Click here to load reader

nr 9

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tygodnik powiatowa.info nr 9

Text of nr 9

 • f o t o r e l a c j ea k t u a l n o c i o g o s z e n i a s p o r t

  czwartek 17 listopada 2011 r. nr 9/2011 (9) Zawsze aktualne informacje

  KonkursDo wygrania podwjne

  wejciwki na

  spektakle Teatru Norwida w Jeleniej

  Grze. W tym tygodniu mamy bilety na

  spektakle Dobrze i Oleannas.2 s.3 s.5

  Bezpatny Tygodnik

  Segregowali dla Rafaela Aby zyska wicej pienidzy ze sprzeday kolorowych nakrtek, trzeba byo je posegregowa. O szczegach akcji wspierajcej chorego Rafaela czytaj na

  Urlop z czyst wodW Muzeum Tkactwa zakoczylimy konkurs fotograficzny. Laureaci otrzymali nagrody. Wszystkie zgoszone zdjcia oglda mona na wystawie na muzealnym dziedzicu.

  Trudny budet

  r e k l a m a

  Kamienna Gra musi zacisn pasa. Ratusz i podlege mu jednostki bd miay w 2012 roku budety w wysokoci zblionej do tegorocznych. Moe to oznacza konieczno zwolnie.

  Projekt budetu przygotowany przez burmistrza zakada poziom dochodw i wydatkw w 2012 roku bardzo zbliony do planowanego na obecny rok. Oznacza to, e poszczeglne miejskie jednostki dysponowa bd podobnymi kwotami jak w roku biecym. Nie bd miay wic dodatkowych rodkw zwizanych np. ze wzrostem kosztw energii.

  Dochody Kamiennej Gry na 2012 rok zaplanowane zostay w wysokoci 51,9 mln z. Plan na rok 2011 zakada 51,4 mln z, ale by wielokrotnie zmie-niany w cigu roku. Wydatki biece miasta zaplanowano na 45,8 mln z przy 45,2 mln w 2011 roku.

  Wydatki w 2012 roku maj wynie 50,8 mln z, czyli o ponad 3 mln z mniej ni w tym roku (plan na 2011- 53,9 mln z). Wydatki biece maj osign 45,8 mln z przy planie na 2011 rok- 44,3 mln z.

  W 2012 roku Kamienna Gra chce spaci ponad 6 mln z. Dug ma si zmniejszy z 23 mln z do 21,2 mln z.

  Na inwestycje zaplanowano ponad 5 mln z. Ponad 2,7 mln z pocho-

  dzi ma z rodkw unijnych, 1,7 mln z kredytw i 500 tys. z to pienidze miasta. Pienidze te maj posuy na realizacj siedmiu zada. Na 2012 rok zaplanowano przebudow ratusza (winda i remont elewacji), uporzd-kowanie parku midzy ul. Ogrodo-w i Al. Wojska Polskiego oraz utwo-rzenie cieki edukacyjnej na Grze Parkowej. Te trzy projekty realizowane bd przy wsparciu rodkw unijnych. Pozostae zadania to wykup dziaek przy ul. Krasickiego, Wysokiej i Cegiel-nianej pod przyszy remont tych drg, odtworzenia pomostu nad zalewem, uporzdkowanie terenu wok wejcia do podziemi oraz dotacja dla Urzdu Marszakowskiego przy budowie chod-nika przy ul. Wabrzyskiej.

  Taki ksztat budetu burmistrz Krzysztof witek tumaczy kryzysem, ktry moe zagrozi budetowi pastwa, a wic porednio rwnie miejskiej ka-sie, chci spaty zaduenia m.in. po to

  aby mc korzysta ze rodkw unijnych po 2014 roku oraz zmian zasad ustala-nia budetw samorzdw.

  K. witek nie ukrywa, e wszystkie jednostki bd musiay oszczdza. Do-tyczy to bdzie rwnie ratusza.

  Projekt budetu trafi teraz do Re-gionalnej Izby Obrachunkowej i rady miasta.

  {Marcin Jakso}

  Miejskie jednostki nie bd zadowolone z propozycji burmistrza.

  Dyskusja o owiaciePrzedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodzicw Szkoy Podstawowej nr 1 spotkali si w burmistrzem Kamiennej Gry Krzysztofem witkiem. Dyskusja dotyczya proponowanej przez szefa miasta reformy owiaty.

