Click here to load reader

PROTOKOL PRIJAVE, IZRADE I OBRANE ... ... diplomskog rada i jedan primjerak diplomskog rada na CD-u u PDF-u, 8. Predsjednik povjerenstva za obranu diplomskog rada piše zapisnik s

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROTOKOL PRIJAVE, IZRADE I OBRANE ... ... diplomskog rada i jedan primjerak diplomskog rada na CD-u...

 • RRiF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT U ZAGREBU SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KORPORATVNE FINANCIJE

  PROTOKOL PRIJAVE, IZRADE I OBRANE

  SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG RADA

  (za mentore)

  1. Hodogram

  2. Upute za prijavu diplomskog rada

  3. Upute za pisanje diplomskog rada

  4. Upute za citiranje literature

  5. Prilozi i obrasci

  priredile

  dr.sc. Đurđica Jurić, prof v.š.

  Renata Velaj, knjižničar

  Zagreb, 2017.

 • SADRŽAJ

  1. HODOGRAM .................................................................................................................... 1

  1.1. Hodogram za mentore ................................................................................................. 1

  1.1.1. Prijava diplomskog rada ....................................................................................... 1

  1.1.2. Izrada diplomskog rada ........................................................................................ 1

  1.1.3. Obrana diplomskog rada ...................................................................................... 1

  1.2. Hodogram za studente (mentorima na znanje) ............................................................ 3

  2. PRIJAVA TEME SDSR ..................................................................................................... 5

  2.1. Upute za pisanje Prijave SDSR ................................................................................... 5

  3. UPUTE ZA PISANJE SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG RADA ..... 7

  3.1. Svrha i ciljevi izrade SDSR ......................................................................................... 7

  3.2. Izrada specijalističkog diplomskog stručnog rada ....................................................... 7

  3.3. Struktura SDSR ........................................................................................................... 8

  3.4. Izvori informacija ...................................................................................................... 11

  3.5. Istraživanje ................................................................................................................. 12

  3.6. Oblikovanje specijalističkog diplomskog stručnog rada ........................................... 12

  3.6.1. Numeriranje stranica ......................................................................................... 13

  3.6.2. Prikaz redoslijeda stranica ................................................................................ 13

  3.6.3. Font teksta .......................................................................................................... 13

  3.6.4. Margine .............................................................................................................. 14

  3.6.5. Vanjska naslovna stranica ................................................................................. 14

  3.6.6. Unutarnja naslovna stranica .............................................................................. 14

  3.6.7. Sažetak i ključne riječi ........................................................................................ 15

  3.6.8. Poglavlja ............................................................................................................ 15

  3.6.9. Tablice, slike, grafikoni ...................................................................................... 15

  3.6.10. Bilješke (fusnote), citiranje i popis literature ................................................. 19

  3.6.11. Popis tablica, grafikona, slika i priloga ......................................................... 19

  3.6.12. Sadržaj diplomskog rada ................................................................................ 19

  3.6.13. Uvez i broj primjeraka .................................................................................... 19

  4. UPUTE ZA CITIRANJE LITERATURE ........................................................................ 20

  4.1. O citiranju .................................................................................................................. 20

  4.2. Citiranje u tekstu ( fusnote) ....................................................................................... 20

  4.3. Popis literature ........................................................................................................... 22

  4.3.1. Citiranje knjiga .................................................................................................. 22

  4.3.2. Citiranje zbornika i zbirke radova ..................................................................... 23

  4.3.3. Citiranje znanstvenih i stručnih radova ............................................................. 23

 • 4.3.4. Citiranje poglavlja, radova u zbornicima, natuknica u enciklopediji ............... 23

  4.3.5. Citiranje znanstvenih i stručnih članaka u časopisima ...................................... 24

  4.3.6. Citiranje novinskih članaka ............................................................................... 25

  4.3.7. Citiranje zakona, pravilnika i uredbi ................................................................. 25

  4.3.8. Citiranje izvora s interneta ................................................................................ 26

  4.3.9. Citiranje elektroničkih izvora ............................................................................. 27

  5. PRILOZI I OBRASCI ...................................................................................................... 28

