Click here to load reader

Prospekt Guttafol

 • View
  40

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

folije

Text of Prospekt Guttafol

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  1/28

  Graevinske folijeza krov i ventilirane

  fasade

  Saetak

  www.gutta.com

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  2/28

  www.gutta.com

  Sadraj

  guttafol krovnegraevinske folijeza krov i ventilirane fasade

  Vjetrene i parne brane

  Krovne i potkrovne folije

  4

  8

  18

  guttafol DOPotkrovne difuzne, vodonepropusne folije

  za polaganje na izolaciju ili daske

  Ugradnja guttafol DO

  Ugradnjaguttafol N + S

  stranica

  10

  guttafol NPotkrovne paropropusne folije za djelominoizolirana te ventilirana krovita

  22

  stranicaGuttafol DB plava / DS ALU 160 F / WB 90

  Vjetrena i parna brana za izolirana krovita

  Ugradnja parnih i vjetrenih brana

  23

  25

  Materijal

  GUttafol PE graevinske folije / priborza guttafol program, za montau,popravke i ostalo

  20

  Guttaplane cerade vienamjenske cerade

  za pokrivanje, Univerzalna primjena 26

  2

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  3/28

  www.gutta.com

  Pojanjenje strunih pojmova

  Potpuna visina izolacije:

  Visina koja se u potpunosti iskoritava za polaganje

  izolacije.

  Djelomina visina izolacije:

  Visina se djelomino iskoritava za polaganje izolacije.Preostali dio visine slui za prozraivanje.

  Difuzija:

  Pojavu vlage (vodene pare) potrebno je brzo odvodi-

  ti putem paropropusnih elemenata/folije. Vlaga se izunutranjosti prostora odvodi prema van.

  Propusnost vodene pare::

  Proces prelaska vodene pare kroz jedan sloj.

  SD vrijednost:

  Mjerilo otpora difuzije vodene pare kroz konkretni materi-

  jal odreene debljine.

  Parna brana:

  Sprjeava prodor vlanog zraka u graevinske dijelove, atime i njihovo vlaenje.

  Konvekcija:

  Proces kada vlani zrak iz prostora prodire u graevinskedijelove kroz otvorene fuge i neizolirane podruja.

  3

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  4/28

  www.gutta.com

  guttafol DO

  Potkrovne folije

  paropropusne potpokrovne folije za

  izravno polaganje

  dobra zatita te otpornost na gaenje zbog PP-isa

  visoki stupanj propusnosti vodene pare i trajno

  odravanje suhoe izolacije i podkonstrukcije

  tedi prostor zbog izravnog polaganja na izolaciju ili

  daske, bez potrebe razmaka za prozraivanje

  zatita od bljeska postignuta tamnom bojom folije

  povoljna, reciklirajua te ekoloki provjerena

  polaganje na izolaciju (slika 1)

  polaganje na daske (samo DO 135S) (slika 2).

  Prednosti:

  Podruje primjene

  4

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  5/28

  www.gutta.com

  FRDACHUND FASSAD

  E

  Dachunterspannbahn

  DO120FRDACH

  UND FASSADE

  Dachunterspannbahn

  DO120

  Dachunterspannbahn

  DO120

  FRDACHUND

  FASSADE

  Dachunterspann

  bahn

  DO120FRDA

  CHUNDFASSADE

  Dachunterspann

  bahn

  DO120

  Dachunterspann

  bahn

  DO120

  guttafol DO

  potkrovna folija

  guttafol DO

  potkrovna folija

  na izolaciju i daske

  (slika 1)

  (slika 2)

  parna brana

  parna brana

  Primjeri ugradnje

  Na izolaciju

  5

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  6/28

  www.gutta.com

  DO121

  PP-is

  funkcionalna

  membrana

  DO135S

  PP-is

  funkcionalna

  membranaPP-is

  DO165S

  PP-is

  funkcionalna

  membranaPP-is

  DO folije moe postaviti strunjak

  jednako kao i hobi-majstor.

