Click here to load reader

RAPORT ANUAL 2012 - INCDIE ICPE-CA · PDF fileINSTITUTUL NAºIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA RAPORT ANUAL 2012 Prezentul raport întruneşte solicitările

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAPORT ANUAL 2012 - INCDIE ICPE-CA · PDF fileINSTITUTUL NAºIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE...

 • INSTITUTUL NAºIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE

  PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ

  ICPE-CA

  RAPORT ANUAL 2012

  Prezentul raport întruneşte solicitările Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, adresa nr. 14063/ 27.01.2010

 • Recapitulând momentele importante care ne-au marcat instituţia anul trecut, constatăm cu satisfacţie că în 2012 resursa noastră umană, incluzând aici şi ultimii angajaţi – tineri absolvenţi din 2011, cu interes şi talent în cercetare, cărora ca şi întregii noastre resurse umane le oferim, prin tematica de cercetare, atmosfera creatoare din laboratoare şi prin condiţii de lucru bune şi foarte bune, posibilitatea dezvoltării unei cariere în cercetare-dezvoltare, a devenit principalul factor de progres al institutului nostru. Sistemul nostru de dezvoltare şi evaluare a performanţelor, conform cu Ordinul MECTS 3860/10.03.2011, realizează la sfârşitul fiecărui an o analiză obiectivă individuală şi garantează astfel fundamentarea acestui progres.

  În anul 2012 am reuşit prin finalizarea proiectului nostru “PROMiT”, finanţat în cadrul POS-CCE, să completăm dotarea cu echipamente performante de caracterizare, dar şi tehnologice. Am încheiat astfel o etapă importantă pentru facilitarea cercetării avansate în institut şi a celei de dezvoltare tehnologică în continuare. Proiectul “PROMiT” a însemnat pentru noi un angajament ferm spre progres. “PROMiT” se adresează fiecărui individ, reprezintă totodată răspunsul fiecărui cercetător ce îşi va sacrifica energia creatoare în folosul institutului, al fiecărui angajat al iCPE-CA de a răspunde pozitiv la condiţiile de lucru şi creaţie oferite de institut. Faţă de acest “PROMiT”, răspunsul unor persoane din aparatul de îndrumare a beneficiarilor acestor fonduri structurale, nu este pe măsură.

  După reorganizarea noastră în 2010, reorientarea capacităţii de cercetare în 2012 spre piaţă - ca o valorificare a acumulărilor în capacitatea de experimentare şi de creaţie ştiinţifică şi tehnică – ne găsim acum, la începutul anului 2013, cumva eliberaţi de povara fondurilor bugetare de cercetare; am devenit conştienţi că trebuie să fim legaţi de necesităţile vieţii, româneşti şi europene, astfel încât avem astăzi o perspectivă solidă pentru viitorul nostru pe termen mediu şi lung. Primele roade ale acestei evoluţii spectaculoase le vom avea spre sfârşitul acestui an. Va fi perioada în care vor intra în execuţie proiecte mari, cum este cel pentru echipamentele inelului de stocare de înaltă energie de la FAiR, va fi perioada în care vor rodi eforturile noastre pentru punerea pe piaţa românească şi străină a ceramicii noastre bioactive şi timpul de a angaja alte proiecte interne şi externe de cercetare, dar şi de dezvoltare tehnologică.

  Decernarea în 2012 de către Preşedintele AGiR a unui premiu în domeniul “inginerie Electrică”, pentru asimilarea industrială a unui produs, respectiv tehnologie a “Plăcii bipolare carbonice pentru pilele cu combustibil cu electrolit polimer”, a răsplătit eforturile noastre în transferul cunoştinţelor în industrie.

  În luna mai a anului 2012 am fost acreditaţi ca institut naţional de CDi de o echipă internaţională de experţi. Această evaluare a confirmat performanţele noastre, constatând că suntem un institut solid de cercetare aplicativă, în plin proces de evoluţie.

  Cea mai mare satisfacţie a anului 2012 este conectarea la viaţa economică a unor laboratoare şi departamente: exemple ar fi laboratorul de compatibilitate electromagnetică, departamentul de sisteme microelectromecanice.

  Am intrat în anul 2013 cu optimism, an în care am dori să valorificăm unele rezultate ştiinţifice ale celui trecut şi să pregătim pe cei care urmează.

  Stimaţi colegi, vă mulţumim pentru ceea ce aţi creat în 2012. Împreună trebuie să ne exprimăm recunoştinţa pentru toţi colaboratorii noştri din afara institutului care ne-au ajutat în realizările noastre.

  În anul 2012 am avut plăcerea să salutăm în institut prestigioşi oaspeţi din ţară şi din străinătate. Mulţumesc celor care au întocmit acest raport; de asemenea, Membrilor Consiliului de Administraţie, cu care

  am întocmit şi care au aprobat strategia noastră, au făcut-o realizabilă şi au monitorizat-o; de asemenea, Consiliului Ştiinţific al iCPE-CA. Nu în ultimul rând, membrilor Comitetului de Direcţie, cu ajutorul cărora am asigurat coordonarea de zi cu zi a efortului iCPE-CA.

