Proiect Muzica Inspectie BUN

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 Proiect Muzica Inspectie BUN

  1/12

   PROIECT DIDACTIC

  Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă”, Albe tișStructură: coala Gimnazială nr. 1 Cotu VăiiȘData: 12.04.2016Clasa: I

  Profesor înv. primar: Ciocrlan ValericaUnitatea de învăţare: !lemente "e limba# muzicalDisciplina: $uzică i mi careș șSubiectul lecţiei: Cântec de primăvarăForma de realizare: acti%itate integratăipul lecţiei: &re"are'n%ă areț!fectiv elevi" 20

  Competenţe specifice:

  #$uzică i mi careș ș

  1.1 (ece&tarea unor )unete "in me"iul ncon#urător, cu "urate i inten)ită i contra)tanteș ț

  2.* !miterea unor onomato&ee a)emănătoare cu )unetele "in me"iul ncon#urător, cu "urate i inten)ită i "i+eriteș ț

  *.2 !ecutarea unui "an) cu mi care re&etată, &e un c-ntec )im&lu, "in +olclorul co&iilor ș

  #%rte vizuale i abilită i practiceș ț

 • 8/18/2019 Proiect Muzica Inspectie BUN

  2/12

  2.2 !&rimarea i"eilor i trăirilor &er)onale, n a&lica ii )im&le )&eci+ice artelor %izualeș ț

  2.* (ealizarea "e a&lica ii )im&le &e baza intere)ului "irectț

  #Comunicare în limba română

  *.1 I"enti+icarea cu%intelor core)&unzătoare rebu)ului1.4 e)crierea unui tablou, "u&ă %izualizarea imaginilor

  &biective operaţionale

  /1' )ă' i n)u ea)că corect elemente "e tenică %ocală "ic ie, emi)ie, re)&ira ie3ș ș ț ț

  /2 )ă inter&reteze corect i e&re)i% c-ntecul n%ă at3ș ț/* )ă eecute correct i e&re)i% linia ritmico'melo"ică a noului c-ntec3ș

  .

  &biective motrice

  /. $. 1 )ă men ină o &ozi ie corectă n tim&ul c-ntării, n %e"erea realizării re)&ira iei co)to'"ia+ragmate i a emi)ieiț ț ț ș

  core)&unzătoare a )unetelor 

  /.$. 2 )ă acom&anieze inter&retarea cu mi cări )ugerate "e tetul c-nteculuiș

  &biective afective

  /. A. 1' "ez%oltarea )em)ibilită ii arti)itice a co&iilor ț

  'esurseI. $eto"e i &roce"eeș

 • 8/18/2019 Proiect Muzica Inspectie BUN

  3/12

   A. $eto"e "e tran)mitere i n)u ire a cuno tin elor ș ș ș ț 

  a. $eto"e "e comunicare orală' $eto"e con%er)ati%e' con%er)a iaț $(' $eto"e e&oziti%e e&lica iaș $)

    '"emon)tra iaț $*

   b. $eto"e "e comunicare )cri)ă

  ' $uncă in"e&en"entă $+

   B. $eto"e "e e&lorare i "e)co&erireș' /b)er%area )i)tematică $,

  C. $eto"e bazate &e ac iuneț' $eto"e "e n%ă are &rin ac iune reală' eerci iulț ț ț $-

  II. $i#loace

  A. $i#loace in+ormati%' "emon)trati%e

  ' $ateriale5 re&rezentări +igurati%e' &lan ă cu imagine "e &rimă%ară, C-ntec "e &rimă%arăș

  ' (e&rezentări )imbolice' recom&en)e ceia )ol

  . $i#loace "e e%aluare a rezultatelor n%ă ării' +i ă "e lucruț ș

  III. 7orme "e organizare

  ' Acti%itate +rontală

  ' Acti%itate in"i%i"uală' Acti%itate &e gru&e 4 gru&e 8 ele%i

  '

 • 8/18/2019 Proiect Muzica Inspectie BUN

  4/12

  IV. (e)ur)e tem&orale 48 minute

  V. 7orme i tenici "e e%aluare ob)er%are )i)tematică, a&recieri %erbaleș

  VI. ibliogra+ie

  9rograma colară &entru $uzică i mi care, a&robată &rin or"in al mini)trului r. *41;51

