Click here to load reader

Porotherm Profi

 • View
  239

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Porotherm Profi

 • Porotherm Profi System murowaniana cienk spoin

 • Porotherm Profi

  Wspczesno wymaga nowoczesnych rozwiza technologicznych, organizacyjnych i materiaowych. Pustaki Porotherm Profi s odpowiedzi fi rmy Wienerberger na potrzeby nowoczesnej budowy, na ktrej oprcz cech jakoci liczy si szybkie, sprawne i precyzyjne murowanie. To kolejne rewolucyjne rozwizanie czce tradycyjny ceramiczny materia z nowoczesnym sposobem murowania.

  System Porotherm Profi to nowoczesne rozwizanie fi rmy Wienerberger, w ktrym po raz pierwszy zastosowano pustaki szlifowane. Pozwala to na zastosowanie cienkiej spoiny (gruboci ok. 1 mm), a co za tym idzie znaczne zwikszenie szybkoci prac murarskich oraz zmniejszenie kosztw budowy. Ze wzgldu na mniejsz grubo spoiny produkowane pustaki maj wysoko 249 mm, co pozwala zachowa tradycyjny, pionowy modu 250 mm.

  Wznoszenie muru w systemie Porotherm Profi pozwala znacznie zmniejszy ilo sprztu budowlanego na budowie.

  Projektowanie konstrukcyjne w systemie opiera si na obecnie istniejcych i oglnie stosowanych normach budowlanych, w tym PN-B-03002:2007.

  str. 2

  Szlifowane pustaki ceramiczne

 • Zalety stosowania nowoczesnych pustakw szlifowanych w porwnaniu z klasycznymi produktami Porotherm P+W:

  mur z pustakw szlifowanych Porotherm Profi jest ekonomicznie korzystniejszy ze wzgldu na nisz pracochonno i mniejsze

  zuycie zaprawy

  oszczdno 25% czasu pracy dziki atwemu i szybkiemu nanoszeniu

  zaprawy

  oszczdno 80% zaprawy dziki zmniejszeniu gruboci spoiny do 1 mm

  zaprawa do cienkich spoin gratis*

  poprawa izolacyjnoci termicznej przy zachowaniu tej samej gruboci muru

  zmniejszenie zawartoci wilgoci technologicznej w murze

  zmniejszenie iloci sprztu na budowie (sita, betoniarki, przenoniki,

  silosy itp.)

  czysty mur, czysta budowa, mniejsza objto przewoonych materiaw

  wymiary w systemie moduowym

  Zalety systemu Porotherm Profi

  str. 3

  ProduktIlo

  [szt./m2]Robocizna

  [rg/m2]Zuycie zaprawy

  [l/m2]U

  [W/m2K]

  Porotherm 44 P+W 16 1,15 30 0,30*

  Porotherm 44 Profi 16 0,98 3,1 0,30

  Porotherm 38 P+W 16 1,00 25 0,35*

  Porotherm 38 Profi 16 0,83 2,7 0,35

  Porotherm 30 P+W 16 0,85 20 0,68**

  Porotherm 30 Profi 16 0,70 2,1 0,60

  Porotherm 25 P+W 10,7 0,70 16 1,03**

  Porotherm 25 Profi 10,7 0,60 1,7 0,95

  Porotherm 18.8 P+W 8 0,65 12 1,28**

  Porotherm 18.8 Profi 8 0,52 1,3 1,19

  Porotherm 11.5 P+W 8 0,60 7 1,83**

  Porotherm 11.5 Profi 8 0,47 0,8 1,72

  Porotherm 8 P+W 8 0,58 5 2,33**

  Porotherm 8 Profi 8 0,45 0,6 2,21* Zaprawa termoizolacyjna Porotherm TM ** Zaprawa zwyka

  * Cena pustakw Porotherm Profi obejmuje take zapraw Porotherm DM (1 worek zaprawy do dwch palet pustakw). Istnieje moliwo zakupu pustakw Porotherm Profi bez zaprawy w cenie pustakw Porotherm DRYFIX.

 • Parametry pustakw szlifowanychPorotherm Profi

  W systemie Porotherm Profi dostpne s wymienione poniej formaty pustakw analogiczne do pustakw tradycyjnych Porotherm P+W. To peny system umoliwiajcy budow cian zewntrznych (jednowarstwowych, czyli nie wymagajcych docieplenia oraz cian z dodatkow izolacj termiczn) jak i wewntrznych cian nonychoraz dziaowych.

  str. 4

  Porotherm Profi - asortymentSzlifowane pustaki ceramiczne

  ProduktWymiary

  [mm]

  Masa pustaka[kg/szt.]

