of 64 /64
1 prof. dr hab. Leszek Romanowski Kierownik Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Miejsce pracy: Katedra I Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Ortopedyczno Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Degi ul.28 Czerwca 1956 nr 135, 61-545 Poznań tel. (0-61) 8310346 fax (0-61) 8310163 e-mail: [email protected] ; www.ortopedia.pl Wykształcenie, praca 1974 - 1980 Studia - Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 1981 - nadal Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki AM w Poznaniu 4/1991 - 3/1992 University of Utah, Salt Lake City, USA Division of Plastic and Reconstructive Surgery Języki: angielski- biegle, rosyjski, niemiecki - podstawowo Tytuły i stopnie 1980 Dyplom Lekarza AM w Poznaniu 1983 pierwszy stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii 1986 drugi stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii 1990 stopień doktora nauk medycznych AM w Poznaniu 1998 stopień doktora habilitowanego AM w Poznaniu 2003 stanowisko profesora AM 2006 tytuł naukowy profesora 2007 kierownik Katedry i Kliniki Przynależność do organizacji: 1. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Embed Size (px)

Text of prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf ·...

Page 1: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

1

prof. dr hab. Leszek Romanowski Kierownik Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Miejsce pracy: Katedra I Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ortopedyczno Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Degi

ul.28 Czerwca 1956 nr 135, 61-545 Poznań

tel. (0-61) 8310346 fax (0-61) 8310163

e-mail: [email protected] ; www.ortopedia.pl

Wykształcenie, praca

1974 - 1980 Studia - Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego

w Poznaniu

1981 - nadal Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki

AM w Poznaniu

4/1991 - 3/1992 University of Utah, Salt Lake City, USA

Division of Plastic and Reconstructive Surgery

Języki: angielski- biegle, rosyjski, niemiecki - podstawowo

Tytuły i stopnie

1980 Dyplom Lekarza AM w Poznaniu

1983 pierwszy stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii

1986 drugi stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii

1990 stopień doktora nauk medycznych AM w Poznaniu

1998 stopień doktora habilitowanego AM w Poznaniu

2003 stanowisko profesora AM

2006 tytuł naukowy profesora

2007 kierownik Katedry i Kliniki

Przynależność do organizacji:

1. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

Page 2: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

2

2. Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki

3. Sekcja Chirurgii Ręki Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego

4. Polskie Towarzystwo Mikrochirurgii

5. Sekcja Reumortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego

6. American Society for Peripheral Nerve

7. European Orthopaedic Research Society

8. Federation of European Societies for Surgery of the Hand

9. International Federation of Societies for Surgery of the Hand

10. International Microsurgical Society

11. World Orthopaedic Concern

12. Med-Club

13. Członek Honorowy Śremskiego Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Funkcje:

1. Kierownik Katedry i Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu

Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

2. Zastępca Kierownika Kliniki Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Akademii

Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu do 2007

3. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki od powstania Towarzystwa do

2002

4. V-ce Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki 2002 do 2005

5. Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki od 2006

6. Sekretarz Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr od 1988 do 2001

7. Przewodniczący Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr od 2002 do 2005

8. V-ce Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTOiTr od 1999 do 2002

9. Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTOiTr od 2003 do 2006

10. Członek Senackiej Komisji Nauki od 2000 do 2004

11. Członek Senackiej Komisji Wydawnictw od 2000 do 2002

Page 3: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

3

12. Delegat Towarzystwa Chirurgii Ręki do Europejskiej Federacji Towarzystw

Chirurgii Ręki od 1999 do 2007

13. Delegat Towarzystwa Chirurgii Ręki do Światowej Federacji Towarzystw Chirurgii

Ręki od 1999

14. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii od 2000

15. Członek Komitetu Redakcyjnego Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej

od 2001

16. Członek Rady Redakcyjnej Ortopedii Traumatologii i Rehabilitacji

17. Członek Zespołu Egzaminacyjnego w dziedzinie ortopedii I traumatologii narządu

ruchu w 2006

18. Delegat do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i delegat na I Krajowy Zjazd Izb

Lekarskich

19. Ekspert Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w dziedzinie ortopedii i traumatologii od

2001

20. V-ce Prezes Med-Club Stowarzyszenia Pracodawców Niepublicznej Służby

Zdrowia 2002 - 2003

21. Prezes Med-Clubu od 2004 do 2007

Page 4: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

4

PUBLIKACJE

1. Manikowski W., Kiciński A., Jaruga M., Romanowski L.: Wyniki leczenia

operacyjnego w nieodwracalnych uszkodzeniach nerwu promieniowego. Polish

Hand Surgery. 1983, XIX, 2, s. 87-92

2. Kiciński A., Manikowski W., Romanowski L.: Wyniki leczenia deformacji

butonierkowej w zastarzałych uszkodzeniach aparatu wyprostnego palców. Polish

Hand Surgery. 1983, XIX,2, s. 73-78

3. Kiciński A., Manikowski W., Romanowski L., Czaja A.: Wynik leczenia

entezopatii kończyny górnej. Polish Hand Surgery. 1985, 1/5, s. 39-42

4. Kiciński A., Walusiak D., Romanowski L.: Zakleszczające zapalenie pochewek

włóknistych u dzieci - wyniki leczenia. Polish Hand Surgery. 1985, 1/5 43-44

5. Manikowski W., Romanowski L., Kiciński A.: Wyniki˛leczenia operacyjnego

kończyn górnych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Chir. Narz.

Ruchu Ortop. Pol. 1986, LI, 1, s. 27-30

6. Romanowski L., Manikowski W.,

Kiciński A.: Ocena wyników rekonstrukcji wielotkankowych uszkodzeń ręki. Polish

Hand Surgery 1987, 2/10 s. 9-12

7. Manikowski W., Romanowski L., Spławski R.: Epidemiologia przykurczu

Dupuytrena. Polish Hand Surgery. 1987, 2/10 s. 13-16

8. Manikowski W., Romanowski L., Spławski R.: Metoda wielokrotnej plastyki Z w

leczeniu przykurczu Dupuyrena. Polish Hand Surgery. 1987, 2/10 s.17-20

9. Manikowski W., Romanowski L., Spławski R.: Artrodeza w leczeniu

niestabilności nadgarstka. Polish Hand Surgery. 1987, 2/10 s. 55-58

10. Manikowski W. , Romanowski L., Kiciński A.,Walusiak D.: Odtworzenie

czynności chwytnej ręki przez przeniesienie drugiego palca ze stopy w miejsce

amputowanego kciuka. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol. 1988, LIII s.40-45

Page 5: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

5

11. Manikowski W., Romanowski L.: Powrót czynności nerwowych w zastarzałych

uszkodzeniach nerwów kończyny górnej u dzieci. Polish Hand Surgery. 1988,

s.9-13

12. Kiciński A., Manikowski W., Jurczyk A., Romanowski L.: Wyniki leczenia

operacyjnego zastarzałych uszkodzeń nerwu pośrodkowego u dorosłych. Polish

Hand Surgery. 1988, s.14-18

13. Kiciński A., Manikowski W., Romanowski L., Czaja A.: Endoprotezoplastyka

stawów palców. Polish Hand Surgery. 1988, s.23-26

14. Ziemiański A., Romanowski L.: Badanie stawu ramiennego metodą MR. Rez.

Magn. Med. 1992, 2, s.96-101

15. Inceoglu S., Siemionow M., Romanowski L.: A Report of Anatomic Variation in

the Rat Femoral Vein. Plastic and Reconstructive Surgery 1992, s. 138

16. Romanowski L., Manikowski W., Spławski R.: Uszypułowany przeszczep stawu.

Polish Hand Surgery. 1993, s.79-81

17. Romanowski L.: Wpływ ułożenia i ukrwienia wolnego autogennego przeszczepu

nerwu kulszowego szczura na szybkość jego regeneracji. Polish Hand Surgery.

1993, s.115-119

18. Siemionow M., Romanowski L., Lister G.: Leukocyte-Depleting Effect of

Hypothermia on Muscle Flap Microcirculation Following Ischemia-Reperfusion

Injury. J.Hand Surgery American vol. 1993, s.963-971

19. Manikowski W., Romanowski L., Kiciński A., Spławski R.: Płat kostno-

tłuszczowo-skórny z talerza biodrowego w leczeniu stawu rzekomego goleni u

dzieci. Polish Hand Surgery. 1993, 1 s. 67-72

20. Romanowski L., Wiese J.: Wydłużanie przedramienia we wrodzonym braku

kości promieniowej. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol.1994, t.LIX

21. Manikowski W., Spławski R., Romanowski L.: Wydłużanie kości przedramienia i

ręki w materiale Kliniki Chirurgii Ręki Akademii Medycznej w Poznaniu. Chir.

Narz. Ruchu i Ortop. Pol.1994, t. LIX s. 234-238

22. Romanowski L.: Aparat do wydłużania paliczków rąk. Chir. Narz. Ruchu i Ortop.

Pol. 1994, t. LIX

Page 6: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

6

23. Mordick T.G., Romanowski L., Eaton C., Siemionow M.: Microvascular

application of the nonreversed vein graft. Plast. Reconstr. Surg. 1995, 95(4)

s.731-736

24. Romanowski L., Manikowski W.: Badania angiograficzne w przeniesieniach

palców stopy na rękę. Polish Hand Surgery 1995 1-2/20 s. 9-12

25. Romanowski L., Lubiatowski P., Król M., Pawlak S., Perz S.: Wpływ zmiennego

pola magnetycznego na regenerację nerwu kulszowego szczura. Polish Hand

Surgery 1995 1-2/20 s. 13-18

26. Romanowski L. Uszkodzenia kompleksu chrząstki trójkątnej - anatomia i podział.

Polish Hand Surgery 1995 1-2/20 s. 51-58

27. Manikowski W., Romanowski L., Kaczmarek L., Lubiatowski P.: Przebudowa

kostna po leczeniu chrzęstniaka śródkostnego w obrębie kończyny górnej. Chir.

Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1996, 4a s.89-92

28. Romanowski L., Manikowski W.: Zastosowanie wolnego, unaczynionego

przeszczepu strzałki w materiale własnym. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1996,

3b s.233-236

29. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Lubiatowski, L. Kaczmarek. Nowotwory i

nowotworopodobne choroby kończyny górnej w materiale Kliniki Chirurgii Ręki

A.M. w Poznaniu. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1996 4a s.81-87

30. Romanowski L.: Wyniki endoskopowego odbarczania kanału nadgarstka. Chir.

Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1997, 1 s. 27-30

31. Czaja A., Romanowski L.: Powrót czynności nerwowych po uszkodzeniach

nerwów konczyny górnej u dzieci. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1997 1 s. 36-38

32. Romanowski L., Czaja A.: Powrót czynności nerwowych po wielotkankowych

uszkodzeniach kończyn górnych. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1997 1 s. 53-56

33. Manikowski W., Romanowski L., Nawrot P.: Trudności w leczeniu zastarzałych

złamań kości łódeczkowatej. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1997 1 s. 105-108

34. Romanowski L., Manikowski W., Spławski R.: Wyniki wydłużania paliczków rąk.

Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1997 1 s. 173-176

Page 7: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

7

35. Romanowski L.: Badania doświadczalne skuteczności rekonstrukcji nerwu

kulszowego szczura protezą nerwową (doniesienie wstępne). Chir. Narz. Ruchu i

Ortop. Pol. 1997 1 s.263-266

36. Manikowski W., Manikowski W., Romanowski L.: Ocena powrotu funkcji ręki po

przeniesieniu II palca stopy w miejsce amputowanego kciuka. Chir. Narz. Ruchu i

Ortop. Pol. 1997 1 s. 297-300

37. Romanowski L., Ziemiański A., Kraśny I., Czubak J.: Ocena stawu ramiennego

metodą MR i USG. Badanie porównawcze. Pol. Przegl. Radiol. 1997, 62, 2 110-

112 38. Romanowski L., Manikowski W., Kaczmarek L.: Regeneracja nerwu kulszowego

szczura rekonstruowanego neurotubą. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1998 t. 3 s.

31-38

39. Manikowski W., Romanowski L., Nawrot P., Lubiatowski P.: Szew nerwu z

odciążeniem miejsca zespolenia (wskazania, technika operacyjna, wyniki

regeneracji. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1998 t. 3 s. 23-30

40. Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Jaruga M., Lubiatowski P.: Wartość

policyzacji w leczeniu operacyjnym wad wrodzonych kończyny górnej. Chir. Narz.

Ruchu i Ortop. Pol. 1998 t. 3 s. 198-203

41. Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Lubiatowski P.: Leczenie operacyjne

wrodzonego kciuka dodatkowego. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1998 t. 3 s.

204-211

42. Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Lubiatowski P.: Ręka lustrzana.

Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1998 t. 3 s. 212-220

43. Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Lubiatowski P.: Metody

postępowania w leczeniu operacyjnym hypoplazji kciuka. Pol. Hand Surg. 1998

23(1) s. 23-31

44. Romanowski L., Kaczmarek L., Manikowski W.: Kapsuloligamentotomia stawów

MP i PIP po ich rozległych uszkodzeniach. Nowiny Lekarskie 1999 68, I s. 260-

263

Page 8: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

8

45. Manikowski W., Kiciński A., Romanowski L., Nawrot P., Lubiatowski P.:

Trudności w leczeniu zastarzałych złamań kości łódeczkowatej. Nowiny Lekarskie

1999 68, I s. 240-245

46. Manikowski W., Romanowski L., Nawrot P., Lubiatowski P.: Neuropatia nerwu

pośrodkowego po zwichnięciu kości księżycowatej nadgarstka. Nowiny Lekarskie

1999 68,I s. 254-259

47. Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L., Lubiatowski P.: Wolny unaczyniony

przeszczep stawu w leczeniu operacyjnym wrodzonej hypoplazji kciuka. Chir.

Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 1999 t. 64 s. 511-514

48. Lubiatowski P., Manikowski W., Romanowski L., Trzeciak T., Kruczyński J.,

Piontek T,: Doświadczalna rekonstrukcja chrząstki stawowej przy użyciu

autogennych przeszczepów okostnej i ochrzęstnej. Ortopedia Traumatologia

Rehabilitacja vol.3 nr 2 2001 s.194-199

49. Romanowski L., Nawrot P., Nowakowski A.: Uwagi na temat diagnostyki i

leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 2002

t. 67 s. 287-290

50. Nawrot P., Romanowski L., Nowakowski A.: Zespół rowka nerwu łokciowego –

ocena podskórnej przedniej transpozycji nerwu łokciowego. Chir. Narz. Ruchu i

Ortop. Pol. 2002 t. 67 s. 291-294

51. Nawrot P., Romanowski L., Sewehli N., Rogala P.: Wpływ wieku chorych i czasu

trwania neuropatii na odległe wyniki operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu

łokciowego. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 2002 t. 67 s. 409-415

52. Nawrot P., Romanowski L., Nowakowski A.: Zespół rowka nerwu łokciowego

współistniejący z zapaleniem kaletki wyrostka łokciowego – opis przypadku. Chir.

Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 2003 t. 68 s. 347-348

53. Lubiatowski P., Romanowski L., Kruczyński J., Manikowski W., Jaruga M.:

Znaczenie propriocepcji w patofizjologii i leczeniu niestabilności stawu

ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2003 nr 4 s.421-425

54. Lubiatowski P., Spławski R., Manikowski W., Dąbrowska A., Romanowski L.:

Artrografia w rezonansie magnetycznym stawu ramiennego. Ortopedia

Traumatologia Rehabilitacja 2003 nr 4 s.426-432

Page 9: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

9

55. Spławski R., Lubiatowski P., Romanowski L., Manikowski W.: Artroskopowe

leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia

Rehabilitacja 2003 nr 4 s.433-439

56. Lubiatowski P., Spławski R., Romanowski L., Manikowski W., Skotarczak P.:

Leczenie operacyjne urazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia

Traumatologia Rehabilitacja 2003 nr 4 s.444-449

57. Romanowski L., Manikowski W., Spławski R., Lubiatowski P.: Zespół ciasnoty

podbarkowej i uszkodzenie pierścienia rotatorów – leczenie artroskopowe.

