Quy Trinh Lap Dat BTS

 • Upload
  dinhdan

 • View
  43

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  1 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  MC LC

  LI NI U Phn A : Gii Thiu Vin khoa hc k thut Bu in I.Gii thiu v Vin khoa hc k thut Bu in ...................................................... 4

  II.Ni quy, an ton lao ng ......................................................................................... 5

  2.1 NI QUY AN TON LAO NG ......................................................................... 5 2.2 NI QUY PHNG MY ....................................................................................... 5 2.3 NHIM V CA NGI TRC CA .................................................................... 6

  Phn B : Tng quan v H thng thng tin di ng 3G UMTS v Qui trnh lp t trm BTS

  CHNG I : TNG QUAN H THNG THNG TIN DI NG 3G UMTS .... 7 1.1 L trnh pht trin thng tin di ng ................................................................ 7

  1.2 c im c bn ca 3G UMTS ......................................................................... 8

  1.3 Dch v CS v dch v PS ................................................................................... 9

  1.4 Chuyn mch ATM v IP ................................................................................... 9

  1.5 Kin trc 3G UMTS ............................................................................................ 9

  1.5.1 Thit b ngi s dng ................................................................................... 10

  1.5.2 Mng truy nhp v tuyn UMTS (UTRAN) .................................................. 11 1.5.3 Mng li (CN) ................................................................................................ 11 1.5.4 Cc mng ngoi ............................................................................................. 12

  1.5.5 Cc giao din ................................................................................................. 13

  1.6 Kin trc 3G UMTS R4 .................................................................................... 13

  1.7 Kin trc 3G UMTS R5 .................................................................................... 14

  1.8 Kt Lun ............................................................................................................ 16

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  2 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  CHNG II : QU TRNH LP T TRM BTS TRONG THC T ........... 17 2.1 Cc thnh phn ca trm BTS ......................................................................... 17

  2.2 Cc yu cu an ton trong lp t trm BTS .................................................. 18

  2.1.1 H thng tip t, chng st .......................................................................... 18

  2.1.2 H thng ngun in cung cp ...................................................................... 19

  2.1.3 Nh trm ....................................................................................................... 20

  2.3 Qu trnh lp t Indoor (trong nh).............................................................. 20 2.3.1 Lp t cabinet .............................................................................................. 21

  2.3.2 Lp t cu cp ............................................................................................. 22

  2.3.3 Chun b ng i cp ....................................................................................... 25

  2.3.4 Kt ni jumber, feeder ................................................................................... 31 2.3.5 Lp t v u ni t DDF ............................................................................ 35

  2.3.6 Lp t v u ni t ngun .......................................................................... 36

  2.4 Lp t Outdoor (ngoi nh) ........................................................................... 38 2.4.1 Qui trnh lp t outdoor ............................................................................... 38 2.4.2 Lp t anten ................................................................................................. 38

  2.4.3 Lp t Feeder ............................................................................................... 39

  2.4.4 Kim tra feeder, jumber, connector ............................................................... 41 2.4.5 Hon thnh lp t......44

  KT LUN .................................................................................................................. 46

  THUT NG ViT TT ........................................................................................... 47

  DANH MC HNH V ............................................................................................... 49 TI LIU THAM KHO..51

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  3 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  LI NI U

  Trong cuc sng hng ngy, thng tin lin lc ng mt vai tr rt quan trng v

  khng th thiu c, c bit l thng tin di ng. N quyt nh nhiu mt ca i sng x hi, gip con ngi mau chng nm bt cc thng tin c gi tr v vn ha, kinh t, x hi, khoa hc k thut, gio dc

  Ngy nay, vi nhu cu ngy cng rt cao v thng tin nn i hi nhng nh cung

  cp dch v phi c nhng phng tin hin i p ng nhu cu ca khch hng mi lc, mi ni. H thng vin thng ngy nay khng cn l iu xa l vi ngi dn Vit Nam. H thng thng tin di ng rt ph bin mi lc, mi ni, khng cn gii hn cho nhng ngi c thu nhp cao trc kia m tr thnh dch v ngy cng ph cp vi mi i tng.

  H thng thng tin di ng 3G UMTS ra i p ng mt phn ln nhu cu ca ngi s dng v tc , cc loi hnh v cht lng dch v.

  Trong h thng vin thng, truyn dn ng mt vai tr ht sc quan trng, c th ni l nn mng cho c h thng. Vic xy dng v lp t trm thu pht gc BTS ng vai tr ct li cho vic truyn dn di ng ngy nay. Do vy trong bo co thc tp tt nghip em xin trnh by nhng nt c bn v H thng thng tin di ng 3G UMTS v Qui trnh lp t trm thu pht gc BTS.

  Vi kin thc v thi gian thc tp, nghin cu cn hn ch nn trong bi Bo co kh trnh khi nhng thiu st, em rt mong c s ch dn, gip ca thy c v cc bn.

  Cui cng em xin chn thnh cm n s gip nhit tnh ca cc thy c gio,

  c bit l ti thy gio Trn Hong Diu hng dn em trong t thc tp va qua v gip em hon thnh bi bo co ny.

  Em xin chn thnh cm n !

  H Ni, NgyThng...Nm 2013

  Sinh Vin

  Nguyn nh n

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  4 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Phn A : Gii thiu v Vin khoa hc k thut Bu in

  I. Gii thiu v Vin khoa hc k thut Bu in a ch: 122 Hong Quc Vit Tel : 04-35746799 Fax : 04-37339432 Email : [email protected] Vin trng : PGS.TS L Hu Lp Ph Vin trng : Ths.Mai Thy Anh Ph Vin trng : Ths.H Trn minh

  Vin khoa hc k thut Bu in l n v nghin cu khoa hc, c thnh lp ngy 8/4/1975 vi tin thn l Vin k thut v Quy hoch Bu in. Vin khoa hc k thut Bu in c b dy kinh nghim trn 30 nm hot ng trong lnh vc nghin cu khoa hc vi vai tr l mt n v nghin cu hng u v lnh vc kinh t bu chnh, vin thng v cng ngh thng tin. Trong hn 30 nm xy dng v pht trin, Vin lun hon thnh xut sc nhim v, c tng nhiu bng khen v c thi ua ca Ngnh. Vi i ng nghin cu c nhiu kinh nghim, nng lc chuyn mn, phm cht o c, lun nng ng sng to, cp nht kp thi kin thc mi sn sng phc v c lc s nghip pht trin ca ngnh v ca x hi trong thi k hi nhp kinh t quc t. Tn giao dch ting Anh: Research Institute of Posts and Telecommunications (RIPT).

  Chc nng v nhim v: - Vin Khoa Hc K thut Bu in c chc nng nghin cu, tham mu, t vn

  v tham gia o to v lnh vc khoa hc k thut bu chnh, vin thng phc v nhu cu pht trin ca Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam v ca x hi, bao gm:

  - Nghin cu c bn, nghin cu n u cc cng ngh mi v nghin cu ng dng vo h thng vin thng Vit Nam.

  - Nghin cu xy dng d bo pht trin, cc d n chin lc v quy hoch pht trin Tng cng ty.

  - Nghin cu, xy dng cc quy ch qun l, cc n t chc sn xut, t chc lao ng khoa hc, xy dng k hoch ha v hch ton kinh t ca Tng cng ty.

  - Nghin cu cc vn thuc lnh vc gi cc, th trng dch v Bu chnh, Vin thng.

