PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU BUDOWNICTWO OGÓLNE .PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA PROFESJONALNA

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU BUDOWNICTWO OGÓLNE .PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA...

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA

PROFESJONALNA CHEMIA

BUDOWLANA SYSTEMU

BUDOWNICTWO OGLNE

www.drizoro.pl

infolinia handlowa 814 608 814

www.drizoro.com.pl

SPIS TRECI

I. FUNDAMENTY I PIWNICE ..........4

1. Przygotowanie podoa, oczyszczenie powierzchni.......41 Antykorozja elementw stalowych w betonie..........42 Naprawy powierzchni betonowych...............5

3.1 Naprawy poniej 5 mm........5 3.1.1 Mineralna zaprawa szpachlowa modyfikowana ywic......5 3.1.2 Epoksydowo-cementowa zaprawa do szlamowania i szpachlowania..... 5 3.2 Naprawy powyej 5 mm......5 3.2.1 Stwierdzono korozj zbrojenia od strony otuliny......6 3.2.2 Stwierdzono korozj zbrojenia na jego caym obwodzie....6 3.3 Naprawy powierzchni przez torkretowanie metod such i mokr .....7

II. Powoki OCHRONNE I USZCZELNIAJCE .. 7 1. Izolacja zewntrzna bez ocieplenia .........7 2. Izolacja zewntrzna z ociepleniem ......7 3. Izolacja wewntrzna .......8

III. NAPRAWA LINIOWA RYS ...... 10 1. Rysy przewodzce wod .......10 1.1 Zaprawa hydrauliczna MAXPLUG ......10 1.2 ywice iniekcyjne, poliuretanowe .......10 2. Rysy nie przewodzce wody .....11 2.1 Zaprawa hydrauliczna MAXBETON .......11 2.2 ywice iniekcyjne ..... 11

IV. MATERIAY DO KOTWIENIA I WYPENIANIA UBYTKW ...... 12

1. Materiay kotwice ...122. Pynne , szybkowice zaprawy do wypenie ubytkw, kotwienia

i podlewek pod maszyny ..........13

V. MATERIAY NAPRAWCZE DO PODKADW BETONOWYCH ...... 14

VI. UTWARDZACZE POWIERZCHNIOWE BETONU ...... 14

VII. PREPARAT DO PIELGNACJI WIEEGO BETONU .........15

VIII. SAMOPOZIOMUJCE PODKADY POD POSADZKI ........ 16

IX. SZCZELINY DYLATACYJNE ...... 17

Kity dylatacyjne .... 17 Elastyczna zaprawa na bazie cementu ... 18 Tama do uszczelniania szczelin dylatacyjnych .... 19

N A P R A W A , R E N O W A C J A , Z A B E Z P I E C Z E N I E 2

infolinia handlowa 814 608 814

www.drizoro.com.pl

X. PRZERWY ROBOCZE ...... 19

1. Obiekty nowo budowane ...... 192. Obiekty remontowane ...... 21

XI. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH I STALOWYCH ..... 22

Powoki poliuretanowe .......... 22 Powoki na bazie ywic epoksydowych ........... 23 Powoki na bazie ywic akrylowych .............25

o Powoka akrylowa sztywna ...... 25o Powoka akrylowa ochronna elastyczna ........ 25

XII. ZABEZPIECZENIE FASAD BUDOWLI ..... 25

XIII. IZOLACJA POMIESZCZE MOKRYCH ...... 26

XIV. KLEJE DO PYTEK CERAMICZNYCH, MARMURU I KAMIENIA ..... 27

XV. FUGI ..... 29

XVI. DODATKI DO BETONU ...... 30

N A P R A W A , R E N O W A C J A , Z A B E Z P I E C Z E N I E 3

infolinia handlowa 814 608 814

www.drizoro.com.pl

FUNDAMNETY I PIWNICE

1. Przygotowanie podoa oczyszczenie powierzchni

Przed przystpieniem do powokowego zabezpieczenia konstrukcji oraz ewentualnych napraw, naley podoe dokadnie oczyci oraz usun mleczko cementowe metod hydromonitoringu lub przez piaskowanie. Powierzchnia betonowa po oczyszczeniu powinna speni nastpujce warunki:

rednia warto badania przyczepnoci nie mniejsza ni 1,5MPa, pojedynczy odczyt nie mniejszy ni 1MPa.