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2003 nr 4 s.457-462

58. Spławski R., Lubiatowski P., Manikowski W., Romanowski L., Stawniak M.:

Rekonstrukcja zastarzałych uszkodzeń stożka rotatorów i obrąbka stawu

ramiennego metodą otwartą i z użyciem technik artroskopowych. Ortopedia

Traumatologia Rehabilitacja 2003 nr 4 s.463-468

59. Jaruga M., Manikowski W., Romanowski L., Lubiatowski P., Spławski R., Jaruga

M.: Zasady postępowania usprawniającego przed i pooperacyjnego w leczeniu

artroskopowym dolegliwości bólowych barku. Ortopedia Traumatologia

Rehabilitacja 2003 nr 4 s.469-474

60. Nawrot P., Romanowski L., Nowakowski A.: Historia operacyjnego leczenia

zespołu rowka nerwu łokciowego. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 2004 t. 69 s.

135-137

61. Nawrot P., Romanowski L., Nowakowski A.: Reperacja w leczeniu zespołu

rowka nerwu łokciowego. Chir. Narz. Ruchu i Ortop. Pol. 2004 t. 69 s. 59-60

62. Nawrot P., Romanowski L., Nowakowski A.: Podstawy anatomiczne dla

chirurgicznego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego. Chir. Narz. Ruchu i

Ortop. Pol. 2004 t. 69 s. 207-210

63. Romanowski L.: Artykuł wprowadzający do tematu niestabilności nadgarstka. .

Ortop. Traum. Rehab. 2006 vol. 8 nr 2

64. Dzianach M., Romanowski L., Sosnowski P.: Diagnostyka obrazowa

niestabilności nadgarstka. Ortop. Traum. Rehab. 2006 vol. 8 nr 2 s. 150-159

Page 10: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

10

65. Surdziel P., Romanowski L., Czarnecki P., Kaczmarek L., Spławski R.,.:

Dynamiczna korekcja niestabilności kości łódeczkowatej przeniesieniem ścięgna

ECRB. Ortop. Traum. Rehab. 2006 vol. 8 nr 2 s. 134-138

66. Romanowski L., Czarnecki P., Lubiatowski P., Spławski R., Surdziel P.:

Niestabilność nadgarstka w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Ortop. Traum.

Rehab. 2006 vol. 8 nr 3 s. 245-250

67. Lubiatowski P., Romanowski L., Spławski R., Manikowski W., Ogrodowicz P.:

Leczenie uszkodzeń kompleksu chrząstki trójkątnej. Ortop. Traum. Rehab. 2006

vol. 8 nr 3 s. 256-265

PRACE ORYGINALNE W MATERIAŁACH ZJAZDOWYCH 68. Romanowski L., Manikowski W.: Funkcje ręki po przeniesieniu palców ze stopy z

zespoleniem mikrochirurgicznym szypuły naczyniowej. Materiały naukowe XXVIII

Zjazdu PTOiTr, Szczecin 1990, s. 50-53

69. Manikowski W., Romanowski L., Kiciński A.: Odtworzenie funkcji kciuka poprzez

przeniesienie II palca stopy z zespoleniem mikrochirurgicznym szypuły

naczyniowej. Materiały Naukowe XXVIII Zjazdu PTOiTr, Szczecin 1990, s. 44-45

70. Manikowski W., Romanowski L., Kiciński A., Spławski R.: Mikrochirurgia w

ortopedii. Materiały naukowe XXVIII Zjazdu PTOiTr, Szczecin 1990, s.128-130

71. Ziemiański A., Romanowski L.: Badanie stawu ramiennego metodą MR. Rez.

Magn. Med. 1992, 2, s.96-101

72. Manikowski W., Romanowski L.: Possibilities and pitfalls n the length of the upper

extremity. 1 Congress of the Federation of the European Sotietes for Surgery of

the Hand. Brussels May 1993 s.65

73. Ziemiański A., Romanowski L.: Badanie MR stawu ramiennego. Rezonans

Magnetyczny w Medycynie. 1994, t. II nr 2, s. 96-101

74. Lubiatowski P., Trzeciak T., Romanowski L., Manikowski W., Kruczynski J,,

Piontek T.: Subchondral Bone Reconstruction in Perichondrial and Periosteal

Arthroplasty of Full-Thickness Articular Cartilage Defects- Experimental Study in

Rabbit, materiały zjazdowe 3rd International Caritlage Research Society

Symposium, Geteborg, Szwecja 2000

Page 11: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

11

75. Lubiatowski P., Manikowski W., Romanowski L., Kruczynski J., Trzeciak T.,

Piontek T.; The value of perichondrial and periosteal grafts in experimental

reconstruction of articular cartilage; materiały zjazdowe 10th Conference of the

European Orthopaedic Research Society, Wiesbaden, Germany, October 13th -

October 15th, 2000

76. Romanowski L., Manikowski W., Kiciński A., Czaja A.: Implant Versus Resection

Arthroplasty of MP Joints in Rheumatoid Arthritis. Proceedings of the 8th IFSSH

Congress 2001 s. 478-481

77. Manikowski W., Romanowski L., Manikowski W. Jr., Smogur P.: Results of

Staged Flexor Tendon Reconstruction Using Short and Long Tendon Graft.

Proceedings of the 8th IFSSH Congress 2001 s. 478-481

78. Romanowski L. Flexor Tendons Late Reconstruction. Hand Surgery Update in the

New Millennium. 4th International Congress Asian Pacific Federation of Societies

for Surgery of the Hand. Seoul 3-6 marca 2002 s.151-153

79. M.Siemionow, L.Romanowski, G.Lister. Microcirculation. Division of Plastic and

Reconstructive Surgery University of Utah USA. 1991 film

80. Prezentacja Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr na Jubileuszowy 50 Zjazd

Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. 1995 film

81. Romanowski L.: Rekonstrukcje nerwów - współczesne poglądy w świetle

doświadczeń Kliniki Chirurgii Ręki. Księga Pamiątkowa w 85-lecie Ortopedii

Poznańskiej. Poznań 1998

82. Romanowski L.: Mikrochirurgia. Problemy Chirurgii Ręki – monografia 2000 s.43-

48

83. Romanowski L.: Jubileusz 30-lecia Kliniki Chirurgii Ręki AM w Poznaniu. Fakty

AM 3/15, 2001

84. Romanowski L.: Zespół kanału nadgarstka – najczęstsza przyczyna bólu i

drętwienia rąk. Chirurgia Estetyczna (6) 15-19. 2002

85. Romanowski L.: Zespół ciasnoty podbarkowej z uszkodzeniem rotatorów jako

najczęstszy powód bolesnego barku. MedClub nr 3 s.7-12; 2002

Page 12: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

12

86. Romanowski L.: Rekonstrukcje nerwów – współczesne poglądy w świetle

doświadczeń Kliniki Chirurgii Ręki. Księga Pamiątkowa w 90-lecie Ortopedii

Poznańskiej. Poznań 2003 s.181-183

87. Romanowski L.: Komentarz do pracy: J. Gosk i in.: Uszkodzenia nerwu

kulszowego – etiopatogeneza, wyniki leczenia operacyjnego. Pol. Prz. Chir. 2005,

77 (11): 1159-1160

88. Romanowski L.: Komentarz do pracy: J. Gosk i in.: Uszkodzenia nerwu udowego

– etiopatogeneza, wyniki leczenia operacyjnego. Pol. Prz. Chir. 2005, 77 (11):

1203-1204

ROZDZIAŁY W PODRĘCZNIKACH

89. Leszek Romanowski: Choroby barku. w Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja

pod redakcją Witolda Marciniaka i Andrzeja Szulca. Wydawnictwo Lekarskie

PZWL, Warszawa 2003 t.2 s. 21-35

90. Leszek Romanowski: Niestabilność stawu ramiennego. w Wiktora Degi Ortopedia

i Rehabilitacja pod redakcją Witolda Marciniaka i Andrzeja Szulca. Wydawnictwo

Lekarskie PZWL, Warszawa 2003 t.2 s. 36-43

91. Władysław Manikowski, Leszek Romanowski: Artroskopia. w Choroby

wewnętrzne. Pod redakcją Andrzeja Szczeklika. Medycyna Praktyczna Kraków

2006 t.2 s.1634-1636 Podręcznik multimedialny

STRESZCZENIA W CZASOPISMACH RECENZOWANYCH 92. Manikowski W., Romanowski L., Czaja A.: The results of inveterate nerve injury

of the forearm. J. Hand Surg. 1996, British and European Volume 21B Supp. 1.

s.6 streszczenie

93. Romanowski L., Manikowski W., Czaja A.: Lenghtening of the phalanges in the

hand. J. Hand Surg. 1996, British and European Volume 21B Supp. 1. s.33

streszczenie

94. Jaruga M., Manikowski W. Jr., Manikowski W., Romanowski L.: Rehabilitation of

the patients with inveterate lesions of flexor tendons in two-stage reconstruction

treatment. J. Hand Surg. 1996, British and European Volume 21B Supp. 1. s.44

streszczenie

Page 13: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

13

95. Romanowski L., Manikowski W., Kiciński A.: Implant arthroplasty of MP joints in

rheumatoid arthritis. J. Hand Surg. 1997, British and European Volume 22B

Supp. s.50 streszczenie

96. Romanowski L., Manikowski W.: Experience with tension free nerve suture.

Journal of Reconstructive Microsurgery. Nov. 1998

97. Bieńkowski P, Romanowski L, Napiontek M: Wartość synowektomii nadgarstka

w leczeniu operacyjnym ręki reumatoidalnej. Reumatologia 2000 T.38 nr 2 s.192

98. Lubiatowski P, Manikowski W, Romanowski L, A. Gradys, R. Spławski. Artroliza

stawu łokciowego – ocena funkcji stawu. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s.139, 2004

99. Lubiatowski P, Manikowski W, Romanowski L, Spławski R. Artroskopia

nadgarstka. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s.141-142, 2004

100. Nawrot P, Romanowski L, Nowakowski A: Zastosowanie artroskopii w

chirurgicznym leczeniu zespołu rowka nerwu łokciowego. Ortop. Traum. Rehab.

v.6 s.138, 2004

101. Nawrot P, Nowakowski A, Romanowski L, Schroeiber T: Zastosowanie

ultrasonografii w diagnostyce zespołu rowka nerwu łokciowego. Ortop. Traum.

Rehab. v.6 s.138-139, 2004

102. Lubiatowski P, Romanowski L, Manikowski W, Spławski R: Zastosowanie

technik endoskopowych w leczeniu schorzeń kończyny górnej. Ortop. Traum.

Rehab. v.6 s.136, 2004

103. Lubiatowski P, Romanowski L, Manikowski W, Spławski R: Artroskopia

stawu łokciowego. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s.138, 2004

104. Manikowski W, Romanowski L: Chirurgia ścięgien – aktualne poglądy i

zastosowania kliniczne. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s.105, 2004

105. Spławski R, Manikowski W, Romanowski L. Zastosowanie ryglowanych

gwoździ śródszpikowych w leczeniu złamań i stawu rzekomego trzonu kości

ramiennej. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s.96, 2004

106. Romanowski L, Lubiatowski P, Spławski R, Protasewicz A, Manikowski

W: Leczenie stawów rzekomych kończyny górnej przy użyciu stabilizatorów

zewnętrznych. Ortop. Traum. Rehab. v.6 s.59-60, 2004

Page 14: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

14

107. Manikowski W, Romanowski L, Spławski R, Lubiatowski P: Leczenie

operacyjne złamań dalszego końca kości ramiennej. Ortop. Traum. Rehab. v.6

s.59, 2004

108. Romanowski L. Shoulder instability. Med. Sport. V.9 nr 2, 2005

109. Lubiatowski P., Manikowski W., Romanowski L., Spławski R., Stawniak

M., Ogrodowicz P.: The outcome of elbow arthrolysis. J.Hand.Surg. 30B 2005

s.41 supp.

110. Surdziel P., Romanowski L., Manikowski W.: Dynamic stabilisation of

scapholunate instability with the strip of extensor harpii radialis brevis. J.Hand

Surg. Vol.31B 2006 s.82

111. Kaczmarek L., Romanowski L., Manikowski W.: Non-vascularized middle

toe phalanx transfer to the hypoplastic hand. J.Hand Surg. Vol.31B 2006 s.12

112. Streszczenia z konferencji krajowych i zagranicznych

113. Manikowski W., Romanowski L., Walusiak D.: Two-stage reconstruction of

the flexor tendons of the fingers in the treatment of their inveterate injuries.

Reunion D'Automne de la Societe Francaise de Chirurgie de la Main. Paryż -

Francja 2-5 grudnia1987 s. 84

114. Manikowski W., Romanowski L., Jaruga M., Walusiak D. Funkcja reki po

przeszczepieniu II-go palca stopy na kciuk. . I Sympozjum Mikrochirurgii

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Wrocław 1-3

czerwca 1988

115. Manikowski W., Romanowski L., Siemionow M., Kiciński A., Walusiak D.

Powrót czynności nerwowych w zastarzałych uszkodzeniach nerwów kończyny

górnej u dzieci. XXV Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki. Konin 28-

29 maja 1989

116. Manikowski W., Romanowski L., Spławski R. Najczęstsze trudności w

wydłużaniu kości kończyny górnej. XXVII Sympozjum Chirurgii ręki. Bydgoszcz 3-

4 czerwca 1993

117. Romanowski L. Uszkodzenia kompleksu chrząstki trójkątnej jako częsty

powód dolegliwości bólowych nadgarstka. XXVII Sympozjum Chirurgii ręki.

Bydgoszcz 3-4 czerwca 1993

Page 15: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

15

118. Romanowski L., Pawlak K., Król M., Perz S.. Wpływ zmiennego pola

magnetycznego na regenerację nerwu kulszowego szczura. XXVII Sympozjum

Chirurgii ręki. Bydgoszcz 3-4 czerwca 1993

119. Romanowski L., Spławski R. Szew pętlowy ścięgna wg TSUGE – technika

zakładania, właściwości mechaniczne. XXVII Sympozjum Chirurgii ręki.

Bydgoszcz 3-4 czerwca 1993

120. Romanowski L. Pierwotny przeszczep ścięgna. XXVII Sympozjum Chirurgii

ręki. Bydgoszcz 3-4 czerwca 1993

121. Romanowski L., Manikowski W. Badania angiograficzne w przeniesieniach

palców stopy na rękę. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i

Rekonstrukcyjnej. Warszawa 25-27 listopada 1993

122. Manikowski W., Jaruga M., Romanowski L., Spławski R. Hand function

after reconstruction of flexor tendons of the fingers in their inveterate lesions. 6th

Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand.

Helsinki, Finland 3-7 lipca 1995

123. Romanowski L., Manikowski W., Czaja A. Elongation of the forearm in the

radial club hand. 6th Congress of the International Federation of Societies for

Surgery of the Hand. Helsinki, Finland 3-7 lipca 1995

124. J. Czubak, L. Romanowski, I. Kraśny. Wykorzystanie ultrasonografii w

diagnostyce stawu ramiennego. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Radiologów.

Łódź, 15-18 października 1995

125. L. Romanowski, A. Ziemiański, I. Kraśny, J. Czubak. Ocena stawu

ramiennego metodą MR i USG - badania porównawcze. XXX Zjazd Polskiego

Towarzystwa Radiologów. Łódź, 15-18 października 1995

126. Romanowski L., Ziemiański A., Manikowski W., Nawrot P. Tomografia

rezonansu magnetycznego w chorobach nadgarstka. XXXI Sympozjum Sekcji

Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata 16-17 maja 1997

127. Manikowski W., Romanowski L., Nawrot P. Neuropatia nerwu

pośrodkowego po zwichnięciu kości księżycowatej. XXXI Sympozjum Sekcji

Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata 16-17 maja 1997

Page 16: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

16

128. Manikowski W., Romanowski L., Czaja A., Kaczmarek L., Jaruga M..

Wyniki leczenia ścięgien zginaczy palców ręki metodą szynowania

dynamicznego. XXXI Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata

16-17 maja 1997

129. Manikowski W., Kiciński A., Romanowski L., Jaruga M., Czaja A..

Jednoetapowa rekonstrukcja ścięgien zginaczy palców ręki w ich zastarzałych

uszkodzeniach. XXXI Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata

16-17 maja 1997

130. Manikowski W., Romanowski L., Jaruga M., Kiciński A. Rekonstrukcja

ścięgien zginaczy palców ręki z zastosowaniem czasowej protezy ścięgnowej.

