53
Radionica za voditelje ZELENOG UREDA Dr.sc. Vlasta Zanki [email protected] Miroslav Lesjak [email protected]

Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 2: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Koncept radionice Zelenog ureda

1. “Dovesti svoju kudu u red” u vašem ministarstvu

2. Koraci provedbe, analiza i izvještavanje

3. Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju

Organizacija, odgovornosti, edukacija

Page 3: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Zašto energetska efikasnost?

Energetska efikasnost znači činiti isti rad s manje energije.

Page 4: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

“Dovesti svoju kudu u red”

1. 2.

3.

4. 5.Priprema ministarstva za provedbu Programa

Uspostavljanje registra

Sustav educiranja

Provođenje energetskih pregleda

Provedba EE mjera

6.

Informiranje javnosti

Page 5: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

“Dovesti svoju kudu u red”

Page 6: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

“Dovesti svoju kudu u red”

Page 7: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju

Odgovornost javne uprave

Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18

Javni sektor je dužan upravljati neposrednom potrošnjom energije u zgradi javnog sektora i javne rasvjete, na energetski učinkovit način.

"Poticanje energetske učinkovitosti u RH"

Javne usluge

Uslužni sektor Kućanstva

SGE u gradovima i

županijama

Dovesti svoju

kuću u red

Komercijalne usluge

Ob

jekti

u v

lasn

ištv

u V

lad

e R

H

Ob

jekti

u v

lasn

ištv

u ž

up

an

ija

Ob

jekti

u v

lasn

ištv

u g

rad

ova

Informacijsko-

edukacijska

kampanja!!!

Master plan

energetske

učinkovitosti

Page 10: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Što je Zeleni ured?

Ljudi, organizacija, edukacija

Način na koji obavljamo svakodnevne aktivnosti i koristimo:

Uredsku opremuRasvjetuGrijanje, hlađenje i ventilacijuUredski papirKako gospodarimo vodom i otpadomPrijevoz

Page 11: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Kako uvesti Zeleni ured?

Ljudi, organizacija, edukacija

1. Gdje i kako trošimo?2. Koliko trošimo?3. Koliko košta naša potrošnja?4. Kako ostvariti uštede?

Page 12: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Što kupujemo i trošimo?

Održivom nabavom i potrošnjom postati pokretač promjena

Sanirati postojede stanje i strateški djelovati u bududnosti

Page 13: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Kako početi?

?

Page 14: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Koncept uvođenja i provedbe

1. Odluka uprave2. Politika “Zelenog ureda”3. Imenovanje voditelja4. Ciljevi5. Mjere6. Očekivani rezultati

Za svaku instituciju – voditelj “Zelenog ureda”

Na razini ministarstva – EE tim

Page 15: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

1. Početno stanje Napraviti popis potrošača

Izvršiti mjerenja potrošnje (ukoliko je mogude)

Izraditi modeliranu potrošnju

2. Pregled troškovaTroškovi električne i toplinske energije,

vode, uredskog materijala itd.

3. Analiza podataka Analizirati i racionalizirati potrošnju

4. Izvještavanje i komunikacijaObavijesti o stanju i napretku u prioritetnim područjima

Koraci u provedbi

Page 16: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Voditelj Zelenog ureda

Provodi aktivnosti Zelenog ureda tako da:

Izradi plan rada (obveze, rokovi, resursi)

Koordinira aktivnostima

Podnosi izvještaje

Izrađuje prijedloge EE mjera

Okuplja tim stručnjaka iz različitih sektora

Page 17: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Ciljevi Zelenog ureda

Povedanje efikasnosti upotrebe svih resursa

Smanjiti negativni utjecaj na okoliš

Smanjiti financijske izdatke

Stvoriti dobru sliku organizacije u javnosti

Izgraditi svijest o zaštiti okoliša među zaposlenima

Usklađivanje s novim propisima

Page 18: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Mjere zelenog ureda

PAPIR(smanjiti, reciklirati, oporabiti)

ENERGIJA (efikasno

korištenje)

UREDSKA OPREMA

(energetski efikasna oprema / dijeljenje resursa)

RECIKLIRANJE (uspostaviti

sustav recikliranja)

ČIŠĆENJE I UREĐIVANJE

UREDA (ekološki prihvatljiva sredstva za

čišdenje)

PRIJEVOZ (poticati javni

prijevoz)

Page 19: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Plan rada i provedba

Page 20: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Električna energija - što je sve električni potrošač na vašem radnom mjestu?