  Ugradnja

  Materijal

  Difuzne Guttafol DOpotkrovne folije savrene su varijante za

  topla krovita (izolirana). Za razliku od hladnog krovita (dvije

  razine prozraivanje) toplo krovite ima samo jednu povrinuprozraivanja izmeu primarnog pokrova i potkrovne folije.

  Nedostatak prozraivanja izmeu toplinske izolacije i potkrovnefolije zahtijeva rjeenje koje e izvana to bolje tititi od kie isnijega, dok e istovremeno vriti difuziju vlage iz unutranjostiprostora. Guttafol DOpotkrovne folije upravo idealno slue u tu

  svrhu. Folija proputa vlagu i paru koja se uzdie iz unutranjostiprostora, a vlaga se odvodi preko ventiliranog sloja izmeu pri-marnog pokrova i folije.

  Jaki PP-is potkrovnoj foliji daje vrstou i snagu. Osim togaobostrano postavljen is kod Guttafol DO135Sima i preventivnuulogu kod postavljanja. Savjetujemo da Guttafol DO121postavite

  sa is-stranom okrenutom prema gore(tamna strana prema gore),jer na taj nain titite membranu od oteenja prilikom gaenja.Takoer, sigurnije je kretanje po is-strani (proklizavanje).

  Zbog vieslojnog sastava Guttafol DOpotkrovne folije vrlo su

  efektivne i funkcionalne. Potkrovne folije sastoje se od slijedeih

  slojeva:

  6

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  7/28

  www.gutta.com

  guttafo

  lDO121

  guttafolDO135S

  guttafolDO165S

  Po

  vrinskateina:

  Propusnos

  tpare:

  Otpornostnavlan

  usilu:

  SD

  -vrijednost:

  Izd

  uenjeprilomu:

  Vo

  donepropusnost

  :

  v

  rstoanasmik:

  Za

  pa

  ljivos

  t:

  Top

  lins

  kas

  tabilnos

  t:

  Teinarole:

  Dimenz

  ijaro

  le:

  115g

  /m2

  1150g/m

  2/24h

  147N/50

  mm

  0,0

  36m

  oko

  53/51%

  oko>1,5

  m

  oko

  100

  /105N

  B2

  od-40Cdo+80C

  oko

  7kg

  1,5

  0x

  50m

  135g

  /m2

  1200g/m2/24

  h

  220N/50mm

  0,0

  2m

  oko

  50%

  oko>

  1,5

  m

  oko

  100/105N

  B2

  od-40Cdo+80C

  oko

  9kg

  1,5

  0x

  50m

  165g

  /m2

  1200g/m2/24h

  240N/50mm

  0,0

  2m

  oko

  40%

  2

  kPa(W1)

  oko

  180N/50mm

  E od-40Cdo+80C

  oko

  12kg

  1,5

  0x

  50m

  Mogua su odstupanja u boji i veliini, unutar uobiajenih tolerancija. Obratite pozornost

  na lokalne graevinske propise. Nae preporuke ne oslobaaju korisnika od obaveze

  da proizvod samostalno provjeri prije upotrebe. U sluaju nedoumice zatraite miljenje

  strunjaka. Svi podaci i skice prema uputama proizvoaa.

  Zadravamo pravo na tehnike izmjene.

  Tehniki podaci

  7

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  8/28

  www.gutta.com

  lijeb od folije

  irine 30-40cm

  guttafol DO

  potkrovna folija

  postavljanje

  guttafol potkrovne folije DO

  Savjeti za ugradnju guttafol

  potkrovnih folija DO

  Guttafol DOpotkrovnu foliju potrebno je postavljati poevi od dolje(donji rub folije zavrava na kraju strehe, kod ljeba) paralelno premastrehi, preko oplate.

  Na krovitu bez oplate polaganje folije vri se tako da se ispod folije

  ostavi razmak u visini min. 2 cm, izmeu toplinske izolacije i same folije

  Kod uobiajenog nagiba krova preklop folije iznosi 10cm do 15cm.Kod krovnog nagiba manjeg od 22 (minimalno 6) preklopi moraju biti

  minimalno 20cm, a preporuljivo je preklope zabrtviti guttafolbutilnomtrakom ili trakom za popravke.

