of 19 /19
www.bowim.pl 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

 • Upload
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015...

Page 1: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

1

Kliknij, aby edytować styl

Sosnowiec, maj 2015

Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

Page 2: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

2

Władze Spółki

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI

JACEK ROŻEK Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse,

Strategia i rozwój

ADAM KIDAŁA Wiceprezes Zarządu Zakupy i Strategia

JERZY WODARCZYK Wiceprezes Zarządu Sprzedaż i Strategia

Page 3: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

3

HISTORIA – KONCENTRACJA NA ROZWOJU

1999r.

Przystąpienie do PUDS jako członek-założyciel

2005r.

Rozpoczęcie budowy Grupy Bowim oraz uruchomienie produkcji zbrojenia prefabrykowanego

2007r.

Akwizycja Betstal sp z.o.o (produkcja zbrojenia)

2010r.

Akwizycja Passat-Stal s.a. (centrum serwisowe)

2012r.

Debiut giełdowy na GPW w Warszawie

1995r.

Założenie spółki Bowim s.c.

Page 4: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

4

Grupa Kapitałowa „Bowim”

Jeden z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku

Posiada OGÓLNOPOLSKĄ SIEĆ DYSTRYBUCJI

11 oddziałów| 6 magazynów 1 zbrojarnia| 1 centrum serwisowe

Obsługujemy 3.500 klientów z różnych branż

Dostarczamy 320.000 ton stali rocznie

Od 20 lat z sukcesem działamy na polskim rynku stali

Nasze akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych

Page 5: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

5

Model biznesowy

Szczecin

Gdańsk

Poznań

Toruń

Warszawa

Kielce

Rzeszów

Jasło

Lublin

PASSAT STAL S.A. Centrum serwisowe

„Bowim” S.A. Magazyn centralny

Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o.

Magazyn przeładunkowy

Sławków

Zbrojarnia BETSTAL Sp. z o.o.

Płock

Gliwice Sosnowiec

- Oddziały handlowe Bowim - Podkarpacie sp. z o.o.

Legend:

- Siedziba spółki„Bowim” S.A.

- Siedziba spółki PASSAT - STAL S.A oraz centrum serwisowe

- Oddziały handlowe „Bowim” S.A

- Zbrojarnia

- Magazyn

11 oddziałów w Polsce

67 przedstawicieli handlowych

6 magazynów o łącznej powierzchni

120.000 m2

Centrum serwisowe w Płocku o

wydajności 180.000 ton stali

rocznie

1 zbrojarnia o łącznej mocy 42.000

ton stali rocznie

Dostęp do szerokiego toru

Page 6: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

6

Wyniki finansowe „Bowim” S.A. za 2014 i 2013 rok

750 635 765 007

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2014 2013

Przychody ze sprzedaży

8 809

6 614

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2014 2013

EBIT

9 675

7 899

1,29%

1,03%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2014 2013

2 713

1 053

0,36%

0,14%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

0,35%

0,40%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2014 2013

EBITDA Zysk netto

EBITDA Rentowność EBITDA Zysk netto Rentowność netto

Page 7: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

7

Szeroki zakres asortymentu

WOLUMENOWA STRUKTURA SPRZEDAŻY [„Bowim” S.A. w 2014 oraz w 2013 r., % wolumenu sprzedaży]

PRODUKTY PŁASKIE [„Bowim” S.A., 2014 r., % wolumenu sprzedaży]

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2013

47% 51%

19% 17%

11% 12%

10% 4%

6% 9%

6% 6%

Blachy Kształtowniki Prefabrykaty zbrojeniowe

Pręty zbrojeniowe Rury i profile Pręty

33%

22%

42%

3%

Blachy cienkie gorącowalcowane Blachy cienkie zimnowalcowane

Blachy grube Blachy prefabrykaty

Największy udział w sprzedaży mają produkty „płaskie”

