96
PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA Autor: Gabriel Stan - Profesor de Istorie Bacău, România [email protected] ; [email protected]

PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

  • Upload
    vodieu

  • View
    231

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 2: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Anul 1941

Page 3: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Pogromul de la Iaşi

Page 4: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Pogromul de la Iaşi

Page 5: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

O strângere de

mână care s-a

soldat cu mii de

soldaţi români

morţi şi cu

exterminarea

aproape 2760.00

de evrei

În curtea morgii

Ghetto-ul din

Sighet

Page 6: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Purtători

de stea

galbenă

Page 7: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Trenul morţii

Page 8: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Trenul morţii

Page 9: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Ordin de împuşcări şi execuţii

-12 iunie 1942-

Restricţii şi excluderi

Ordin de executare a

evreilor

-1944-

Page 10: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Evrei puşi să spele pavajul

Chesturii din Iaşi

Stela – Cimitirul din Bacău

Page 11: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

PRIMA GRUPĂ DE CURSANŢI 2004

Page 12: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 13: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 14: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 15: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 16: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 17: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 18: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Numărul profesorilor care aplica programa pentru cursul opţional “Istoria evreilor. Holocaustul” - liceu

Page 19: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 20: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Selma

Meerbaum

Poezii

Page 21: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 22: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

ÎNMÂNAREA DIPLOMELOR

PARTICIPANŢILOR LA PROGRAM - 2005

Page 23: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 24: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A PROGRAM ULUI DE FORMARE CONTINUĂ A

PROFESORILOR DE ISTORIE

DIN ÎNVĂŢĂMĂNTUL PREUNIVERSITAR PRIVITOR LA PREDAREA ISTORIEI

EVREILOR DIN ROMÂNIA – HOLOCAUSTUL (SHOAHUL)

Rasism, xenofobie, antisemitism - probleme educaţionale. Holocaustul.

Page 25: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 26: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Justificarea privind utilitatea programului.

Argumente în favoarea acestui curs de formare continuă: Necesitatea formării, la nivel naţional, unui lot de profesori

din învăţământul preuniversitar care să obţină, în urma participării la acest program de formare continuă, statutul de formatori-naţionali.

Opţiunea profesorilor de istorie identificată pe baza analizei nevoilor de formare continuă existente la nivel naţional, local, instituţional.

Page 27: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Analiză de nevoi: M.E.C.T. a organizat în anul 2003 o pretestare a motivaţiei

cadrelor didactice pentru asemenea cursuri. Chestionarul, care avea patru întrebări, s-a distribuit în rândul profesorilor de istorie. Au fost alese 5-10 licee din fiecare judeţ. De asemenea a fost aplicat un chestionar cu trei întrebări în rândul elevilor, fiind alese una - două clase, din câte unu două licee din municipiile reşedinţă de judeţ.

Rezultatele relevante aşteptate sunt favorabile desfăşurării acestui curs, atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional.

Estimarea fluxurilor pentru prima aplicare a modulului este de 25-50 profesori de istorie, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural. Rezultatele procentuale la nivel naţional şi judeţean se află la D.G.Î.P. ( M.E.C.T.).

Existenţa furnizorului programului de formare care a participat Cursurile pentru predarea Holocaustului în şcolile din România, de formare continuă, de specialitate şi metodică didactică (Universitatea” Babeş Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Istorie, Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască” Moshe Carmilly”, 120 ore, 2001-2002 ); la Seminarul Internaţional pentru Profesori şi Educatori, “Complexitatea simbolisticii Auschwitz-ului”.

Page 28: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

• Istoria generală a evreilor europeni şi originile antisemitismului.

