Click here to load reader

PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA - · PDF fileProjenin!tanımlanması:!Proje!fikrinin!ortayaçıkmasından!sonra,!projenin!amacı,!hedefleri,! çıkPları!ve!uygulamaadımlarının!tanımlanmasıdır.!

 • View
  221

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA - · PDF...

 • 13 Mart 2014 - TBTAK

  Prof. Dr. Sadk KARA

  Biyomedikal Mhendislik Enstits Fa$h niversitesi

  PROJE NERS HAZIRLAMA VE

  PROJE YAZARKEN DKKAT EDLECEK HUSUSLAR

 • PROJE FKRNN OLUTURULMASI PROJENN KURGULANMASI

  Niin proje yapmalyz?

  Proje yapmann kazanmlar

  PROJE BAVURUSUNUN HAZIRLANMASI

  Takdim Plan

  Proje Nedir? Proje dngs nedir?

  TBTAKn destekledii alanlar

  v Projenin temas, kapsam, hedefleri ve taraflar

  v Yaygn Etki/ Katma Deer, Yntem, YneXm

  v zet, Ama, literatr zeX, zgn deer

  v Yaplabilirlik, alma takvimi, Baar ltleri

  v zleme ve deerlendirme

  Projeleri baarszlktan koruyucu tedbirler

  EXk Meseleler

 • PROJE FKRNN OLUTURULMASI PROJENN KURGULANMASI

 • Aratrmac ynmzle kendimizi yenileme Gelecein bilim insanlarnn platformunu oluturma Yksek Lisans, Doktora Paylam kltr kazanma Bilim insanlar arasnda ortaklk tesisi

  Proje Yapmann kazanmlar - I

  Kat Snr

  Geirgen Snr

  Bireysel alma

  Disiplinleraras alma BLM

 • Problemler tek bir kaynaktan domuyor

  Mesela; zel bir hastalk (Malaria) birbirine yakn oturan veya ayn diye$ uygulayan iki toplulukta sklkla grlmekte olsun (Nigeria). Hastaln toplumda yaylma sebebini tespit edebilmek iin;

  Hastalk hakknda bilgi (Tbbi bilgi) Hastaln nasl ve niin yayld; (bilgisayar modellemesi, [email protected]@k

  bilgisi) lgili toplumun ekonomik ve kltrel ynlerinin incelemesi, Blgenin dili bilinmiyor ise; (dil bilimci)

  zm: Ayr ayr disiplinlerin biraraya gelmesi.

 • Kaynaklarn daha verimli kullanm Sabrl olma kabiliye$nin geliimi zen gstermeye istekli hale gelme Grup halinde terfi nceden grme kapasitesinde arP.

  Disiplinleraras almann Avantajlar

  Vahi ortam

  Ar-Ge ortam

  Filin her bir ksm doru analiz yaplabilecek kadar kk ksmlara ayrlyor.

 • Ortaklaa almay srdrebilme zorluu Yne$msel karmaa Geniledike Derinliin azalmas

  Disiplinleraras almann Zorluklar ve Dezavantajlar

 • Bilimsel almalarmz iin destek salama Tehizat, sarf, seyahat, hizmet alm vs Hayat standard - Aratrma faaliyetlerine daha iyi younlaabilme Proje Tevik kramiyesi Kurumumuzun Gelimesine katkda bulunma Kurumun temsili, Kurum Hissesi lkemizin gelimesine katk salama ve Proje ktlarnn ekonomiye yol haritasn oluturma niversite-Sanayi ibirlii, TEYDEB, SANTEZ vs projelerinde yer alma - Patent

  Proje Yapmann kazanmlar - II

 • Bilimsel alma Niin Yaplr ?

  Bilimsel araPrmalar eyay araPrmak, problemlere zm retmek, sosyal ve kltrel unsurlarn tanmlanmasn salamak iin yaplr. Elde edilen ne$celerin toplum yararna kullanm ve almalarn devamll esasPr. Bundan dolay yaplan araPrma ne$celerinin paylalmas zaruridir.

 • Proje, oluturulan bir strateji erevesinde bir sorunu zmeye / araPrmaya ynelik, belirli bir zaman iinde tamamlanmas gereken, yaplacak faaliyetlerin detaylandrld ve bu faaliyetleri gerekle$rmek iin kullanlacak kaynaklarn tanmland bir me$ndir.

