of 41 /41
PROPOZICE XXIII. OLYMPIÁDY MLÁDEŽE OKRESU PARDUBICE Pořadatel: PARDUBICKÁ SPORTOVNÍ ORGANIZACE ČESKÉ UNIE SPORTU ve spolupráci s MAGISTRÁTEM STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC, MĚSTSKÝM ROZVOJOVÝM FONDEM PARDUBICE, městy PARDUBICE, PŘELOUČ, HOLICE, MORAVANY, OSTŘEŠANY, ASOCIACÍ ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ a DDM ALFA PARDUBICE v rámci akce SPORTUJ S NÁMI Termín: září 2016 – květen 2017 (dle propozic jednotlivých sportů) Organizační výbor: Předseda Pavel MAJER Organizační pracovník Tomáš HLOBIL Zástupce AŠSK Karel ŽEMLIČKA Zástupce DDM ALFA Petr VAŠKO Ředitel soutěží Jarmil TRUHLÁŘ Tajemník Pavel MAJER STK CORNY. Iva TOUŠOVÁ STK atletického čtyřboje Mgr. Jaroslav HEDVIČÁK STK přespolního běhu Miloslav RATMAN STK malá kopaná+fotbal Zdeněk KOT a Petr VAŠKO STK basketbalu Ing. Václav PANUŠKA STK florbalu SŠ Petr VAŠKO STK florbalu ZŠ chlapci, dívky Petr VAŠKO STK hokejbalu SŠ Martin ŠMÍD STK hokejbalu ZŠ Marek NOVOTNÝ a Martin KOMÁREK STK plavání Mgr. Jana KLUSÁČKOVÁ STK stolního tenisu Jan ŠVEC a Jiří KOŠŤÁL STK volejbalu Jarmil TRUHLÁŘ STK orientačního běhu Ing. Petr KLIMPL STK nohejbalu Roman KOPÁČEK STK vybíjené Ing. František MOTTL STK šachu Mgr. Josef SÝKORA STK softballu Jan HORÁLEK Místa konání: Středoškolský pohár CORNY : Městský atletický stadion Dukla Atletický čtyřboj: ZŠ Benešovo náměstí Přespolní běh: tratě les Trnová Basketbal: Hala BK Pardubice- Dukla, hala ZŠ Studánka Malá kopaná: PAMAKO Pardubice Fotbal: travnaté hřiště AFK Ostřešany Florbal: SŠ nafukovací hala na DUKLE ZŠ dívky, chlapci – nafukovací hala na DUKLE Hokejbal: ZŠ- TJ PARAMO Svítkov + ZŠ Polabiny 1

PROPOZICE - INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ … · Web viewSTK CORNY.Iva TOUŠOVÁ STK atletického čtyřbojeMgr. Jaroslav HEDVIČÁK STK přespolního běhuMiloslav RATMAN STK malá kopaná+fotbalZdeněk

Embed Size (px)

Text of PROPOZICE - INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ … · Web viewSTK CORNY.Iva TOUŠOVÁ STK atletického...

PROPOZICE

PROPOZICE

XXIII. OLYMPIDY MLDEE OKRESU PARDUBICE

Poadatel: PARDUBICK SPORTOVN ORGANIZACE ESK UNIE SPORTU

ve spoluprci s

MAGISTRTEM STATUTRNHO MSTA PARDUBIC,

MSTSKM ROZVOJOVM FONDEM PARDUBICE,

msty PARDUBICE, PELOU, HOLICE, MORAVANY, OSTEANY,

ASOCIAC KOLNCH SPORTOVNCH KLUB a DDM ALFA PARDUBICE

vrmci akce SPORTUJ SNMI

Termn:z 2016 kvten 2017 (dle propozic jednotlivch sport)

Organizan vbor:Pedseda Pavel MAJER

Organizan pracovnkTom HLOBIL

Zstupce ASKKarel EMLIKA

Zstupce DDM ALFAPetr VAKO

editel sout Jarmil TRUHL

TajemnkPavel MAJER

STK CORNY.Iva TOUOV

STK atletickho tybojeMgr. Jaroslav HEDVIK

STK pespolnho bhuMiloslav RATMAN

STK mal kopan+fotbalZdenk KOT a Petr VAKO

STK basketbaluIng. Vclav PANUKA

STK florbalu SPetr VAKO

STK florbalu Z chlapci, dvkyPetr VAKO

STK hokejbalu S Martin MD

STK hokejbalu ZMarek NOVOTN a Martin KOMREK

STK plavn Mgr. Jana KLUSKOV

STK stolnho tenisuJan VEC a Ji KOL

STK volejbaluJarmil TRUHL

STK orientanho bhuIng. Petr KLIMPL

STK nohejbalu Roman KOPEK

STK vybjenIng. Frantiek MOTTL

STK achuMgr. Josef SKORA

STK softballuJan HORLEK

Msta konn: Stedokolsk pohr CORNY : Mstsk atletick stadion Dukla

Atletick tyboj: Z Beneovo nmst

Pespoln bh: trat les Trnov

Basketbal: Hala BK Pardubice- Dukla, hala Z Studnka

Mal kopan: PAMAKO Pardubice

Fotbal: travnat hit AFK Osteany

Florbal: S nafukovac hala na DUKLE

Z dvky, chlapci nafukovac hala na DUKLE

Hokejbal: Z- TJ PARAMO Svtkov + Z Polabiny 1

S HC Jestbi Pelou

Plavn: Aqacentrum Pardubice

Stoln tenis: Mstsk sportovn hala Holice

Volejbal: Z tlocviny Z

S tlocviny S

Orientan bh: hit Z Dubina Pardubice

Nohejbal: SP stavebn Pardubice - Rybitv

Softball: Pardubice - Dukla

achy: Sdlo PSO US, Pardubice, Pernerova 1490

Vybjen: Z Moravany

Startuj:ci a kyn ZKLADNCH KOL regionu Pardubice

ci a kyn STEDNCH KOL a UILI regionu Pardubice

Startovat mohou pouze ci a studenti dnho dennho studia

Vkategorii S pouze studenti 1. 4. ronku nar. 1997 - 2001

Soupisky:pro jednotliv drustva, potvrzen editelem koly odevzdaj vedouc drustev

pi prezenci jednotlivch sout, nebo zrove s pihlkou (dle propozic sport)

Prezentace:viz PROPOZICE jednotlivch sport

Pihlky:viz PROPOZICE jednotlivch sport (pouvejte pihlku, kter je soust propozic)

razov pojitn:

astnci tto olympidy jsou pojitni (uzavena smlouva mezi OV a VZP)

Kad astnk olympidy je povinen mt pi souti prkaz pojitnce

pslun zdravotn pojiovny, u kter je pojitn.

hrada:zastnn koly hrad svm astnkm nklady na dopravu

a ppadn oberstven. Ostatn nklady hrad

KOMISE PRO SPORT A TLESNOU KULTURU PI STATUTRNM

MST PARDUBICE,

KRAJSK AD PARDUBICE,

PARDUBICK SPORTOVN ORGANIZACE US

A REGIONLN ASOCIACE KOLNCH SPORTOVNCH KLUB

Ceny:prv ti drustva a jednotlivci zskvaj diplomy

vtzn drustva a jednotlivci zskvaj pohr

Bodovn kol:

1. za ast vjednotlivch sportech 10 bod

2. za umstn vjednotlivch sportech na 1. 6.mst

15, 12, 8, 5, 4, 3 bod

3. Z se hodnot chlapci a dvata spolen

S - se zvl hodnot kategorie chlapc

a zvl kategorie dvek

Vppad stejnho potu bod rozhoduje o umstn vt

poet prvnch mst,resp.druhch,tetch atd. mst.

