Click here to load reader

POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA - pak.hrpak.hr/cke/obrazovni materijali/Edukacija za polaganje posebnog... · PDF fileEDUKACIJA ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA - pak.hrpak.hr/cke/obrazovni materijali/Edukacija za polaganje...

 • EDUKACIJA ZA POLAGANJE POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA

  OVLAŠTENOG REFERENTA U SUDSKOM REGISTRU

  Priručnik za polaznike/ice

  Izrada obrazovnog materijala:

  mr.sc. Igor Periša,

  Vrhovni sud Republike Hrvatske

  Branka Ćiraković,

  Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

  Ivica Omazić,

  Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

  Mirta Matić,

  Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

  Zagreb, rujan 2018.

 • 2

  Copyright 2018.

  Pravosudna akademija

  Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb, Hrvatska

  TEL 00385(0)1 371 4540 FAKS 00385(0)1 371 4549 WEB www.pak.hr

  http://www.pak.hr/

 • 3

  SADRŽAJ

  REGISTARSKO PRAVO .......................................................................................... 13 UVOD ....................................................................................................................... 14 I. OSNOVNI PRAVNI IZVORI ................................................................................... 14 II. NAČELA SUDSKOG REGISTRA ........................................................................ 15 III. SUDSKI REGISTAR ............................................................................................ 16 IV. SUSTAV REGISTRA .......................................................................................... 17 V. VOĐENJE REGISTRA ......................................................................................... 17 VI. NADLEŽNOST .................................................................................................... 18 VII. SUBJEKTI UPISA.............................................................................................. 18 VIII. PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR ...................................................... 19 IX. PODACI O PRAVNIM ODNOSIMA .................................................................... 22 X. ZABILJEŽBA SPORA ......................................................................................... 23 XI. PRAVILA POSTUPKA U REGISTARSKIM STVARIMA .................................... 24

  Predlagatelji .......................................................................................................... 24

  XII. PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR...................................................................... 25 XIII. ISPITIVANJE PRETPOSTAVKI ZA UPIS ........................................................ 26

  XIV. OSOBE OVLAŠTENE ZA MERITORNO ODLUČIVANJE U REGISTARSKIM PREDMETIMA ......................................................................................................... 27

  XV. PREDMETI U KOJIMA OVLAŠTENI REGISTARSKI REFERENTI I SUDSKI SAVJETNICI SAMOSTALNO ODLUČUJU ............................................................ 27 XVI. ODLUKE SUDA................................................................................................ 28 XVII. PREDMET ODLUČIVANJA ............................................................................ 29 XVIII. PRAVNI LIJEKOVI ......................................................................................... 30 XIX. ODLUČIVANJE REGISTARSKOG SUCA O ŽALBI ........................................ 30 XX. ODLUČIVANJE VIJEĆA DRUGOSTUPANJSKOG SUDA ............................... 31 XXI. OBJAVA UPISA ............................................................................................... 31 XXII. UČINAK UPISA U REGISTAR ........................................................................ 32 XXIII. REZERVACIJA IMENA ILI NAZIVA ............................................................... 32 XXIV. INTERNETSKA STRANICA .......................................................................... 33 XXV. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA .......................................................... 33 XXVI. BRISANJE I PROMJENA PODATAKA SUBJEKTA UPISA ......................... 34 XXVII. BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA .......................................................... 34

 • 4

  Brisanje upisa ....................................................................................................... 35

  Tužba za utvrđenje ništetnosti upisa ..................................................................... 35

  LITERATURA ........................................................................................................... 36 PRAVO DRUŠTAVA ................................................................................................ 38 I. TRGOVAC, TRGOVAČKA DRUŠTVA I TRGOVAC POJEDINAC ....................... 39

  1. Pojam pravo društava ....................................................................................... 39

  2. Pojam trgovca ................................................................................................... 39

  3. Pojam trgovačkog društva ................................................................................. 39

  3.1. Pravna osobnost trgovačkog društva .............................................................................. 39

  4. Pojam trgovac pojedinac ................................................................................... 40

  4.1. Upis trgovca pojedinca u sudski registar ......................................................................... 40

  4.2. Brisanje upisa trgovca pojedinca ...................................................................................... 41

  5. Preddruštvo ....................................................................................................... 41

  6. Podružnica ........................................................................................................ 42

  6.1. Upis podružnice u sudski registar .................................................................................... 42

  6.2. Radnje suda nakon upisa podružnice .............................................................................. 43

  6.3. Prestanak podružnice ......................................................................................................... 43

  II. ODGOVORNOST TRGOVAČKOG DRUŠTVA I NJEGOVIH ČLANOVA ZA OBVEZE DRUŠTVA................................................................................................. 43

  1. Općenito o imovini društva i imovini člana društva ............................................ 43

  2. Općenito o temeljnom kapitalu društva ............................................................. 44

  3. Odgovornost za obveze trgovačkog društva ..................................................... 44

  4. Odgovornost članova trgovačkog društva ......................................................... 44

  5. Odgovornost članova društva osoba ................................................................. 45

  6. Odgovornost članova društva kapitala .............................................................. 45

  III. TVRTKA, PREDMET POSLOVANJA I SJEDIŠTE ............................................. 45 1. Općenito ............................................................................................................ 45

  2. Sastojci tvrtke .................................................................................................... 45

  3. Predmet poslovanja .......................................................................................... 46

  4. Sjedište ............................................................................................................. 47

  IV. ZASTUPANJE .................................................................................................... 47 1. Zastupnici po zakonu ........................................................................................ 47

  2. Zastupnici po punomoći .................................................................................... 47

 • 5

  3. Punomoćnik po zaposlenju ............................................................................... 48

  4. Prokura ............................................................................................................. 48

  4.1. Upis prokure u sudski registar ......................................................................................... 48

  4.2. Sklapanje ugovora sa samim sobom ............................................................................... 49

  5. Trgovačka punomoć .......................................................................................... 49

  6. Trgovački putnik ................................................................................................ 49

  V. SUDSKI REGISTAR ............................................................................................ 50 1. Općenito ............................................................................................................ 50

  2. Prijava za upis ................................................................................................... 50

  3. Aktivna legitimacija za podnošene prijave ......................................................... 51

  4. Potpisi ............................................................................................................... 51

  5. Objava upisa ..................................................................................................... 51

  6. Javnost registra ...........................................................................................

Search related