  - Nghin cu cc hot ng v cng ngh, h thng mi. - Tham gia cc trng trnh nghin cu ca Nh nc, cc t chc Bu chnh,

  Vin thng quc t v lnh vc khoa hc k thut Bu chnh, Vin thng.

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  5 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  - T chc bin son cc ti liu, ni san, sch v khoa hc k thut c lin quan n hot ng ca Vin, Hc Vin, Tng cng ty.

  - Quan h hp tc quc t trong nghin cu v o to v khoa hc Bu chnh, Vin thng, cng ngh thng tin.

  II. Ni quy, an ton lao ng

  2.1 NI QUY AN TON LAO NG 1. Cng nhn trc khi i lm phi t kim tra phng tin i li v mi phng

  tin dng c lm vic ( dy an ton) m bo chc chn mi tin hnh cng vic.

  2. Khi tin hnh cng vic nht thit phi s dng cc phng tin dng c trang thit b an ton, trang b bo v c nhn c cp pht m bo an ton.

  3. Khi lm vic khu vc c in n, in truyn thanh phi s dng cc trang thit b, dng c an ton nh km cch in, bt th in, giy cch in, thang, dy an ton, phi c bin php an ton cho tng cng vic. nhng ni c nguy him phi bo co cng ty xin ct in lm vic, khng c lm vic khi cha c lnh sn xut, phi lin h vi t in, chi nhnh, s in yu cu ct in v phi kim tra li nu thy cha an ton th cha c tin hnh cng vic m phi bo co ngay vi ngi ph trch c bin php. Cm khng c lm ba, lm u. Khi lm vic nht thit phi c t hai ngi tr ln ( phi c nhm trng ch huy)

  4. Lm vic trn cao phi c dy an ton. y dng c lm vic v trang b bo v c nhn c cp pht, thang phi c t ng tiu chun an ton c ngi gi thang. Dy an ton phi c treo nhng ni m bo tin cy v lm vic bt c cao no. Ngi lm vic trn cao phi c y t chp nhn.

  5. Khi vn chuyn mang vc nng phi b tr ngi, phng tin dng c nhng ni qu ng giao thng, ni ng ngi qua li phi c bin bo cng tc, n bo hiu hoc ngi cnh gii.

  6. Khi vn hnh thit b phi thc hin ng quy trnh, quy phm ban hnh. 7. T trng t sn xut v an ton vin phi thng xuyn n c nhc nh

  kim tra cng nhn vin nghim chnh chp hnh cc quy trnh thao tc, s dng y cc trang thit b, dng c phng h lao ng c cp pht. Kim tra trt t ni lm vic. Kim im tnh hnh BHL ca t hng tun. Thc hin chm AT VSCN

  8. Bo co kp thi nhng hin tng thiu an ton trong sn xut v VSCN cho lnh o n v c bin php gii quyt, trnh xy ra tai nn lao ng.

  2.2 NI QUY PHNG MY 1. Trong phng my mi nguyn tc v an ton lao ng v phng chng chy

  n. Tuyt i khng c cc cht chy n, d chy trong phng my.

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  6 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  2. Nhn vin trc ca phi lun bn v tr trc ca ca mnh kp thi s l thng tin. Khng c ng hoc lm vic ring trong phng my.

  3. Khi vo phng my phi ci b giy dp. Giy dp, guc, nn, m v t trang phi ng ni quy nh trong phng trc ca.

  4. Khng c a nc ung, n vo trong phng my 5. Khng c ht thuc trong phng my. 6. Ngi khng c nhim v khng c vo phng my, phng trc, nh c

  quy v nh my n. Khng leo tro ln ct cao anten hoc t u ni cc h thng cung cp in, tn hiu.

  7. Khch n thm quan hoc lin h cng tc phi c kim tra y giy t trc khi cho vo khu vc k thut v phi tun theo mi s hng dn ca cn b ph trch ca hoc ph trch trm.

  8. Khch ring, ngi nh cn b cng nhn vin chc khng c vo khu vc ca i, trm. Vic tip khch ch tin hnh khu vc sinh hot nh ca i, trm. Trng hp lu li qua m phi c trng i, trm ng v lm th tc khai bo tm tr.

  2.3 NHIM V CA NGI TRC CA

  1. Bn giao ca, bn giao tnh hnh tn ti ca ca trc ( ni dung bn giao gm: tnh hnh thng tin, ti sn, thit b trong trm ).

  2. Gii quyt tn ti ca ca trc sau khi nhn ca. 3. Thng xuyn gim st tuyn, lung, knh lin lc qua cc h thng cnh bo. 4. Phi hp vi cc trm trn tuyn cng x l s c thng tin theo s iu

  hnh ca trm u cui HNI. Khng dng ng truyn nghip v ni chuyn ring, ch s dng knh nghip v phc v vic x l iu hnh. Thi gian s dng knh nghip v phi ngn nht trnh knh nghip v bn lin tc, khng c tc dng phc v thng tin.

  5. Kim tra thit b knh qua h thng gim st v o nhanh: ( mc thu, mc pht, cc mc ngun cung cp ). Sa cha ng in khi c s c.

  6. Phi hp o nh k theo lch chung. 7. Ghi chp s sch y theo quy nh v phi r rng, rnh mch, nu sa

  cha phi c ch k xc nhn, bo co y tnh hnh thng tin theo quy nh ca h thng iu hnh thng tin. Bo qun tt h s, ti liu c cung cp.

  8. Sa cha dng c trong phng my, hn ni, thay th cu ch i vi nhng trng hp khi cn thit.

  9. Lm v sinh cho thit b, phng my, c quy, my n, pin tri (nu trang b).

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  7 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Phn B : Tng quan v thng ti di ng 3G UMTS v Qui trnh lp t trm BTS

  CHNG I : TNG QUAN H THNG THNG TIN DI NG 3G UMTS

  1.1 L trnh pht trin thng tin di ng H thng thng tin di ng c chia thnh 3 th h chnh : th nht (1G), th 2

  (2G), th 3 (3G) v ang khai thc. Th h th t (4G) ang trong qu trnh th nghim v a vo s dng.

  Cc h thng 1G m bo truyn dn tng t da trn cng ngh ghp knh phn chia theo tn s (FDM) vi kt ni mng li da trn cng ngh ghp knh phn chia theo thi gian (TDM).

  Khc vi 1G, cc h thng 2G c thit k trin khai quc t. Thit k 2G mnh hn v tnh tng thch, kh nng chuyn mng phc tp v s dng truyn dn thoi s ha trn giao din v tuyn.

  H thng 3G c pht trin t cc h thng 2G trc . Mt h thng thng tin di ng c coi l 3G nu n p ng mt s yu cu c lin minh vin thng quc t (ITU) ra sau :

  - Hot ng mt trong s cc tn s c n nh cho cc dch v 3G. - Phi cung cp dy cc dch v s liu mi cho ngi s dng bao gm c

  a phng tin. - Phi h tr truyn dn s liu di ng ti 144 kb/s cho ngi s dng di

  ng tc cao v truyn dn s liu ln n 2Mb/s cho ngi s dng c nh hoc di ng tc thp.

  - Phi cung cp cc dch v s liu gi. - Phi m bo tnh c lp ca mng li vi giao din v tuyn.

  H thng 4G c pht trin t cc h thng 3G trc v wimax t tc truyn dn s liu di ng t 100Mb/s n 1Gb/s.