 • 1

  1. HODOGRAM

  1.1. Hodogram za mentore

  1.1.1. Prijava diplomskog rada

  1. Student/ica odabire mentora i temu diplomskog rada s popisa Prijedlog tema,

  specijalističkih diplomskih stručnih radova ili naknadno definiranu temu s mentorom

  2. Student/ica uz pomoć mentora piše prijavu za izradu diplomskog rada (Obrazac 1),

  3. Student/ica predaje prijavu u tajništvo u pisanom i elektronskom obliku. Iz tajništva se

  prijava dostavlja Povjerenstvu za specijalističke diplomske stručne radove RRiF VŠ

  (Povjerenstvo SDSR) na suglasnost. Tajništvo urudžbira prijavu,

  4. Povjerenstvo SDSR odobrava, ne odobrava ili šalje na doradu prijavu teme

  diplomskog rada i o tome pismeno izvještava mentora i studenta (Obrazac 2) u roku

  od 10 dana od primitka prijave.

  1.1.2. Izrada diplomskog rada

  1. Pisanje diplomskog rada,

  2. konzultacije s mentorom (kontinuirano),

  3. ispravke diplomskog rada sukladno primjedbama i sugestijama mentora.

  1.1.3. Obrana diplomskog rada

  1. Imenovanje predsjednika i članova povjerenstva za obranu diplomskog rada → tajnik

  RRiF VŠ , o čemu se izvješćuju članovi povjerenstva i student/ica,

  2. Predaja tri primjerka spiralno uvezenog diplomskog rada u tajništvo. Tajništvo

  prosljeđuje diplomske radove članovima povjerenstva za obranu diplomskog rada,

  3. Mentor ispunjava Potvrdu o prihvaćanju SDSR (potvrđuje prihvaćanje pisanog rada i

  odobrava usmenu obranu),

  4. Članovi povjerenstva za obranu diplomskog rada pregledavaju pisani diplomski rad u

  roku od 10 dana od primitka rada i dostavljaju mišljenje i sugestije (Obrazac 4)

  mentoru, uz naznaku:

  a. prihvatiti diplomski rad u postojećem obliku,

  b. prihvatiti diplomski rad uz korekcije,

  c. odbiti diplomski rad.

 • 2

  Prihvaćanjem diplomskog rada, članovi povjerenstva potvrđuju da su: pročitali

  dostavljeni rad u spiralnom uvezu, prihvaćaju pisani rad i slažu se da rad može na

  usmenu obranu,

  5. Mentor studenta/icu upoznaje s primjedbama i sugestijama članova povjerenstva,

  nakon čega student ispravlja i/ili dopunjuje diplomski rad,

  6. Student/ica ispravljeni rad dostavlja mentoru i članovima povjerenstva u elektronskom

  obliku. Nakon kontrole ispravljenog diplomskog rada od strane svih članova

  povjerenstva, mentor daje nalog tajništvu da dogovori datum i vrijeme usmene obrane

  diplomskog rada i o tome pismeno izvješćuje studenta i članove povjerenstva.

  Obavijest o datumu i terminu obrane objavljuje se na oglasnoj ploči RRiF VŠ,

  7. Usmena obrana diplomskog rada

  Student/ica je na usmenu obranu dužan/na donijeti jedan tvrdo ukoričeni primjerak

  diplomskog rada i jedan primjerak diplomskog rada na CD-u u PDF-u,

  8. Predsjednik povjerenstva za obranu diplomskog rada piše zapisnik s usmene obrane

  diplomskog rada (Obrazac 5) i predaje ga u tajništvo,

  9. Na prvoj praznoj stranici diplomskog rada mentor navodi: „Ovaj rad uspješno je

  obranjen dana _____ i ocijenjen je konačnom ocjenom _______“ i potpisuje se,

  10. Tajništvo studentu/ici izdaje potvrdu o završetku specijalističkog diplomskog stručnog

  studija. Potvrdu potpisuje dekan.

 • 3

  1.2. Hodogram za studente (mentorima na znanje)

  1. Odabir teme rada i mentora,

  2. Usmeni dogovor sa izabranim mentorom o odobravanju teme i prihvaćanju

  mentorstva,

  3. Izrada koncepta rada (u dogovoru s mentorom),

  4. Student/ica dostavlja u tajništvo ili referadu obrazac Prijava teme specijalističkog

  diplomskog stru