of 23 /23
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU-MUREŞ Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu, nr. 50, cod: 540136 Tel: 0265 - 212111, 211292, 217235; Fax. 0265 215768 Aprobat Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş Preşedinte - Dr. Mureşan Vasile Adrian SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU MUREŞ RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL SEMESTRUL I 2012

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

  • Upload
    buitu

  • View
    256

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

Page 1: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU-MUREŞ Târgu Mureş, str. Gh. Marinescu, nr. 50, cod: 540136

Tel: 0265 - 212111, 211292, 217235; Fax. 0265 – 215768

Aprobat

Consiliul de Administraţie

al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

Preşedinte - Dr. Mureşan Vasile Adrian

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU MUREŞ

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

SEMESTRUL I 2012

Page 2: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

2

DATE CU CARACTER GENERAL Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş (SCJU Târgu Mureş) este cea mai mare

unitate sanitară publică din Transilvania, de interes local, regional şi judeţean, care asigură servicii medicale, având 1299 paturi de spitalizare continuă precum şi un număr de 123 paturi de spitalizare de zi. Juridic, financiar şi din punct de vedere al structurii şi organizării, SCJU Târgu Mureş este subordonat Ministerului Sănătăţii.

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş dispune de o structură complexă de specialităţi, 50,00% medicale şi 50,00% chirurgicale, având în vedere structura secţiilor şi compartimentelor sau 50,95% medicale şi 49.05% chirurgicale, având în vedere numărul de paturi decizionate; dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, având amplasament şi accesibilitate pentru teritorii extinse.

Unitatea sanitară funcţionează conform structurii organizatorice aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 279/01.04.2011, completat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 310/11.04.2011.

Din punct de vedere al serviciilor medicale prestate, SCJU Târgu Mureş oferă servicii medicale diagnostice, terapeutice, de expertiză, de consiliere, de prevenţie, de asistenţă socială şi de recuperare. Activitatea primordială a spitalului este acoperirea patologiei de urgenţă. Toate acestea sunt acordate în mod sistematic într-o varietate de specialităţi medico-sanitare, care îşi desfăşoară activitatea într-o structură organizatorică vastă, compartimentată în secţii, secţii clinice şi laboratore. În prezent, activitatea SCJU Târgu Mureş este eficient împletită cu cea a Centrului pentru boli cardiovasculare şi transplant (fostul Institut de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş - IUBCvT Târgu Mureş), care, de la data de 01.04.2011, face parte din structura SCJU Târgu Mureş. De asemenea, în cursul primului semestru al anului 2011, în structura aprobată a spitalului a fost inclus, ca şi punct de lucru al UPU - SMURD, UPU Sărmaşu, prin preluarea fostului CPU din cadrul Spitalului Orăşenesc Sărmaşu, ca urmare a adoptării Hotărârii Guvernului nr. 212/2011, pentru aprobarea Programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice”.

DATE REFERITOARE LA MODUL DE ÎNDEPLINIRE A VALORII INDICATORILOR ASUMAŢI PRIN CONTRACTUL DE MANAGEMENT, LA NIVELUL SPITALULUI CLINIC

JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGU MUREŞ (SCJU TÂRGU MUREŞ)

Indicatorii asumaţi prin contractul de management, la nivelul SCJU Târgu Mureş, au fost îndepliniţi, în primul semestru al anului 2012 (ianuarie – iunie 2012) după cum urmează:

Categoria de indicatori

Denumire indicator Valori asumate

pentru anul 2012

Valori realizate în primul

semestru al anului 2012

Indicatori de management a

resurselor umane

1 Proporţia medicilor din totalul

personalului; 12,50% 12,68%

2 Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat

al spitalului; 62,68% 62,99%

3 Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul

personalului medical; 26,77% 27,18%

Page 3: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

3

4 Numărul mediu de consultaţii/medic în

ambulatoriu. 1962 2401

Indicatori de utilizare a serviciilor

1 Durata medie de spitalizare, pe spital şi pe fiecare secţie;

Spital 8.31 7.20

Cardiologie 1 8.14 6.44

Chirurgie 1 7.16 6.07

Chirurgie 2 5.80 4.78

Chirurgie maxilo-facială 1 6.37 5.82

Chirurgie plastică şi reparatorie 1 4.97 5.24

Chirurgie şi ortopedie pediatrică 1 4.53 3.86

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 1

6.09 6.00

Gastroenterologie 1 7.60 6.60

Hematologie 2 7.09 5.86

Medicină internă 1 7.04 6.31

Medicină internă 2 7.44 6.46

Medicină internă 3 7.60 7.23

Nefrologie 1 7.94 6.39

Neonatologie (nou-născuţi ) 1 6.07 5.01

Neurochirurgie 1 5.37 4.69

Neurologie 1 8.24 7.42

Neurologie 2 8.34 7.26

Obstetrică-ginecologie 1 5.24 4.41

Ortopedie-traumatologie 1 8.22 7.31

Otorinolaringologie 1 3.68 2.81

Pediatrie 1 5.86 4.11

Reumatologie 1 9.14 8.29

Recuperare cardiovasculară 11.42 9.74

Neonatologie (nou-născuţi şi prematuri) 1

10.13 15.53

ATI 1 5.03 4.59

Comp.ATI copii 6.19 4.87

Comp. ATI OG - terapia durerii 1.49 1.27

Comp. ATI ORL 1.76 1.77

Chir. cardiovasc. adulti si copii 11.01 9.45

Cardiologie I adulti 6.61 6.10

Cardiologie II copii 6.34 5.61

Recup. cardiovasc. adulti si copii 12.71 14.71

2 Rata de utilizare a paturilor, pe spital şi pe fiecare secţie;

Spital 311,245 147.66

Cardiologie 1 375.30 178.53

Page 4: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

4

Chirurgie 1 386.81 184.40

Chirurgie 2 358.24 157.25

Chirurgie maxilo-facială 1 188.60 114.56

Chirurgie plastică şi reparatorie 1 363.20 176.60

Chirurgie şi ortopedie pediatrică 1 400.90 167.32

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 1

349.20 170.93

Gastroenterologie 1 354.72 177.68

Hematologie 2 299.16 142.57

Medicină internă 1 328.32 145.73

Medicină internă 2 364.51 183.98

Medicină internă 3 337.52 175.62

Nefrologie 1 298.08 136.70

Neonatologie (nou-născuţi ) 1 271.22 130.30

Neurochirurgie 1 274.69 123.15

Neurologie 1 311.66 148.34

Neurologie 2 369.86 173.35

Obstetrică-ginecologie 1 314.88 142.34

Ortopedie-traumatologie 1 283.56 160.84

Otorinolaringologie 1 204.42 91.10

Pediatrie 1 306.81 117.85

Reumatologie 1 348.00 168.85

Recuperare cardiovasculară 331,65 155.00

Neonatologie (nou-născuţi şi prematuri) 1

316.52 106.67

ATI 1 267.67 137.03

Comp. ATI copii 119.02 61.80

Comp. ATI OG - terapia durerii 222.05 103.90

Comp.ATI ORL 450.36 264.40

Chir. cardiovasc. adulti si copii 269.87 123.34

Cardiologie I adulti 305.56 155.96

Cardiologie II copii 198.07 105.28

Recup. cardiovasc. adulti si copii 27.81 10.30

3 Indicele de complexitate a cazurilor, pe spital şi pe fiecare

secţie;

Spital 1.6203 1.8296

Cardiologie 1 1.9900 2.1612

Chirurgie 1 2.3785 2.4044

Chirurgie 2 2.1784 2.2818

Chirurgie maxilo-facială 1 1.1134 1.0713

Chirurgie plastică şi reparatorie 1 1.8170 1.5871

Page 5: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

5

Chirurgie şi ortopedie pediatrică 1 0.8569 1.0753

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 1

1.1198 1.1702

Gastroenterologie 1 2.1813 2.5066

Hematologie 2 1.3989 1.8489

Medicină internă 1 1.5030 1.6464

Medicină internă 2 1.2709 1.5435

Medicină internă 3 1.0236 1.2162

Nefrologie 1 1.1470 1.3705

Neonatologie (nou-născuţi ) 1 0.8371 0.8672

Neurochirurgie 1 2.5111 2.7421

Neurologie 1 1.6807 1.9509

Neurologie 2 2.0530 2.2729

Obstetrică-ginecologie 1 0.7873 0.8434

Ortopedie-traumatologie 1 1.9874 2.0204

Otorinolaringologie 1 1.8102 2.2964

Pediatrie 1 0.9071 1.1662

Reumatologie 1 1.1005 1.1402

Chir. cardiovasc. adulti si copii 3.5598 3.9044

Cardiologie I adulti 1.3699 2.0985

Cardiologie II copii 1.1612 1.3898

4 Procentul pacienţilor cu

intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din

secţiile chirurgicale;