  K. witek zaproponowa po-czenie Szkoy Podstawowej nr 1 z Gimnazjum nr 1 w jeden zesp. Od momentu upublicznienia tego po-

  mysu trwaj rozmowy na ten temat. O spotkanie z burmistrzem poprosili przedstawiciele jedynki.

  Obie strony podkrelaj miy i rzeczowy przebieg dyskusji. Przed-stawiciele szkoy mieli okazj do przedstawienia swoich argumentw przeciwko czeniu szk. Burmistrz ostatecznej decyzji nie podj. Nadal trwaj bowiem konsultacje w tej sprawie i niewykluczone, e propo-nowanych zmian nie bdzie lub bd inne. Pojawiaj si nowe argumenty

  za i przeciw. K. witek ma podj ostateczn decyzj 28 listopada. Tego dnia mamy si przekona, czy burmistrz potrzyma swj pomys i skieruje projekty uchwa do rady, czy te zmodyfikuje koncepcj zmian w owiacie albo od nich odstpi.

  Podczas spotkania pojawia si pro-pozycja utworzenia zespou, ktry zajby si analiz sytuacji w miejskiej owiacie i wypracowa koncepcj zmian. Na taki pomys przysta burmistrz.

  {maja}

  Planuj podwyk

  Do radnych dotara propozycja nowych stawek opat za wod i cieki w Kamiennej Grze. Ich przyjcie bdzie oznacza wzrost kosztw o ponad 9%, odrzucenie spowoduje, e decyzj o cenach podejmie wojewoda. To moe oznacza jeszcze wiksz podwyk.

  W tym roku mieszkacy Kamiennej Gry za dostarczenie metra szeciennego wody i odprowadzenia takiej samej iloci ciekw pac 7,80 z. Miejskie Przed-sibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji zaproponowao now, wysz stawk. W 2012 roku miaaby ona wynosi 8,53 z. Oznacza to podwyk o 0,73 z na metrze szeciennym czyli 9,36%.

  Przyjcie nowych stawek oznacza wzrost kosztw dla statystycznego

  mieszkaca o 1,75 z miesicznie. Zakada si bowiem, e osoba w gospo-darstwie domowym zuywa 2,4 metra szeciennego wody miesicznie.

  Prezes MPWiK Jarosaw Dyczkow-ski tumaczy, e podwyka to skutek zmniejszenia zuycia wody, zmniej-szenia liczby mieszkacw, a wic i od-biorcw oraz starej sieci, ktra wymaga czstych remontw. Z danych MPWiK wynika, e 70% instalacji ma ponad 50 lat. Zaledwie 17,3% to konstrukcje majce mniej ni 20 lat. W tym roku (do koca padziernika) MPWiK usuno ju 140 awarii sieci. W caym 2010 roku takich interwencji byo 120.

  Kalkulujc cen wody, spka ana-lizowaa koszty od wrzenia 2010 do

  sierpnia 2011 roku. W tym czasie realne koszty mediw (prdu, paliwa) wzrosy o ponad 17%. Prezes J. Dyczkowski zapewnia, e nawet po wprowadzeniu podwyki, ceny w Kamiennej Grze bd najniszymi w okolicy.

  Nad wprowadzeniem, od 1 stycznia 2012 roku, nowej taryfy zastanawia si bd radni. Mog przyj propozycj lub nawet jej nie gosowa. Stawki zaczn wte-dy obowizywa zgodnie z planem. Gdy radni postanowi odrzuci propozycj spki, sprawa trafi do wojewody. Urzd-nicy jeszcze raz sprawdz prawidowo wyliczenia stawek i wprowadz je w ycie. W takiej sytuacji mona spodziewa si jeszcze wikszej podwyki cen.

  {maja}

  Wzrost kosztw, stara sie i spadek zuycia wody to gwne przyczyny podwyki, twierdzi Jarosaw Dyczkowski prezes MPWiK.

 • 2 Bezpatny Tygodnik czwartek 17 listopada 2011 r. WEJD NA www. czytaj pierwszy, ogldaj i komentuj - ZAWSZE PIERWSI

  Wydawca: PHU Ksoniek Jakso Piotr Adres redakcji: Kociuszki 6, 58-400 Kamienna Gratel. 530 488 444, e-mail: [email protected] redagujcy: Marcin Jakso (redaktor naczelny), Piotr Jakso, wsppraca: Beata Tur, Agnieszka KorwelDzia reklamy: Piotr Jakso, e-mail: [email protected], tel. 530 488 444 Reklama: Sawomir Antoniewski, 662 06 27 02, [email protected] graficzny i skad: LCG.pl , Druk: PolskaPress Nakad 2000 egz.

