Click here to load reader

Programowanie sterowników PLC w easy Soft CoDeSys · Programowanie sterowników PLC w easy Soft CoDeSys 2 Eaton Electric Sp. z o.o. NA121PL 08/2010 1. Wstęp Aplikacja easy Soft

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Programowanie sterowników PLC w easy Soft CoDeSys · Programowanie sterowników PLC w easy Soft...

 • www.eaton.com www.moeller.pl

  Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  Notatka aplikacyjna NA121PL

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  1

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  Spis treci 1. Wstp .................................................................................................................. 2 2. Tworzenie nowego projektu .............................................................................. 3

  2.1. Tworzenie nowego programu ........................................................................ 3 2.2. Zarzdzanie bibliotekami ............................................................................... 6 2.3. Podczanie wej/wyj................................................................................ 7 2.4. Narzdzia wspomagajce programowanie ................................................... 7

  2.4.1. Asystent deklaracji ...................................................................................... 7 2.4.2. Okno automatycznej deklaracji zmiennych............................................... 8 2.5. Podstawy programowania w jzyku ST ........................................................ 9 2.6. Nawizanie poczenia PC PLC ................................................................ 13 3. Najczstsze problemy i ich rozwizania ........................................................ 16

  3.1. Bdy zwizane z projektem ......................................................................... 16 3.2. Problemy zwizane z wersjami OS .............................................................. 16 3.3. Problemy z nawizaniem poczenia .......................................................... 17 3.4. Bdnie wybrany sterownik.......................................................................... 18

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  2

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  1. Wstp

  Aplikacja easy Soft CoDeSys jest silnym narzdziem sucym do programowania sterownikw firmy Eaton Electric. Zadaniem niniejszej notatki aplikacyjnej jest przyblienie uytkownikowi struktury i metodyki tworzenia aplikacji w CoDeSysie.

  Nawizywanie pocze jest specyficzne dla kadego rodzaju sterownika, dlatego te szczegowe informacje na temat wgrywania projektw i testowania aplikacji zawarte s w notatkach ich dotyczcych. Przykadowo dla sterownikw serii XC100/XC200 zostaa stworzona notatka NA130PL, a dla sterownikw zintegrowanych z panelami operatorskimi serii XV: NA131PL. Informacje na temat programowania wizualizacji w rodowisku Galileo dostpne s w notatce NA151PL. Dla uzyskania penej funkcjonalnoci zaleca si pobranie ze strony http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx?PageID=813 najnowszej wersji do easy Soft CoDeSys. Celem tworzenia bardziej zaawansowanych aplikacji, uytkownik moe zasiga informacji z poniszych rde: 1. Pomoc programu easy Soft CoDeSys. Jest to rozbudowany HELP zawierajcy opis elementw programowania. Wciskajc klawisz F1 uzyskujemy informacje na temat aktualnego elementu. 2. Notatka aplikacyjna NA 140PL Projektowanie sieci CAN/CANopen w automatyce Eaton Moeller. Notatka zawiera informacje na temat czenia rnych komponentw automatyki za porednictwem sieci CAN/CANopen. 3. Podrcznik uytkowania. Programowanie sterownikw PLC w systemie CoDeSys (h1437pl.pdf). Jest to rozbudowany podrcznik, dostpny pod adresem http://moeller.pl/Documentation/Literatura/h1437pl.pdf 4. Wizualizacja CoDeSys (h1528pl.pdf). Jest to uzupenienie podrcznika podanego powyej, dostpne na stronie http://moeller.pl/Documentation/Literatura/h1528pl.pdf

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  3

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  2. Tworzenie nowego projektu

  2.1. Tworzenie nowego programu

  Po uruchomieniu CoDeSysa naley wybra z menu "File New" lub ikonk Ukae nam si nastpujce okno:

  Naley teraz wybra nasz sterownik. Jeeli nie ma go na licie naley dokona aktualizacji oprogramowania. Przykadowo, w celu programowania panelu XV-100 naley zainstalowa oprogramowanie XV-Targets V2.3.9 SP1 ze strony http://www.microinnovation.com/en/desktopdefault.aspx/tabid-8/26_view-374/. Dokadny opis instalacji systemw docelowych znajduje si w notatce aplikacyjnej NA121PL Aktualizacja systemw docelowych w rodowisku easy Soft CoDeSys. Po zaznaczeniu odpowiedniej jednostki naley zatwierdzi wybierajc OK. Kolejnym oknem bdzie pytanie o podanie nazwy programu, rodzaju, oraz jzyka w jakim bdzie on pisany. Naley pozostawi domyln nazw PLC_PRG tak za kadym razem bdzie nazywa si gwny program.