  Na Guttafolpotkrovnu foliju DO se nakon polaganja s gornje strane

  postavljaju letve, na koje se tada postavlja primarni pokrov. Taj prostor

  izmeu primarnog pokrova i potkrovne folije slui kao ventilirani sloj zaodvoenje vlage. Vertikalni preklopi u pravilu trebaju nalijegati na letve tebiti zabrtvljeni guttafoltrakom za popravke.

  Proboji za krovne elemente (poput kuhinjskih napa, krovnih prozora, ka-mina itd.) trebaju biti to je mogue manji, trapezno oblikovani, a gornjei donje dijelove folije treba uvrstiti na nain da kia i snijeg ne moguprodirati u krovite. Eventualno nastala vlaga odvodi se kroz oluk koji se

  formira od same folije, a ona se postavlja u obliku ljeba na sljedei nain:

  Kontra-letve ukloniti s podruja ljeba formiranog od same folije. gutta-folpotkrovnu foliju DO urezati popreno do sredine kod zavrnih letvi.Po sredini letve napraviti vertikalni red od 10cm. Jednu traku guttafolDO od 30-40cm irine postaviti i privrstiti u urez tako da ona ulazi u obasusjedna polja izmeu letvi. Traku folije preklopiti i privrstiti na krovnu

  letvu te na navedeni nain izvesti ljeb.8

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  9/28

  www.gutta.com

  daska

  kontra-letva

  rog

  toplinska izolacija

  guttafol parna

  i vjetrena brana

  guttafol DO potkrovna folija

  sljemenjak

  daska

  kontra-letva

  rogtoplinska izolacija

  guttafol parna i vjetrena brana

  guttafol DO potkrovna folija

  Zona za ventiliranje izmeu izolacije i potkrovne folije nije potrebna,zahvaljujui difuznim svojstvima folije.Kako bi se postigla otpornost na snijeg i kiu, sljeme se prekriva. Samo

  kod hladnih krovita, gdje je za oekivati konvekcija vlage, folija bi trebalazavriti pribl. 5cm prije sljemena.

  Nakon postavljanja guttafol krovne folije DO, "krovite" je nadal-

  je zatieno od padalina, meutim 100%-tna zatita od padalinazajamena je tek nakon postavljanja primarnog pokrova. Potrebno jepaziti da se ne oteti povrina folije, odnosno njeno svojstvo vodoot-

  pornosti. Mala oteenja mogu se popraviti upotrebom guttafol trakeza popravke. guttafol DOpotkrovna folija ne bi smjela biti izloena vre-menskim uvjetima due od 7 dana.

  9

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  10/28

  www.gutta.com

  guttafol NPotkrovne folije

  paropropusne folije

  za ventilirana krovita

  proputanje vodene pare

  sprjeavanje prodora vlage, praine i ai

  dobar omjer cijene i kvalitete

  otporna na lom i gaenje, ne klizi

  polietilenska folija, sitne armirane strukture

  reciklirajua i ekoloki neupitna

  teko zapaljiva

  Prednosti:

  izolirana, ventilirana krovita (slika 1)

  hladna ventilirana krovita (slika 2)

  Podruje primjene

  10

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  11/28

  www.gutta.com

  Dachunterspannbahn

  N120

  Dachunterspannbahn

  N120

  Dachunterspannbahn

  N120

  Dachunterspannbahn

  N120

  FRDACHUND FASS

  ADE

  FRDACHUND FA

  SSADE

  FRDACHUND FA

  SSADE

  FRDACHUND FA

  SSADE

  FRDACHUND FA

  SSADE

  Dachunterspannbahn

  N120

  FRDACHUND FA

  SSADE

  FRDACHUND FA

  SSADE

  FRDACHUND FA

  SSADE

  FRDACHUND F

  ASSADE

  FRDACHUND FA

  SSADE

  Primjer ugradnje

  kod ventiliranih te izoliranih krovita

  (djelomina visina izolacije)

  guttafol N

  potkrovna folija

  guttafol N

  podkrovna folija

  Hladna krovita bez toplinske izolacije

  (slika 1)

  (slika 2)

  ventilirani sloj

  11

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  12/28

  www.gutta.com

  DO folije moe postaviti strunjak

  jednako kao i hobi-majstor.