XXXI Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata 16-17 maja 1997

131. Manikowski W., Nawrot P., Romanowski L. Ręka lustrzana. XXXI

Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata 16-17 maja 1997

132. Jurczyk A., Manikowski W., Romanowski L. Uszkodzenia nadgarstka w

materiale Kliniki Chirurgii ręki. XXXI Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr.

Gdańsk/Jurata 16-17 maja 1997

133. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski. Uzupełnienie ubytków

kostnych unaczynionym przeszczepem strzałki. IV Sympozjum Mikrochirurgii.

Wrocław 15-17 października 1997

134. W. Manikowski, L. Romanowski, L. Kaczmarek. Odtwarzanie krążenia w

martwiczo-zmienionej głowie kości udowej przy pomocy unaczynionego

przeszczepu z talerza kości biodrowej. IV Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław 15-

17 października 1997

135. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, P. Lubiatowski. Zastosowanie

technik mikrochirurgicznych w leczeniu operacyjnym wrodzonej hypoplazji kciuka.

IV Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław 15-17 października 1997

136. L. Romanowski, J. Huber, A. Wilusz. Wartość badania szybkości

przewodzenia nerwu kulszowego szczura w ocenie jego regeneracji. IV

Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław 15-17 października 1997

137. Manikowski W., Romanowski L.: Our experience with tension free nerve

suture. V-th European Congress of Hand Surgery. Wiedeń 25-28 lutego 1998 s.7

Page 17: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

17

138. Romanowski L., Manikowski W.: Our experience with tension free nerve

suture. 8th Annual Meeting of the American Society for Peripheral Nerve.

Vancouver 22-24 maja 1998

139. Manikowski W., Romanowski L., Nawrot P., Lubiatowski P.: 25-letnie

doświadczenie w leczeniu wad wrodzonych kończyn górnych. VII Zjazd Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Plastycznej. Polanica Zdrój 27-29 maja 1999 s. 47

140. Manikowski W., Romanowski L., Nawrot P., Lubiatowski P.: Wrodzony

niedorozwój i brak kości promieniowej – metodyka kompleksowego leczenia. VII

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej. Polanica Zdrój 27-29 maja

1999 s. 47

141. Manikowski W., Romanowski L., Kaczmarek L.: Przeszczepienia paliczków

palców stopy w leczeniu niedorozwoju palców ręki. VII Zjazd Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Plastycznej. Polanica Zdrój 27-29 maja 1999 s. 56

142. Romanowski L. Manikowski W.: Elongation of the hand and forearm in

congenital hand reconstruction. Joint Israeli-Hellenic International Meeting for the

10th Anniversary of the Israeli Society for Surgery of the Hand. Jerozolima 22-26

lutego 2000 s. 21

143. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski. The chances and

difficulties in upper extremity lengthenning. FESSH VII Congress. Barcelona 21-

24 czerwca 2000

144. W. Manikowski, P. Lubiatowski, A. Czaja, L. Romanowski. Perichondral,

versus periosteal grafts in experimantal reconstruction of articular cartilage.

FESSH VII Congress. Barcelona 21-24 czerwca 2000

145. L. Romanowski, W. Manikowski. Złamania dalszej nasady kości udowej u

dzieci leczonych z powodu wrodzonego stawu rzekomego goleni unaczynionym

przeszczepem strzałki i stabilizacją wg Ilizarowa. XXXIII Zjazd Naukowy

Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków 21-23

września 2000

146. P. Lubiatowski, W. Manikowski, L. Romanowski, J. Kruczyński, T. Trzeciak,

T. Piontek. The value of perihondral and periosteal grafts in experimental

Page 18: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

18

reconstruction of articular cartilage. 10th Conference of the European Orthopaedic

Research Society. Wiesbaden Germany 13-15 października 2000

147. P. Lubiatowski, T. Trzeciak, L. Romanowski, W. Manikowski, J. Kruczyński,

, T. Piontek. Subchondral Bone Reconstruction in Perichondral and Periosteal

Arthroplasty of Full-Thickness Articular Cartilage Defects – Experimental Study in

Rabbit. 3th International Cartilage Research Society Symposium Geteborg

Sweden 2000

148. L. Romanowski, J. Huber, W. Manikowski, A. Zamiłacki, A. Wilusz.

Whether the Spinal Centers Compensate the Disturbances in Transmission of the

Afferent and Efferent Fibers Following the Rat’s Sciatic Nerve Transections and

it’s Surgical Reconstruction. Annual Meeting 2001 American Society for

Peripheral Nerve. San Diego USA 10-14 stycznia 2001

149. W. Manikowski, L. Romanowski, W. Manikowski Jr., P. Smogur. Results of

Staged Flexor Tendons Reconstruction Using Short and Long Tendon Graft. 8th

Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand.

Istanbul 10-14 czerwca 2001

150. L. Romanowski, W. Manikowski, A. Kiciński, A. Czaja. Implant Versus

Resection Artjhroplasty of MP Joints in Rheumatoid Arthritis. 8th Congress of the

International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Istanbul 10-14

czerwca 2001

151. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski, A. Zamilatski. The Results

of Late Nerve Reconstruction. 8th Congress of the International Federation of

Societies for Surgery of the Hand. Istanbul 10-14 czerwca 2001

152. L. Romanowski. Możliwości zastosowania wolnych płatów tkankowych. 60

Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa 12-15 września

2001

153. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski. Wielotkankowe

uszkodzenia kończyn górnych. 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów

Polskich. Warszawa 12-15 września 2001

Page 19: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

19

154. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, L. Kaczmarek. Analiza i

leczenie wad wrodzonych kończyn górnych. 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa

Chirurgów Polskich. Warszawa 12-15 września 2001

155. W. Manikowski, L. Romanowski, W. Manikowski Jr., P. Nawrot, P. Smogur.

Wyniki rekonstrukcji ścięgien zginaczy przy użyciu długiego i krótkiego

przeszczepu ścięgna. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października 2001

156. L. Romanowski, W. Manikowski, L. Kaczmarek, J. Zielke. Zastosowanie

unaczynionych przeszczepów mięśni w leczeniu stawów rzekomych. II

Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-

Międzyzdroje 4-6 października 2001

157. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski, A. Zamilatsky. Wyniki

późnych rekonstrukcji nerwów. II Międzynarodowy Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października 2001

158. W. Manikowski, P. Nawrót, L. Romanowski. Wrodzony niedorozwój i brak

kosci promieniowej – metodyka kompleksowego leczenia. II Międzynarodowy

Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6

października 2001

159. L. Romanowski, W Manikowski, P. Lubiatowski, A. Czaja. Artroskopia

diagnostyczna barku. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października 2001

160. P. Lubiatowski, L. Romanowski, W. Manikowski. Zastosowanie terapii

genowej w ortopedii – doniesienie wstępne. II Międzynarodowy Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października

2001

161. A. Kiciński, L. Romanowski, W. Manikowski, A. Czaja, L. Syczewski.

Porównanie endoprotezoplastyki i resekcji plastycznej stawów MP u chorych na

RZS. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października 2001

162. R. Spławski, W. Manikowski, L. Romanowski. Leczenie zrostu

opóźnionego i stawów rzekomych kości długich z uwzględnieniem technik

Page 20: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

20

mikrochirurgicznych, w materiale kliniki. II Międzynarodowy Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października 2001

163. W. Manikowski, P. Nawrot, L. Romanowski. Wrodzony brak i niedorozwój

kości łokciowej – zasady postepowania. II Międzynarodowy Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października 2001

164. L. Romanowski. Flexor Tendons Late Reconstruction. 4th International

Congress Asian Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand. Seoul 3-

6 marca 2002

165. L. Romanowski, A. Ziemiański. Badanie barku w wybranych jednostkach

chorobowych. Diagnostyka Radiologiczna i Obrazowa Układu Kostno-

Mięśniowego. Szkoła Radiologii PLTR. Kielce 13-14 grudnia 2002

166. L. Romanowski. Obrazowanie stawu łokciowego i nadgarstka w wybranych

jednostkach chorobowych. Diagnostyka Radiologiczna i Obrazowa Układu

Kostno-Mięśniowego. Szkoła Radiologii PLTR. Kielce 13-14 grudnia 2002

167. P. Lubiatowski, R. Spławski, A. Dąbrowska, L. Romanowski, W.

Manikowski. Wartość artrografii MR w diagnostyce uszkodzeń stawu ramiennego.

XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska

Polskiego. Jachranka k/Warszawy 8-10 maja 2003.

168. M. Falis, T. Rymer, L. Romanowski, J. Wcislek. Ocena osteosyntezy

złamań bliższego końca kości ramiennej przy użyciu prętów Endera i drutu –

doniesienie wstępne. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

169. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski. Endoprotezoplastyka

stawu ramiennego. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii

Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

170. M. Jaruga, P. Lubiatowski, L. Romanowski, M. Jaruga. Zasady fizjoterapii

po endoprotezoplastyce stawu ramiennego. III Międzynarodowy Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

171. W. Manikowski, L. Kaczmarek, L. Romanowski. Przeszczepianie paliczków

stopy w hypoplazji palców ręki. III Międzynarodowy Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

Page 21: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

21

172. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Skotarczak. Wydłużanie ręki i

przedramienia w wadach wrodzonych. III Międzynarodowy Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

173. L. Romanowski, P. Lubiatowski, R. Spławski, W. Manikowski.

Niestabilność stawu ramiennego. III Międzynarodowy Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

174. R. Spławski, L. Romanowski, P. Lubiatowski, W. Manikowski.

Artroskopowe leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. III

Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-15

czerwca 2003

175. P. Lubiatowski, R. Spławski, W. Manikowski,, L. Romanowski, P.

Skotarczak. Wyniki leczenie artroskopowego urazowej niestabilności stawu

ramiennego – doniesienie wstępne. III Międzynarodowy Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

176. P. Lubiatowski, R. Spławski, W. Manikowski, L. Romanowski, P. Surdziel.

Obustronna niestabilność stawu ramiennego w przebiegu padaczki - prezentacja

dwóch przypadków. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

177. P. Lubiatowski, W. Manikowski, R. Spławski, A. Dąbrowska, L.

Romanowski. Artrografia MR w diagnostyce stawu ramiennego. III

Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-15

czerwca 2003

178. R. Splawski, P. Lubiatowski, W. Manikowski, L. Romanowski, M. Stawniak.

Rekonstrukcja zastarzałych, całkowitych uszkodzeń stożka rotatorów metodą

otwartą i z użyciem technik artroskopowych. III Międzynarodowy Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

179. R. Spławski, L. Romanowski, W. Manikowski, L. Kaczmarek.Zastosowanie

ryglowanych gwoździ śródszpikowych w leczeniu złamań i stawu rzekomego

trzonu kości ramiennej. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

Page 22: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

22

180. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski. Terapia genowa w

rekonstrukcji nerwów. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

181. L. Romanowski, J. Strychar, P. Skotarczak. Możliwości rekonstrukcji

rdzenia kręgowego szczura. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

182. W. Manikowski, L. Romanowski, Wł. Manikowski, P. Smogur. Powrót

funkcji ręki po wielotkankowych urazach. III Międzynarodowy Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

183. L. Romanowski. Naprawa nerwu koniec do końca. III Międzynarodowy

Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

184. P. Lubiatowski, L. Romanowski, R. Spławski, W. Manikowski.

Artroskopowe leczenie urazowej niestabilności stawu ramiennego. I Kongres

Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej. Warszawa 23-25 października

2003

185. M. Jaruga, L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski, M. Jaruga.

Postępowanie usprawniające po uszkodzeniach kości i tkanek miękkich

nadgarstka. I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej.

Warszawa 23-25 października 2003

186. A. Kiciński, W. Manikowski, L. Romanowski, A. Protasewicz.

Synowektomia prostowników grzbietowej strony nadgarstka. Materiały XIX Zjazdu

Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań 2004

187. W. Manikowski, L. Romanowski, A. Protasewicz. Wady wrodzone kończyn

górnych. Sympozjum Naukowe, Dekada Kości i Stawów. Bydgoszcz 21-24

kwietnia 2005

188. L. Romanowski, W. Manikowski. Współczesne możliwości leczenia chorób

i urazów barku. Sympozjum Naukowe, Dekada Kości i Stawów. Bydgoszcz 21-24

kwietnia 2005

189. L. Romanowski, W. Manikowski. Uszkodzenia ścięgien. Sympozjum

Naukowe, Dekada Kości i Stawów. Bydgoszcz 21-24 kwietnia 2005

Page 23: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

23

190. P. Lubiatowski, W. Manikowski, L. Romanowski, R. Spławski, M. Staniak,

P. Ogrodowicz: The outcome of elbow arthrolysis. FESSH Geteborg 15-18

czerwca 2005

191. W. Manikowski, L. Kaczmarek, L. Romanowski, A. Czaja, R. Spławski:

Nonvascularised toe phalanx transfer for congenital hand deformity. FESSH

Geteborg 15-18 czerwca 2005

192. L. Kaczmarek, L. Romanowski, P. Lubiatowski, P. Surdziel, W.

Manikowski,: The donor foot in nonvascularised toe phalanx transfer to the hand.

FESSH Geteborg 15-18 czerwca 2005

193. L. Romanowski. Niestabilność barku. XXVI Zjazd Naukowy Polskiego

Towarzystwa Medycyny Sportowej. Wrocław 23-25 września 2005

194. W. Manikowski, L. Romanowski, W. Manikowski, P. Smogór, P. Czarnecki.

Siła chwytów ręki pop rekonstrukcjach nerwu łokciowego i pośrodkowego. IV

Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Wrocław 17-19 listopada 2005

195. L. Romanowski, P. Czarnecki, P. Lubiatowski, W. Manikowski. Możliwość

szwu koniec do boku w obrębie nerwu kulszowego szczura – doniesienie

wstępne. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Wrocław 17-19

listopada 2005

196. L. Romanowski, P. Czarnecki, P. Lubiatowski, W. Manikowski. Możliwość

szwu koniec do boku w obrębie nerwu kulszowego szczura – doniesienie

wstępne. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Wrocław 17-19

listopada 2005

197. P. Ogrodowicz, P. Lubiatowski, A. Gradys, A. Narska, P. Gabryel, L.

Romanowski, W. Manikowski. Transfery mięśniowe w uszkodzeniach kończyn

górnych w materiale Kliniki Chirurgii Ręki w Poznaniu. IV Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Wrocław 17-19 listopada 2005

198. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Lubiatowski, R. Spławski, P.