2. Antykorozja elementw stalowych w betonie

Przed przystpieniem do napraw naley oczyci wszystkie elementy stalowe i odsonite prty zbrojeniowe, a nastpnie zabezpieczy zbrojenie produktem MAXREST PASSIVE, ktry spenia podwjne zadanie. Jest materiaem pasywujcym powierzchnie stalowe oraz materiaem ochronnym (zapewniajcym szczelno) przed dziaaniem rodkw chemicznych. Innym materiaem sucym do ochrony antykorozyjnej elementw stalowych jest MAXRITE PASSIVE, oparty na cemencie zawierajcym inhibitory antykorozyjne.Jeeli przez otulin zbrojenia przebijaj rdzawe wykwity stali, to takie miejsce naley odku i zabezpieczy.

MAXREST PASSIVEAntykorozja powierzchni metalowych i stalowych przed aplikacj zapraw

naprawczych lub powok wierzchnich.Pasywacja powierzchni stalowych.

Opakowanie 1kg, 5kg.

MAXRITE PASSIVEJednoskadnikowy podkad oparty na cemencie, zawierajcy inhibitor korozyjny.

Zmieszany z wod daje si atwo nanosi

pdzlem lub natryskiem.

Opakowanie: worek 22kg

Zuycie: 2,6 kg/m2 dla powoki gruboci

2mm

N A P R A W A , R E N O W A C J A , Z A B E Z P I E C Z E N I E 4

infolinia handlowa 814 608 814

www.drizoro.com.pl

3. Naprawy powierzchni betonowych

3.1. Naprawy poniej 5mm

3.1.1. Mineralna zaprawa szpachlowa modyfikowana ywic

CONCRESEAL PLASTERINGSzpachlwka mineralna typu PCC

modyfikowana ywic MAXCRYL,

przeznaczona do naprawy powierzchni i

wyrwnywania ubytkw. Naprawa do 5mm

w jednej warstwie. Aplikacja na wilgotne

podoe.

Zuycie 1,52,0 kg/m2 na 1mm

Opakowanie: worek 25 kg

3.1.2. Epoksydowo cementowa zaprawa do szlamowania i szpachlowania

MAXEPOX CEMTrjskadnikowa zaprawa ywiczno-cementowa do wyrwnywania warstw wyrwnawczych i ochronnych na betonie.Szczeglne zastosowanie przy ochronie betonu w rodowisku agresywnym i staym kontakcie z mediami. Naprawa od 1 do 5mm w jednej warstwie. Aplikacja na podoe matowo-wilgotne. Bardzo szybkie schnicie, pozwala na aplikacje ywic ju po 24h. Zuycie: 1,95kg/m2/mmOpakowanie: wiadro 20 kg

3.2. Naprawy powyej 5mm

N A P R A W A , R E N O W A C J A , Z A B E Z P I E C Z E N I E 5

infolinia handlowa 814 608 814

www.drizoro.com.pl

3.2.1. Stwierdzono korozj zbrojenia od strony otuliny

3.2.1.1. Rozku beton do poowy rednicy prta zbrojeniowego.3.2.1.2. Oczyci prt zbrojenia z rdzy, do drugiego stopnia czystoci.3.2.1.3. Wytrze prt.3.2.1.4. Zmy prty oraz cianki wykutego wgbienia wod, powierzchnia matowo wilgotna.3.2.1.5. Aplikacja preparatu, zabezpieczajcego zbrojenie, na prt MAXREST PASSIVE, MAXRITE PASSIVE. 3.2.1.6. Aplikacja szczotk gruntu MAXRITE-500 lub MAXMORTER-F na matowo-wilgotne wgbienia. Nie dopuszcza do wyschnicia gruntu.3.2.1.7. Aplikacja zaprawy MAXRITE-500 lub MAXMORTER-F. Przedzia gruboci jednej warstwy 5-30 mm . Jeeli ubytek jest wikszy od 30mm to zrapowa poprzedni warstw i po 10-15 min. zwily i wykona kolejn warstw.