  Paropropusne guttafol N potkrovne folije optimalno su rjeenje zadjelomino izolirana krovita s dovoljno ventilacije, te za hladnakrovita.

  Proputanje vodene pare postie se kroz ravnomjerne mikro-perforacije folije.

  Bez obzira da li je cilj stvoriti potkrovni stambeni prostor, ili samo

  suhi i isti potkrovni prostor/spremite, folije guttafol N su u sva-kom sluaju pametno i kvalitetno rjeenje.

  Zbog promiljene troslojne izvedbe guttafol N folije imaju odlinufunkcionalnost, a osim toga otporne su i sigurne prilikom gaenja.Potkrovne su folije sastavljene od slijedeih slojeva:

  Ugradnja

  LDPE Folija

  HDPE Folija

  LDPE sloj sa zatitom od plamena

  Materijal

  12

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  13/28

  www.gutta.com

  Tehniki podaci

  guttafol N140

  Povrinska teina:

  Otpornost na lom:

  Istezanje pri lomu:

  Propusnost pare:

  SD-vrijednost:

  Zapaljivost:

  Toplinska stabilnost:

  Dimenzije:

  pribl. 140g/m2

  pribl. 300/400 N/50mm

  pribl. 25%

  pribl. 10-40g/m2/24h

  1-4 m

  B1

  -40C do +80C

  1,5m x 50m

  Mogua su odstupanja u boji i veliini, unutar uobiajenih tolerancija. Obratite pozornost

  na lokalne graevinske propise. Nae preporuke ne oslobaaju korisnika od obaveze

  da proizvod samostalno provjeri prije upotrebe. U sluaju nedoumice zatraite miljenje

  strunjaka. Svi podaci i skice prema uputama proizvoaa.

  Zadravamo pravo na tehnike izmjene.

  13

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  14/28

  www.gutta.com

  guttafol SPotkrovne folije

  potkrovna folija za podaana,

  ventilirana krovita

  vodootporna povrina

  paropropusna

  dobar omjer cijene i kvalitete

  mala teina u odnosu na folije koje sadre bitumen

  otporna na lom i gaenje, ne klizi

  reciklirajua te ekoloki neupitna

  teko zapaljiva

  Prednosti:

  direktno postavljanje na prozraena, podaana krovita

  Podruje primjene

  14

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  15/28

  www.gutta.com

  FRDACHUNDF

  ASSADE

  Dachunterspannbah

  n

  S160FRDAC

  HUNDFASSADE

  Dachunterspannba

  hn

  S160

  Dachunterspannbah

  n

  S160

  guttafol S folija

  Primjer ugradnje

  kod ventiliranih te izoliranih krovita

  (potpuna visina izolacije)

  guttafol S folija

  ventilirani sloj

  prozraivanje

  15

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  16/28

  www.gutta.com

  Materijal se sastoji od

  slijedeih slojeva: EVA-sloj za vodootpornu

  povrinu

  HDPE armirano tkanje

  PP-is za

  proputanje pare

  guttafol Spotkrovna folija ima povrinu otpornu na vodu, unatotome proputa vodenu paru. Time se s jedne strane postie dobrasigurnost od kie prije postavljanja primarnog pokrova, a s druge

  strane sprjeava se isuivanje drvenih oplata i letvi. To svojstvofoliju ini idealnom za upotrebu kod konvencionalno ventiliranihstrmih krovova s oplatama.

  guttafol Sfolija moe se koristiti i kao potkrovna folija u svrhuvjetrene i parne brane kod ventiliranih fasada.

  guttafol S folija jednostavnija je za ugradnju u usporedbi sa znatnoteim folijama koje sadre bitumen. Utroak vremena osjetno jemanji.

  guttafol Sfolija moe biti izloena vremenskim uvjetima maksi-malno 1 mjeseca.

  Zbog troslojne izvedbe guttafol S folije, zajamena je funkcio-

  nalnost i otpornost/sigurnost kod gaenja.

