIA MEA, a fost autorizat de catre Comisia de Supraveghere a

Sistemului de Pensii Private prin Decizia nr. 5 emisa la data de 17.04.2007 fiind inregistrat in

Registrul CSSPP cu codul FP3 – 1030 si administrat de catre S.C AVIVA Asigurari de Viata SA.

Depozitarul Fondului de Pensii Facultativ "Pensia Mea" este BRD - GROUPE SOCIETE

GENERALE SA. cu sediul social in Bucureşti, Sector 1, Bd. Ion Mihalache Nr.1-7, cod postal

011171, autorizare DEP-RO-373958, Aviz Nr. 21 din 12.06.2007, Autorizare BNR Seria A, Nr.

000001, înregistrat la Registrul Comerţului cu nr. J40/608/19.02.1991, CUI 361579. Suma platita

drept comisioane de custodie este de 30.628 lei pentru 2010.

4. INFORMATII CU PRIVIRE LA SITUATIA FINANCIARA A FONDULUI DE

PENSII

Situatiile financiare anuale s-au intocmit in conformitate Norma 3/ 2011 pentru intocmirea si

depunerea situatiile financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si

supravegheate de CSSPP , Legea contabilitatii 82/1991, republicata, si in baza prevederilor Normei

14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV –a a Comunitatilor Economice

Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

3

a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a sistemului de

Pensii Private nr 37/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

Indicatorii financiari se prezinta dupa cum urmeaza:

Situatia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii pentru Fondul de pensii “PENSIA Mea” la data

de 31.12.2010 comparativ cu 31.12.2009

31.12.2009 31.12.2010

IMOBILIZĂRI FINANCIARE 8.602.271 13.814.249

CREANŢE 3.975 1.407

INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 3.829.830 4.799.366

CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 14.543 21.312

CHELTUIELI ÎN AVANS 331 587

TOTAL ACTIV 12.450.950 18.636.921

DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ

DE PÂNĂ LA 1 AN 48.271 41.865

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 12.402.679 18.595.056

CAPITALUL FONDULUI 12.402.679 18.595.056

PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI

FINANCIAR (ct. 121) 985.758 1.429.999

Repartizarea profitului (ct.129) 985.758 1.429.999

TOTAL CAPITALURI PROPRII 12.402.679 18.595.056

Situatia veniturilor si cheltuielilor pentru Fondul de pensii “PENSIA Mea” pentru exercitiile

financiare incheiate la la data de 31.12.2010 comparativ cu 31.12.2009 sunt:

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

4

INDICATORI

2009 2010

Venituri din imobilizari financiare - -

Venituri din investitii pe termen scurt 300.758 4.046

Venituri din creante imobilizate 767.321 0

Venituri din investitii financiare cedate 71.655 618.703

Venituri din comisioane specifice fondului de pensii - -

Alte venituri din activitatea curenta 0 -

Venituri din diferente de curs valutar 0 -

Venituri din dobanzi 145.435 1.169.754

Alte venituri financiare din activitatea curenta 0 408.045

TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA 1.285.169 2.200.549

Cheltuieli privind investitiile financiare cedate - -

Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile 233.287 411.456

Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate 5.300 959

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - -

Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate - -

Alte cheltuieli din activitatea curenta - -

Cheltuieli din diferente de curs valutar - -

Cheltuieli privind dobanzile - -

Alte cheltuieli financiare din activitatea curenta 60.824 358.135

TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA 299.410 770.550

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA

CURENTA

profit 985.759 1.429.999

Informatii cu privire la cheltuielile de administrare suportate de fondul „PENSIA Mea”

2009 2010

Comisioane bancare percepute pentru administrarea

conturilor curente si comisioane percepute de

intermediari pentru plasamente 7.558 8.300

Comisioane platite pentru depozitare si pastrare in

siguranta a valorilor mobiliare 17.361 30.628

Comisioane platite administratorului 207.725 369.132

Cheltuieli de audit 5.943 4.354

Total 238.587 412.414

Informatii cu privire la cheltuielile de administrare suportate de Administratorul fondului de pensii

„PENSIA Mea”