  Hnh 1.1 L trnh pht trin thng tin di ng

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  8 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  1.2 c im c bn ca 3G UMTS H thng thng tin di ng th 3 c xy dng vi mc ch cho ra i mt

  mng di ng ton cu vi cc dch v phong ph, bao gm : thoi, nhn tin, internet v d liu bng rng. Ti Chu u h thng thng tin di ng th h th 3 c tiu chun ha bi vin tiu chun vin thng Chu u (ETSI) ph hp vi tiu chun IMT 2000 ca ITU. H thng c tn l h thng vin thng di ng ton cu (UMTS). UMTS c xem l h thng k tha ca h thng th h th 2 (GSM) nhm p ng cc yu cu pht trin ca cc dch v di ng v ng dng Internet.

  3G UMTS c pht trin bi n i tc th h th 3 (3GPP). S dng di tn quc t 2Ghz cho ng ln l :1885 2025 Mhz ; ng xung l : 2110 2200 Mhz.

  H thng 3G UMTS s dng cng ngh a truy nhp phn chia theo m bng rng (WCDMA). WCDMA l cng ngh c s dng cho phn giao din v tuyn ca h thng 3G UMTS.

  WCDMA s dng tri ph chui trc tip (DSSS). Cc bt thng tin c tri ra trong mt bng tn rng bng cch nhn d liu cn truyn vi cc bt gi ngu nhin (gi l Chip). Cc bt ny xut pht t cc m tri ph CDMA. h tr tc bt cao (2 Mb/s) cn s dng cc kt ni a m v h s tri ph khc nhau.

  WCDMA c tc chp l 3,84 Mb/s dn n bng thng xp x 5 Mb/s nn c gi l h thng bng rng. Vi bng thng ny WCDMA c th h tr cc tc d liu cao ca ngi dng v em li nhng li ch xc nh. Cc nh vn hnh mng c th s dng nhiu sng mang 5 Mhz tng thm dung lng, cng c th s dng cc lp t bo phn cp. Khong cch gia cc sng mang thc t c th c chn trong khong t 4,4 Mhz n 5 Mhz, ty thuc vo nhiu gia cc sng mang.

  WCDMA h tr tt cc tc d liu ngi dng khc nhau. Mi ngi s dng c cp cc khung c rng 10ms, trong khi tc ngi s dng c gi khng i. Tuy nhin dung lng ngi s dng c th thay i gia cc khung. Vic cp pht nhanh dung lng v tuyn thng thng s c iu khin bi mng t c thng lng ti u cho cc dch v s liu gi.

  WCDMA h tr hai m hnh hot ng c bn. Ch phn cng phn chia theo tn s (FDD) v song cng phn chia theo thi gian (TDD). Trong ch FDD ng ln v ng xung s dng cc sng mang 5 Mhz c tn s khc nhau. Cn ch TDD cc ng ln v ng xung s dng cng tn s nhng cc khong thi gian khc nhau.

  WCDMA h tr hot ng ca cc trm gc. iu ny khc vi h thng ng b IS-95, nn khng cn chun thi gian ton cu nh h thng nh v ton cu GPS. Vic trin khai cc trm gc micro v trm gc indoor s d dng hn khi nhn tn hiu m khng cn GPS.

  WCDMA p dng k thut tch sng kt hp trn c ng ln v ng xung da trn vic s dng knh hoa tiu.

  Giao din v tuyn WCDMA c xy dng c kh nng tch sng ca nhiu ngi dng v cc anten thch ng thng minh, giao din v tuyn c th c trin khai bi cc nh iu khin mng nh mt h thng c chn la tng dung lng v vng ph sng.

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  9 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  1.3 Dch v CS v dch v PS Dch v chuyn mch knh (CS service): L dch v trong mi u cui c

  cp pht mt knh ring v n ton quyn s dng ti nguyn ca knh ny trong thi gian cuc gi, tuy nhin phi tr tin cho ton b thi gian ny d c truyn tin hay khng.

  Dch v chuyn mch gi (PS service): L dch v trong nhiu u cui cng chia s mt knh v mi u cui ch chim dng ti nguyn ca knh ny khi c thng tin cn truyn v n ch phi tr tin theo lng tin c truyn trn knh.

  1.4 Chuyn mch ATM v IP ATM (Asyncronous Transfer Mode: Ch truyn dn d b) : L cng ngh

  thc hin phn chia thng tin cn pht thnh cc t bo 53byte truyn dn v chuyn mch. Mt t bo ATM gm 5byte tiu (c cha thng tin nh tuyn) v 48byte ti tin (cha s liu ca ngi s dng).

  Chuyn mch hay Router IP (Internet Protocol): Cng l mt cng ngh thc hin phn chia thng tin pht thnh cc gi c gi l ti tin (Payload). Sau mi gi c gn mt tiu cha cc thng tin a ch cn thit cho chuyn mch. Trong thng tin di ng o v tr ca u cui di ng thay i nn cn phi c thm tiu b xung nh tuyn theo v tr hin thi ca my di ng. Qu trnh nh tuyn ny c gi l ng truyn hm (Tulnel). C hai c ch thc hin iu ny : MIP (Mobile IP : IP di ng) v GTP (GPRS Tulnel Protocol : giao thc ng hm GPRS).

  1.5 Kin trc 3G UMTS UMTS R3 h tr c kt ni chuyn mch knh ln chuyn mch gi: n

  384Mbit/s trong min CS v 2Mbit/s trong min PS. Cc kt ni tc cao ny m bo cung cp mt tp cc dch v mi cho ngi s dng di ng ging nh trong cc mng in thoi c nh v Internet. Cc dch v ny gm: in thoi c hnh (truyn hnh hi ngh), m thanh cht lng cao v tc truyn cao ti u cui. Mt tnh nng khc cng c a ra cng vi GPRS l lun lun kt ni n Internet. UMTS cng cung cp thng tin v tr tt hn v v th h tr tt hn cc dch v da trn v tr.

  Mt mng UMTS bao gm ba phn: thit b ngi s dng (UE: User Equipment), mng truy nhp v tuyn mt t UMTS (UTRAN), mng li (CN: Core Network). UE bao gm 3 thit b: thit b u cui (TE), thit b di ng (MT) v modun nhn dng thu bao UMTS (USIM: UMTS Subcriber Identity Module). UTRAN gm cc h thng mng v tuyn (RNS: Radio Network System) v mi RNS bao gm b iu khin mng v tuyn (RNC: Radio Network Conller) v cc BTS ni vi n. Mng li CN bao gm min chuyn mch knh (CS), chuyn mch gi (PS) v HE (Home Enviroment: Mi trng nh). HE bao gm AuC, HLR v EIR.

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  10 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Hnh 1.2 Kin trc 3G UMST

  1.5.1 Thit b ngi s dng UE (User Equipment: Thit b ngi s dng ) l u cui mng UMTS ca ngi

  s dng. Cc u cui

  V my u cui by gi khng ch n thun dnh cho in thoi m cn cung cp cc dch v d liu mi, nn tn ca n c chuyn thnh u cui. u cui h tr hai giao din. Giao din Uu nh ngha lin kt v tuyn ( giao din WCDMA ). N m nhim ton b kt ni vt l vi mng UMTS. Giao din th hai l giao din Cu gia UMTS IC card (UICC) v u cui. Giao din ny tun theo tiu chun cho cc card thng minh.