ZKLADN A STEDN KOLY NA 1. 3.MST

VCELKOVM HODNOCEN OBDR DIPLOMY A POHRY

NEJLEP Z MIMOPARDUBICK ZSKV POHR

Veker informace, vetn prbnch vsledk budou dostupn na strnkch

PSO Pardubice http:/www.sport-Pardubice.cz

Jarmil TRUHL Karel EMLIKA Pavel MAJER

editel sout ASK Pardubice pedseda organizanho vboru

TERMNOV LISTINA XXIII. OLYMPIDY

Z 2016 13. 9. 2016 atletika CORNYS chlapci, dvky

4. 10. 2016 pespoln bhS- chlapci, dvky, Z chlapci, dvky

jen 20164. -5. 10. 2016fotbal J. MasopustaS chlapci skupiny

11. 10. 2016 fotbal J. MasopustaS chlapci - finle

19. 10. 2016stoln tenisS, Z chlapci, dvky

Listopad 2016 1.-10. 11. 2016volejbalS chlapci, dvky skupiny

7. 11. 2016 plavnS, Z chlapci, dvky

16. 11. 2016florbalS dvky skupiny + finle

15. a 22. 11. 2016 florbalS chlapci zkladn skupiny

22. 23. 11. 2016 volejbalS chlapci, dvky finle

23. 11. 2016 florbalZ dvky okrskov kola

24. 11. 2016 basketbalS dvky skupiny + finle

29. -30. 11. 2016 florbalZ chlapci + okrskov kola

Prosinec 2016 1. 12. 2016 basketbalS chlapci skupiny

6. 12. 2016 florbalZ - chlapci - finle

7. 12. 2016 florbalZ dvky finle

14. 12. 2016 florbalS finle chlapc

Leden 2017 5. 1. 2017basketbalS chlapci - skupiny

12. 1. 2017basketbalS chlapci finle

nor 2017 15. 2. 2017achyZ chlapci, dvky

16. 2. 2017achyS chlapci, dvky

Bezen 2017 15. 3. 2017 basketbalZ semifinle a finle dvek

16. 3. 2017basketbalZ semifinle a finle chlapc

27. 3. 2017volejbal Z dvek

Duben 2017 5. 4. 2017minifotbalZ chlapci

6. 4. 2017volejbalZ chlapc

11. 4. 2017hokejbalZ chlapci 1. -3. tda + 4. -5. tda

19. 4. 2017hokejbalZ chlapci 6. -7. tda

25. 4. 2017hokejbalZ chlapci 8. 9. tda

19. - 21. 4. 2017hokejbalS chlapci - skupiny

27. 4. 2017hokejbal Sfinle

24. 4. 2017vybjenZ chlapci

25, 4. 2017vybjenZ dvky

Kvten 2017 16. 5. 2017atletick tybojZ 8. 9. tdy chlapci + dvky

10. 5. 2017orientan bhZ + S chlapci - dvky

24. 5. 2017softbal finleZ chlapci, dvky

23. 5. 2017nohejbalZ chlapci

24. 5. 2017nohejbalS chlapci

erven oznaen sporty jsou nepostupov na XV. krajskou olympidu mldee.

Garantem tchto sout je pan Karel emlika, pedseda ASK okresu Pardubice.

Vechny vsledky jednotlivch sport, vetn okrskovch kol zaslejte tak na adresu:

Jarmil Truhl, Prodlouen 267, 530 09 Pardubice

Mobil: 721 212 313 e-mail: [email protected]

Karel emlika, pedseda ASK Pardubice

Mobil: 606285909 e-mail: [email protected]

Przdniny ve kolnm roce 2016 2017:

Podzimn przdniny steda 26. jna a ptek 28. jna 2016

Jednodenn pololetn przdniny ptek 3. nora 2017

Jarn przdniny 6. 12. bezna 2017

Velikonon przdniny tvrtek 13. dubna pondl 17. dubna 2017

Vkov KATEGORIE PRO ROK 2016-2017

Pro ast drustva vsouti je nutno splnit 4 podmnky.

1. Drustvo je sloeno zk jedn koly

2. lenov drustva mus odpovdat stupnm koly.

3. lenov drustva mus odpovdat ronkem narozen vyhlen souti

4. k sm vdanm kolnm roce vdanm sportu startovat pouze vjedn vkov kategorii (tento bod neplat pro kategorii VI. A a VI. B). Tato podmnka plat pro rove jednoho kola a vjednom sportu. Vechny tyi podmnky mus bt splnny zrove

D oporuujeme!

SouteI. kategorieorganizovat maximln do rovn okresnch kol

SouteII. kategorieorganizovat maximln do rovn krajskch kol

Upozornn: Vpardubickm kraji udluj okresn a krajsk rada povolen startu ka kategorie I. za kategorii II., ppadn ka kategorie III. za kategorii IV. Tato vjimka plat do rovn krajskho kola. Na kvalifikaci nebo republikovm finle ji nen mon start mladho ka za vy kategorii.

Nasazen vtz (postupujcch) z kvalifikanch skupin do RF ASK R (vetn Finle Pohr) pro koln rok 2016/2017.

Skupina I.

Skupina II.

A

D

B

E

C

F (poadatel)

ATLE T I KA S

CORNY STEDOKOLSK POHR

Poadatel: HVZDA SKP PARDUBICE

Termn: ter 13. z 2016 od 9,30 hod

Msto: Mstsk atletick stadion Pardubice Dukla

dc soute: Iva TOUOV mobil 775907 122

Pihlky: vetn vyhodnocovac karty pro STDOKOLSK POHR do 9. 9. 2016

na adresu: Iva Touov, Hvzda SKP Pardubice, s. armdy 2515, 530 02 Pardubice

e-mail: [email protected], [email protected]

Prezence: v den zvod do 9,00 hod.

Zahjen: v 10,00 hod.

Startuj: drustva jednotlivch kategorii S

Kategorie: V. studenti a studentky S a gymnzi

narozen vltech 1997 2001

Discipliny: Dvky: 60m, 200m, 800m, vka, dlka, koule 3 kg,

tafeta 100m 200m 300m 400m

Chlapci : 100m, 400m, 1.500m, vka, dlka, koule 5 kg,

tafeta 100m 200m 300m 400m

Ve skoku do dlky a vrhu koul maj vichni astnci tyi pokusy.

Ve skoku vysokm se laka zvyuje po celou dobu soute o 4 cm.

Poet

startujcch: Vjednom drustvu maximln 12 zvodnk.

Kad drustvo mus bt sestaveno ze k stejn koly.

Omezen

start: jednotlivci 2 discipliny a tafeta (nen mon kombinace 400m,

1.500m a 400m ve tafet)

drustva nejvce 3 zvodnci vjedn disciplin a nejvce dv tafety

Hodnocen: podle bodovacch tabulek pro mlde, vydanch vroce 1996.

Stedn trat (800m dvek a 1.500m chlapc)se boduj podle tabulek

pro vcebojae, tafeta 1-2-3-4 podle bhu na 1.000m (dvky i chlapci).

Do bodovho soutu drustva se potaj ve vech kolech nejvce

dva nejlep vkad disciplin a 1 tafeta.

Pi rovnosti bod dvou nebo vce drustev se poad uruje dle pravidel

pro vceboje (. 200, odst. 11).

Pro poadatele krajskch kol je nutno kbodovn pout program:

ATLETIKA-Stedokolsk pohr.

asov poad bude 8 dn ped zvody zveejnn na WWW. HVEZDA-PARDUBICE. CZ

Prvn dv drustva jednotlivch kategori postupuj na XV. Krajskou olympidu mldee.