  Materijal:

  16

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  17/28

  www.gutta.com

  Tehniki podaci

  guttafol S160

  Povrinska teina:

  Otpornost na lom:

  Istezanje pri lomu:

  Propusnost pare:

  SD-vrijednost:

  Zapaljivost:

  Toplinska stabilnost:

  Dimenzije:

  pribl. 160g/m2

  300-400N/50mm

  pribl. 25%

  pribl. 15g/m2/24h

  pribl. 3-4m

  B1

  -40C do +80C

  1,5m x 50m

  Mogua su odstupanja u boji

  i veliini, unutar uobiajenih

  tolerancija. Obratite pozorn-ost na lokalne graevinske

  propise. Nae preporuke ne

  oslobaaju korisnika od ob-

  aveze da proizvod samostal-

  no provjeri prije upotrebe. U

  sluaju nedoumice zatraite

  miljenje strunjaka. Svi po-

  daci i skice prema uputamaproizvoaa.

  Zadravamo pravo na tehnike

  izmjene.

  17

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  18/28

  www.gutta.com

  lijeb od folije

  Najkasnije 7 dana nakon postavljanja folije potrebno je zavriti sa pri-

  marnim pokrovom, kako se folija ne bi otetila djelovanjem UV-zraka.

  Preduga izloenost UV-zrakama negativno utjee na vodootpornost folije.

  Uzimajui u obzir nagib krova, preklopi trebaju iznositi 10-15cm. Kodkrovnog nagiba manjeg od 22 (ali minimalno 6), preklopi moraju iznositi

  najmanje 20cm, te prema potrebi ih je potrebno zatvoriti butilnom trakomili trakom za popravke.

  guttafolpotkrovne folije N/S uvruju se klamanjem, te se odmah nanjih s gornje strane stavlja letva za produenje rogova i zatim kontra letva(pod kutem od 90 stupnjeva na rogove). Za ventilaciju izmeu primarnogi sekundarnog pokrova slue kontra-letve. Vertikalni preklopi bi trebalinalijegati na dasku, te biti zatvoreni upotrebom gutta trake za popravke.

  Proboji za krovne elemente (poput kuhinjskih napa, krovnih prozora, kami-

  na itd.) trebaju biti to mogue manji, trapezno oblikovani, a gornje i donjedijelove folije treba uvrstiti na nain da kia i snijeg ne mogu prodirati.Prema strani sljemena moe se napraviti lijeb od folije S ili N (vidi sliku),koji ima ulogu da eventualno nastala vlaga odvodi se kroz oluk koji se

  formira od same folije, a ona se postavlja u oblik ljeb na sljedei nain:

  Savjeti za ugradnju

  potkrovne folije N i S

  GuttafolN potkrovnu foliju potrebno je postavljati poevi od dolje (donjirub folije zavrava na kraju strehe, kod ljeba ) paralelno prema strehi,preko oplate. Slika 1.

  GuttafolS potrebno je postavljati, poevi od dolje, paralelno premasljemenu, preko oplata. Slika 2.

  Slika 2.Slika 1.

  18

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  19/28

  www.gutta.com

  daska

  kontra-letva

  daska strehe

  toplinska izolacija

  rog

  min.

  2cm

  guttafol

  potkrovna folija

  Zuluft

  2%o

  daska

  kontra-letva

  toplinska izolacija

  guttafol parna i vjetrena brana

  guttafolpotkrovna folija

  min.2cm

  AbluftAbluft

  sljemenjak

  U podruju strehe potrebno je opskrbiti otvore za prozraivanje, primje-rice koritenjem odzranika ili izradom fuga oplata. Otvori moraju iz-nositi najmanje 200 cm2 po metru strehe, ili kod duljine dasaka preko10m 2% pripadajue krovne povrine. U podruju sljemena potrebno jeomoguiti otvor za izlazak zraka. Otvor mora biti najmanje 0,5% ukupnekrovne povrine. Gornja folija treba zavravati minimalno 5cm od slje-

  mena, zbog nunog prozraivanja.

  Vea povrinska oteenja na foliji rjeavaju se tako da se izree potreb-na koliina originalne folije te popravi sa guttafol trakom za popravke.

  guttafolpotkorvne folije nisu privremeni ili primarni pokrovi.