Czarnecki. Szew nerwu z odciążeniem miejsca zespolenia. IV Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Wrocław 17-19 listopada 2005

Page 24: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

24

199. P. Lubiatowski, L. Romanowski, R. Spławski, P. Ogrodowicz, W.

Manikowski. Artroskopia nadgarstka. IV Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Wrocław 17-19 listopada 2005

200. P. Lubiatowski, R. Spławski, L. Romanowski, P. Ogrodowicz, W.

Manikowski. Artroskopia stawu łokciowego. IV Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Wrocław 17-19 listopada 2005

201. W. Manikowski, P. Czarnecki, A. Kiciński, P. Bieńkowski, L. Romanowski.

Skuteczność synowektomii zginaczy u chorych na rzs. IV Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Wrocław 17-19 listopada 2005

UZIAŁ w ZJAZDACH i SYMPOZJACH

1. I Sympozjum Sekcji Reumortopedii PTOiTr. Warszawa 15-16 czerwca 1984

2. XX Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Szczecin 8-10 września 1984

3. 31th Congress of the International Society of Surgery. Paryż 1-6 września 1985

4. XXI Szmpozjum Sekcji Chirurgii Ręki. Wałbrzych 13-15 września 1985

5. Kongres Reumatologiczny. Białystok 10 października 1985

6. XXII Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki. Gdańsk 6-7 czerwca 1986

7. Congressus Communis Societatis Orthopaedicae Hungaricae et Traumatologicae Hungaricae. Budapest 31 września do 3 pażdziernika 1986

8. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Warszawa

20-21 listopada 1987

9. XXIII Szmpozjum Sekcji Chirurgii Ręki. Lublin 5-6 czerwca 1987

10. Reunion D'Automne de la Societe Francaise de Chirurgie de la Main. Paryż 2-5 grudnia1987

11. Konferencja Naukowa WAM - PAN. Łódź 8-9 kwietnia 1988

12. Meeting of the Bulgarian and American Societes for Surgery of the Hand. Albena - Bułgaria 25-29 maja 1988

13. I Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław 1-3 czerwca 1988

14. XXIV Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Kraków 23-24 września 1988

Page 25: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

25

15. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Warszawa 1988

16. XXV Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki. Konin 28-29 maja 1989

17. IX Congressus Societatis Orthopaedicae Hungaricae. Budapeszt 24-26 sierpnia 1989

18. Zjazd Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej. Jena 9-10 października 1989

19. II Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław 1-3 czerwca 1990

20. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Szczecin 20 - 22 września 1990

21. V International Congress of Hand Surgery. Paryż 25-28 maja 1992

22. XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Gdańsk 17-19 września 1992

23. 3th Annual Coference European Orthopaedic Research Society. Paryż 19-20 kwietnia 1993

24. 1st Congress of the Federation of the European Societes for Surgery of the Hand. Bruksela 26-29 maja 1993

25. XXVII Sympozjum Chirurgii Ręki. Bydgoszcz 3-4 czerwca 1993

26. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Warszawa

25-27 listopada 1993

27. IV Sympozjum Sekcji Reumoortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Szczyrk 28-29 kwietnia 1994

28. Fibromyalgia'94. Kołobrzeg 26-29 maja 1994

29. XXX Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Wrocław 15-17 września 1994

30. Zastosowanie metody MR w medycynie Sympozjum Polskiego Towarzystwa

Rezonanu Magnetycznego. Poznań 23-24 września 1994

31. 12th Congress of the International Microsurgical Society. Nara, Japan 2-7 października 1994

32. III Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław 1-3 czerwca 1995

Page 26: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

26

33. 6th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Helsinki, Finland 3-7 lipca 1995

34. G.I.C.D. Forum (boczne skrzywienia kręgosłupa). Poznań 1995

35. Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr, Konferencja Fizjoterapeutów

Ręki. Poznań, 21-23 września 1995

36. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Radiologów. Łódź, 15-18 października 1995

37. I Sympozjum Endoprotezoplastyki Barku. Łódź, 8 marca 1996

38. IIIrd European Congress of Hand Surgery and Hand Therapy. Paryż 10-13 kwietnia 1996

39. III Seminarium Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Kraków, 31 maja 1996

40. 13th Congress of the International Microsurgical Society. Montreal, Canada 19-23 czerwca 1996

41. I Międzynarodowe Dni Chirurgii Ręki. Szczecin 5-7 września 1996

42. XXXI Zjazd PTOiTr. Lublin 19-21 września 1996

43. I Spotkanie Naukowe - Złamania Kości Długich. Konin-Ślesin 4-5 października 1996

44. I Sympozjum Artroskopii Stawu Barkowego, Łokciowego i Nadgarstka. Ustroń 8-10

listopada 1996

45. III Congress EFORT. Barcelona 24-27 kwietnia 1997

46. XXXI Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata 16-17 maja 1997

47. IV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Konstancin 13-14 czerwca 1997

48. IVrd European Congress of Hand Surgery and Hand Therapy Bolonia 15-18 czerwca 1997

49. XXVII Dni Ortopedyczne. Rzeszów-Jawor 11-14 września 1997

50. IV Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław 15-17 października 1997

51. Vth European Congress of Hand Surgery. Wiedeń 25-28 lutego 1998

52. Detralex. Poznań 6 maja 1998

53. 8th Annual Meeting of the American Society for Peripheral Nerve. Vancouver 22-24 maja 1998

54. 7th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Vancouver 24-28 maja 1998

Page 27: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

27

55. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Łódź 24-26 września 1998

56. Slovensky Kongres Chirurgie Ruky. Bojnice 1-2 października 1998

57. Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej. Poznań 15-17 października 1998

58. III Spotkanie Naukowo-Towarzyskie Ortopedów i Chirurgów Urazowych

Wielkopolski. Konin-Mikorzyn 27-28 listopada 1998

59. XXVII Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa

Chirurgów Dziecięcych. Warszawa 4-5 grudnia 1998

60. I Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

61. XXXII Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Toruń 21-22 maja 1999

62. FESSH Sixth Congress. Bonn 26-29 maja 1999 63. XXVIII Dni Ortopedyczne. Konin 16-18 września 1999

64. VII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii.

Bydgoszcz 30-2 października 1999

65. Godność człowieka podstawą praw chorego i pacjenta. Konferencja; Warszawa 11

lutego 2000

66. Joint Israeli-Hellenic International Meeting for the 10th Anniversary of the Israeli Society for Surgery of the Hand. Jerozolima 22-26 lutego 2000

67. V Niemiecko-Polskie Nadodrzańskie Sympozjum Traumatologów i Ortopedów.

Słubice 7-8 kwietnia 2000

68. The Shoulder Conference. Gmunden-Austria 2000 69. Konferencja Naukowa Ortopedów. Ronneby Brunn 30 kwietnia-2 maja 2000

70. VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

Warszawa 11-13 maja 2000

71. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Wrocław 15-18 czerwca

2000

72. FESSH VII Congress. Barcelona 21-24 czerwca 2000 73. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Kraków 21-23 września 2000

74. V Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii. Belek-Antalya 7-14

października 2000

Page 28: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

28

75. Aktualne pytania w ortopedii i traumatologii. Grodno-Białoruś 26-27 października 2000

76. Biologiczne aspekty przeszczepiania złożonych płatów tkankowych, reimplantacji i

transplantacji kończyn. Warszawa 29 listopada 2000

77. XXIX Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej. Warszawa 1-2 grudnia 2000

78. Problemy Chirurgi Ręki. Sympozjum 30-lecie Kliniki Chirurgii Ręki w Poznaniu.

Poznań grudzień 2000

79. American Association for Hand Surgery, American Society for Reconstructive Microsurgery, American Society for Peripheral Nerve. San Diego USA 10-14 stycznia 2001

80. VI. Deutsch-Polnisches Symposium der Unfallchirurgen und Orthopaden. Słubice-Frankfurt 6-7 kwietnia 2001-04-10

81. IX Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

Wrocław 10-12 maja 2001

82. XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego. Jurata 17-19

maja 2001

83. Konferencja naukowo-szkoleniowa „Współczesne metody diagnostyki i

postępowania leczniczego w dysfunkcjach barku”. Wrocław 14 grudnia 2001

84. 8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Istanbul 10-14 czerwca 2001.

85. 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa 12-15 września

2001

86. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin –

Międzyzdroje 4-6 października 2001

87. II Sympozjum Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii. Debrzno 15-17 listopada 2001

88. 4th International Congress Asian Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand. Seoul 3-6 marca 2002

89. Wiosna Ortopedyczna. Ciechocinek 2002

90. Konferencja Naukowa Ortopedów Polskich. Praga 27-30 kwietnia 2002

91. X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Neuroortopedii. Konstancin 10-12 maja 2002

Page 29: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

29

92. International Congress of Medical Students and Young Doctor. Poznań 16-18 maja

2002

93. International Shoulder Course 2002. Gmunden Austria 6-8 czerwca 2002

94. VI Sympozjum Sekcji Reumoortopedii. Gdynia 14-16 czerwca 2002

95. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Bydgoszcz 18-21.09.2002

96. III Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej. Poznań 3-4 października 2002

97. VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii. Zakopane 24-26 października

2002

98. III Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne. Kościerzyna 2002

99. Diagnostyka Radiologiczna i Obrazowa Układu Kostno-Mięśniowego. Szkoła

Radiologii PLTR. Kielce 13-14 grudnia 2002

100. Konferencja Naukowo Szkoleniowa – Współczesne metody diagnostyki i

postępowania leczniczego w dysfunkcjach barku. Wrocław 14.12.2002

101. VIII Niemiecko-Polskie Sympozjum Traumatologów i Ortopedów. Słubice 4-5

kwietnia 2003

102. Blaski i cienie chirurgii estetycznej. Poznań 5 kwietnia 2003

103. Pomorska Wiosna Ortopedyczna. Białowieża 24-27 kwietnia 2003

104. XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska

Polskiego. Jachranka k/Warszawy 8-10 maja 2003

105. 3rd International Congress of Medical Students and Young Doctors. Poznań 18-

20 maja 2003

106. XI Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch. Poznań 23-25 maja 2003

107. Uroczysta konferencja – 90-lecie Ortopedii Poznańskiej. Poznań 31 maja 2003

108. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-

15 czerwca 2003

109. IX Congress of Federation of European Societies for Surgery of the Hand. Lizbona 25-28 czerwca 2003.

110. Sympozjum Leczenia Metodą Ilizarowa. Wrocław 25-27 września 2003

111. I Polsko-Amerykańskie Forum “Postępy w anestezjologii I w chirurgii”. Poznań 5-7

października 2003

Page 30: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

30

112. Jesień Ortopedyczna. Tleń 10-12 października 2003

113. I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej. Warszawa 23-25

października 2003

114. Jesień Ortopedyczna. Tleń 10-12 października 2003

115. Kongres Naukowy z okazji 75-lecia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Warszawa 12-13 grudnia 2003

116. Polsko-Niemieckie Sympozjum Chirurgii Ręki. Szczecin 23-24 kwietnia 2004.

117. International Congress of Medical Students and Young Doctor. Poznań 16-18

maja 2004

118. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Poznań 19-22 maja 2004

119. 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Budapest 13-17 czerwca 2004

120. Post-IFSSH Congress. Bucharest 19-21 czerwca 2004 121. Rola i zadania lekarza klubowego w piłce nożnej. Grodzisk Wielkopolski 25-27

czerwca 2004

122. V Międzynarodowe Sympozjum Medicina Sportiva. Kraków 5-9 września 2004

123. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Szczecin 15-18 września 2004

124. Jesień Ortopedyczna 2004. 1-3 października 2004

125. 4 Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej, 1 Sympozjum Sekcji Chirurgii

Urazowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań 7-8 października 2004

126. Konferencja Naukowa Współczesne poglądy na żylną chorobę zakrzepowo-

zatorową w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Warszawa 25 listopada 2004

127. 50 lat ortopedii na Lubelszczyźnie. Lublin 3 grudnia 2004

128. V Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis. Rzym 16-19 marca 2005

129. 5 Kongres ISAKOS. USA Floryda 3-7 kwietnia 2005 130. Konferencja Leczenie rozległych ubytków kości. Lublin 15-16 kwietnia 2005

131. Sympozjum Naukowe, Dekada Kości i Stawów. Bydgoszcz 21-24 kwietnia 2005

132. 3 International Conference on Shoulder Arthroplasty. Paryż 29-30 kwietnia 2005

Page 31: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

31

133. International Congress of Medical Students and Young Doctor. Poznań 22-24

maja 2005 134. XV Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOITr. Poznań 26-28

maja 2005

135. FESSH Geteborg 15-18 czerwca 2005

136. V Ogólnopolskie Sympozjum Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej i Stawów

oraz Sekcji Reumoortopedii. Jurata 2-4 września 2005

137. XXX Dni Ortopedyczne. Radom 22-24 września 2005

138. XXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Wrocław 23-

25 września 2005

139. Nowe trendy w osteosyntezie śródszpikowej. Ostrów 9-10 września 2005

140. Jesień Ortopedyczna Tleń 30 września-2 października 2005

141. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Warszawa 6-8 października 2005

142. Kliniczne i ekonomiczne aspekty zastosowania Arthrylu i GO-ON w leczeniu

choroby zwyrodnieniowej stawów. Ustroń 29-30.10.2005

143. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Wrocław 17-19 listopada 2005

144. III Interdyscyplinarny Kongres Naukowy: Zachowawcze i paliatywne leczenie

zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu. Warszawa 9-10 grudnia 2005

145. Konferencja Naukowa 30-lecie Kliniki Ortopedii i Traumatologii Akademii

Medycznej w Białymstoku. Białystok 3-5 marca 2006.

146. Wiosna Ortopedyczna. Rowy 6-7 kwietnia 2006.

147. III Polsko-Niemieckie Sympozjum Chirurgii Ręki. Szczecin 7-8 kwietnia 2006

148. Polsko-Francuskie spotkanie chirurgów ręki. Kraków 28-29 kwietnia 2006

149. International Congress of Medical Students and Young Doctor. Poznań maj 2006

150. Schorzenia stawu kolanowego. Łagów 19-20 maja 2006

151. II Mazurskie Sympozjum Ortopedyczne „Ortopedzi pod Żaglami”. Giżycko 1-3

czerwca 2006

152. XI Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki. Glasgow 28-30

czerwca 2006

Page 32: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

32

153. XXX lecie istnienia Kliniki Ortopedii Pomorskiej Akademii Medycznej. Szczecin 12

września 2006

154. Jesień Ortopedyczna. Tleń 15-17 września 2006

155. XXXVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Katowice 28-30 września 2006

Page 33: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

33

Wygłoszone referaty i plakaty

1. A. Kiciński, L.. Romanowski, D. Walusiak. Zakleszczające zapalenie pochewek

włóknistych u dzieci - wyniki leczenia. XX Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr.

Szczecin 8-10 września 1984

2. L. Romanowski. Epicondylitis lateralis - uwagi w sprawie operacyjnego leczenia. XX

Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Szczecin 8-10 września 1984

3. W. Manikowski, E. Sroka-Bodył, M. Jaruga, L. Romanowski. Analiza siły chwytu ręki

u osób po rekonstrukcji ścięgien zginaczy. XX Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki

PTOiTr. Szczecin 8-10 września 1984

4. L. Romanowski, A. Czaja, D. Walusiak, J. Wiese. Uwagi na temat replantacji ucha u

królika. XXI Szmpozjum Sekcji Chirurgii Ręki. Wałbrzych 13-15 września 1985

5. A. Jurczyk, W. Manikowski, A. Kiciński, L. Romanowski. Leczenie przykurczu

Dupuytrena sposobem Hueston’a. XXII Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki. Gdańsk 6-

7 czerwca 1986

6. W. Manikowski, A. Jurczyk, A. Kiciński, L. Romanowski, A. Czaja, D. Walusiak, J.

Wiese, M. Jaruga. Porównanie wyników operacyjnego leczenia przykurczu

Dupuytrena różnymi technikami operacyjnymi. XXII Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki.