ATLETIKA PESPOLN BH S + Z

Bhme sBK TOR Dobhni do Republikovho finle

a zskej poukaz pro svoji tdu na vlet zdarma.

Poadatel: AC Pardubice

Termn: 4. 10. 2016 - ter

Msto: trat les TRNOV, start: pomnk Josefa Potka Tolara

dc soute: Miloslav RATMAN mobil: 775710 742

Pihlky: do 30. z 2016

na adresu: AC Pardubice, Jirskova 29, 530 02 Pardubice

e-mail: [email protected]

Prezence: od 8, 45 hod. na mst startu

Zahjen: 9,30 hod.

Startuj: Drustva Z a S

Vdan kategorii jedno maximln estilenn drustvo

Kategorie: S chlapci, dvky V. kategorie

ci a kyn S, astnci dennho studia (nar. 1997 2001)

Z chlapci, dvky III. kategorie (nar. 2005, 2004, 2003)

Z chlapci, dvky IV. kategorie (nar. 2003, 2002,2001,2000)

a studenti gymnzi pslunch ronk narozen

Discipliny: V. kategorie chlapci 4,5 km, dvky 3 km

IV. kategorie chlapci 3 km, dvky 1.5 km

III. kategorie - chlapci 3 km, dvky 1,5 km

Hodnocen: Do soute drustev se zapotvaj vsledky ty nejlpe umstnch

zvodnk drustva. Poad ty nejlpe umstnch zvodnk se staj.

Drustvo snejnim soutem se stv vtzem vdan kategorii a postupuje

do republikovho finle ASK. V ppad rovnosti soutu umstn dvou

a vce drustev rozhoduje o poad lep umstn vpoad tvrtho lena

drustva.

asov poad: prezence od 8,45 hod.

start kategorie dvek Z 9,30 a 9,50 hod. / dvky S 11,10 hod.

start kategorie chlapc Z 10,10 a 10,40 hod. / chlapci S 11,40 hod.

vyhlen vtz - 12,30 hod.

Vtzn drustva jednotlivch kategori postupuj na XV. Krajskou olympidu mldee

Atletick tyboj Z

Poadatel: koln atletick klub Z Beneovo nmst, Pardubice

Termn: 16. kvtna 2017 - ter

Msto: koln hit Z Beneovo nmst, Pardubice

dc soute: Mgr. Jaroslav Hedvik

Pihlky: zaslejte do 10. 5. 2017 na adresu [email protected]

Vpihlce mus bt uveden seznam zvodnk a hlavn jakou disciplinu si

zvolili

Prezence: v den zvod do 8,00 hod.

Zahjen: v 9,00 hod.

Startuj: drustva jednotlivch zkladnch kol a vceletch gymnzi

Kategorie: IV. kategorie chlapci a dvky Z (narozen 2003, 2002, 2001, 2000)

a studenti gymnzi pslunch ronk narozen

Discipliny: sprint na 60 m chlapci i dvky

bh na 1000 m chlapci

bh na 800 m dvky

skok polovina drustva dlka, polovina vka (3 + 2, 2 + 3) chlapci i dvky

hod (vrh) polovina drustva mek a polovina koule (D 3 kg., CH 4 kg)

Poet Vjednom drustvu nejve 5 zvodnk a 1 vedouc, piem do vsledku

drustva se zapotvaj bodov zisky nejlepch 4 zvodnk

Omezen

start: Ve skoku vysokm m kad zvodnk pouze 9 pokus Ske se podle

atletickch pravidel a po 9. pokusu zvodnk kon, a byl pokus zdaen, nebo

nezdaen.

Ve skoku do dlky a vrhaskch disciplnch m kad zvodnk 3 pokusy

Hodnocen: Podle bodovacch tabulek pro mlde.

Pi stejnm bodovm soutu zskv lep umstn drustvo, jeho posledn

zvodnk doshl vyho bodovho soutu

Vtzn drustvo dvek a chlapc postupuje na XV. Krajskou olympidu mldee.

B A SKE T B A L Stednch kol

Poadatel: Regionln svaz basketbalu Pardubice

dc soute: Ing. Vclav PANUKA

Kategorie: studenti a studentky STEDNCH KOL, UILI a GYMNZI

vetn registrovanch (tj. s hrskou licenc).

Startuj astnci dennho studia 1. 4. ronk (narozen 1997-2001)

Termn: 24. listopadu 2016 ( tvrtek) - skupiny +finle dvek

1. prosince 2016 ( tvrtek ) - skupiny chlapc

5. ledna 2017 ( tvrtek) skupiny chlapc

12. ledna 2017(tvrtek) finle chlapc

Msto: hala BK Pardubice, V Rji 311, Pardubice Dukla

Systm: bude stanoven dle potu pihlench drustev (skupiny i finle)

Poad na 5. 6. mst bude stanoveno dle skre z utkn ze skupin.

Pedpis: hraje se podle Pravidel basketbalu a Soutnho du.

Vzhledem kprav hrac doby se ve tvrtinch kad 4. a dal

osobn chyba trest hzenm 2 trestnch hod,

Hrac doba: 4 x 5 minut hrubho asu

Pestvky mezi tvrtinami 30 vt., vpoloase 1 minuta

Pi nerozhodnm stavu 2x 2 minuty hrubho asu.

Pihlky: nejpozdji do 14. listopadu 2016 na adresu:

Ing. Vclav Panuka

e-mail: [email protected]

mobil: 723875 755

Vpihlce uvete e-mail adresu vedoucho drustva!!!!!!!

asov program, sloen skupin, hrac msta, obdr drustva vas po uzvrce pihlek.

Vtzn drustva postupuj na XV. KRAJSKOU OLYMPIDU.

B A SKE T B A L Z Vrmci akce Sportovn ligy Z o Pohr ministryn kolstv 2016-2017

Poadatel: Regionln basketbalov svaz Pardubice

dc soute: Ing. Vclav PANUKA

Kategorie: IV. kategorie chlapci a dvky Z (narozen 2003, 2002,2001,2000)

a studenti gymnzi pslunch ronk narozen

Termn: 15. bezna 2017 - steda - semifinle a finle dvek

16. bezna 2017 - tvrtek - semifinle a finle chlapc

Msto: Z Studnka

Systm: chlapci + dvata: do zvrenho turnaje postupuj pouze drustva,

kter se vsouti ASK umstila nsledovn

okrsek Pardubice prv 4 drustva

okrsek Pelou prv dv drustva

okrsek Holice prv dv drustva

Poadatel okrskovch kol zalou kompletn vsledkovou listinu

na adresu: Ing. Vclav Panuka

e-mail: [email protected]

mobil: 723875 755

Vsemifinle budou vytvoeny dv skupiny, kde se astnci utkaj

kad skadm. Prv dv drustva postupuj do finle, kde se utkaj

kad skadm, utkn ze skupin se zapotvaj do finle.

Poad na 5. 6.mst budou stanovena dle skre vsemifinle.

Pihlky: Drustva, kter se v okrskovch kolech ASK umstila na postupovch

mstech zalou na adresu p. Panuky e-mail adresu vedoucho drustva

nejpozdji do 3. bezna 2017.

Pedpis: hraje se dle platnch Pravidel basketbalu a Soutnho du.

Vzhledem kprav hrac doby se ve tvrtinch kad 4.a dal osobn

chyba trest hzenm dvou trestnch hod.