Chirurgie 1 80.51% 81.27%

Chirurgie 2 81.48% 84.65%

Chirurgie maxilo-facială 1 81.48% 59.49%

Chirurgie plastică şi reparatorie 1 90.21% 99.03%

Chirurgie şi ortopedie pediatrică 1 73.72% 73.37%

Neurochirurgie 1 76.63% 80.17%

Obstetrică-ginecologie 1 65.96% 61.90%

Ortopedie-traumatologie 1 80.51% 82.83%

Otorinolaringologie 1 77.60% 82.13%

Chir. cardiovasc. adulti si copii 80.51% 86.12%

Indicatori economico-

financiari

1 Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat;

90% 78.87%

2 Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului;

25% 29.33%

3 Procentul cheltuielilor de

personal din totalul cheltuielilor spitalului;

54% 47.48%

4 Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul

cheltuielilor spitalului; 22% 18.58%

Page 6: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

6

5 Costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie;

Cardiologie 1 395 328

Chirurgie 1 437 362

Chirurgie 2 477 399

Chirurgie maxilo-facială 1 554 499

Chirurgie plastică şi reparatorie 1 829 716

Chirurgie şi ortopedie pediatrică 1 431 423

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 1

312 253

Gastroenterologie 1 254 211

Hematologie 2 729 605

Medicină internă 1 336 276

Medicină internă 2 253 210

Medicină internă 3 341 276

Nefrologie 1 462 389

Neonatologie (nou-născuţi ) 1 380 315

Neurochirurgie 1 636 515

Neurologie 1 307 252

Neurologie 2 244 202

Obstetrică-ginecologie 1 420 344

Ortopedie-traumatologie 1 466 378

Otorinolaringologie 1 534 432

Pediatrie 1 420 361

Reumatologie 1 181 149

Recuperare cardiovasculară 249 204

Neonatologie (nou-născuţi şi prematuri) 1

174 146

ATI 1 1286 1055

Comp. ATI copii 1623 1315

Chir. cardiovasc. adulti si copii 896 837

Cardiologie I adulti 398 369

Cardiologie II copii 421 345

Recup. cardiovasc. adulti si copii 671 550

TOTAL SPITAL 443 379

Indicatori de calitate

1 Rata mortalităţii intraspitaliceşti, pe total spital

şi pe fiecare secţie;

Spital 6.74% 2.87%

Cardiologie 1 17.51% 7.30%

Chirurgie 1 10.49% 3.37%

Chirurgie 2 8.37% 2.80%

Chirurgie maxilo-facială 1 1.17% 0.00%

Chirurgie plastică şi reparatorie 1 1.14% 0.31%

Page 7: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

7

Chirurgie şi ortopedie pediatrică 1 1.40% 0.47%

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 1

1.94% 1.20%

Gastroenterologie 1 5.49% 1.69%

Hematologie 2 2.60% 1.82%

Medicină internă 1 20.54% 9.18%

Medicină internă 2 12.60% 6.31%

Medicină internă 3 3.29% 1.12%

Nefrologie 1 21.69% 10.19%

Neonatologie (nou-născuţi )1 1.74% 1.08%

Neurochirurgie 1 10.71% 3.22%

Neurologie 1 12.83% 4.18%

Neurologie 2 13.71% 5.85%

Obstetrică-ginecologie 1 0.31% 0.14%

Ortopedie-traumatologie 1 3.14% 0.81%

Otorinolaringologie 1 0.71% 0.25%

Pediatrie 1 3.46% 1.07%

Reumatologie 1 0.54% 0.19%

Recuperare cardiovasculară 0.02% 0.52%

Neonatologie (nou-născuţi şi prematuri) 1

0.02% 2.02%

Chir. cardiovasc. adulti si copii 15.80% 0.00%

Cardiologie I adulti 11.26% 0.00%

Cardiologie II copii 7.89% 0.00%

Recup. cardiovasc. adulti si copii 0.29% 0.00%

2 Rata infecţiilor nosocomiale, pe total spital şi pe fiecare secţie;

Spital 0.14% 0.09%

Cardiologie 1 0.05% 0.00%

Chirurgie 1 0.18% 0.08%

Chirurgie 2 0.08% 0.00%

Chirurgie maxilo-facială 1 0.05% 0.00%

Chirurgie plastică şi reparatorie 1 0.05% 0.31%

Chirurgie şi ortopedie pediatrică 1 0.05% 0.00%

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 1

0.05% 0.00%

Gastroenterologie 1 0.05% 0.00%

Hematologie 2 0.05% 0.00%

Medicină internă 1 0.05% 0.00%

Medicină internă 2 0.05% 0.16%

Medicină internă 3 0.05% 0.00%

Nefrologie 1 0.05% 0.00%

Neonatologie (nou-născuţi ) 1 0.17% 0.10%

Page 8: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

8

Neurochirurgie 1 0.05% 0.15%

Neurologie 1 0.06% 0.15%

Neurologie 2 0.05% 0.00%

Obstetrică-ginecologie 1 0.17% 0.00%

Ortopedie-traumatologie 1 0.12% 0.13%

Otorinolaringologie 1 0.05% 0.00%

Pediatrie 1 0.05% 0.09%

Recuperare cardiovasculară 0.05% 0.00%

Neonatologie (nou-născuţi şi prematuri) 1

0.05% 0.00%

ATI 1 0.05% 0.00%

Comp. ATI copii 0.05% 0.37%

Comp. ATI OG - terapia durerii 0.05% 1.63%

Comp. ATI ORL 0.05% 0.00%

Chir. cardiovasc. adulti si copii 0.05% 0.00%

Cardiologie I adulti 0.05% 0.30%

Cardiologie II copii 0.05% 0.00%

Recup. cardiovasc. adulti si copii 0.05% 0.14%

3 Indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare;

84% 83.94%

4 Numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate.

10 2

DATE REFERITOARE LA MODALITĂŢILE DE EVALUARE ŞI CONTROL INTERN APLICATE ÎN CADRUL SCJU TÂRGU MUREŞ, PRECUM ŞI LA NORMATIVELE CU

CARACTER INTERN APLICATE PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII SPITALULUI ŞI CREŞTEREA CALITĂŢII ACTULUI MEDICAL

Date referitoare la modalităţile de evaluare şi control intern existente şi implementate la nivelul SCJU Târgu Mureş

Pentru eficientizarea activităţii unităţii sanitare, în vederea creşterii calităţii actului medical, precum şi pentru gestionarea eficientă a resurselor, în cadrul SCJU Târgu Mureş s-au dispus o serie de măsuri în cursul primului semestru al anului 2012, concretizate la nivel organizatoric prin proceduri interne cu aplicabilitate la nivelul structurilor (compartimente/birouri/servicii) implicate în activitatea administrativă a spitalului, protocoale încheiate la nivelul secţiilor, vizând modul de desfăşurare a activităţii medicale şi calitatea actului medical, precum şi o serie de note interne şi adrese prin care s-a urmărit implemetarea deciziilor manageriale la nivelul structurilor funcţionale ale spitalului, în desfăşurarea activităţii curente.

Referitor la procedurile interne de evaluare şi control utilizate în cadrul SCJU Târgu Mureş, menţionam că aceste proceduri sunt cuprinse în cadrul procedurilor operaţionale aplicabile la nivel de serviciu/birou/compartiment.

Până în prezent, în cadrul SCJU Târgu Mureş, au fost elaborate şi se aplică un număr de 33 de proceduri operaţionale, după cum urmează:

1. Procedura BVC - Serviciul Financiar-Contabilitate;

Page 9: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

9

2. Procedura privind încasările şi plăţile prin casierie - Serviciul Financiar-Contabilitate;

3. Procedura privind organizarea şi exercitarea controlului preventiv propriu - Serviciul

Financiar-Contabilitate;

4. Procedura privind Angajarea-Lichidarea-Ordonanţarea-Plata (ALOP) - Serviciul Financiar-

Contabilitate

5. Procedura privind organizarea şi conducerea contabilităţii - Serviciul Financiar-Contabilitate

6. Procedura privind inventarierea elementelor de activ şi pasiv - Serviciul Financiar-

Contabilitate

7. Procedura privind încasările şi plăţile din disponibilităţile existente în conturi - Serviciul

Financiar-Contabilitate

8. Procedura privind întocmirea, componenţa şi aprobarea situaţiilor financiare - Serviciul

Financiar-Contabilitate

9. Procedura privind întocmirea şi completarea registrelor de contabilitate - Serviciul

Financiar-Contabilitate

10. Procedura privind înregistrarea în contabilitate a actelor de casă şi a salariilor - Serviciul

Financiar-Contabilitate

11. Procedura privind cheltuielile cu deplasările - Serviciul Financiar-Contabilitate

12. Procedura privind ieşirile de bunuri - Serviciul Financiar-Contabilitate

13. Procedura privind intrările de obiecte de inventar şi alte bunuri materiale - Serviciul

Financiar-Contabilitate

14. Procedura privind garanţiile gestionarilor - Serviciul Financiar-Contabilitate

15. Procedura privind intrările de mijloace fixe - Serviciul Financiar-Contabilitate

16. Procedura privind organizarea şi conducerea contabilităţii activelor fixe, obiectelor de

inventar, materialelor şi a serviciilor executate de terţi - Serviciul Financiar-Contabilitate