Gdańsk 6-7 czerwca 1986

7. W. Manikowski, A. Kiciński, A. Czaja, L. Romanowski. Kompressionsneuropathien im Verlauf der veralteten Verletzungen der Halbmondbeinverrenkungen. 10 Tagung Gesellschaft fur Chirurgie der DDR. Magdeburg 24-26 marca 1986

8. W. Manikowski, A. Kiciński, L. Romanowski, A. Czaja, D. Walusiak. Prospects of endoprosthetic arthroplasty of the hand. Congressus Communis Societatis Orthopaedicae Hungaricae et Traumatologicae Hungaricae. Budapest 31 września do 3 pażdziernika 1986

9. M. Siemionow, W. Manikowski, A. Jurczyk, A. Kiciński, L. Romanowski, A. Czaja, D.

Walusiak. Wady wrodzone kończyny górnej w materiale Kliniki Chirurgii Ręki. XXIII

Szmpozjum Sekcji Chirurgii Ręki. Lublin 5-6 czerwca 1987

Page 34: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

34

10. A. Jurczyk, A. Kiciński, L. Romanowski, M. Siemionow. Wtórne rekonstrukcje

ścięgien zginaczy palców ręki u dzieci w ich zastarzałych uszkodzeniach. XXIII

Szmpozjum Sekcji Chirurgii Ręki. Lublin 5-6 czerwca 1987

11. L. Romanowski, D. Walusiak, A. Czaja, M. Siemionow, M. Jaruga. Badania

doświadczalne nad przenoszeniem wolnych płatów skórnych i skórno-mięśniowych z

zespoleniem szypuły techniką mikrochirurgiczną. XXIII Szmpozjum Sekcji Chirurgii

Ręki. Lublin 5-6 czerwca 1987

12. W. Manikowski, L. Romanowski, D. Walusiak. Uwagi w sprawie trudności i

niebezpieczeństw towarzyszących przeszczepianiu tkanek z zespoleniem szypuły

mikrochirurgicznej. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i

Rekonstrukcyjnej. Warszawa 20-21 listopada 1987

13. W. Manikowski, L. Romanowski, D. Walusiak. Two-stage reconstruction of the flexor tendons of the fingers in the treatment of their inveterate injuries. Reunion D'Automne de la Societe Francaise de Chirurgie de la Main. Paryż - Francja 2-5 grudnia1987

14. W. Manikowski, L. Romanowski, D. Walusiak, J. Wiese. Grip Function of the Hand after Reconstruction of the Thumb by Transfer of the Second Toe. Meeting of the Bulgarian and American Societes for Surgery of the Hand. Albena - Bułgaria 25-29 maja 1988

15. W. Manikowski, L. Romanowski M. Jaruga, D. Walusiak. Funkcja ręki po

przeszczepieniu II-go palca stopy na kciuk. I Sympozjum Mikrochirurgii Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Wrocław 1-3 czerwca 1988

16. W. Manikowski, L. Romanowski. Przebudowa kostna po złamaniach patologicznych

w obrębie kończyny górnej z powodu procesu nowotworowego. XXIV Sympozjum

Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Kraków 23-24 września 1988

17. W. Manikowski, L. Romanowski, A. Jurczyk. Uwagi w sprawie rozpoznawania i

leczenia tzw. tenosynovitis nodularis. XXIV Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr.

Kraków 23-24 września 1988

18. L. Romanowski. Przypadek choroby Oliera. XXIV Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki

PTOiTr. Kraków 23-24 września 1988

Page 35: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

35

19. W. Manikowski, A. Jurczyk, M. Siemionow, L. Romanowski. Naczyniaki kończyny

górnej. XXIV Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Kraków 23-24 września 1988

20. W. Manikowski, A. Jurczyk, A. Kiciński, J. Wiese, M. Siemionow, L. Romanowski, A.

Czaja, D. Walusiak. Guzy i zmiany guzopodobne w materiale Kliniki Chirurgii Ręki.

XXIV Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Kraków 23-24 września 1988

21. W. Manikowski, M. Siemionow, A. Kiciński, L. Romanowski. Zastosowanie wolnych

przeszczepów kostnych z mikrochirurgicznym zespoleniem szypuły naczyniowej w

operacjach ortopedycznych. XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Warszawa 1988

22. W. Manikowski, L. Romanowski, M. Siemionow, A. Kiciński, D. Walusiak. Powrót

czynności nerwowych w zastarzałych uszkodzeniach nerwów kończyny górnej u

dzieci. XXV Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki. Konin 28-29 maja 1989

23. W. Manikowski, M. Siemionow, L. Romanowski. Vascularized bone flap in the treatment of aseptic necrosis of the femoral head. IX Congressus Societatis Orthopaedicae Hungaricae. Budapeszt 24-26 sierpnia 1989

24. W. Manikowski, A. Kiciński, L. Romanowski. Unaczynione przeszczepy nerwów. II

Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław 1-3 czerwca 1990

25. L. Romanowski. Wpływ ukrwienia i ułożenia wolnego autogennego przeszczepu

nerwu kulszowego szczura na szybkość regeneracji. II Sympozjum Mikrochirurgii.

Wrocław 1-3 czerwca 1990

26. W. Manikowski, L. Romanowski, A. Kiciński. Płat kostno-tłuszczowo-skórny z talerza

biodrowego w leczeniu stawu rzekomego goleni u dzieci. II Sympozjum

Mikrochirurgii. Wrocław 1-3 czerwca 1990

27. L. Romanowski, W. Manikowski. Unaczyniony przeszczep stawu. II Sympozjum

Mikrochirurgii. Wrocław 1-3 czerwca 1990

28. W. Manikowski, D. Walusiak, L. Romanowski, R. Spławski. Rekonstrukcja

zastarzałych uszkodzeń nerwu pośrodkowego i łokciowego. XXVIII Zjazd Polskiego

Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Szczecin 20-22 września 1990

29. W. Manikowski, L. Romanowski, J. Wiese, R. Spławski. Mikrochirurgia w ortopedii.

XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Szczecin 20-22 września 1990

Page 36: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

36

30. L. Romanowski, W. Manikowski. Funkcja ręki po przeniesieniu palców ze stopy z

zespoleniem mikrochirurgicznym szypuły naczyniowej. XXVIII Zjazd Polskiego

Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Szczecin 20-22 września 1990

31. W. Manikowski, L. Romanowski A. Kiciński. Odtworzenie funkcji kciuka poprzez

przeniesienie II palca stopy z zespoleniem mikrochirurgicznym szypuły naczyniowej.

XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Szczecin 20-22 września 1990

32. W. Manikowski, A. Jurczyk, A. Kiciński, M. Siemionow, L. Romanowski, A. Czaja, D.

Walusiak, J. Wiese, R. Spławski. Zasady rekonstrukcji w chirurgii ręki. XXVIII Zjazd

Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Szczecin 20-22

września 1990

33. W. Manikowski, L. Romanowski, A. Kiciński, D. Walusiak, A. Czaja, J. Wiese, R. Spławski. The Hand Function after Endoprothesoplasty MP and PIP Joint in Rheumatoid Arthritis. V International Congress of Hand Surgery. Paryż 25-28 maja 1992

34. M. Siemionow, L. Romanowski, H. Kimura, G. Lister. The beneficial effect of hypothermia on the survival of free muscle flaps. V International Congress of Hand Surgery. Paryż 25-28 maja 1992

35. M. Siemionow, L. Romanowski, G. Lister. Critical survival time of island muscle flaps following prolonged hypothermic ischemia. Plastic Surgery Research Council USA 1992

36. W. Manikowski, L. Romanowski. Possibilities and pitfalls in the lengthening of the upper extremity. 1st Congress of the Federation of the European Societes for Surgery of the Hand. Bruksela 26-29 maja 1993

37. W. Manikowski, L. Romanowski, R. Spławski. Najczęstsze trudności w wydłużaniu

kości kończyny górnej. XXVII Sympozjum Chirurgii Ręki. Bydgoszcz 3-4 czerwca

1993

38. L. Romanowski. Uszkodzenia kompleksu chrząstki trójkątnej. XXVII Sympozjum

Chirurgii Ręki. Bydgoszcz 3-4 czerwca 1993

Page 37: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

37

39. L. Romanowski, K. Pawlak, M. Król, P. Lubiatowski, S. Perz. Wpływ zmiennego pola

magnetycznego na regenerację nerwu kulszowego szczura. XXVII Sympozjum

Chirurgii Ręki. Bydgoszcz 3-4 czerwca 1993

40. L. Romanowski, R. Spławski. Szew pętlowy ścięgna wg Tsuge - technika zakładania,

właściwości mechaniczne. XXVII Sympozjum Chirurgii Ręki. Bydgoszcz 3-4 czerwca

1993

41. L. Romanowski. Pierwotny przeszczep ścięgna. XXVII Sympozjum Chirurgii Ręki.

Bydgoszcz 3-4 czerwca 1993

42. L. Romanowski, W. Manikowski. Badania angiograficzne w przeniesieniach palców

stopy na rękę. IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i

Rekonstrukcyjnej. Warszawa 25-27 listopada 1993

43. L. Romanowski, M. Napiontek. Synowektomia i tenosynowektomia nadgarstka z

resekcją głowy kości łokciowej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. IV

Sympozjum sekcji Reumoortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Szczyrk 28-29 kwietnia 1994

44. L. Romanowski, M. Napiontek, P. Bieńkowski. Model kompleksowego leczenia

chorych na rzs na przykładzie Poznańskiego Ośrodka Reumatologicznego w

Śremie. IV Sympozjum Sekcji Reumoortopedii Polskiego Towarzystwa

Ortopedycznego i Traumatologicznego. Szczyrk 28-29 kwietnia 1994

45. L. Romanowski, J. Wiese. Wzdłużanie przedramienia we wrodzonym braku kości

promieniowej. XXX Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa

Ortopedycznego i Traumatologicznego. Wrocław 15-17 września 1994

46. W. Manikowski, R. Spławski, L. Romanowski. Wydłużanie przedramienia i ręki w

materiale Kliniki Chirurgii Ręki w Poznaniu. XXX Jubileuszowy Zjazd Naukowy

Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Wrocław 15-17

września 1994

47. L. Romanowski. Aparat do wydłużania paliczków rąk. XXX Jubileuszowy Zjazd

Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Wrocław

15-17 września 1994

Page 38: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

38

48. A. Ziemiański, L. Romanowski. Badanie MR stawu ramiennego. Polskie

Towarzystwo Rezonansu Magnetycznego. Sympozjum: Zastosowanie metody MR w

medycynie. Poznań 23-24 września 1994

49. L. Romanowski, W. Manikowski. Treatment of Congenital Pseudarthrosis of the Tibia with Vascularized Iliac Crest Graft. 12th Congress of the International Microsurgical Society. Nara, Japonia 2-7 października 1994

50. L. Romanowski, W. Manikowski, W. Manikowski Jr. Tolerancja na zimno i funkcja

palców przeniesionych techniką mikrochirurgiczną ze stopy na rękę. III Sympozjum

Mikrochirurgii. Wrocław 1-3 czerwca 1995

51. L. Romanowski, W. Manikowski. Leczenie wrodzonego stawu rzekomego piszczeli

unaczynionym przeszczepem strzałki. III Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław 1-3

czerwca 1995

52. W. Manikowski, L. Romanowski. Leczenie wrodzonego stawu rzekomego piszczeli

unaczynionym przeszczepem z talerza kości biodrowej. III Sympozjum Mikrochirurgii.

Wrocław 1-3 czerwca 1995

53. L. Romanowski, W. Manikowski, A. Czaja. Elongation of the Forearm in the Radial Club Hand. 6th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Helsinki 3-7 lipca 1995

54. L. Romanowski, W. Manikowski, W. Manikowski. Estimation of the Function and Cold Intolerance after Second Toe-to-Hand Transfer. 6th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Helsinki 3-7 lipca 1995

55. W. Manikowski, M. Jaruga, L. Romanowski. Hand Function after Reconstruction of Flexor Tendons of the Finger in Their Inveterate Lesions. 6th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Helsinki 3-7 lipca 1995

56. L. Romanowski. Wyniki endoskopowego odbarczania kanału nadgarstka.

Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr, Konferencja Fizjoterapeutów

Ręki. Poznań, 21-23 września 1995

Page 39: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

39

57. A. Czaja, L. Romanowski. Powrót czynności nerwowych po uszkodzeniach nerwów

kończyny górnej u dzieci. Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr,

Konferencja Fizjoterapeutów Ręki. Poznań, 21-23 września 1995

58. L. Romanowski, A. Czaja. Powrót czynności nerwowych po wielotkankowych

uszkodzeniach kończyn górnych. Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki

PTOiTr, Konferencja Fizjoterapeutów Ręki. Poznań, 21-23 września 1995

59. W. Manikowski, P. Nawrot, L. Romanowski. Trudności w leczeniu zastarzałych

złamań kości łódeczkowatej. Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr,

Konferencja Fizjoterapeutów Ręki. Poznań, 21-23 września 1995

60. A. Ziemiański, L. Romanowski. Badanie MR stawu ramiennego. Jubileuszowe

Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr, Konferencja Fizjoterapeutów Ręki. Poznań,

21-23 września 1995

61. L. Romanowski, W. Manikowski, R. Spławski. Wyniki wydłużania paliczków rąk.

Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr, Konferencja Fizjoterapeutów

Ręki. Poznań, 21-23 września 1995

62. W. Manikowski Jr, L. Romanowski, W. Manikowski. Ocena funkcji ręki po

przeniesieniu II palca stopy w miejsce amputowanego kciuka. Jubileuszowe

Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr, Konferencja Fizjoterapeutów Ręki. Poznań,

21-23 września 1995

63. L. Romanowski. Badania doświadczalne skuteczności rekonstrukcji nerwów z

zastosowaniem nowych, alternatywnych technik mikrochirurgicznych - doniesienie

wstępne. Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr, Konferencja

Fizjoterapeutów Ręki. Poznań, 21-23 września 1995

64. J. Czubak, L. Romanowski, I. Kraśny. Wykorzystanie ultrasonografii w diagnostyce

stawu ramiennego. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Radiologów. Łódź, 15-18

października 1995

65. L. Romanowski, A. Ziemiański, I. Kraśny, J. Czubak. Ocena stawu ramiennego

metodą MR i USG - badania porównawcze. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa

Radiologów. Łódź, 15-18 października 1995

Page 40: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

40

66. W. Manikowski, L. Romanowski, A. Czaja. The results of inveterate nerve injury reconstruction in the forearm. IIIrd European Congress of Hand Surgery and Hand Therapy. Paryż 10-13 kwietnia 1996

67. L. Romanowski, W. Manikowski, A. Czaja. Lenghtening of the phalanges in the hand. IIIrd European Congress of Hand Surgery and Hand Therapy. Paryż 10-13 kwietnia 1996

68. W. Manikowski Jr., M. Jaruga, W. Manikowski, L. Romanowski. Rehabilitation of the patients with inveterate lesions of flexor tendons in two-stage reconstruction treatment. IIIrd European Congress of Hand Surgery and Hand Therapy. Paryż 10-13 kwietnia 1996

69. L. Romanowski, W. Manikowski, A. Czaja. Treatment of congenital pseudarthrosis of the tibia with free vascularized iliac crest graft or free vascularized fibular graft. 13th Congress of the International Microsurgical Society. Montreal, Kanada 19-23 czerwca 1996

70. L. Romanowski, A. Ziemiański, W. Manikowski. Zastosowanie tomografii rezonansu

magnetycznego w diagnostyce chorób kończyny górnej. I Międzynarodowe Dni

Chirurgii Ręki. Szczecin 5-7 września 1996

71. L. Romanowski, W. Manikowski. Zastosowanie wolnego, unaczynionego

przeszczepu strzałki z zespoleniem mikrochirurgicznym naczyń w ortopedycznych

operacjach rekonstrukcyjnych. XXXI Zjazd PTOiTr. Lublin 19-21 września 1996

72. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Lubiatowski, L. Kaczmarek. Nowotwory i

nowotworopodobne choroby kończyny górnej w materiale Kliniki. XXXI Zjazd PTOiTr.

Lublin 19-21 września 1996

73. W. Manikowski, L. Romanowski, L. Kaczmarek, P. Lubiatowski. Przebudowa kostna

po leczeniu chrzęstniaka śródkostnego w obrębie kończyny górnej. XXXI Zjazd

PTOiTr. Lublin 19-21 września 1996

74. A. Ziemiański, L. Romanowski, D. Siwiński. Badanie MR stawu promieniowo-

nadgarstkowego. II Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu

Magnetycznego. Kraków 1997

Page 41: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

41

75. W. Borkowski, A. Ziemiański, P. Sosnowski, M. Stajgis, L. Romanowski. Wartość

projekcji kinowych w wybranych badaniach MR. II Zjazd Polskiego Medycznego

Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego. Kraków 1997

76. L. Romanowski, W. Manikowski. Elongation of the forearm in the radial club hand. III Congress EFORT. Barcelona 24-27 kwietnia 1997

77. W. Manikowski, L. Romanowski. Alternative management of aseptic necrosis of the femoral head in adults with use of microsurgical techniques. III Congress EFORT. Barcelona 24-27 kwietnia 1997

78. L. Romanowski, A. Ziemiański, W. Manikowski, P. Nawrot. Tomografia rezonansu

magnetycznego w chorobach nadgarstka. XXXI Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki

PTOiTr. Gdańsk/Jurata 16-17 maja 1997

79. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot. Neuropatia nerwu pośrodkowego po

zwichnięciach kości księżycowatej. XXXI Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr.