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

5

Cheltuieli de administrare suportate de Administrator 2009 2010

Cheltuieli personal 881.470 724.219

Asistenta medicala 6.610 3.160

Asigurare accident si pensie facultativa 5.980 7.936

Cheltuieli de deplasare 1.063 457

Cheltuieli de intretinere inclusiv amortizare 795.742 568.189

Cheltuieli de publicitate si protocol 4.984 -

Alte servicii executate de terti din care 1.420.455 1.011.986

Cheltuieli audit 24.952 51.369

IT software +operation costs 155.113 125.843

Telefoane 65.423 46.443

Chirii 514.319 470.394

Servicii consultanta management - 10.769

Posta curier 11.567 12.130

Comisioane bancare 1.996 1.943

Cheltuieli materiale office 15.775 13.782

Alte cheltuieli 631.310 279.312

Cheltuieli diferente de curs 274.953 322.706

Total 3.391.257 2.638.681

Informatii cu privire la platile de disponibilitati banesti care s-au efectuat din fondul de pensii

administrat privat

Descriere 31.12.2009 31.12.2010

Nr. de plati Suma platita Nr. de plati Suma platita

Transferuri catre alte fonduri de pensii

facultative 11 13.748 19 47.738

Plati catre asigurati 71 107.987 29 67.510

INFORMATII PRIVIND EVOLUTIA NUMARULUI DE PARTICIPANTI LA FONDUL

DE PENSII FACULTATIVE

4.1.Pe parcursul exerciţiului financiar 2010 valoarea şi numărul unităţilor de fond

prezintă următoarele mişcări :

a) Evoluţia valorii şi numărului unităţilor de fond

i. cresterile si descresterile aferente numarului unitatilor de fond:

creşteri descreşteri Sold final la 31

decembrie 2010 Sold initial la

1 ianuarie 2010

1.100.033,0512 405.871,9213 9.487,9121 1.496.417,0604

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

6

ii. Structura aferenta cresterilor si descresterilor in valoarea unitatilor de fond:

creşteri descreşteri Sold final la 31 decembrie 2010

4.877.604,76 115.248,05 4.762.356,71

b) Unităţi de fond nou emise: au fost emise 405.871,921279 unităţi de fond in valoare totală de

4.877.605,51

c) Unităţi de fond anulate: au fost anulate 9.487,912056 unităţi de fond in valoare totală de

115.248,05

4.2.Situaţia privind evoluţia numărului participanţilor şi a valorii unităţii de fond în

ultima zi a lunii:

Nr.

Crt. Luna Numarul participantilor

Valoarea

unitatii de

fond

Numar de

unitati de fond

S0 S1 S2 S3 S4

1 Ianuarie 33 0 0 1 9.574 11,360316 1.127.567,23

2 Februarie 30 0 0 1 9.601 11,756401 1.160.461,52

3 Martie 74 0 6 1 9.670 12,002639 1.206.948,90

4 Aprilie 51 0 0 2 9.718 12,046158 1.243.898,24

5 Mai 35 0 0 4 9.750 12,031176 1.280.053,66

6 Iunie 51 1 1 3 9.797 12,062727 1.316.954,38

7 Iulie 25 0 0 4 9.818 12,158576 1.353.923,83

8 August 43 1 2 3 9.856 12,201145 1.388.629,47

9 Septembrie 4 0 5 2 9.853 12,320011 1.414.865,08

10 Octombrie 25 0 2 4 9.872 12,361232 1.440.651,29

11 Noiembrie 25 0 0 4 9.893 12,30719 1.468.670,54

12 Decembrie 41 0 3 0 9.931 12,426386 1.496.417,06

5. ANALIZA RESPECTARII REGULILOR DE INVESTIRE CONTINUTE IN

DECLARATIA PRIVIND POLITICA DE INVESTITII, MODIFICARILE SURVENITE

IN TIMPUL ANULUI SI MOTIVELE CARE AU DETERMINAT EVENTUALELE

MODIFICARI

5.1.Principiile investitionale ale schemei de pensii facultative si rezultatele aplicarii lor

Administratorul Fondului a urmarit zilnic evoluţia portofoliului Fondului plasând

disponibilitatile în conformitate cu strategia generală stabilită in Comitetul de Investitii,

actionând prin vânzarea şi cumpărarea diverselor titluri financiare în conditiile oferite de

evoluţia acestora pe pieta monetara sau de capital.

Administratorul a respectat mentinerea gradului de risc asociat Fondului de Pensii Facultative

Pensia Mea.