Szeroka oferta produktowa pozwala kompleksowo zaspokoić potrzeby klientów oraz aktywnie reagować na zmiany struktury popytu bieżącego

Page 8: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

8

ODBIORCY– dostarczamy stal do 3.5OO klientów

STRUKTURA BRANŻOWA SPRZEDAŻY [„Bowim” S.A., 2014, % udział w sprzedaży]

UDZIAŁ 10 NAJWIĘKSZYCH KLIENTÓW W PRZYCHODACH [„Bowim” S.A., 2014, % udział w sprzedaży]

„Bowim” S.A. dostarcza stal do wszystkich stalochłonnych branż w Polsce

Sprzedaż nie opiera się tylko na największych klientach – TOP 10 klientów generuje 10% przychodów

10%

90%

10 największych odbiorców

Pozostali

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2013

26% 27%

20% 16%

18% 20%

16% 17%

10% 11%

8% 9%

1% 1%

Metalowy Budowlany Konstrukcje stalowe Handel Maszynowy Inny Energetyczny

Page 9: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

9

Zdywersyfikowana struktura DOSTAWCÓW

UDZIAŁ NAJWIĘKSZYCH DOSTAWCÓW [„Bowim” S.A., 2014, %]

10 NAJWIĘKSZYCH DOSTAWCÓW [„Bowim” S.A., 2014]

60%

40%

10 największych dostawców Pozostali

„Bowim” S.A. współpracuje z największymi producentami stali

Zdywersyfikowana struktura dostawców – TOP 10 dostawców stanowi 60% dostaw

•kilku/kilkunastu podstawowych dostawców na każdy asortyment i wielu uzupełniających •każdy zakup negocjowany z kilkoma dostawcami

Page 10: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

10

Konkurencja

Wartość polskiego rynku stali szacowana jest na 10.3 mld PLN (45% generuje budownictwo)

Wzrost popytu na stal w najbliższych latach generowany będzie przez

| 1 | Fundusze Unii Europejskiej

| 2 | Inwestycje w rozwój infrastruktury kolejowej, inwestycje w budownictwie, przesyle gazu

| 3 | Modernizacje i budowę nowych bloków energetycznych

„Bowim” S.A. jest jednym z głównych dystrybutorów na polskim rynku stali z najbardziej zdywersyfikowaną strukturą asortymentową.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

THYSSENKRUPP ENERGOSTAL SA

KONSORCJUM STALI SA

BOWIM SA STALPROFIL SA STALPRODUKT CENTOSTAL

KRAKÓW

2 130

1 005

763 720

427

Przychody największych dystrybutorów w Polsce w 2013 r. /w mln PLN/

Źródło: www.puds.pl

Page 11: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

11

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej „Bowim” za 2014 i 2013 r.

690 263 688 148

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

2014 2013

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

11 312

8 776

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2014 2013

EBIT

EBITDA

EBITDA Rentowność EBITDA

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Zysk netto Rentowność netto

14 238

12 081

2,06%

1,76%

1,60%

1,65%

1,70%

1,75%

1,80%

1,85%

1,90%

1,95%

2,00%

2,05%

2,10%

11 000

11 500

12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

2014 2013

3 573

1 429

0,52%

0,21%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2014 2013

Page 12: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

12

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej „Bowim”

Komentarz

Największy udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w 2014r. miał segment „handel” z 67,7% udziałem. Segment ten przyniósł zysk w wysokości 1.642 tys. PLN. Drugim segmentem pod względem udziału w przychodach ze sprzedaży był segment „produkcja zbrojenia” z 16,3% udziałem i zyskiem na poziomie 2.168 tys. PLN. Trzecim segmentem pod względem udziału w przychodach ze sprzedaży był w 2014 r. segment „produkcja – pozostałe” z 16,0% udziałem i zyskiem w wysokości 558 tys. PLN. Segment ten obejmuje dystrybucję wyrobów produkowanych przez spółkę zależną Passat-Stal S.A. Segmenty „usługi” miały w 2014 r. śladowy udział w przychodach Grupy Kapitałowej Emitenta.

