Prezentace Jama kolektrory

  • View
    96

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Prezentace Jama kolektrory

  • 1. Archeologick organick nlezy ze stedovk odpadn jmy z okol Vodikovy ulice David Kohout VCHT Praha Archeologick stav AV

2. Kolektor Centrum I A trasa Vodikova Archeologick oddlen NP V roce 2004 a 2005 probhl zchrann vzkum pi hlouben vstupnch achet kolektoru (inenrsk st) v ulicch Vodikova, Jugmannova, kolsk a V Jm . 3. Vznik Novho Msta Praskho 3. dubna 1347 byla na Kivoklt z rozhodnut Karla IV. vypracovna listina o zaloen Novho Msta v mstech pedmst Vtho Msta praskho (Star Msto) Majestt Karla IV z 8. bezna 1348, 26. bezna poloen zkladn kmen novomstskch hradeb NMP nebylo dve pst nachzely se zde osady jako Po a Rybnek, chudobinec Na Pertn Luktrativn parcely mezi Koskm a Dobytm trhem Ulice V Jm, Nad Jmou, Na Loui nebo V Mole patila dve k mstsk zstavb v blzkm okol Starho Msta 4. Okol idovsk zahrady a Jmy v Novm Mst: 1 - radnice; 2 - v; 3 - sklad slanek; 4 - parcela z potku 15. stolet; 6 - idovsk zahrada; 7 - nov trasovan Vladislavova ulice; 8 - loue; 9 - idovsk domy. Pevzato:Lorenc 1973 5. 1348-1351 bylo postaveno asi 650 dom z kamene a vpna. Vodikova ulice byla parcelovna po obou stranch od p. 695 po p. 699, pak p. 703, 704, 707, 708, 711 a 715. http://kontaminace.cenia.cz 6. Mapa 1606 Filip van der Bosche 7. Ve vlhkm prosted dvjho molu spolu s mlad vpln organickho pvodu se dochovalo mnostv pedmt z organickch materil (usn, devo, textil), souvisejcch s kadodennm ivotem mstnch obyvatel ve 14. a 15. stolet. 8. Textiln nlezy Konzervovno soukromou restaurtorkou Vendulkou Otavskou (oitn a vyrovnn fragment) st tkanin je vystaveno v Muzeum hl. msta Prahy a st je uloena v NP HMP Na Pertn st fragment nebyla konzervovna a nyn se ek na podporu vzkumu a konzervace od GAR 9. Metody przkumu tkanin Textiln technologick rozbor tlouka nit, hustota osnovnch a tkovch nit Morfologie vlken tlouka vlken, struktura povrchu, uren pvodnho prodnho zdroje vlken (zve/rostliny) Souasn/pvodn barevnost -men souasn barvy fragment -zjitn pvodn barvy analzou extraktu z vlken 10. Pouvan pstrojov vybaven przkum textilnch nlez Spektrofotometr ve viditeln oblasti Run rentgenov fluorescence Optick a elektronov mikroskop Kapalinov chromatograf s hmotnostn detekc Extern analzy: datace radiokarbonovou metodou C14 11. Textiln nlezy z jednotlivch sond reprezentuj pouvan textiln materily ve 14. a 15. stolet v Praze. V souboru je rozmanit zastoupen textilnch vrobk a textilnch materil lokalita (vzkum) a vrstva fragment tkan sukna vln. pltna vln. kepry hedvb tkanince Jungmannova ulice pp. 2381 (6/04)_11B 10 3 0 2 1 0 0 Jungmannova ulice pp. 2381 (6/04)_11C 7 4 1 4 0 0 0 Jungmannova ulice pp. 2381 (6/04)_11D 36 23 10 16 6 1 0 Jungmannova ulice pp. 2381 (6/04)_11E 434 139 102 111 18 11 3 Jungmannova ulice (6/04)_11E mezi 13 25 15 9 7 8 0 0 Jungmannova ulice pp. 2381 (6/04)_13 63 19 4 14 4 0 1 vodikova-kolektory (4/04) vrstav 13 319 203 140 125 66 12 1 kolsk-kolektor (22/05) 101 5 5 2 4 1 0 0 kolsk-kolektor (22/05) 102 24 9 3 9 0 0 0 kolsk-kolektor (22/05) 103 8 8 5 6 0 1 1 12. Dostavy tkanin 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 osnova- zkrut Z tek-zkrutS hedvbn tkaniny vlnn kepry pevn okraje vlnn pltna 13. Spoteba vzorku pokovuje se zlatem Morfologie vlken: Kutikulrn upiny vlny 14. Pvodn barevnost Analzy organickch barviv (barvsk emesko) Analzy anorganickch prvk (moidla) O O OH OH O OH OH OH OH N H N H O O O O OH OH OH OH CH3 OH O O OH OH OH OH O O O OO OH OH OH O OH OH OH O OH OH OH OH OH antrachinony neoflavonoidy indigotin flavonoidy galotaniny OOH OH O OH O OH OH OH O O O O OH OH O OH OH 15. Zvr Uniktn materil z hlediska kvantity a kvality pro poznn stedovkch textilnch a barvskch materil a technologi Zajmav okolnosti nlezu a historie msta Mezioborov spoluprce stavai (kolektor), archeologov (nlezov okolnosti), historici (hist. souvislosti), konzervtoi (nlezy) chemici (materilov przkum), textiln techn. (odvy) kurtoi (prezentace nlez) 16. Dkuji za pozornost