Hrac doba: 4 x 5 minut hrubho asu (oddechov asy se pipotvaj)

pestvka mezi tvrtinami 30vt. vpoloase 1 minuta

Pi nerozhodnm stavu 2x 2 minuty hrubho asu

asov program a sloen semifinlovch skupin obdr drustva vas po uzvrce

okrskovch kol. Za drustva, kter sice vybojovala postup do semifinle, ale nezastn se, bude nabdnuta ast dalm drustvm, dle poad vokrskovch kolech.

Ppadnou neast vsemifinle je nutno vas oznmit dcmu soute.

Vtzn drustva postupuj na XV. KRAJSKOU OLYMPIDU

F L O R B A L S

Poadatel: DDM Alfa Pardubice

Termn : 16. 11. 2016 steda - S dvky skupiny + finle

15. a 22. 11. 2016 ter S chlapci zkladn skupiny chlapc

14. 12. 2016 steda S chlapci - finle

Msto: Nafukovac sportovn hala na DUKLE

dc soute: Petr VAKO mobil: 606752 892

e-mail: [email protected]

Prezence: vdy do 8,00 hod. (hala bude otevena vdy v7,30 hod.

Zahjen: vdy v8,00 hod.

Kategorie: chlapci, dvata S a SOU, astnci dennho studia, narozen 1997- 2001

Systm: bude uren dle potu pihlench drustev a oznmen vem

drustvm po uzvrce pihlek do soute.

Pedpis: hraje se podle pravidel IFF (5+1)

drustvo mus mt vlastn hole certifikovan IFF

mky dod poadatel

drustvo tvo maximln 15 hr

hrac as ur poadatel podle potu pihlench drustev

kad drustvo mus mt jednotn dresy ssly

rozhod zajist poadatel

Pihlky: zaslejte do 20. jna 2016 na adresu:

e-mail: [email protected]

Mobil: 606752 892

Po tomto termnu nebude dn drustvo pijato do soute!!!!!

ssebou kodevzdn soupisku potvrzenou editelem koly.

Poznmka: V pihlce uvete pesnou e-mail adresu a telefonick spojen

(nejlpe mobil) na vedoucho drustva z dvod zasln rozlosovn

e-mail potou

Upozornn pro vechna drustva. Vstup do haly pouze slov obuv se

svtlou podrkou. Nevhodn obutm hrm nebude povolen start.

Za cenn vci poadatel neru.

Vtzn drustva postupuj na XV. KRAJSKOU OLYMPIDU

F L O R B A L Z DVKY- FINLE

Vrmci akce Sportovn ligy o Pohr ministryn kolstv 2016-2017

Poadatel: DDM Alfa Pardubice

Termn: 7. prosince 2016 - steda

Msto:nafukovac sportovn hala VRji 311, Pardubice - Dukla

dc soute:Petr VAKO mobil: 606 752892 e-mail: [email protected]

Kategorie:IV. kategorie dvata Z (narozen 2003, 2002,2001, 2000)

a studentky gymnzi pslunch ronk narozen

ast mladch hrek podlh schvlen dcho soute poadavek prosm

uvete v pihlce

Prezence:do 7:45 hod.

Zahjen: v 8:00 hod.

Startuj:postupuj drustva zokrskovch kol dvek:

PARDUBICE 4 drustva

MORAVANY 4 drustva

koly z Holicka, Pelouska a z Pardubic se libovoln

nahls do uvedench okrsk a z kadho okrsku postoup 4 tmy

Poadatel okrskovch kol zalou postupuj drustva vetn e-mail adresy

vedoucch drustev dcmu soute pan Vako

Systm:2 skupiny po tyech astncch, prvn dv drustva ze skupin

postupuj do semifinle.

Semifinle: 1A 2B 2A 1B

Vtzov hraj o 1. 2. msto, poraen o 3. 4. msto

Tet ze skupin hraj o 5. 6. msto

Pedpis:hraje se podle pravidel IFF (5+1) snsledujcmi vjimkami:

- hrac doba bude urena poadatelem dle potu pihlench drustev

- kapitn nemus bt oznaen pskou- utkn d rozhod uren poadatelem

Poznmka:Kad mustvo mus mt jednotn dresy ssly.Vstup do haly pouze slov obuv se svtlou podrkou.

Nevhodn obutm hrkm nebude povolen start.

Drustvo mus mt vlastn florbalov hole, certifikovan IFF.

Vtzn drustvo postupuje na XV. KRAJSKOU OLYMPIDU

F L O R B A L Z CHLAPCI FINLE

Vrmci akce Sportovn ligy Z o Pohr ministryn kolstv 2016-2017

Poadatel: DDM Alfa Pardubice

Termn: 6. prosince 2016 - ter

Msto: nafukovac sportovn hala VRji 311, Pardubice Dukla

dc soute: Petr VAKO

Kategorie: IV. kategorie chlapci Z (narozen 2003, 2002,2001, 2000)

a studenti gymnzi pslunch ronk narozen

Prezence: do 7:45 hod.

Zahjen: 8:00 hod.

Startuj: postupujc drustva zokrskovch kol chlapc:

PARDUBICKO 4 drustva

HOLICKO 2 drustva

PELOUSKO 2 drustva

Poadatel okrskovch kol zalou vsledkovou listinu

na e-mail: [email protected]

Systm: 2 skupiny po tyech astncch, prvn dv drustva ze skupin

postupuj do semifinle.

Semifinle: 1A 2B 2A 1 B

Vtzov hraj o 1. 2. msto, poraen o 3. 4. msto.

Tet ze skupin hraj o 5. 6. msto

Pedpis: hraje se podle pravidel IFF (5+1) snsledujcmi vjimkami:

- hrac doba bude urena poadatelem

- kapitn nemus bt oznaen pskou

Informace:: Petr VAKO

tel: 468002 102

mobil: 606752 892

e-mail: [email protected]

Kad drustvo mus mt jednotn dresy ssly, hri florbalov hole scertifikac IFF!!!

Vstup do haly povolen pouze vslov obuvi se svtlou podrkou.

Vtzn drustvo postupuje na XV. KRAJSKOU OLYMPIDU

F L O R B A L Z CHLAPCI okrskov kola

Vrmci akce Sportovn ligy Z o Pohr ministryn kolstv 2016-2017

Poadatel: DDM Alfa Pardubice

Termn: 29. 30. 11. 2016 ter a steda

Msto: bude ureno dodaten

dc soute: Petr VAKO email: [email protected]

Pihlky zaslejte nejpozdji do 1. listopadu 2016.

Kategorie: IV. kategorie chlapci Z (narozen 2003, 2002,2001, 2000)

a studenti gymnzi pslunch ronk narozen

Prezence: do 7:45 hod.

Zahjen: 8:00 hod.

Startuj: postupujc drustva zokrskovch kol chlapc:

PARDUBICKO 4 drustva

HOLICKO 2 drustva

PELOUSKO 2 drustva

Poadatel okrskovch kol zalou vsledkovou listinu

na e-mail: [email protected]

Systm: 2 skupiny po tyech astncch, prvn dv drustva ze skupin

postupuj do semifinle.

Semifinle: 1A 2B 2A 1 B

Vtzov hraj o 1. 2. msto, poraen o 3. 4. msto.

Tet ze skupin hraj o 5. 6. msto

Pedpis: hraje se podle pravidel IFF (5+1) snsledujcmi vjimkami:

- hrac doba bude urena poadatelem

- kapitn nemus bt oznaen pskou

Informace:: Petr VAKO

tel: 468002 102

mobil: 606752 892

e-mail: [email protected]

Kad drustvo mus mt jednotn dresy ssly, hri florbalov hole scertifikac IFF!!!

Vstup do haly povolen pouze vslov obuvi se svtlou podrkou.