• Istoria evreilor din România. • Istoria Holocaustului (Shoahului). • Holocaustul, cauze, forme de manifestare şi implicaţii sociale,

culturale, • psihologice. • Mecanismele Holocaustului. • Metodologia predării Istoriei evreilor – trunchi comun. • Metodologia predării Holocaustului – trunchi comun. • Metodologia cursurilor opţionale despre Istoria evreilor. • Metodologia elaborării cursurilor opţionale despre Holocaust

(Shoah). • Noile educaţii în “societatea cunoaşterii “. (opţional I) • Programe educaţionale internaţionale referitoare la

Holocaust.(opţional - II )

Topicul conţinutului. (Planul de învăţământ.) ISTORIA EVREILOR DIN ROMÂNIA. HOLOCAUSTUL (SHOAHUL).

Page 29: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

a. Curriculum-ul programului: Rasism, xenofobie, antisemitism - probleme educaţionale.

Holocaustul.

Tipul programului: de durată medie (240 ore).

86 60 Total

6/ proiectarea unui opţional pentru diferite niveluri de studiu

4 Aspecte legate de predarea Holocaustului, fie prin aprofundare, fie prin extindere.

11

10/ work-shop 4 Holocaustul astăzi – interpretări contemporane; reflecţii.

10

10/ utilizare NTIC 8 Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul.

9

6/ tipuri de vinovăţii 6 Vinovăţii. 8

6/ analiza mentalului colectiv: studiu de caz

4 Atitudinea populaţiei evreieşti faţă de Holocaust: resemnarea şi rezistenţa.

7

6/ work-shop: tehnica interviului 4 Întâlnire cu supravieţuitorii. 6

10/ consultare fonduri documentare

8 Poporul român şi Holocaustul. (Holocaustul în România)

5

10/ utilizare NTIC 8 Al doilea război mondial şi Holocaustul. 4

10/ studiu analitic 6 Ce este Holocaustul ? 3

6/ etimologie 4 De la naţionalismul secolului al XIX –lea , la nazism.

2

6/ studiu de caz 4 Despre intoleranţă; Forme de rasism.

1

APLICAŢII / TIPURI PRELEGERI

NUMĂR ORE TEME

NR. CRT

Page 30: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

b. Opţional I: Noile educaţii în “societatea cunoaşterii” Educaţia pentru bună înţelegere şi pace .

10 5 TOTAL

2 (înţelegerea şi respectul valorilor şi civilizaţiilor altor naţiuni)

1 Drepturile minorităţilor. Raporturile dintre majoritari şi minoritari.

5

2 ( noua ordine internaţională) 1 Sistemul O.N.U. 4

2 (deschidere spirituală şi solidaritate internaţională)

1 Dezvoltarea globală şi sectorială 3

2 (ataşament faţă de dreptate şi pace) 1 Menţinerea păcii 2

2 (respectul de sine şi respectul faţă de altul) 1 Egalitatea popoarelor 1

Număr ore Aplicaţii work - shop

Număr ore Prelegeri

TEME Nr crt.

Page 31: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

5 ore TOTAL

Utilizare NTIC - 2 ore Programul Memorialului Holocaustului de la Washington - 3 ore

1

Număr ore aplicaţii TEME Nr.crt

Curs opţional II: Programe internaţionale educaţionale referitoare la Holocaust.

Acestă sesiune se va organiza doar pentru cursanţii care au optat pentru

ea, sub forma prelegerilor şi aplicaţiilor pe Internet.

Conţinuturi :

Page 32: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Partea a II-a DENUMIREA MODULULUI PEDAGOGIC integrat Programului de formare continuă a

profesorilor de istorie din învăţământul preuniversitar privitor la predarea Holocaustului şi a istoriei evreilor în şcolile din România: CURRICULUM, INSTRUIRE, EVALUARE NUMĂR DE ORE: 26, dintre care 10 ore curs, 14 ore aplicaţii, 2 ore evaluare

1.PROGRAMA CURSULUI c) Conţinut

3 dezbaterea studiul de caz analiză comparativă work-shop

2

Evaluare şi eficienţă formativă •Delimitări conceptuale •Operaţiile şi funcţiile evaluării; •Metodologia evaluării; •Strategii alternative de evaluare (portofoliul, investigaţia, proiectul)

4.

