Click here to load reader

PRONI mjesecni bilten jun 2013

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izašlo je još jedno izdanje PRONI mjesečnog biltena. Uživajte u novostima! PRONI Tim

Text of PRONI mjesecni bilten jun 2013

 • JUN 2013. godine

  PRONI mjeseni bilten

  Podrka grada realizaciji omladinskih projekata P.2

  Spasioci u Bijeljini P.2

  Pravo ljudski P.2

  PRONI volonterka na Regionalnoj ljetnoj koli P.3

  Mrea za aktivne zajednice P.3

  Savjet Mladih Eko Lidera odrao uline akcije P.3

  Savjet Mladih Eko Lidera odrao Eko forum u Tuzli P.4

  Podjela solarnih lampi socijalno ugroenima P.4

  Volonterske prie P. 5

  Volonterski kutak P.6

  Neto vie o PRONI-u P.6

  SADRAJ :

  PRONI na treningu

  "Upravljanje projektnim ciklusom"

  Predstavnici PRONI-a prisustvovali treningu "Upravljanje projektnim ciklusom" odranom od 21. do 23. juna u Sarajevu u organizaciji ''Mree za aktivne zajednice''. Uesnici su upoznati sa fazama projektnog ciklusa - kroz praktian, timski rad, sa zadovoljstvom su uili i nadograivali znanja o brojnim temama, kao na primjer o fazi identifikacije i istraivanja teme projekta, logikoj matrici i drvu problema, fromulaciji i razvoju projetknog prijedloga, metodama i izvorima prikupljanja sredstava, upravljanju rizicima, kontroli kvalitete i drugim prioritetima vezanim za fazu implementacije projekta itd. Fondacija Mozaik ponovo je uesnicima omogudila produktivno, dinamino, kreativno i radno uede na treningu, koji je, osim konkretnog i praktinog rada u grupama, obilovao inspirativnim i interaktivnim detaljima i igricama.Tako je na primjer, kako je vremenski okvir od kljunog znaaja, precizirana kazna u formi pjevanja za one koji zakasne, pa smo tokom treninga u par navrata uivali u mini koncertima onih neto sporijih, ali talentiranih uesnika. Poseban izazov bio je kako pripremiti trening za uesnike sa razliitim stupnjem iskustava vezano za temu, tako da su i oni koji se prvi put susredu sa ovom tematikom, kao i uesnici sa velikim praktinim i teorijskim iskustvom u upravljanju projektim ciklusom, ocjenili trening vrlo korisnim i dobru pripremu za pruanje edukacija savjetima MZ, koja je planirana u narednoj godini. Na treningu je predstavljen i prirunik ''Recepti za upravljanje projektnim ciklusom'' koji, za razliku od slinih publikacija, daje upute za upravljanje projektima koje su prilagoene manjim ogranizaciama, kao i savjetima MZ i neformalnim grupama. Trening su vodili Eni Kurtovid, Menaderica za razvoj u Fondaciji Mozaik i Haris Halilhodid, direktor partnerske organizacije OK Pod istim suncem.

 • 17.06.2013. . , .

  - 2011. . 10 - 300 . - 2013. .

  - Alter

  Visual Youth

  26.06.2013. 30.06.2013. , (4) : , , . , , , . , , .

  '''' '' , , ' ', . , , , "" , . I 14.06. 21.06.2013. . , 14.06. 2013. .

 • Savjet Mladih Eko Lidera odrao uline akcije

  PRONI volonterka na "Regionalnoj ljetnjoj koli Mrea za aktivne zajednice

  Projekat Mrea za aktivne zajednice predstavljen je na sastanku u Vladi Brko distrikta 25.06.2013. Sastanak je imao za cilj upoznavanje vlasti u Brko distriktu sa samom idejom projekta, te osiguranje koordinacije i saradnje usmjerene na razvoj kapaciteta mjesnih zajednica na podruju Brko distrikta.

  Sastanku su prisustvovali ef odjela - Pejo Mende, referent za pitanja mladih Vlade Brko distrikta - Sead Uanovid , te predstavnici PRONI-a iz Brkog i predstavnici Udruenja Sara-Srebrenica.

  Nakon upoznavanja sa trenutnom situacijom i statusom MZ, dogovoreni su naredni koraci i usklaivanje aktivnosti koje de doprinijeti harmonizaciji rada i djelovanja MZ. Predstavnici vlasti istakli su da se projekat provodi u pravom trenutku, imajudi u vidu da je u pripremi izmjena zakona o MZ, te da su pozitivne prakse i iskustva dobrodoli.

  Projekat Mrea za aktivne

  zajednice doprinosi unaprijeenju

  rada savjeta (UO) MZ i vedem

  ukljuivanju tradicionalno

  marginaliziranih grupa, posebno ena

  i mladih, u njihov rad. Projekat

  provodi Fondacija Mozaik u

  partnerstvu sa UG Sara-Srebrenica,

  U Priroda, UG ToPeeR i OK Pod istim

  suncem, a finansijski podrava

  Evropska unija. NVO PRONI je

  ukljuena u projektne aktivnosti.

  PRONI volonterka Jasmina Salihovid je u periodu od 24. 06. do 28. 07. prisustvovala Regionalnoj ljetnoj koli 2013 na temu "Regionalna akcija protiv diskriminacije i militarizma", koja se odrala u Kruevu, Makedonija. "Regionalna ljetna kola 2013" je okupila ved drugu generaciju od ukupno 60 uesnika. Obraivane teme su diskriminacija, militarizam i izgradnja mira, razvijanje aktivistikih potencijala mladih aktivista u borbi protiv diskriminacije, ravnopravnost i rodnu diskriminaciju. Pomenute teme su obraivane kroz interaktivne radionice, prezentacije, rad u plenumu i malim grupama. Radionice je vodio tim iskusnih trenera iz regiona.