F L O R B A L Z DVKY okrskov kola

Vrmci akce Sportovn ligy o Pohr ministryn kolstv 2016-2017

Poadatel: DDM Alfa Pardubice

Termn: 23. listopadu 2016 - steda

Msto:bude ureno dodaten

dc soute:Petr VAKO mobil: 606 752892 e-mail: [email protected]

Pihlky zaslejte nejpozdji do 1. listopadu 2016

Kategorie:IV. kategorie dvata Z (narozen 2003, 2002,2001, 2000)

a studentky gymnzi pslunch ronk narozen

ast mladch hrek podlh schvlen dcho soute poadavek prosm

uvete v pihlce

Prezence:do 7:45 hod.

Zahjen: v 8:00 hod.

Startuj:postupuj drustva zokrskovch kol dvek:

PARDUBICE 4 drustva

MORAVANY 4 drustva

koly z Holicka, Pelouska a z Pardubic se libovoln

nahls do uvedench okrsk a z kadho okrsku postoup 4 tmy

Poadatel okrskovch kol zalou postupuj drustva vetn e-mail adresy

vedoucch drustev dcmu soute pan Vako

Systm:2 skupiny po tyech astncch, prvn dv drustva ze skupin

postupuj do semifinle.

Semifinle: 1A 2B 2A 1B

Vtzov hraj o 1. 2. msto, poraen o 3. 4. msto

Tet ze skupin hraj o 5. 6. msto

Pedpis:hraje se podle pravidel IFF (5+1) snsledujcmi vjimkami:

- hrac doba bude urena poadatelem dle potu pihlench drustev

- kapitn nemus bt oznaen pskou- utkn d rozhod uren poadatelem

Poznmka:Kad mustvo mus mt jednotn dresy ssly.Vstup do haly pouze slov obuv se svtlou podrkou.

Nevhodn obutm hrkm nebude povolen start.

Drustvo mus mt vlastn florbalov hole, certifikovan IFF.

F O T B A L S Pohr Josefa Masopusta

Poadatel: DDM ALFA Pardubice

Msto: fotbalov hit AFK Osteany

Termn: 4. 5. jna 2016 (bude upesnno dle potu drustev)

11. jna 2016 semifinle a finle

dc soute: Petr VAKO mobil 606752892 e-mail: [email protected]

Pihlky: do 16. z 2016 na adresu: [email protected]

vpihlce uvst e-mail adresu pro zasln rozlosovn skupin

a asov poad jednotlivch skupin.

Na pozdji dol pihlky nebude vdnm ppad brn zetel!!!!!!!!!

Kategorie: ci S, astnci dennho studia 1. - 4. ronk narozen 1997 - 2001

Soupisky: potvrzen editelem koly odevzdaj vedouc drustev ped 1. utknm.

Na soupisce me bt uvedeno 18 hr, v zpise o utkn 16 hr.

Pedpis: hraje se podle pravidel a soutnho du fotbalu, dle dohody vech

vedoucch drustev lze stdat vt poet hr, ne uvdj pravidla.

Kad drustvo 2 sady rznobarevnch dres ssly a me na rozcvien.

Hrac me dod poadatel.

O poad rozhoduje:

1. poet bod

1. vzjemn utkn

1. rozdl branek

1. vy poet nastlench branek

1. pokutov kopy (5 + dal do konenho rozhodnut)

Rozhod: poadatel

Systm: bude stanoven dle potu pihlench drustev.

Rozdlen drustev do jednotlivch skupin provede poadatel

a vas rozele e-mail potou vem pihlenm drustvm

Hrac doba: bude urena dle potu pihlench drustev - skupiny

2 x 30 minut - pestvka 5 minut - finlov utkn

asov poad hracho dne: finle

8,00 hod. prezence a losovn

8,30 hod. utkn 1 4

9,45 hod. utkn 2 3

11,30 hod. poraen o 3. 4. msto

12,45 hod. vtzov o 1. 2. msto

Vtzn drustvo postupuje na XV. KRAJSKOU OLYMPIDU.

H O KE J B A L S Vrmci akce HOKEJBAL PROTI DROGM

Poadatel: Okresn svaz hokejbalu Pardubice a hokejbalov oddl

HC Jestbi Pelou

Msto: hokejbalov hit HC Jestb Pelou

Termn: 19. - 21. 4. 2017skupiny

27. 4. 2017finle

dc soute: Martin MD e-mail: [email protected] mobil: 773781 136

Kategorie: S chlapci - astnci dennho studia 1. 4. ronk, narozen 1997 2001)

a pslun ronky gymnzi

Kad kola me pihlsit pouze jedno drustvo.

Maximln poet hr je 20.

Pihlky:: nejpozdji do 30. bezna 2017 na adresu:

e-mail: [email protected]

Pihlky zaslejte elektronickou potou.

Na pozdji dol pihlky nebude brn zetel.!!!!!!!!!!!!

Pedpis: hraje se podle pravidel eskomoravskho svazu hokejbalu

drustvo tvo 5 hr + brank

mky dod poadatel

hr, kter obdr trest do konce utkn, nesm vnsledujcm

utkn nastoupit

Povinn vybaven:

Brank mus mt klasickou hokejovou vzbroj a hri mus mt

ruce chrnn rukavicemi (sta i obyejn pracovn rukavice)

Drustvo mus bt vybaveno sadou jednotnch dres.

Systm: bude uren podle potu pihlench drustev

Hrac doba: bude upesnna na zklad potu pihlek

Dal upesnn obdr pihlen drustva vrozlosovn utkn po uzvrce pihlek

e-mail potou.

Vpihlce uvete pesnou adresu a telefonick spojen (nejlpe mobil) vedoucho drustva a e - mail adresu z dvod zasln rozlosovn e-mail potou.

Poznmka: poadatel m prvo vppad nevhodnho a nesportovnho chovn okamit vylouit

toto drustvo zturnaje.

Vtzn drustvo postupuje na XV. KRAJSKOU OLYMPIDU A NA KRAJSK FINLE

HOKEJBALEM PROTI DROGM

H O KE J B A L Z Vrmci akce HOKEJBAL PROTI DROGM

Poadatel: Okresn svaz hokejbalu Pardubice ve spoluprci

sTJ PARAMO Svtkov STARS Pardubice

Msto: hokejbalov hit TJ PARAMO Svtkov STARS

Termn: 19. 4. 2017 - stedaZ chlapci 6. - 7. tda

25. 4. 2017 terZ chlapci 8. 9. tda

dc soute: Martin KOMREK mobil: 737445 481

Kategorie:Z chlapci 6. 7. tda (ro. 2005, 2004, 2003)

8. 9. tda (ro. 2003, 2002, 2001)

Kad kola me pihlsit pouze jedno drustvo vkad kategorii.

Maximln poet hr je 20.

Pihlky: nejpozdji do 30. bezna 2017 na adresu: (pouze e-mailem)

e-mail: [email protected] (pro kategorie 6. 9. td)

Na pozdji dol pihlky nebude brn zetel.

Pedpis: hraje se podle pravidel eskomoravskho svazu hokejbalu

drustvo tvo 5 hr + brank

mky dod poadatel

hr, kter obdr trest do konce utkn, nesm vnsledujcm

utkn nastoupit

Povinn vybaven:

Brank mus mt klasickou hokejovou vzbroj a hri mus mt

ruce chrnn rukavicemi (sta i obyejn pracovn rukavice)

Drustvo mus bt vybaveno sadou jednotnch dres.

Systm: bude uren podle potu pihlench drustev

Hrac doba: bude upesnna na zklad potu pihlek

Dal upesnn obdr pihlen drustva vrozlosovn utkn po uzvrce pihlek

e-mail potou.