4 work-shop etimologie problematizare studiu de caz conversaţie euristică

2

Dimensiuni moderne ale domeniului strategiilor didactice

•Delimitări conceptuale •Tendinţe actuale în domeniul strategiilor didactice •Lecţia-formă de bază a organizării procesului de învăţământ. Structura lecţiei.Tipuri şi variante de lecţii •Aspecte de noutate în domeniul proiectării lecţiei •Alte forme de organizare a procesului didactic

3.

4 analiză comparativă studiu analitic conversaţie euristică lucrul pe microgrupuri

3

Curriculum şi aspecte de noutate/relevanţă în cadrul acestuia •Conceptul de curriculum. Tipuri de curriculum •Probleme psihopedagogice specifice conceperii unui curriculum din perspectiva categoriilor definitorii de conţinuturi •Proiectarea- condiţie a unei activităţi didactice reuşite •Modele de proiectare pentru diversele tipuri de curriculum la decizia şcolii. Dificultăţi. Modalităţi de depăşire

2.

3 work-shop problematizare etimologie analiză de text studiu de caz

3

Probleme actuale în câmpul educaţiei

•Delimitări conceptuale: educaţie, instruire, învăţământ, formal, nonformal, informal şi raporturile dintre ele în învăţarea istoriei •Noile educaţii în societatea cunoaşterii •Educaţia pentru pace: concept, relevanţă, posibilităţi de realizare

1.

Aplicaţii/Forme Prezentare

Nr.ore Repere tematice

Nr. crt.

Page 33: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

DESCHIDEREA PROGRAMULUI DE FORMARE CONTINUĂ ÎN PREZENŢA AMBASADORULUI STATULUI ISRAEL LA BUCUREŞTI RODICA RADIAN GORDON

ŞI A OFICIALITĂŢILOR LOCALE - 2006

Page 34: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 35: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 36: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Centrele de formare a profesorilor pentru predarea Istoriei evreilor şi a Holocaustului

Număr de profesori abilitaţi

Page 37: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 38: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Ţările unde profesori din România au participat la seminarii de formare în vederea predării

Holocaustului.

Page 39: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Casa Corpului Didactic Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România “Grigore Tabacaru” Bacău Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel

Asociaţia pentru Studii Africane şi Orientale

Conferinţa Internaţională Rasism, xenofobie, antisemitism – probleme educaţionale;

Holocaustul

11 – 13 Mai 2007

Slanic Moldova Hotel “Venus”

Bacău

Page 40: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 41: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Rădăcini ale Holocaustului în România, tradiţie şi mentalităţi antisemite, prof. univ. dr. Liviu Rotman , Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – directorul Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor din România. Dureri ascunse ( film documentar ), realizator Michelle Kelso – regizor S.U.A. Particularităţile Holocaustului în contextul românesc , dr. Lya Benjamin – Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România. De la estetica antisemită la politicile antisemite în domeniul culturii (1900-1944) , prof. univ. dr. George Voicu - Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”. Copii şi Holocaustul , Gina Pană – Ambasada Statului Israel. Lecţii despre Holocaust. Aplicaţii pe Internet , Anca Ciuciu - Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România .

Page 42: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 43: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Negarea Holocaustului, prof. univ. dr. Liviu Rotman, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative - directorul Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor din România. Aspecte ale Holocaustului din Basarabia, Theodor Magder - prim consilier, Asociaţia Organizaţiilor şi Comunităţilor Evreieşti din Republica Moldova. Antisemitismul şi negaţionismul în mass-media , conf. univ. dr. Alexandru Florian – director executiv al Institututului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”. Mărturii cutremurătoare. Supravieţuitori ai Holocaustului. Holocaustul uitat. , Otto Adler (preşedinte), dr. ing. Liviu Beris (vicepreşedinte) – Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului. Predarea Holocaustului. Modele educaţionale de succes, Hava Baruch – Memorialul Holocaustului Yad Vashem , Ierusalim, Israel.