  Wytrzy-mao[MPa]

  Wspczynnikprzenikania ciepa U

  [W/m2K]

  Porotherm 44 Profi

  440 248 249 ok. 19 10 0,30

  Porotherm 44 K Profi

  440 248 249 ok. 19 10 -

  Porotherm 44 1/2 K Profi

  440 124 249 ok. 10 10 -

  Porotherm 44 R Profi

  440 186 249 ok. 15 10 -

  Porotherm 38 Profi

  380 248 249 ok. 16 10 0,35

  Porotherm 38 1/2 Profi

  380 124 249 ok. 9 10 -

  Porotherm 30 Profi

  300 248 249 ok. 15 10/15 0,60

  Porotherm 30 1/2 Profi

  300 124 249 ok. 8 10/15 -

  Porotherm 30 R Profi

  300 174 249 ok. 10 10/15 -

  Porotherm 25 Profi

  250 373 249 ok. 19 10/15 0,95

  Porotherm 18.8 Profi

  188 498 249 ok. 19 10/15 1,19

  Porotherm 11.5 Profi

  115 498 249 ok. 12 10 1,72

  Porotherm 8 Profi

  80 498 249 ok. 9 10 2,21

 • str. 5

  Zaprawy stosowane w systemie Porotherm Profi

  W systemie Porotherm Profi stosuje si specjalistyczn zapraw do cienkich spoin Porotherm DM. W systemie tym, do wyrwnania podoa pod pierwsz warstw pustakw stosuje si zapraw wyrwnujc, a do kolejnych warstw zapraw do cienkich spoin.

  Narzdzia i zaprawy systemu

  Narzdzia do murowania w systemie Porotherm Profi

  Waek do nanoszenia zaprawy. Dostpne szerokoci: 25 cm, 44 cm.

  Stojaki do poziomowania pierwszej warstwy pustakw

  ProduktWytrzymao na ciskanie

  [MPa]

  Wspczynnik przewodzenia

  ciepa[W/mK]

  Masa worka[kg]

  Wydajno gotowej zaprawy[l/worek]

  Ilo workw na palecie

  [szt.]

  Zaprawa wyrwnujca Porotherm AM (Anlegemrtel)

  10 0,80 25 14 48

  Zaprawa do cienkich spoin Porotherm DM (Dnnbettmrtel)

  10 0,80 25 21 48

 • str. 6

  Murowanie w systemie Porotherm Profi wymaga starannego uoenia pierwszej warstwy pustakw. Dlatego bardzo wanym krokiem jest wyrwnanie fundamentw w miejscach, w ktrych bd wznoszone ciany (rys. 2a).

  Wyrwnanie przeprowadza si po uoeniu izolacji. Podczas poziomowania, wykonywanego niwelatorem laserowym, naley okreli najwyszy punkt fundamentw. Punkt ten jest pniej punktem wyjciowym przy ukadaniu pierwszej warstwy pustakw.

  Aby warstwa zaprawy wyrwnujcej bya rzeczywicie pozioma, do jej nanoszenia stosowany jest zestaw niwelacyjny z at (rys. 2a) i zestaw wyrwnujcy (rys. 2b), ktry skada si z dwch stojakw ze zmiennym ustawieniem. Za pomoc stojakw mona ustawia grubo i szeroko nanoszonej warstwy zaprawy w poszczeglnych miejscach fundamentw. Oprcz zestawu wyrwnujcego do wyrwnania warstwy zaprawy potrzebna jest listwa aluminiowa o dugoci co najmniej 2 m. Pierwszy stojak naley postawi w najwyszym punkcie fundamentu (lub pyty stropowej tworzcej paszczyzn bazow dla pozostaej czci kondygnacji).

  Stojak naley wypoziomowa i ustawi tak, aby jego listwa prowadzca wyznaczaa wymagan minimaln grubo warstwy zaprawy - 10 mm. Maksymalna grubo zaprawy wyrwnujcej to 40 mm.