  Preferowanym jzykiem programowania jest jzyk ST (Structured Text). Umoliwia on atwe kopiowanie kodu z rnych rde (np. z dokumentacji w pdf), prosty wydruk, wysok wydajno (w jednej chwili na ekranie mona oglda najwiksz spord wszystkich jzykw cz programu). Moliwo uycia instrukcji warunkowych IF, ptli FOR, funkcji CASE itp. znacznie uatwia programowanie. Poznanie jzyka ST nie powinno przy tym nastrczy duych trudnoci zwaszcza osobom z dowiadczeniem w innych jzykach wyszego poziomu Pascal, czy C++.

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  4

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  Po wybraniu i zatwierdzeniu jzyka XSoft przybierze nastpujc posta:

  Ekran podzielony jest na cztery czci: 1 Funkcja tego okna zalena jest od wybranej zakadki:

  2 Obszar definiowania zmiennych lokalnych; 3 Pole edycji programu; 4 Okno wywietlania przebiegu procesu kompilacji projektu.

  Moduy Tworzenie programw, funkcji, akcji itp.

  Typy danych Definiowanie wasnych typw zmiennych

  Wizualizacja Tworzenie wizualizacji

  Zasoby Zarzdzanie zasobami sterownika

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  5

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  W grnej czci ekranu znajduje si pasek z ikonami. Maj one nastpujce funkcje:

  tworzenie nowego projektu (zamykajc aktualny);

  otwieranie projektu;

  zapisywanie projektu;

  przeczenie sterownika w tryb RUN

  przeczenie sterownika w tryb STOP wykonanie jednego kroku programu (gdy zostaa wprowadzona puapka programowa)

  wstawienie puapki programowej

  kompilacja programu, nawizanie poczenia ze sterownikiem i wgrywanie kodu

  zakoczenie poczenia ze sterownikiem

  szukanie tekstu w caym projekcie

  Kolejne pi ikon: "Wytnij" "Kopiuj" "Wklej" "Znajd" "Znajd nastpny"

  maj klasyczne "windows'owe" dziaanie. Gdy zostan otwarte w CoDeSysie niektre niestandardowe okna pojawiaj si jeszcze specyficzne dla nich ikony. W oknie tworzenia wizualizacji s to przykadowo narzdzia rysunkowe. Opisy poszczeglnych z nich znajduj si podrczniku Wizualizacja CoDeSys (h1528pl.pdf), dostpnym na stronie http://moeller.pl/Documentation/Literatura/h1528pl.pdf.

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  6

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  2.2. Zarzdzanie bibliotekami Bloki potrzebne do pisania programu zawarte s w plikach bibliotek.

  Zarzdzanie nimi odbywa si za pomoc odpowiedniego manager'a. W celu jego uruchomienia naley przej do zakadki Zasoby a nastpnie dwukrotnie klikn na Meneder Bibliotek. Pojawi si nastpujce okno:

  1 zgodnie z wybran zakadk z dolnej czci okno zasobw sterownika (Zasoby); 2 lista dodanych do projektu bibliotek. Aby doda now bibliotek naley klikn prawym klawiszem w tym obszarze i wybra Dodaj bibliotek pojawi si wtedy nowe okno, w ktrym naley wybra odpowiedni bibliotek a nastpnie klikn Otwrz/Open. Kady sterownik posiada swj katalog z bibliotekami. Nazwa katalogu zaczyna si od sowa Lib a nastpnie podany jest typ sterownika np. Lib_XV-1xx. Dodatkowe biblioteki mona znale rwnie w folderze Lib_Common wsplne dla wszystkich PLC; 3 lista blokw, ktre zawiera podwietlona biblioteka. Mog zosta uyte w oknie programowania; 4 lista zmiennych uywanych przez dany blok; 5 widok bloku;

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  7

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  2.3. Podczanie wej/wyj Sterowniki mona rozbudowywa na dwa sposoby: lokalnie - doczajc

  moduy bezporednio do sterownika, bd sieciowo podczajc stacje rozproszonych wej/wyj (np. XI/ON) za porednictwem sieci CANopen.