Page 44: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 45: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Conferinţa

„Particularităţile Holocaustului în contextul românesc. Tragedia rromilor.”

asociată programului de formare continuă

“Rasism, xenofobie, antisemitism - probleme educaţionale; Holocaustul”

6 iunie 2007

Valea Budului, jud. Bacău

Page 46: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 47: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău Asociaţia Evreilor Victime ale Holocaustului din România

Asociaţia pentru Studii Africane şi Orientale Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

Primăria Oraşului Comăneşti Institutul Naţional pentru

Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” Şcoala cu clasele I –VIII nr. 7 Comăneşti

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA RESPECTULUI RECIPROC ŞI ÎNŢELEGERII PRIN CUNOAŞTEREA TRAGEDIILOR

SECOLULUI XX, HOLOCAUSTUL ŞI GULAGUL; NOILE EDUCAŢII ÎN SECOLUL XXI

17- 18 Noiembrie 2007 - Slanic – Moldova

Hotel “Venus” Bacău, România

16 Noiembrie 2007 – Comaneşti

Palatul Ghika Bacău, România

Page 48: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Aspecte privind predarea Holocaustului în şcolile din România - prof. Doru Dumitrescu – inspector şcolar general; Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; prezintă prof. Mihai Manea – inspector de specialitate - Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Noile educaţii în secolul XXI, Daniel Stejerean, director executiv al Muzeului Memorial al Holocaustului din Nordul Transilvaniei, Şimleu Sivaniei. Modele educaţionale de succes – prof. Mihaela-Elena Prisacariu, prof. Vasile Dumitriu- Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comăneşti. "Shoahul din România în Arhivele din Occident", prof.univ.dr. Carol Iancu, Universitatea “Paul Valéry”, Montpellier, Franţa. „De ce evreii?” - dr. ing. Liviu Beris, vicepreşedinte, Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului. „Antisemitism şi rasism latent, opinii ale populaţiei despre raporturile interetnice în România”- conf. univ. dr. Alexandru Florian – director executiv al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”.

Page 49: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 50: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Anatomia Holocaustului din România, prof. univ. dr. Liviu Rotman , Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative - directorul Centrului pentru Studierea Istoriei Evreilor din România. Judeţele din Moldova în timpul Holocaustului, dr. Lya Benjamin, Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România. Mărturii cutremurătoare. Supravieţuitori ai Holocaustului. Holocaustul uitat., dr. Oliver Lustig, dr. Hary Kuller – Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului. Mesaje antisemite în mass media din România – analiză calitativă, Cosmina Guşu, cercetător, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”. Antisemitismul contemporan – statistici şi factori de risc, Luiza Popa, cercetător, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”. Actualitate şi tendinţe în antisemitismul european şi internaţional, George Botescu, cercetător, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”.

Page 51: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 52: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău Conferinţa

Moldova

„Relaţiile bilaterale româno-israeliene. Tendinţe actuale”

- prelegere susţinută de Excelenţa Sa DAVID OREN,

Ambasador al Statului Israel la Bucureşti 19 martie 2008, ora 12.30

Locaţie: Conferinţa Moldova, Str. Oituz nr. 53 Bacău

Page 53: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 54: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

• Cuvânt de deschidere – pastor Marius Munteanu, Preşedintele Conferinţei Moldova; prof. Gabriel Stan, Directorul Casei Corpului Didactic Bacău;

• „Relaţiile bilaterale româno-israeliene. Tendinţe actuale” - Excelenţa Sa David Oren, Ambasador al Statului Israel la Bucureşti;

• Predarea Holocaustului în România – prof. Gabriel Stan;

• Sesiune de întrebări şi răspunsuri.

Page 55: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Lansarea proiectului „Împreună pentru o comunitate prosperă şi

europeană – Bacău 600”,

Miercuri, 7 mai 2008, ora 15.00, la Şcoala cu clasele I-VIII „dr.