  Nastpnie do uchwytu stojaka naley wsun do oporu at z zamocowanym urzdzeniem odczytujcym promie lasera. Z aty naley odczyta aktualn wysoko. Podczas ukadania warstwy bazowej nie mona zmienia ustawienia ani niwelatora laserowego ani te urzdzenia odczytujcego na acie.

  Teraz moemy przenie stojak na miejsce, w ktrym chcemy rozpocz ukadanie pierwszej warstwy i ponownie wypoziomowa oraz ustawi do poziomu bazowego. Odlego pomidzy stojakami nie powinna by wiksza od dugoci listwy wyrwnujcej, jak dysponujemy.

  Przy pomocy rub nastawnych oba stojaki naley ustawi na wysoko okrelon uprzednio przez niwelator. Jednoczenie naley ustawi wymagan szeroko pasa, ktra zaley od gruboci ciany (rys. 3a) i sprawdzi poziom pozycj listew prowadzcych.

  rys. 2a

  rys. 3a

  rys. 3b

  rys. 2b

  Porotherm Profi Szlifowane pustaki ceramiczne

 • str. 7

  Nanoszenie zaprawy

  Po ustawieniu obu stojakw na tym samym poziomie mona rozpocz nanoszenie i wyrwnywanie zaprawy pomidzy nimi (rys. 3b). Naley zadba o waciw konsystencj zaprawy. Podczas ukadania zaprawy na danym odcinku mona wykorzysta listw aluminiow rwnie jako obramowanie zapobiegajce spadaniu zaprawy z fundamentw. Po naniesieniu zapraw naley wyrwna do poziomu listew prowadzcych i usun jej nadmiar(rys. 4 i rys. 5). W ten sposb mona uzyska pierwszy odcinek doskonale poziomego, zwartego podoa do uoenia pierwszej warstwy pustakw.

  Przenoszenie stojakw

  Jeden ze stojakw naley przesun w kierunku nanoszenia zaprawy, drugi pozostawi w pierwotnej pozycji. Odlego midzy stojakami pozostaje taka sama. Przeniesiony stojak naley ustawi na wymagan wysoko i ustawi go w poziomie. Metoda nanoszenia i wyrwnywania zaprawy jest identyczna (rys. 4 i rys. 5). Gdy ukoczony jest kolejny odcinek ukadania zaprawy wyrwnujcej, tylny stojak naley ponownie przesun w kierunku nanoszenia, jednoczenie drugi na kocu pasa zaprawy pozostaje na miejscu. Cay proces naley powtarza, dopki nie zostanie ukoczony jeden cigy odcinek warstwy wyrwnujcej, na przykad rwny dugoci jednej ciany. W celu dokadnego wyrwnania podoa zapraw i zmniejszenia liczby powtrze tego procesu korzystniejsze jest, w przypadku duszych cian, stosowanie aty aluminiowej o dugoci 3 m (dla jednej osoby) lub 4 m (dla dwch osb).

  Uoenie pierwszej warstwy pustakw

  Murowanie cian zewntrznych naley rozpocz od wyprowadzenia naronikw. Obowizuj tutaj takie same reguy jak w systemiePorotherm P+W. Kady pustak naronikowy obrcony jest w porwnaniu z pustakami naronikowymi w warstwach ssiednich o 90.

  Pomidzy tak uoonymi pustakami naronikowymi naley od strony zewntrznej przecign link murarsk. Wzdu niej ukadane s poszczeglne pustaki pierwszej warstwy, ktre naley wyrwnywa w obu kierunkach za pomoc gumowego motka i poziomicy.

  Pierwsza warstwa pustakw ukadana jest bezporednio na warstw zaprawy wyrwnujcej. Przez cay czas naley kontrolowa prawidow jej konsystencj, ktra utrzymuje si bez zmian przez maksymalnie dwie godziny. Pustaki musz by uoone tak, eby mona byo je wyrwnywa i jednoczenie nie mog by zbyt wcinite w zapraw. W przypadku, gdy zaprawa jest zbyt gsta, mona na jej powierzchni naoy warstw zaprawy do spoin cienkowarstwowych.

  rys. 5. Usunicie nadmiaru zaprawy

  rys. 4. Wyrwnanie pierwszej warstwy

  Murowanie

 • str. 8

  rys. 6. Ukadanie pierwszej warstwy pustakw

  rys. 7. Uoona pierwsza warstwa muru obwodowego

  rys. 8. Wyrwnanie pustakw w pierwszej warstwie wzdu ciany

Search related