  Materiaw reklamowych i powierzonych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadesanych tekstw. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre i form materiaw reklamowych. TS tekst sponsorowany.

  Tygodnik otrzymasz w:

  Autobusach PKS Kamienna Gra

  Kamienna Gra Kryta Pywalnia, ul. Fabryczna 6, w godz.

  7.00- 22.00

  Powiatowy Urzd Pracy, ul. Sienkiewicza 6a, w godz. 7.30- 15.30

  Sklep Alkohole ze wiata, Broniewskiego 1

  NZOZ Fizjoterapia, ul. Armii Ludowej 7

  NZOZ Rodzina, ul. Papiea Jana Pawa II 8

  NZOZ Rodzina, ul. Kociuszki 6

  Pizzeria Salamino, ul. Mickiewicza 8

  Ara sklep zoologiczny, ul. Mickiewicza

  Urzd Miasta Kamienna Gra - Biuro Obsugi Klienta

  sklep Euro-Cytrus, ul. Jeleniogrska

  OMEGA, drukarnia, reklama ul. Broniewskiego 16

  Agencja Ubezpieczeniowa Arkadiusz Cieplicki, ul. Sienkiewicza 8

  Muzeum Tkactwa, Pl. Wolnoci 11

  Mosel Lis Wadysaw Liszka, ul. eromskiego

  Krzeszw Stacja Paliw Muller

  Lubawka Dom Kultury, ul. Kamiennogrska 19

  Bibliotek Gminna, ul. Kamiennogrska 19

  Piekarnia, sklep oglnospoywczy, PHU ukasz Wyrostek, ul. Wojska Polskiego 6

  SP ZOZ, orodek zdrowia, ul. Kociuszki 19

  Sklep oglnospoywczy B. Bugaski, W. Maik, Al. Wojska Polskiego 40

  Chemsko lskie SP ZOZ, orodek zdrowia, ul. Lubawska 26

  Przedwojw Sklep spoywczy

  Miszkowice SP ZOZ, orodek zdrowiaChcesz doczy do tych punktw? Zadzwo 530 488 444 lub napisz:

  [email protected]

  KonkursDrodzy czytelnicy, Teatr

  im. C. Norwida przekaza po jednej podwjnej

  wejciwce na przedstawienia grane w siedzibie teatru.

  W tym tygodniu s to spektakle Dobrze i Oleanna. Aby je otrzyma wystarczy w pitek (18 listopada) w godzinach

  12 -13.30 zadzwoni pod numer 602 478 375 i poda haso-

  powiatowa.info i swoje dane (imi i nazwisko).

  O przyznaniu wejciwki decyduje kolejno zgosze.

  Zbirka krwiW najbliszym czasie w powiecie

  kamiennogrskim warto zobaczy:

  18 listopada, godz. 18:00, CK Music Box, Kamienna Gra, ul. Kociuszki 4 - Wieczr muzyczny - Archive - wstp wolny

  18 listopada, godz. 18:00, koci pw. w. Rodziny w Chemsku lskim - ...sdzeni z mioci - widowisko poetycko- muzyczne- wstp wolny

  19 listopada, Centrum Kultury, Kamienna Gra, ul. Kociuszki 4 - Andrzejki i Katarzynki - wieczr wrb i magii - godz. 14- 16- dzieci w wieku przedszkolnym, 17- 19 - dzieci ze szk podstawowych - wstp 2 z - pomoc dla Amelki

  Na herbacianym szlaku odc. 4

  Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Grze, http://www.teatrnorwida.pl/ 17 listopada, godz. 19:00, Dobrze

  - scena Studyjna

  19 listopada, godz. 17:00, Dobrze - scena Studyjna

  19 listopada, godz. 19:00, Oleanna - scena budowana na widowni

  20 listopada, godz. 19:00, Oleanna - scena budowana na widowni

  26 listopada, godz. 19:00, Dobrze - scena Studyjna

  Spektakl poza Teatrem im. C.K. Norwida 12 listopada, godz. 20:00 Hotel

  Gobiewski w Karpaczu, Kobieta pierwotna