Click here to load reader

Presentatie Extramuraliseren ZZP's

  • View
    3.075

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie over Extramuraliseren van ZZP's door Roland Beukers, Directie Langdurige Zorg. 6 december 2012

Text of Presentatie Extramuraliseren ZZP's

  • 1. ExtramuraliserenZorgzwaartepakketten(ZZPs)Invoorzorg-bijeenkomst6 december 2012Roland BeukersDirectie Langdurige Zorg

2. Inhoudsopgave- Ontwikkeling intramuraleAWBZ- Uitwerkingbegrotingsakkoord 2013(ZZP 1 t/m 3)- Wat zegt Regeerakkoordover extramuraliseren- Vervolgproces 3. Extramuraliseren in breder perspectiefSluit aan op wens van clinten om zo lang mogelijk thuiste wonen.Clinten behouden langer de regie over het eigen leven.Zorg moet meer aansluiten op het sociale netwerk van declint (zelf- en samenredzaamheid als uitgangspunt).Er zal een meer divers aanbod van wonen en zorg gaanontstaan.Draagt bij aan betaalbaar houden AWBZ.3 4. Ontwikkeling intramurale V&V capaciteit(afgezet tegen aantal 80-plussers)Jaar Verzorging Verpleeghui Totaal Aantal 80 Capacite s- s capacitei plussersit per huis t80-plusser1980 150.00046.000 196.000 312.000 0,631985 149.00049.000 198.000 371.000 0,531990 140.00052.000 192.000 428.000 0,451995 128.00055.000 183.000 476.000 0,382000 111.00059.000 170.000 500.000 0,342005 105.00065.000 170.000 548.000 0,31201084.00074.000 158.000 648.000 0,244 5. Ontwikkeling intramurale zorg GHZ en GGZOntwikkeling2005 2011intramuralecapaciteit (aantalclinten)Gehandicaptenzorg58.000 78.000(GHZ)Geestelijke18.000 27.000gezondheidszorg(GGZ)5 6. Zorgzwaartepakketten per sectorVerpleging en verzorging VV 1 t/m 10Geestelijke gezondheidszorgGGZ B1 t/m B7 (inclusief behandeling)GGZ C1 t/m C6 (exclusief behandeling)GehandicaptenzorgVG 1 t/m 8 (verstandelijk gehandicapt)LVG 1 t/m 5 (jeugdig licht verstandelijk gehandicapt metgedragsproblematiek)SGLVG 1 (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt)LG 1 t/m 7 (lichamelijk gehandicapt)ZG auditief 1 t/m 4 (auditief gehandicapt)ZG visueel 1 t/m 5 (visueel gehandicapt)6 7. Waaruit bestaat een ZorgzwaartepakketDominante grondslag (bijvoorbeeld verstandelijke handicap).Omschrijving clintprofiel.Gemiddelde omvang van geleverde zorg. Schaal van beperkingen op het gebied van:Sociale redzaamheidPsychosociaalADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen)MobiliteitVerplegingsbehoefteGedragsproblematiek7 8. Waaruit bestaat een Zorgzwaartepakket? persoonlijke verzorging verplegingzorgfuncties begeleiding dagbestedingOnderdeel vanbehandelingZZP-prijsschoonmaken eten en drinken verblijfscomponentenwelzijn gas, licht, water etc onderhoud Inventarisnog geenkapitaallasten (nacalculatie Kapitaallasten zorggebonden ruimtenonderdeel vanen vanaf 2012 geleidelijk ZZP-prijs NHCs) Kapitaallasten individuele ruimte8 9. Gefaseerde invoering ZZP 1 t/m 3 Gaat om nieuwe instroom vanaf 1-1-2013 voor clinten ouderdan 22 jaar.Bij herindicatie houden bestaande clinten recht op licht ZZP.Gefaseerde invoering:2013 start VV 1 en 2, VG 1 en 2 en GGZ 1 en 22014 vervolg VV 32015 vervolg VG 3 en GGZ 3Nieuwe clinten indicatie voor extramurale zorg (in functies enklassen). Regeling zorgaanspraken en beleidsregels indicatiestellingworden aangepast.9 10. Regeerakkoord en extramuraliserenAantal maatregelen moet nog verder worden uitgewerkt!Per 2016: ZZP VV 4 en VG 4 en vergelijkbare ZZPs uit degehandicaptenzorg voor nieuwe clinten/herindicaties.Uitgangpunt zijn mensen en geen ZZP-nummers!Overheveling extramurale zorg vanaf 2015 ook voorclinten die voorheen een licht ZZP gendiceerd zoudenhebben gekregen.10 11. Regeerakkoord en extramuraliseren (2)Actieplan voor invoering ZZP 3 wordt uitgebreid met ZZP 4en overige maatregelen uit regeerakkoord (voor 1 maart2013).Uitwerking in overleg met veldpartijen.Clinten, zorginstellingen, woningcorporaties, gemeenten,zorgkantoren moeten zich voorbereiden op een nieuwtoekomstperspectief (zelf- en samenredzaamheid).11 12. ConclusieExtramuraliseren begint voorzichtig.Uitgangspunt vormen de mogelijkheden van mensen omthuis te wonen en niet de ZZP-nummers.Hervorming zo omvangrijk dat nieuw partnerschap moetgaan ontstaan.Partijen hebben elkaar nodig.Veel overleg, samenwerking met alle betrokken partijennoodzakelijk.Vandaag zal niet de laatste keer zijn dat wij elkaar treffen!12 13. Vragen en discussieVoor pauze vooral beleidsmatige discussiepunten.Na pauze in subgroepen dieper ingaan op subthemas: Positie clint Bekostiging en huren Indicatiestelling13

Search related