  PROJE NEDR ?

  Proje srekli devam eden bir alma deildir. Duraan bir organizasyon deildir. Varl garan$ alPnda olan bir alma veya alma birimi deildir.

 • Projeyle ilgili srelerde tm kaynaklarn en etkin ekilde kullanlmas iin izlenen yne$m sistemidir.

  PROJE YNETM

 • Proje dngs;

  fikrin ortaya k

  bu fikrin kda dklmesi ve geli$rilmesi, fon bavurularnn yaplmas, projenin yrtlmesi,

  bi$rilmesi ve deerlendirilmesi, ardndan yeni proje fikirlerinin tre$lmesi.

  PROJE DNGS ve AAMALARI

  Projenin tanmlanmas

  Proje formlasyonu

  Onay ve finansman salanmas

  Projenin Yrtlmesi

  Deerlendirilmesi

 • Projenin tanmlanmas: Proje fikrinin ortaya kmasndan sonra, projenin amac, hedefleri, kPlar ve uygulama admlarnn tanmlanmasdr.

  PROJENN TANIMLANMASI

  Bu admlar doru tanmlayabilmek ve projeyi somutlatrabilmek iin, zm yollar bulabilmek iin, ortak akl yakalayabilmek iin ilgi sahipleriyle toplantlar dzenlenmeli.

  Hedefler proje gerekle$rilirken ve uygulama srasnda kaybedilmemeli, Projenin taraflar iyi analiz edilmeli, bilgilendirilmeli, sahiplenme salanmal,

  q Proje hangi balamda gerekleecek? q Hangi deiiklikleri oluturmaya alacak?

  q Neden bu proje yrtlecek?

  q Beklenen sonu ne?

  q Proje kimler iin tasarland?

  q Gndemdeki konular neler? (ncelikli alanlar)

 • PROJE FORMLASYONU

  Proje formlasyonu: proje ile ilgili tm detaylarn ortaya karlarak fon kayna salayan kurum tarafndan deerlendirmeye alnmas iin proje metninin ve btesinin hazr hale getirilmesidir. Projeyi oluturan faaliyetlerin belirlenmesi, Projeye faaliyetlerine ilikin sre, kaynak ve maliyet analizlerinin yaplmas

  q Lojistik olarak neler gerekli? q Hangi pratik konularla uralmas gerekecek?

  q Proje nerede uygulanacak? q Ne kadar srecek? q Ne zaman balayacak/bitecek?

  Nerede ve Ne zaman ?

  Uygulama

  q Projede kimler yer alacaklar? q Rolleri ne? q Koordinasyon iin yaplan dzenlemeler neler?

  Ortaklar

 • PROJEYE KAYNAK SALANMASI

  Proje iin nasl kaynak bulunacan ve kullanlacan gsteren aamadr. Proje iin kaynak aktarm onaylandktan sonra bu aamada, fon kayna salayan kurum ve projeyi yrtecek olan kurum arasnda finansman anlamas yaplacaktr.

  q Toplam maliyet ne kadar? q Gerekli fon nereden gelecek ?

  q Var olan imkanlar (koullar) kullanabilir mi?

  q Proje, herhangi bir finansal destek iin yeterli mi ?

  Finansman

 • PROJENN YRTLMES

  Bu aamada, finansman anlamasnda yer alan kaynaklar ve sre iinde, projenin nceden belirlenmi hedefler, ktlar ve uygulama admlarna gre proje yrtlr.

  leXim: Bilgi, proje ekibi ierisinde nasl dolaacak ?

  D leXim: Projenin baka yerlerde duyurulma gereksinimi var m? (Neden? Nasl?

  Hangi ynleriyle?)

  Mesela: askeri gizlilik ieren projeler

  letiim

 • PROJENN ZLENMES VE DEERLENRLMES

  Projenin zlenmesi ve kapatlmas: Proje performansnn tespit ve/veya tenkit edilecei aamadr. Proje sresince belli aralklarla ve proje sona erdikten sonra projenin sonularnn deerlendirmesi yaplr.

  q Projenin her aamasnda dene$m, raporlama ve arivlemeye nem verilmeli

  q Proje nasl ve ne zaman deerlendirilecek ? q Hangi ynleri? Neden? Nasl bir izleme planland?