67,7%

16,3%

16,0%

Struktura przychodów Grupy Kapitałowej "Bowim" w 2014 r.

handel produkcja zbrojenia produkcja pozostałe

70,8%

14,5%

14,6%

Struktura przychodów Grupy Kapitałowej "Bowim" w 2013 r.

handel produkcja zbrojenia produkcja pozostałe

Page 13: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

13

Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej

75% Udziału w kapitale

90%

udziału w kapitale

99,99%

udziału w kapitale

„Bowim” S.A. z siedzibą w Sosnowcu

BOWIM PODKARPACIE SP. Z O.O.

z siedzibą w Rzeszowie

PASSAT-STAL S.A. z siedzibą w Białej k.Płocka

BETSTAL SP. Z O.O.

z siedzibą w Gliwicach

Sprzedaż wyrobów hutniczych, w tym blach, prętów, w tym zbrojeniowych, kształtowników, rur oraz profili

Prefabrykacja zbrojenia

Przetwórstwo i dystrybucja wyrobów stalowych: blach w kręgach, arkuszach, taśmach oraz profili stalowych. Usługi cięcia poprzecznego, wzdłużnego i przetwarzania stali.

Dystrybucja wyrobów hutniczych, w tym blach, prętów, w tym zbrojeniowych, kształtowników, rur oraz profili

188

33

73

44

"Bowim" S.A.

Bowim Podkarpacie Sp. z.o.o

Passat - Stal S.A.

Betstal Sp z o.o

Zatrudnienia w Grupie Kapitałowej „Bowim”

na dzień 31.12.2014 r.

Page 14: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

14

Struktura akcjonariatu Spółki/ Notowania akcji na GPW

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % udział w

kapitale Liczba głosów

% udział w głosach na WZ Spółki

1 Adam Kidała 4 132 353 21,18% 6 257 353 24,17%

2 Jacek Rożek 4 132 353 21,18% 6 257 353 24,17%

3 Jerzy Wodarczyk 4 132 353 21,18% 6 257 353 24,17%

4 Konsorcjum Stali 2 083 948 10,68% 2 083 948 8,05%

5 Free float 4 647 000 23,80% 4 647 000 17,95% „Bowim” S.A. – w ramach

buy back 386 640 1,98% 386 640 1,49%

RAZEM 19 514 647 100% 25 889 647 100%

Zmiany w strukturze znaczących akcjonariuszy

W 2014 r. „Bowim” S.A. nabył od Konsorcjum Stali S.A. 386.640 akcji własnych (zgodnie z postanowieniami warunkowej umowy sprzedaży zawartej z Konsorcjum Stali S.A. z dnia 07.03.2014 r. i uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. z dnia 07.03.2014 r.).

Stan na dzień : 31.12.2014

Notowania akcji „Bowim” na GPW w 2014 r.

24,17%

24,17% 24,17%

8,05%

17,95%

1,49%

Struktura akcjonariatu wg % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Adam Kidała

Jacek Rożek

Jerzy Wodarczyk

Konsorcjum Stali S.A.

Free float

"Bowim" S.A. - buy back *

* Akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Kurs "Bowim" Wolumen obrotu

Page 15: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

15

Perspektywy rynkowe

DROGI I KOLEJ SIECI ENERGETYCZNE ENERGETYKA

Budżet UE na lata 2014-2020 : 82,5mld euro

dla Polski; Program Infrastruktura i Ochrona Środowiska

w latach 2014-2020: 27,4 mld euro

Projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata

2014-2023 zakłada:

łączną wartość wydatków w perspektywie

finansowej UE 2014 -2020 w wysokości: 92,8 mld zł

(łącznie ma powstać 1,8 tys. km nowych autostrad i

dróg ekspresowych oraz 366 km obwodnic)

do wydatkowania pozostaje kwota 14,5 mld zł z

tytułu realizacji Programu Budowy Dróg na lata

2011 - 2015

Inwestycje kolejowe – do końca 2015 roku PKP PLK

powinny rozliczyć 21 mld zł. dotacji z poprzedniej

perspektywy unijnej. Do 2020 roku PKP PLK planuje

wydać w sumie 80 mld zł, z czego na lata 2015 i 2016

przewidziane są wydatki na poziomie 11 mld zł.