Alexandru Şafran” Lansarea cărţii "ALEXANDRU ŞAFRAN. O VIATA DE LUPTA, O RAZA DE LUMINA", autor prof. univ.dr. Carol Iancu,

Invitaţi: • Prof. univ. dr. Carol Iancu, • Prof. univ. dr. Avinoam Şafran – fiul rabinului, şeful Clinicii de Oftalmologie a Spitalului Universitar din Geneva, • Prof. univ. dr. Ester Starobinski-Şafran, fiica marelui rabin, Facultatea de Filozofie a Universităţii Geneva şi soţul ei, juristul Joseph Starobinski de la Curtea de Justiţie din Geneva, • reprezentanţi ai Ambasadei Israelului la Bucureşti, Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România şi Comunităţii Evreieşti din Bacău.

Page 56: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 57: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău

Asociaţia pentru Studii Africane şi Orientale

SEMINAR PEDAGOGIC INTERNAŢIONAL

LOCUL ŞI IMPORTANŢA STUDIERII FENOMENELOR RASISTE, XENOFOBE ŞI ANTISEMITE ÎN ROMÂNIA.

ASPECTE PRIVIND PREDAREA HOLOCAUSTULUI.

ROLUL IMAGINII ÎN PREDAREA PROGRESIVĂ A HOLOCAUSTULUI

26 – 27 mai 2008

Marţi, 26 mai 2008, Colegiul Naţional Pedagogic

„Ştefan cel Mare” Bacău

Page 58: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 59: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

,,Aşa cum a fost!" - prezentarea produselor activităţii elevilor (poezii, eseuri, desene, filmuleţe), realizate pe baza temelor studiate în cadrul cursului opţional „Istoria evreilor. Holocaustul”, coordonator prof. drd. Jeny Ghioc, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău;

„Copii şi Holocaustul” - prezentarea produselor activităţii elevilor, realizate pe baza temelor studiate în cadrul cursului opţional „Istoria evreilor. Holocaustul”, coordonator prof. Oana Mădălina Cruceanu, Colegiul Tehnic "Anghel Saligny", Bacău;

“Holocaustul, tragedie a umanităţii” - prezentarea produselor activităţii elevilor, realizate pe baza temelor studiate în cadrul cursului opţional „Istoria evreilor. Holocaustul”, coordonatori: prof. Lăcrămioara Mihăilă şi Oana Văsâi, Colegiul Naţional "Ferdinand I", Bacău;

,,Relaţiile romano-israeliene, 60 de cooperare", prof. drd. Jeny Ghioc, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău;

„Hava Nagila”, miniconcert susţinut de elevii Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare”, coordonator de prof. Dorina Caşcaval;

„Martori evrei ai unui secol românesc. Istorie orală şi aplicaţii didactice”, Anca Ciuciu, coordonator Centropa Bucureşti, cercetător, C.S.I.E.R. – F.C.E.R.; The Central Europe Center for Research and Documentation.;

Page 60: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 61: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Expoziţie „Martori evrei ai unui secol european; fotografii şi

poveşti din interviurile Centropa”

• Păstrarea şi renaşterea amintirilor lumii evreieşti; • Despre noi; • Viaţa evreiască în România de astăzi; • Holocaustul în România; • În armată; • La muncă; • Viaţa comunităţii; • În vacanţă; • Acasă; • La şcoală; • Timpul liber; • Portrete; • Viaţa religioasă; • Holocaust.

Page 62: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

„De ce şi cum putem noi preda Holocaustul - idei pedagogice.”, „Prezentarea unităţilor pedagogice ale Yad Vashem.”, prof. Lea

Roshkovsky, coordonator, Şcoala Internaţională pentru Studierea Holocaustului, Yad Vashem, Ierusalim, Israel;

„Cum putem folosi mărturiile fără supravieţuitori”, „Soluţia finală”, „Predarea Holocaustului prin intermediul artei şi „Ultimelor

scrisori” prof. Lea Roshkovsky, coordonator,

Şcoala Internaţională pentru Studierea Holocaustului, Yad Vashem, Ierusalim, Israel;

Page 63: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 64: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 65: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Vernisajul expoziţiei

„Spiritul Ierusalimului”

Luni, 22 septembrie 2008 , ora 17.00

Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „G. Apostu” Bacău.

Expoziţia se înscrie în manifestările dedicate celebrării a 60 de ani de la înfiinţarea Statului Israel.