  Mc d cc nh sn xut u cui c rt nhiu tng v thit b, h phi tun theo mt tp ti thiu cc nh ngha tiu chun nhng ngi s dng bng cc u cui khc c th truy nhp n mt s cc chc nng c s theo cng mt cch.

  UICC

  UMTS IC card l mt card thng minh. iu m ta quan tm n n l dung lng nh v tc x l do n cung cp. ng dng USIM chy trn UICC.

  USIM

  USIM cha cc hm v d liu cn nhn dng v xc thc thu bao trong mng UMTS. N c th lu c bn sao l lch ca thu bao.

  Ngi s dng phi t mnh xc thc i vi USIM bng cch nhp m PIN. iu ny m bo rng ch ngi s dng ch thc mi truy nhp mng UMTS. Mng s ch cung cp cc dch v cho ngi no s dng u cui da trn nhn dng USIM c ng k.

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  11 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  1.5.2 Mng truy nhp v tuyn UMTS (UTRAN) UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network : mng truy nhp v tuyn mt

  t UMTS) lin kt gia ngi s dng v CN. N gm cc phn t m bo cc cuc truyn thng UMTS trn v tuyn v iu khin chng. RNC

  RNC (Radio Network Controller : B iu khin mng v tuyn) chu trch nhim cho mt hay nhiu trm gc v iu khin cc ti nguyn ca chng. y cng chnh l im truy nhp dch v UTRAN cung cp cho CN. N c ni n CN bng hai kt ni, mt cho min chuyn mch gi (n GPRS) v mt n min chuyn mch knh (MSC).

  Mt nhim v quan trng na ca RNC l bo v s b mt ton vn. Sau th tc xc thc v tha thun kha, cc kha bo mt v ton vn c t vo RNC. Sau cc kha ny c s dng bi cc hm an ninh f8 v f9.

  Nt B

  Trong UMTS trm gc c gi l nt B v nhim v ca n l thc hin kt ni v tuyn vt l gia u cui vi n. N nhn tn hiu bn giao din Iub t RNC v chuyn n vo tn hiu v tuyn trn giao din Uu.

  1.5.3 Mng li (CN) Mng li (CN) c chia thnh ba phn : min PS, min CS v HE. Min PS m

  bo cc dch v d liu cho ngi s dng bng cc kt ni n Internet v cc mng d liu khc v min CS m bo dch v in thoi n cc mng khc.

  SGSN

  SGSN l nt chnh ca min chuyn mch gi. N ni n UTRAN thng qua giao din IuPS v n GGSN thng qua giao din Gn. SGSN chu trch nhim cho tt c kt ni PS ca tt c cc thu bao. N lu hai kiu d liu thu bao : thng tin ng k thu bao v thng tin v tr thu bao.

  GGSN

  GGSN l mt SGSN kt ni vi cc mng d liu khc. Tt c cc cuc truyn thng d liu t thu bao n cc mng ngoi u qua GGSN. Cng nh SGSN, n lu c hai kiu d liu : thng tin thu bao v thng tin v tr.

  BG BG l mt cng gia min PS ca PLMN vi cc mng khc. Chc nng ca nt

  ny ging nh tng la Internet: m bo mng an ninh chng li cc tn cng bn ngoi.

  VLR

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  12 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  VLR l bn sao ca HLR cho mng phc v (SN: Serving Network). D liu thu bao cn thit cung cp cc dch v thu bao c sao chp t HLR v lu y. C MSC v SGSN u c VLR ni vi chng.

  MSC MSC thc hin cc kt ni CS gia u cui v mng. N thc hin cc chc nng

  bo hiu v chuyn mch cho cc thu bao trong vng qun l ca mnh. Chc nng ca MSC trong UMTS ging chc nng MSC trong GSM, nhng n c nhiu kh nng hn. Cc kt ni CS c thc hin trn giao din CS gia UTRAN v MSC. Cc MSC c ni n cc mng ngoi qua GMSC.

  Mi trng nh

  Mi trng nh (HE: Home Environment) lu cc l lch thu bao ca hng khai thc. N cng cung cp cho cc mng phc v (SN) cc thng tin v thu bao v v cc cn thit xc thc ngi s dng v tnh cc cho cc dch v cug cp. Trong phn ny ta s lit k cc dch v cung cp v cc dch v b cm.

  HLR

  HLR l mt c s d liu c nhim v qun l thu bao di ng. Mt mng di ng c th cha nhiu HLR ty thuc vo s lng thu bao, dung lng ca tng HLR v t chc bn trong mng.

  AuC

  AuC lu gi ton b d liu cn thit xc thuc, mt m ha v bo v s ton vn thng tin cho ngi s dng. N lin kt vi HLR v c thc hin cng vi HLR trong cng mt nt vt l. Tuy nhin cn m bo rng AuC ch cung cp thng tin v cc vecto xc thc (AV) cho HLR.

  EIR

  EIR chu trch nhim lu cc s nhn dng thit b di ng quc t IMEI. y l s nhn dng duy nht cho thit b u cui. C s d liu ny c chia thnh ba danh mc: danh mc trng, xm, en. Danh mc trng cha cc s IMEI c php truy nhp mng. Danh mc xm cha IMEI ca cc u cui ang b theo di, cn danh mc en cha cc s IMEI ca cc u cui b cm truy nhp mng. Khi mt u cui c thng bo l b mt cp, IMEI ca n s b t vo danh mc en v th n b cm truy nhp mng. Danh mc ny cng c th c s dng cm cc seri my c bit khng c truy cp mng khi chng khng hot ng theo tiu chun.

  1.5.4 Cc mng ngoi

  Cc mng ngoi khng phi l b phn ca h thng UMTS nhng chng cn thit m bo truyn thng gia cc nh khai thc. Cc mng ngoi c th l cc mng in thoi nh: PLMN, PSTN, ISDN hay cc mng d liu nh Internet. Min PS kt ni n cc mng d liu cn min CS ni n cc mng in thoi.

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  13 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  1.5.5 Cc giao din Vai tr ca cc nt khc nhau ca mng ch c nh ngha thng qua cc giao

  din khc nhau. Cc giao din ny c nh ngha cht ch cc nh sn xut c th kt ni cc phn cng khc nhau ca h. Uu

  Giao din Uu l WCDMA, giao din v tuyn c nh ngha cho UMTS. Giao din ny nm gia nt B v u cui.

  Iu Giao din Iu kt ni CN v UTRAN. N gm ba phn, IuPS cho min chuyn

  mch gi, IuCS cho min chuyn mch knh v IuBC cho min qung b. CN c th kt ni n nhiu UTRAN cho c giao din IuCS v IuPS. Nhng mt UTRAN ch c th kt ni n mt im truy cp CN.

  1.6 Kin trc 3G UMTS R4 S khc nhau c bn gia R3 v R4 l mng li (CN). Ti y chuyn mch

  phn tn v chuyn mch mm c a vo thay th cho cc MSC truyn thng. V c bn MSC c chia thnh cc MSC Server v cc cng phng tin

  (MGW). MSC Server cha tt c cc phn mm iu khin cuc gi v qun l di ng mt MSC tiu chun, tuy nhin n khng cha ma trn chuyn mch. Ma trn chuyn mch c nm trong MGW v c MSC Server iu khin, c th t xa MSC Server.