Operator systemu przesyłowego (PSE) i najwięksi operatorzy systemu

dystrybucyjnego (OSP) uzgodnili z URE

program inwestycyjny na lata 2014- 2019 w

wys. ok. 42 mld zł.

Wartość nakładów inwestycyjnych firm

energetycznych na nowe moce

wytwórcze oraz modernizacje

istniejących bloków w okresie do

2020 r. szacowane są na 150 - 200 mld

zł z zapotrzebowaniem na poziomie

ok. 70 tys. ton konstrukcji stalowych

rocznie.

Uwzględniając założenia UE

w zakresie energii odnawialnej oraz plany produkcji w Polsce energii

atomowej , wartość nakładów może

podwoić się

Przewiduje się, że do końca 2023 roku

inwestycje w sektorze energetycznym

w krajach Unii Europejskiej pochłoną

bilion dolarów

GAZOCIĄGI

W latach 2014 – 2018 OGP GAZ-SYSTEM

planuje inwestycje w budowę nowych

gazociągów przesyłowych w wysokości

7,1 mld zł (łącznie ma powstać 15

odcinków gazociągów – ok. 800 km, cztery

tłocznie oraz cztery węzły)

Page 16: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

16

Czynniki przewagi konkurencyjnej

przejrzysta, logiczna strategia

•jasno zdefiniowane cele

•konsekwencja w realizacji

elastyczność

•na poziomie pojedynczego klienta

•w odniesieniu do aktualnej sytuacji rynkowej

dywersyfikacja

•odbiorców/branż współpraca z ok. 3,5 tys. klientów rocznie

•asortymentów /pełny zakres wyrobów ze stali czarnej/

•dostawców

kadry: silny management + stała kadra

nieustanne dążenie do doskonalenia organizacji

nowoczesny, efektywny proces produkcji prefabrykatów zbrojeniowych

stalowe centrum serwisowe o wieloletnim doświadczeniu

korzystna lokalizacja – dostęp do głównych europejskich korytarzy transportowych w osi wschód-zachód

oraz północ-południe , dostęp do szerokiego toru poprzez magazyn w Sławkowie

Page 17: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

17

Strategia

Cele strategiczne:

Utrzymanie wiodącej pozycji wśród dystrybutorów na polskim rynku stali;

Poprawa rentowności;

Rozbudowa logistyki oraz rozwój sieci dystrybucyjnej;

Rozwój serwisu stali;

Poszerzenie oferty asortymentowej

Jak zamierzamy osiągnąć nasze cele strategiczne:

monitorujemy rynek pod kątem możliwości przejęcia spółek, które pozwolą nam na poszerzenie naszej działalności;

monitorujemy rynek pod kątem możliwości nabycia bądź budowy nowych magazynów;

stale poprawiamy jakość obsługi klientów;

optymalizujemy kadrę pracowniczą

Page 18: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

18

• Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę „Bowim” S.A. Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej analizy finansowej i służą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego „Bowim” S.A. został przedstawiony w raportach bieżących i okresowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem www.bowim.pl

• Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki.

Zastrzeżenia prawne

Page 19: Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim” · 1 Kliknij, aby edytować styl Sosnowiec, maj 2015 Prezentacja Grupy Kapitałowej „Bowim”

www.bowim.pl

19

Kontakt

„Bowim” S.A. Ul. Niwecka 1 E 41-200 Sosnowiec tel.: +48 /32/ 392 93 00 fax.: +48 /32/ 392 93 80 e-mail: [email protected] www: www.bowim.pl