 • 8/18/2019 Proiect Muzica Inspectie BUN

  5/12

  =C!A(I> IAC?IC

  !ta&ele

  lec@iei

  ?im& /biecti%e !lemente "e con@inut =trategii "i"actice !%aluare$eto"e $i#loace 7orme "e

  organizare

  1.Moment organizatoric

  1 min

  A)igurarea unui climat e"uca ionalț

  +a%orabil &entru "e)+ă urarea lec iei.ș ț  

  2. Reactualizarea

  cuno tin elor  ș ț 

  6 min /$1

  /1

  /$1

  /$2

  =e "e)+ă oară următoarele acti%ită iș ț

  mu)icale

  a !erci ii "e re)&ira ie )ub +ormăț ț

  "e #oc' >m+lăm balonul

  ' $iro)im +lorile' =u+lăm &u+ul

   &ă&ă"iilor  b !erci ii "e ncălzire a %ocii )ubț

  +ormă "e #oc

  ' =e imită )unete "innatură zumzăitul

  albinei, )-)-itul

  ar&elui, )unetulșclo&o eluluiț

  c !erci ii mu)icale care "ez%oltăț

  "e&rin"erile motrice:

  $1

  $2

  $*

  $6

  7rontal /b)er%are)i)tematică

 • 8/18/2019 Proiect Muzica Inspectie BUN

  6/12

  =e intonează c-ntecul Înfloresc grădinile

  ' C-ntare colecti%ă

  ' C-ntare &e gru&uri "eele%i

  $1

  $2

  7rontal /b)er%are

  )i)tematică

  3. Captarea

  aten iei ț 2 min /A1

  =e &rezintă o &lan ă cu un rebu).ș(ă)&unz-n" corect la ntrebările

  a"re)ate, ele%ii %or "e)co&eri titlul

  c-ntecului. Anea 1

  $1

  $2

  (ebu) 7rontal

  4. Anunareatemei i a ș

  * min /A1 !le%ii %or +i in+orma i "e)&re temă iț ș

  obiecti%ele &ro&u)e i anume că %orș$1 7rontal /b)er%area

  )i)tematica

 • 8/18/2019 Proiect Muzica Inspectie BUN

  7/12

  o!iecti"elor  n%ă a un c-ntec )&eci+ic anotim&uluiț &rimă%ara' Cântec de primăvară.

  #.Diri$area

  %n"&&rii 

  18

  min

  /A1

  /1

  /2

  /*

  /$1

  /$2

  Se &rezintă %er)urile noului c-ntec i )eș &oartă o "i)cu ie &e baza lor. =e e&licăț

  n ele)ul cu%intelor noi nt-lnite n tet.ț

  !lementele )&eci+ice anotim&ului

   &rimă%ara regă)ite n c-ntec %or +i +iate &rin ob)er%area unei &lan e.ș

  =e intonează c-ntecul mo"el, )e "ă tonul

  i )emnalul "e nce&ut urmărin"u')eș

  re)&ectarea regulilor "e n)u ire corectășa c-ntecului

  $1

  $*

  $8

  7rontal

  In"i%i"ual

  /b)er%area)i)tematică

  '. O!inerea per(ormanei 

  18

  min

    /1

    /2

  /$1

  /$2

  !le%ii %or +i m&ăr i i n &atru gru&e &rinț ț

  numărare "e la numărul 1 &-nă la 4.

  7iecare gru&ă ambilele, arci)ele,(-n"unelele, 7lutura ii %a colora unș

  )imbol al &rimă%erii utiliz-n" culorile

  core)&unzătoare.

  7iecare ele% %a )ări otronul &entru a' iș ș

  a eza )imbolul colorat &e un &anou,ș

  realiz-n"u')e a)t+el o macetă colecti%ăilu)trati%ă &entru tetul c-ntecului.

  Anea *

  $2

  $6

  $1

  =iluete'

  )imboluri "e

   &rimă%ară

  otronȘ

  9anouBi&ici

  7rontal

  In"i%i"ual

  /b)er%are

  )i)tematică

 • 8/18/2019 Proiect Muzica Inspectie BUN

  8/12

  =e %a relua inter&retarea colecti%ă a

  c-ntecului &e baza macetei realizate.

  ). *nc+eiereaacti"it& ii ț  * min /A1

   =e +ac a&recieri globale i in"i%i"ualeșcu caracter moti%ant &ri%in" &artici&area

  ele%ilor la "e)+ă urarea lec iei. =eș ț

  acor"ă )timulente tuturor ele%ilor.

  $1 =timulente

  Ceia =ol

  7rontal

  In"i%i"ual

  A&recieri %erbale

 • 8/18/2019 Proiect Muzica Inspectie BUN

  9/12

 • 8/18/2019 Proiect Muzica Inspectie BUN

  10/12

 • 8/18/2019 Proiect Muzica Inspectie BUN

  11/12

 • 8/18/2019 Proiect Muzica Inspectie BUN

  12/12