  Specyfika podczania i konfigurowania lokalnych wej/wyj zalena jest od typu sterownika. Idea jest jednak zawsze taka sama moduy naley poczy fizycznie a nastpnie skonfigurowa w zakadce Konfiguracja sterownika. W zakadce tej otrzymujemy wwczas informacje o adresach fizycznych wej/wyj.

  W przypadku rozszerzania moduami XIOC informacji mona zasign z notatki NA130PL Pierwsze kroki z XC100/XC200.

  Niektre ze sterownikw mog nie mie moliwoci podczania lokalnych wej/wyj (np. sterowniki zintegrowane z panelami operatorskimi). Mona wtedy uy jedynie rozszerze sieciowych. Wicej informacji na temat konfigurowania stacji podczanych za pomoc sieci CAN dostpnych jest w notatce aplikacyjnej NA140PL Projektowanie sieci CAN/CANopen w automatyce Eaton Moeller.

  2.4. Narzdzia wspomagajce programowanie Aplikacja easy Soft CoDeSys posiada szereg narzdzi uatwiajcych pisanie

  programw. Asystent deklaracji oraz okno automatycznej deklaracji nowych zmiennych w poczeniu z moliwociami jzyka ST czyni programowanie sterownikw niezwykle efektywnym. Nowoutworzony program mona uruchomi ponadto w trybie testowym. Naley w tym celu w menu "Online" zaznaczy opcj "Symulacja". Po wybraniu ikony nawizania poczenia ze sterownikiem (lub z menu Online -> Zaloguj) zostanie nawizane poczenie z wirtualnym PLC. Mona w ten sposb przetestowa czy program dziaa zgodnie z zaoeniami nie posiadajc fizycznie sterownika.

  2.4.1. Asystent deklaracji

  Aby uruchomi to narzdzie naley podczas edycji programu wcisn klawisz F2.

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  8

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  Asystent deklaracji pomocny jest przy wprowadzaniu nastpujcych elementw:

  Deklaracje

  Typy Standardowe standardowe typy zmiennych (int, word, bool itd.)

  Zdefiniowane typy utworzone w zakadce (Typy) Menadera projektu nowe typy zmiennych tzw. kontenery danych tworzone w wyniku zdefiniowania odpowiednich pl struktury np. typ Polozenie_Spawarki_W_Przestrzeni : Wysoko Odchylenie_odchylenie_od_pionu Odchylenie_od_poziomu

  Standardowe bloki funkcji standardowe bloki funkcyjne zdefiniowane w bibliotekach dodanych do projektu.

  Zdefiniowane bloki funkcji bloki funkcyjne zdefiniowane przez uytkownika.

  2.4.2. Okno automatycznej deklaracji zmiennych

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  9

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  Okno Deklaracja zmiennych wyposaone jest w nastpujce sekcje: Klasa rodzaj zmiennej. Dostpne po rozwiniciu listy opcje to:

  VAR zmienna lokalna (niewidoczna poza programem lub blokiem w ktrym zostaa zdefiniowana)

  VAR_INPUT zmienna wejciowa bloku funkcyjnego

  VAR_OUTPUT zmienna wyjciowa bloku funkcyjnego

  VAR_IN_OUT zmienna wejciowo-wyjciowa bloku funkcyjnego

  VAR_GLOBAL zmienna globalna (widoczna w caym projekcie). Wybranie tego rodzaju uaktywni okno Symbol list. Naley w nim wybra grup zmiennych lokalnych.