Page 21: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

POTROŠAČ SNAGA [W]

Količina Ukupno [kW]

FC žarulja 36 40 1,44

CFC žarulja 28 13 1,20

Laptop 50 60 3

Server 500 2 1

Klima split sustav 1000 6 6

Printer 360 17 6,12

Fotokopirka 600 2 1,2

....itd

UKUPNO [kW] 19,96

Popis potrošača

Page 22: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Modeliranje potrošnjeNOĆNI I DNEVNI REŽIM

Nodni režim Dnevni režim

Potrošač Snaga NT [h] NT kWh VT [h] VT kWh

Server 470,00 10,00 4,70 14,00 6,58

Klima u server sobi 500,00 3,00 1,50 4,00 2,00

Mrežna oprema 100,00 10,00 1,00 14,00 1,40

Elektro bojler 2000,00 1,00 2,00 1,00 2,00

Hladnjak 800,00 1,00 0,80 1,00 0,80

Aparat za vodu 550,00 0,00 0,00 2,00 1,10

Rasvjeta 4208,00 0,00 0,00 12,50 23,90

Klima split sustav 6000,00 4,00 24,00 8,00 48,00

Računala 480,00 0,00 0,00 6,00 2,88

UKUPNO 15108,00 34,00 88,66

Page 23: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Modeliranje potrošnjeDNEVNI I NOĆNI REŽIM

Modeliranjem dnevne i nodne potrošnje dobivamo baznu potrošnju električne energije koja iznosi 28%. Na ostalu potošnju otpada 78% energije.

Page 24: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Tarifni modeli

Cijena kWhIzračun troška

Provedba besplatnih mjera - analiza tarifnih modela

Do sada realizirane uštede cca 2,6 mil. kn

Page 25: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Pradenje potrošnje električne energije

1. Brojilo energije (analogno ili digitalno)

2. Dnevno pradenje (više i niže tarife)

3. Informacijski sustav

Page 26: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Provedba besplatnih mjera - do sada realizirane uštede cca 150 000 kn

Pradenje potrošnje toplinske energije

Page 27: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Koji energent?

Kakav sustav grijanja?

Ventili

(u kakvom su stanju)?

Mogudnost regulacije?

Pradenje potrošnje toplinske energije

Page 28: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Pradenje potrošnje toplinske energije

Page 29: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Pradenje potrošnje vode

Individualno mjerenje

potrošnje vode

Smanjiti potrošnju vode ugradnjom aeratora, štednih vodokotlidaMogudnost primjene ESCO modelaStanje na terenu – primjedeni gubici preko 50%

Page 30: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Pradenje potrošnje vode

Sustav tjednog očitanja

Page 31: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

UNDP ured – prikazivanje rezultata

Page 32: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Načelo 3R

1. REDUCE - SMANJI

2. REUSE – PONOVNO UPOTRIJEBI

3. RECYCLE - RECIKLIRAJ

Page 33: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Načelo 3R – Reduce (smanji)

Elektronske božidne čestitke

Potpis u emailu Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?

Ova prezentacija emailom umjesto ispisa

Korištenje opcije obostranog ispisa

Korištenje “print preview” opcije

Page 34: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Načelo 3R – Reuse (ponovno upotrijebi)

Pospješite kreativni proces - bilješke radite na prethodno jednostrano ispisanim papirima

Ponovno punite tonere

Page 35: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Načelo 3R – Recikliraj(potrošnje papira)

1. Koliko smo papira kupili ovaj mjesec?

2. Koliko smo papira na kraju mjeseca poslali na recikliranje?

TONA PAPIRA

2 stabla, 260 000 litara vode

4100 kWh električne energije

TONA RECIKLIRANOG PAPIRA

niti jedno stablo, 180 000 litara vode,

2750 kWh električne energije

Papir se može reciklirati i do sedam puta!

Page 36: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Načelo 3R – Recikliraj(potrošnja papira)

Što možete napraviti ved danas?

1. Naručiti kutije od tvrtke se bavi recikliranjem papira (npr. PAN)

2. Uspostaviti sustav za recikliranje

Page 37: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Načelo 3R – Recikliraj (ostali materijali)

Što možete napraviti ved danas?

Razdvajati:

1. PET ambalažu

2. Staklo

3. Komunalni otpad

4. Bio otpad

5. Tonere

Zbrinjavanje elektroničkog otpada (0800 444 110)

Page 38: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Pradenje potrošnje tinte za pisače

1. Koliko smo tinte/tonera kupili ovaj mjesec?

2. Može li se toner ponovno puniti?

Korisni savjeti:

Koristite obostrani ispis

Koristite “print preview” opciju prije ispisa

Page 39: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Indikatori potrošnje

Stupanj dan (degree day DD) = umnožak broja dana grijanja s temperaturnom razlikom između srednje unutarnje temperature zraka i temperature vanjskog zraka

Page 40: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Stupanj dan (degree day)

Dani u tjednu Potrošnja prirodnog plina

[m3]

Stupanj dan grijanja

Ponedjeljak 19,9 18,6

Utorak 15,8 18,1

Srijeda 25,3 20,5

Četvrtak 23,9 20,5

Petak 20,3 19,5

Subota i nedjelja 21 -

Page 41: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Analiza i izvještavanjetoplinska energija

Page 42: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Analiza i izvještavanje – Električna energija

Page 43: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Analiza i izvještavanje – Papir

GodinaUdio recikliranog u ukupnoj količini

papira (%)

2004. 50

2005. 55

2006. 61

2007. 72

2008. 80

Page 44: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Analiza i izvještavanje

2004. 2005. 2006. 2007.