  Kod ventiliranih krovita koje nije podaano (djelomino izoliranihkrovita uvijek voditi brigu o dovoljno prozraivanja od lijeba do stre-he, stoga kod ugradnje toplinske izolacije uvijek treba ostati najmanje

  2cm prostora izmeu potkrovne folije, odnosno folije N i toplinske izola-cije. Vrijedi samo za ugradnju N folije!

  19

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  20/28

  www.gutta.com

  Guttafol

  parne i vjetrene brane

  Sprjeavaju ulaz pare i vlaenje izolacije

  Jednostavne za obraivanje

  Opiru se pritisku vodene pare koji

  s unutranje strane putuje prema van

  Otporne na vjetar i propuh

  Posebno otporne na lom

  Reciklirajue, ekoloki neupitne

  Normalna/teko zapaljive, B1/B2

  Prednosti:

  S unutranje strane kod potpuno izoliranih krovita,u kombinaciji s paropropusnim folijama

  Kao zatitni sloj (istoa) kod raznolikih graevinskih

  radova (DB plava)

  Graevinske folije najvie kvalitete (DB plava)

  Podruje primjene

  Guttafol DB plava

  Parna i vjetrena brana za zatitu toplinske izolacije

  Guttafol DS ALU 160 F

  Aluminijska parna i vjetrena brana, teko zapaljiva

  Guttafol WB 90

  Parna i vjetrena armirana brana za zatitu toplinske izolacije

  20

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  21/28

  www.gutta.com

  Guttafo

  lDBplava

  GuttafolDS

  ALU160F

  G

  uttafolWB90

  Po

  vrinskateina:

  Ist

  ezan

  jepri

  lomu:

  Propusnos

  tpare:

  SD

  -vrijednost:

  Vo

  donepropusnost

  :

  v

  rstoanasmik:

  Za

  pa

  ljivos

  t:

  Top

  lins

  kas

  tabilnos

  t:

  Teinarole:

  Dimenz

  ije:

  0,9

  kg/m

  2

  500%

  0,21g/m

  2/24h

  >100m

  35N/mm

  40N/mm

  B2

  od-20Cdo+80C

  oko

  5,9

  kg

  4x

  10m

  160g

  /m2

  25%

  1g/m2/24h

  >100m

  po

  tpuna

  oko

  250N

  B1

  od-40Cdo+80C

  oko

  12kg

  1,5

  0x

  50m

  100g

  /m2

  oko

  25%

  1

  g/m2/24h

  oko

  40m

  po

  tpuna

  oko

  250N

  B3

  od-40Cdo+80C

  oko

  12kg

  1,5

  0x

  50m

  Mogua su odstupanja u boji i veliini, unutar uobiajenih tolerancija. Obratite pozornost

  na lokalne graevinske propise. Nae preporuke ne oslobaaju korisnika od obaveze

  da proizvod samostalno provjeri prije upotrebe. U sluaju nedoumice zatraite miljenje

  strunjaka. Svi podaci i skice prema uputama proizvoaa.

  Zadravamo pravo na tehnike izmjene.

  Tehniki podaci

  21

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  22/28

  www.gutta.com

  Primjeri ugradnje

  Potpuna visina izolacije

  guttafol DO121

  difuzna potkovna folija

  Guttafol

  parna brana

  Potpuna visina izolacije

  (podaano krovite)guttafol DO135

  difuzna potkrovna

  folija

  Guttafol

  parna brana

  22

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  23/28

  www.gutta.com

  Guttafol DB plava

  EMPA - ispitana guttafol

  DB plava folija od istog,neojaanog polietilena istiese visokom otpornou nalom, a koristi se kao parna i

  vjetrena brana.

  Koristei guttafol DB pla-

  vu branu u kombinaciji spripadajuom guttafol potkro-vnom folijom postiete opti-malnu funkcionalnost krovne

  izolacije. Pritom je potrebno

  paziti da se kod proboja i

  prikljuaka na krovitu isti do-bro zatvore koristei guttafolbutilnu traku.