Instrumentele preferate au fost cele cu venit fix pentru a asigura o stabilitate mai mare a

performantelor Fondului. În functie de evolutia pietei de capital, fondul s-a orientat si spre

investitii în actiuni si obligatiuni corporative. Portofoliul de actiuni si obligatiuni a fost

concentrat catre emitenti cu potential de crestere pe termen mediu si lung si al caror nivel de

lichiditate a permis accesul facil în piata.

5.2.Structura portofoliului

Pe parcursul intregului an 2010, structura investitiilor Fondului de Pensii Facultative Pensia

Mea a fost caracterizata de investitii preponderent in instrumente cu venit fix. Administratorul

a considerat ca exista suficiente premise de crestere a pietei de capital spre finalul anului,

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

7

alocand astfel o parte din portofoliu in actiuni listate pe Bursa de Valori Bucuresti in cea de-a

doua parte a anului. Structura portofoliului de active la data de 31.12.2010 a fost urmatoarea:

Politica de investiţii adoptată de Fond constă în diversificarea riscului pe mai multe sectoare

economice, în diverse clase de active, pe tipuri de emitenţi, pe diverse pieţe ale tarilor din

Uniunea Europeana, precum si pe piete financiare ale statelor terte.

Administratorul Fondului a urmarit diversificarea activelor fondului de pensii prin investitii

in diferite clase de active:

titluri de stat emise de Romania – detinerile fondului in titluri de stat au oscilat de

la 68,06% la finalul anului 2009 la 63,17% din activul total al fondului la finalul anului 2010.

Administratorul a considerat oportuna mentinerea unei expuneri pe titluri de stat in prima

parte a perioadei de referinta, beneficiind de randamentele in crestere oferite de Ministerul

Finantelor Publice investitorilor de pe piata locala. Expunerea pe aceste titluri de stat a fost

redusa treptat spre finalul anului pe masura ce Ministerul Finantelor Publice a preferat sa

mentina nivelul maxim platit al randamentelor oferite pentru emisiunile de obligatiuni de stat

la 7%, Administratorul orientandu-se spre alte tipuri de plasamente. Fondul a beneficiat de

derogarea CSSPP prin care un fond de pensii avea posibilitatea de a investi mai mult de 70%

din activele sale in titluri de stat emise de Statul Roman pana la anularea acesteia in

Noiembrie 2010.

10,957%

63,168%

1,893%

14,211%

9,649% 0,122%

Portofoliul de active la 31.12.2010

Actiuni

Titluri de stat

Obligatiuni emise de administratii locale

Obligatiuni corporatiste

Depozite bancare

Altele

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

8

obligatiuni corporative – ponderea obligatiunilor corporative a scazut de la 12.45%

din activul total al fondului la finalul anului 2009 la 11,49% la 31 decembrie 2010, fondul

investind in noi obligatiuni emise de Lloyds, Bank of Ireland. In anul 2010 au fost vandute

detinerile in obligatiunile emise de Depfa Bank si Erste Bank. Administratorul a redus riscul

de concentrare al portofoliului de obligatiuni corporative prin diversificarea pe diferite zone

geografice si pe diferiti emitenti din cadrul aceluiasi sector. Fondul a respectat limitele

maxime prevazute in prospectul schemei de pensii

obligatiuni municipale – ponderea obligatiunilor emise de municipalitati s-a redus

de la 3,35% la 1,89% pe fondul cresterii activului total, fondul preferand a nu investi in noi

obligatiuni municipale datorita riscului de lichiditate. Fondul a respectat limitele maxime

prevazute in prospectul schemei de pensii

Evolutie titluri de stat in 2010

56.00%

58.00%

60.00%

62.00%

64.00%

66.00%

68.00%

70.00%

72.00%

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

Evolutie obligatiuni corporative 2010

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

9

obligatiuni emise de entitati neguvernamentale – detinerile in obligatiuni

neguvernamentale s-au redus de la 4,12% la 2,72 %, pe fondul cresterii activului total al

fondului, cu respectarea limitei maxime prevazute in prospectul schemei de pensii.

actiuni listate pe Bursa de Valori Bucuresti –strategia fondului de a obtine un

randament in crestere a fost de a majora expunerea pe actiuni listate la Bursa de Valori

Bucuresti. Fondul nu a investit in actiuni cotate pe alte piete din UE. In urma analizelor

efectuate Administratorul a decis sa investeasca in actiuni din sectoarele: financiar-bancar,

utilitati, energie, farmaceutic, industrie etc. Expunerea pe actiuni a crescut considerabil de la

1,27% la inceputul anului la 10,96% din total activ la 31 decembrie 2010. Administratorul a

redus riscul de concentrare al portofoliului de actiuni prin diversificarea pe diferite sectoare

ale economiei si pe diferiti emitenti din cadrul aceluiasi sector. Fondul a respectat limitele

maxime prevazute in prospectul schemei de pensii.