Vpihlce uvete pesnou adresu a telefonick spojen (nejlpe mobil) vedoucho drustva zdvod zasln rozlosovn e-mail potou.

Vtzn drustva postupuj na XV. KRAJSKOU OLYMPIDU A KRAJSK FINLE

HOKEJBALU PROTI DROGM

MINIHOKEJBAL 3+1 ZKLADNCH KOL

Vrmci akce HOKEJBAL PROTI DROGM

Poadatel: Okresn hokejbalov svaz ve spoluprci

sSK pi Z Polabiny 1 Pardubice

Termn : 11. dubna 2017 ter Z 4 5. tdy

Msto: hokejbalov hit Z Polabiny 1 Pardubice

dc soute : Marek NOVOTN mobil: 721321 559

Pihlky: do 24. bezna 2017 pouze e-mailem: [email protected]

Kategorie: Z 4. 5. tda ( ro. 2003, 2004, 2005,)

Pedpis: hraje se podle pravidel eskomoravskho svazu hokejbalu

drustvo tvo minimln 4 hri + brank, maximln 15 hr vetn brank

hr, kter obdr trest do konce utkn, nesm vnsledujcm utkn nastoupit

bodovn 3, 1, 0

Povinn vybaven:

- brank mus mt klasickou hokejovou nebo hokejbalovou vzbroj

- hr mus mt ruce chrnn rukavicemi (sta i pracovn rukavice),

konetiny zcela zakryt, ne kraasy

- drustvo mus mt 2 sady jednotnch dres a hokejky

Pravidla : Na zklad zmny potu hr pi he 3 + 1 na ku obrann tetiny hit dochz

knsledujcm specifikacm pravidel:

zruen pravidla o postaven mimo hru, zakzanm uvolnn a plovouc modr e

pedpokldan hrac as utkn 2 x 7 minut istho asu (bude upesnno dle

potu astnk)

vhazovn se provd uprosted tetiny na spojnici mezi obma brankami vdy po

vstelen branky a pi kadm peruen hry po zkroku branke

udlen menho trestu je nahrazeno exekuc TS

pi vzjemnm vylouen hr nen provdna exekuce TS, vylouen hri nesm

po dobu trestu zashnout do hry

pi udlen vyho trestu je proti drustvu provinilho hre nazeno trestn

stlen a automaticky udlen trest do konce utkn

dlka osobnho trestu se zkracuje na 4 minuty (bhem toho seku nesm hr

zashnout do hry)

utkn d pouze jeden rozhod

Nutn technick pravy: Hrac plocha je ohranien hrazenm hit a v oblasti modr ry pak umstnm

bonch mantinel bez nutnosti ukotven o minimln vce 20,- cm. Na bon

stran v mst modr ry je umstn stolek s idl pro asomru, zpis a tak pro

kad drustvo jedna lavika pro stdajc hre.

Systm : bude uren podle potu pihlench drustev

Hrac doba: bude upesnna na zklad pihlench drustev

Dal upesnn obdr pihlen drustva vvrozlosovn utkn po uzvrce pihlek e-mail potou.

Vpihlce uvete pesnou e-mail adresu a telefonick spojen (nejlpe mobil) vedoucho drustva

Vtzn drustva zkad kategorie postupuj na XV. Krajskou olympidu a krajsk finle Hokejbalu proti drogm.

MINIFOTBAL Z

Vrmci akce Sportovn ligy Z o Pohr ministryn kolstv 2016-2017

Poadatel: PSO Pardubice ve spoluprci sPAMAKEM Pardubice a DDM ALFA Pardubice

Termn: 5. dubna 2017 - steda

Msto: uml trva PAMAKO Pardubice Na Hrkch

dc soute: Zdenk KOT mobil 775293261 e-mail: [email protected]

Petr VAKO mobil: 606752892 e-mail: [email protected]

Prezence: 8,00 hodin

Zahjen: 8,30 hodin

Kategorie: IV. kategorie Z chlapci (narozen 2000, 2001, 2002, 2003)

a studenti gymnzi pslunch ronk narozen

Startuj: 8 postupujcch drustev zokrskovch kol

Systm: finle ve dvou skupinch kad skadm

vtzov skupin hraj o 1. 2. msto

druz ze skupin hraj o 3. 4. msto

tet ze skupin hraj o 5. 6. msto

tvrt ze skupin hraj o 7. 8. msto

Vppad nerozhodnho vsledku nsleduj 3 pokutov kopy.

Okrskov kola: PARDUBICKO: postupuj 4 drustva

HOLICKO: postupuj 2 drustva

PELOUSKO: postupuj 2 drustva

Systm ur poadatel okrskovch kol dle potu pihlench drustev.

Poadatel zalou vsledkov listiny na ASK

e-mail : [email protected]

a [email protected]

Pedpis: hraje se podle pravidel mal kopan a tohoto rozpisu

poet hr 5 + 1 (max. poet nhradnk 6)

hrac doba 2 x 15 minut

Povolen hran pouze ve sportovn obuvi bez punt (turfy, tenisky)

drustva nastoup vjednotnch dresech + vlastn me

Rozhod: zajist poadatel

Vtzn drustvo postupuje na XV. KRAJSKOU OLYMPIDU.

N O H E J B A L Z + S

Poadatel:Organizan a finann zabezpeuje ASK Pardubice

Msto: kurty SP stavebn Pardubice - Rybitv

Termn: 23. kvtna 2017 - ter Z trojice

24. kvtna 2017 - steda S a uilit trojice

Pihlky: nejpozdji do 12. 5. 2017 na adresu: e-mail:[email protected]

Roman KOPEK

SP stavebn

Sokolovsk 148

534 54 Pardubice Rybitv tel. 466680339

mobil: 777 988 026

Organizan vbor: Roman KOPEK

Kategorie: a) stedn koly a uilit chlapci (1. -4. ronk dennho studia nar. 1997 2001)

b) zkladn koly chlapci

Prezence: vdy v 8,15 8,30 hod.

Losovn: vdy v 8,45 hod.

Zahjen: vdy v 9,00 hod.

Systm: bude uren dle potu pihlench drustev

Pedpis: pravidla nohejbalu NS

pi prezenci drustvo pedlo soupisku potvrzenou vedenm koly

ksouti budou pijata pouze drustva spedagogickm dozorem

Rozhod: zajist RNS PSO US Pardubice

Vyhodnocen: ihned po skonen kadho turnaje

Omezen: za kadou kolu me startovat jedna trojice

ORIENTAN BH Z + S

Poadatel: OK Lokomotiva Pardubice

Organizan a finann zabezpeuje ASK Pardubice

Termn: 10. kvtna 2017 - steda

Msto: Z Dubina

Start: 12,00 hodin

Organizan vbor: Ing. Petr KLIMPL OK Lokomotiva Pardubice

Iva KAPLANOV Z Sezemice

Renata ERMKOV Gymnzium Daick Pardubice

Kategorie: Z chlapci a dvky

4. 5. tda (H5R , D5R) ro.nar. 2007, 2006, 2005, a ml.

6. 7. tda (D7R , H7R) ro.nar.2005, 2004, 2003

8. 9. tda (H9R , D9R) ro.nar.2003,2002, 2001, 2000

S chlapci a dvky 1. 4. ronk (HS, DS) ro.nar.1997 a 2001

Prezence: 11,00 11,30 hod.

Startuj: max. poet zvodnk vkategorii je 5 zjedn koly

Hodnocen: Do soute drustev ve vech kategorich boduj vdy dva nejlep zvodnci !