3.2.2. Stwierdzono korozj zbrojenia na jego caym obwodzie

3.2.2.1. Rozku beton do 1-2 cm poza prta zbrojeniowy.3.2.2.2. Oczyci prty zbrojenia z rdzy, do drugiego stopnia czystoci.3.2.2.3. Wytrze prt.3.2.2.4. Zmy prty oraz cianki wykutego wgbienia wod, powierzchnia matowo wilgotna.3.2.2.5. Aplikacja preparatu, zabezpieczajcego zbrojenie, na prt MAXREST PASSIVE, MAXRITE PASSIVE.3.2.2.6. Aplikacja szczotk gruntu MAXRITE-500 lub MAXMORTER-F na matowo-wilgotne wgbienia. Nie dopuszcza do wyschnicia gruntu.3.2.2.7. Aplikacja zaprawy MAXRITE-500 lub MAXMORTER-F. Przedzia gruboci jednej warstwy 5-30 mm. Jeeli ubytek jest wikszy od 30mm to zrapowa poprzedni warstw i po 10-15 min. zwily i wykona kolejn warstw.

MAXMORTER - FSzybkosprawna zaprawa naprawcza PCC

zawierajca mikrokrzemionk.

Naprawa 550 mm w jednej warstwie.

Zuycie: 1,8 kg/m2/mm

Opakowanie: Worek 25kg

MAXRITE 500Szybkosprawna, zaprawa naprawcza PCC

zawierajca mikrokrzemionk, inhibitory

antykorozyjne, wkna polipropylenowe,

przeznaczona do naprawy elementw

konstrukcyjnych.

Naprawa 550mm w jednej warstwie.

Opakowanie: Worek 25kg

N A P R A W A , R E N O W A C J A , Z A B E Z P I E C Z E N I E 6

infolinia handlowa 814 608 814

www.drizoro.com.pl

3.3. Naprawy powierzchni przez torkretowanie metod such i mokr

MAXRITE-SZaprawa naprawcza PCC/SPCC

zawierajca mikrokrzemionk,

przystosowana do natrysku i napraw

wielkopowierzchniowych.

Naprawa 550 mm w jednej warstwie.

Zuycie: 1,8kg/m2/mm

Opakowanie: Worek 25kg.

POWOKI OCHRONNE I USZCZELNIAJCE

1. Izolacja zewntrzna bez ocieplenia

2. Izolacja zewntrzna z ociepleniem

N A P R A W A , R E N O W A C J A , Z A B E Z P I E C Z E N I E

Produkt Zuycie materiawIzolacja przeciw-

wilgociowa

Izolacja przeciw-wodna

Podoe

Maxseal Flex 1,5kg/m2 2,5kg/m2 nasczone wod

Maxseal Fundation

1,5kg/m2 2,5kg/m2 nasczone wod

Maxseal Super

1,5kg/m2 2,5kg/m2 nasczone wod

Maxepox Tar 0,4kg/m2 0,6kg/m2 suche, matowe

Maxelastic Pur

0,5kg/m2 1,0kg/m2 suche

Produkt Zuycie materiawIzolacja przeciw-

wilgociowa

Izolacja przeciw-wodna

Podoe

Maxseal Flex 1,5kg/m2 2,5kg/m2 nasczone wod

Maxseal Fundation

1,5kg/m2 2,5kg/m2 nasczone wod

Maxseal Super

1,5kg/m2 2,5kg/m2 nasczone wod

Maxelastic Pur

0,5kg/m2 1,0kg/m2 suche

7

infolinia handlowa 814 608 814

www.drizoro.com.pl

3. Izolacja wewntrzna

Lp. Produkt Skrcona charakterystyka produktu

1. MAXSEAL FOUNDATION

Jest produktem na bazie cementu, zawierajcym specjalne dodatki i odpowiednio dobrane kruszywo; nadaje wodoodporno fundamentom z betonu i fundamentom murowanym. Zapewnia on bardzo dobr ochron fundamentom dziki wysokiej odpornoci na wody agresywne.Opakowanie: worek 25 kg

2. MAXSEAL SUPER Specjalna kompozycja cementu portlandzkiego, drobnego kruszywa oraz specjalnie dobranych dodatkw chemicznych. Zast