Ambasada Statului Israel Bucureşti Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău

Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „G. Apostu” Bacău Conferinţa Moldova

Page 66: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 67: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

• Orchestra de clopote – diapazon ”Mesagerii Speranţei” din Piatra-

Neamţ ─ dirijor, Geanina Sălăgean;

• soprana Gabriela Pepelea, profesor de canto la Universitatea de

Muzică Piatra-Neamţ;

• pianista Geanina Sălăgean, Liceul de Artă "Victor Brauner", Piatra-

Neamţ.

Page 68: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 69: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 70: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău Asociaţia pentru Studii Africane şi Orientale

Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului Institutul Naţional pentru Studierea Holocastului din România “Elie Wiesel”

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

CONFERINŢA NAŢIONALĂ

“EDUCAŢIE DESPRE HOLOCAUST

COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI

ANTISEMITISMULUI ÎN ROMÂNIA”

21-23 NOIEMBRIE 2008

CRISTIAN - BRAŞOV

Page 71: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Angajamentul politic al clerului ortodox în perioada interbelică – dr. Gina Pană – cercetător asociat - Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”.

Memoriul lui Dori Popovici un document al Holocaustului - dr. Lya Benjamin – cercetător - Centrul de Studii a Istoriei Evreilor din România.

Ion Antonescu, între mit şi realitate? - dr. ing. Liviu Beris – preşedinte - Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului.

Copilăria înainte de Holocaust – plan de lecţie pe baza mărturiei lui Gavrilă Marcuson (n. 1913, Bucureşti) – drd. Anca Ciuciu – cercetător - Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România.

Mărturia unui supravieţuitor de la Birkenau - Auschwitz – dr. Oliver Lustig – vicepreşedinte - Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului.

Page 72: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Regimul de muncă forţată al evreilor din România 1940 - 1944 – drd. Ana Bărbulescu – cercetător - Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”.

Rezistenţa la asumarea Holocaustului – o problemă gravă a societăţii româneşti contemporane - prof. univ. dr. Liviu Rotman – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti - director - Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România.

Mărturia unui supravieţuitor din Transnistria – Sarina Ionescu - Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului.

Mărturia unui supravieţuitor al Pogromului de la Iaşi – Leonard Zăicescu - Asociaţia Evreilor din România Victime ale Holocaustului.

Nicolae C. Paulescu, teoretician al antisemitismului ştiinţific – prof. dr. Horia Bozdoghină – Grup Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate Sibiu.

Prevenirea şi combaterea discriminării în România - Csaba Ferenc Asztalos – preşedinte – Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Identitatea roma contemporană, între stereotip şi arhetip – dr. Delia Grigore – Fundaţia Amare Romentza.

Page 73: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Modele educaţionale de succes. Aplicarea programelor naţionale pentru studierea Holocaustului în şcolile din România. – prof. Petriţa Bîlbîie Colegiul Tehnic „D. Ghika” Comăneşti; prof. Oana Mădălina Cruceanu – Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău; prof. Jeny Ghioc – Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău; prof. Marinela Lăcrămioara Mihăilă – Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău; prof. Mogoş Iosif – Colegiul Naţional Bilingv „George Coşbuc” Bucureşti.

Familia Halevi, intre trecut si viitor - despre suferintele evreilor. - Daniel Stejeran - director executiv - Muzeul Memorial al Holocaustului din Nordul Transilvaniei, Şimleul Silvaniei.