Body se pidluj dle potu zastnnch drustev pro kadou kategorii zvl.

Body do soute drustev se staj.

vkategorii D II, H II (D5, H5)

vkategorii D III, H III, + D IV, H IV, (D 7, H 7, + D 9, H 9)

vkategorii D V, H V, ( DS, HS)

Poad kol je ureno potem zskanch bod.

Vppad rovnosti bod vsout drustev rozhoduje o poad ni souet

as bodujcch len drustva.

Vtzov jednotlivc se vyhlauj samostatn vjednotlivch kategorich.

Pihlky: do 5. kvtna 2017 zaslat jmenovit seznam zvodnk

(jmno, pjmen, kola, tda, ronk narozen).

Soupiska bude potvrzena editelstvm koly.

Poslejte na adresu:

e-mail: [email protected]

Mapa: Studnka 1:7500, stav 2016

Informace: http://lpu.cz/liga

P L A V N Z + S

Poadatel: Aqacentrum Pardubice

Termn: 7. listopadu 2016 - pondl

Msto: 50m plaveck bazn Pardubice

dc soute: Mgr. Jana Kluskov mobil: 734260392

e-mail: [email protected]

Pihlky: 27. 10. 2016 dcmu soute

Kategorie: IV. kategorie chlapci a dvky Z (ronk2000,2001,2002,2003 a mlad)

a studenti gymnzi pslunch ronk narozen

V. kategorie studenti a studentky S ronk narozen 1997-2001

Startuj: drustva Z a S regionu Pardubice

astnci: drustvo tvo 6 zvodnk + 1 nhradnk vkad kategorii

Discipliny: IV. kategorie Z: 50m znak, 50m prsa, 50m v. zpsob

a tafeta 6x50m v. zpsob

V. kategorie S: 50m znak, 50m prsa, 50m motlek, 50m v. zpsob,

4 x 50m polohov tafeta a tafeta 6 x 50m v. zpsob

Pravidla: Sout se podle pravidel eskho plaveckho svazu a znn tohoto

Rozpisu. Kad zvodnk startuje pouze vjedn individuln disciplin.

Drustvo mus obsadit vechny discipliny minimln jednm zvodnkem,

Piem 5. a 6. zvodnk si mus zvolit libovolnou disciplinu. 4 zvodnci

startuj vpolohov tafet a vichni zvodnci ve tafet 6x50m v. zpsob.

Volnm zpsobem se rozum jakkoliv plaveck styl,kter vak zvodnk

bhem trat nesm mnit.

Hodnocen: Dosaen asy zindividulnch start se nepevdj dle plaveckch

tabulek na body. Rozhodujc pro konen poad je souet umstn

jednotlivch zvodnk a tafet. Prvn zkad discipliny (s nejlepm

asem) obdr 1 bod, druh dva body atd. Body za tafety se zdvojnsobuj

(vtz dva body).

Diskvalifikovan zvodnci i tafety budou zaazeni na zvr vsledkov

listiny a jejich bodov konto bude naveno o jeden,resp.dva body (tafety)

oproti poslednmu kvalifikovanmu zvodnkovi i tafet.

Vtzem se stv drustvo snejnim soutem bod.

Pi rovnosti bod rozhoduje poad ve tafet 6x50m voln zpsob

asov poad: Z - prezence do 8,00 hod. - 8,00 - 8,20 rozplavn

Zahjen zvod v 8,30 hod. - 10,00 vyhlen vsledk

S -prezence 9,45 - 10,00 hod. - rozplavn 10,00-10,20 hod.

Zahjen zvod v 10,30 hod. - 12,00 hod.vyhlen vsledk

Upozornn: Vedouc drustev zodpovdaj za chovn a bezpenost svench k

U Z postupuj pouze drustva splujc vkov kategorie tj.

ronky 2000, 2001, 2002, 2003)

Vtzn drustva postupuj na XV. KRAJSKOU OLYMPIDU

SO F T B A L L Z

Poadatel: Z Polabiny I ve spoluprci sSK Softball Pardubice

Organizan a finann zabezpeuje ASK Pardubice

Msto: softbalov hit Softball Pardubice - Dukla

Termn: 24. kvtna 2017 - steda

V ppad pihlen vce ne 6 drustev, probhne semifinle

vprvnm kvtnovm tdnu

dc soute: Jan HORLEK

Kategorie: ci a kyn Z

Drustvo lze poskldat zdvek i chlapc zrove

Minimln poet hr na soupisce je 9.

Pihlky: nejpozdji do 14. dubna 2017 na adresu:

Jan Horlek

Z Polabiny I

Drustevn 305

530 09 Pardubice tel. 737501954 nebo 466401 885

e-mail: [email protected]

(uvedete-li mail, dostanete bli informace a rozlosovn do 2 dn)

Na pozdji dol pihlky nebude brn zetel.

Pedpis: -hraje se podle pravidel esk softballov asociace (zkrcen pravidla zaleme na podn velektronick podob)

-me dod poadatel

-drustvo tvo 9 hr

Povinn vybaven:

Vybaven bude zapjeno na mst (plka, helmy pro plkae, vybaven pro catchera, rukavice). Je ale lep si ssebou vzt vlastn rukavice, na kter jsou hri zvykl, poppad i plku.

Systm: bude uren podle potu pihlench drustev

Hrac doba: 60 minut + dohrvka

Dal upesnn obdr pihlen drustva po uzvrce pihlek e-mailem.

Vpihlce uvete pesnou adresu a telefonick spojen (nejlpe mobil a email) vedoucho drustva zdvod zasln rozlosovn.

Prvn 2 drustva postoup do republikovho finle

STOLN TENIS S + Z

Poadatel: Regionln svaz stolnho tenisu Pardubice

a oddl stolnho tenisu TJ Jiskra Holice

Msto: Mstsk sportovn hala v Holicch

Termn: 19. jna 2016 - steda

dc soute: Ji KOL, Jan VEC

Pihlky: do 10. jna 2016 na adresu : Ji Kol, Palackho 197, 534 01 Holice

e-mail: [email protected]

mobil: 737440 433

Kategorie: IV. kategorie chlapci a dvata Z (narozen2003, 2002, 2001, 2000)

a studenti gymnzi pslunch ronk narozen

V. kategorie chlapci, dvky S (ronk narozen 1997 - 2001)

Startuj: drustva Z a S regionu Pardubice

Pedpis: sout se podle platnch pravidel stolnho tenisu a tohoto rozpisu.

Systm: sout drustev

Chlapci: tlenn drustva + jeden nhradnk

tyhra, A-X, B-Y, C-Z, B-X, A-Z, C-Y

hraje se do tvrtho vtznho bodu

Dvky: dvoulenn drustva + nhradnice

Poad utkn: tyhra, A-X, B-Y, A-Y, B-X, hraje se do

tetho vtznho bodu

Vechna utkn se hraj na dv vtzn sady, kad sada do 11-ti m.

Nejlep hr (hrka)mus bt uveden (a)na pozici A nebo X.

Mky: dod poadatel celuloidov)

asov poad: prezence do 8,30 hod. nutn dodren asu prezence!!!!!

slavnostn zahjen 9,00 hod.

zahjen sout 9,15 hod.

vyhlen vtz 14,30 15,00 hod.

Vstup do tlocviny a herny pouze po pezut!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Za odloen cenn vci a penze poadatel neru!!!!!

Vtzn drustva Z IV. kategorie a S postupuj na XV. KRAJSKOU OLYMPIDU.