Evolutie obligatiuni municipale 2010

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

Obligatiuni neguvernamentale 2010

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

10

depozite bancare – ponderea in depozitele bancare a inregistrat o evolutie oscilanta

in 2010, incepand anul cu 10,88% din total activ (31.12.2009), marcand un maxim de

16,97% in luna august si finalizand cu 9,65% la finalul anului. In prima parte a anului

dobanzile oferite de institutiile de credit pentru sumele atrase de la clienti institutionali

depaseau dobanda de politica monetara, Fondul blocand randamente de peste 11% in

portofoliu. Maturitatile preferate de Administrator au fost cele de 1M, 3M si 6M.

Institutiile de credit selectate de Administrator pentru constituirea depozitelor bancare au

fost reprezentate de: Piraeus Bank, Alpha Bank, Volksbank, Credit Europe, BRD si Banc

Post.

5.3. Evolutia Activului Total al Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea in 2010

Evolutia activului total in anul 2010 a fost una ascendenta, pe masura intrarii contributiilor

nete in valoare medie lunara de 406.467,13 RON.

Evolutie depozite bancare 2010

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

Evolutie actiuni in 2010

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

11

Luna Brut Net Nr.

Participanti

1 330.228 313.717 9.574

2 398.903 378.958 9.601

3 597.224 567.363 9.670

4 471.712 448.126 9.718

5 466.644 443.312 9.750

6 475.095 451.340 9.797

7 480.804 456.764 9.818

8 457.754 434.866 9.856

9 352.329 334.713 9.853

10 356.201 338.391 9.872

11 373.834 355.142 9.893

12 373.594 354.914 9.931

Activul total al fondului a crescut cu 49,90% in perioada de analiza datorita aprecierii

preturilor actiunilor aflate in portofoliu, inregistrarea zilnica a dobanzii generate de

instrumentele cu venit fix, a preturilor fondurilor de investitii, dar si din contributiile lunare

incasate.

5.4. Performanta Pensia Mea

Performanta obtinuta de Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea a fost de 10,21% in anul

2010, in timp ce rata anuala a inflatiei a inregistrat o valoare de 7,96%. Prin strategia

investitionala aplicata si prin metodele de gestionare a riscurilor portofoliului de active,

Administratorul a obtinut performante superioare ratei inflatiei, protejand astfel contributiile

participantilor de efectele inflationiste generate de aplicarea reformelor statului roman

convenite in acordul incheiat cu FMI, UE si Banca Mondiala in 2009 si ale caror efecte s-au

resimtit asupra economiei in 2010.

Evolutie Activ Total 2010

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

12

Performanta inregistrata de Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea a fost una pozitiva, cu

peste 28% mai mare fata de evolutia ratei anuale a inflatiei, performanta obtinuta

preponderent din aprecierea in a doua jumatate a anului a cotatiilor emitentilor de pe Bursa

de Valori Bucuresti aflati in portofoliul Fondului, dar si din evolutia constant superioara a

instrumentelor cu venit fix fata de rata inflatiei. Performanta de la lansare a fost la finalul

anului 2010 de 24,26%.

Evolutia valorii unitatii de fond

Performanta VUAN

- 3luni 0,86%

- 6 luni 3,01%

- 12 luni 10,21%

- dela lansare 24,26%

Rata de rentabilitate a Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea a inregistrat in 2010 o

evolutie volatila, cu valori peste rata minima de rentabilitate calculata pentru toate fondurile

de pensii facultative, dar cu valori sub rata medie de rentabilitate a pietei, observandu-se o

imbunatatire a acesteia spre finalul anului datorita schimbarii strategiei investitionale a

Fondului.

Evolutie VUAN Pensia Mea versus Rata anuala a inflatiei

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

Jan-

10

Feb-1

0

Mar

-10

Apr

-10

May

-10

Jun-

10

Jul-1

0

Aug

-10

Sep

-10

Oct-1

0

Nov-

10

Dec-

10

Inflatie anuala Vuan Pensia Mea

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

13

6. Riscurile financiare, tehnice si de alta natura ale schemei de pensii si modul de gestioanre

a acestora

Principalele riscuri investitionale la care fondul este expus sunt urmatoarele:

a. Riscul de credit

Riscul de credit este riscul de pierdere ca urmare a modificarii adverse a bonitatii contrapartidei sau

emitentului respectivului instrument financiar.