Gdańsk/Jurata 16-17 maja 1997

80. W. Manikowski, L. Romanowski, A. Czaja, L. Kaczmarek, M. Jaruga. Wyniki leczenia

ścięgien zginaczy palców ręki metodą szynowania dynamicznego. XXXI Sympozjum

Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata 16-17 maja 1997

81. W. Manikowski, A. Kiciński, L. Romanowski, M. Jaruga, A. Czaja. Jednoetapowa

rekonstrukcja ścięgien zginaczy palców ręki w ich zastarzałych uszkodzeniach. XXXI

Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata 16-17 maja 1997

82. W. Manikowski, L. Romanowski, M. Jaruga, A. Kiciński. Rekonstrukcja ścięgien

zginaczy palców ręki z zastosowaniem czasowej protezy ścięgnowej. XXXI

Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata 16-17 maja 1997

83. W. Manikowski, P. Nawrot, L. Romanowski, P. Lubiatowski. Ręka lustrzana. XXXI

Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata 16-17 maja 1997

84. A. Jurczyk, W. Manikowski, L. Romanowski, P. Lubiatowski. Uszkodzenia

nadgarstka w materiale Kliniki Chirurgii Ręki - Plakat. XXXI Sympozjum Sekcji

Chirurgii Ręki PTOiTr. Gdańsk/Jurata 16-17 maja 1997

85. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, P. Lubiatowski. Policyzacja - metoda

odtworzenia opozycji ręki. IV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr.

Konstancin 13-14 czerwca 1997

Page 42: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

42

86. W. Manikowski, P. Nawrot, P. Lubiatowski, L. Romanowski. Hypoplazja i aplazja

kciuka w materiale Kliniki Chirurgii Ręki. IV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej

PTOiTr. Konstancin 13-14 czerwca 1997

87. W. Manikowski, P. Nawrot, L. Romanowski, P. Lubiatowski. Wrodzony kciuk

dodatkowy. IV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Konstancin 13-14

czerwca 1997

88. W. Manikowski, P. Lubiatowski, L. Kaczmarek, L. Romanowski. Odległe wyniki

leczenia bradysyndaktylii. IV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr.

Konstancin 13-14 czerwca 1997

89. W. Manikowski, P. Nawrot, L. Romanowski, P. Lubiatowski. Ręka lustrzana. IV

Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Konstancin 13-14 czerwca 1997

90. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski, L. Kaczmarek. Leczenie przerostów

w obrębie ręki. IV Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. Konstancin 13-14

czerwca 1997

91. L. Romanowski, W. Manikowski, A. Kiciński. Implant arthroplasty of MP joints in rheumatoid arthritis. IVrd European Congress of Hand Surgery and Hand Therapy Bolonia 15-18 czerwca 1997

92. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski. Uzupełnienie ubytków kostnych

unaczynionym przeszczepem strzałki. IV Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław 15-17

października 1997

93. W. Manikowski, L. Romanowski, L. Kaczmarek. Odtwarzanie krążenia w martwiczo-

zmienionej głowie kości udowej przy pomocy unaczynionego przeszczepu z talerza

kości biodrowej. IV Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław 15-17 października 1997

94. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, P. Lubiatowski. Zastosowanie technik

mikrochirurgicznych w leczeniu operacyjnym wrodzonej hypoplazji kciuka. IV

Sympozjum Mikrochirurgii. Wrocław 15-17 października 1997

95. L. Romanowski, J. Huber, A. Wilusz. Wartość badania szybkości przewodzenia

nerwu kulszowego szczura w ocenie jego regeneracji. IV Sympozjum Mikrochirurgii.

Wrocław 15-17 października 1997

96. W. Manikowski, L. Romanowski. Our experience with tension free nerve suture. Vth European Congress of Hand Surgery. Wiedeń 25-28 lutego 1998

Page 43: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

43

97. L. Romanowski, W. Manikowski. Our experience with tension free nerve suture. 8th Annual Meeting of the American Society for Peripheral Nerve. Vancouver 22-24 maja 1998

98. L. Romanowski. Late reconstruction of flexor tendons. 7th Congress of the International Federation of Societes for Surgery of the Hand. Vancouver 24-28 maja 1998

99. L. Romanowski, W. Manikowski, L. Kaczmarek. Regeneracja nerwu kulszowego

szczura rekonstruowanego neurotubą. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa

Ortopedycznego i Traumatologicznego. Łódź 24-26 września 1998 (wykład

zaproszony)

100. L. Romanowski, W. Manikowski, L. Kaczmarek. Regeneracja nerwu kulszowego

szczura rekonstruowanego neurotubą. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa

Ortopedycznego i Traumatologicznego. Łódź 24-26 września 1998

101. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, P. Lubiatowski. Szew nerwu z

odciążeniem miejsca zespolenia - wskazania, technika operacyjna, wyniki

regeneracji. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Łódź 24-26 września 1998

102. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, P. Lubiatowski. Szew nerwu z

odciążeniem miejsca zespolenia - wskazania, technika operacyjna, wyniki

regeneracji. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Łódź 24-26 września 1998

103. W. Manikowski, P. Nawrot, L. Romanowski, M. Jaruga, P. Lubiatowski. Wartość

policyzacji w leczeniu operacyjnym wad wrodzonych kończyny górnej. XXXII Zjazd

Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Łódź 24-

26 września 1998

104. W. Manikowski, P. Nawrot, L. Romanowski, P. Lubiatowski. Leczenie operacyjne

wrodzonego kciuka dodatkowego. XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa

Ortopedycznego i Traumatologicznego. Łódź 24-26 września 1998

105. W. Manikowski, P. Nawrot, L. Romanowski, P. Lubiatowski. Ręka lustrzana.

XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Łódź 24-26 września 1998

Page 44: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

44

106. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Nawrot, L. Kaczmarek, P. Lubiatowski, P. Surdziel. The results of nerve reconstruction performed more than one year after injury. 2. Slovensky Kongres Chirurgie Ruky. Bojnice 1-2 października 1998

107. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, P. Lubiatowski. Trudności w leczeniu

zastarzałych złamań kości łódeczkowatej. Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii

Urazowej. Poznań 15-17 października 1998

108. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, P. Lubiatowski. Neuropatia nerwu

pośrodkowego po zwichnięciu kości księżycowatej nadgarstka. Wielkopolskie

Sympozjum Chirurgii Urazowej. Poznań 15-17 października 1998

109. L. Romanowski, L. Kaczmarek, W. Manikowski. Kapsuloligamentotomia stawów

MP i PIP po ich rozległych uszkodzeniach. Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii

Urazowej. Poznań 15-17 października 1998

110. L. Romanowski. Problemy replantacji kończyn górnych u dzieci. XXVII

Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa Chirurgów

Dziecięcych. Warszawa 4-5 grudnia 1998

111. W. Manikowski, L. Romanowski. Przeszczepy nerwów kończyny górnej u dzieci.

XXVII Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej Polskiego Towarzystwa

Chirurgów Dziecięcych. Warszawa 4-5 grudnia 1998

112. M. Andrzejewski, L. Romanowski. Choroby zawodowe kończyn górnych

spowodowane oddziaływaniem drgań mechanicznych (wibracji). I Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

113. M. Jaruga, L. Romanowski, A. Czaja, M. Jaruga. Testy czynnościowe i zasady

usprawniania w uszkodzeniach pierścienia rotatorów. I Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

114. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Lubiatowski, L. Kaczmarek. Nowotwory i

nowotworopodobne choroby kończyny górnej w materiale Kliniki Chirurgii Ręki AM w

Poznaniu. I Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja

1999

Page 45: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

45

115. W. Manikowski, P. Nawrot, L. Romanowski, M. Jaruga, P. Lubiatowski. Wartość

policyzacji w leczeniu operacyjnym wad wrodzonych kończyny górnej. I Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

116. W. Manikowski, P. Nawrot, L. Romanowski, P. Lubiatowski. Leczenie operacyjne

wrodzonego kciuka dodatkowego. I Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Poznań 19-21 maja 1999

117. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, P. Lubiatowski. Ręka lustrzana.

I Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

118. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, P. Lubiatowski. Szew nerwu z

odciążeniem miejsca zespolenia. I Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Poznań 19-21 maja 1999

119. L. Romanowski, W. Manikowski, L. Kaczmarek. Wyniki regeneracji nerwu

kulszowego szczura rekonstruowanego neurotubą. I Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

120. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Surdziel, P. Lubiatowski, T. Trzeciak.

Mikrochirurgia w ortopedii. Wrodzony staw rzekomy goleni. I Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

121. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Lubiatowski, P. Surdziel. Mikrochirurgia w

ortopedii. Rekonstrukcja funkcji chwytnej ręki po przeniesieniu drugiego palca stopy

na rękę w miejsce amputowanego kciuka. I Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

122. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Lubiatowski, P. Surdziel, T. Trzeciak.

Mikrochirurgia w ortopedii. Wolny unaczyniony przeszczep stawu. I Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

123. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Lubiatowski, P. Surdziel. Mikrochirurgia w

ortopedii. Rekonstrukcja palców ręki przez przeniesienie kompleksu tkankowego ze

stopy. I Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

124. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Surdziel, P. Lubiatowski. Mikrochirurgia w

ortopedii. Leczenie jałowej martwicy głowy kości udowej u dorosłych unaczynionym

przeszczepem kostnym. I Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poznań

19-21 maja 1999

Page 46: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

46

125. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Surdziel, P. Lubiatowski. Mikrochirurgia w

ortopedii. Leczenie ubytków tkanek miękkich przy pomocy wolnych płatów skórnych.

I Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

126. W. Manikowski, L. Romanowski, L. Kaczmarek, P. Lubiatowski. Przebudowa

kostna po leczeniu chrzęstniaka śródkostnego w obrębie kończyny górnej. I Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

127. P. Lubiatowski, W. Manikowski, L. Romanowski. Doświadczalne metody

rekonstrukcji chrząstki stawowej. I Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Poznań 19-21 maja 1999

128. J. Nazar, A. Szulc, L. Romanowski, T. Piontek, P. Lubiatowski. Zastosowanie

endoprotezoplastyki stawu barkowego w uzupełnianiu ubytków poresekcyjnych u

chorych ze złośliwymi nowotworami kości. I Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

129. M. Andrzejewski, L. Romanowski. Choroby zawodowe narządu ruchu w materiale

Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy. I Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

130. P. Bieńkowski, L. Romanowski, M. Napiontek, G. Kowalski. Leczenie operacyjne

ręki reumatoidalnej w materiale Ośrodka Reumatologicznego w Śremie. I Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

131. L. Romanowski, P. Bieńkowski, M. Napiontek, G. Kowalski. Wartość

synowektomii nadgarstka w leczeniu chorych na RZS. I Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Poznań 19-21 maja 1999

132. L. Romanowski, W. Manikowski, L. Kaczmarek. Capsulectomy of the stiff MP and PIP finger joints. FESSH Sixth Congress. Bonn 26-29 maja 1999

133. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, P. Lubiatowski. 25-letnie

doświadczenie w leczeniu wad wrodzonych kończyn górnych. VII Zjazd Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Plastycznej. Polanica-Zdrój 27-29 maja 1999

134. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, P. Lubiatowski. Wrodzony

niedorozwój i brak kości promieniowej – metodyka kompleksowego leczenia. VII

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej. Polanica-Zdrój 27-29 maja 1999

Page 47: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

47

135. W. Manikowski, L. Romanowski, L. Kaczmarek. Przeszczepianie paliczków

palców stopy w leczeniu niedorozwoju palców ręki. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Plastycznej. Polanica-Zdrój 27-29 maja 1999

136. L. Romanowski. Złamania nadkłykciowe u dzieci. XXVIII Dni Ortopedyczne. Konin

16-18 września 1999

137. L. Romanowski. Diagnostyka obrazowa i endoskopowa w patologii stawów

kończyny górnej. XXVIII Dni Ortopedyczne. Konin 16-18 września 1999

138. W. Manikowski, L. Romanowski. Our experience with tension-free nerve suture. Joint Israeli-Hellenic International Meeting for the 10th Anniversary of the Israeli Society for Surgery of the Hand. Jerozolima 22-26 lutego 2000

139. L. Romanowski, W. Manikowski. Elongation of the hand and forearm in congenital hand reconstruction. Joint Israeli-Hellenic International Meeting for the 10th Anniversary of the Israeli Society for Surgery of the Hand. Jerozolima 22-26 lutego 2000

140. L. Romanowski. Mikrochirurgia rekonstrukcyjna kończyny górnej. V Niemiecko-

Polskie Nadodrzańskie Sympozjum Traumatologów i Ortopedów. Słubice 7-8

kwietnia 2000

141. L. Romanowski. Możliwości wydłużeń w obrębie kończyny górnej. V Niemiecko-

Polskie Nadodrzańskie Sympozjum Traumatologów i Ortopedów. Słubice 7-8

kwietnia 2000

142. W. Manikowski, L. Romanowski, L. Kaczmarek. Przeszczepianie paliczków stopy

w aplazji i hipoplazji palców ręki. V Niemiecko-Polskie Nadodrzańskie Sympozjum

Traumatologów i Ortopedów. Słubice 7-8 kwietnia 2000

143. L. Romanowski. Uszkodzenia tkanek miękkich stawu ramiennego. Konferencja

Naukowa Ortopedów. Ronneby Brunn 30 kwietnia-2 maja 2000

144. P. Bieńkowski, L. Romanowski, M. Napiontek: Wartość synowektomii nadgarstka

w leczeniu operacyjnym ręki reumatoidalnej. XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa

Reumatologicznego. Wrocław 15-18 czerwca 2000

145. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski. The chances and difficulties in upper extremity lengthenning. FESSH VII Congress. Barcelona 21-24 czerwca 2000

Page 48: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

48

146. W. Manikowski, P. Lubiatowski, A. Czaja, L. Romanowski. Perichondral, versus periosteal grafts in experimantal reconstruction of articular cartilage. FESSH VII Congress. Barcelona 21-24 czerwca 2000

147. L. Romanowski, W. Manikowski. Złamania dalszej nasady kości udowej u dzieci

leczonych z powodu wrodzonego stawu rzekomego goleni unaczynionym

przeszczepem strzałki i stabilizacją wg Ilizarowa. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego

Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków 21-23 września 2000

148. L. Romanowski. Chirurgia Ręki w Dekadzie Kości i Stawów. XXXIII Zjazd

Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków

21-23 września 2000

149. L. Romanowski, W. Manikowski. Unaczynione przeszczepy mięśni. V Sympozjum

Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii. Belek-Antalya 7-14 października 2000

150. L. Romanowski, W. Manikowski. Późne powikłania po pobraniu unaczynionego

przeszczepu strzałki. V Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii. Belek-

Antalya 7-14 października 2000

151. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Smogór. Algodystrofia kończyny górnej -

diagnostyka, leczenie w materiale Kliniki. 2 Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii

Urazowej. Poznań 12-13 października 2000

152. L. Romanowski, W. Manikowski. Zastosowanie unaczynionych przeszczepów

mięśni w zakażonych stawach rzekomych. 2 Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii

Urazowej. Poznań 12-13 października 2000

153. A. Jurczyk, W. Manikowski, P. Surdziel, L. Romanowski. Neuropatia uciskowa

nerwu pośrodkowego po przebytym złamaniu nasady dalszej kości promieniowej.

2 Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej. Poznań 12-13 października 2000

154. W. Manikowski, A. Kiciński, L. Romanowski. Uszkodzenia nerwu pośrodkowego i

łokciowego w następstwie urazów okolicy stawu łokciowego. 2 Wielkopolskie

Sympozjum Chirurgii Urazowej. Poznań 12-13 października 2000

155. L. Romanowski, W. Manikowski. Leczenie stawów rzekomych kości ramiennej

przy użyciu aparatu klamrowego. 2 Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej.