  Bo hiu iu khin cc cuc gi chuyn mch knh c thc hin gia cc RNC v MSC Server. Cn ng truyn cho cc cuc gi chuyn mch knh c thc hin gia cc RNC v MGW. Thng thng MGW nhn cc cuc gi t RNC v nh tuyn cc cuc gi ny n ni nhn, trn cc ng trc gi. Trong nhiu trng hp ng trc gi s dng giao thc truyn ti thi gian thc (RTP) trn giao thc IP. Trn Hnh ta thy lu lng s liu gi t RNC i qua SGSN v ti GGSN trn mng ng trc IP. Nh vy c s liu v ting u c th s dng truyn ti IP bn trong mng li. y l mng truyn ti hon ton IP.

  Hnh 1.3 Kin trc 3G UMTS R4

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  14 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Ti ni m mt cuc gi truyn n mt mng khc (PSTN) s c mt cng cc phng tin MGW c iu khin bi MSC Server cng (GMSC Server). MGW ny s chuyn ting thoi c ng gi thnh PCM tiu chun a n PSTN. V th chuyn i m ch cn thc hin im ny. Ta gi thit rng nu ting thoi giao din v tuyn c truyn vi tc 12,2Kb/s th tc ny phi chuyn thnh 64Kb/s MGW giao din vi PSTN. Truyn ti kiu ny cho php tit kim ng k rng bng tn, c bit l khi MGW t cch xa nhau.

  Trong nhiu trng hp MSC Server h tr cc chc nng ca GMSC Server. Ngoi ra, MGW cn c kh nng giao din vi RAN v PSTN. Khi cuc gi n hoc t PSTN c th chuyn thnh ni ht. Nh vy c th tit kim ng k u t.

  V d ta xt trng hp khi mt RNC c t ti thnh ph A thc hin cuc gi ni ht. Nu khng c cu trc phn b, cuc gi cn chuyn t thnh ph A n thnh ph B (ni c MSC) u ni vi thu bao PSTN ti chnh thnh ph A. Vi cu trc phn b, cuc gi c th iu khin ti MSC Server thnh ph B nhng ng truyn cc phng tin thc t c th vn thnh ph A, nh vy gim ng k yu cu truyn dn v gi thnh khai thc mng.

  HLR ti y c th c gi l Server thu bao ti nh (HSS). HSS v HLR c chc nng tng ng nhau, ngoi tr giao din vi HSS l giao din trn c s truyn ti gi. Trong khi s dng giao din SS7 da trn c s bo hiu s 7. Ngoi ra cn c cc giao din gia SGSN vi HLR/HSS v gia GGSN vi HLR/HSS.

  Rt nhiu giao din c s dng bn trong mng li l cc giao thc trn c s gi s dng IP hoc ATM. Tuy nhin, mng phi giao din vi cc mng truyn thng qua vic s dng cc cng phng tin MGW. Ngoi ra mng cng phi giao din vi cc mng SS7 tiu chun. Giao din ny c thc hin thng qua SS7GW. y l cng m mt pha n h tr truyn ti bn tin SS7 trn ng truyn ti SS7 tiu chun, pha kia n truyn ti cc bn tin ng dng SS7 trn mng gi (IP). Cc thc th nh MSC Server , GMSC Server v HSS lin lc vi cng SS7 (SS7GW) bng cch s dng cc giao thc truyn ti c thit k c bit mang cc bn tin SS7 mng IP. B giao thc ny c gi l Sigtran.

  1.7 Kin trc 3G UMTS R5 Bc pht trin tip theo ca 3G UMTS l a ra kin trc mng a phng tin

  IP (Hnh) trong R5. Bc pht trin ny th hin s thay i ton b m hnh cuc gi. y c thoi v s liu u c s l ging nhau trn ton b ng truyn t u cui ca ca ngi s dng n ni nhn cui cng. C th ni kin trc ny l s hi t ton din c ting v s liu.

  T hnh v ta thy thoi v s liu khng cn cc giao din cch bit ch c mt giao din Iu duy nht mang tt c cc phng tin. Trong mng li giao din ny kt cui ti SGSN v khng c MGW ring.

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  15 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Hnh 1.4 Kin trc 3G UMTS R5

  Ta thy c mt s phn t mng mi nh : chc nng iu khin trng thi kt ni (CSCF), chc nng ti nguyn a phng tin (MRF), chc nng cng cc phng tin (MGCF), cng bo hiu truyn ti (TSGW), cng bo hiu chuyn mng (RSGW).

  Mt nt quan trng ca kin trc ton vn IP l thit b ngi s dng c tng cng rt nhiu, nhiu phn mm c ci t UE. Trong thc t, UE h tr giao thc khi to phin (SIP). UE tr thnh mt tc nhn ngi s dng SIP. Nh vy UE c kh nng iu khin cc dch v ln hn trc rt nhiu.

  Chc nng iu khin trng thi kt ni (CSCF) qun l vic thit lp duy tr v gii phng cc phin a phng tin n v i t ngi s dng. N bao gm cc chc nng nh phin dch v nh tuyn. CSCF hot ng nh mt Server i din.

  SGSN v GGSN l phin bn tng cng ca cc nt c s dng GPRS v 3G UMTS R3 v R4. im khc nhau duy nht l ch cc nt ny khng ch h tr dch v s liu gi m c dch v chuyn mch knh (nh thoi). V th cn h tr cc kh nng cht lng dch v (QoS) hoc bn trong SGSN v GGSN, hoc t nht l cc Router kt ni trc tip ti chng.

  Chc nng ti nguyn a phng tin (MRF) l chc nng lp cu hi ngh, c s dng h tr cc tnh nng nh t chc cuc gi nhiu pha v dch v hi ngh.

  Cng bo hiu truyn ti (TSGW) l mt cng bo hiu SS7, m bo tng tc SS7 vi cc mng tiu chun ngoi nh PSTN. TSGW h tr cc giao thc Sigtran.

  Cng bo hiu chuyn mng (RSGW) l mt nt m bo tng tc bo hiu vi cc mng di ng hin c s dng SS7 tiu chun. Trong nhiu trng hp TSGW v RSGW cng tn ti trn mt nn tng.

  MGW thc hin tng tc vi cc mng ngoi mc ng truyn a phng tin. MGW kin trc R5 c chc nng nh R4, MGW c iu khin bi chc

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  16 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  nng iu khin cng cc phng tin (MGCF). Giao thc iu khin gia cc thc th l H.248.

  MGCF lin lc vi CSCF thng qua giao din SIP. Cu trc ton IP R5 l tng cng ca kin trc R3 v R4. N a thm vo mt

  vng mi trong mng, l vng a phng tin IP (IMS). Vng mi ny cho php mang c thoi v s liu trn IP, trn ton tuyn ni n my cm tay. Vng ny s dng min chuyn mch gi PS cho mc ch truyn ti s dng SGSN, GGSN, Gn, Gi l cc nt v giao din thuc vng PS.

  1.8 Kt Lun Trong chng ny chng ta tm hiu mt nhng iu c bn nht v lch s

  pht trin ca cc h thng thng tin di ng trn th gii. c bit chng ta i tm hiu nhng nt c bn ca h thng thng tin di ng 3G UMTS (R3, R4 v R5), qua gip chng ta c ci nhn tng quan v h thng thng tin di ng 3G. T lm c s chng ta i vo mt phn nh ca h thng thng tin di ng trong thc tin.