Ukupna potrošnja vode 887 m3 1.009 m3 867 m3 919 m3

Potrošnja vode po zaposleniku 7,81 m3 7,47 m3 6,42 m3 7,35 m3

Ukupna potrošnja plina 39.393 m3 36.729 m3 32.879 m3 24.362 m3

Potrošnja plina po stupanj danu 10,06 m3 9,38 m3 8,4 m3 6,22 m3

Ukupna potrošnja električne

energije178.490 kWh

166.170

kWh

168.820

kWh

143.076

kWh

Potrošnja el. energije po

zaposleniku1.552 kWh 1.231 kWh 1.250 kWh 1.145 kWh

Page 45: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Promet (50% emisije CO2)

Autobus pun putnika ukloniti de 40 vozila sa ceste i umanjiti godišnju emisiju za cca 50 tona CO2. Koriste gradski prijevoz!

Vozite manje – smanjenje emisije stakleničkih plinova, poboljšanje kakvode zraka i ušteda novca. Zato vozite 10% manje.

Sagorijevanje litre Super95 goriva ispušta se oko 2,4 kg CO2, a jedne litre dizela oko 2,7 kg CO2.

Page 46: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Zeleni ured - motivacijska radionica

Sadržaj

1. Uvodni dioCilj radionice Energetika i klimatske promjeneGdje je Hrvatska?

2. Područja potrošnje i energetska efikasnostDefinicijeTransportZgradarstvoOtpad

3. Radni dioIzrada akcijskog plana - rad u grupamaDiskusija i zaključciPodjela potvrda

Page 47: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Zeleni ured motivacijska radionica

Za sve zaposlenike ministarstava – 3000 ljudi u 2010. godini

Ciljevi radionice :

1. Podizanje svijesti o potrošnji energije i klimatskim promjenama

2. Promjena ponašanja i smanjenje potrošnje

3. Smanjenje količine novca koju izdvajate na potrošenu energiju

4. Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš

Page 48: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Zagrijavanje prostora

.SNIZITE TEMPERATURU NA TERMOSTATU.

Svaki C niža temperatura, štedite do 5 % energije

U ZIMSKIM MJESECIMA U TOKU DANA PODIGNITE ROLETE. Zbog dobitaka insolacije uštedjeti dete do 5% energije.

AKO OTVARATE PROZOR na duže vrijeme isključite sustav grijanja.

ODJENITE SE SUKLADNO GODIŠNJEM DOBU kako prostor ne bi dodatno grijali radi postizanja osjedaja ugode.

Page 49: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Hlađenje prostora

LJETI SPUSTITE ROLETE ILI SJENILA TE ZATVORITE PROZORE TIJEKOM DANA kako biste spriječili ulazak topline.

PODESITE TEMPERATURU NA KLIMA UREĐAJU NA 26 C.

Za svaki stupanj manje trošite 3-5% više energije.

ISKLJUČITE IZVORE TOPLINE kao što su rasvjetna tijela i električnu opremu, kada nisu u upotrebi.

Ukoliko je rashladni uređaj uključen zatvorite prozore. Akoprovjetravate prostoriju, ugasite klima uređaj.

Page 50: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Električni uređaji i rasvjeta

ZAMJENITE KLASIČNE ŽARULJE ŠTEDNIM ŽARULJAMA koje su 5 puta efikasnije, a imaju i do 10 puta dulji vijek trajanja. Tokom životnog vijeka žarulje uštedjeti dete oko 500 kn!

Ugasite računalo i ostale električne uređaje kada ih ne koristite, ugasite rasvjetu kada izlazite iz ureda, koristite dijeljene mrežne resurse

Page 51: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Naljepnice i poster

Page 52: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

Zaključak

1. Što možete učiniti ved danas – uspostava sustava recikliranja

2. Na duži period – promjena ponašanja kroz kontinuiranu edukaciju

3. Primjena vedih mjera i investicija, javna nabava

Page 53: Radionica za voditelje ZELENOG UREDA...Zeleni ured u svakodnevnom poslovanju Odgovornost javne uprave Zakonska regulativa “ZUKE” čl.18 Javni sektor je dužan upravljati neposrednom

UNDP u Hrvatskoj

Projekt poticanja energetske efikasnosti

Bednjanska 14, 10 000 Zagreb

Tel: +385 1 63 31 888

Fax: +385 1 63 31 880

Web: www.ee.undp.hr

Hvala na pažnji!