Presentación de PowerPoint - xtec. jpere239/Recursos/Multimedia/  · Naturalesa del

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Presentación de PowerPoint - xtec. jpere239/Recursos/Multimedia/  · Naturalesa del

 • Ones sonores

 • Ones planes i esfriques

  + Ona Plana Ona Esfrica

  Medi

  2D

  3D

  Origen de la pertorbaci:

  Font puntual

  Font plana...

 • Superfcie dona (2D)Front dona (3D)

  Direcci perpendicular al front dona a cada punt.

  Propagaci dones en 3D

  Emissor puntual dones

  RaigFront dona

  r= v t

  r= v t

  Lluny de la font, els fronts dona es fan plans

  Raig

  Conjunt de punts sobre una superfcie esfrica (3D) o circular (2D) de radi r = v t centrada en la font que es troben en el mateix estat doscil.laci.

 • Naturalesa del so

  ONA SONORA

  Ona longitudinal de compressi i rarefacci del medi

  (gas, lquid, slid).

  s conseqncia duna variaci local de densitat,

  que provoca una variaci de pressi.

  Font que vibra a

  alta freqncia

  Desplaament de molcules

  respecte equilibri

  Variacions de pressiVariacions en la densitat

  SO

 • Funci dona sonora

  Ona de desplaament

  s(x,t)= s0 sin [kx t + ]

  Ona de pressi

  P(x,t)= P0 sin [kx t + - /2]

  Co

  mp

  ress

  i

  Rare

  facc

  i

  EquilibriOna

  Hi ha un desfasatge de /2 entre lona de

  desplaament. i la de pressi.

  La mxima compressi rarefacci s on el desplaament s nul.

 • El so es propaga ms rpidament als slids que als lquids i gasos.

  La velocitat de propagaci depn de la temperatura i de les propietats elstiques del medi de propagaci.

  Els ultrasons permeten detectar objectes petits (d ).

  Ecografia a la Jlia (15/03/05)

  Medi (T=20 C)

  Densitat (Kg/m3)

  Velocitat (m/s)

  K (N/m2 )

  Aire 1.2 344 1.43 105

  Aigua 1000 1500 2 109

  Ferro 7900 5120 2 1011

  Sang (T= 37 C) 1056 1570 2.6 109

  , densitat del mediY, mdul de YoungK, mdul de compressibilitatP, pressi, constant adiabtica

  Pvgas

  Velocitat de propagaci del so

  vslid

  YK

  vlquid

 • Lenergia duna ona s proporcional al quadrat de lamplitud i de la freqncia: E = 2m2f2A2

  La intensitat s la quantitat denergia que es transmet durant un interval de temps. Si el medi no atenua lenergia de lona, la intensitat ha de variar amb la distncia al focus:

  I= Potncia / rea = P/4R2 La unitat de mesura de la intensitat sn W/m2

  Es pot comprovar que

  Qualitats del so

  La gama dintensitats sonores audibles pels ssers humans s molt mplia, i aix fa que la intensitat sacostumi a expressar en escala logartmica, segons lescala deciblica. A ms, la sensaci sonora o nivell dintensitat no s proporcional a la I que la produeix, i s per aix que la mesurem en aquesta escala, escollint com a referncia la intensitat mnima detectada pels ssers humans (I0):

  = 10 log(I/I0) La unitat de mesura del nivell dintensitat sn els decibels (dB)

  I0 = 10-12 W/m2 = 0 dB Llindar daudici.Idolor = 1 W/m2 = 120 dB Llindar de dolor.

  Energia i intensitat

  22

  21

  22

  21

  2

  1

  RR

  AA

  II ==

 • Cada corba representa sons a diferents freqncies que, en ser percebuts, produeixen el mateix nivell de sonoritat per un oient promig.

 • To i timbre

  El to s la qualitat del so mitjanant el percebem com a ms agut o ms greu. Ens permet distingir els sons aguts dels greus, i depn de la freqncia fonamental del so. Es mesura en les mateixes unitats que la freqncia, en Hertzs, de manera que els sons agutscorresponen a freqncies altres (longituds dona petites) i els greus a freqncies baixes (longituds dona grans).

  Ara b, es pot comprovar que dos sons de la mateixa intensitat i del mateix to poden distingir-se. La caracterstica que els distingeix s el timbre. Aquesta qualitat del so permet, juntament amb altres, identificar vries fonts sonores, i s deguda bsicament, a que cada instrument produeix variacions de pressi de manera molt diferent. Aix, la mateixa nota musical donada per un viol, una flauta i un diapas es distingeix mitjanant el timbre.

  Forma de lona emesa per dos instruments en emetre la nota Sol (440 Hz)