Click here to load reader

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ COD 01 Procedura de achiziţie directă

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PROCEDURA OPERAȚIONALĂ COD 01 Procedura de achiziţie directă

ELABORARE, CONTINUTUL SI FORMATUL UNEI PROCEDURIExemplar nr. 1
Nr. de exemplare: _______
PROCEDURA DE ACHIZIIE
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a
reviziei în cadrul ediiei procedurii operaionale
Elemente
privind
responsabilii/
operaiunea
1.1. Elaborat Cristi Sandu
Director General
Nr. de exemplare: _______
PROCEDURA DE ACHIZIIE
2. Situaia ediiilor i a reviziilor în cadrul ediiilor procedurii operaionale
Ediia sau, dup
caz, revizia în
aplic prevederile
2.2. Revizia 1
2.3 Revizia 2
…. Revizia........
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale
3.1.
Informare
Nr. de exemplare: _______
PROCEDURA DE ACHIZIIE
4. Scopul procedurii operaionale
4.1 Scopul prezentei procedui operaionale este de a stabili un mod unitar de realizare a activitii
privind achiziia direct de bunuri, servicii i/sau lucrri a cror valoare estimat, fr TVA este mai
mic dect 132.519 lei pentru produse i servicii i 441.730 lei pentru lucrri.
4.2 Prezenta procedur operaional asigur respectarea i aplicarea unitar a prevederilor actelor
normative care reglementeaz achiziiile publice de ctre toate structurile cu responsabiliti în acest
domeniu (faculti, colegii, centre de cercetare, departamente, servicii i direcii ale Universitii din
Bucureti) rezultate din aplicarea art. 2 i 3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziie public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achiziiile publice.
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale
5.1 Se aplic de ctre persoanele desemnate ca responsabile de achiziie din cadrul Departamentului de
Achiziii publice , precum i de ctre persoanele din cadrul facultilor, colegiilor, centrelor de
cercetare, departamentelor, serviciilor i direciilor Universitii din Bucureti care particip la procesul
de achiziie, indiferent de sursa de finanare.
6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate
- Legea nr. 98/2016 privind achiziiilor publice;
- Hotrârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziie public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achiziiile publice ;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile i cile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziie public, a contractelor sectoriale i a contractelor de concesiune de lucrri i
concesiune de servicii, precum i pentru organizarea i funcionarea Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor.
Nr. de exemplare: _______
PROCEDURA DE ACHIZIIE
7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai în procedura operaional
7.1. Definiii ale termenilor
Nr.
crt. Termenul Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul
1. Achiziie direct Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct
produse, servicii sau lucrri, în msura în care valoarea estimat a
achiziiei, fr TVA, este mai mic decât 132.519 lei pentru
produse i servicii i 441.730 lei pentru lucrri, conform art. 7
alin. (5) din Legea nr. 98/2016.
7.2 Abrevieri ale termenilor
6. NIR Not de inventar
7. DC&TT Departamentul de Cercetare i Transfer Tehnologic
8. TVA Taxa pe valoarea adaugat
9. EMSYS Sistemul de contabilitate
10. E Elaborare
11. Av Avizare
12. V Verificare
13. Ap Aprobare
Nr. de exemplare: _______
PROCEDURA DE ACHIZIIE
8.1. Generaliti
Cadrul legal de realizare a achiziiilor directe de produse, servicii sau lucrri este prevzut de art. 7 alin.
(5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice i art. 43-46 Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziie public/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziiile publice.
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resursa material
Este dezvoltat pe elementele de logistic: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, materiale
informatice, calculatoare personale, acces la baza de date, reea, imprimant, posibiliti de stocare a
informaiilor etc., dar i pe elemente de alt natur.
8.3.2. Resursa uman
beneficiar(e)/solicitant() i/sau persoana/persoanele din cadrul Universitii din Bucureti care sunt
implicate, prin atribuiile/sarcinile de serviciu, în realizarea activitii procedurate.
8.3.3. Resursa financiar
corespunztoare în vederea încheierii achiziiei prin angajamentul legal de plat.
8.4. Modul de lucru
8.4.1. Prezenta procedur operaional reglementeaz situaiile în care contractele de achiziie public
au ca obiect produse, servicii sau lucrri a cror valoare estimat fr TVA, cumulat pentru achiziii cu
UNIVERSITATEA DIN
Nr. de exemplare: _______
PROCEDURA DE ACHIZIIE
7
acelai obiect sau destinate utilizrii identice ori similare, la nivelul unui an este mai mic dect 132.519
lei pentru produse i servicii i 441.730 lei pentru lucrri, potrivit art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016:
“Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct produse sau servicii în cazul în care
valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, este mai mic decât 132.519 lei, respectiv lucrri, în cazul în
care valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, este mai mic decât 441.730 lei”.
8.4.2. Aplicarea prezentei proceduri operaionale se va face prin promovarea principiilor
nediscriminrii, transparenei i tratamentului egal între operatorii economici care particip la atribuirea
contractului.
8.4.3. Pe parcursul aplicrii procedurii pentru atribuirea contractului se vor lua toate msurile necesare
pentru evitarea apariiei unor situaii de natur s determine existena unui conflict de interese i/sau
manifestarea concurenei neloiale. În cazul în care se constat apariia unor astfel de situaii, se va