  Guttafol DS ALU 160F

  Parna i toplinska reektirajuabrana sa zatitnim slojem alu-minija. guttafol DS ALU 160 F

  je traka bez mikroperforacija,

  sastoji se od 4 sloja i armi-

  rane polipropilenske mreice,te aluminijskog sjajnog lma.

  Ujedinjuje nekoliko karakte-ristika visoke tehnike vrije-dnosti od kojih su najvanijepotpuna vodonepropusnost,

  klasa zapaljivosti B1, izrazi-ta otpornost na vlak i smik,

  sposobnost odbijanja toplinereektirajui je prema van...

  Guttafol WB 90

  Troslojna armirana vodone-

  propusna polietilenska trakaguttafol WB 90 parna brana,troslojna je armirana polie-

  tilenska traka, otporna na

  kidanje i vanjske klimatske ut-

  jecaje. Koristi se i kao izolacija

  od kondenzacije i vlage.

  Materijal:

  23

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  24/28

  www.gutta.com

  Savjeti za ugradnju guttafol

  parnih i vjetrenih brana

  Primjer ugradnje

  guttafol parne i vjetrenebrane, popreno u odnosuna rogove krovita

  Vjetrene i parne brane zaustavljaju propuh i sprjeavaju gubitak energije

  te sprijeavaju ulaz pare u krovne konstrukcije i izolativne slojeve.

  Kod toplinski izoliranih krovita moe doi do oteenja ako konstrukcija

  nije otporna na vjetar. Istraivanja su pokazala da u sluaju oteenja

  parne brane, dolazi do pozamanog prodora vodene pare.

  Za sprjeavanje kondenzata, obratite pozornost na slijedee savjete:

  1) guttafolparnu i vjetrenu branu uvijek je potrebno ksirati na toploj

  strani toplinske izolacije (upotrebom letvi i klamerica).

  2) guttafolparnu i vjetrenu branu potrebno je poloiti popreno u odnosu

  na rogove.

  3) mogua oteenja obavezno treba popraviti guttafol trakom za po-

  pravke ili butilnom trakom.

  4) nejednakosti izmeu folije i podloge potrebno je izjednaiti upotrebom

  komprimirane butilne trake.

  5) Proboji (npr. kamini, prozori i ostalo) i prikljuci moraju biti zatvoreniupotrebom butilne trake ili guttafoltrake za popravke.

  6) na postavljenu parnu branu obavezno postaviti konstrukciju za distan-

  ciranje min. 2 cm od parne brane i zavrne obloge (OSB ploe, gips

  ploe , obloge od drva i sl.)

  Prije postavljanja unutranje obloge obavezno treba provjeriti ispravnost

  ugradnje toplinske izolacije te vjetrene i parne brane, sukladno uputama

  proizvoaa

  24

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  25/28

  www.gutta.com

  Pribor za guttafol graevinske folijeGuttafol butilna traka B 15

  armirana, obostrano ljepljiva butil-kauuk traka

  Primjena: guttafol N140, S160, DB plava, WB, DS Alu

  Guttafol komprimirana traka V20obostrano ljepljiva, pot-puno komprimirana traka od mekane pjene

  Primjena: guttafol DB, WB, DS Alu

  Guttafol traka za popravke R 19,

  obostrano ljepljiva traka za popravke

  Primjena: sve guttafol krovne i fasadne folije

  Guttafol montana traka M 50,

  Jednostrano ljepljiva montana traka, univerzalna

  Primjena: sve guttafol krovne i fasadne folije

  Guttafol PE-graevinske folije

  Debljina Veliina role

  0,05mm 2x50m

  0,10mm2x25m

  4x25m

  0,15mm2x25m

  4x25m

  0,20mm 2x25m4x25m

  Eko folija zelena

  0,15mm1x40m

  Natural folija

  prozirna 0,15mm1,25x40m

  Vree za utu,0,15mm, 5/1

  0,5x1m

  Univerzalne graevinskei zatitne folije proizvode

  se od iste i prozirneLDPE pokrovne zatitne

  fol i je do pol ief inske

  mjeavine (LDPE, LLD-

  PE, HDPE) kod reciklirane

  eko-folije. Materijal za

  folije ne sadri aditive ipigmente upitne kvaliteteili tetne za okoli.