Poznań 12-13 października 2000

Page 49: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

49

156. R. Spławski, W. Manikowski, L. Romanowski, L. Kaczmarek. Leczenie zrostu

opóźnionego i stawów rzekomych kości długich w materiale Kliniki. 2 Wielkopolskie

Sympozjum Chirurgii Urazowej. Poznań 12-13 października 2000

157. A. Kiciński, W. Manikowski, R. Spławski, J. Wiese, L. Romanowski.Leczenie

złamań kości łódeczkowatej. 2 Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej.

Poznań 12-13 października 2000

158. L. Romanowski, W. Manikowski, A. Czaja. Endoprotezoplastyka aaMP w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Aktualne pytania w ortopedii i traumatologii. Grodno-Białoruś 26-27 października 2000

159. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Lubiatowski. Replantacje i złożone płaty

tkankowe w materiale Kliniki Chirurgii Ręki w Poznaniu. Biologiczne aspekty

przeszczepiania złożonych płatów tkankowych, reimplantacji i transplantacji kończyn.

Warszawa 29 listopada 2000

160. W. Manikowski, P. Lubiatowski, L. Romanowski. Autogenne przeszczepy

okostnej i ochrzęstnej w rekonstrukcji chrząstki stawowej. Biologiczne aspekty

przeszczepiania złożonych płatów tkankowych, reimplantacji i transplantacji kończyn.

Warszawa 29 listopada 2000

161. L. Romanowski, W. Manikowski. Rekonstrukcja nerwów po urazach okolicy szyi.

XXIX Sympozjum Sekcji Dziecięcej Chirurgii Urazowej. Warszawa 1-2 grudnia 2000

162. P. Lubiatowski, W. Manikowski, L. Romanowski, J. Kruczyński, T. Trzeciak, T. Piontek. The value of perihondral and periosteal grafts in experimental reconstruction of articular cartilage. 10th Conference of the European Orthopaedic Research Society. Wiesbaden Germany 13-15 października 2000

156. L. Romanowski. Mikrochirurgia. Sympozjum 30-lecie Kliniki Chirurgii Ręki w

Poznaniu. Poznań grudzień 2000 163. P. Lubiatowski, T. Trzeciak, L. Romanowski, W. Manikowski, J. Kruczyński, ,

T. Piontek. Subchondral Bone Reconstruction in Perichondral and Periosteal Arthroplasty of Full-Thickness Articular Cartilage Defects – Experimental Study in Rabbit. 3th International Cartilage Research Society Symposium Geteborg Sweden 2000

Page 50: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

50

164. L. Romanowski, J. Huber, W. Manikowski, A. Zamiłacki, A. Wilusz. Whether the Spinal Centers Compensate the Disturbances in Transmission of the Afferent and Efferent Fibers Following the Rat’s Sciatic Nerve Transections and it’s Surgical Reconstruction. Annual Meeting 2001 American Society for Peripheral Nerve. San Diego USA 10-14 stycznia 2001

165. L. Romanowski. Ultraschall und MRT Diagnostic der Rotatorenmanschette. VI. Deutsch-Polnisches Symposium der Unfallchirurgen und Orthopaden. Słubice-Frankfurt 6-7 kwietnia 2001

166. L. Romanowski. Regeneracja nerwów obwodowych i leczenie uszkodzeń nerwów

kończyny górnej. Zebranie Studenckiego Koła Kliniki Ortopedii Dziecięcej. Poznań

23 kwietnia 2001

167. L. Romanowski, W. Manikowski. Leczenie operacyjne w nieodwracalnych

uszkodzeniach splotu ramiennego. IX Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego

Towarzystwa Neurochirurgów. Wrocław 10-12 maja 2001

168. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Nawrot. Mikrochirurgiczne leczenie

urazowych uszkodzeń nerwu pośrodkowego. XVIII Konferencja Naukowo-

Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego. Jurata 17-19 maja 2001

169. W. Manikowski, L. Romanowski, W. Manikowski Jr., P. Smogur. Results of Staged Flexor Tendons Reconstruction Using Short and Long Tendon Graft. 8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Istanbul 10-14 czerwca 2001

170. L. Romanowski, W. Manikowski, A. Kiciński, A. Czaja. Implant Versus Resection Artjhroplasty of MP Joints in Rheumatoid Arthritis. 8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Istanbul 10-14 czerwca 2001

171. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski, A. Zamilatski. The Results of Late Nerve Reconstruction. 8th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Istanbul 10-14 czerwca 2001

172. L. Romanowski. Możliwości zastosowania wolnych płatów tkankowych. 60

Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Warszawa 12-15 września

2001

Page 51: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

51

173. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski. Wielotkankowe uszkodzenia

kończyn górnych. 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Warszawa 12-15 września 2001

174. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Nawrot, L. Kaczmarek. Analiza i leczenie wad

wrodzonych kończyn górnych. 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów

Polskich. Warszawa 12-15 września 2001

175. W. Manikowski, L. Romanowski, W. Manikowski Jr, P. Nawrot, P. Smogór. Wyniki

rekonstrukcji ścięgien zginaczy przy użyciu długiego i krótkiego przeszczepu

ścięgna. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października 2001

176. L. Romanowski, W. Manikowski, L. Kaczmarek, J. Zielke. Zastosowanie

unaczynionych przeszczepów mięśni w leczeniu stawów rzekomych. II

Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-

Międzyzdroje 4-6 października 2001

177. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski, A. Zamilatsky. Wyniki późnych

rekonstrukcji nerwów. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii

Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października 2001

178. W. Manikowski, P. Nawrot, L. Romanowski. Wrodzony niedorozwój i brak kości

promieniowej – metodyka kompleksowego leczenia. II Międzynarodowy Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października 2001

179. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski, A. Czaja, R. Spławski.

Artroskopia diagnostyczna barku. II Międzynarodowy Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października 2001

180. P. Lubiatowski, L. Romanowski, W. Manikowski. Zastosowanie terapii genowej w

ortopedii. Doniesienie wstępne. II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października 2001

181. A. Kiciński, L. Romanowski, W. Manikowski, A. Czaja, L. Syczewski. Porównanie

endoprotezoplastyki i resekcji plastycznej stawów MCP u chorych na RZS. II

Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

182. R. Spławski, W. Manikowski, L. Romanowski. Leczenie zrostu opóźnionego i

stawów rzekomych kości długich z uwzględnieniem technik mikrochirurgicznych. II

Page 52: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

52

Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-

Międzyzdroje 4-6 października 2001

183. W. Manikowski, P. Nawrot, L. Romanowski. Wrodzony brak i niedorozwój kości

łokciowej – zasady postępowania. II Międzynarodowy Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Szczecin-Międzyzdroje 4-6 października 2001

184. Obrazowanie kończyny górnej z punktu widzenia ortopedy. II Sympozjum

Diagnostyka Obrazowa w Ortopedii. Debrzno 15-17 listopada 2001

185. L. Romanowski. Diagnostyka, obrazowanie chorób i urazów barku. Konferencja

naukowo-szkoleniowa „Współczesne metody diagnostyki i postępowania leczniczego

w dysfunkcjach barku”. Wrocław 14 grudnia 2001

186. L. Romanowski. Uszkodzenia pierścienia rotatorów i niestabilność barku.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Współczesne metody diagnostyki i

postępowania leczniczego w dysfunkcjach barku”. Wrocław 14 grudnia 2001

187. L. Romanowski. Endoprotezoplastyka stawu ramiennego. Konferencja naukowo-

szkoleniowa „Współczesne metody diagnostyki i postępowania leczniczego w

dysfunkcjach barku”. Wrocław 14 grudnia 2001

188. L. Romanowski. Kienbock Disease. 4th International Congress Asian Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand. Seoul 3-6 marca 2002

189. L. Romanowski. Flexor Tendons Late Reconstruction. 4th International Congress Asian Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand. Seoul 3-6 marca 2002.

190. L. Romanowski. Neuropatie w obrębie kończyny górnej. Wiosna Ortopedyczna

2002. Ciechocinek 19-20 kwietnia 2002

191. L. Romanowski, J. Huber, W. Manikowski, L. Syczewski, A. Wilusz. Badania

elektrofizjologiczne przewodnictwa włókien nerwowych szczurów po przeszczepach

na rdzeniu kręgowym. X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Neuroortopedii.

Konstancin 10-12 maja 2002

192. L. Romanowski, A. Kiciński, W. Manikowski. Porównanie endoprotezoplastyki i

resekcji plastycznej stawów MP u chorych na rzs. VI Sympozjum Sekcji

Reumoortopedii. Gdynia 14-16 czerwca 2002

Page 53: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

53

193. P. Bienkowski, L Romanowski. Wartość synowektomii zginaczy palców ręki u

chorych na rzs. VI Sympozjum Sekcji Reumoortopedii. Gdynia 14-16 czerwca 2002

194. L. Romanowski. Rekonstrukcja ścięgien zginaczy palców. XXXIV Zjazd Naukowy

Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Bydgoszcz 18-

21.09.2002

195. P. Lubiatowski, L. Romanowski, W. Manikowski, R. Spławski. Wartość artroskopii

w diagnostyce i leczeniu zespołu ciasnoty podbarkowej. XXXIV Zjazd Naukowy

Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Bydgoszcz 18-

21.09.2002

196. L. Romanowski, P. Lubiatowski, W. Manikowski, R. Spławski. Wartość artroskopii

w diagnostyce i leczeniu niestabilności stawu ramiennego. XXXIV Zjazd Naukowy

Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Bydgoszcz 18-

21.09.2002

197. R. Spławski, P. Lubiatowski, W. Manikowski, L. Romanowski. Artroskopowa

stabilizacja torebki stawu ramiennego w leczeniu nieurazowej niestabilności stawu

ramiennego. XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Bydgoszcz 18-21.09.2002

198. R. Spławski, W. Manikowski, P. Lubiatowski, L. Romanowski. Zastosowanie

stabilizacji wg Boswortha w leczeniu uszkodzeń więzozrostu barkowo-

obojczykowego. III Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej. Poznań 3-4

października 2002

199. L. Romanowski, W. Manikowski. Mikrochirurgiczne leczenie jałowej martwicy

głowy kości udowej u dorosłych. VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa

Mikrochirurgii. Zakopane 24-26 października 2002

200. L. Romanowski, P. Lubiatowski, W. Manikowski. Zastosowanie terapii genowej w

rekonstrukcjach nerwów. VI Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mikrochirurgii.

Zakopane 24-26 października 2002

201. L. Romanowski, A. Ziemiański. Badanie barku w wybranych jednostkach

chorobowych. Diagnostyka Radiologiczna i Obrazowa Układu Kostno-Mięśniowego.

Szkoła Radiologii PLTR. Kielce 13-14 grudnia 2002.

Page 54: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

54

202. L. Romanowski. Obrazowanie stawu łokciowego i nadgarstka w wybranych

jednostkach chorobowych. Diagnostyka Radiologiczna i Obrazowa Układu Kostno-

Mięśniowego. Szkoła Radiologii PLTR. Kielce 13-14 grudnia 2002

203. L. Romanowski. Trudności diagnostyczne w obrazowaniu urazów i chorób okolicy

łokcia. III Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne. Kościerzyna 2002

204. L. Romanowski, A. Ziemiański. Badanie barku w wybranych jednostkach

chorobowych. Diagnostyka Radiologiczna i Obrazowa Układu Kostno-Mięśniowego.

Szkoła Radiologii PLTR. Kielce 13-14 grudnia 2002

205. L. Romanowski. Obrazowanie stawu łokciowego i nadgarstka w wybranych

jednostkach chorobowych. Diagnostyka Radiologiczna i Obrazowa Układu Kostno-

Mięśniowego. Szkoła Radiologii PLTR. Kielce 13-14 grudnia 2002

206. R. Spławski, L. Romanowski, W. Manikowski, L. Kaczmarek. Ryglowane

gwoździe śródszpikowe w leczeniu złamań kości ramiennej – doświadczenia własne.

VIII Niemiecko-Polskie Sympozjum Traumatologów i Ortopedów. Słubice 4 kwietnia

2003

207. J. Kolasiński, L. Romanowski. Zastosowanie ekspanderów w różnych okolicach

ciała. Blaski i cienie chirurgii estetycznej. Poznań 5 kwietnia 2003

208. L. Romanowski. Endoskopia w diagnostyce i leczeniu kończyny górnej. Pomorska

Wiosna Ortopedyczna. Białowieża 24-27 kwietnia 2003

209. P. Lubiatowski, R. Spławski, A. Dąbrowska, L. Romanowski, W. Manikowski.

Wartość artrografii MR w diagnostyce uszkodzeń stawu ramiennego. XX

Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego.

Jachranka k/Warszawy 8-10 maja 2003

210. W. Manikowski, L. Romanowski. Z kart historii chirurgii ręki. Uroczysta

konferencja – 90-lecie Ortopedii Poznańskiej. Poznań 31 maja 2003

211. L. Romanowski. Wprowadzenie do historii Ortopedii Poznańskiej. Uroczysta

konferencja – 90-lecie Ortopedii Poznańskiej. Poznań 31 maja 2003

212. M. Falis, T. Rymer, L. Romanowski, J. Wcislek. Ocena osteosyntezy złamań

bliższego końca kości ramiennej przy użyciu prętów Endera i drutu – doniesienie

wstępne. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Białystok 13-15 czerwca 2003

Page 55: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

55

213. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski. Endoprotezoplastyka stawu

ramiennego. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Białystok 13-15 czerwca 2003

214. M. Jaruga, P. Lubiatowski, L. Romanowski, M. Jaruga. Zasady fizjoterapii po

endoprotezoplastyce stawu ramiennego. III Międzynarodowy Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

215. W. Manikowski, L. Kaczmarek, L. Romanowski. Przeszczepianie paliczków stopy

w hypoplazji palców ręki. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

216. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Skotarczak. Wydłużanie ręki i przedramienia

w wadach wrodzonych. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

217. L. Romanowski, P. Lubiatowski, R. Spławski, W. Manikowski. Niestabilność stawu

ramiennego. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Białystok 13-15 czerwca 2003

218. R. Spławski, L. Romanowski, P. Lubiatowski, W. Manikowski. Artroskopowe

leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. III Międzynarodowy Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

219. P. Lubiatowski, R. Spławski, W. Manikowski,, L. Romanowski, P. Skotarczak.

Wyniki leczenie artroskopowego urazowej niestabilności stawu ramiennego –

doniesienie wstępne. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii

Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

220. P. Lubiatowski, R. Spławski, W. Manikowski, L. Romanowski, P. Surdziel.

Obustronna niestabilność stawu ramiennego w przebiegu padaczki - prezentacja

dwóch przypadków. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii

Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

221. P. Lubiatowski, W. Manikowski, R. Spławski, A. Dąbrowska, L. Romanowski.

Artrografia MR w diagnostyce stawu ramiennego. III Międzynarodowy Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

222. R. Spławski, P. Lubiatowski, W. Manikowski, L. Romanowski, M. Stawniak.

Rekonstrukcja zastarzałych, całkowitych uszkodzeń stożka rotatorów metodą otwartą

Page 56: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

56

i z użyciem technik artroskopowych. III Międzynarodowy Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

223. R. Spławski, L. Romanowski, W. Manikowski, L. Kaczmarek. Zastosowanie

ryglowanych gwoździ śródszpikowych w leczeniu złamań i stawu rzekomego trzonu

kości ramiennej. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Białystok 13-15 czerwca 2003

224. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski. Terapia genowa w rekonstrukcji

nerwów. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Białystok 13-15 czerwca 2003

225. L. Romanowski, J. Strychar, P. Skotarczak. Możliwości rekonstrukcji rdzenia

kręgowego szczura. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii

Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

226. W. Manikowski, L. Romanowski, Wł. Manikowski, P. Smogur. Powrót funkcji ręki

po wielotkankowych urazach. III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

227. L. Romanowski. Naprawa nerwu koniec do końca. III Międzynarodowy Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Białystok 13-15 czerwca 2003

228. L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski, P. Surdziel. Elongation of the hand and forearm in congenital hand reconstruction. IX Congress of Federation of European Societies for Surgery of the Hand. Lizbona 25-28 czerwca 2003.