proceda la eliminarea efectelor rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptndu-se potrivit
competenelor, dup caz, msuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare i altele asemenea
ale actelor care au afectat aplicarea corect a procedurii de atribuire sau ale activitii care au legtur
cu acestea.
(1) Structurile beneficiare din cadrul Universitii din Bucureti întocmec referatul de necesitate i nota
justificativ cu privire la alegerea procedurii de atribuire inând cont de studiul pieei i de
consultarea catalogului electronic SEAP.
(2) Referatul de necesitate i nota justificativ sunt verificate i semnate de decan, director
proiect/director departament/direcie, administrator ef facultate, ef birou i sunt transmise ctre
Departamentului de Achizitii Publice ;
poate satisface necesitatea sau constat c preul postat de operatorii economici pentru obiectul
achiziiei este mai mare decât preul pietei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil
UNIVERSITATEA DIN
Nr. de exemplare: _______
PROCEDURA DE ACHIZIIE
operator economic. Dup cercetarea catalogului electronic, responsabilul cu achiziia public
întocmete o not justificativ conform art. 43 din H.G. nr. 395/2016, verific încadrarea în pragul
valoric prevzut la art. 7 alin 5 din Legea nr.98 privind achiziiile publice, precum i corespondena
în Planul Anual de Achiziii Publice.
Referatul de necesitate trebuie s conin aprobarea Directorul General Administrativ i a
ordonatorului de credite, iar nota justificativ viza Direciei Juridice.
8.4.5. Etapele achiziiei directe de produse, servicii i lucrri
A. Achiziia direct pe baza cataloagelor publicate în SEAP
(1) Conform prevederilor art. 43 din H.G. nr. 395/2016, într-o prim etap se va accesa catalogul
SEAP în vederea identificrii existenei la momentul respectiv a ofertelor pentru produsele,
serviciile sau lucrrile care fac obiectul referatului de necesitate.
(2) Responsabilul cu achiziia alege dintre produsele, serviciile sau lucrrile care corespund cel mai bine
necesitiilor autorittii contractante i transmite în acest scop, prin intermediul SEAP, notificri
operatorilor economici. Notificrile prevazute trebuie s conin informaii referitoare la:
a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrrilor solicitate;
b) cerinele privind livrarea, prestarea sau executarea;
c) condiiile în care urmeaz s se efectueze plata.
(3) Documentele achiziiei vor conine listarea de pe catalgul SEAP a paginii de interogare dup
produs/serviciu/lucrare a ofertelor existente la momentul accesrii catalogului, interogrile
neacceptate de operatorul economic i pagina de atribuire pe SEAP a achiziiei directe.
B. Achiziia direct offline
(1) În cazul în care responsabilul cu achiziia nu identific în cadrul catalogului electronic produsul,
serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constat c preul postat de operatorii
economici pentru obiectul achiziiei este mai mare decât preul pieei sau din motive tehnice
imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractant
UNIVERSITATEA DIN
Nr. de exemplare: _______
PROCEDURA DE ACHIZIIE
poate realiza achiziia de la orice operator economic. Pentru realizarea achiziiei responsabilul cu
achiziia/compartimentul care a iniiat achiziia solicit oferte pentru produsul/serviciul/lucrarea
respectiv care sa aib un raport calitate - pre optim.
(2) În cazul achiziiei directe realizate offline a crei valoare depsete suma de 13.000 lei fr TVA
responsabilul cu achiziia va transmite în SEAP prin utilizarea aplicaiei disponibile la adresa de
internet www.e-licitaie o notificare, conform art. 46 alin. (5) din HG nr. 395/2016;
8.4.6. Responsabilul cu achiziia recepioneaz i pune în funciune produsul (acolo unde este cazul) sau
recepioneaz serviciul pe baz de proces verbal de recepie (semnat de operatorul economic i
beneficiar);
8.4.7 Administratorul financiar i gestionarul pe facultate/ departament/proiect se prezint la
Departamentul Inventare, unde se înregistreaz în inventar pe baz de NIR i proces verbal de
recepie calitativ i cantitativ a mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar. Pentru consumabile se
va emite bon de consum;
8.4.8 Administratorul financiar pe facultate/ departament/ofier de proiect trimite factura, NIR cu proces
verbal de recepie calitativ i cantitativ sau NIR/ Bon de consum la Departamentul Achiziii i
referat de plat semnat. Pentru cercetare, ordonaarea de plat va fi fcut de DC&TT.
9. Responsabiliti i rspunderi în derularea activitii
Nr.
crt.
serviciul, direcia beneficiar a produselor/serviciilor/lucrrilor
Elaborat
efii serviciilor, precum i directorii departamentelor/direciilor
Avizat
5. Directia Juridic i de Achiziii Publice Avizare
6. Rector Aprobare
Nr. de exemplare: _______
PROCEDURA DE ACHIZIIE
10.2. Formular F-02-PO-01 - Nota justificativ cu privire la alegerea procedurii de atribuire
10.3. Formular F-03-PO-01 - Proces verbal de evaluare oferte
10.4. Formular F-04-PO-01 - Nota justificativa conform art. 43 din HG nr. 395/2016
10.5. Formular F-05-PO-01 - Contract/comanda ferma
Nr.
anex

Denumirea
anexei
1. F-01-PO-01 -
Referat de
Nr. de exemplare: _______
PROCEDURA DE ACHIZIIE
Coperta 1
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup
caz, a reviziei în cadrul ediiei procedurii operaionale
2
2. Situaia ediiilor i a reviziilor în cadrul ediiilor procedurii operaionale 3
3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia
din cadrul ediiei procedurii operaionale
3
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaionale 4
6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurabile 4
7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai în procedura operaional 5
8. Descrierea procedurii operaionale 6
9. Responsabiliti i rspunderi în derularea activitii 9
10. Anexe, înregistrri, arhivri 10
11. Cuprins 11
Nr. de exemplare: _______
PROCEDURA DE ACHIZIIE