17. Procedura privind arhivarea - Serviciul Financiar-Contabilitate

18. Procedura privind contabilitatea constituirii şi încasării chiriilor/utilităţilor conform

contractelor de închiriere/concesionare - Serviciul Financiar-Contabilitate

19. Procedura privind organizarea concursurilor - Serviciul Resurse Umane

20. Procedura privind completarea REVISAL-ului - Serviciul Resurse Umane

21. Procedura privind evaluarea competenţelor profesionale ale angajaţilor - Serviciul Resurse

Umane

22. Procedura privind avizarea contractelor de către Compartimentul Juridic

23. Procedura privind avizarea documentelor interne de către Compartimentul Juridic

24. Procedura privind comunicarea internă a legislaţiei de către Compartimentul Juridic

25. Procedura privind dosarele civile, comerciale precum şi cele de litigii în muncă -

Compartimentul Juridic

26. Procedura privind dosarele penale - Compartimentul Juridic

27. Procedura privind popririle instituite de executorii judecătoreşti şi/sau bancari asupra

drepturilor salariale ale angajaţilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţa TârguMureş -

Compartimentul Juridic

28. Procedura privind răspunsul la adresele primite de către Compartimentul Juridic

29. Procedura privind recuperarea debitelor de către Compartimentul Juridic

30. Procedura privind achiziţiile publice – Biroul Achiziţii

31. Procedura privind calcularea costurilor efective privind spitalizarea bolnavilor – Birou de

Analiză-Financiară

32. Procedura privind decontarea cheltuielilor cu consumul de carburanţi – Biroul Transport 33. Procedura privind calcularea drepturilor salariale – Birou Salarizare 34. Procedura privind semnalarea neregulilor - Compartimentul Juridic

35. Procedura privind recepţia produselor aprovizionate – Biroul Aprovizionare

36. Procedura privind elaborarea anexelor la Contractul de furnizare de servicii medicale în

asistenţa medicală de specialitate de recuperare-reabilitare a sănătăţii şi a dosarului de

Page 10: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

10

contractare precum şi a anexelor la Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

şi a dosarului de contractare – Birou Relaţii CAS

37. Procedura privind perfecţionarea pregătirii profesionale a angajaţilor – Serviciul Resurse

Umane

38. Procedura privind casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar – Serviciul Financiar-

Contabilitate

39. Procedura operaţională privind evidenţa şi restituirea garanţiei de participare la licitaţii

40. Procedura operaţională privind gestionarea cazurilor de vătămări corporale aplicabilă la

nivelul secţiilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş – aplicabilă începând cu

data de 01.07.2012.

41. Procedura operaţională privind raportarea către CAS Mureş, înregistrarea, încasarea şi

urmărirea sumelor reprezentând cheltuieli efective pentru vătămări corporale – aplicabilă

începând cu data de 01.07.2012.

Totodată, ca urmare a măsurilor luate la nivelul unităţii în urma constatărilor Curţii de

Conturi – Camera de Conturi Mureş, au fost elaborate, fiind în curs de implementare, un număr de trei proceduri operaţionale, respectiv:

1. Procedura operaţională privind raportarea la CAS Mureş, înregistrarea, încasarea şi urmărirea recuperării debitelor reprezentând cheltuieli efective pentru asistenţa medical acordată persoanelor care au suferit vătămări corporale, precum şi modalitatea de calcul şi înregistrare în contabilitate a dobânzilor legale

2. Procedura operaţională privind evidenţa şi restituirea garanţiei de participare la licitaţii 3. Procedura operaţională privind gestionarea cazurilor de vătămări corporale aplicabilă la

nivelul secţiilor spitalului

De asemenea, sunt în curs de elaborare un numar de 6 proceduri operaţionale, după cum urmează:

1. Procedura privind semnalarea neregulilor – Compartimentul Juridic 2. Procedura privind recepţia produselor aprovizionate – Biroul Aprovizionare

3. Procedura privind raportările la Casa de Sănătate – Birou Relaţii CAS

4. Procedura privind elaborarea anexelor la Contractul de furnizare de servicii medicale în

asistenţa medicală de specialitate de recuperare-reabilitare a sănătăţii şi a dosarului de

contractare precum şi a anexelor la Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

şi a dosarului de contractare – Birou Relaţii CAS

5. Procedura privind perfecţionarea pregătirii profesionale a angajaţilor – Serviciul Resurse

Umane

6. Procedura privind casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar – Serviciul Financiar-Contabilitate Menţionăm că, în cadrul SCJU Târgu Mureş este organizat Compartimentul de Audit Public

Intern, care funcţionează în baza Legii nr. 672/2002, compartiment la nivelul căruia există elaborate şi se aplică proceduri de lucru operaţionale, după cum urmează:

1. Planificarea activităţii de audit public intern

2. Pregătirea misiunii de audit intern

3. Intervenţia la faţa locului şi întocmirea Raportului de audit

4. Urmărirea stadiului implementării recomandărilor

5. Raportarea activităţii de audit public intern

De asemenea, în legătură cu activitatea medicală desfăşurată în cadrul SCJU Târgu Mureş, precizăm că, la nivelul spitalului, autocontrolul microbiologic se efectuează conform unei planificări, cu ritmicitate care variază în funcţie de riscuri (bilunar, lunar, trimestrial sau ori de câte ori este cazul). În cadrul acestui autocontrol, se verifică eficacitatea măsurilor de dezinfecţie şi sterilizare, prin recoltări de probe de sanitaţie de pe suprafeţe sanitare, aeromicrofloră, materiale şi instrumentar steril. De asemenea, se verifică igiena mâinilor personalului, şi se urmăreşte depistarea stării de portaj prin recoltarea de probe de pe mâini şi exudate nazo-faringiene la

Page 11: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

11

personalul medico-sanitar. De asemenea, la nivelul SCJU Târgu Mureş, se mai desfăşoară şi controlul microbiologic săptămânal al apei sterile din blocurile operatorii.

Totodată, în cadrul spitalului are loc şi actualizarea anuală a Planului de prevenire şi control a infecţiilor nozocomiale, existând, ca şi normative cu aplicabilitate internă, şi protocoale de curaţenie şi dezinfecţie, spălare a mâinilor personalului, pregătire a instrumentarului pentru sterilizare, protocolul de sterilizare, precum şi Codul de gestionare a deşeurilor medicale.

Precizăm de asemenea, că, la nivelul secţiilor din structura SCJU Târgu Mureş, în

activitatea medicală desfăşurată în mod curent se respectă o serie de protocoale de practică medicală, fiind în curs de elaborare şi proceduri operaţionale pentru activităţile medicale desfăşurate în cadrul spitalului, proceduri operaţionale absolut necesare pentru acreditarea unităţii sanitare ce va fi făcută în urma verificărilor şi evaluării efectuate în trimestrul al patrulea al anului curent, de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor.

În acest sens, precizăm că la nivelul unităţii s-au luat o serie de măsuri în vederea îndeplinirii criteriilor de acreditare a spitalului stabilite de către forurile competente, urmând ca în semestrul doi al anului curent să de desfăşoare procedura de evaluare a spitalului de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor în urma cererii pe care unitatea sanitară urmează să o depună în cursul lunii august 2012.

În vederea creşterii calităţii actului medical, la nivelul SCJU Târgu Mureş s-au desfăşurat în

cursul primului semestru al anului 2012 o serie de activităţi menite a contribui la formarea profesionare şi specializarea personalului implicat direct în efectuarea actului medical în cadrul spitalului, continuând totodată derularea proiectului „EMC – Educaţie medicală continuă”, proiect finanţat din fonduri europene şi derulat în baza unui acord de asociere cu Spitalul Clinic de Recuperare Cluj Napoca şi S.C. RSC CONSULTING S.R.L. Implementarea proiectului constă în participarea personalului vizat la cursuri de perfecţionare.

Proiectul îşi propune ca obiectiv principal promovarea şi asigurarea formării profesionale

pentru personalul medical şi pentru angajaţii care ocupă funcţii de conducere prin:

identificarea şi implementarea noilor forme organizaţionale şi asigurarea calităţii şi eficienţei managementului sistemului de sănătate publică la nivel local;

formarea profesională pentru specialiştii din domeniul sănătăţii, atât la nivel managerial cât şi de execuţie, pentru a răspunde noilor modele organizaţionale necesare managementului descentralizat din sistemul de sănătate;

formarea profesională pentru a asigura implementarea noilor tehnologii în sistemul de sănătate.

Date referitoare la controalele şi misiunile de audit desfăşurate în cadrul unităţii sanitare, precum şi la măsurile luate pentru remedierea deficienţelor constatate Precizăm că în cursul primului semestru al anului 2012, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean

de Urgenţă Târgu Mureş s-au desfăşurat mai multe controale efectuate de către diverse foruri şi instituţii.

A. Astfel, în perioada 20.01.2012-29.02.2012 s-a desfăşurat în cadrul unităţii misiunea de audit a Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi a judeţului Mureş, în urma căreia auditorii din cadrul acestei instituţii au încheiat un raport de control (raportul nr. 3718/29.02.2012) şi un proces verbal de constatare (având acelaşi număr), emiţând totodată Decizia nr. 506/16.03.2012 privind înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în raport şi în procesul verbal, prin aceste documente fiind dispuse în sarcina Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş o serie de măsuri.