  Nazwa nazwa deklarowanej zmiennej Typ typ zmiennej np. BOOL, BYTE, WORD, INT itp. Uruchomienie przycisku oznaczonego jako "..." pozwoli wybra typ zmiennej z listy. Warto pocztkowa warto nadana zmiennej przy pierwszym cyklu programu Adres adres wejcia, wyjcia bd markera, do ktrego zmienna ma by przypisana np. %QX0.0 (wyjcie zerowe sterownika typ BOOL); %MW100 (marker sowo przykadowo typu INT) CONSTANT zmienna zostaje zapisana jako staa RETAIN warto zmiennej jest pamitana po restarcie sterownika PERSISTENT warto zmiennej jest zachowywana po resecie sterownika Deklarowania zmiennych mona oczywicie dokonywa rcznie. Jeeli zmienna jest ju zadeklarowana CoDeSys nie otworzy okna Deklaracja zmiennych.

  2.5. Podstawy programowania w jzyku ST Aby stworzy przykadow aplikacj naley:

  W oknie edycji programu wpisa polecenie:

  a:=a+1;

  Po wciniciu klawisza ENTER powinno uruchomi si okno deklaracji zmiennych. Jako typ zmiennej wpisa UINT (zamiast domylnego BOOL). Pozostae pola mona pozostawi puste. Po zatwierdzeniu przyciskiem OK w oknie deklaracji zmiennych lokalnych pojawi si nasza nowa zmienna w postaci:

  a: UINT;

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  10

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  Mona w tym miejscu rcznie deklarowa swoje kolejne zmienne lub modyfikowa ju istniejce. W kolejnym etapie mona dokona kompilacji programu. Naley w tym celu wcisn klawisz F11. Przy prbie wgrania aplikacji do sterownika proces kompilacji odbywa si automatycznie mona wwczas krok ten pomin.

  Jeeli CoDeSys jest w trybie symulacji (Online Symulacja) wystarczy

  klikn ikonk: , albo wcisn Alt+F8.

  W przypadku otrzymania informacji: W celu zalogowania projekt musi by prawidowy naley zapozna si z przyczyn wystpienia bdu. Klawiszem F4 przewijamy kolejne informacje o bdach. Najczciej wystpujcy bd:

  Oznacza, e w naszym projekcie program PLC_PRG nie zawiera adnej instrukcji. Gdyby zmienna a zostaa bdnie zadeklarowana jako BOOL CoDeSys zwrciby bdy:

  Gdy poprawny program zosta wgrany do sterownika naley go jeszcze

  uruchomi przyciskiem: lub F5 i mona obserwowa ju zwikszanie zmiennej "a" co kady cykl symulowanego sterownika. Ten prosty przykad obrazuje semantyk jzyka ST. Wyraenie:

  a:=a+1; tumaczy si jako: zmiennej a przypisz (:=) warto zmiennej a zwikszon o 1, zakocz to polecenie (;) Polecenie wywoywane jest z kadym cyklem programu, efektem czego w zmiennej "a" znajduje si liczba cykli od uruchomienia programu.

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  11

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  Po wylogowaniu ze sterownika mona dopisa kolejne linie kodu:

  a:=a+1; IF a=100 THEN a:=0; END_IF

  Dopisany fragment oznacza: jeeli warto zmiennej a jest rwna 100 to zmiennej a przypisz 0, zakocz polecenie, zakocz funkcj IF. Skadni funkcji IF mona zatem opisa jako:

  IF warunek THEN ... ; ... ; END_IF

  Wyraenie END_IF jest wymagane gdy po THEN wystpi moe dowolnie wiele innych polece kade zakoczone oczywicie znakiem rednika. Po END_IF rednik nie jest wymagany. Wewntrz IF mona stosowa rwnie wyraenia ELSE, ELSIF oraz zagnieda wyraenia IF. W CoDeSysie odwoywa si mona bezporednio do adresw. Program moe przybra nastpujc posta:

  a:=a+1; IF a=100 THEN

  a:=0; %MB10:=%MB10+1;

  END_IF IF a

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  12

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  Uyte w przykadzie adresy reprezentowane bezporednio wygodniej jest zastpi zmiennymi. Deklaracja takich przykadowych zmiennych wygldaaby nastpujco:

  PROGRAM PLC_PRG VAR a: UINT; bMarkerLicznik AT %MB10: BYTE; xWyjscieAlarm AT %QX0.0: BOOL; END_VAR

  Program natomiast przyjby posta:

  a:=a+1; IF a=100 THEN a:=0; bMarkerLicznik:=bMarkerLicznik+1; END_IF IF a

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  13

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  Na tym etapie znajomoci jzyka ST uytkownik nie powinien mie problemu z przepisaniem wej na wyjcia za pomoc jednej komendy przypisania, czy te napisaniem prostego programu, ktrego dziaanie polegaoby na zaczeniu wszystkich wyj sterownika jeeli na wejcie zerowe zostanie podany sygna. wiczenia tego rodzaju s dobrym wyjciem do zdobycia umiejtnoci programowania w jzyku ST.

  2.6. Nawizanie poczenia PC PLC Po podczeniu sterownika oraz napisaniu poprawnego programu mona

  przystpi do wgrania kodu. Naley w tym celu upewni si, e odznaczono opcj Online Symulacja, oraz uruchomi Online Parametry komunikacji...

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  14

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  Pojawi si wwczas nastpujce okno:

  Naley wybra New... W polu Name wpisa dobrze kojarzc si nazw, przykadowo COM1, a z pola Device wybra Serial (RS232).

  Niektre sterowniki mog by programowane przez Ethernet. Jego wykorzystanie ma szereg zalet wgrywanie programu jest znacznie szybsze, uzyskujemy dostp do serwera FTP a w niektrych sterownikach wizualizacji procesu przez przegldark internetow. Aby skonfigurowa poczenie Ethernet'owe w programie easy Soft CoDeSys naley wybra:

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  15

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  Po wybraniu kanau TCP/IP naley skonfigurowa poczenie przez podanie adresu IP sterownika (zamieni localhost na ustawiony w sterowniku np. 192.168.1.1). Wane aby sterownik i komputer miay adresy z tej samej grupy (adres komputera dziaajcego ze sterownikiem o domylnych ustawieniach: 192.168.1.xxx). Adresy nie mog by oczywicie jednakowe. Oba urzdzenia mona poczy przewodem krosowanym lub doczy do sieci np. za pomoc hub'a czy switcha. Jeeli zaistnieje konieczno zmiany IP sterownika XC200 naley poczy si przez RS232 i w Konfiguracji Sterownika wybra polecenie:

  setipconfig xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy

  gdzie xxx.xxx.xxx.xxx adres IP yyy.yyy.yyy.yyy maska podsieci

  uwaga: jeeli cz adresu jest mniejsza ni 3 znaki naley uzupeni zerami do trzech, np.: setipconfig 192.168.010.007 255.255.255.000. W oknie parametrw komunikacji naley natomiast wpisywa bez zer. Sposb ustawiania parametrw komunikacji w panelach serii XV zosta przedstawiony w notatce aplikacyjnej NA131PL. Sprawdzenie aktualnych ustawie sieciowych dokonuje si przez wybranie komendy getipconfig w Konfiguracji Sterownika.

  Po zatwierdzeniu, a nastpnie klikniciu ikony logowania do sterownika powinno zosta nawizane poczenie. Jeeli nie byo programu w sterowniku CoDeSys zapyta czy wgra nowy, jeli by czy wgra now aplikacj / dokona zmian online. Wikszo sterownikw serii easySoft - CoDeSys moe by rwnie programowane za porednictwem sieci CAN. Funkcja ta umoliwia nawizywanie pocze z wszystkimi, rozproszonymi na obiekcie jednostkami z jednego, dowolnie wybranego punktu. Wicej informacji dostpnych jest w notatce aplikacyjnej NA140PL "Projektowanie sieci CAN/CANopen w automatyce Eaton Moeller".

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  16

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  3. Najczstsze problemy i ich rozwizania

  3.1. Bdy zwizane z projektem

  Jeeli przy prbie logowania do sterownika (Alt + F8) wystpi komunikat bdu jak na rysunku poniej naley poprawi bdy w aplikacji.