Riscul de credit apare in legatura cu orice fel de creante si consta in riscul ca debitorii sa nu fie

capabili sa-si indeplineasca obligatiile (la timp sau in totalitatea lor) din cauza falimentului sau a altor

cauze de aceeasi natura.

Riscul de contrapartida

Riscul de contrapartida se refera la consecintele negative asociate cu neplata unei obligatii, falimentul

sau deteriorarea ratingului de credit al unei contrapartide. Riscul de contrapartida include toate

tranzactiile si produsele care dau nastere expunerilor si nu se refera doar la activitatea de creditare.

Mitigarea riscului de contrapartida s-a realizat prin diversificarea numarului de contrapartide

acceptate si prin re-evaluarea periodica a fiecareia dintre acestea pentru a se putea evita sau diminua

expunerea fata de contrapartide aflate in dificultate sau a caror situatie financiara si imagine se afla

intr-un proces de scadere.

Riscul de concentrare

Riscul de concentrare reprezinta riscul de a suferi pierderi din (i) distributia neomogena a expunerilor

fata de contrapartide, (ii) din efecte de contagiune intre debitori sau (iii) din concentrare sectoriala (pe

industrii, pe regiuni geografice etc).

Principala metoda de mitigare a acestui risc are la baza diversificarea expunerii fata de contrapartidele

folosite. Administratorul Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea a considerat oportuna

diversificarea pe mai multe sectoare economice (finanicar-bancar, utilitati, energie, farmaceutic,

industrie, etc), pe mai mult zone geografice (Romania, UK, Suedia, Irlanda, Austria, Olanda, etc.),

Evolutia ratei de rentabilitate pentru Fondul Pensia Mea

0.0000%

2.0000%

4.0000%

6.0000%

8.0000%

10.0000%

12.0000%

14.0000%

16.0000%

18.0000%

Jul-1

0

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

Rentabilitatea anualizata Pensia Mea

Rentabilitatea minima

Rentabilitatea medie

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

14

dar si pe diverse clase de active: titluri de stat, depozite bancare, actiuni, obligatiuni, fonduri de

investitii.

Riscul de decontare

Riscul de decontare reprezinta riscul ca o contraparte sa nu isi indeplineasca obligatia de livrare a

instrumentelor financiare sau a contravalorii acestora in conformitate cu termenii tranzactiei

efectuate, dupa ce contrapartea sa si-a indeplinit obligatia de livrare a banilor/instrumentelor

financiare conform intelegerii.

Pentru a mitiga sau reduce riscul de decontare Administratorul a luat masuri preemptive de

confirmare a tranzactiilor efectuate, verificare a detaliilor de decontare (data, piata, instrument, pret).

Ulterior decontarii tranzactiilor extrasele de cont au fost folosite pentru a confirma decontarea cu

succes a fiecarei operatiuni.

b. Riscul de piata

Riscul de piata este riscul de a inregistra pierderi ca urmare a modificarilor adverse a factorilor de

piata, determinand scaderea valorii activelor detinute de companie (cei 3 factori de piata standard

sunt: rate ale dobanzii, cursuri de schimb si preturi ale actiunilor)

Acest risc include modificari in valoarea activelor (actiuni sau marfuri), modificari in preturi

observabile direct sau indirect (indici de piata, spread-uri sau corelatii) precum si efectele modificarii

volatilitatii si lichiditatii acestor factori.

Riscul de rata a dobanzii

Riscul de rata a dobanzii este riscul de diminuare a valorii de piata a pozitiilor senzitive la rata

dobanzii, ca urmare a variatiei ratelor dobanzii.

In administrarea riscului de rata a dobanzii membrii Departamentului de Investitii au urmarit atent

caracteristicile individuale de durata si PVo1 ale fiecarui instrument cu venit fix detinut sau

achizitionat in portofoliul fondului precum si durata si nivelul PVo1 al intregului portofoliu. In

momentul determinarii strategiilor de investire acesti parametri s-au luat in considerare in

determinarea unui portofoliu cu anumite caracteristici tinta, iar posibila evolutie a acestuia a fost

atent analizata luandu-se in calcul variate scenarii de evolutie a curbei de randament.