Având în vedere măsurile dispuse prin Decizia Curţii de Conturi a României – Camera de

Conturi a judeţului Mureş nr. 506/16.03.2012, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a întreprins următoarele activităţi pentru punerea în aplicare a acestor măsuri:

Page 12: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

12

Referitor la nevirarea la bugetul statului a sumei de 245.545 lei, reprezentând garanţii de participare la licitaţii, depuse în contul pentru sume de mandat în perioada 1997-2008, pentru care dreptul de restituire a fost prescris, s-a efectuat inventarierea componenţei soldurilor conturilor contabile în care se înregistrează obligaţiile instituţiei faţă de creditori, în cadrul acestei operaţiuni urmărindu-se stingerea acestor obligaţii în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege, asigurându-se astfel o imagine clară şi fidelă a situaţiei reale a obligaţiilor de plată ale instituţiei în situaţiile financiar contabile. În acest sens, s-a elaborat, aprobat şi implementat la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş “Procedura operaţională privind evidenţa şi restituirea garanţiei de participare la licitaţii”. De asemenea, s-a procedat la virarea către bugetul statului a sumei de 245.545 lei, reprezentând garanţii de participare la licitaţii, depuse în contul pentru sume de mandat în perioada 1997-2008, pentru care dreptul de restituire a fost prescris.

Referitor la neîntocmirea şi neeliberarea deconturilor de cheltuieli pacienţilor externaţi, pentru valoarea serviciilor medicale acordate, în conformitate cu prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1100/2005, privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a luat toate măsurile administrative şi de ordin tehnic care să asigure întocmirea şi eliberarea deconturilor de cheltuieli pentru valoarea serviciilor medicale acordate atât pacienţilor externaţi, cât şi pacienţilor beneficiari de servicii medicale ambulatorii, în condiţiile prevăzute de actul normativ menţionat mai sus. Eliberarea efectivă a decontului de cheltuieli pentru valoarea serviciilor medicale acordate se va realiza începând cu data de 01.07.2012. În acest sens, a fost întocmită nota internă nr. 11152/28.06.2012, prin care s-a pus în vedere structurilor vizate din cadrul spitalului modul de eliberare a decontului de cheltuieli pentru pacienţi, notă internă care a fost transmisă tuturor secţiilor / compartimentelor / laboratoarelor / serviciilor / cabinetelor de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, care acordă servicii medicale pacienţilor spitalizaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de spitalizare de zi, precum şi pacienţilor cărora li se acorda servicii medicale ambulatorii acordate de medicii de specialitate în ambulatoriul de specialitate integrat al spitalului, în laboratoarele de radiologie şi imagistică medicală, în laboratoarele de analize medicale şi în laboratoarele de explorări.

Referitor la măsurile dispuse în sarcina spitalului de către Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a judeţului Mureş, cu privire la stabilirea, înregistrarea şi recuperarea debitelor reprezentând cheltuieli efective privind asistenţa medicală acordată persoanelor vătămate, ce urmează a fi recuperate de la persoanele care prin faptele lor aduc daune sănătăţii alte persoane şi care, potrivit legii aveau obligaţia reparării prejudiciului cauzat furnizorului de servicii medicale, spitalul a întreprins următoarele:

În vederea înregistrării în evidenţele contabile în conturi analitice a sumei de 5.718.750 lei (aşa cum a fost comunicată Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi a judeţului Mureş la data efectuării auditului financiar), sumă reprezentând cheltuieli efective privind asistenţa medicală acordată persoanelor vătămate, ce urmează a fi recuperate de la persoanele care aveau obligaţia reparării prejudiciului cauzat furnizorului de servicii medicale, s-a procedat la reverificarea situaţiei comunicate auditorilor Curţii de Conturi în timpul acţiunii de audit desfăşurate în cadrul spitalului, prin comparaţie cu actele din dosarele existente la Compartimentul Juridic. De asemenea s-a verificat corectitudinea sumelor cuprinse în situaţia sus-menţionată, constatându-se faptul că valoarea corectă a debitelor aferentă vătămărilor corporale este de 5.665.595 lei, fapt consemnat şi în Nota justificativă nr. 9446/30.05.2012 întocmită de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, notă justificativă pe baza căreia s-au operat în contabilitate rectificările de rigoare.

Având în vedere faptul că, pe parcursul anilor 2003-2012, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a înregistrat în mod constant servicii medicale realizate peste valoarea contractată cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureş şi rămase nedecontate de această instituţie, conducerea unităţii sanitare a considerat că sumele recuperate, reprezentând cheltuieli efective ocazionate de asistenţa medicală acordată persoanelor vătămate, nu sunt incluse în valoarea de contract decontată de Casa de Asigurări de Sănătate Mureş şi se vor restitui acesteia, la nivelul sumelor decontate pentru cazurile respective, în condiţiile în care se va asigura finanţarea integrală a serviciilor medicale realizate de către unitatea sanitară. În vederea asigurării unei imagini fidele a performanţei financiare şi a rezultatului patrimonial al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş în situaţiile finaciare, am procedat la diminuarea valorii serviciilor medicale realizate peste valoarea de contract, evidenţiate în conturile de clienţi CAS Mureş, precum şi a veniturilor realizate din această activitate, la nivelul sumelor raportare Casei de Asigurări de

Page 13: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

13

Sănătate Mureş pentru cazurile pentru care unitatea sanitară a recuperat cheltuielile efective ocazionate de asistenţa medicală acordată persoanelor vătămate.

În vederea cuantificării cheltuielilor ocazionate de asistenţa medicală acordată persoanelor vătămate ce urmează a fi recuperare de la persoanele care prin faptele lor au adus daune sănătăţii altor persoane în cursul anului 2011, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a dispus prin Decizia nr. 482/02.03.2012 constituirea unei Comisii cu atribuţii în verificarea raportărilor efectuate către CAS Mureş în cursul anului 2011 privind vătămările corporale şi eliminarea din acestea a eventualelor cazuri de autovătămare, vătămare accidentală şi/sau erori de codificare a diagnosticului. În urma finalizării lucrărilor Comisiei, conform Procesului verbal nr. 11025/21.06.2012, s-a dispus întocmirea unei comunicări către Casa de Asigurări de Sănătate Mureş prin care să se transmită acesteia lista nominală a cazurilor reprezentând vătămări corporale confirmate de Comisie şi corect raportate la CAS Mureş în cursul anului 2011 şi lista nominală a cazurilor reprezentând vătămări corporale neconfirmate de Comisie şi incorect raportate la CAS Mureş în cursul anului 2011, fapt concretizat prin adresa noastră nr. 11597/29.06.2011.

De asemenea, s-a realizat cuantificarea cheltuielilor efective ocazionate de asistenţa medicală acordată persoanelor vătămate ce urmează a fi recuperate de la persoanele care prin faptele lor au adus daune sănătăţii altor persoane în cursul anului 2011, acestea fiind înregistrate în evidenţele contabile ale instituţiei.

Referitor la recuperarea efectivă a cheltuielilor ocazionate de asistenţa medicală acordată persoanelor vătămate ce urmează a fi recuperate de la persoanele care prin faptele lor au adus daune sănătăţii altor persoane, de reţinut că aceasta va putea fi realizată pentru acele dosare aflate încă pe rolul instanţelor, sau în stadiu de urmărire sau cercetare penală, doar la momentul rămânerii definitive şi irevocabile a sentinţelor din respectivele dosare.

Totodată, s-au luat măsurile necesare privind punerea în executare silită a sentinţelor penale definitive şi irevocabile identificate până în prezent, în vederea recuperării debitelor reprezentând cheltuielile efective privind asistenţa medicală acordată persoanelor vătămate ca urmare a faptelor unor alte persoane. Sumele urmează a fi recuperate de la persoanele în sarcina cărora a fost stabilită obligaţia reparării prejudiciului cauzat unităţii sanitare, prin legalizarea şi investirea lor cu formulă executorie la instanţele judecătoreşti competente. În acest sens, unitatea sanitară a procedat la formularea cererilor de investire cu formulă executorie a sentinţelor penale, de către instanţele competente, în vederea punerii lor în executare. De asemenea, pentru punerea în executare a acestor sentinţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a achiziţionat servicii aferente procedurilor de executare efectuate de către un executor judecătoresc.

În vederea asigurării transmiterii datelor corecte către Casa de Asigurări de Sănătate Mureş şi pentru eliminarea riscului de a efectua raportări eronate către aceasta, cu privire la vătămările corporale, s-a elaborat, aprobat şi prelucrat secţiilor spitalului “Procedura operaţională privind gestionarea cazurilor de vătămări corporale aplicabilă la nivelul secţiilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş”, care va fi aplicată începând cu data de 01.07.2012. Totodată s-a întocmit “Procedura operaţională privind raportarea către CAS Mureş, înregistrarea, încasarea şi urmărirea sumelor reprezentând cheltuieli efective pentru vătămări corporale”, aplicabilă la nivelul compartimentelor administrative de specialitate (Serviciul Evaluare, Statistică Medicală şi DRG, Serviciul Financiar Contabilitate şi Compartimentul Juridic) ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, care de asemenea va fi pusă în aplicare începând cu data de 01.07.2012.