  Bucureşti, 15 martie 2013 Wilhelm Kappel Director General

 • 11. Perspective/priorităţi pentru anul în curs

  Pag. 182

  1. Datele de identificare ale INCD Pag. 6

  Grupurile institutului pe scurt Pag. 32

  3. Structura de conducere Pag. 16

  8. Măsuri de creştere a prestigiului şi vizibilităţii INCDIE ICPE-CA

  Pag. 150

  9. Surse de informare şi documentare din patrimoniul ştiinţific şi tehnic

  Pag. 170

  10. Concluzii Pag. 178

  6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare

  Pag. 60

  7. Rezultatele activităţii de cercetare-dezvoltare

  Pag. 108

  5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare

  Pag. 58

  4. Situaţia economico-financiară Pag. 44

  2. Scurtă prezentare Pag. 10

  Informaţii generale Pag. 20

 • PAGINA 6 | RAPORT DE ACTIVITATE | 2012

  Datele de identificare ale INCD

  Da te

  le d

  e id

  en tif

  ic ar

  e al

  e IN

  CD

  1

 • 2012 | RAPORT DE ACTIVITATE | PAGINA 7

  Denumirea _____________________________________________________________8

  Actul de înfiinţare ______________________________________________________8

  Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori ________________8

  Director general ________________________________________________________8

  Adresa ________________________________________________________________8

  Telefon, fax, pagina web, e-mail _________________________________________8

 • PAGINA 8 | RAPORT DE ACTIVITATE | 2012

  Da te

  le d

  e id

  en tif

  ic ar

  e al

  e IN

  CD 1. Datele de identificare ale INCD

  1.1. Denumirea Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti

  1.2. Actul de înfiinţare HG 1282 / 2004

  1.3. Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori

  2156

  1.4. Director general Prof. Dr. Wilhelm KAPPEL

  1.5. Adresa Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Bucureşti – 030138

  1.6. Telefon, fax, pagină web, e-mail

  tel.: 021-346.72.31, 021-346.72.35, 021-346.82.97

  fax: 021-346.82.99 http://www.icpe-ca.ro e-mail: [email protected]

 • PAGINA 10 | RAPORT DE ACTIVITATE | 2012

  Scurtă prezentare a INCDIE ICPE-CA

  Sc ur

  tă p

  re ze

  nt ar

  e a

  IN CD

  IE IC

  PE -C

  A

  2

 • 2012 | RAPORT DE ACTIVITATE | PAGINA 11

  Istoric _________________________________________________________________12

  Organigrama INCDIE ICPE-CA ___________________________________________13

  Domeniul de specialitate al INCDIE ICPE-CA ______________________________14

  Direcţii de cercetare-dezvoltare __________________________________________14

 • PAGINA 12 | RAPORT DE ACTIVITATE | 2012

  Sc ur

  tă p

  re ze

  nt ar

  e a

  IN CD

  IE IC

  PE -C

  A 2. Scurtă prezentare a INCDIE ICPE-CA

  2.1. Istoric

  Din momentul înscrierii în Registrul Comerţului în anul 2001 şi până la reorganizarea din 2004 când a devenit institut naţional, ICPE-CA a funcţionat ca o societate pe acţiuni. Capitalul social iniţial de 3.811.075.00 lei, aport în natură, a fost deţinut în întregime de stat, ca unic acţionar, şi a fost vărsat integral la data constituirii societăţii.

  Din august 2004, în baza Hotărârii de Guvern 1282, SC ICPE-CA s-a reorganizat, primind denumirea de Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA. Patrimoniul său, format din bunuri proprietate privată a statului, trecut în administrarea institutului, şi bunuri proprii este la data de 31 decembrie 2012 de 54.276.597 lei.

  Viziunea INCDIE ICPE-CA

  INCDIE ICPE-CA va deveni în inginerie electrică promotorul progresului bazat pe cunoaştere.

  Misiunea INCDIE ICPE-CA

  INCDIE ICPE-CA promovează şi întreprinde cercetare aplicativă în context naţional şi internaţional în domeniul ingineriei electrice (materiale, electrotehnologii, surse noi de energie, micro- şi nano-electrotehnologii, vibraţii şi echilibrări dinamice, compatibilitate electromagnetică etc.) pentru folosul societăţilor comerciale, private şi publice.

  Dezvoltând inovaţia tehnologică pentru beneficiari, ICPE-CA creşte competitivitatea acestora atât în România, cât şi în Europa. Activitatea de cercetare desfăşurată promovează dezvoltarea economică a societăţii pentru bunăstarea socială în compatibilitate cu mediul înconjurător.

  Pentru angajaţii institutului, ICPE-CA oferă dezvoltarea calificării profes