Presentaci³ del Banc de la Cultura

  • View
    166

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentació per a les jornades Interacció. Barcelona, 9 de maig de 2013. Organitza: Diputació de Barcelona.

Text of Presentaci³ del Banc de la Cultura

  • 1. Banc de la CulturaQu ser?El Banc de la Cultura ser unaplataforma en qu es visualitzarantots els intercanvis culturalspossibles i que orientar la relacientre les persones i els agentsculturals cap a la collaboraci i elbenefici mutus. La missi del Bancde la Cultura s, doncs, fomentar ifer possible lintercanvi deconeixements, recursos,expressions i habilitats culturalsentre les persones de lentornproper.

2. Banc de la CulturaPer qu?Tant el context econmic quevivim com el context relacionalque simposa amb Internet ilentorn 2.0 impliquen que lmbitcultural sadapti a aquest nouparadigma. Davant del sorgimentdel prosumidor, s a dir, dunconsumidor que s alhoraproductor, crtic, exigent,constructiu, el gestor culturalrefora el seu paper defacilitador. 3. Banc de la CulturaIdeariEl Banc sinsereix totalment en lera de les CO(cooperar, coorganitzar, coproduir, cofinanar,cogaudir: compartir).Totes les decisions que es prenguin al voltant delBanc es regiran pel criteri de ltica.Criteri de compartici: hi haur una presnciaimportant a les xarxes socials.Criteri daccessibilitat: tindr una presnciaimportant en aplicacions per a mbil.El procs de treball i lexplicaci de lexperinciaviscuda sn tan prioritaris com el resultat olexhibici.El marc dactuaci tindr en compte en la sevabase tant coordenades territorials fsiques comterritoris dafinitats i concebr lentorn virtualcom a mitj, per sobretot com a medi. 4. Banc de la CulturaA qui es dirigeixAgents culturalsEmpresesCollectiusProgramadorsCreadorsGestors culturalsVisitantsCiutadans en general 5. Banc de la CulturaBanc del temps culturalIntercanvia cultura detu a tuVisualitzar tots elsintercanvis lliuresentre les persones. 6. Banc de la CulturaBanc despai i recursosmaterialsLlocs i eines per a laculturaVisualitzar la xarxadespais, tant fsicscom virtuals,disponibles per a lacultura.Inclour lescaracterstiquestcniques delsespais. 7. Banc de la CulturaBanc dactivitatsEstigues al dia amblagenda cultural de laciutatVisualitzar tots elsactes culturals de laciutat.Oferir un calendaride treball intern entreprogramadors. 8. Banc de la CulturaBanc de talentConeix el catlegdespectacles i concertsFar visible iprojectar el talentde la ciutat.Recollir loferta depropostes de creacide lmbitprofessional. 9. Banc de la CulturaBanc de formaci iinnovaciAprn cultura i coneixexperinciesFar visible lofertaformativa per a 4 sectorsdiferents: escola i instituts;professionals de lacultura; empresa nocultural; ciutadans engeneral.Compartir experinciesculturals viscudes perfacilitar el coaprenentatge. 10. Banc de la CulturaBanc democionsComparteix les tevessensacionsCompartir emocionsviscudes per donar aconixer la cultura dela ciutat dunamanera emocional isensitiva, tant per avisitants com per ahabitants. 11. Banc de la CulturaBanc i empresaConnectem la cultura ilempresa per innovarEstablir una lnia obertade collaboraci creativaentre el sector cultural i elmn empresarial delmbit de la cultura i delsaltres mbits, que suposiun intercanvi que vagims enll delfinanamentunidireccional. 12. Banc de la CulturaBanc de finanamentCrdits i mecenatge alservei de la culturaEstablir una lnia decrdits a retornar senseinteressos.Visualitzar una plataformade micromecenatge de totsprojectes culturals delterritori que vulguin rebreaportacions ciutadanes,perqu tothom les puguiconixer i participar-hi. 13. Banc de la CulturaBanc de la gesticulturalUn canal per alsprofessionals de laculturaEstablir un canaldaccs especfic pera gestors culturals.Contindr borsa detreball, eines iaccessos directes. 14. Banc de la CulturaSituaci actualProspecci amb diverses plataformes demicromecenatge per fer un nodus territorialConcurs didees per crear una aplicaci delBanc del temps culturalCreaci duna aplicaci de mbil dagendacultural de la ciutatCanvi dorientaci comunicativa a partir deTarragona 2012, amb lobertura de Culturaa les xarxes socials i la potenciaci delsmedis i els mitjans digitalsTarragona 2017: inclusi del Banc de laCultura en el projecte dels Jocs delMediterrani