Referitor la deficienţele constatate de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a judeţului Mureş cu privire la unele proceduri de achiziţie publică şi unele contracte de achiziţie publică încheiate de spital cu S.C. MICROMAT GRUP S.R.L. şi respectiv cu S.C. AL INVEST S.R.L., Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a întreprins următoarele:

A fost stabilit prejudiciul creat ca urmare a iniţierii unor achiziţii directe pentru procurarea de materiale sanitare cu nerespectarea dispoziţiilor actelor normative care reglementează cadrul general şi procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, în sumă totală de 142.355 lei. În vederea luării măsurilor care să asigure recuperarea prejudiciului calculat, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a solicitat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş prin adresa nr. 3525/14.03.2012 extinderea cercetărilor în dosarul nr. 7/P/2012, sesizând acestuia neregularităţile constatate prin Procesul verbal de constatare nr. 3718/29.02.2012 al Curţii de Conturi de României – Camera de Conturi Mureş. De asemenea, s-a solicitat ca, în măsura în care se va ajunge la punerea sub învinuire a vreunor persoane în acest dosar, să se ia act de constituirea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş ca parte civilă în cauză, urmând ca instituţia să comunice cuantumul despăgubirilor. Prin aceeaşi adresă menţionată mai sus, am

Page 14: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

14

solicitat să ne fie comunicată evoluţia dosarului şi a actelor de începere a urmăririi penale din acest dosar. În vederea punerii în aplicare într-un timp cât mai scurt şi întocmai a măsurilor impuse de Curtea de Conturi, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a solicitat din nou prin adresa nr. 9930/06.06.2012, să fie comunicată unităţii evoluţia cercetărilor, stadiul acestora şi dacă a fost pusă sub învinuire vreo persoană, până în prezent nefiindu-ne comunicate informaţiile solicitate.

De asemenea, a fost stabilit prejudiciul creat ca urmare a atribuirii Acordului cadru de furnizare nr. 183/16.08.2011 cu nerespectarea dispoziţiilor actelor normative care reglementează cadrul general şi procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, acesta fiind în sumă totală de 104.397 lei. Precizăm faptul că ANRMAP, prin adresa nr. 20507/20.12.2011, a adus la cunoştinţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş faptul că această instituţie va solicita instanţelor competente constatarea nulităţii absolute a Acordului cadru de furnizare nr. 183/16.08.2011. De asemenea prin adresa nr. 6047/09.05.2012, ANRMAP ne-a comunicat că în cadrul Consiliului Consultativ a fost analizată propunerea de constare a nulităţii absolute a acordurilor cadru încheiate cu încălcarea prevederilor art. 69¹ din OUG nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, şi a decis introducerea în instanţă a acţiunilor privind constatarea nulităţii absolute, atât a Acordului cadru nr. 183/16.08.2011 privind furnizarea de “Truse de administrare”, cât şi a Acordului cadru nr. 169/19.07.2011 privind furnizarea de “Truse de diagnosticare”.

Facem precizarea că aceste acorduri cadru fac obiectul dosarului nr. 7/P/2012 înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, dosar la care am făcut referire mai sus.

În acest context, prin adresele nr. 8157/10.05.2012 şi nr. 10052/08.06.2012, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a solicitat ANRMAP comunicarea momentului în care decizia acestuia de introducere în instanţă a acţiunilor privind constatarea nulităţii absolute a celor două acorduri cadru încheiate de unitatea noastră cu S.C. AL INVEST S.R.L., va fi pusă în practică. Totodată, unitatea noastră a solicitat furnizarea în copie a documentelor înaintate de ANRMAP instanţei de judecată, justificat de calitatea pe care o are în respectivele acorduri cadru şi de interesul deosebit pe care unitatea îl are faţă de cazul în speţă, în vederea adoptării conduitei oportune şi necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi, până în prezent nefiindu-ne comunicate informaţiile solicitate.

În ceea ce priveşte verificarea preţurilor la care au fost atribuite Acordul cadru nr. 169/19.07.2011 privind furnizarea de “Truse de diagnosticare” şi Acordul cadru nr. 180/09.08.2011 privind furnizarea de “Accesorii de angioplastie” precizăm că au fost solicitate oferte de preţ din partea importatorilor şi distribuitorilor din România, în vederea analizării comparative a preţurilor din cele două acorduri cadru faţă de aceste oferte. Întrucât niciunul dintre aceştia nu a înaintat o ofertă care să satisfacă toate cerinţele pachetelor licitate şi contractate, nu s-au putut cuantifica întinderea prejudiciului creat. De asemenea, menţionăm faptul că nu există contracte de achiziţie publică încheiate în perioade anterioare pentru aceleaşi pachete, aşadar nu s-a putut face o analiză cu privire la eventuale diferenţe de preţ.

Referitor la acordul cadru nr. 180/09.08.2011 privind furnizarea de “Accesorii de angioplastie”, precizăm că acesta face obiectul dosarului nr. 3101/102/2012 aflat pe rolul Tribunalului Mureş, dosar în care unitatea noastră a solicitat constatarea nulităţii absolute a acestui acord cadru, precum şi a unor contracte subsecvente încheiate în baza acestuia (contractul nr. 1381/24.08.2011 şi contractul nr. 1498/08.09.2011). De asemenea, prin cererea formulată în acelaşi dosar Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a solicitat şi constatarea nulităţii absolute a achiziţiilor directe nr. 307/17.05.2011, nr. 442/09.06.2011, nr. 603/05.07.2011 şi nr. 955/15.09.2011, achiziţii directe încheiate de unitatea sanitară cu S.C. AL INVEST S.R.L. şi S.C. MICROMAT GROUP S.R.L.

Referitor la luarea unor măsuri care să asigure atribuirea contractelor de achiziţie publică cu respectarea dispoziţiilor legale, precizăm că prin nota internă nr. 10823/19.06.2012 adresată Biroului Achiziţii Publice şi Contractare, conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a dispus luarea măsurilor care să asigure respectarea dispoziţiilor legale care reglementează cadrul general şi procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a principiilor prevăzute de lege privind folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor economice la atribuirea achiziţiilor publice în vederea asigurării integrităţii procesului de achiziţie şi utilizării legale şi eficiente a fondurilor publice.

Page 15: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

15

B. De asemenea, în perioada 23.01.2012-27.01.2012, în cadrul unităţii sanitare s-a desfăşurat controlul Ministerul Sănătăţii – Direcţia de Control, control finalizat prin Raportul de control nr. 1719/01.03.2012, şi având ca obiect verificarea mai multor proceduri de achiziţie publică şi a contractelor încheiat în urma acestora de către spital cu S.C. AL INVEST S.R.L., precum şi a altor aspecte vizând:

- programele de achiziţii publice, contractele de furnizare de medicamente şi materiale sanitare în legătură cu achiziţiile vizate de acţiunea de control;

- contractele de aparatură medicală încheiate de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;

- bugetele aprobate pentru achiziţii publice şi sursele de finanţare aferente acestora pe perioada anilor 2010-2011;

- fişele analitice ale furnizorilor de bunuri şi servicii medicale pe perioada anilor 2010-2011. Ca urmare a deficienţelor constatate în urma acestui control, şi a propunerilor de remediere lăsate de către autoritatea care a efectuat controlul, măsurile luate au fost următoarele:

A fost analizată activitatea desfăşurată de salariaţii Biroului Achiziţii Publice în cadrul Comitetului Director şi s-au luat măsuri de remediere a activităţii deficitare desfăşurată de aceştia.

Totodată, a fost analizată limita de responsabilitate a Serviciului Financiar Contabil cu privire la respectarea pragului valoric de 15.000 euro în cazul achiziţiilor directe, în conformitate cu prevederile art. 19 şi art. 23 din O.U.G. nr. 34/2006, precum şi modul de colaborare a compartimentelor financiar-contabilitate şi achiziţii publice, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (3) şi art. 14, pct. 2) din Legea finanţelor publice nr. 500/2002. În urma acestor analize efectuate, au fost clarificate la nivelul unităţii sanitare procedurile interne privind semnificaţia acordării vizelor compartimentelor specializate pentru certificarea în privinţa regularităţii şi legalităţii operaţiunilor supuse vizei. Conform acestora, prin viza compartimentului specializat, Biroul Achiziţii Publice îşi asumă întreaga responsabilitate pentru informaţiile legate de codificarea CPV a produselor, de alegerea procedurilor de achiziţie conform pragurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, respectarea acestora, întocmirea contractelor de achiziţie publică şi, acolo unde este cazul, întocmirea actelor adiţionale contractelor de furnizare.

În ceea ce priveşte limita de responsabilitate a Serviciului Financiar Contabil referitor la urmărirea concordanţei dintre preţurile unitare facturate de către furnizori şi cele stabilite iniţial prin comandă/contract, conform prevederilor legale, această sarcină revine în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş compartimentelor de specialitate, şi se aplică tot de către acestea, aceasta apărând ca obligaţie de determinare/verificare a realităţii sumei datorate în faza de lichidare a cheltuielilor.