 • q E4k terimi Yunanca ethos yani "tre" szcnden [email protected] q nsanlarn kurduu bireysel ve toplumsal ilikilerin temelini oluturan

  deerleri, normlar, kurallar, iyi- kt, doru-yanl gibi durumlarn ifade eder.

  q Trkede [email protected] szc ahlak szcyle e anlamldr.

  EXk Meseleler -I

  NSANLAR HER ZAMAN, HER YERDE ACIKMILARDIR; AMA HER ZAMAN HER YERDE ERDEML OLAMAMILARDIR.

  SOKRATES

 • q Daha nce yaplm ve sonular yaynlanm projelerin akademik proje olarak sunulmas

  q Klinik araPrmalar ile ciddi biimde snanm ve zerinde meta analizlerle ve konuyu irdeleyen ciddi derlemelerle fikir birlii olumu baz araPrma konularnn hipotez haline ge$rilerek deney hayvanlarnda da araPrma planlanmas.

  q Bilimsel sorunun veya hipotezin o alana zgl yeterli deneyimi ve birikimi olan kii veya kiilerce oluturulmamas.

  Mesela, ila ile ilikili alanda yeterli ve geerli [email protected] sahip olmayan bir salk bilimleri alan alannn ila araSrmalar ile ilikili dorudan hipotez [email protected] ve alma planlamas

  EXk Meseleler - II

  Karlalan ETK Meseleler :

 • q Bakasnn fikrinden veya verilerinden esinlenilerek geerli ve etkili bir hipotez oluturulup hipotezin dorudan kendine aitmi gibi ortaya koyulmas.

  q almann gerek$rdii e$k kurul onayn almadan almaya balama. q Uygun ista$s$k kullanldnda anlamsz kan ve hipotezin rtlmesine

  neden olan bir sonucun, uygun olmayan bir ista$s$k kullanlarak anlaml ve hipotezi destekler ekilde sunulmas.

  q Belli bir protokol ile yrtlen, birbiri ile balanPl ok merkezli almalarda, elde edilen ilgin bir sonucun ayn protokole bal olarak alan dier birimlerle paylalmakszn bamsz bir ekilde yayna gnderilmesi.

  q nternet ile ilgili eXk ! (Mesela; elektronik kaynaklardan kes yapSr tr bilgi elde etme)

  EXk Meseleler - III

  Karlalan ETK Problemler:

 • Proje dngs sresince doru zamanda doru karar alma disiplini salanmaldr.

  (Mesela: Proje yrtlmesi esnasnda ngrlmeyen durumlara zamannda doru karar alabilecek yetkinlikte olunmas)

  * * * Proje sonularn etkileyen devlet politikalar ya da ilgili dier politikalar

  dikkate alnmal. (Mesela: Proje ktsn .. Bakanlnn kullanmasnn beklenmesi)

  * * *

  DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR- I

 • Projede belirlenen hedefler, projeden fayda salayan gruplara srdrlebilir hizmet vermelidir.

  (Mesela: Projenin tamamlanmasyla, fon kayna salayan kurumun sunduu finansman kayna ve teknik danmanln da sona ermesiyle; proje hedeflenen gruplara yeterli bir sre iinde fayda salamaya devam ediyorsa bu projenin srdrlebilir olduunun gstergesidir. Ksaca, proje tamamlandktan sonra proje amalarnn yerine getiriliyor olmasdr.) Fayda salayan gruplar, projenin amalar dorultusunda ortaya kacak rnlerden fayda salayacak kesimdir. Mesela; salk konusunda yaplan projelerin hedef ald proje ktlarn kullanc kesimler olabilir. Proje plan eer dar bir grup tarafndan tasarlanrsa proje yrtme aamalarnda dier gruplar tarafndan ibirlii destei alnmasnda glklerle karlalabilir. Projede paydalarnn proje plann onaylamas nemlidir.

  DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR- II

 • evresel deerler ve doal kaynaklarn korunmas dikkate alnmaldr. (Mesela: Proje yaplrken zehirli (tbbi atk) veya radyasyon ierikli atklarn nasl bertaraf edilecei)

  * * * Uygun