Fondul de Pensii Administrat Privat Pensia Mea a incadrat in portofoliul de active obligatiunile

municipale si corporative ca fiind “held to maturity”, exprimandu-si astfel intentia de a le detine in

portofoliu pana la maturitate. Tinand cont de metodele de evaluare prin care instrumentele cu venit

fix se evalueaza conform metodei de recunoastere zilnica a dobanzii, si nu prin marcarea la piata,

indicatorul PVo1 nu este relevant in acest moment in aprecierea senzitivitatii portofoliului la evolutia

ratei dobanzii din piata in ceea ce priveste evaluarea zilnica. Monitorizarea acestui indiciator a fost

necesara in cazul aprecierii valorilor obtinute in cazul dezinvestirii instrumentelor cu venit fix.

Riscul valutar

Riscul valutar este riscul inregistrarii unor pierderi in valoarea activelor sau datoriilor denominate

intr-o valuta, ca urmare a modificarii cursului valutar. Acest risc apare atunci cand activele sau

datoriile denominate in respectiva valuta nu sunt acoperite (hedged).

In cazul aparitiei unor expuneri pe active denominate in valute diferite de cele din structura tinta a

portofoliului fondului expunerea la riscul valutar poate fi mitigata de la caz la caz cu ajutorul

produselor derivate precum tranzactii forward, swap valutar, cross currency swap sau optiuni. Fondul

nu a investit in active denominate in alte valute decat RON.

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

15

Riscul de pret

Riscul de pret este riscul ca pretul unui instrument financiar/marfa sa scada ca urmare a dinamicii

unor factori care afecteaza piata in ansamblul ei.

Avand in vedere faptul ca detinerile Fondului in instrumente cu venit fix nu se evalueaza dupa

metoda marcarii la piata, Fondul nu a prezentat riscul de pret pentru aceasta categorie de active.

Administratorul Fondului de Pensii Facultative Pensia Mea nu a considerat necesara acoperirea

riscului de pret pentru actiunile detinute in portofoliu, mizand pe o revenire a Bursei de Valori de la

Bucuresti in urma analizelor intocmite.

c. Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate reprezinta riscul de a nu putea vinde intr-un interval scurt de timp un instrument

financiar/pozitie detinuta fara a afecta semnificativ pretul acestuia (nu exista cerere pentru acel

instrument financiar decat in conditiile acordarii unor discounturi semnificative de pret).

Pentru mitigarea riscului de lichiditate Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea a investit in active

cat mai lichide si cu un volum total de emisiune cat mai mare.

d. Riscul reputational

Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare

a lipsei de incredere a publicului si altor terte parti (clienti, actionari, creditori, angajati etc) in

integritatea companiei.

Pierderea reputatiei poate avea un efect negativ (direct sau indirect) asupra fondului. De exemplu, ar

putea afecta capacitatea administratorului de a demara noi relatii de afaceri, ar putea duce la scaderea

bazei de clienti, la actiuni legale sau alte pierderi financiare.

In procesul de mitigare a riscului reputational Administratorul a urmarit respectarea corectitudinii in

comportament si a conduitei traditionale de piata, respectarea obiectivelor, standardelor, limitelor si

normelor impuse atat intern cat si la nivel de industrie.

Pentru mitigarea riscurilor operationale ce pot sa apara in procesul investitional, societatea de

administrare a fondului a luat urmatoarele masuri:

-Asigurarea unor copii de siguranta a datelor electronice privind tranzactiile efectuate si portofoliul de

active detinute in numele fondului

-Asigurarea si pastrarea pentru o anumita perioada de timp in format fizic a unor copii ale

portofoliului de active detinute in numele fondului si a tranzactiilor efectuate (in conformitate cu

« Procedura de reconstituire a tranzactiilor si organizarea activitatii de arhiva la Aviva Asigurari de

Viata »)

-Asigurarea unui plan de continuare a activitatii in conditii de calamitate sau evenimente extreme

(Business Continuity Plan). Acest plan este organizat la nivelul intregului grup AVIVA Romania.

-Folosirea mai multor metode de comunicare in relatia cu autoritatea de reglementare, depozitarul si

contrapartidele agreate (telefon, email, fax, reuters, messenger, etc).