O altă măsură luată la nivelul spitalului, cu caracter permanent, este aceea de a se urmări în cazul achiziţiilor directe respectarea pragului valoric de 15.000 euro, în conformitate cu prevederile art. 19 şi art. 23 din O.U.G. nr. 34/2006.

Referitor la deficienţele constatate în urma controlului cu privire la neconcordanţa dintre planul anual al achiziţiilor publice şi bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, spitalul a comunicat Autorităţii care a efectuat controlul, şi anume Ministerul Sănătăţii - Direcţia de Control, că planul de achiziţii este întocmit la nivelul necesităţilor reale de funcţionare ale unităţii sanitare, iar în cea mai mare parte acesta se materializează prin încheierea de acorduri cadru. Angajarea şi decontarea cheltuielilor se realizează ulterior în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.

C. Un alt control care a avut loc în cadrul unităţii nostre a fost acţiunea de auditare şi control desfăşurată în perioada 02.04.2012-05.04.2012 la UPU-SMURD de către echipa constituită la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Dolj ca urmare a dispoziţiilor Minsitrului Sănătăţii. Urmare a recomandărilor echipei de control şi audit, la nivelul unităţii sanitare s-au luat următoarele măsuri:

Referitor la fişele de post ale personalului încadrat în UPU-SMURD, acestea au fost actualizate conform Ordinului Minsitrului Sănătăţii nr. 1706/2007 şi aprobate de managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.

De asemenea, s-au luat măsurile necesare pentru organizarea şi conducerea evidenţei contabile a carburanţilor, astfel încât la data de 30.06.2012 consumul de carburanţi s-a înregistrat în evidenţele contabile pe baza consumurilor corespunzătoare numărului de kilometri efectiv realizaţi de autosanitarele UPU-SMURD.

Referitor la recomandarea privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile a medicamentelor în conformitate cu prevederile legale, începând cu data mutării UPU- SMURD în noul sediu, se vor lua măsuri pentru crearea unei gestiuni de medicamente care va asigura

Page 16: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

16

organizarea şi conducerea evidenţei contabile a medicamentelor în conformitate cu prevederile legale.

De asemenea, de la data mutării UPU-SMURD în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, în colaborare şi cu acordul medicului şef UPU SMURD, va fi implementată soluţia tehnică optimă în vederea identificării consumurilor efective de oxigen şi utilităţi şi vor fi înregistrate în evidenţa contabilă separat pe centre de cost.

D. În cursul lunii iunie s-a desfăşurat în cadrul unităţii sanitare şi un control mixt a Ministerului Sănătăţii, împreună cu Direcţia de Sănătate Publică Mureş şi Casa de Asigurări de Sănătate Mureş. Acţiunea de control s-a desfăşurat în perioada 31.05.2012-08.06.2012, de către comisia mixtă de control, constituită în baza Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 530/172/30.05.2012 – privind constituirea comisiilor mixte pentru verificare şi control a spitalelor de urgenţă judeţene şi din municipiul Bucureşti, perioada verificată fiind cea cuprinsă între 01.01.2011 şi data demarării controlului, iar aspectele verificate au fost următoarele:

- concordanţa între programul anual de achiziţii publice şi bugetul de venituri şi cheltuieli; - concordanţa între lista de medicamente şi materiale sanitare anexată la contractul de

furnizare servicii medicale spitaliceşti încheiat de unitatea sanitară cu CAS Mureş şi programul anual al achiziţiilor publice, conform reglementărilor legale în vigoare;

- respectarea reglementărilor în materie privind desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică pentru materiale sanitare şi medicamente;

- respectarea prevederilor legale privind derularea contractelor de schiziţie publică; - modul de recepţie al medicamentelor şi materialelor sanitare la nivelul unităţii spitaliceşti; - existenţa medicaţiei trombolitice la nivelul UPU; - concordanţa prescrierii tratamentului cu medicaţia trombolitică la nivelul UPU în funcţie de

diagnostic; - asigurarea echilibrului financiar; - existenţa şi activitatea consiilor etice în vederea îmbunătăţirii comunicării dintre emdic şi

pacient şi sesizarea abaterilor de la deontologia profesională care influenţează calitatea serviciilor medicale acordate pacienţilor în sistemul public de cănătate şi modul de asigurare a calităţii serviciilor medicale acordate pacienţilor;

- respectarea obligaţiilor spitalului de asigurare a medicamentelor şi materialelor sanitare necesare asiguraţilor pe perioada internării;

- respectarea criteriilor de internare pentru pacienţii internaţi în regim de spitalizare continuă sau de zi, pentru care au fost raportate spre decontare/decontate servicii în baza contractului încheiat cu CAS Mureş;

- relaţia cu pacientul – drepturi şi obligaţii; - întocmirea, respectarea şi raportarea listelor de prioritate a cazurilor programabile conform

prevederilor OMS/CNAS nr. 1723/950/2011; - întocmirea şi eliberarea decontului de cheltuieli pentru fiecare pacient conform OMS nr.

1100/2005; - existenţa metodologiei privind rambursarea de către unitatea sanitară a medicamentelor şi

a materialelor sanitare achiziţionate de pacienţi.

Cu privire la acest ultim aspect, de precizat că, la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, a fost adoptată de către Comitetul Director ”Metodologia proprie de rambursare a cheltuielilor efectuate de către pacienţii internaţi în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, cu medicamente, materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală”, metodologie care a fost elaborată şi aprobată în baza şi pentru aplicarea prevederilor art. 218 din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 73 din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012 (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010), precum şi ale art. 12, alin. (2) din Anexa nr. 17 la Normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 (norme aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1723/950/2011). Precizăm că respective metodologie a fost comunicată secţiilor din

Page 17: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

17

cadrul spitalului, ea aflându-se totodată afişată la avizierul unităţii sanitare, spre aducerea sa la cunoştinţa pacienţilor.

Ca urmare a deficienţelor constatate de către echipa de control, s-au luat o serie de măsuri

pentru remedierea acestora, după cum urmează: Cu privire la neconcordanţa dintre programul anual de achiziţii publice şi bugetul de venituri

şi cheltuieli, de observat că planul de achiziţii nu reprezintă un angajament ferm, el fiind întocmit pe baza necesarelor anuale înaintate de secţii, coordonatori de program, UPU-SMURD şi restul structurilor. Acesta se concretizează în prima fază în acorduri cadru, angajamente de principiu prin care pe parcursul anului se angajează ferm sume de bani pe baza referatelor periodice ale secţiilor, contracte subsecvente şi comenzi cu încadrare în bugetul aprobat. Astfel, în anul 2011 şi pe parcursului primului semestru al anului 2012, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş nu a angajat cheltuieli în afara limitelor creditelor bugetare aprobate. Acest aspect este probat de faptul că la data de 30.06.2012 spitalul nu a avut datorii cu termen de scadenţă depăşit. În plus, există servicii prestate peste contractul încheiat de spital cu CAS Mureş, care se ridică în cursul anului 2011 la aproximativ 21 milioane lei, iar în semestrul I al anului 2012 la aproximativ 9 milioane lei.

Referitor la actualizarea planului de achiziţii pe parcursul anului, tehnic acest lucru nu poate fi realizat, având în vedere limitările impuse de legislaţia care reglementează achiziţiile publice. Astfel, achiziile nu se pot fragmenta, respectiv repeta lunar, trimestrial, sau ori de câte ori apare o suplimentare de buget, cu atât mai mult cu cât bugetul final este cunoscut abia către sfârşitul anului, respectiv în perioada noiembrie-decembrie.

În ceea ce priveşte lipsa concordanţei dintre lista de materiale sanitare şi medicamente anexată la contractul cu CAS Mureş, şi programul anual de achiziţii publice, vom remedia această deficienţă, aducând la cunoştinţa CAS Mureş lista care stă la baza întocmirii planului de achiziţii, şi vom reglementa printr-o procedură operaţională internă acest aspect pentru viitor. De remarcat că în Normele de aplicare ale Contractului cadru nu este prevăzută obligativitatea respectării acestei liste.

În ceea ce priveşte neregulie constatate de echipa de control desemnată de CAS Mureş, conform celor stabilite de Comitetul Director al SCJU Târgu Mureş în şedinţa din data de 13.07.2012 şi consemnate în Procesul verbal din data de 13.07.2012, directorul medical urmează să realizeze o informare a secţiilor cu privire la obligaţiile ce decurg din contractul încheiat cu CAS Mureş, subliniind acele obligaţii care nu au fost respectate, cu scopul de a se evita asemenea repetarea unor situaţii similare. Totodată, în ceea ce priveşte suma de 19.654,90 lei, respezentând contravaloarea medicamentelor prescrise pentru pacienţii internaţi care a fost achitată către CAS Mureş ca urmare a măsurilor dispuse, urmează să se analizeze care sunt persoanele responsabile pentru încălcarea normelor şi reglementărilor aplicabile, şi să fie imputate aceste sume, cu respectarea prevederilor legale incidente.

