of 2 /2
1 Nedjeljni liturgijski listić ŽUPA SVETOG ROKA - DRAŠKOVEC Godina XIII - B Broj 25. 17.06.2018. 11.NEDJELJA KROZ GODINU Pon. 18.06.2018. Marko i Marcelijan 1. KLEČANJE- SVETA MARIJA Ut.-19.06. Romuald,Rajka 1.Dragica Slaviček u 20,00(Donji Kraljevec) Sr. 20.06. Naum Ohridski 1.Zajednička u 20,00 (Oporovec) Ĉet.-21.06. Alojzije Gonzaga 1.Na nakanu u 20,00(Draškovec) Pet.-22.06. Ivan Fisher i Toma Mor 1.BAČKA-polazak u 5,00 Sub.-23.06. Josip Cafasso,Zdenka 1.BAČKA NED. 24.06.2018. 12.NEDJELJA KROZ GODINU 1.Martin i Magdalena Mirić i ob. u 9,00(Draškovec) R R R A A A S S S P P P O O O R R R E E E D D D S S S V V V E E E T T T I I I H H H M M M I I I S S S A A A Evanđelje Mk 4,26-34 Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća. Čitanje svetog Evanđelja po Marku U ono vrijeme: Isus govoraše mnoštvu: »Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste - sam ne zna kako; zemlja sama od sebe donosi plod: najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A čim plod dopusti, brže se on laća srpa jer eto žetve.« I govoraše: »Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo? Kao kad se gorušičino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji, jednoć posijano, naraste i postane veće od svega povrća pa potjera velike grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske.« Mnogim takvim prispodobama navješćivaše im Riječ, kako već mogahu slušati. Bez prispodobe im ne govoraše, a nasamo bi svojim učenicima sve razjašnjavao. Riječ Gospodnja. Zborna molitva Boţe, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih, koji su bez tebe nemoćni: pomozi nam svojom milošću da vršimo tvoje zapovijedi i voljom ti i djelom omilimo. Po Gospodinu. Nedjeljni liturgijski Listić župe sv.Rok, Draškovec (za internu upotrebu) IZDAJE:Župa sv.Rok, Draškovićeva 45.; tel.643007 e-mail; [email protected] Web stranica župe; zupa-sveti-rok.hr/hr_HR/ IBAN: PBZ HR8223400091116008876 /za donacije/

R AA SS PP O RR EE DD SS VV E T II HH MM I SS AA Nedjeljni ...zupa-sveti-rok.hr/hr_HR/preuzimanje/3653/11.Nedjelja+kroz+godinu+B... · treset, perlit i glistenjak).PELCERI-rade se

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of R AA SS PP O RR EE DD SS VV E T II HH MM I SS AA Nedjeljni...

 • 1

  N e d j e l j n i l i t u r g i j s k i l i s t i ć

  ŽUPA SVETOG ROKA- DRAŠKOVEC

  Godina XIII - B Broj 25. 17.06.2018. 11.NEDJELJA KROZ GODINU

  Godina I Broj 15 15.lipanj 2003.

  Pon. 18.06.2018.

  Marko i Marcelijan

  1. KLEČANJE- SVETA MARIJA

  Ut.-19.06.

  Romuald,Rajka

  1.Dragica Slaviček u 20,00(Donji Kraljevec)

  Sr. 20.06.

  Naum Ohridski

  1.Zajednička u 20,00 (Oporovec)

  Ĉet.-21.06. Alojzije Gonzaga

  1.Na nakanu u 20,00(Draškovec)

  Pet.-22.06.

  Ivan Fisher i Toma Mor

  1.BAČKA-polazak u 5,00

  Sub.-23.06. Josip Cafasso,Zdenka

  1.BAČKA

  NED. 24.06.2018.