-Polivalenta membrilor departamentului de investitii in ce priveste procesele desfasurate (realizarea si

intretinerea unei matrice de polivalenta in care sunt specificate indatoririle fiecarui membru si

persoanele care il pot substitui in cazul absentei sau indisponibilitatii acestuia).

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

16

-Realizarea si mentinerea unui set de proceduri ce descrie in amanunt procesele desfasurate in

activitatea investitionala si de raportare.

7. Principiile relatiei dintre administrator si participantii fondului de pensii

administrate privat si modul de derulare pe parcursul anului 2010

Aviva intelege importanta unei comunicari transparente si permanente cu participantii

fondului de pensii administrat privat si tocmai din acest motiv, preocuparea continua a

societatii este de a imbunatati serviciile oferite. Principiile de comunicare aplicate de

societate si care stau la baza relatiei contractuale dintre administrator si participanti constau

in urmatoarele:

1. Aviva le ofera clientilor informatii specializate atat despre sistemul de pensii, cat si despre

performantele planului de pensie facultativa „ Pensia Mea” si nu numai, pe site-ul propriu, in

sectiunea Pensii. De asemenea, clientii ne pot aborda prin e-mail, telefon, scrisori sau la

sediul central. In acest sens, Serviciul de Relatii cu Clientii le ofera participantilor asistenta

prompta, eficienta si de calitate pentru toate solicitarile transmise, indiferent de canalul de

comunicare: telefonic, letric, posta electronica, intalniri cu clientii direct la sediul companiei

sau prin intermediul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Clientii ne

pot contacta de luni pana vineri, in intervalul orar 8.30-18.00, cu exceptia sarbatorilor legale.

In afara de linia telefonica tarifata normal, participantii au la dispozitie numarul de telefon 0

8008 24842, gratuit din reteaua Romtelecom si adrese de e-mail dedicate:

[email protected] pentru clienti si [email protected], adresa valabila pentru

angajatori.

Pe parcursului anului 2010, am inregistrat un total de 300 de solicitari din care 2 primite de la

CSSPP, iar restul direct de la petent prin celalalte canale de comunicare. Majoritatea

solicitarilor au vizat:

Situatia platilor inregistrate si alocate pentru actele de aderare

Motivele pentru care anumite plati efectuate de angajatori au fost restituite

Motivele pentru care Societatea a solicitat documente suplimentare pentru

transferurile catre alti administratori de pensii private facultative

Informatii despre scrisorile de informare anuala

Solicitari de accesare a contului de pensie facultativa online

Informatii despre legislatie, modalitatea de incasare a pensiei private facultative.

2. Pana la data 15 aprilie 2010, Aviva a transmis, gratuit, fiecarui participant, la ultima adresa

de corespondenta comunicata, informatii despre activul personal al acestuia pentru anul

precedent.

Mai mult decat atat, prin intermediul acestei scrisori, clientii au acces la informatii despre

denumirea fondului de pensii facultative, depozitarului, auditorului, cat si informatii privind

SC AVIVA Asigurari de Viata S.A.

Raportul anual al Administratorului Fondului de pensii “Pensia Mea” la 31 decembrie 2010

17

situatia fondului de pensii facultative cum ar fi: elemente de bilant, elemente ale situatiei

veniturilor si cheltuielilor etc.

3. Societatea Aviva transmite lunar notificari de plata si instructiuni de plata, atat pentru

angajatori, cat si pentru clientii care vireaza individual contributiile la fondul de pensii

private. In plus, in cazul in care aceste notificari de plata nu ajung la destinatari, Aviva

intreprinde toate demersurile necesare pentru a ne asigura ca mentinem comunicarea cu

acesti clienti.

4. In scopul stabilirii unei relatii contractuale de durata, Aviva realizeaza apeluri de "Bun venit!"

pentru toti participantii noi si de asemenea, le transmite scrisori de multumire pentru

incheierea unui plan de pensie facultativa "Pensia Mea".

5. In cazul in care platile efectuate de clienti nu contin toate detaliile pentru alocarea

corespunzatoare a acestora, Aviva intreprinde toate demersurile necesare pentru a ne asigura

ca obtinem toate informatiile in termenul legal, astfel incat sa putem aloca platile

participantilor.

6. Angajamentul Aviva fata de client transpare si din actualizarea saptamanala a evolutiei

fondului de investitie pe site-ul www.aviva.ro, sectiunea Pensii. Clientii au posibilitatea de a

verifica in orice moment situatia investitiilor, accesand pagina de internet a societatii Aviva.