  Zatita od vode

  Zatita od prljavtine Zatita od nevremena

  Zatita od UV zraka

  Zatita stvari i okoline kod izvoenja razliitih radova

  Podruje primjene

  25

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  26/28

  www.gutta.com

  guttaplane

  Guttaplanevienamjenske cerade od posebnog polietilena prikladne su

  za brojne svrhe. Idealne za privremenu upotrebu u trgovini, poljoprivredi,

  kui i dvoritu.

  guttaplane

  Teka izvedba, polietilen armiran

  s dvostrukim rubom. Vienamjenska

  cerada za brojne svrhe.

  teka izvedba

  obostrano ojaano

  PELD-tkanje

  UV-stabilizirana

  temperaturna postojanost

  vrlo otporna na kidanje

  s dvostrukim rubom, vrpcomi metalnim alkama

  boja: karibik/srebrna

  vienamjenske cerade

  u 2 kvalitete

  Broj artikla Veliina

  3521230 2x3m

  3521233 3x4m

  3521245 3x5m

  3521248 3x6m

  3521236 4x5m

  3521237 4x6m

  3521239 5x6m

  3521242 6x8m

  3521263 6x10m

  3521266 8x10m

  3521269 10x12m26

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  27/28

  www.gutta.com

  Broj artikla Veliina

  3521209 2x3m

  3521212 3x4m

  3521224 3x5m3521227 3x6m

  3521215 4x5m

  3521251 4x6m

  3521218 5x6m

  3521221 6x8m3521257 6x10m

  3521260 8x10m

  guttaplane

  tkana cerada

  lagana izvedba povoljnija alternativa

  temperaturna postojanost

  otporna na kidanje

  ojaano tkanje

  s dvostukim rubom, vrpcom

  i alkama

  boja: zeleno/srebrna

  Dvostruki rub s alkom

  Navedene mjere ukljuuju

  i obrub

  Fleksibilnost i vrstoa e pod utjecajem klimatskih uvjeta i naina ugradnje, manje ili

  vie popustiti.

  Mogua su odstupanja u boji i veliini, unutar uobiajenih tolerancija. Obratite pozornost

  na lokalne graevinske propise. Nae preporuke ne oslobaaju korisnika od obaveze

  da proizvod samostalno provjeri prije upotrebe. U sluaju nedoumice zatraite miljenje

  strunjaka. Svi podaci i skice prema uputama proizvoaa.

  Zadravamo pravo na tehnike izmjene.

  27

 • 5/21/2018 Prospekt Guttafol

  28/28

  Pregled Gutta-programa

  Mogua su odstupanja u boji i veliini, unutar uobiajenih tolerancija. Obratite

  pozornost na lokalne graevinske propise. Nae preporuke ne oslobaaju korisnika

  od obaveze da proizvod samostalno provjeri prije upotrebe. U sluaju nedoumice

  zatraite miljenje strunjaka. Svi podaci i skice prema uputama proizvoaa.

  Zadravamo pravo na tehnike izmjene.

  Guttanitbitumenske pokrovne ploe za krovove i zidove

  u razliitim bojama

  Gutta 3PUNTIi Guttatuilbitumenske potpokrovne ploe

  za kupu kanalicu

  Guttatecvisokokvalitetna bitumenska indra

  Guttabeta Starepasta membrana, izuzetno otporna

  na pritisak

  Guttabaubitumenske trake i graevinke posude

  Guttasilentzvuna izolacija

  Guttadrytecizolacija betonskih radova

  Guttaglissprolirane svjetlopropusne PVC, PET,

  acrylne ploe i paneli

  Guttaglisspolikarbonatne ploe i pribor za ugradnju

  Guttagardenreetka za travne povrine

  Guttatopkrovni sistemi - limeni pokrovi

  Guttascudokrovni sistemi - PVC pokrovi

  Pored guttafol graevinskih folija, u naem bogatom programumoete pronai sljedee proizvode za graevinarstvo, vrt i hobi:

  www.gutta.com [email protected]