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  17 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  CHNG II : QU TRNH LP T TRM BTS TRONG THC T

  2.1 Cc thnh phn ca trm BTS

  Hnh 2.1 Cc thnh phn ca trm BTS

  Cc thnh phn thit b trn trm BTS (Base Transceiver Station): - T thit b BTS - Truyn dn - Hp DDF - Ngun cung cp - Vt t ph cho lp t - H thng anten - H thng u t, chng st - iu ha nhit

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  18 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  2.2 Cc yu cu an ton trong lp t trm BTS

  2.1.1 H thng tip t, chng st

  Ngoi phng thit b i vi trm dng ct t ng hoc ct dy nu: - Dy thot st t kim thu st phi c ni trc tip thng xung bi t, phi

  kim tra tht k tip xc gia kim thu st v dy thot st. m bo rng dy thot st khng b i ngc ln v phi c c nh vo thn ct (mi 2m mt ln). Ngoi ra, cn phi m bo tch bit dy thot st vi phi, cp RF (nn b tr i dy thot st i din vi thang cp i phi, cp RF)

  - m bo an ton cho h thng, phi phi c tip t t nht 3 im im th nht : ti v tr cch im ni gia dy nhy v phi trn ct

  khong 0,3m n 0,6m. im th hai : ti v tr trc khi phi un cong chn ct cch ch

  un cong khong 0,3m. im th ba : ti v tr trc l cp nhp trm, nu l cp nhp trm v

  bng t ngoi phng thit b gn nhau th khng cn phi dng thanh t m ni trc tip y tip t cho phi vo bng t ny.

  (Lu : Lp v tr thanh t v im lm t cho phi tht linh ng sao cho dy tip t cho phi phi i thng xung, hn ch ti a b un cong.

  - C ba thanh ng tip t, chng st cho phi nu trn phi ni vo bng ng tip t trc l cp nhp trm v c ni xung cc t.

  (Lu : Phi lm thm tip t cho v phi khi chiu di phi ln hn 20m)

  i vi trm dng loi ct cc (pole): - Dy thot st ca tng ct phi i thng v ni vi nhau ti mt im di sn

  sn thng ri ni thng trc tip xung bi t, sao cho khi c st nh bt k ct no th st cng c thot xung t nhanh nht.

  - Phi phi c lm tip t ti t nht 2 im: im th nht : ti v tr cch im ni gia dy nhy v phi khong

  30 60cm im th hai : ti v tr trc l cp nhp trm

  Trong phng thit b - Dng mt dy t ni t bng t chung trong phng thit b i trc tip xung

  cc t v cch ly vi phn chng st bn ngoi phng thit b. - T in AC v n p ni t bng mt ng ring. T ct lc st phi dng

  mt dy ring, tch bit vi cc dy khc. - V tr bng t chung cho phng thit b c th t di l cp nhp trm,

  hoc di chn tng ty theo iu kin ca tng trm.

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  19 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Hnh 2.2 H thng chng st v tip t cho trm BTS

  2.1.2 H thng ngun in cung cp

  H thng ngun AC: - Phi kim tra tht k v nguyn tc u ni, th t pha, mu dy theo quy nh,

  kch c dy theo thit k: Tit din dy ngun t automat in lc vo automat tng : 2x16 Tit din dy ngun t

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  20 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Tit din dy ngun dng cho my iu ha v in sinh hat (n neon, cm) 2x2,5

  Mu dy theo quy nh : mu en (dy trung tnh, N), mu (dy pha, L), mu vng/xanh (dy t, PE)

  - Phi o kim h thng ngun AC t cc ch tiu sau H thng ngun dng n p Lioa, t MTP54 Trc n p : in p 220V 20% (VAC), Tn s 50 5% (Hz) Sau n p : in p 220V 5% (VAC), Tn s 50 5% (Hz) H thng ngun khng dng n p, t MP75 (t c n p di rng) in p 90 285 (VAC) Tn s 50 5% (Hz)

  H thng ngun DC : - Kim tra cc tnh ca cc thanh 0V v -48V phi tng ng vi cc tnh ca c

  qui. - Cc m (-) ca mi t c qui ni vo cu ch. - Cc dng (+) ni trc tip vo thanh ng trong t ngun. - in p ra t ngun DC : (48 - 56V), bnh thng l 54 V. - Kim tra in p ca cc b c qui : 48 55V, bnh thng l 54V khi khng c

  ti, 48V khi c ti. - Kim tra in p gia cc dng (0V) vi dy t (PE) 0V. - Tit din dy t t ngun DC cung cp cho t BTS > 16.

  2.1.3 Nh trm - Phng my phi c trang b kha chc chn m bo an ton v thit b - Phi m bo phng my c bt kn - L cp nhp trm phi c bt kn bng keo silicon m bo khng b nc

  thm vo. - H thng iu ha phi hot ng tt trc khi bt thit b chy.

  2.3 Qu trnh lp t Indoor (trong nh) Quy trnh lp t indoor

  Chun b khu vc lp t Lp t cu cp Lp t thit b BTS Lp t ngun DC d phng Lp t DF v kt ni cp Alarm, PCM Kt ni ngun AC Kt ni ngun DC Kt ni vo h thng Antena Lp tip t cho t RBS, DF, Anten, t ngun Hon tt kim tra v dn rc

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  21 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  2.3.1 Lp t cabinet

  Hnh 2.3 Lp t chn cabinet

  Hnh 2.4 C nh v cn chnh cabinet

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  22 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Cabinet c c nh

  Hnh 2.5 Cabinet c c nh v lp t

  2.3.2 Lp t cu cp

  Cu cp c lp t trn trn nh hay di sn

  Hnh 2.6 Chn cu cp c gn trn trn hoc di sn

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  23 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Hnh nh chn cu cp c lp t trn tng

  Hnh 2.7 Chn cu cp c gn ln tng

  Cu cp c lp t trn tng

  Hnh 2.8 Cu cp c lp t trn tng

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  24 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Lp t mng phn cp ln cu cp

  Hnh 2.9 Lp t phn mng cp ln cu cp

  Cu cp v phn mng cp c lp t hon thin

  Hnh 2.10 Cu cp c lp t hon thin v i cp

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  25 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  2.3.3 Chun b ng i cp

  Hnh 2.11 Chun b ng i cp t cabinet ln cu cp

  Cp c i t cabinet ln cu cp

  Hnh 2.12 Cp c i t cabinet ln cu cp thc t

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  26 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  B ch cp DC, t

  Hnh 2.13 B ch cp DC, t

  Ni cp t cho t thit b

  Hnh 2.14 Ni cp t cho t thit b

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  27 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  T thit b c ni t

  Hnh 2.15 T thit b c ni t

  T thit b c ni ra bng t

  Hnh 2.16 Dy t ca t thit b c ni ra bng t

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  28 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Cp ngun DC, kt ni t thit b v acqui

  Hnh 2.17 Cp ngun DC, kt ni t thit b vi acqui

  Cp ngun DC c kt ni vi Acqui

  Hnh 2.18 Cp ngun DC ca t thit b c ni vi acqui

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  29 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  B tr cp PCM v kt ni cp PCM

  Hnh 2.19 B ch cp PCM

  Hnh 2.20 Kt ni cp PCM

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  30 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Hnh 2.21 Kt ni cp PCM theo lut mu