  W okienku wywietlania przebiegu procesu kompilacji projektu dostpna jest informacja o bdach w aplikacji:

  Wciskajc klawisz F4 przeczane s kolejne bdy.

  Stosujc si do informacji o bdach naley doprowadzi do sytuacji, gdy po kompilacji wywietlona zostanie informacja: 0 Error(s).

  Gdy wgrany program nie dziaa prawidowo pomaga niekiedy wybranie opcji Projekt Wyczy wszystko. Naley rwnie pamita, e po zmianie jednostki zmienia si konfiguracja sterownika. Koniecznym moe si wwczas okaza otwarcie okna Ustawienia sterownika a nastpnie z grnego menu: Dodatki Konfiguracja standardowa

  3.2. Problemy zwizane z wersjami OS

  Jeeli oprogramowanie systemowe (OS) w sterowniku jest starsze ni wymagaj to uyte w aplikacji biblioteki easySoft - CoDeSys zwrci komunikat jak pokazano poniej.

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  17

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  Pod informacj "Unresolved external POUs:" wymienione s bloki funkcyjne /

  funkcje, ktrych nie obsuguje dana wersja systemu operacyjnego sterownika. Rozwizaniem problemu jest dokonanie upgrade OS do nowszej wersji. Najnowsze wersje firmware do sterownikw wraz z update do easySoft'a dostpne s na stronie: "http://www.moeller.net/en/support/index.jsp"

  Dokonujc aktualizacji oprogramowania naley stosowa si cile do wskazwek zawartych w dokumentacji danego typu sterownika. Uwaga: Nieprawidowe czynnoci wykonane podczas dokonywania upgrade OS mog doprowadzi do trwaego uszkodzenia sterownika!

  3.3. Problemy z nawizaniem poczenia

  Problemy z nawizaniem komunikacji objawiaj si wywietleniem komunikatu:

  W takim wypadku naley upewni si czy: - wybrano prawidowy port COM w komputerze; - nie jest on programowo zajty przez inn aplikacj - poczono si bez porednictwa adaptera USBCOM - ustawiona prdko transmisji Baudrate jest zgodna z ustawion w sterowniku. Domylnie ustawion prdkoci jest zwykle 38400. Jeeli w sterowniku wgrana jest aplikacja z inn nastaw prdkoci komunikacji to do nawizania poczenia nie dojdzie. Jeeli poczenia chcemy dokona za porednictwem Ethernet'u sprawdzi czy: - zosta uyty prawidowy kabel (poczenie sterownik PC wymaga kabla krosowanego, przy poczeniu przez hub'a naley uy standardowego kabla). - adres nadany sterownikowi i komputerowi naley do tej samej grupy adresowej (adres komputera mona sprawdzi komend ipconfig z menu Start wybra "Uruchom..." wpisa "command", a nastpnie w oknie DOSowym wpisa polecenie "ipconfig"; adres sterownika mona sprawdzi poleceniem getipconfig wybranym w PLC Browser po uprzednim zalogowaniu przez RS232) lub w ustawieniach, gdy jest to sterownik z panelem. - upewni si, e poczenie zostao nawizane (analogicznie jak ipconfig uruchomi w komputerze polecenie ping xxx.xxx.xxx.xxx, gdzie xxx.xxx.xxx.xxx to adres sterownika) Jeeli wywietlony zostanie komunikat "Odpowied z xxx.xxx.xxx.xxx..." poczenie jest nawizane.

 • Programowanie sterownikw PLC w easy Soft CoDeSys

  18

  NA121PL 08/2010 Eaton Electric Sp. z o.o.

  3.4. Bdnie wybrany sterownik

  Podczas tworzenia nowego projektu naley wybra typ jednostki na ktrym

  bdzie dziaa dana aplikacja. Moe si zdarzy, e podczas prby nawizania poczenia zostanie wywietlony komunikat:

  Oznacza on, e komunikacja zostaa nawizana, ale projekt zosta stworzony dla innego typu sterownika. Naley w takiej sytuacji przej do zakadki "Zasoby" wybra z lewego okna "Ustawienia Systemu docelowego" i wybra jednostk zgodn z opisem umieszczonym na sterowniku.