Page 74: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 75: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 76: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

INAUGURAREA MEMORIALULUI HOLOCAUSTULUI DIN ROMÂNIA,

BUCUREŞTI, OCTOMBRIE 2009

COMEMORAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA

Page 77: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

DISCURSUL PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI,

TRAIAN BĂSESCU

Page 78: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

PARLAMENTUL ROMÂNIEI, SALA “AL.I.CUZA”, OCTOMBRIE 2009

ÎNTÂLNIRE INFORMALĂ CU E.S. MARK GITENSTEIN,

AMBASADORUL S.U.A. LA BUCUREŞTI

COMEMORAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA

Page 79: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

ÎNFRĂŢIREA MUNICIPIULUI MOINEŞTI CU ORAŞUL ROSH PINNA, ISRAEL,

MAI – OCTOMBRIE 2010

Page 80: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău Institutul Naţional pentru Studierea Holocastului din România “Elie

Wiesel” Asociaţia „Eurocivica”

Asociaţia pentru Integrare şi Dezvoltare Europeană Asociaţia pentru Studii Africane şi Orientale

SEMINAR

Minorităţile etnice şi procesul de modernizare în oraşul

Bacău - evreii 24 NOIEMBRIE 2010

BACĂU

Page 81: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 82: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Film documentar „Bacăul de altădată” – Vladimir Lucaveţchi – regizor şi scenarist.

Bacău zona multietnică - prof. univ. dr. Liviu Rotman – director –Centrul pentru

Studierea Istoriei Evreilor din România, prof. univ. dr. – Şcoala Naţională de

Studii Politice şi Administrative Bucureşti.

Psihosociologia evreului băcăuan – dr. Hary Kuller – cercetător – Centrul pentru

Studierea Istoriei Evreilor din România.

Rabinul din Buhuşi – prof. drd. Dumitru Ficuţă – inspector şcolar, profesor –

metodist C.C.D. Bacău – Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău.

Contribuţia evreilor la dezvoltarea economică a oraşului Bacău – dr. Măriuca

Stanciu – şef departament – Biblioteca Academiei Române.

Evreii din Bacău. Contribuţii la dezvoltarea oraşului – prof. drd. Jeny Ghioc –

inspector şcolar de specialitate – istorie – Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău.

Regimul de muncă obligatorie pentru evreii din judeţul Bacău - Laura Degeratu

– cercetător – Institutul Naţional pentru Studierea Holocastului din România

“Elie Wiesel”.

Fotografia, document în cunoaşterea Pogromului de la Iaşi - drd. Anca Ciuciu –

cercetător - Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România.

Page 83: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 84: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Conferinţa cu tema

„Holocaustul din România, între reprezentare

muzeografică şi disciplină de învăţământ”.

Institutului Cultural Român de la Tel Aviv , Israel

15 - 19 iunie 2011

Prelegerea

„Aspecte ale Holocaustului. Între disciplina

academică şi istoria povestită în muzee”.

Page 85: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 86: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Comemorarea a 70 de ani de la Pogromul de la Iaşi Istorie şi

Memorie

26-29 iunie 2011, Iaşi

Medalia de onoare

“Prieten al Comunităţilor Evreieşti”

Page 87: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8
Page 88: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel”

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” Bacău

Centrul „American Corner Bacău” Centrul Regional de Resurse pentru Educaţia Civică Bacău

Asociaţia pentru Dezvoltare şi Integrare Europeană

SEMINAR

„Bacău – o pagină de istorie recentă.

Destine întrerupte”

Bacău

26 – 27 ianuarie 2012

Page 89: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

• Arezoo Hersel, Deputy Chief of Mission al Ambasadei Statului

Israel Bucureşti;

• Edwina Sagitto, Cultural Affairs Officer al Ambasadei S.U.A. la

Bucureşti;

• Mirela Aşman, Vicepreşedinte, Comunitatea Evreilor din

Bucureşti;

• Dumitru Brăneanu, Vicepreşedintele Consiliului Judeţean

Bacău;

• Ionuţ Tomescu, reprezentant al Primăriei municipiului Bacău.

Invitaţi speciali:

Page 90: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Participanţi din partea Institutului Naţional pentru

Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel”:

• Prof. univ. dr. Alexandru Florian – director general, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel”;

• Dr. Andrei Muraru - cercetător, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel”;

• Elizabeth Ungureanu – coordonator proiect, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel”;

• Simona Vilău – curatorul expoziţiei “Holocaustul. Destine întrerupte”;

• Iancu Ţucărman – supravieţuitor al Pogromului de la Iaşi.