  Lut mu cp PCM

  Hnh 2.22 Lut mu cp PCM

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  31 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  2.3.4 Kt ni jumber, feeder B tr jumber trn cu cp

  Hnh 2.23 B tr Jumber ln cu cp

  Hnh 2.24 Jumber i t t thit b ln cu cp

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  32 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Nhn cho Jumber v Feeder

  Hnh 2.25 Dn nhn cho Jumber v Feeder

  Kt ni Jumber v Feeder

  Hnh 2.26 Kt ni jumber vi feeder

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  33 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Jumber v Feeder c kt ni v dn mu nh du trong trm

  Hnh 2.27 Jumber v feeder c kt ni thc t

  B tr cp cnh bo

  Hnh 2.28 B ch cnh bo

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  34 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Kt ni cnh bo

  Hnh 2.29 Kt ni cnh bo

  Lut mu cp cnh bo

  Hnh 2.30 Lut mu cnh bo

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  35 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  2.3.5 Lp t v u ni t DDF

  T DDF chun b c u ni

  Hnh 2.31 Lp t t DDF

  T DDF c lp t v u ni xong

  Hnh 2.32 T DDF c lp t v kt ni

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  36 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  2.3.6 Lp t v u ni t ngun T ngun c lp t v u ni

  Hnh 2.33 Lp t t ngun v u ni

  T ngun c u ni xong

  Hnh 2.34 T ngun c lp t xong

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  37 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Hon tt v kim tra v dn rc Indoor

  Hnh 2.35 Cu cp v cabinet trong nh trm c lp t xong

  Hnh 2.36 Cabinet v acqui c lp t xong trong nh trm

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  38 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  2.4 Lp t Outdoor (ngoi nh )

  2.4.1 Qui trnh lp t outdoor - Kim tra ti liu lp t, cc bo co site survey - Kim tra iu kin an ton - Kim tra dng c lp t - Kim tra vt t lp t theo danh sch chuyn hng (c vt) - Kim tra, xc nh v tr anten - Cu hnh lp anten, gc hng, gc ngng ca anten - Lp t anten + Jumber outdoor gn theo anten - Lm u connector outdoor + lp t feeder - Lp feeder Clamp c nh feeder - Lp cable inlet, a feeder vo phng + lm u connector indoor - Kt ni jumber - nh nhn cho tt c feeder - Ni chng st trc tip, chng st lan truyn v tip t cng tc - o test anten bng Site Master

  2.4.2 Lp t anten

  - Kim tra v tr anten - Dng la bn kim tra hng anten - Kim tra gc ngng anten theo hng dn i km anten - Kim tra khong cch anten cho diversity - Kim tra khong cch gia anten thu v pht - Lp t anten theo ch dn ca tng hng, tng loi - Dn dn jumber outdoor ni vo anten v ko ln tr - Ko b g anten ln trc sau n anten + jumber

  Lp t b g anten, anten + jumber c dn nhn

  Hnh 2.37 G v anten c lp t trn ct

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  39 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Hnh 2.38 K thut vin ang lp t anten

  2.4.3 Lp t Feeder - Kim tra cu cp sn sng lp t - Chun b feeder lp t - Ct feeder va (k c on un cong) vo phng my - Bt kn u feeder bo v feeder - Lm u connector cho feeder trn ct - nh nhn cho u trn feeder v u di - Gn tool gi feeder ko feeder ln (feeder clamp) - Dng feeder clamp c nh feeder vo cu cp trn gn anten - a feeder vo phng my - Lm u connector - Thc hin kim tra bit chc feeder c ni ng anten mong mun - Lp t chng st, bt kn connector, l feeder, c nh feeder vo cu cp

  Tool gi feeder

  Hnh 2.39 Tool gi feeder

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  40 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Feeder c c nh ln cu cp

  Hnh 2.40 Feeder c c nh ln cu cp

  Hnh 2.41 K thut vin ang kt ni feeder vi jumber

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  41 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  2.4.4 Kim tra feeder, jumber, connector - Ni jumber outdoor, indoor vo feeder, cha ni vo anten, thit b, dng TDR

  o, kim tra feeder, jumber, connecter. - Ni jumber vo anten o sng di - Ni jumber vo t thit b, b kn u ni jumber outdoor - C nh jumber vo cu cp, ct, boom anten - nh nhn jumber

  Kim tra feeder, jumber, connector

  Hnh 2.42 Kim tra feeder, jumber, connector

  Dn nhn jumber

  Hnh 2.43 Dn nhn jumber

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  42 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Lp t chng st v cp t outdoor

  Hnh 2.44 Ni t, chng st cho feeder

  Bt kn connector

  Hnh 2.45 Bt kn connector

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  43 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Hnh 2.46 Bt kn connector tip

  Hnh 2.47 Connector c bt kn outdoor

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  44 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Kt ni o Return Loss hay SWR bng Site Master

  Hnh 2.48 o li hay SWR

  Hon thnh lp t

  Hnh 2.49 Hon thnh lp t

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  45 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Hnh 2.50a Ct anten BTS

  Hnh 2.50b Trm BTS

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  46 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  KT LUN

  Thi gian thc tp va qua gip em c ci nhn thc t v h thng thng tin di ng 3G UMTS v vic trin khai, lp t trm thu pht gc BTS, tip cn vi cc thit b truyn dn trong trm, bit c chc nng cng nh nhim v ca tng thit b. Vi nhng kin thc c hc trong Hc Vin cng vi s gip ca thy gio trong thi gian thc tp va qua em ngh chng em c th lp t c trm thu pht gc BTS a vo hot ng theo yu cu nu c.

  c bit trong giai on hin nay, khi m nhu cu ca ngi s dng v cht lng v cc loi hnh dch v di ng ngy cng tng. Vic xy dng, lp t, bo dng v nng cp cc trm thu pht gc l ht sc cn thit i vi cc nh mng.

  Qua thi gian thc tp, bng vic tip xc thc t cng vi s gip ca cc thy c trong Vin kinh t k thut Bu in, s ch dn tn tnh ca thy gio Trn Hong Diu cng vi s n lc, phn u hc hi ca bn thn gip em thu nhn c nhiu kin thc thc t cng nh kinh nghim trong vic trin khai v lp t trm thu pht gc BTS. Nhng do thi gian c hn v kin thc, kinh nghim cn hn ch nn bi bo co kh trnh khi nhng thiu st. Em rt mong nhn c s ch bo, ng gp ca cc thy c gio v cc bn em c th hon thin tt hn.

  Qua y em xin chn thnh cm n ban gim hiu Hc Vin, cc thy c trong Hc Vin cng nh cc thy c trong Vin kinh t k thut Bu in to mi iu kin v tn tnh ch bo, gip em em hon thnh tt t thc tp tt nghip va qua.

  Em xin chn thnh cm n !