  12.NEDJELJA

  KROZ GODINU

  1.Martin i Magdalena Mirić i ob. u 9,00(Draškovec)

  RRR AAA SSS PPP OOO RRR EEE DDD SSS VVV EEE TTT III HHH MMM III SSS AAA

  Evanđelje Mk 4,26-34 Manje od svega sjemenja na zemlji postane veće od svega povrća. Čitanje svetog Evanđelja po Marku

  U ono vrijeme: Isus govoraše

  mnoštvu: »Kraljevstvo je Božje kao kad čovjek baci sjeme u

  zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste - sam ne zna kako; zemlja sama od

  sebe donosi plod: najprije stabljiku, onda klas i napokon

  puno zrnja na klasu. A čim plod dopusti, brže se on laća srpa jer eto žetve.«

  I govoraše: »Kako da prispodobimo kraljevstvo

  nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo? Kao kad se gorušičino zrno posije u zemlju.

  Manje od svega sjemenja na zemlji, jednoć posijano, naraste i

  postane veće od svega povrća pa potjera velike grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice

  nebeske.« Mnogim takvim prispodobama

  navješćivaše im Riječ, kako već mogahu slušati.

  Bez prispodobe im ne govoraše, a nasamo bi svojim učenicima sve razjašnjavao.

  Riječ Gospodnja. R

  i

  Zborna molitva

  Boţe, jakosti onih što se u te ufaju, snago

  slabih i smrtnih, koji su bez tebe nemoćni:

  pomozi nam svojom

  milošću da vršimo tvoje zapovijedi i

  voljom ti i djelom omilimo.

  Po Gospodinu.

  Nedjeljni liturgijski Listić župe sv.Rok, Draškovec (za internu upotrebu) IZDAJE:Župa sv.Rok, Draškovićeva 45.; tel.643007

  e-mail; [email protected] Web stranica župe; zupa-sveti-rok.hr/hr_HR/

  IBAN: PBZ HR8223400091116008876 /za donacije/

  mailto:[email protected]

 • 2

  Smrt kao roĊenje Sveti Pavao inzistira na plodovima: »Svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo

  dobro, bilo zlo.« Za Pavla je življenje na zemlji poput boravka djeteta u majčinoj

  utrobi, a smrt poput roĎenja. Pri dolasku na svjetlost dijete kao da oslijepi, premda je do tada boravilo u potpunoj tami. Čulo je

  glasove, a sada se nalazi licem u lice s onima koji ga vole, koji su mu govorili, čak

  mu dali ime prije nego je roĎeno. Kao što je vrijeme u utrobi majke smisleno u vidu budućega roĎenja, tako je i čovjekovo

  bivovanje na zemlji priprava za život u zajedništvu s Gospodinom. Trenutno smo u

  tami i tek nas čeka punina svjetlosti. Nasreću, već sada postoji trag svjetlosti vjere. »Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju.«

  Ona nam pomaže koračati u sadašnjosti i pripraviti se za budućnost. Otkriva nam

  smisao sadašnjega života i narav tjelesne smrti. U vjeri znamo da je tjelesna smrt roĎenje za vječnost. Zato se Pavao ne plaši

  smrti. Čak ju priželjkuje. »Da, puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz

  tijela i naselili kod Gospodina.« MeĎutim, ne smatra ţivot na zemlji nevaţnim. On

  ima svoj smisao, cilj i značenje. Zato je naš položaj drukčiji od djetetovoga. Ono je nemoćno u majčinoj utrobi, dok mi imamo

  glavnu ulogu. Sve što danas činimo, odre-Ďuje kakvo će nam biti sutra. Način življe-

  nja u prolaznosti učenje je za život u vje-čnosti. Što danas sijemo, sutra ćemo žeti. Ne trebamo se plašiti ako je sjeme koje

  bacamo neznatno, jer i ono koje je »manje od svega sjemenja na zemlji, jednom posi-

  jano, naraste i postane veće od svega po-vrća pa potjera velike grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske«. Slavko Slišković

  IZ ŢIVOTA NAŠE ŢUPE Redovni godišnji doprinos za župne potrebe 2018

  1.ob.Hegeduš,G.Kraj 42,Donji Kraljevec 2.Alojz Vadlja,Ludbreška 72,Donji Kraljevec

  Hvala svima koji svoje obaveze prema Crkvi ispunjavaju. ******************************************************

  HODOĈAŠĆA NAŠE ŢUPE U 2018. 1.Ljepote Like- 06.10. 2.Sveta Zemlja 10.-17.10. -9000 kuna.(Popunjeno) Sva Hodočašća i izlete vodi Mijo Rak. =====================================

  Zaručnički tečajevi 2018.