Page 91: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Program

Moderator: prof. univ. dr. Alexandru Florian, directorul general al Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel”

• Prezentarea paginilor de istorie recentă a Bacăului, ca oraş din Moldova, prin imagini, filme, dezbateri şi carte, întâlniri cu persoane care au trăit acele evenimente, supravieţuitori.

• Comunicări ştiinţifice.

• Mărturii.

• Vizionări de filme documentare.

• Dezbateri pe ateliere de lucru privind problematica istoriei recente, Holocaustului, discriminării, patriotismului, naţionalismului, rasismului, xenofobiei, antisemitismului.

Moderator: Dr. Andrei Muraru - cercetător, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România – „Elie Wiesel”;

• Vizionări de filme documentare;

• Mărturii;

• Dezbateri pe ateliere de lucru privind problematica istoriei recente, Holocaustului, discriminării, patriotismului, naţionalismului, rasismului, xenofobiei, antisemitismului.

Page 92: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Moderator: prof. Gabriel Stan, directorul Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău

• Comunicări ştiinţifice;

• Mărturii;

• Vizionări de filme documentare;

• Dezbateri pe ateliere de lucru privind problematica istoriei recente, Holocaustului, discriminării, patriotismului, naţionalismului, rasismului, xenofobiei, antisemitismului.

• Filmele propuse spre vizionare şi dezbatere:

• Black Sunday (despre Pogromul de la Iaşi), realizator Mihnea Chelariu şi Casa de producţie Princess Media, 40 min.

• De ce nu plâng? (Romii în Transnistria), producător INSHR-EW, Centrul Romilor Amare Romentza, 100 min.

• Popricani 2010 (Descoperiri arheologice recente privind DRM), realizator Mihnea Chelariu şi Princess Media, 30 min.

• Odessa (exterminarea evreilor), documentar TVR, realizator Alina Grigore, 30 min.

• Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu” Bacău

• Vernisajul expoziţiei internaţionale „Holocaustul. Destine întrerupte.”;

• Colocviu de impresii.

Page 93: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

EXPOZIŢIE

„Holocaustul. Destine

întrerupte” 27 ianuarie – 27 februarie 2012

Bacău

Vezi catalogul

Page 94: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

• Institutul Naţional pentru Studierea

Holocaustului din România „Elie

Wiesel”, în parteneriat cu Casa

Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru”

Bacău, a organizat joi, 21 martie

2013, la ora 13.00, în Sala de

conferinţe a Inspectoratului Şcolar

Judeţean Bacău, deschiderea oficială

a programului de formare continuă,

acreditat de Ministerul Educaţiei,

Holocaust, combaterea rasismului

şi discriminării.

• Acesta este un program tematic şi

modular, care se desfăşoară prin

stagii nondisciplinare, modul lung, pe

parcursul a 89 de ore, fiindu-i alocate

25 credite profesionale transferabile.

Holocaust, combaterea rasismului şi discriminării

Page 95: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8

Abasadorul Statului Israel la Bucureşti,

Dan Ben - Eliezer

• La invitaţia directorului Casei Corpului

Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, prof.

Gabriel Stan, ambasadorul Statului Israel la

Bucureşti, Excelenţa Sa Dan Ben-Eliezer, a

efectuat o vizită în municipiul Bacău, în

intervalul 21 – 23 martie 2013.

Cu această ocazie, diplomatul israelian a

participat la deschiderea oficială a

programului de formare continuă, acreditat

de Ministerul Educaţiei, Holocaust,

combaterea rasismului şi discriminării,

furnizat de Institutul Naţional pentru

Studierea Holocaustului din România

„Elie Wiesel”, în parteneriat cu Casa

Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău.

De asemenea, programul a mai cuprins

întâlniri cu autorităţi publice locale şi

judeţene, oameni de afaceri, de cultură,

politici şi de presă.

Page 96: PREDAREA HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA - liviunita.roliviunita.ro/ccdbacau/doc/an_scoalr_2012_2013/prez_holocaust_rom... · Holocaustul şi perioada postbelică. Negaţionismul. 9 8