  H Ni, Ngy..Thng..Nm 2013

  Sinh Vin

  Nguyn nh n

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  47 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  THUT NG ViT TT

  T VT Ting Anh Ting Vit

  3GPP Third Generation Global Partnership Project D n hi nhp ton cu th h 3

  AMR Adaptive Multi-Rate codec B m ha v gii m a tc thch nghi

  AMPS Advanced Mobile Phone System H thng in thoi di ng tin tin (M) BTS Base Tranceiver Station Trm thu pht gc

  CDMA Code Division Multiple Access a truy nhp phn chia theo m

  CN Core Network Mng li

  EIR Equipment Identity Register B ng k nh danh thit b ESP Encapsulating Security Protocol Giao thc an ton ng gi

  FDD Frequency Division Duplex Ghp knh phn chia theo tn s

  FDMA Frequency Division Multiple Access a truy nhp phn chia theo tn

  s

  GGSN Gateway GPRS Support Node Nt h tr cng GPRS

  GPRS General Packet Radio Service Dch v v tuyn gi chung

  GPS Global Positioning System H thng nh v ton cu

  GSM Global System fof Mobile Telecommunication H thng vin thng di ng

  ton cu HLR Home Location Registor B ghi nh v thng tr

  HSDPA High Speed Downlink Packet Access Truy nhp gi ng xung tc

  cao

  HSUPA High Speed Uplink Packet Access Truy nhp gi ng ln tc cao

  IMEI International Mobile Equipment Identifier B nhn dng thit b di ng

  quc t

  ITU International Telecommunications Union Lin minh vin thng quc t

  RNC Radio Network Controller B iu khin mng v tuyn

  RNS Radio Network Subsystem Phn h mng v tuyn

  RRC Radio Resoure Control Protocol Giao thc iu khin ti nguyn v tuyn

  TDD Time Division Duplex Ghp knh phn chia theo thi gian

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  48 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  TDMA Time Division Multiple Access a truy nhp phn chia theo thi gian UE User Equipment Thit b ngi s dng

  UMTS Universal Mobile Telecommunication System H thng vin thng di ng

  ton cu

  USIM UMTS Subscriber Identify Module Mdul nhn dng thu bao UMTS

  UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network Mng truy nhp v tuyn mt t

  UMTS VLR Visitor Location Registor B ghi nh v tm tr

  VOIP Voice Over Internet Protocol Truyn thoi qua giao thc Internet

  WCDMA Wideband Code Division Multiple Access a truy nhp phn chia theo m

  bng rng

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  49 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  DANH MC HNH V Hnh 1.1 L trnh pht trin thng tin di ng ................................ Error! Bookmark not defined.7

  Hnh 1.2 Kin trc 3G UMST ....................................................................................................... 10

  Hnh 1.3 Kin trc 3G UMTS R4 .................................................................................................. 13

  Hnh 1.4 Kin trc 3G UMTS R5 .................................................................................................. 15

  Hnh 2.1 Cc thnh phn ca trm BTS ....................................................................................... 17

  Hnh 2.2 H thng chng st v tip t cho trm BTS .............................................................. 19

  Hnh 2.3 Lp t chn cabinet .................................................................................................. 21

  Hnh 2.4 C nh v cn chnh cabinet ......................................................................................... 21

  Hnh 2.5 Cabinet c c nh v lp t ............................................................................... 22

  Hnh 2.6 Chn cu cp c gn trn trn hoc di sn ......................................................... 22

  Hnh 2.7 Chn cu cp c gn ln tng .................................................................................. 23

  Hnh 2.8 Cu cp c lp t trn tng ................................................................................... 23

  Hnh 2.9 Lp t phn mng cp ln cu cp............................................................................... 24

  Hnh 2.10 Cu cp c lp t hon thin v i cp ................................................................. 24

  Hnh 2.11 Chun b ng i cp t cabinet ln cu cp ................................................................. 25

  Hnh 2.12 Cp c i t cabinet ln cu cp thc t ................................................................ 25

  Hnh 2.13 B ch cp DC, t ........................................................................................................ 26

  Hnh 2.14 Ni cp t cho t thit b ............................................................................................ 26

  Hnh 2.15 T thit b c ni t ................................................................................................ 27

  Hnh 2.16 Dy t ca t thit b c ni ra bng t.............................................................. 27

  Hnh 2.17 Cp ngun DC, kt ni t thit b vi acqui ............................................................... 28

  Hnh 2.18 Cp ngun DC ca t thit b c ni vi acqui..................................................... 28

  Hnh 2.19 B ch cp PCM ............................................................................................................ 29

  Hnh 2.20 Kt ni cp PCM........................................................................................................... 29

  Hnh 2.21 Kt ni cp PCM theo lut mu .................................................................................. 30

  Hnh 2.22 Lut mu cp PCM ...................................................................................................... 30

  Hnh 2.23 B tr Jumber ln cu cp ............................................................................................ 31

  Hnh 2.24 Jumber i t t thit b ln cu cp ............................................................................ 31

  Hnh 2.25 Dn nhn cho Jumber v Feeder ................................................................................ 32

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  50 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  Hnh 2.26 Kt ni jumber vi feeder ............................................................................................ 32 Hnh 2.27 Jumber v feeder c kt ni thc t ....................................................................... 33

  Hnh 2.28 B ch cnh bo ............................................................................................................. 33

  Hnh 2.29 Kt ni cnh bo ........................................................................................................... 34

  Hnh 2.30 Lut mu cnh bo ....................................................................................................... 34

  Hnh 2.31 Lp t t DDF ............................................................................................................. 35

  Hnh 2.32 T DDF c lp t v kt ni ............................................................................. 35

  Hnh 2.33 Lp t t ngun v u ni ........................................................................................ 36

  Hnh 2.34 T ngun c lp t xong ........................................................................................ 36

  Hnh 2.35 Cu cp v cabinet trong nh trm c lp t xong ............................................. 37

  Hnh 2.36 Cabinet v acqui c lp t xong trong nh trm.................................................. 37

  Hnh 2.37 G v anten c lp t trn ct ................................................................................ 38

  Hnh 2.38 K thut vin ang lp t anten ................................................................................. 39

  Hnh 2.39 Tool gi feeder .............................................................................................................. 39

  Hnh 2.40 Feeder c c nh ln cu cp ................................................................................. 40

  Hnh 2.41 K thut vin ang kt ni feeder vi jumber ............................................................ 40 Hnh 2.42 Kim tra feeder, jumber, connector ............................................................................ 41 Hnh 2.43 Dn nhn jumber .......................................................................................................... 41 Hnh 2.44 Ni t, chng st cho feeder ....................................................................................... 42

  Hnh 2.45 Bt kn connector ........................................................................................................... 42

  Hnh 2.46 Bt kn connector tip ................................................................................................... 43

  Hnh 2.47 Connector c bt kn outdoor ............................................................................... 43

  Hnh 2.48 o li hay SWR ............................................................................................................. 44

  Hnh 2.49 Hon thnh lp t ....................................................................................................... 44

  Hnh 2.50a Ct anten BTS ............................................................................................................. 45

  Hnh 2.50b Trm BTS .................................................................................................................... 45

 • Bo co thucthnangc tp tt nghip Vin Khoa Hc K Thut Bucthu in

  51 Sinh vin : Nguy n nh n Hc Vin Cng Ngh Bucthu Chnh Vi n Thng

  TI LIU THAM KHO 1. Bi ging kha hc cng ngh 3G UMTS, TS. Nguyn Phm Anh Dng, Hc vin cng ngh Bu Chnh Vin Thng. 2. Bi ging Thng tin di ng, TS.Nguyn Phm Anh Dng, Hc vin cng ngh Bu Chnh Vin Thng. 3. Ti liu lp t trm BTS ca Huawei, Huawei - Mobifone v Huawei Vinaphone.

  4. Ti liu lp t trm BTS ca Cng ty c phn vin thng tin hc C-TIN.

  5. www.ebook.edu.vn 6. www.vntelecom.org