Date referitoare la comisiile care îşi desfăşoară activitatea în cadrul spitalului, precum şi la atribuţiile acestora

Considerăm că pentru buna desfăşurare a activităţii medicale, eficientizarea acesteia, precum şi pentru monitorizarea activităţii unităţii sanitare şi adoptarea de măsuri în vederea creşterii calităţii actului medical, o importanţă deosebită o are şi activitatea desfăşurată de comisiile, comitele şi consiliile constituite la nivelul SCJU Târgu Mureş. Astfel, pentru analiza unor probleme complexe, de interes în activitatea curentă a SCJU Târgu Mureş şi a subunităţilor sale, s-au constituit comisii, componenţa nominală fiind desemnată prin decizie a managerului spitalului. La nivelul SCJU Târgu Mureş şi-au desfăşurat activitatea în cursul primului semestru al anului 2011 următoarele consilii, comitete şi comisii:

Consiliului Ştiinţific având următoarele atribuţii: a) asigurarea planificării strategice în domeniul său de competenţă, definind obiective strategice ale cercetării ştiinţifice medicale în unitatea sanitară în concordanţă cu priorităţile, obiectivele şi activităţile specifice ERA (European Research Area); b) de a aplica, monitoriza şi evalua politicile necesare realizarii obiectivelor naţionale privind cercetarea ştiinţifică medicală;

Page 18: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

18

c) de implicare a colectivelor clinicilor cu activitate de cercetare medicală în creşterea vizibilităţii ştiinţifice şi implicit medicale a spitalului; d) fundamentarea, elaborarea şi actualizarea anuală a politicilor şi strategiilor în domeniul cercetării ştiinţifice medicale din cadrul clinicilor spitalului; e) dezvoltarea resursei umane înalt performante a spitalului şi promovarea cercetării de excelenţă în domeniile medicale prioritare la nivel european; f) identificarea şi atragerea resurselor de finanţare interne şi externe.

Consiliul medical este compus din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul şef şi directorul de îngrijiri. Preşedintele Consiliului Medical este directorul medical.

Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt: a) îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor; b) monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate; c) elaborarea proiectului de plan de achiziţii al spitalului în limita bugetului estimat; d) întarirea disciplinei economico-financiare; e) desfăşurarea activităţii de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv: evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în Ambulatoriul acestuia, monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală, prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale. Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, comisia DRG şi cu serviciul de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul spitalului. Alte atribuţii ale consiliului medical sunt: a) stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora; b) elaborează planul anual de îmbunăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare Managerului; c) înaintează Managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului; d) evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator/compartiment şi face propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului; e) evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri Managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz; f) participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat; g) înaintează Managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar; h) face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate; i) reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră; j) asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România; k) răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare; l) analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc); m) participă, alături de Manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale; n) stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente; o) supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului; p) avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii; q) analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului; r) elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în

Page 19: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

19

vigoare.

Consiliul etic este format din 5 membri, pentru o perioada de 3 ani, având următoarea componenţă: a) un medic cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, decanul de vârsta al medicilor din spital; b) un reprezentant al consiliului local ori judeţean sau, după caz, consilierul juridic; c) directorul de îngrijiri; d) un reprezentant al direcţiei de sănătate publică; e) un secretar, fără drept de vot.

Consiliul etic se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale.

Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele: a) analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară; b) verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare; c) sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcari ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii; d) analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate; e) veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale;

Comisia pentru medicamente-antibioterapie are ca atribuţii: a) stabilirea politicii de antibioterapie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş; b) măsurarea şi urmărirea consumului de antibiotice; c) urmărirea fenotipurilor de rezistenţă antibacteriană; d) stabilirea protocoalelor de profilaxie şi terapie antibiotică; e) organizarea de audit privind consumul de antibiotice; f) stabilirea unei liste de medicamente de bază, obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în farmacia spitalului; g) stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, la cazuri bine selecţionate şi documentate medical, pe bază de referat; aceasta din urmă trebuie să prezinte criteriile pe baza cărora se face recomandarea, susţinute cu buletine de analiză şi recomandări de experţi; h) analizarea referatelor de necesitate trimise direcţiunii în vederea aprobării şi avizarea lor de către medici specialişti corespunzători profilului de acţiune al medicamentului solicitat; i) verificarea continuă a stocului de medicamente de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală; j) verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente şi analizarea lor comparativ cu raportarea lunară a situaţiei financiare; k) elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale; l) comisia poate solicita rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni; m) comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil.

Comisia de supraveghere şi control a infecţiilor nosocomiale are următoarele atribuţii: a) se întruneşte periodic (lunar sau în funcţie de situaţii); b) analizează factorii de risc ce duc la apariţia infecţiilor nosocomiale; c) validează protocoale interdisciplinare de prevenţie a infecţiilor nosocomiale; d) validează protocoale de proceduri, precauţii de izolare, metode şi manopere specifice; e) analizează periodic indicatorii de frecvenţă a infecţiilor nosocomiale.

Page 20: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

20

Comisia de evaluare a nivelului cantităţilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia inventarierii sau predării de gestiune monitorizează îndeplinirea prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 754/2004 privind limitele admisibile de perisabilitate pentru produsele din unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii.

Comisia de etică medicală pentru studiul clinic al medicamentului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu procedurile de lucru scrise, păstrează înregistrări scrise privind activitatea ei şi procesele verbale ale întâlnirilor, acţionează în conformitate cu regulile de bună practică în studiul clinic şi reglementările legale în vigoare. Comisia de etică trebuie să stabilească, să documenteze în scris şi să respecte procedurile sale de lucru care se vor referi la următoarele aspecte: a) verificarea iniţială şi verificările de supraveghere a desfăşurării studiului; b) precizarea frecvenţei controalelor pentru supraveghere în cursul studiului în funcţie de problematica acestuia; c) emiterea, în conformitate cu reglementările în vigoare, a raportului de verificare rapidă şi a aprobării scrise/opiniei favorabile pentru supraveghere în cursul studiului, în funcţie de problematica acestuia; d) emiterea, în conformitate cu reglementările în vigoare, a raportului de verificare rapidă şi a aprobării scrise/opiniei favorabile, pentru modificări minore în studiul aflat în desfăşurare care are deja aprobarea Consiliului Etic; e) precizarea că nu trebuie admisă includerea în studiu a nici unui subiect înainte de emiterea de către CE a aprobării scrise/opiniei favorabile pentru studiul respectiv; f) precizarea că nu trebuie să se producă abateri de la protocol sau modificări ale acestuia înainte de obţinerea aprobării scrise/opiniei favorabile, pentru un amendament adecvat, cu excepţia situaţiilor în care trebuie eliminat imediat riscul pentru subiecţi sau când modificările se referă numai la aspecte logice sau administrative ale studiului; g) precizarea că investigatorul trebuie să raporteze prompt CE abaterile de la protocol, modificările care cresc riscul subiecţilor, informaţiile noi despre posibile influenţe nefavorabile asupra siguranţei subiecţilor sau desfăşurării studiului; h) asigurarea că CE informează prompt în scris investigatorul/instituţia cu privire la: decizia/opinia sa privind studiul, motivele pentru decizia sa, procedurile folosite pentru revenirea asupra acestor decizii.

Comisia de alimentaţie şi dietetică se poate întruni lunar şi ori de câte ori există solicitări şi va urmări următoarele obiective: a) existenţa regimurilor alimentare diversificate pe afecţiuni; b) modul de întocmire a regimurilor alimentare; c) calcularea valorilor calorice şi nutritive; d) pregătirea şi distribuirea alimentelor; e) modul de primire, recepţionare, depozitare al alimentelor; f) respectarea circuitelor funcţionale în întreg blocul alimentar; g) asigurarea condiţiilor igienico-sanitare în toate etapele parcurse de alimente de la recepţie până eliberarea către secţii; h) controlul stării de sănătate al personalului Blocului Alimentar.

Comisia nucleului de calitate are sarcina de a asigura monitorizarea internă a calităţii serviciilor medicale furnizate, prin urmărirea respectării criteriilor de calitate, referitoare la: a) oportunitatea continuării spitalizarii la 24 de ore; b) înregistrarea datelor despre evoluţia stării de sănătate a pacientului, confirmarea diagnosticului la 24/72 de ore în foile de observaţie; c) indicarea medicaţiei în foaia de observaţie, concordanţa medicaţiei prescrisă în foaia de observaţie cu cea efectiv eliberată prin condica de medicamente; d) vor fi efectuate, prin sondaj, un număr de minim două evaluări lunare, pentru fiecare secţie în parte; e) data efectuării sondajelor şi constatările vor fi înregistrate în Registrul de activitate al nucleului de calitate cu semnătura persoanei care a efectuat sondajul; f) întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate şi urmărirea lunară pentru reactualizarea acestuia, calcularea punctajului aferent criteriilor de calitate referindu-se la: decizia de internare a bolnavilor, internarea pacienţilor pe secţie în funcţie de concordanţă cu diagnosticul principal la internare, igienizarea pacienţilor, transportarea/însoţirea pacientului internat pe secţie, externarea

Page 21: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

21

pacientului (înmânarea scrisorii medicale şi după caz a reţetei gratuite/compensate); g) prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, pe fiecare secţie în parte şi global pe spital, conducerii spitalului; propunerile vor fi aduse şi la cunoştinţa medicilor şefi de secţie; h) elaborarea unor materiale cu informatii utile pacientului şi aparţinătorilor (date generale despre spital, programul de vizită pentru aparţinători, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia, etc.) ce vor fi puse la dispoziţia acestora în momentul internării pe secţie.

Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă are ca scop asigurarea implicării salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, având următoarele atribuţii: a) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă ; b) urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă; c) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă; d) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă; e) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; f) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale; g) efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă; h) informează inspectoratele teritoriale de muncă despre starea securităţii muncii în propria unitate; i) realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc..), cu implicaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; j) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de securitate şi sănătate în muncă pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat Inspectoratului Teritorial de Muncă Mureş; k) verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi; l) verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă.

Comisia de farmacovigilenţă are următoarele atribuţii: a) verifică corespondenţa baremului aparatului de urgenţă cu cel aprobat de conducerea unităţii şi conform legislaţiei în vigoare; b) analizează toate cazurile de reacţii adverse şi va urmări întocmirea fişelor de reacţii adverse şi va propune metode mai bune de diagnostic a reacţiilor adverse; c) prezintă periodic informari cu privire la aceasta activitate şi propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi.

Comisia de Analiză DRG are următoarele atribuţii: a) lunar face analiza foilor de observaţii nevalidate de INCDS, face propuneri la CAS pentru revalidare şi prezintă soluţii pentru reducerea numărului de cazuri nevalidate; b) prezintă periodic informări Spitalului privind concluziile analizelor făcute şi propuneri de îmbunătăţirea activităţii.

Comisia de traumă şi urgenţă funcţionează în conformitate cu Legea nr. 95/2006 şi Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921/2006.

Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă are următoarele atribuţii: a) monitorizarea nivelului de asigurare a securităţii transfuzionale la nivelul spitalului; b) elaborarea şi implementarea documentaţiei necesare aplicării în practica din spital a ghidurilor de utilizare clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;

Page 22: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

22

c) evaluarea nivelului de pregătire profesională în domeniul transfuziei sanguine a tuturor categoriilor de personal implicate în activitatea de transfuzie sanguină din spital; d) monitorizarea utilizării corecte a terapiei transfuzionale în secţiile spitalului; e) organizarea şi monitorizarea funcţionării sistemului de hemovigilenţă la nivelul spitalului şi colaborarea cu centrul de transfuzie teritorial în analiza reacţiilor şi incidentelor adverse severe; f) elaborarea şi implementarea, în colaborare cu responsabilul cu asigurarea calităţii din spital, a sistemului de calitate în unitatea de transfuzie sanguină din spital şi la nivelul secţiilor, privind activitatea de transfuzie sanguină.

Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti funcţionează în conformitate cu Legea nr. 95/2006 şi Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921/2006.

De asemenea, trebuie amintit faptul că, în cursul primului semestru al anului curent, în cadrul SCJU Târgu Mureş a fost înfiinţată, prin Decizia managerului nr. 336/13.02.2012, Comisia de acreditare, a cărei activitate are o desosebită importanţă pentru procesul a acreditare a spitalului în conformitate cu legislaţia în vigoare, din cadrul comisie făcând parte atât membrii comitetului director cât şi coordonatorii şi şefii tuturor serviciilor şi birourilor din cadrul spitalului. Astfel, atribuţiile Comisiei de acreditare a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş sunt acelea de a verifica îndeplinirea de către spital a standardelor de acreditare CoNAS, precum şi luarea măsurilor care se impun pentru îndeplinirea acestor condiţii. Totodată, o importanţă deosebită o are constituirea în cadrul SCJU Târgu Mureş, prin Decizia managerului nr. 1346/28.06.2012, a Unităţii regionale de management Centru, în baza prevederilor Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 537/175/2012 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea şi raportarea activităţilor specifice în cadrul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin, precum şi a prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 659/26.06.2012 – privind înfiinţarea şi organizarea structurilor implicate în managementul subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin. Din cadrul acestei unităţi, fac parte un număr de 13 membrii, coodonator fiind desemnat managerul SCJU Târgu Mureş, dl. dr. Florin Gomotărceanu. Unitatea regională de management Centru are în coordonare un număr de şase judeţe, respectiv: judeţul Alba, judeţul Braşov, judeţul Covasna, judeţul Harghita, judeţul Mureş şi judeţul Sibiu. Atribuţiile Unităţii regionale de management Centru al subprogramului de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin sunt următoarele sunt următoarele:

a) coordonează implementarea activităţilor specifice subprogramului în regiunea teritorială arondată prin: i. organizarea şi realizarea activităţii de identificarea şi selectare a furnizorilor de servicii

medicale în vederea derulării subprogramului; ii. validarea dosarelor de candidatură depuse de furnizorii de servicii medicale, pe baza

procedurilor de selectare prevăzute la art. 15 din prezentele norme metodologice a furnizorilor de servicii medicale, care îndeplinesc condiţiile în vederea derulării subprogramului şi informarea, în scris, a furnizorilor de servicii medicale, asupra validării sau nevalidării candidaturii;

iii. întocmirea şi actualizarea listei evidenţei furnizorilor de servicii validaţi pentru derularea subprogramul în regiunea teritorială arondată şi transmiterea acestei liste caselor de asigurări de sănătate;

iv. instruirea personalului implicat în realizarea activităţilor specifice prevăzute în cadrul subprogramului;

v. organizarea, în colaborarea cu direcţiile de sănătate publică, a instruirii medicilor de familie în vederea planificării şi organizării invitării, femeilor eligibile din regiunea teritorială arondată în vederea participării la subprogram;

vi. colaborarea cu casele de asigurări de sănătate în vederea monitorizării activităţilor derulate în baza contractelor încheiate de către casele de asigurări de sănătate în cadrul subprogramului, precum şi colaborarea cu autorităţile şi instituţiile locale guvernamentale sau neguvernamentale ce pot contribui la promovarea şi implementarea subprogramului;

vii. monitorizarea implementării activităţilor specifice subprogramului;

Page 23: RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIAL

23

viii. analizarea trimestrială a indicatorilor specifici subprogramului raportaţi de furnizorii de servicii medicale incluşi în subprogram;

b) diseminează protocoalele specifice derulării subprogramului; c) realizează controlul de calitate în domeniul:

i. înregistrării datelor; ii. sistemului informatic;

iii. raportării indicatorilor specifici subprogramului; iv. analizelor statistice; v. finalizării cazurilor depistate cu leziuni precursorii şi incipiente în cadrul subprogramului;

d) planifică, organizează şi coordonează formarea personalului medical implicat în realizarea activităţilor prevăzute în cadrul subprogramului;

e) contribuie la dezvoltarea sistemului informaţional unitar, ca parte integrantă a subprogramului şi asigură menţinerea şi funcţionarea acestuia în regiunea teritorială arondată conform standardelor subprogramului (formulare-tip, circuite de raportare, interconectarea cu alte baze de date, inclusiv cu registrele populaţionale de cancer), cu respectarea legislaţiei specifice utilizării datelor cu caracter personal şi coordonează activitatea de colectare / raportare a datelor;

f) asigură constituirea şi întreţinerea registrelor regionale privind: i. screening-ul prin metoda testării Babeş-Papanicolaou în regiunea teritorială arondată;

ii. displaziile depistate pentru populaţia din regiunea teritorială arondată; iii. finalizarea cazurilor depistate în cadrul subprogramului;

g) menţine şi actualizează periodic baza de date cu femeile eligibile pentru testarea Babeş- Papanicolaou din regiunea teritorială arondată;

h) planifică şi organizează activităţile de informare-educare-comunicare la nivelul regiunii teritoriale arondate;

i) planifică şi coordonează activităţile de invitare/reinvitare a populaţiei feminine eligibile în vederea participării la testarea Babeş-Papanicolaou în regiunea teritorială arondată;

j) analizează periodic raportările primite de la furnizorii de servicii medicale, evaluează performanţa acestora în derularea subprogramului pe baza raportărilor sau prin deplasarea pentru vizite de monitorizare / evaluare / control şi propune unităţii naţionale de management al subprogramului / Comisiei măsurile care se impun;

k) realizează centralizarea la nivel regional a indicatorilor specifici subprogramului raportaţi în primele 10 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de raportare de furnizorii de servicii medicale incluşi în subprogram şi o transmite unităţii naţionale de management al subprogramului în primele 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de raportare;

l) generează rapoarte, sinteze, recomandări privind desfăşurarea şi îmbunătăţirea activităţilor subprogramului, pe care le înaintează Unităţii naţionale de management în primele 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de raportare;

m) estimează necesarul de resurse umane şi financiare pentru implementarea subprogramului la nivel regional şi fomulează propuneri privind repartiţia acestora pe judeţele din regiunea teritorială arondată, precum şi pe furnizorii de servicii medicale pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii şi Comisiei.

MANAGER Dr. Florin Gomotîrceanu