A C H Y Z + S

Poadatel: Organizan a finann zabezpeuje PSO US Pardubice

Msto konn: sdlo PSO US, Pardubice, Pernerova 1490

Termn: Z 15. nora 2017 - steda

S 16. nora 2017 - tvrtek

dc soute: Mgr. Josef SKORA

Pihlky: nejpozdji do 31. 1. 2017 na adresu:

Mgr. Josef Skora

Palackho 2422, 530 02 Pardubice

e-mail:[email protected] - mobil: 732 187 197

TB: 466 511669

Vpihlce je nutno uvst jmno a pln datum narozen!

Prezence: vdy do 8,00 hod.

Systm soute: vcarsk na 7 kol

Hraje se pouze sout jednotlivc, zkter bude vyhodnoceno poad drustev.

Chlapci a dvky spolen tvo drustvo koly.

Tempo hry: 20 minut na partii pro kadho hre

asov pln: losovn8,20 8,30 hod.

I. kolo8,30 - 9,10 hod.

II. kolo9,15 9,55 hod.

III. kolo 10,00 - 10,40 hod.

IV. kolo 10,45 - 11,25 hod.

V. kolo 11,30 - 12,10 hod.

VI. kolo 12,15 - 12,55 hod.

VII. kolo 13,00 - 13,40 hod.

Vyhlen vsledk: 14,00 hod.

Hodnotc kriteria: o poad rozhoduje:

1. poet bod

1. pi rovnosti bod

1. Progres systm

1. Vsledek vzjemn partie

1. Vk

Do bodovn olympidy se zapotv pouze poad drustev.

Do soute drustev se zapotvaj vsledky t nejlpe umstnch zvodnk drustva.

Poad t nejlpe umstnch zvodnk se staj. Drustvo snejnim soutem se stv vtzem vdan kategorii. V ppad rovnosti soutu umstn dvou a vce drustev rozhoduje o poad lep umstn

vpoad jednotlivc tetho lena drustva.

Za kad drustvo me nastoupit pouze 5 zvodnk, ale po dohod i vce.

VO L E J B A L Z + S Vrmci akce Sortovn ligy Z o Pohr ministra kolstv 2016-2017

Poadatel: Okresn volejbalov svaz Pardubice

Termn: S 1. 10. listopadu 2016 skupiny (chlapci, dvky)

S - 22. 23. listopadu 2016finle (chlapci, dvky)

Z - 27. bezna 2017 - pondldvky

Z - 6. dubna 2017 - tvrtekchlapci

Msto: S skupiny + finle dle nabdky tlocvien

Sportovn hala Holice dvky

Mstsk sportovn hala Pelou - chlapci

dc soute: Ji BUBK, tel.: 737849 493

Pihlky: S nejpozdji do 21. jna 2016

Z nejpozdji do 3. bezna 2017

Po tchto termnech ji nebudou pihlky pijaty!!!!!!!!!

na adresu :

e-mail: [email protected] Mobil: 777771731

vkopii: [email protected] Mobil: 704738 985

Vpihlce uvete nabdku tlocviny pro zkladn skupiny

suvedenm dne, kdy to bude kole nejlpe vyhovovat.

S a Z dle uvedou e-mail adresu pro oznmen data a msta

konn skupin.

Kategorie: chlapci, dvata

IV. kategorie chlapci a dvata Z (ronk 2000, 2001, 2002, 2003)

a studenti gymnzi pslunch ronk narozen

V. kategorie chlapci a dvata S dnho dennho studia (ro.1997-2001

Startuj: drustva Z a S regionu Pardubice

Pedpis: hraje se podle platnch pravidel a soutnho du volejbalu

na dva vtzn sety

kad set do 25 bod srozdlem nejmn 2 bod

vppad nerozhodnho stavu 1 : 1 se rozhodujc set

hraje do 15 bod srozdlem nejmn 2 bod

drustvo tvo max.12 hr

kad drustvo mus mt jednotn dresy ssly a vlastn me

Systm Bude uren dle potu pihlench drustev vjednotlivch kategorich.

Hodnocen vsledk: o konenm poad rozhoduje:

a/ poet zskanch bod

b/ pi stejnm potu bod rozhoduje na ktermkoliv mst

tabulky lep pomr set

c/ je-li tento pomr stejn, rozhoduje lep pomr m

d/ je-li tento pomr stejn, rozhoduje vzjemn utkn

asov poad: prezence do 7,45 hod.

zahjen sout v 8,00 hod.

atny: omezen kapacita, za odloen penze a cenn vci poadatel neru!!

Vtzn drustva postupuj na XV. KRAJSKOU OLYMPIDU.

VY B J E N Z

Poadatel: Z Moravany finle chlapc a dvek

Organizan a finann zabezpeuje ASK Pardubice

Termn: FINLE: 24. dubna 2017 - pondl Z chlapci

25. dubna 2017 ter Z dvky

Msto: hit - Z Moravany chlapci, dvky

Organizan prac.: Ing. Frantiek Mottl Z Moravany

e-mail: [email protected]

telefon:

Prezence: vdy do 8,30 hod.

Zahjen: vdy v 8,45 hod.

Kategorie: chlapci, dvky Z 6. td narozen po 1. 9. 2004 a mlad

Pedpis: hraje se podle pravidel vybjen

sloen drustva 10 hr vetn kapitna + 2 nhradnci,

hrac as 2 x 7 minut

Systm: bude uren poadatelem okrskovch kol a finle dle potu

zastnnch drustev

Startuj: nejlepch 8 postupujcch drustev zokrskovch kol

Okrskov kola: PARDUBICKO: CH postupuj 4 drustva

D postupuj 4 drustva

HOLICKO: CH + D postupuj 2 + 2 drustva

PELOUSKO: CH + D postupuj 2+2 drustva

Poadatel zalou vsledkov listiny

Ing. Frantiku Mottlovi na Z Moravany

Rozhod: zajist poadatel

Pihlka na sout A soupiska

(prezenn listina soutcch a doprovodu)

Nzev soute

XXIII. OLYMPIDU MLDEE PARDUBIC REGIONU PARDUBICE

DRUH SPORTU :

Vkov kat.

Hoi/dvky

Krajsk kolo

Jin

Nzev koly (SK )

Adresa (ulice, ps, obec), telefon, e-mail

Vedouc, trenr (jmna)

Adresa (ulice, ps, obec)

Dat. narozen

Po.

slo

Soutc

(pjmen, jmno)

Datum narozen

Tda

Poznmka

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Raztko a podpis editelstv koly:

V______________________dne:__________

editelstv koly potvrzuje, e ci akyn uveden na soupisce jsou ky dennho studia koly, uvedenho vku anikdo zuvedench k nen osvobozen od TV anem III. nebo IV. zdravotn klasifikaci.

--------------------------------------------------------------------

Potvrzen pslun |_||_||_| |_||_||_| |_||_|

rady ASK R registran slo klubu ASK R

vkov kategorie

2016/2017

Zkladn koly 1. stupe

(1.-5. tda)

Zkladn koly 2. stupe

(6.-.9. tda + odpovdajc ronky vceletch gymnzi)

Stedn koly + odpovdajc ronky vceletch gymnzi

Soute ISF

Kategorie I.

mlad dti

Kategorie II .

star dti

Kategorie III.

mlad ci

Kategorie IV.

star ci

Kategorie V.

studenti

Kategorie VI.A

16-18 let

ronk narozen

2010, 2009, 2008, 2007

ronk narozen

2007,2006, 2005

ronk narozen

2005,2004, 2003

ronk narozen

2003,2002, 2001, 2000

ronk narozen

2001,2000, 1999, 1998, 1997

ronk narozen

2001,2000, 1999

Kategorie VI.B

15-18 let

ronk narozen

2002,2001, 2000, 1999