  Organizatori Regionalne ljetne kole 2013 su:

  Peace A ction Prilep, Macedonia Youth Club Under the Same Sun, Jablanica, Bosnia and Herzegovina Educational Center, Krusevac, Serbia Youth Resource Center Tuzla, Bosnia and Herzegovina Youth Initiatives Skopje, Macedonia Multikultura Tetovo, Macedonia GAIA, Pristina, Kosovo

  Savjet Mladih Eko Lidera zapoeo je kampanju pod nazivom Mladi za recikliranje i kvalitetno upravljanje otpadom 4.6.2013. godine na Gradskom trgu u Bijeljini. Nakon Bijeljine, uline akcije su organizovane u Tuzli 08.06.2103. i Brkom 09.06.2013. Ulina akcija ima za cilj da utie na svijest graana, te da ih edukuje i informie o beneficijama recikliranja i pravilnog upravljanja otpadom, te da promovie kod institucija vlasti u BiH kako bi kroz zakonske akte ubrzali proces rjeavanja ekolokog problema.

  Savjet Mladih Eko Lidera je sastavni dio projekta Mladi Eko Lideri koji okuplja 40 mladih ljudi sa podruja sjeveroistone BiH sa ciljem zagovaranja promjena u oblasti zatite ivotne sredine kako bi se ujedno i podigla svijest graana o zatiti ivotne okoline i obnovljivim izvorima energije. Projekat Mladi Eko Lideri finasiran je od strane USAID, a implementatori

  su YouthBuild International, PRONI Centar za omladinski razvoj, Centar za odrivi

  razvoj, Omladinska informativna agencija i Centar za energetsku efikasnost

 • , , 13.6.2013. () .

  , , , , , .

  , , , 28 , , .

  , , , .

  40 .

  , YouthBuild International, , , .

  20

  6.6.2013. .

  , . " " 72

  .

  18 . , 720 , 2012. ., , 2013. .,

  800 .

  , YouthBuild International,

  , ,

  .

 • VOLONTERSKE PRIE PRONI volonter Zoran BogdanovidZox krajem juna 2013. godine je uestvovao na pripremi BALKAN STREET ART FESTIVALA u Vranju. U narednom lanku moete proitati njegov doivljaj vremena provedenog u Vranju i svih deavanja tokom pripreme i organizacije festivala ispisane njegovim rijeima.

  Imam vizuju kako to sve treba da izgleda! Ako si se upito

  ili upitala o kakvoj viziji je re nastavi itati.. Igrom sluaja

  budem u pravo vrijeme na pravom mjestu i "uletim" u

  priu oko organizovanje BALKAN STREET ART FESTIVALA u

  Vranju (vie o festivalu OVDJE ...Dugo vremena sam proveo

  u nazovimo ovom tredem sektoru i puno mate, znanja,

  elje i motivacije mi je donio taj isti sektor. Ali zanemarimo

  i tu priu, mada ljudi konkretno vole brojeve jer ih to

  podseda na vrednost, pa sad, kakvu god samo da nije

  materijalna :D Znai posle 9 godina ja sam stao na noge i

  konkretno dao si smjernice u ivotu! Znam mator sam, ali

  ne elim ubiti to dijete u sebi, jer samo me ono pokrede i

  motivie, nego...da brojke :D Za tih par godina upozno sam

  BALKAN, gotov pa ceo! U Vranju su bili kreativni umjetnici

  iz : Holandije, Francuske, Makedonije, Njemacke, Italije,

  Hrvatske i JA, sam kao predstavnik BIH! E tu mi je ved imponovalo, ali zato...jednostavno svi koji su se tu okupili na izletitu

  Doe u Vranju jeste taj da da sebe i doprinese stanovnicima i zajednici u kojoj se sve odvijalo, a ovaj put ponavljam, samo

  Vranje! Imali smo 7 dana da osmislim kako od mjesta koja se jo od Tite nisu koristila..uinit urbanim i dati mu novo ruho i

  stavit ga pod opticaj SVE apstraktne umjetnost i prolagoditi ga festivalu! Poto smo nali simbole i lepe prie od starijih

  itelja u Vranju s pitanjem ta je bilo i ta bi VI voljeli da se deava u vasem Dosku!? Dobili smo prave odgovore koji su bili

  naa smjernica da ukombinujemo ditavu priu od Turcizma do ovog modernog ali " modernog" vremena! Pedrstavio sam

  svoju BiH kao moju roenu i jako bitnu dravu (makar za mene).. itav posao i sve to smo radili je bilo jako spontano s

  dobrim iznenaenjima! Proveli smo se dobro upoznali i ostavili slobodan prostor gdje demo se vremenom dopunjavati i

  raditi profesonalnije, i naravno, u ovom smislu jako se kreativno iskazati, jer danas je to malo teko za vedinu pojedinaca!

  Nastala je pjesma koju smo snimili u autu na dioktafon a pjesmu tanije matricu smo putali na CD pleyer i pokuao sam,

  bez ikakve sile, da treba sve biti nabudeno. Mi smo uradili na tako zanimljiv rad i tako bitan! Ali moram neto da dodam, ja

  kao BiH graanin i itelj u Brko distriktu OVDE, nede niko da to izguramo i da se radi za dobrobit zajednice i same kulture

Search related