  1.Prelog 18,19,20 i 21 VI od 19-21 sati

  2.Varaždin 25,26,27 i 28. VI od 19-21 sati

  Prijaviti se ţupniku šest mjeseci prije vjenčanja ***********************************************

  LJETNA ŢUPNA MUZIĈKA ŠKOLA:SRIJEDA-20.06

  Draškovec u 17,00 ; Donji Kraljevec u 18,00.

  TEORIJA GLAZBE. Ponijeti kajdanke. =====================================

  PELARGONIJE (muškatli)- balkonska kraljica Sigurno ste nekada vidjeli neĉiji balkon toliko

  ukrašem cvijećem da vam je dah zastao.Svaki

  detalj vam je istim ţarom privlaĉio paţnju.Znali

  ste da koliko god se trudite nikada ne moţete

  napraviti tako nešto.Stanite u kraj tome i

  saznajte niz praktiĉnih savjeta koji će vam

  pomoći da ovu balkonsku kraljicu dovedete do

  savršenstva. Supstrat za sadnju pelargonija (ivy i

  zonale) trebao bi biti kombinacija treseta i pijeska.

  Pelargonije definitivno ne vole mokar supstrat, a sam

  treset jako zadržava vodu. Pretjerana vlažnost u

  kombinaciji sa visokim temperaturama je glavni

  okidač za pojavu gljivičnih oboljenja.Jako puno autora

  spominje primjenu humus glistenjaka. Prednosti su

  mu nebrojene, štetnih nuspojava nema (kombinirat

  treset, perlit i glistenjak).PELCERI-rade se na način

  da izrežemo vrtlarskim škarama vrhove pelargonija,

  dužine desetak centimetara, potom uklonimo na njima

  bočne listove s donje strane i to kako bi lakše ušle u

  zemlju. Nakon toga olovkom napravimo rupice u

  posudi s mješavinom zemlje i pijeska. Na kraju, u

  pripremljene rupice lagano stavimo vršne reznice tako

  da uĎu u zemlju otprilike 4 centimetara.

  Lijenost Lijenost je grijeh! Mnoga su pitanja vezana uz lijenost. Kako se odnositi kada

  u radnom okruženju imamo posla s lijenim čovjekom i što tada činiti? Čini li lijenost, bilo naša, bilo tuĎa, štetu

  drugima?

  U Mudrim izrekama ovaj problem opisan je kao nevoljnost za rad; meĎutim, kako

  god ga opisali, lijenost je u američkoj industriji nesumnjivo u porastu. Prosječni američki radnik proizvodi 30%

  manje nego njegov azijski kolega. General George Patton imao je problem s

  lijenim radnicima koji su pakirali padobrane tijekom europskog pohoda u Drugome svjetskom ratu. Nekoliko pilota

  je poginulo kada se njihovi padobrani nisu otvorili zbog nemarnog pakiranja.

  Inspekcija je pokazala da ih je čak 30% bilo nepropisno zapakirano. General Patton je u svome jedinstvenom stilu

  brzo riješio problem. Odjurio je u središnju bazu za pakiranje padobrana i

  naredio svim radnicima koji su pakirali da uzmu zadnji padobran koji su pakirali

  i poĎu za njim. Zatim ih je ukrcao u avion C-46 koji ih je čekao i natjerao ih da skoče iznad područja za vježbanje

  noseći padobrane koje su maloprije spakirali. Nastavio je tu praksu i do kraja

  rata, i nikad više nije imao problema s lijenim radnicima koji pakiraju padobrane. Nijedan napor nije prevelik

  kako bismo motivirali i preusmjerili lijene djelatnike. Ako promjene nema ni nakon

  što ste uložili razuman napor, jedino bi rješenje moglo biti da uklonite problematičnoga zaposlenika s radnog

  mjesta.

  http://uredibastu.blogspot.com/2012/03/pelargonije-balkonska-kraljica.html