229. W. Manikowski, L. Romanowski, R. Spławski, P. Smogur, A. Protasewicz.

Leczenie metodą Ilizarowa stawów rzekomych kości długich. Sympozjum Leczenia

Metodą Ilizarowa. Wrocław 25-27 września 2003

230. L. Romanowski, W. Manikowski. Flexor tendons late reconstruction. I Polsko-

Amerykańskie Forum “Postępy w anestezjologii i w chirurgii”. Poznań 5-7

października 2003

231. L. Romanowski. Techniki mikrochirurgiczne w leczeniu zaburzeń zrostu kostnego.

Jesień Ortopedyczna. Tleń 10-12 października 2003

Page 57: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

57

232. P. Lubiatowski, L. Romanowski, R. Spławski, W. Manikowski. Artroskopowe

leczenie urazowej niestabilności stawu ramiennego. I Kongres Polskiego

Towarzystwa Traumatologii Sportowej. Warszawa 23-25 października 2003

233. M. Jaruga, L. Romanowski, W. Manikowski, P. Lubiatowski, M. Jaruga.

Postępowanie usprawniające po uszkodzeniach kości i tkanek miękkich nadgarstka.

I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej. Warszawa 23-25

października 2003

234. L. Romanowski. Patologie chrząstki trójkątnej. I Kongres Polskiego Towarzystwa

Traumatologii Sportowej. Warszawa 23-25 października 2003

235. L. Romanowski. Postępowanie w urazach kończyn górnych. Kongres Naukowy z

okazji 75-lecia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Warszawa 12-13 grudnia 2003

236. L. Romanowski. Postępy w chirurgii ręki. Kongres Naukowy z okazji 75-lecia

Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Warszawa 12-13

grudnia 2003

237. L. Romanowski. Wydłużenia w obrębie kończyny górnej. Polsko-Niemieckie

Sympozjum Chirurgii Ręki. Szczecin 23-24 kwietnia 2004

238. W. Manikowski, L. Romanowski, A. Kiciński, P. Skotarczak. Zasady postępowania

chirurgicznego w leczeniu ręki reumatoidalnej. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa

Reumatologicznego. Poznań 19-22 maja 2004

239. A. Kiciński, W. Manikowski, L. Romanowski, A. Protasewicz. Synowektomia

prostowników i grzbietowej strony nadgarstka. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa

Reumatologicznego. Poznań 19-22 maja 2004

240. L. Romanowski, A. Kiciński, J. Zielke, P. Skotarczak. Synowektomia stawu

łokciowego u chorych na rzs. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Poznań 19-22 maja 2004

241. J. Zielke, W. Manikowski, L. Romanowski, A. Kiciński. Porównanie wyników

leczenia deformacji MP z zastosowaniem endoprotez typu Nicole-Calnan, Swanson-

Jakubowski, ST. Georg i De-Puy. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa

Reumatologicznego. Poznań 19-22 maja 2004

Page 58: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

58

242. L. Romanowski, W. Manikowski,A. Czaja, P. Skotarczak. Deformacja stawu

łokciowego i ramiennego w rzs. XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa

Reumatologicznego. Poznań 19-22 maja 2004

243. L. Romanowski. Nerve Reconstruction. 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Budapest 13-17 czerwca 2004

244. R. Spławski, W. Kozłowski, W. Manikowski, L. Romanowski. Histological Evaluation of the Tendon Healing Based on Rabbit Calcaneal Tendon. 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Budapest 13-17 czerwca 2004

245. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Lubiatowski, R. Spławski, M. Staniak. Treatment of Pseudoarthrosis of the Upper Extremity with External Fixators. 9th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. Budapest 13-17 czerwca 2004

246. W. Manikowski, L. Romanowski, L. Kaczmarek. Nonvascularized Toe Phalanx Transfer to the Hand. Post-IFSSH Congress. Bucharest 19-21 czerwca 2004

247. L. Romanowski. Elongation of the Upper Extremity. Post-IFSSH Congress. Bucharest 19-21 czerwca 2004

248. L. Romanowski. Flexor tendon Late Reconstruction. Post-IFSSH Congress. Bucharest 19-21 czerwca 2004

249. L. Romanowski. Urazy kończyny górnej. Rola i zadania lekarza klubowego w

piłce nożnej. Grodzisk Wielkopolski 25-27 czerwca 2004

250. L. Romanowski, P. Lubiatowski. Niestabilność stawu ramiennego u sportowców.

V Międzynarodowe Sympozjum Medicina Sportiva. Kraków 5-9 września 2004

251. P. Lubiatowski, W. Manikowski, L. Romanowski, A. Gradys, R. Spławski. Artroliza

stawu łokciowego – ocena funkcji stawu. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego

Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Szczecin 15-18 września 2004

252. P. Lubiatowski, W. Manikowski, L. Romanowski, R. Spławski. Artroskopia

nadgarstka. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Szczecin 15-18 września 2004

Page 59: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

59

253. P. Nawrot, L. Romanowski, A. Nowakowski. Zastosowanie artroskopii w

chirurgicznym leczeniu zespołu rowka nerwu łokciowego. XXXV Zjazd Naukowy

Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Szczecin 15-18

września, 2004

254. P. Nawrot, A. Nowakowski, L. Romanowsk,i T. Schreiber. Zastosowanie

ultrasonografii w diagnostyce zespołu rowka nerwu łokciowego. XXXV Zjazd

Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Szczecin

15-18 września, 2004

255. P. Lubiatowski, L. Romanowski, W. Manikowski, R. Spławski. Zastosowanie

technik endoskopowych w leczeniu schorzeń kończyny górnej. XXXV Zjazd

Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Szczecin

15-18 września, 2004

256. P. Lubiatowski, L. Romanowski, W. Manikowski, R. Spławski. Artroskopia stawu

łokciowego. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Szczecin 15-18 września, 2004

257. W. Manikowski, L. Romanowski. Chirurgia ścięgien – aktualne poglądy i

zastosowania kliniczne. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa

Ortopedycznego i Traumatologicznego. Szczecin 15-18 września, 2004

258. R. Spławski, W. Manikowski, L. Romanowski. Zastosowanie ryglowanych

gwoździ śródszpikowych w leczeniu złamań i stawu rzekomego trzonu kości

ramiennej. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Szczecin 15-18 września, 2004

259. L. Romanowski, P. Lubiatowski, R. Spławski, A. Protasewicz, W. Manikowski.

Leczenie stawów rzekomych kończyny górnej przy użyciu stabilizatorów

zewnętrznych. XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i

Traumatologicznego. Szczecin 15-18 września, 2004

260. W. Manikowski, L. Romanowski, R. Spławski, P. Lubiatowski. Leczenie

operacyjne złamań dalszego końca kości ramiennej. XXXV Zjazd Naukowy

Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Szczecin 15-18

września, 2004

Page 60: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

60

261. L. Romanowski. Anatomia, patofizjologia, klasyfikacja i przegląd metod leczenia

złamań dalszego końca kości promieniowej. Jesień Ortopedyczna. 1-3 października

2004

262. L. Romanowski. Zastosowanie aparatów dystrakcyjnych w zaburzeniach zrostu

kości przedramienia. Jesień Ortopedyczna. Tleń 1-3 października 2004

263. L. Romanowski, P. Lubiatowski, R. Spławski, W. Manikowski. Własne

doświadczenia w endoprotezoplastyce stawu ramiennego. 4 Wielkopolskie

Sympozjum Chirurgii Urazowej, 1 Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej

Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań 7-8 października 2004

264. W. Manikowski, L. Romanowski, M. Staniak, P. Skotarczak. Zastosowanie

mikrochirurgii w ortopedii. 4 Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii Urazowej, 1

Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań 7-8

października 2004

265. L. Romanowski. Anatomy and arthroscopic anatomy of shoulder. European

Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow Polish Orthopaedic and

Traumatologic Society. 2nd Course of diagnostic and treatment of shoulder diseases.

Łódź 5-6 listopada 2004.

266. L. Romanowski. The role of x-ray, usg and MRI in evaluation of soft tissue and

bone pathology. . European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow

Polish Orthopaedic and Traumatologic Society. 2nd Course of diagnostic and

treatment of shoulder diseases. Łódź 5-6 listopada 2004.

267. L. Romanowski. Patient selection for arthroscopic/open traumatic anterior

shoulder instability repair. . European Society for Surgery of the Shoulder and the

Elbow Polish Orthopaedic and Traumatologic Society. 2nd Course of diagnostic and

treatment of shoulder diseases. Łódź 5-6 listopada 2004.

268. L. Romanowski. Zastosowanie unaczynionych przeszczepów kości w leczeniu

ubytków kości. Konferencja Leczenie rozległych ubytków kości. Lublin 15-16 kwietnia

2005

269. W. Manikowski, L. Romanowski, A. Protasewicz. Wady wrodzone kończyn

górnych. Sympozjum Naukowe, Dekada Kości i Stawów. Bydgoszcz 21-24 kwietnia

2005

Page 61: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

61

270. L. Romanowski, W. Manikowski. Współczesne możliwości leczenia chorób i

urazów barku. Sympozjum Naukowe, Dekada Kości i Stawów. Bydgoszcz 21-24

kwietnia 2005

271. L. Romanowski, W. Manikowski. Uszkodzenia ścięgien. Sympozjum Naukowe,

Dekada Kości i Stawów. Bydgoszcz 21-24 kwietnia 2005

272. W. Manikowski, L. Romanowski, M. Stawniak, R. Spławski. Złamania okolicy

stawu łokciowego u dzieci. XV Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej

PTOITr. Poznań 26-28 maja 2005

273. P. Lubiatowski, W. Manikowski, L. Romanowski, R. Spławski, M. Staniak, P. Ogrodowicz: The outcome of elbow arthrolysis. FESSH Geteborg 15-18 czerwca 2005

274. W. Manikowski, L. Kaczmarek, L. Romanowski, A. Czaja, R. Spławski: Nonvascularised toe phalanx transfer for congenital hand deformity. FESSH Geteborg 15-18 czerwca 2005

275. L. Kaczmarek, L. Romanowski, P. Lubiatowski, P. Surdziel, W. Manikowski,: The donor foot in nonvascularised toe phalanx transfer to the hand. FESSH Geteborg 15-18 czerwca 2005

276. Prezentacja ustna osiągnięć Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. FESSH Geteborg 15-18 czerwca 2005

277. Prezentacja filmowa osiągnięć Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki i możliwości organizacji kongresu FESSH. FESSH Geteborg 15-18 czerwca 2005

278. L. Romanowski, W. Manikowski, R. Spławski, P. Lubiatowski, P. Czarnecki.

Zastosowanie endoprotezoplastyki stawu ramiennego u chorych z rzs. V

Ogólnopolskie Sympozjum Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej i Stawów oraz

Sekcji Reumoortopedii. Jurata 2-4 września 2005

279. P. Lubiatowski, W. Manikowski, L. Romanowski, R. Spławski. Zastosowanie

endoprotezoplastyki stawu łokciowego u chorych z rzs. V Ogólnopolskie Sympozjum

Chorób Metabolicznych Tkanki Kostnej i Stawów oraz Sekcji Reumoortopedii. Jurata

2-4 września 2005

Page 62: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

62

280. W. Manikowski, L. Kaczmarek, L. Romanowski, P. Lubiatowski. Neuropatia nerwu

pośrodkowego w rzs. V Ogólnopolskie Sympozjum Chorób Metabolicznych Tkanki

Kostnej i Stawów oraz Sekcji Reumoortopedii. Jurata 2-4 września 2005

281. L. Romanowski. Niestabilność barku. XXVI Zjazd Naukowy Polskiego

Towarzystwa Medycyny Sportowej. Wrocław 23-25 września 2005

282. L. Romanowski. Leczenie ubytków tkanek miękkich i zaburzeń zrostu z

zastosowaniem technik mikrochirurgicznych. Jesień Ortopedyczna Tleń 30 września-

2 października 2005

283. L. Romanowski. Uszkodzenia nadgarstka u sportowców. II Międzynarodowy

Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Warszawa 6-8 października

2005

284. L. Romanowski. Możliwości zastąpienia Arthrylem NLPZ w leczeniu choroby

zwyrodnieniowej stawów. Kliniczne i ekonomiczne aspekty zastosowania Arthrylu i

GO-ON w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Ustroń 29-30 października

2005

285. L. Romanowski, P. Czarnecki. Toe phalanx transfer In aplasia and dysplasia of the hand. 8 Zjazd Czeskiej Chirurgii Ręki. Harrachov 4 listopada 2005

286. W. Manikowski, L. Romanowski, W. Manikowski, P. Smogór, P. Czarnecki. Siła

chwytów ręki pop rekonstrukcjach nerwu łokciowego i pośrodkowego. IV Kongres

Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Wrocław 17-19 listopada 2005

287. L. Romanowski, P. Czarnecki, P. Lubiatowski, W. Manikowski. Możliwość szwu

koniec do boku w obrębie nerwu kulszowego szczura – doniesienie wstępne. IV

Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Wrocław 17-19 listopada 2005

288. P. Ogrodowicz, P. Lubiatowski, A. Gradys, A. Narska, P. Gabryel, L.

Romanowski, W. Manikowski. Transfery mięśniowe w uszkodzeniach kończyn

górnych w materiale Kliniki Chirurgii Ręki w Poznaniu. IV Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Wrocław 17-19 listopada 2005

289. W. Manikowski, L. Romanowski, P. Lubiatowski, R. Spławski, P. Czarnecki. Szew

nerwu z odciążeniem miejsca zespolenia. IV Kongres Polskiego Towarzystwa

Chirurgii Ręki. Wrocław 17-19 listopada 2005

Page 63: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

63

290. P. Lubiatowski, L. Romanowski, R. Spławski, P. Ogrodowicz, W. Manikowski.

Artroskopia nadgarstka. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Wrocław

17-19 listopada 2005

291. P. Lubiatowski, R. Spławski, L. Romanowski, P. Ogrodowicz, W. Manikowski.

Artroskopia stawu łokciowego. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

Wrocław 17-19 listopada 2005

292. W. Manikowski, P. Czarnecki, A. Kiciński, P. Bieńkowski, L. Romanowski.

Skuteczność synowektomii zginaczy u chorych na rzs. IV Kongres Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Ręki. Wrocław 17-19 listopada 2005

293. L. Romanowski. Endoprotezoplastyka w obrębie kończyny górnej. Wiosna

Ortopedyczna. Rowy 6-7 kwietnia 2006.

294. L. Romanowski. Transfery ścięgien w nieodwracalnym uszkodzeniu nerwu

promieniowego. III Polsko-Niemieckie Sympozjum Chirurgii Ręki. Szczecin 7-8

kwietnia 2006

295. L. Romanowski. Tissue expansion technique in hand surgery. Polsko-Francuskie

spotkanie chirurgów ręki. Kraków 28-29 kwietnia 2006.

296. L. Romanowski. Złamania nasady i przynasady bliższej kości ramiennej –

diagnostyka, leczenie i powikłania. II Mazurskie Sympozjum Ortopedyczne

„Ortopedzi pod Żaglami”. Giżycko 1-3 czerwca 2006

297. P. Surdziel, L. Romanowski, W. Manikowski. Dynamic stabilisation of scapholunate instability with the strip of extensor carpii radialis brevis. XI Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki. Glasgow 28-30 czerwca 2006

298. L. Kaczmarek, L. Romanowski, W. Manikowski. Non-vascularised middle toe phalanx transfer to the hypoplastic hand. XI Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki. Glasgow 28-30 czerwca 2006

299. L. Romanowski. Endoprotezoplastyka w stawach rzekomych szyjki kości

ramiennej. Jesień Ortopedyczna. Tleń 15-17 września 2006

300. R. Spławski, L. Romanowski. Animal model for humen joint for shoulder arthroscopy trening. 20 Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow. Ateny 20-23 września 2006

Page 64: prof. dr hab. Leszek Romanowski - ortopedia.plortopedia.pl/prof_leszek_romanowski_cv.pdf · leczenie nieurazowej niestabilności stawu ramiennego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

64

301. W. Manikowski, L. Romanowski. Uszkodzenia ścięgien zginaczy. XXXVI Zjazd

Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Katowice

28-30 września 2006